Valláskritika, Mítoszirtás és Hit-Eltérítés sok Humorral

Világnézet

Fővárosi Törvényszék Törvénysértései 1

2014. szeptember 16. - IGe

 

Hazánkban nem csak a papok, bankok, a politikusok, gázszolgáltatók, de a bírók és a bíróságok is nagyon elqrvultak megfelelő civil kontroll és ellenőrzés hiányában.  Már ott is kialakultak a klikkek, maffiaszerű kis csoportosulások, akik ellen a jog és a törvénykezés alap eszközeivel küzdeni szinte lehetetlen. A nyilvánosság jelent még némi visszatartó erőt, de éppen ezért az ilyen és hasonló tényfeltáró egyéni digitális naplóbejegyzések tartalmát is igyekeznek töröltetni, holott arra aztán semmiféle törvényi felhatalmazásunk nincs. 

Az iGazságszolgáltatási-maffia Ellenes Csoport jelenti 3:

Az ilyen nagy érdeksérelemmel járó esetek többségébe az emberek beleroppannak, beleőrülnek, vagy öngyilkosok lesznek. Bevallom engem és családomat is nagyon megviselt eddig az alábbi ügy, hiszen mára már összességében közel 6,6 millió forintot kívánnak  csalással, hivatali visszaéléssel, lényegét tekintve ellopni tőlünk. Tehát éppen itt az ideje, hogy annak okozói kezdjenek el idegeskedni és ne mi.

Vavrikné Tripsánszki Ágnes bíró2.JPGkép forrása: http://youtu.be/MO0Hx5thrkc

 idézem a feljelentés szövegét:


"Tisztelt Nyomozó Hatóság!

Alulírott Iván Gábor netes közéleti személy, többek közt a Magyar Erkölcsös Emberek Országos Köre mozgalom és közösség alapítója és tagja ( ...... , ............. u. ....., tel.: 06/..../................., digitális levélcímeim ...........@.............hu és ........@........hu – kérem adataim zártan való kezelését. Továbbá kérem a korunknak megfelelő technikai szinten, e-mailben értesítsenek, mert átálltam kizárólagos digitális levelezésre. Hagyományos levelek fogadására alkalmas postaládát leszedtem.)

f e l j e l e n t é s t

teszek Vavrikné dr. Tripsánszki Ágnes ( Fővárosi Törvényszék, beosztása bíró, 1055 Budapest, Markó u. 27. telefon: 06 1 354 6000 ) az álláspontom szerint többszörösen elkövetett és jelenleg is folytatott Hivatali Visszaélés vétsége/bűncselekménye miatt.

Vavrikné dr. Tripsánszki Ágnes bíró évek óta folytat olyan különféle Hivatali Visszaélés cselekmény sorozatokat, amelyekkel nem csak engem, de a magyar társadalom széles rétegeit felháborítja és számomra ezzel együtt jelentős összegű anyagi és erkölcsi kárt is okoz.

Jelen esetben a ....P......./2012 számú rosszhiszemű perben 2012. október 30-ai tárgyalási jegyzőkönyvében ellenem bírósági meghagyás került rögzítésre, amely szerint egy abszurd összegű-, 5.000.000,- Ft-os vagyoni kártérítésre, továbbá majdnem még közel egymillió forintos perköltségre és illeték megfizetésére köteleztek. Lsd. 1. sz. melléklet. Ezen per létezéséről, a bírósági meghagyás után hónapokkal, Iván ........ testvérem B.. Tímea apjával szembeni lakásperben értesültem először, annak 2013. január 31-ei tárgyalásán, ahol tanúként lettem meghallgatva. Ennek okait már a rendőrség feltárta, és csalás bűncselekményének az elkövetését állapította meg. Lsd. 2. sz. melléklet.

Továbbá az ellenem folytatott és már pontosan megnevezett per teljesen alaptalan, azt el sem lett volna szabad indítani, hiszen. 1. Internetes digitális magánnaplómba (blogomba) történő gondolataim leírásáért és azok továbbadásáért mások számára nem lehetséges a jelenlegi törvényeink alapján, senkit sem felelősségre vonni. Magyarországon jelenleg nincs GONDOLATBŰN! 2. A leírt gondolataimban B.. Tímea, volt sógornőm magára ismert, de a magánnaplóm ezen írásában sem a neve, sem arcképe, se semmilyen egyértelműen azonosítható adata nem szerepelt. 3. Az így leírt gondolataimat, a véleményeimet, B.. Tímea és Gerencsér András "celebügyvéd", Vavrikné dr. Tripsánszki Ágnes bíró „bűn-„segédletével egyszerűen átminősítették állításokká. 4. Az írásom már évek óta ott szerepelt a magánnaplómban, és a perkezdeményező tudott róla, még is hazudott, csalt annak ő általi értesülési időpontjáról, mert az önmagában elévülési indok lett volna. A feljelentett átsiklott ezen a lényegi tényen is. Még akkor is, amikor ezt már egyértelműen bizonyítottá vált.

Az adott cselekménysorozattal Vavrikné dr. Tripsánszki Ágnes bíró egyértelműen bűncselekményt, hivatali beosztása miatt, társadalmunkra különösen veszélyes bűncselekményt követett el. Továbbá gátolt és gátol olyan alapvető emberi jogaimban, mint

1. A törvényes eljáráshoz való jog.
2. A törvénykezés előtti egyenlő elbánás joga.
2. A törvénykezés előtt való védekezés joga.
3. A nyugodt háborítatlan élethez való jog.
4. A gondolat és információ szabad átadásának joga.

Az eltelt időben fiútestvéremmel és az általa fogadott ügyvéddel, már a minden ennél „békésebb” jogi utat végigjártunk alapvető emberi jogaim érvényesítése miatt. Fellebbezések, újratárgyalási kérelmek, ügyészségi feljelentések stb. Nem jártak eredménnyel és ez valamiféle „bűnszövetkezeti”, de minimum iGazságszolgáltatási klikk, bagázs, klientúra létét is eléggé egyértelműen bizonyítja. Ezen oknál és az összeférhetetlenségi okok miatt kérem a ....................................., hogy ezen ügyet ha szükséges, de jogi ismereteim szerint szükséges, Budapesttől távoli hatósági szervekhez továbbítsa nyomozás céljából.

Továbbá értesítem a Tisztelt ezen és esetleges további nyomozó hatóságokat, hogy a neten magánnaplómban az ügyben keletkezett mindennemű iratot és okiratot, a személyes adatok elfedésével, de közzé teszek. Mert ezt nem csak magánügynek, de jellegénél fogva sokan közügynek is tekintenek. Pamflet irodalmi stílusban írok már közel 15 éve. Ami irodalmi jellegénél fogva támadó, érzelmileg magával ragadó, embereket elgondolkoztatásra és tettekre sarkalló, akár karikatúraszerű elemeket is magába foglaló gúnyiratok. Amilyeneket például Voltaire is írt, akinek a sírhelye a Francia nemzet nagyjainak Panteonjában van jelenleg.

A fentiek alapján kérem/kérjük a Tisztelt ........................................., hogy a feljelentésünket mielőbb kivizsgálni és az eljárás menetéről (e-mailen, vagy telefonos értesítés alapján bemegyek érte és személyes átvétel formájában) tájékoztatni szíveskedjenek.

Kelt: Gödöllő, 2014.09.03.

Tisztelettel:

Iván Gábor IGe netes közéleti személy"

 

 

 

 

 

Kicseszett Fővárosi Törvényszék

2014. augusztus 30. - IGe

 

A törvények betartásának látszatával működtök, de közben a bankokhoz hasonlóan éppen ellenkezői vagytok annak, aminek lennetek kellene. A bankok nem óvják és gyarapítják a pénzünket, hanem trükkösen ellopják. Sőt még más vagyonunkat is, ha nem védjük meg magunkat. Ti meg mint egy bírósági szerv nem a Törvénytisztelő Magyar Állampolgárt véditek, hanem a kicseszett bírósági maffia klientúrátokat.

Törvényszék börze.jpg

képmontázs alapját szolgáló fotó forrása Fővárosi Törvényszék facebook oldala

Csodálkoznak egyes, vagy inkább igen nagy számú olvasóim, hogy ezt ilyen nyíltan és bátran le merem írni és nem félek? Igen nem félek, mert nincs mitől félnem. Nem én követtem el és követek el törvénysértéseket, hanem a Fővárosi Törvényszék, aki ilyen és hasonló gondolataim leírása és neten való megosztása miatt próbál megfélemlíteni, hogy többé ne tegyem. Ne gondolkozzak és a gondolataimat ne terjesszem. Kirónak rám egy mindenféle törvényességi alapot nélkülöző, többrendbeli különféle csalássokkal keletkezett, összességében cirka 6 milliós büntetést és amikor kérem az adott bíróság kizárását az ügyből és más bíróság előtt való tárgyalást, akkor még a kérelmem miatt is külön megbüntetni próbálnak. Nagy nehezen több év után elérem az ügy újra tárgyalását, akkor meg a bíró nem tudja igazolni magát, hogy jogosult a tárgyalás megtartására és hogy bíró-e egyáltalán.  Erre én mivel innét az a tárgyalás törvénytelen, otthagyom az egészet. Törvénytelenül és jogosulatlanul még is végzéseket hoznak a jelenlétem nélkül. Kiderül, hogy a jelenlétemen kívül történtek jegyzőkönyvét meghamisították, amiért kértük a jegyzőkönyv kijavítását. Részben kénytelenek is voltak elvégezni a javítást. Feljelentést hivatali visszaélés és csalás miatt, azért nem tettem rögtön és azonnal a "kamu" bíró ellen, mert a testvérem által felfogadott ügyvéd ezt ellenezte, megvétózta és kért néhány hónap haladékot, hogy hadd intézkedjen ő mert szerinte van ennél békésebb megoldás is. Hát, mint az eltelt időben kiderült nincs!

 

... az AB már 2011-ben kimondta, hogy a Facebook-oldalak létrehozói és a magánblogok  nem tartoznak felelősséggel az ott megjelenő tartalmakért, mert "nem sorolhatóak be a tömegkommunikáció fogalmi körébe", és ezért " nem kezelhetők együtt a tömegek tájékoztatását, vagy szórakoztatását célzó internetes újságokkal, hírportálokkal".  

megjelent HVG 2014. június 7.  18. oldal, szerző: Riba István

 

Tehát itt az ideje leírnom, hogy igen bunkó Fővárosi Törvényszék, tele idióta és buta bíróval, kopjatok le rólam!

Nagyon gyorsan, mert elegem van belőle, hogy azt gondoljátok, hogy Magyarországon van gondolatbűnözés és ezért Ti a netes digitális magánnaplómba leírtak miatt bármit is tehettek. Nem, semmit nem tehetettek, ameddig a Parlamentünk nem szavaz meg és nem fogad el egy ilyen törvényt. Amihez hasonló már egyszer meg is történt, de akkora felháborodás és tüntetés hegyek lettek belőle, hogy Orbán Viktort is fikázták miatta az Eu parlamenti képviselők az Eu Parlamentben. Élete egyik legnehezebb percei voltak azok. Vissza is kellett vonni a netes magánnaplók felügyeletére és ellenőrzésére vonatkozó törvényeket és törvénytervezeteket. Másrészt meg emberi alapjogok egyike az információhoz való jutás és továbbadás joga. Ebbe sem pofázhattok bele, még akkor sem, ha sérti érdekeiteket.

Sastószabadságért az eu.jpeg

Teljesen félreértelmezitek a bírói önállóság kérdéskörét is. Mert ha van bírói önállóság, akkor bizony van írói önállóság is. Sőt ez utóbbi előrébb való jogilag, mint az előző. Továbbá, ha egy bírótok önkényeskedik, mert azt teszitek, akkor az önkényessége miatt most felelősséget vállaltok kollektívan, mint egy bírói bagázs, vagy az adott bírót kell csak beperelnem és büntető eljárásokat indítanom ellene, mert visszaél a hatósági jogköreivel? Ti egységesen, mint szervezet, vagy az adott bíró fogja kifizetni az okozott vagyoni és nem vagyoni kártérítésemet? Bűntett esetén ki fog a cellában ülni? Fazekas Sándor felelős vezető, vagy az adott bírók?

A hatalom mi vagyunk.jpg

Ezen adott felszólításom számotokra való elküldésétől kezdve 15 napot adok az ellenem folyó mindennemű koncepciós eljárásotok megszüntetésére és visszaszívására. Aztán büntető és polgári eljárásokat kezdeményezek  a hivatali visszaélést megvalósító bíróitok ellen. Bízom benne, hogy van még Magyarországon olyan bíróság, ahol nem minden velejéig rohadt, mint nálatok. Ha meg tévedtem és nincs, akkor megtárgyaljuk ezt az Eu bíróságok előtt.

                                                       Iván Gábor IGe netes közéleti személy

 

Utóiratok, függelékek:

1;

CIRKUSZT-A-NÉPNEK.jpg

kép a civilcontroll.com-ról származik

2;

-- Eredeti üzenet --

Feladó: Iván Gábor <vilagnetet@index.hu>
Címzett:<birosag@fovarosit.birosag.hu>, <fazekass@fovarosit.birosag.hu>, <kny.fou@mku.hu>, <panasz@ajbh.hu>, <birosag@pkkb.birosag.hu>, <demokraciakozpont@fidesz.hu>, <budapest@kmrkh.hu>, <sajto@mku.hu>, <csiha.gabor@mku.hu>, <bari.eva@mku.hu>
Elküldve: 2014. augusztus 30. 6:16
Tárgy : Fazekas Sándor felelős vezető részére!
3;
Vavrikné Tripsánszki Ágnes bíró feljelentése, többszörösen elkövetett hivatali visszaélés miatt, a mai napon megtörtént. 42.014. szeptember. 03

Gödöllői Lokálpatrióta Klub

2014. augusztus 29. - IGe

Gödöllőn lakom és mivel itt fizetek, nem kis összegű helyi adókat, ezért gondoltam jogom van beleszólni, véleményt mondani, hogy ezt az összegyűjtött közvagyont mire költik el. Ami arányosan az enyém is. Tévedtem. A helyi uralkodó pártgittegylet facebook oldaláról kitiltottak ezen hozzászólásaim után. Az oldal nyilvános, bárki ebben az állapotban láthatja, de azért a neveket részlegesen titkosítottam.

Gödöllői Lokálpatrióta Klub egyéni facebook profil megosztotta
A Görög Katolikus Templom ünnepélyes átadására szeptember 13-án kerül sor...
Görög kaotikus templom Gödöllőn.jpg


Iván Gábor IGe; Minek épülnek ilyen Kaotikus Személyiségzüllesztő Pártházak? Inkább a Hajós Iskolát kellene rendbe rakni.

Balázs M.sz.r.s; Van az a komment szint, amire nem érdemes reagálni. Ez az volt.

Iván Gábor IGe; Balázs M.sz.r.s: Még is reagáltál rá. Netes közéleti személy vagyok többek közt a Szórakoztató Valláskritika fb oldal és közösség létrehozója. Talán így már nem olyan fura a stílusom. Persze, ha te a Pajzán Péter Kaotikus Egyetemre járogatsz, akkor megértem borzongásodat a humor ezen fajtájától. https://www.facebook.com/szorakoztato.vallaskritika

Balázs M.sz.r.s; Szeretem a viccet, csak nem értem

Iván Gábor IGe; Balász M.sz.r.s: Persze, mert előbb ki kellene gyógyulnod a kaotikus agymosásból és más agymosásokból is, mint például az ateizmus és akkor értenéd. Vállalok agytisztítást! Hitbetegség gyógyászat az egyik hobbim.

Iván Gábor IGe; Észak-Indiában egy magyar csoport, hogy a gyerekek télen se lógjanak a suliból. Budapest főépítésze megmutatja, hogyan kell ingyen fűteni mínusz 30-ban. http://index.hu/video/2014/08/23/2014_0822_zangla/

Tovább

Áttértem digitális levelezésre

2014. augusztus 15. - IGe

 

Tisztelt Magyar Posta, állami és magán szervek, levélszemét dobálók!

Örömmel értesítem önöket, hogy parlamentünk törvényalkotó gyakorlata és a jog előtti egyenlőség elvét követve, 2014. április 1-től áttértem a papír alapú levelezésről és kommunikációról, kizárólagos digitális levelezésre. A kor technikai színvonala már nem teszi lehetővé, hogy erről szikratávírón értesítsem az érintetteket és azt fogadni is tudják, éppen ezen oknál fogva, kérem ők se küldjenek ezen időponttól semmiféle éghető, elázó, környezetszennyező papír lapokat.

vilagnezet@index.hu

 a digitális postacímem. Bárki számára. Papír alapú küldeményeket, ezen időponttól, el sem küldöttnek, meg sem írtnak minősítek. Tehát ne is álmodjon senki róla, hogy azt különféle trükkökkel megkapottnak lehet átminősíteni. Punktum.

Kérem tehát elsődlegesen a Magyar Posta dolgozóit, hogy mivel nincs se csengőnk, se postaládánk, ne is próbálkozzanak kerítéslyukba való levélbedugással és hasonlóakkal. Mert azt szél elfújhatja, eső eláztathatja stb. Kérem szépen a levélre ráírni; digitális levelezésre való átállás miatt az elérhető e-mail címemet és vissza a feladónak eljuttatni.

Közzétéve: Teljes nyilvánosság számára blogom, facebook és postaláda helyére kitéve ezen írás. Lásd fotón:

 Digitális levelezés átállás.JPG

 

 

Síkhülye ateisták

2014. augusztus 05. - IGe

ateizmus stop.jpg

Az egyik legnagyobb gond az ateistáknál, hogy megragadtak a létezik-e a létezés szó "magvas" fejtörőnél. Az a másik legfőbb gond, hogy nem fogják fel, hogy Isten nem más, mint egy gyűjtőszó. Tehát az Isten gyűjtőszó létezik. Punktum. Hülyeségek tehát az "Isten nem létezik" és ehhez hasonló formátumú kijelentéseik.  Ha egy ateista valami konkrét Isten létezését szeretné cáfolni, kétségbe vonni, vagy esetleg nem elfogadni a tényt, hogy létezik, mert az emberiség eddigi történelme során több mint tízezer különféle Istent teremtett, akkor mit is kell tennie? :

1. Megadni konkrétan az adott Isten paramétereit, mondjuk a nevét.

2. Megadni, hogy milyen időintervallumban kétkedik a létezésében.

3. Megadni, hogy a létezés milyen típusában kétkedik.

4. Talán nem árt megadni a helyet is

Mert ezek hiányában nem csak az Isten gyűjtőszóval kapcsolatos állítások, de a hasonlóan létrejött tagadások csak ostoba zagyvaságok, amire figyelni sem érdemes.

Isten kutyus.jpg

Teréz Anya, vagy Apa?

2014. július 31. - IGe

Teréz nanyus bagózik.jpg

Teréz Nyanyus: Az emberek haláltusáját kéjes örömmel átélő szadista nőtől való idézést semmilyen közösségi oldalon ne lájkold és ne továbbítsd! Amit nagy valószínűséggel a propagandagépezete írt neki. Csak egy bűn ronda nő volt, akihez amúgy sem nyúlt volna férfi, sőt még kecskebak sem. Elment tehát apácának és egy más vallási környezetben Indiában terjesztette a judeo-katolicizmust. Ezen hitkomisszári munkája miatt sztárolja csak a vatikáni haramiaállam.

A propagandagépezete annyira ostoba, hogy 70-en túl még ilyen és ehhez hasonló képekkel is próbálta kelletni. Nem egy szép kép, pedig ezen átment jó néhányszor a fotósop, eltüntetünk minden szőrszálat és bőrhibát gépezete.

Teréz anya kelleti magát.jpg

 

Sikkasztás, csalás, szadista emberkínzás, egyén vallásának erőszakkal való megváltoztatása. Kényszerkeresztelés a halálos ágyakon. Ezt tette ő csak a valóságban. Ezek egyike sem példaértékű, erkölcsös és követendő cselekedet.

A nevét is helyesen Teréz Nyanyusnak írd, hiszen ez a nő nem volt anya és helyette inkább borotválta az arcát, ahogy ezen a képen is látszik az erős állszőrzete. Nem kizárt, hogy a Teréz Papus is helyt és valóságállóbb megnevezés lenne. Nem ártana elvégezni egy szexellenőrzést a testmaradványain.

teréz nyanus nyomulása.jpgTeréz Nyanyus könyv.jpg

Több vele dolgozó nővér könyve szerint nagyon gyakran nem engedett fájdalomcsillapítót beadni a haldoklóknak, olyan indokkal hogy így élhetik át jobban Krisztus szenvedését és így közelebb kerülnek hozzá.

 

 

A betegnek szenvednie kell, mint Krisztusnak a kereszten.... A tanulmány szerint Teréz anya a szenvedést nem szörnyű dolognak, hanem éppen ellenkezőnek, szépnek látta,...

 Teréz Anya: Szent vagy médiaceleb?  

A BBC és a Vatikán alkotta meg Teréz anya imázsát

Bita Judit ügyvéd fegyelmi eljárása 4

2014. április 30. - IGe

Az iGazságszolgáltatási-maffia Ellenes Csoport jelenti: A Budapesti Ügyvédi Kamara már háromszor kihúzta a slamasztikából Bita Judit ügyvédet, az adott ügyvédi kamara Eötvös díjjal kitüntetett, mára már csak volt vezetőségi tagját. Aki természetesen i-gazságszolgáltatási kérdések terén közszereplő. Mi meg negyedjére is fegyelmit kértünk ellene.

Sztárügyvéd.jpg

Mivel nem csak nekünk, hanem másoknak is sok kárt okozott Bita a jogszerűtlen, tisztességtelen és gyakorlatilag bűnöző magatartásával, azért még sem tudott mindent megúszni. Lehet, hogy nem a mienk, de más bejelentése és panasza miatt Bita Judit nem szavazhatott és nem is volt választható a legutóbbi Budapesti Ügyvédi Kamarai vezetőségi választáson. Az értesülésünk szerint, azért mert fegyelmi eljárás van ellene folyamatban. Kac-kac. A kitartás a végén még is csak sikert hoz. Továbbá több helyen bekötözött fejjel jelent meg.  Tehát a fejével is történt valami. Tehát nagy valószínűség szerint az A6-os audis "sztár-de inkább ripacsügyvéd" eddigi szerencséje, hogy még nem bukott le, leáldozott.

Bitta A6 2.jpg

utóirat 1: Az értesülésünknek némileg ellentmondani látszik a kamara honlapja, ahol még vezetőségi tagként szerepel. Lehet, hogy év végéig még a régi elnökség van, vagy a honlap nem lett aktualizálva? Kérem ha tud valaki pontosítani, jelezze felénk.

utóirat 2: A választási eredményekben valóban nem szerepel a neve, tehát csak a az adott oldal nincsen frissítve több hónapja.

Ezen blogbejegyzést az  ügyvéd. net közösség is megosztotta.

Óvakodjatok a szientológia vallástól!

2013. október 29. - IGe

Mire semmi sem marad című játékfilmet Niki Stein, a Tetthely krimisorozat egyes epizódjait is forgató rendező készítette. Egy apáról szól, akitől különféle érzelmi zsarolásokkal és más pszichés manipulációkkal elszakítják a gyerekétől a szcientológusok. A filmesek hónapokig gyűjtötték az anyagot, elsősorban azoktól, akik kiszálltak a szervezetből. Nagyon érdemes megnézni és kerülni mindenféle helyet és személyt, ahol hasonló módszertanok feltűnnek.

Mire végül semmid sem marad.jpg

Az igaz történet egy német családról szól, akiket prédaként ölel át és fon be egy magát vallásnak hirdető csoportosulás, a szcientológiai egyház. Miközben a fiatalasszony képtelen elszakadni, s egyre mélyebben és szorosabban kötődik a szervezethez, a férj, aki korábban maga is szcientológus volt, úgy dönt, hogy otthagyja a társaságot. Sikerül is a menekülés, ám eközben elveszíti a hitvesét és a kislányát. A kényes témának számító filmet titokban forgatták, mert az alkotók tartottak a szcientológusok támadásaitól. A német közszolgálati televízióban való bemutatása óta azonban csak fokozódnak a film körüli feszültségek, botrányok. A németországi szcientológusok szerint a tévéfilm a türelmetlenség és a diszkrimináció légkörét alakítja ki egy vallási közösség ellen". A film készítői azonban cáfolják a vádakat, s mint hírlik, nem futamodnak meg, mert az igazság, vallják, mindennél előbbre való.  (port.hu)

A teljes film magyar szinkronnal:

 

A Xenu röpirat

utóirat 2014.09.01;

Nagyon fontos tudnotok, hogy hazánkban a társkereső irodák kb. 30-50%-a szientológia módszertannal és a szientológia fedőszervezetként működik. Tehát nagyon nem jó, ha bármelyiknek több adatot adtok meg a minimálisan kívánatosnál. Különös képen ne mondjatok, ne írjatok semmit sem

- munkahelyi adataitokról, beosztásotokról
- kereseti, vagyoni helyzetet se adjatok meg
- szexuális szokásokról a minimum. (férfiakat, nőket szeretitek és slussz)

Az egyik ilyen társkereső cégről és csaló vezetőjéről , pontos megnevezés és cégnév nélkül írtam régebben több blogbejegyzést is. A blogbejegyzéseim töröltették és sikerült elérni, hogy másfél évig nem jelenhettek meg jegyzeteim az index.hu blogketrecében. Be is pereltek és kapcsolataik és módszertanaik által el is értek egy 5+1 millió forintos büntetést ellenem. Most éppen ezt intézem, hogy stornózva legyen.

Semjén Zsolt erkölcsösen Alient szül

2013. október 20. - IGe

Legyen itt egy erkölcsi abortusz tanpélda egyes álszent politikusoknak:

Alien baby.jpg

1. Semjén Zsolt KDNP politikust elkapja a nyolcadik utas a benzinkutas és beleülteti a magzatát. (ALIEN)

2. A nyolcadik utas bébi egészségesen megszülethetne, ha Semjén Zsolt nem használna művi abortuszt a nyolcadik utas bébi elvételére.

3. Ergo Semjén Zsolt elvei szerint erkölcstelen lenne egy ilyen abortusz. Nem is beszélve a nyolcadik utasok társadalma szerint.

4. Ergo Semjén Zsolt erkölcsi kötelessége megszülni a nyolcadik utas bébit.

Legnagyobb mértékben a bírák és ügyvédek bizalmi indexe zuhant

2013. október 15. - IGe

A politikusok az utolsók, viszont 7 és 7 százalékot zuhant a bírák és ügyvédek bizalmi indexe a társadalmunkban 5 év alatt. Ezzel ezen felmérésben ez az a két szakma, ami a legnagyobb bizalmi vesztést elszenvedte 2008 és 2013 között, a bankárok teljesen érthető és jogos -17% -os esése után. Amit mára már, mint a politikusokét, már lassan figyelni sem érdemes. 2009 és 2010-ben még ennél is lejjebb, csak 9-9% volt a politikusok indexe.


Bizalmi index.JPG

Tigáz-Eni maffia

2013. október 08. - IGe

Tigáz - Eni, Főgáz és más hasonló kihűlésvédelmi pénzeket szedő maffia ellen nem olyan reménytelen a helyzet. Eddig tömegeket lejmoltak le nagy összegekkel és tömegeket tartanak rettegésben. Nagyon kevesek merték csak felvenni a kesztyűt és védekezni ellenük. Erről itt írtam részletesebben régebben.

tigaz hűségkártya.jpg

Lenne egy komolyabb javaslatom, amiben valamennyire egységesen kellene fellépni. Vezérléstechnikával foglalkozó mérnök az alapszakmám és tanultam hozzá szerződésjogot és minőségbiztosítást is. A gázos cégek eleve hátrafelé ülnek a lovon. Fordítsuk őket menetirányba.

A gázóra az övék, a plomba az övék, tehát ők kötelesek olyan műszaki megoldást találni, ami nem ilyen könnyen sérülékeny. A mágnesezés ellen is kötelesek olyan védőtávolságot, anyagokat, vagy módszert használni, amikor az már lehetetlenné válik. Tehát szépen fel kell őket kérni, hogy tegyenek a gázórára egy fém dobozt és azt lakatolják le megfelelően. Vagy ha más nem a plombákat védjék le zárható dobozkákkal. A kulcs meg legyen náluk. Nincs joguk semmiféle felelősséget és kárt átruházni ezzel kapcsolatosan. Pláne nem feltételezésekre alapozva. Tehát akinek van szerződése, ezt jelezze, hogy ennek megfelelően módosítja, akinek meg nincs ne is kösse meg csak ilyen feltétellel.

Plomba sérüléssel való pénzcsalás esetére, amikor ilyesmiért 500-600 ezer forintnyi összeget követelnek, a megoldás a következő: A plomba sérülés és csere díja mennyi lehet? Mennyibe is kerül egy plomba? Maximum azt van joguk követelni. Az állítólagos fogyasztás manipulálást, vagy gázlopást bizonyítaniuk kellene. Minden kétséget kizárólagosan. A plomba nagyon sok más dolog miatt is megsérülhet. Tehát ilyen esetekben meg  kell írni a GÁZ szolgáltatónak, hogy maximum a plomba árának és cseréjének az árát követelhetik.


Agip.jpgAgip Eni.jpg

Ja és addig se feledjétek, és főként a Tigáz ne felejtse el a történet erkölcsi következményeit. Soha se tankoljatok Agipnál, vagy más néven Eni-nél! Mert egy érdekcsoport az a Tigázzal. Egyre többen vagyunk, akik évek óta nem állnak meg a kútjaiknál. Jómagam még pisilni sem.

 

utóirat 1:

From: Iván Gábor [mailto:ivan......@.....l.hu]
Sent: Wednesday, October 09, 2013 8:32 AM
To: 'ugyfelszolgalat@tigaz.hu'
Subject: TiGÁZ elleni mozgalom indult
Importance: High

Jelzem Önöknek, hogy a TiGÁZ etikátlan, erkölcstelen és jogszerűtlen magatartása miatt a Tigáz és Más Gázos Cégek Által Megkárosítottak Jogaiért mozgalom ellenakciókat indított a TiGÁZ és üzleti partnercégei ellen. Személyem csak a mozgalom egyik tagja, de amennyiben van észrevételük, vagy esetleg megegyezési tárgyalásokba kezdenének, vállalom az összekötő szerepét a vezetőségünkkel.

 Üdvözlettel: Iván Gábor IGe  - netes közéleti személy

utóirat 2:

Annyi még fontos lehet, hogy én Gödöllőn lakom és itt is van egy Tigáz-Eni-Agip kút. Kinyomtatom a blogbejegyzésemet és odaadom a pénztárosnak mosolyogva és békésen, hogy ezért nem tankolok már náluk másfél éve. Érdemes ezt másnak is megtenni, hogy igazán hatásosak tudjunk lenni.

utóirat 3:

Levágott lófejjel ébredtek az energiacégek   - A tiGÁZ megérdemli a kártérítés nélküli államosítást is

 

 

Széles Gábor elkapta az egelygyörgy agyvírust

2013. október 03. - IGe

Széles Gábor nemsokára bemutatja állítólag azt az energiacella nevű és szerű találmányt, ami szerinte nemcsak a F.MPSZ (becézve gyerekkori nevén Fidesz) jövőbeli választási sikereit garantálhatja, hanem egyben Magyarországot is kihúzza majd a gazdasági nehézségekből. Gondolom narancsmagfúziós lesz az energia cellája.

Széles Gábor narancs meghajtása.jpg

“Magyarország olyan növekedési pályára áll amin már vagy ötszáz éve nincs. Ha ez bejön akkor jövőre Orbán Viktor kétharmaddal fog megint nyerni”.

Nincs is kedvem szételemezni ezt a bugyuta pr módszertant, mert már a könyökömön jön ki. Inkább csak ide linkelek két korábbi naplóbejegyzésemet:

Mikro népi vaskohók országa leszünk   2013.01.22. 18:31 IGe

Nano Porfúziós Reaktor világsiker, világszám. " Itt egy újabb ÖTLET a magyar gazdaság helyrehozására! " - Azaz Egely György megint kábít és átver. Ne dőljetek be neki!

Gróf Spanyol Zoltán vízautója 2011.03.03. 13:28 IGe

Csurka Istvánnak régebben nem kellett a vízautó és most Orbán Viktornak a facebook oldalán ajánlgatják a hívei a szerintük szenzációs találmányt. Szinte már mániákus és ámokfutó gerilla marketinggel napokon keresztül számtalanszor feltéve, megismételve. Ilyen és hasonló bevezetésekkel tesznek fel egy videót:

"ITT EGY ÖTLET A MAGYAR GAZDASÁG HELYREHOZÁSÁRA! NÉZZÉTEK MEG EMBEREK MI AZ AMIT MEGINT LEPASSZOLUNK A VILÁGNAK ANÉLKÜL HOGY PROFITÁLNA BELŐLE AZ ORSZÁG!!!!" 

Miről álmodhatott Széles Gábor? - vita az index.hu fórumán

Szívesen kötök fogadásokat kis tétben, csak a poén kedvéért, mert senkit sem akarok a vagyonából kifosztani, hogy Széles Gábor Egely Gyöggyel fuzionált agyilag. Ami eddig megjelent a sajtóban és Széles Gábor szájában az mind Egely György féle kamuzások tipikus szövege és azon belül is mind a két dolog rá jellemző.

 

Évek óta haknizik már Egely mind a "Nano Porfúziós Reaktorával", ami lényegében csak egy bármelyik háztartási műszaki boltban kapható mikrohullámú sütő és a belső égésű motorok káros anyag kibocsátásának a csökkentésével egybekötött fogyasztáscsökkentéssel.

 

Ennyi véletlen nincs. Széles Gábor bekapta ezt a két nagy f@szságot és egyszerre. Lenyelni és lemélytorkozni már nem fogja tudni. Ki kell köpnie.

Zsidó Isten nem nemzeti Isten

2013. október 03. - IGe

Mi a f-séget keres egy NEMZETI iskolában egy NEMZETI tankönyvben egy ZSIDÓ ISTEN????!!!!!  Kicsöszöttül nem logikus és nem is erkölcsös. Nem kellene megnyomorítani a magyar gyerekek fejét ilyen bugyuta judaista propagandával.

 

orban_zsido.jpg

hittan borító 4.oszt.jpg

 

A zsidók Istenének is van neve, ráadásul igen sokféle. JHVH = Jáhve = Jehovah = Jehova = Adonáj = Elochim = Eloah = Elohim = Necach Izrael = bibliai zsidó-keresztény Isten, SátánIsten, stb. Illene úgy írni és nem támogatni az ez irányú rögeszméket. Egy nagybetűs írásmódtól még mindegyikből sok van és nem egy;

isten / Isten
autó / Autó
marha / Marha.

A zsidó Istent meg imádják Izraelben nemzeti Istenként, de ne Magyarországon!