Valláskritika, Mítoszirtás és Hit-Eltérítés sok Humorral

Világnézet

Wikipédia User:IGe -A tudománynak, így a lexikonoknak sem feladata hazudni , csusztatásokat végezni, vagy embereket tévedésben hagyni, mert egyesek megsértődhetnek.

2007. szeptember 12. - IGe
Buddhista kert. Hollandia 2005 - a világ kertjei
Buddhista kert. Hollandia 2005 - a világ kertjei
 

A Wikipédia tiszteletben tartja és betartja a jogegyenlőség elvét? Igen? Nem?

A Magyar Köztársaság Alkotmánya, az Amerikai Eggyesült Államok Alkotmánya, továbbá az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, továbbá szinte minden alaptörvény és irányelv elfogadja és előírja a jogegyenlőség elvét. Minden bizonnyal éppen ezért a jogegyenlőség a Wikipédia működésének is elengedhetetlen eleme és feltétele is, hiszen a Wikipédia az Egyesült Államok alkotmányának Első cikkelye és az ENSZ Emberi jogok nyilatkozata védelme alapján üzemel.[1]

Viszont ezzel ellentétes szavazásokban a kettős mércék elfogadása nyert megerősítést [2],[3],[4], pedig ahol kettős mércék vannak, ott nem lehet jogegyenlőség, hiszen a jogegyenlőség magába foglalja az azonos elbírálást. Ahol kettős mércék vannak ott éppen ezért az a hely, ahol ketős mércéket használnak toleráns sem lehet, mert a tolerancia egyik alapillére az egyenlő elbírálás.

Ezért kérem a wikipédia nem közönyös, és felelőségteljes szerkesztőit, hogy szavazzanak ebben a véleménykérő kérdésben. Ami alapkérdés. Ammenyiben a jogegyenlőség kerül elfogadásra, akkor sok teendőnk van, hogy ez az irányelvekbe bedolgozásra és elfogadásra kerülhessen, ha pedig az kettős mércéket fogadják el és a jogegyenlőséget elvetik, akkor teljesen felesleges bárminemű további teendő ebben a kérdésben, mert akkor a külső nyilvánossághoz kell fordulni.

A kérdésben szavazás került kiírásra ezen a helyen. Kérlek gyere és szavazz te is!

Világnézetem, azaz a józan ész képviselete

 • Igyekszem a világot olyannak látni, amilyen valójában, és nem olyannak, amilyennek egyesek láttatni akarják.
 • A tudománynak, így a lexikonoknak sem feladata hazudni , csusztatásokat végezni, vagy embereket tévedésben hagyni, mert egyesek megsértődhetnek.
 • Aki vallásellensséget emleget velem kapcsolatosan, a józan ész és a logika ellenes. Aki ateistának tart, az súllyosan téved.
 • Egyik Istenben sem hiszek, mert hinni csak a nem létező, vagy bizonytalan dolgokban szoktak az emberek. A biztosat tudják. Ezért logikus kutató, elemző és rendszerező munkával definiáltam az Általános Isten fogalmát és ezt tudományos ténynek tekintem. Tehát Istentudó vagyok.-ez egy új kategória
 • Az istenhit álláspontom szerint egy hatalmas butaság, hülyeség, de harcba szállnék, ha bárkit meg kívánnának fosztani a butatsághoz, vagy a hülyeséghez való jogától.
 • A vallásom Einsten által említettel azonos: "Én egy mélységesen vallásos hitetlen vagyok; ez egy új vallásféle." Levél Hans Muehsamhoz (1954. március 30.); Einstein Archívum 38-434
 • Továbbá ebben is egyetértek vele:"A vallás és a tudomány közötti ellentétek jelenlegi legfőbb forrása az emberarcú Istenről alkotott felfogásból ered." Albert Einstein A „Science and Religion\" (Tudomány és vallás) c. közleményből
 • A tudás nem hagy helyett a hitnek egyazon dolgok tekintetében. Amit valaki tud, abban már nem hihet.
 • A demokrácia nem jelenti azt, hogy minden ok és tényleg rendben is van, csak azt jelenti, hogy a diktatúrával ellentétben már itt módodban van küzdeni a szabadságért. A diktatúrában ezen küzdelmed is korlátozva volt.
 • Vallásom előírásai szerint, aki megdob kővel, azt visszadobom egy száraz 3 kg-os kenyérrel. Tehát ha nem dobál senki követ rám, én sem dobálózom súlyos száraz kenyerekkel.
 • George Orwell állatfarm fészerének ez volt a falára festve:"Minden Állat egyenlő" -és alatta: "de vannak egyenlőbb Állatok" (Vallás= Állat) Közösen töröljük le ezt az utóbbi felíratot.

 

Kép:Kirandulas 085 kicsi.jpg
Virág eső után. Ausztriai kastély kertjében.

Az itteni klikkesedésről meg ez a véleményem:

"...A csoporttal való azonosulás mindig azt is jelenti, hogy az egyén feláldozza kritikai gondolkodását, továbbá, hogy pozitív visszajelzés eredményeként érzelmi potenciálja felerősödik. A csoport gondolatvilága nem egyenlő az azt alkotó egyének gondolatvilágának összegével. Megvan a maga sajátos gondolatrendszere, saját szabályainak engedelmeskedik, amelyek nem "vezethetők" vissza az egyének viselkedését meghatározó szabályokra. Az egyén nem gyilkos, a csoport igen, s azzal, hogy az egyén azonosul a csoporttal maga is gyilkossá válik. Ez a történelmünkben tükröződő pokoli dialektika. A csoport önzése tagjainak önzetlenségéből táplálkozik, kegyetlensége pedig azok odaadásából. Mindez tehát arra a következtetésre vezet minket, hogy az emberiség szenvedéseit nem az egyének agresszivitása okozza, hanem a csoporttá alakulás dialektikája. Az, hogy az egyén ellenállhatalan késztetést érez a csoporttal való azonosulásra, és arra, hogy a csoport által vallott nézeteket lelkesen és kritikátlanul szajkózza... " -- Arthur Koestler: Az önpusztítás kényszere (esszé)

 

 • Az totálisan egyértelmü, hogy aki a másik személyét támadja a másik érvei helyett, az más egyéb aljasságra is képes. Ezt írja elő a WP:KSZT második mondata: „Hozzászólásaidat írd a tartalomról, ne pedig az azt író szerkesztőről.”
 • Math: A tudas nem = többségi vélemény!

 

 • Néhányan hajlandóak elfeledkezni arról a történelmi tényről, hogy Európában a katolicizmussal összefort vallásállami diktaturák több száz évvel ezelőtt megbuktak. Néhány évtizede megbukott az államszocialaizmus és államkommunizmus elve is. Most, hogy hazánkban ez utóbbi diktatura megbukott, nem jelenti azt, hogy egy régebbi bukott diktatura vissza kerülhet a helyére. Ezért nagyon fontos, hogy egyre nagyobb teret kapjon az életünk minden területén a valláskritika.
 • "Igazán ott van szerepe, hogy magyarnak születtél, hogy igy jobban megérted a világot, mivel a magyaroknál a gondolkodás, az állandó igazságkeresés a vallás. Ugy mint a németeknél a kötelességteljesités, az amcsiknál a siker."

 

Érdeklődési kör

Az kellőképpen nagy átmérőjű, de néha-néha kicsit egyhelyben körözgetek.

Egyébként humor, szabadgondolkodás, vallás, ateizmus,filozófia, politika, viselkedéstudomány, tömegbefolyásolás, tudományos parapszichológia kutatás, technikai újdonságok, jövőkutatás, élőviág, természet, környezetvédelem, kertészet, extrém sportok

További adataim

 • kiadás: 1966 (erről a korról már legendás utakat neveztek el Amerikában)
 • tipus: férfi (konzervativ, Tudom, hogy manapság már nem ez a divat, de csak a lányokat szeretem)
 • üzemanyag: 0 rh+ (piros és nem kék, látott már valaki kék vért véraláfutáson kívül?)
 • széllesség:2020 mm (kitárt kar újhegy végei távolsága)
 • magasság:1910 mm (mezitláb, haj nélkül)
 • súly: kb.103 kg (98-100 lenne az ideális)
 • futómű: 44-es
 • extrák: fülmozgatás (ez egy jogagyakorlat, egyszerre könnyen megy, de felváltva igényel némi koncentrációt)

 

Általam indított néhány jellemző és fontos szócikk

 

 

További általam létrehozott szócikkek

Arthur király, Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája, Keresztes háborúk,Keresztelő Szent János, Szentháromság, Szűz Mária, "Ankh" Az Örök Élet Egyháza, Az Univerzum Egyháza,Világnézeti megoszlások Magyarországon, Egyesítő Egyház, Egyetemes Szeretet Egyháza, Hit Gyülekezete, Idegen, Fejlettebb Intelligenciában Hívők Közössége Egyház, Kozmosz Univerzális Szeretet Egyház, Magyar Boszorkányszövetség, Karácsony, Kelta-Wicca Hagyományőrzők Egyháza, Stockholm-szindróma, Cryptex, Dan Brown,Mona Lisa,Utolsó vacsora, Vitruvius-tanulmány, Leonardo da Vinci, Mária Magdaléna, Pentagram, Baphomet, Louvre, Vegetarianizmus, Westminster apátság,Carl Sagan... stb

Kérem ezeket nem szétbombázni,nem kitörölni, hanem szépen továbbfejleszteni. Magam is azt fogom tenni.

Jelentősebb közreműködéseim más szócikkekben

Szekuláris humanizmus,Vallás, Albert Einstein, Isten, Jézus, Mitológia, II. János Pál,Keresztre feszítés, Tömeghisztéria, Római Katolikus Egyház, Szekta,Vakhit, Szín, Szabadgondolkodó, Vallásszabadság, Buddhizmus, Canterbury Anzelm istenérve, Vatikán, Erdő Péter, Mihail Bakunyin, Joszif Sztálin,Aranymetszés,Magyar Katolikus Egyház, Sátán, Lucifer, Bibliai ellentmondások, Bűn, Extragalaktikus csillagászat, UFO, Ősmagyar Táltos Egyház ... stb.

Törölt / meg nem is törölt szócikkeim

 

Törölt -'cenzurázott'- szócikkeim

Feltett képeim

Kép:BuddhistaKert.jpg, Kép:Tulipan.jpg, Kép:Kirsna.JPG, Kép:Krisna alapito.JPG, Kép:Krisna vegetarianus.jpg, Kép:Szuzmaris Monument.jpg, Kép:Krisnafresko900.jpg, Kép:Eltuntistenek.jpg, Kép:Davincikod kis.jpg, Kép:Mona Lisa.jpg, Kép:Maria Magdalene by Caravaggio.jpg, Kép:UtolsoVacsiAlaDaVinciKod.jpg, Kép:MonaLisaCoffeeCup.jpg, Kép:LeleplezettVatikan.jpg, Kép:Douglasadams.jpg, Kép:GondolkodoMarha.jpg, Kép:CarlSaganNASA.jpg...stb

Szabadítsuk fel a Wikit! - Szerkesztők és Szerkesztőbbek

Tényleg Szabad?
Tényleg Szabad?

A Wikipédia az alapítók által lefektetett írányelveit védjük meg és ne hagyjuk, hogy azt egyesek szétverjék és eltorzítsák

A Wikipédia jelenleg totálisan Orwell Állatfarmjának a mintájára épül fel. Vannak szerkesztők és elvben (leírt maszlagként) minden szerkesztő egyenlő, de a gyakorlatban vannak EGYENLŐBB szerkesztők. Mindenaposak a Kettős mércék. Tehát, hogy egyes szerkesztő csinál valamit és az neki természetes, hogy szabad és megteheti és ha más szerkesztő teszi dettó ugyan azt, akkor az már vandálkodás, szabályba ütköző, rongálás, kitiltandó cselekedet.

Ja és ugyan ugy mint az állatfarmban itt is vannak koncepciós, vagy inkvizíciós eljárások is. Tehát a magyar wikipédia jelenleg egyáltalán nem szabad, egy kikk szeretné kisajátítani magának.

Tehát kezdeményezem, hogy a szerkesztők ne csak leírtan és be nem tartottan, hanem a gyakorlatban, tetteikben és a lehetőségeikben is legyenek egyenlőek.2005. június 13.

Néhány külső link: [5], [6], [7], [8], [9])...

Na NE!!!!

Eddig a wikipédián volt minden névnapos névnek cimszója. Tehát Jóska, Feri, Kata, Sára ....

Eddig volt minden kis apró településnek... Köcsögrecsege, Fecskerettyentő....

Eddig volt minden évszámnak.... 827, 828, 829, 830 ... stb

ÉS MOST !!!! Lesz minden napnak is:

http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_22

Mi meg közben fársztó szavazásokban azon görcsölünk, hogy az Alba Kör, Evolúciós fogalmak, Agnosztikus ateizmus szócikk törlésre kerüljön-e vagy sem. Mert az nem való a Wikipédiába??? 2005. június 14., 12:44 (CEST)

Érzelem, vagy Értelem?

Nobel-békedíjért pedálozok
Nobel-békedíjért pedálozok

Egy hozzászólásom, az eluralkodó indulatok ellen. Mint sokan tudják egy Nobel-békedíjért pedálozok;

Szerintem örülni kellene, hogy olyanok is megjelentek a wikipédiában, akiknek a munkája és küzdelmei árán a wikipédia valóban ideológiailag elfogulatlanná, tehát kiegyensúlyozottá válhat. Már az elmult néhény hétben, hónapban komoly előrelépések történtek. Létrejött több komoly szabadgondolkodó, ateista, pozitivista cimszó, nagyon sok leágazással és kapcsolódási ponttal. Több elfogult cikkszóba belekerültek olyan kritikák és más álláspontok megemlítései, amely által már tényleg semlegesnek mondható. Pl: Jézus, Isten, II. János Pál. Létrejöttek címszók, amelyek reálisan tisztába tesznek bizonyos dolgokat. Tudomány, Tudományos módszertan, Vallástudomány, teológia, létezés, definíció stb. Sőt a vallások és egyházak köre is jelentősen bűvült új egyházakkal. Tehát ez előrelépés és jó, csak még sokan nem látják az indulataiktól.IGe 2005. május 28., 10:34 (CEST)

Általam ignorált destruktív szerkesztők

 • Továbbá a rendszeres következetlen viselkedés miatt nincs értelme írásba állnom a következő szerkesztővel: nyenyec,--DHanak
 • Nagyon durva hitkomisszári támadás miatt, ami az általam indított Szvasztika szócikket átírányitották, eggyé olvasztották, vagy erősen törekedtek rá hogy egy legyen a jelentése a horogkereszttel. Majd a későbbi ez írányú szavazást, figyelemfelhívásokat is lehetetlenné tették. [10],[11]:nyenyec, Linkoman,Gubb, Data Destroyer,Alensha, Tgr
Néznek mint a moziban. Jézusnak sem kellett volna egy domboldalról kiabálnia, ha az apukája teremtett volna neki plazmatévét.
Néznek mint a moziban. Jézusnak sem kellett volna egy domboldalról kiabálnia, ha az apukája teremtett volna neki plazmatévét.

Ignoráció webes, fórumozós jelentése= Nem kommunikálni, írni, vitázni, egyeztetni valakivel. Őszinte és mély elnézés kéréssel és a jövőben bármiféle és bárki ellen irányuló kireksztési kísérlettől való tartózkodás megigérése esetén néhány szerkesztő esetén még módomban van vissza állítani a párbeszédet.

Jelenleg több mint 1000 (2005.08.27-én 1.405) bejelentkezett User szerkeszti a Wikipédiát, amelyből ugy cirka 50-60 user számít törzsvendégnek. Viszont 2005 májusában is több, mint 150 olyan szerkesztő volt, aki legalább 10 valamilyen féle szerkesztést végzett. Tehét Göebbelsi propaganda, aki az egész Wikipédiára hivatkozik, hogy bárki ellen van egységesen. Hiszen itt csak egy kisebb teljes dominanciára törő bandáról, destruktív klikkről van szó. 2005. június 27., 22:08 (CEST)

Göebbelsi propaganda: A hazugságok (akár óriási képtelenségek) folyamatos, állandó ismételgetése és terjesztése; mivel a tapasztalat szerint magának az ismételgetésnek is, az igazságtartalomtól függetlenül, nagy meggyőző ereje lehet. (Ennek egyik legfőbb bizonyítéka maga a biblia.)

Miért kellene, hogy szóba álljon valaki azokkal, akik ki akarják rekeszteni. A kirekesztési kísérlet egyértelműsíti, hogy azok akik egy ilyet támogatnak ők sem kívánnak IGe-vel írogatni. Tehát IGe csak most is következetes. (Valaki írta) 2005. június 28., 07:49 (CEST)

Letölthető és módosítható IGnorációs sablonok

Ebből egy mozgalom lett.Néhányan dicsőségnek veszik. forrás - kaegóriával együtt,innét letölthető -az alábbiak csak minták:

IGe-0 Ezt a szerkesztőt IGe nem ignorálja.
IGe-1 Ezt a szerkesztőt IGe még csak egyszer ignorálja.
IGe-2 Ezt a szerkesztőt IGe kétszer ignorálja.
Azért kezdi elérni az általam kívánt hatást, mert például már Gub és OsvátA szényenli és nem dicsőségnek tekinti a userlapján. Ezért levették. -- 2005. augusztus 22., 08:12

Persze az a jelzés, hogy valakivel meg tudok és látom is értelmét írásba állni, az egy érdem is lehet, és egyre többen teszik ki az ez irányú jelzést ilyen célból. például: User: NZs--2005. szeptember 10., 03:21 (CEST)

 

Érdekességek achiválása

Gondolkodom, tehát marha vagyok?   Aki gondolkozik, annak bizony nem könnyebb, hanem sokszor nehezebb lesz az élete. Le akarják vágni egyesek. (Spanyolország, Barcelona)
Gondolkodom, tehát marha vagyok? Aki gondolkozik, annak bizony nem könnyebb, hanem sokszor nehezebb lesz az élete. Le akarják vágni egyesek. (Spanyolország, Barcelona)


Jelenleg a statisztikák szerint a wikipédia kezdésétől számítva a 34. legaktívabb szerkesztő vagyok. Más statisztikák szerint a szerkesztői lapom a leglátogatottabb volt, az összes szerkesztői lap közzül 2005.júliúsában. Az általam indított szócikkek is igen előkelő helyezéseket érnek el.

A bejegyzés trackback címe:

https://vilagnezet.blog.hu/api/trackback/id/tr52163563

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

sandralepke (Sandra Horvath) 2007.09.20. 03:37:34

Teljesen egyetértek. A kettős mércék kizárják mindenféle demokratikus működés lehetőségét.

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2011.01.07. 13:24:48

Sajnos éppen most nyuvasztották ki a wikipédián Deák Józsefet/ anderson1 / Data Destroyer t. Nagyon sok munkámba került, hogy ott ragasszam. Többek közt emiatt intéztem el a kirúgatásomat is. A beteg emberke remélem nem bukkan fel megint valahol a közelembe.

"Tetemrehívás – Nyílt levél Data Destroyerhez

Ha máshonnan nem értesültél róla: a közelmúltban fedeztük fel, hogy kiemelt szócikkeid (Ovidius, Vergilius és Homérosz) a Világirodalmi lexikon szövegén és tartalmán alapulnak, ez ügyben az egyebes kocsmafalon folyik megbeszélés. Számítok megjelenésedre ott is, de nem ezért jöttem most ide. Úgy érzem, végképp eljött a nyílt, kendőzetlen beszéd ideje.

DD, a közelmúltban párunk bizalma erőteljesen megrendült benned, nem tudjuk egyszerűen a slendriánság és a bűnös hanyagság számlájára írni azt, hogy a végső soron a Világirodalmi lexikonból származó jogsértő szövegeket ezrével másoltál be a Wikipédiába, de különösen nehéz e tényt kísérő jelenséghalmazt és annak egyes elemeit értelmeznünk.

Az ügy 2010. szeptemberi eszkalálódása óta a magyarázatod alapján úgy tudjuk, hogy 2005 óta Apósod céduláit használtad, ebből a cédulahalmazból másoltál be szövegeket a Wikipédiára. Én ezt a magyarázatot magamban úgy értelmeztem, hogy Apósod valamilyen oknál fogva cédulákra jegyzetelte a Világirodalmi lexikon szócikkeit, majd feltehetően a cédula alján jelezte, mely forrásművekben lehetne még utánajárni az adott témának (Pecz, A hettiták regénye, Katolikus lexikon stb.). Te ezeket a forrásutalásokat vélhetted a cédula forrásának, ezért így írtad be a Wikipédiába is – magyaráztam magamnak én. Mások kérdésére még pár nappal ezelőtt is azt válaszoltam, a cédulák egészen biztosan léteznek, DD nem sumákol ebben a kérdésben, és előadtam a fenti teóriámat.

Tudom, hogy jóindulatú és bávatag jóakaróid még mindig számosak, és úgy érzed, te mindent megtettél, magam azonban kritikusabb alkat vagyok. Gondolkoztam kicsit, próbáltam elképzelni a helyzetet, az ügyet más megvilágításba helyező részletekbe botlottam, és a mai napon már nem vagyok meggyőződve a cédulák létéről, szeretnélek tehát nyomatékosan megkérni rá, hogy szkennelj/fényképezz be tetszés szerinti hármat az Apósod céduláiból, hadd nyugodjunk meg a létezésüket illetően. Ez a dolog nem utolsósorban a jóhiszeműségedet is igazolná..."

hu.wikipedia.org/wiki/Szerkeszt%C5%91vita:Data_Destroyer#Tetemreh.C3.ADv.C3.A1s_.E2.80.93_Ny.C3.ADlt_lev.C3.A9l_Data_Destroyerhez

Deadminálás

Szia!

Az adminbitedet pár perce elvesztetted. [17] Őszintén sajnálom ami történt, én tkp. nem tudom felfogni hogyan juthattál/juthattunk el idáig. Talán lesz egy nap, amikor erre választ kapunk. Az adminmunkádat ezúttal köszönjük. Minden jót, remélem legalább Te el tudod ezt rendezni magadban. – OrsolyaVirágExtracted pink rose.pngHardCandy 2010. november 15., 22:21 (CET)

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2011.01.11. 14:57:24

"Miért /Adatromboló?

Data Destroyer = "Virtuális Csillagromboló? "Adat pusztító".... Elgondolkodtató a névválasztásod, ez szerintem angolul azt jelenti "Adat pusztító"...."

Lásd itt

Köztudott dolog

Köztudott dolog, hogy anderson1= Data Destroyer=Deák József antikvárius

* Data Destroyer az indexen
* Data Destoyer=Deák József az origón
* Miért is lett itt is ez a neve?

több mint 3 éven keresztül üldözött és kullancskodott már rajtam ezt megelőzően is. Még a szabadgondolkodók közzé is befurakodott egy darabig miattam. Ide is csak azért jött, mert itt vagyok és, hogy keverhesse...azt amit keverni szoktak. Tehát nekem már nagyon ismerősek a trükkjei, a hangulatkeltései, hergelései és uszításai, amit egy darabig be is vesznek egyesek. Aztán ebből lesz a TÖMEGHISZTÉRIA. Bevallom, hogy én meg kihasználom, megszörfölöm inkább a butaságát ismertségszerzésre, mint, hogy egyből elgáncsoljam. Persze ezt kis idővel kiismerik és a végén az szokott lenni, mint az index fórumán is, hogy bármennyit is talpalt, hizelgett, gyülölködött éppen, mikor mit kellett, hogy ott őt tiltották le véglegesen és több ezernyi hozzászólását is kitörölték. Itt is csak idő kérdése, hogy valami hasonó történjen vele és nem velem.Ne azt nézd ki írta, hanem, hogy mit 2005. június 21., 20:07 (CEST)"

hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szerkeszt%C5%91:IGe/Adatrombol%C3%B3&oldid=242919

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2011.01.11. 15:08:37

Ja az én kezdeményezésem teljesen el lett tüntetve:

"Kiemelt hír. Tégy a gyülölet ellen és ne légy közönyös!

User:Data Destroyer (lefordítva: adatromboló) bejelentkezése óta kimagaslóan durva hangnemben, és kimagaslóan sok személyeskedést elkövetve fogalmazza meg véleményét a Wikipédia vitalapjain.

(például:csökkentértelmű szerkesztők, balfasz, elmebeteg, barom, ámokfutó, gerinctelen, fóbiás, mániákus, zsiványgábor, ökörke, hisztérikus, hülye, szellemi impotens, netbohóc, beteg paranoiás, nincsen neki esze, otromba hülyegyerek, ki kell írtani, mentális gondokkal küzdő ember, ki nem szarja le, paraszt, sunyi, gerinctlen, ostoba, mániákus stb)

Az eddigi felkérések mind eredménytelenek voltak, mert ha történt is igéret a személyeskedés abbahagyására, azt tett nem követte. Az általa használt hangnem, ha gyökeret ver a Wikipédiában, akkor a lapjain mérgezi a légkört, elmérgesíti a vitákat, és sok, Wikipédia számára értékes jelenlegi és potenciális szerkesztő kedvét elveszi nemcsak a megbeszélésektől, de az egész Wikipédiától is.

Továbbá tőle erednek a az osztályellenség és a sárga csillag módszertanához hasonó "a trollokat el kell pusztítani"..."a trollokat ki kell irtani" gyülöletkeltésre alkalmas felszólítások is: [5],[6]. Ha érdekel az ezzel kapcsolatos bővebb összefüggés is, akkor itt olvashatod

Ha te sem szeretnéd, hogy a magyar wikipédiát személyeskedések uralják, hanem hozzánk hasonlóan nyugodt toleráráns és gyülölet és kirekesztésmentes szerkesztési környezetre vágyol, akkor gyere és tegyél is érte valamit! Támogasd aláírásoddal a kezdeményezésünket, akik elítélik az ilyen viselkedésformát.

* Wikipédia:Véleménykérés/Data Destroyer

--Nobel-békedíjért pedálozok 2005. szeptember 10., 03:12 (CEST)"

hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szerkeszt%C5%91:IGe/felh%C3%ADv%C3%A1saim&oldid=252747

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2011.01.11. 15:17:11

"A Wikipédia tiszteletben tartja és betartja a jogegyenlőség elvét? Igen? Nem?

A Magyar Köztársaság Alkotmánya, az Amerikai Eggyesült Államok Alkotmánya, továbbá az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, továbbá szinte minden alaptörvény és irányelv elfogadja és előírja a jogegyenlőség elvét. Minden bizonnyal éppen ezért a jogegyenlőség a Wikipédia működésének is elengedhetetlen eleme és feltétele is, hiszen a Wikipédia az Egyesült Államok alkotmányának Első cikkelye és az ENSZ Emberi jogok nyilatkozata védelme alapján üzemel.[1]

Viszont ezzel ellentétes szavazásokban a kettős mércék elfogadása nyert megerősítést [2],[3], [4], pedig ahol kettős mércék vannak, ott nem lehet jogegyenlőség, hiszen a jogegyenlőség magába foglalja az azonos elbírálást. Ahol kettős mércék vannak ott éppen ezért az a hely, ahol ketős mércéket használnak toleráns sem lehet, mert a tolerancia egyik alapillére az egyenlő elbírálás.

Ezért kérem a wikipédia nem közönyös, és felelőségteljes szerkesztőit, hogy szavazzanak ebben a véleménykérő kérdésben. Ami alapkérdés. Ammenyiben a jogegyenlőség kerül elfogadásra, akkor sok teendőnk van, hogy ez az irányelvekbe bedolgozásra és elfogadásra kerülhessen, ha pedig az kettős mércéket fogadják el és a jogegyenlőséget elvetik, akkor teljesen felesleges bárminemű további teendő ebben a kérdésben, mert akkor a külső nyilvánossághoz kell fordulni.

A szavazás időtartama a jelentősége miatt 2 hét, amely az alábbi aláirástól számolódik. A szavazás 3 szavazattól érvényesnek tekintett, és egyszerű többség dönt. A viták a vitalapra kerülnek át. --Jogegyenlőséget a Wikipédián! 2005. szeptember 20., 20:58 (CEST)"

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2011.01.11. 20:38:22

"Köztudott és nyilvános adat: Az antikarakuttyisták vezetője: anderson1= Data Destroyer= stb nickek =Deák József antikvárius, Tehát személyeskedések, áskálódások várhatóak a részéről.IGe 2005. május 20., 09:33 (CEST)"

hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szerkeszt%C5%91vita:Data_Destroyer&oldid=108081

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2011.01.11. 20:39:10

"Építő munkára ne számíts, arra bizonyítottan képtelen. Bár csak ne lenne igazan:-) IGe 2005. május 20., 12:06 (CEST)"

hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szerkeszt%C5%91vita:Data_Destroyer&oldid=108152

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2011.01.11. 20:40:22

"Miért nem próbálsz már egy önálló egyéniség lenni és miért nem alkotsz valami hasznosat egy adott személyen való kullancskodás helyett? Itt például hány címszót írtál már eddig? Milyen címszók jobbításában müködtél közre, amelyek függetlenek a kullancskodásaidtól? IGe 2005. május 20., 15:31 (CEST)"

hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szerkeszt%C5%91vita:Data_Destroyer&oldid=108313