Valláskritika, Mítoszirtás és Hit-Eltérítés sok Humorral

Világnézet

Kassai Csilla: Ötről-hatra könyv szerzője ihlette

2008. április 14. - IGe

Aki saját nyilvános önbevallásai szerint képes rá, hogy az ötödik után eléri a hatodik pohár fenekét is. Aztán kétszer megismételt nagykálói sárgaházas (amit az ország keleti részén a bolondokháza szinonimája) tablettás tréning után szellemi drogra váltott. A  magáról azt gondoló, hogy "mindenhez ért" hitelvtársnő egy kis gyorstalpaló agykontroll után, V/6-os módszerrel igyekszik túlszárnyalni a hitgyűli imakommandójának a hatékonyságát. Tehát ártást, rontást próbál beleszugerálni, amint látom egyre több virtusos szerzőtársamba és belém is. Attól tartok a vudu babája egyszer visszaszúr! De ha az nem, akkor én mindenképpen.:-)... Javaslom ezen cikk olvasóinak, hogy emberbaráti szeretetből kifolyólag gyógyítsuk ki közösen ebből az állapotából! Gyógyítsuk ki, mert nem túl egészséges dolog a kivágott és ráragasztott, arcképemmel ellátott és  tűkkel agyonszurkált "Darth Vader bábu fojtogatása húsz liter aloe verás, megszentelt bio zokni impregnáló szerben" Erről a kis vircsaftról írt az egyik szerzőtársam egy tanmesét. (illetve már időközben mégegyet)

A félreértések miatt, a szemléltető montázs képeken, itt oldalt, és alább is Mekk Elekkel igyekeztünk ironikus, vicces kapcsolatba hozni és nem mással. Sokszínű egyéniség, legalább kétszínű. Csak néhányat emelek ki csodás mekkmesteri képességeiből: Képes állítólagos asztrológusként csillagokból más sorsát megjósolni, FLP Örök Élet Termékeit jó pénzért rásózni  balekokra, SienNet-be pénz befektetőknek közgazdászként tuti tanácsokat adni, három újját összerakva befolyásolni a véletlent, hetedik érzéke van, ami csak neki súg, nehogy más is maghallja. Ő a 21 napos Teremtő. Ja és a önmaga szerint óriási a Vonzereje:-) Hát ez inkább persze izlésficam kérdésköre. Ja és végül egy olyan idézet Tőle, amivel viszont 100% egyet tudok érteni: "A hülyék mindenben holt biztosak! A világ közepének képzelik magukat!" Jó szórakozást az olvasáshoz;

landdie: Ökumené Kavarós Csobánka és az Antikrisztus

A skizofrénia metamorfózisa

ma-riska.jpg

Ökume Józsefné elégedetten nézett szét a Sixtysixth Sixtusról elnevezett csarnokban összegyűlt harmincezres tömegen. Az örömittas nép mosolyogva tapsolt, sokan integettek, egymást ölelve puszikákat leheltek szellemi vezetőjük irányába, többen annyira kacagtak, hogy szemükből örömkönnyek potyogtak. Kavarós Csobánka boldogan integetett a kezében tartott apró szerelmi lepellel, melynek bugyraiból elő-előbukkant Moneytwo, az Ölelő Egyház kétdolláros pénzistenének indiános arca. A szónok átölelte a mikrofonállvány jobbján felállított Szent Jozefína szobrot, majd a túloldalon magasodó Hathor tehénisten oldalát kulcsolta át kezeivel, aztán könnyeit törölgetve akkor szólalt meg, amikor a tömeg zsivaja alább hagyott.

- Kedves szeretteim, örömmel hozom tudtotokra, hogy a Bölcsjóság Igazságának Egyháza ismét együtt van! Szeressétek egymást! Külön kö…

A tapsvihar és az ujjongás elnyomta Csobánka szavait, aki néhány pillanat múlva meghatódott hangon folytatta.:

- Külön köszöntöm a Nemespétersomlói ölelőket, akik Szlovákiából jöttek el szeretetnapi összejövetelünkre! Köszönettel tartozom az Atlantisz Szárnyatlan Angyalai közösségnek, hogy biztosította számunkra a lelkes hívek áldásos munkája során felépített sportcsarnokot!
Most pedig mindenki ölelje meg, a mellette állót!

Néhány másodperc ölelkezés után a mosolygó szónok folytatta.

- Látjátok, milyen szép dolog a szeretetteljes ölelés! Ilyen kis idő alatt harmincezren öleltétek át a másikat és harmincezren öleltek vissza benneteket! Láthatjátok, hogy a Mindenható gondot visel reánk! Nincs is szebb dolog mint a szeretet!

Többen bekiabáltak.
- Hallelúja Csobánka! Dunántúliel áldjon meg! Moneytwo hozzon rád jószerencsét!...

Ökumené arca komorrá vált, felemelte kezeit aztán fennhangon mondta.

- Sajnos a gonosz erők nem így gondolják! Még nincs egy hónapja, hogy a Mindenható elküldte az Ő angyalát hozzám….

Néma csend lett úrrá a gyülekezeten.

- Igen, a Mindenható elküldte Ámorielt, aki figyelmeztetett egy jellel! Ámoriel nyilalást hozott a bal térdkalácscsakrámba. Várnom kellett a teliholdig, hogy Istharielt hívhassam segítségül, aki megmutatta, pontosan mi is az üzenet, mikor karcolatos ősi ezüsttáblámból szólt hozzám.

Csobánka ismét hatásszünetet tartott, döbbent tekintetek ezrei meredtek rá.

- Nincs semmi kétség, az Antikrisztus újságíró, ráadásnak netes újságíró! Igen kedves hívek, ez az igazság!

A tömeg felhördült.

- Isthariel megmutatta Babilon bukását, hogy bátorítson engem! Elmondta, hogy a Mindenható az alfa és az omega és így a betűk leplezik le az Antikrisztus kilétét is. Még nem tudom, hogy pontosan ki is ez az elvetemült gonosz állat, fenevad. Isthariel megmondta, hogy talán a Főnév vagy Melléknév néven ismeretes, de én tudom, hogy ez a személynév más, hiszen a cselekedet határozza meg a nevet! De az nevet, aki a végén nevet!
A gyülekezet riadtan vetette a kereszteket, sokan védőpentagrammákat rajzoltak maguk köré, többen hevesen lapozták a náluk lévő Necronomicont.

Ökumené rövidesen folytatta.

- Kedves hívek! Látjátok, hogy a gonosz megfertőzte a világot. Ugye mindannyian ismeritek a Bibliát! Ismeritek a szentírások talán legnagyobbikát, a legmegdönthetetlenebb fundamentumot. A Mindenható, a mózesi törvények által már jóval Jézus előtt rámutatott a helyes útra. Idézem.:” És a ki szidalmazza az Úrnak nevét, halállal lakoljon, kövezze azt agyon az egész gyülekezet; akár jövevény, akár benszülött, ha szidalmazza az Úrnak nevét, halállal lakoljon.” Kérdem én, mit cselekednek ezek a sátáni állatok? Hol Szent Ariadnét állítják be a Minotaurusz lányaként, hol nekitámadnak a szeretetet képviselő egyházaknak!

A tömeg egyként visszhangozta.:
- Rontassék le a gonosz minden munkája!

- Nagyon szomorú vagyok kedves testvéreim, de leginkább dühös! A gonosz elleni harcra legjobban talán a feledésbe merült Ausztrál Mélytengeri Szent Tekercsek hívják fel a figyelmet. „Szemet szemetért, fogat fogatért!” A kinyilatkoztatás az kinyilatkoztatás szeretett testvéreim! Ezek a szemetek, állatok, a sátán cinkosai, kik ellepik a világot, hogy megrontsák a jövőt! Nem véletlen, hogy Józsué, Sámuel és a Szent próféták kiirtották a gonoszt csecsemőstől, szamarastól azokban a nehéz időkben. Én mondom néktek, hogy ha kell, szemet vájjunk ki ezen szemétért és fogat üssünk ki a sátán fogatán ülők szájából, hogy elhallgattassuk szennyes pofájukat, melyből fertő tör elő!

A gyülekezet az alábbi mondatokat kiáltozta.:
- Szent Marduk segíts!... Boldog Ariadné fonala könyörülj rajtunk!.. Halál a Sátánra!
Kavarós Csobánka ritmikusan ütlegelni kezdte a pulpitust, az azt tartó mikrofon kezdett begerjedni, de nem csak az.

- A Mindenható megmondta, hogy ez a Főnévnek, Melléknévnek, vagy hasonlónak hívott személy gonosz szavaival cselekszik. Ő a gonosz Tollaskígyó! Úgy gondolom szeretett értelmes híveim, nem kell magyaráznom, hogy a kígyó miféle szörnyű lény! Az Úr, büntetésül a Genesisben elvette az összes végtagját! A Tollaskígyó viszont írni tud! Itt rombol az interneten szidja az Úr nevét, Ő a szeretet legnagyobb ellensége. Nem véletlenül tollas! Ki kell taposni a belét!

A tömeg hevesen éljenzett, talán egy perc is beletelt, míg a pulpitust öklével csapkodó Ökumené meg tudott szólalni.

- Szeretetbeszéd vagy nem, a gonoszt, a gonoszságot így vagy úgy, de el kell pusztítani! Ezek az állatok beivódnak mindenhova! A férgek a szeretet, az ölelés és az igaz emberek legnagyobb ellenségei! Szóval, tettel, ingával, Bibliával, Necronomiconnal, igaz tanításokkal üldözzétek a Sátánt! Öltsétek magatokra a szellemi fegyvereket, és a fizikaiakat is, ahogy Mózes tette! Kitaposom a belét annak az Antikrisztusnak!!!!
Csobánka hatalmasakat csapott a pulpitusra, a mikrofon dörögve erősítette fel a zajt, ami szinte sokkolta a gyülekezetet. A szónok felsebezte kezét, vércseppek hullottak az első sorokban álló emberek közé.

- Hazugságra építi a Sátán minden szeretetellenes tettét! Én, mint a szeretet felkent szolgája mondom néktek, hogy ezeket az állatokat el kell tiporni!

A szónok akkora erővel ütlegelte az állványzatot, hogy a mikrofon szinte már semmi beszédhangot nem továbbított az erősítőkhöz. Ökumené mindkét kezét elborította a felsebzett végtagokból kijövő vér.


tegla.jpg

A folyosón sétáló őr a hármas elkülönítő felé vette lépteit, amikor meghallotta a dörömbölést. Jól sejtette, honnan jönnek a hangok. Az zárt betegszoba törhetetlen, kicsiny ablakát két ököllel ütlegelte belülről az ápolt nő, saját vére egyre inkább összekente az üveget. A beteg hol artikulálatlanul, hol érthetően üvöltözött.

- Hrrraaaaahhhrrr. El kell pusztítanunk minden gonoszt! Kibelezzük a sátánt és megfüstöljük a ganaját! Nem csak mi itt harmincezren, hanem minden jóérzésű, igaz, szerető ember! Hrrööööaahhh…blööblöö ahhrrr.. Nem válogathatunk a módszerekben, hiszen a Sátán sem teszi! Hrraabbllöööhrrr…öööhrhrlaaahhhh.

Az őr elsápadt, hiszen még csak két hónapja dolgozott az elmegyógyintézetben. Nem sokat vacillált, megnyomta az ajtó melletti riasztógombot. Talán egy perc telhetett el, mire a helyszínre sietett egy orvos és egy ápoló, néhány pillanatig bámulták a véres ablakot ritmikusan csapkodó nőt, aztán a doktor az ápolóhoz fordult.

- Készítsen elő kétszáz milligramm thorazine-t, bár látom nem lesz egyszerű beadni!

Ökumené még hevesebben tombolt, az elkülönítő ablaka egyre véresebbé vált, a gumifalak fehér műbőrborításán szétkenődött saját vére.

- Hraagghh.. Sátánfattyak, mocskos állatok! Nyelvetek, mint a kígyó nyelve! Szemét vadbarmok, kik átkozódtok, pusztulás totális halál rátok! Szeretett gyülekezetem! Most imádkozzatok a gonosz emberek ellen! Hrghrraaaaaaaahgr!

A doktor az előkészített fecskendővel a kezében közelebb lépett az ajtóhoz, majd megcsóválta a fejét.
- Így nem tudom beadni az injekciót!
Az ápoló az orvosra nézett.
- Talán az ételbeadó ablakon keresztül próbálja megszúrni!

Csobánka tekintete egy pillanatra találkozott az orvoséval, zavaros tekintete kitisztult egy pillanatra, ám ebben a tekintetben valami borzalmas félelem tükröződött. Ökumené ismét ordítozni kezdett.

- Te vagy az Főnév! Te vagy az Antikrisztus! Megismerlek az ocsmány fonendoszkópos medálodról! Azt hiszed, hogy az Isten igaz szolgájára rátámadhatsz a kezedben lévő lándzsával? A pokolban fogják kitépni az angyalok a beledet te féreg! Hrgrhööörrgh..Hrööööghraaaahhhh…

Az orvos és az őr összenéztek, ez utóbbi hirtelen kinyitotta az ételbeadó ajtaját, az orvos pedig várta a kedvező pillanatot a szúrásra. Ökumené a legválogatottabb szitkokat üvöltötte dobhártyarepesztő hangerővel.:

- Ezt a hozzászólást az Admin törölte.

Az orvos szúrt, de Csobánka valahogy kitért a fecskendő elől és majdnem megharapta a „támadót”. Közben veszettül szitkozódott.:

- Ezt a hozzászólást az Admin törölte.

A doktor második próbálkozása sikerrel járt. A fecskendő befúródott a beteg hasfalába, a thorazine célba jutott. Csobánka elkapta a „támadó” kezét és mélyen beleharapott abba, közben gyalázatos szavakat préselt ki a fogai között.:

- Ezt a hozzászólást az Admin törölte.

Az orvos is káromkodni kezdett cefet módón, de sajnos hozzászólását az Admin törölte.

redcross.jpg

Ökomenővé lett Csobánka második küzdelme a Sátánnal itt olvasható

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://vilagnezet.blog.hu/api/trackback/id/tr69425645

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Nyilt levél Kassai Csillának 2010.03.05. 10:07:19

"Kedves" Csilla, Csillair!  Mivel eléggé paranoid módon megvádoltál, hogy nem merek a saját fórumodba IGe-ként írni, most megtettem, tehát  ezen írásom az örtől a hatra fórumában is megjelent. Másrészt utólag a FIGYELJ ÉS HALLGASS M...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Gordon Blue 2008.04.17. 18:51:05

Te figyu! Ha egy ekkora parasztnak, mint te, nem tetszik ez a konyv, akko csak jo lehet! Na jussak csak haza! azonnal beszerzem! Hol lehet kapni? Kulfoldon is van mar?

Peter_Cs · http://peter-cs.blog.hu 2008.04.17. 22:48:16

Nagyon jó a cikk, pontosan írja le a helyzetet. Ilyenkor valóban a humorra van szükség.

Peter_Cs · http://peter-cs.blog.hu 2008.04.17. 23:38:59

Ez a Kassai Csilla a blogjában is fényezi magát.
Ezt írtam a blogjába:
1. Peter_Cs Says: Your comment is awaiting moderation.
April 17th, 2008 at 11:50 pm

Sajnos ez csak a szerző külső máza: valójában a cikkíró egy ideológiai tisztogató, legszívesebben az inkvizíciót vezetné be az ateista-szabadgondolkodó emberekkel szemben. Adminként a virtuson önmagát is cenzúrázza, utána persze méltatlankodik: ez az önsorsrontó mártírszerep léthazugsága. Egy Hedda Gabler, egy Åse anyó.
Jellemző rá: előzetes moderáció: cenzúra!

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2008.04.18. 09:17:58

Köszönöm iorgu a montázst. Felhasználnám a fenti (Mekk Elek) összefüggésben, ha megengeded:-)

iFok 2008.04.18. 10:35:57

Szívesen. Persze, megengedem. :-)

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2008.04.19. 08:11:00

Miért nem válaszol vajon Pannának érdemben??? Sokunkat érdekelne:


#15 - PannaZsó - 2008.04.16 - 08:25:57
Kedves Csilla!

Erről a kis vitarészletetekről nagyon elfelejtkeztél;

vallaskritika.virtus.hu/index.php?id=room&aid=42657

"#29 - Kassai Csilla - 2008.04.13 - 08:45:39
Drága Ige barátunk szerelmes belém! egyfolytában privát üzenetekkel bombáz a saját postafiókomban!
Ige, nincs nálam esélyed! Hol vannak az új olvasóknak, akikkel feltornáztad magad az első helyre a hsz.-ei? Ja, hogy nem is léteznek, csak kattingattattál! Aha! Hát körülbelül ennyit néztem ki belőled! Remélem, Melitta farag majd neked a tányért!

#29 - Kassai Csilla
Egyáltalán nem, sőt az ellenkezője. Nagyon megvetendő embernek talállak. Egyébként is te írtál már eddig 2 cikket is, gyakorlatilag azon a szálon, amivel én ejtettelek érzelmileg rabul.

Mint igértem és is fogok egy vitacikket írni rólad a konkrét neved megemlítésével, amit a google hamarosen be is fog rakni az első 10-be a nevedre való rákeresésnél.

Már előttem is számos írótársamat fenyegetted meg lényegében rontás ráküldésével. A véletlen folytán ezek közül Sandra Horváth éppen az életéért küzd. Nos velem ráfaragtál mert ismerem és sokat tanulmányoztam ezeket a technikáket és ellentechnikákat is. Tudod a Para Kutatás Tudományos Társaságban a 13 tagsági számom neked nem a szerencsédet jelenti majd:-)

Az, hogy a kislányomat is bevontad az undorító érzelmi manupálciódba, amit csak a nagyon ostoba emberek tesznek,.....-

lehet hogy a gyerekkoromban rám támadó csipős libának a nyakát megfogva, majd megszorítva.....


ott elengedtem a végén, hogy levegőt kapjon. Nálad még nem tudom, hogy képletesen az útolső pillanatodban fog-e engedni a szorításom.

Üdv: IGe

#39 - IGe - 2008.04.13 - 09:38:35
Kedves Olvasók és Nyilt Para Kísérletemet Figyelők!

Nos amint láthatjuk, eddig Kassai Csilla eddig NEM MERTE KITENNI a felvetésére adott válaszomat az ABLAKBA. Nem merte betenni sem a blogjába, sem a témában írt cikkeibe.

EBBŐL A (ló)CITROMBÓL MÉGSEM MER LIMONÁDÉT CSINÁLNI? AMIVEL LEHŰTHETNÉ MAGÁT...

MERT A TORKÁN AKARNA A KORTY:-)"

Kérlek ne haragudj rám, hogy ide másoltam, de nagyon érdekelne rá a higgadt válaszod, mert ott nem tudtál az lenni. Jómagam is végeztem agykontrollt és nekünk is elmondta D.Gábor a patkányok rákkal való megfertőzését agykontrollal. Nem gondolom, hogy te ezzel foglalkoztál volna, de azért az tény, hogy nagyon csúnyán megfenyegettél egyeseket, ami sem az agykontroll, sem a kereszténységben nem éppen etikus viselkedés.

Kérlek válaszolj és oszlasd el a kételyeinket, hogy valóban közénk való vagy, vagy nem???

Panna

otrolahatra.virtus.hu/?id=room&aid=42647

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2008.04.19. 11:14:16

vallaskritika.virtus.hu/index.php?id=room&aid=43130

#16 - Kassai Csilla - 2008.04.19 - 10:59:53
Kedves Mátyás!

Örömmel konstatálom, hogy igétől a saját vallásának, az ateizmusnak a képviselői is elhatárolódnak.
Mostmár olyan fokú hadjáratot indított ellenem, hogy már a google-ban is "népszerűsít" engem.
Megtettem a jogi lépéseket! Nemsokára nem lesz kedve velem foglalkozni, mert bizony a zaklatás és rágalmazás büntetendő cselekmény!

Örülök, hogy Mátyásnak is hányingere van ettől a viselkedési normától! Attól, hogy valaki ateista, még élhet nagyon is tisztességes életet!

Én sem vagyok semmilyen vallás tagja, az Univerzumban hiszek és nem tudom mire vélni ige kirohanásait, és azt sem, hogy miért lehet ezt egy szabad sajtóban megtenni?

Ha bárkit is megbántottam, akkor most és itt nyilvánosan bocsánatot kérek!

Nem volt jogom senkit sem megítélni, megbírálni, hiszen mindenki abban hisz, amiben akar, bár a sátánista jelképek használata irritál, de ezek szerint a virtuson ez megengedett. Nem kellett volna beleszólnom! Az Önök dolga!

ige a saját web oldalamon is elhelyezte a szerinte lejárató hsz-eit, de ezzel csak azt érte el, hogy még több hasznos bizonyítékkal szolgált nekem saját maga ellen.

Mindenkinek kívánok csodás napot!

Millió áldás szálljon Magukra!

Kassai Csilla

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2008.04.19. 11:14:51

vallaskritika.virtus.hu/index.php?id=room&aid=43130

#17 - IGe - 2008.04.19 - 11:10:34
#16 - Kassai Csilla

Nagyszerű, legalább egyre több helyen teszed magadat nevetségessé. Jót fognak rajtad rögögni hivatalos helyeken is:-) Talán elolvashatod elpőtte ezen cikket tanulságul:

Tisztelt Szcientológia Egyház!
2007.03.21. 11:00 Tóta W. Árpád
w.blog.hu/2007/03/21/tisztelt_kibaszott_szcientologusok

"Érted már, seggfej?

Sérti a Szcientológia Egyház jó hírnevét? Na ne játsszunk. Nincs nektek semmiféle jó hírnevetek. Nem is volt soha."

Csak jelzem, hogy ezen hozzászólásod miatt az index fórumának moderátori elvei miatt végleges kitiltás jár. Mert kimerítetted a hivatallal való fenygegetőzés tettét is a sima fenyegetőzések után.

Ja és ateista a nagynénéd térde kalácsacsakrája nem én. Istentudó vagyok és Jézuska apukáját Zeuszt is igen kedvelem. Még egy jó kis adalékot adtál a cikkemhez, amit írni fogok.:-)

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2008.04.19. 12:22:47

Már egy másik szóösszetételnél, a névre való rákeresésnél is szereti ezt a cikket a Google, mert jelenleg a negyedik ajánlott lap:

www.google.hu/search?q=Kassai+Csilla&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a

Peter_Cs · http://peter-cs.blog.hu/ 2008.04.19. 20:55:22

CS-nak előbb a hozzászólások letiltásának feloldásával kellett volna elkezdenie, ha komolyan gondolta volna, amit bocsánatkérésként ideírt.
Hozzá akartam volna szólni egy-két cikkéhez, de ez fogadott: A szerző megtiltotta, hogy hozzászólj. - Ez nem azt jelzi, hogy értelmes párbeszédet akar, hanem csak kinyilatkoztat és aztán vitának kuss.
Miben akart KCS hitelvtársnő settenkedni a Virtuson? Szerintem azt gondolta, hogy csak belép a Virtusra, aztán belefog az ideológiai tisztogatásba.

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2008.04.19. 21:07:57

Egyébként Mek Elekkel már én is humorizáltam (gyógyítottam a rossz, fekete útra tért lekeket) évekkel ezelőtt:

Fórum » FILOSZ » Vallás, Filozófia »
Sokmindenhez értő Mekkmesteres egyház
Nyitotta: Iván Gábor, 2001.10.26 10:54

forum.index.hu/Article/showArticle?t=9047880

Itt az akkori topiknyitó:

Vámos Miklós író mondta a napokban egy személyes beszélgetésen, hogy aki azt a látszatot kelti, hogy mindenhez ért az hűlye.

Bizonyos egyházak pedig a történelem során és napjainkban is még mindig igyekeznek elhitetni, hogy értenek a

na nézzük csak azokat a leverésre váró cégérméket:

- Pszichológiához
- az etikához
- a szociólógiához
- a genetikához
- az ürkutatáshoz
- békefentartáshoz
- a politikához
- a pézügyekhez
- az oktatáshoz
- bűntetőjoghoz
- a parapszichológiához
- a parajelenségekhez
- az okkultizmushoz
- tömegmanipulációkhoz
- az orvostudományhoz (ne használj Óvszert)
és sorolhatnám a cégérméket napestig

Nos szerintetek mihez is ért egyáltalán (ja és mihez nem) pl a hazai viszonyok között még a legbefolyásosabb egyház az RKAT?

Higgadt esetleg ironikus (anyázásmentes) hozzászólásotokat előre is köszönöm.

Üdvözlettel: Iván Gábor

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2008.04.19. 21:12:12

Peter_Cs. Az ilyen manira menő küldetéstudattal megáldott emberkék mindig veszélyesek. Mit akart? Befolyást, hatalmat, dicsőséget. Amint látod ezt már elbasszintotta, hogy belémkötött és megfenyegetett többszörösen. Most izzad estenként hajnalig az ágyában, hogy még sem jön össze neki és a világ összeesküdött ellene. Már a fórumát is törölte a honlapjáról, mert néhány rajongója kérdőre merte vonni.

Peter_Cs · http://peter-cs.blog.hu/ 2008.04.19. 21:20:38

Olvastam én is a fórumát, nekem is ez jött le. Attól tartok, sajnos ezzel a mentalitással egy közös, magát ateistának, ..., és a franc se tudja megjegyezni minek nevező ismerősünk kapcsán is találkoztunk. Jellemzője többek között: "egy foga van, azt is tombolán nyerte." Déjà vu érzésem van.

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2008.04.19. 22:10:33

Peter_Cs Pontosan Péter, ezek azonos lelki alkatok. Viola Zoli sorsát is eléggé megpecsételtem az írásaimmal és Kassai Csilla sem érdemel mást. Az hogy most nyalizva végigfutott néhány ateista helyen és elnézést kért tőlük és megáldotta őket, nem volt őszinte, mert ezzel csak szövetségest próbált szerezni maga mellé, ellenem. Ha annyira őszintén megbánta volna a dolgot, akkor elsődlegesen felém kellett volna fordulnia a bocsánatárt való esedezésével. Szerintem, ahogyan fogy a "levegő körülötte" még ez is be fog következni nemsokára.

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2008.04.20. 00:17:46

Viola Zoltán fasiszta gondolatai:

"Ez a veszély teljesen reális, és semmi más megoldás nem lehetséges, mint hogy a csoport össze kell fogjon, s állandóan figyelni kell mindenkinek mindenkit, s az etikátlanul viselkedőket ki kell közösíteni, de úgy, hogy az ilyen egyedek utódokat se hozhassanak létre, azaz ne szaporodhassanak. Ekkor ugyanis remélhető, hogy az etikátlan viselkedésre hajlamosító gének lassanként eltűnnek a társadalom génkészletéből. Ennek elérésére a legdrasztikusabb módszer természetesen az etikátlanul cselekvő egyed elpusztítása, hiszen aki meghal az egészen biztosan nem szaporodik; de természetesen nagyon sok más, jóval szelídebb módszer is elképzelhető. Mindenesetre amint látjuk, az evidencializmus etikai rendszere nem okvetlenül ír elő halálbüntetést, de olyat sem állít, miszerint a közösségnek ne lenne joga a saját védelme érdekében a deviáns egyedek elpusztításához. A deviáns egyed elpusztítása mint lehetőség mindig fennáll, kézenfekvő alternatíva, de hogy épp ezt alkalmazza-e a közösség, az nyilván attól függ, milyen egyéb lehetőségeknek van birtokában ezen kívül."

Forrás: evidencialista.birodalom.net/evidencializmus.html

Peter_Cs · http://peter-cs.blog.hu/ 2008.04.20. 00:37:26

IGe · vilagnezet.blog.hu/ 2008.04.20. 00:17:46
Ezen elvek kommentálva: "Ez a veszély teljesen reális, és semmi más megoldás nem lehetséges, mint hogy a csoport össze kell fogjon, s állandóan figyelni kell mindenkinek mindenkit [éberség, elvtársak!, titkosrendőrség, rendőrállam], s az etikátlanul viselkedőket ki kell közösíteni, de úgy, hogy az ilyen egyedek utódokat se hozhassanak létre, azaz ne szaporodhassanak [szabadságjogok sárbatiprása, hitleri eugenika]. Ekkor ugyanis remélhető, hogy az etikátlan viselkedésre hajlamosító gének lassanként eltűnnek a társadalom génkészletéből. Ennek elérésére a legdrasztikusabb módszer természetesen az etikátlanul cselekvő egyed elpusztítása [statárium], hiszen aki meghal az egészen biztosan nem szaporodik; de természetesen nagyon sok más, jóval szelídebb módszer is elképzelhető [amit a rendszer kénye-kedve szerint gyakorol]. Mindenesetre amint látjuk, az evidencializmus etikai rendszere nem okvetlenül ír elő halálbüntetést, de olyat sem állít, miszerint a közösségnek ne lenne joga a saját védelme érdekében a deviáns egyedek elpusztításához [csalárd érvelési technika: a cél szentesíti az eszközt]. A deviáns egyed elpusztítása mint lehetőség mindig fennáll, kézenfekvő alternatíva, de hogy épp ezt alkalmazza-e a közösség, az nyilván attól függ, milyen egyéb lehetőségeknek van birtokában ezen kívül [akár gulágokat, koncentrációs munkatáborokat is nyithatnak]."
Összegezve: Hitler+Sztálin eszmeisége!

Peter_Cs · http://peter-cs.blog.hu/ 2008.04.20. 00:42:39

További idézet VZ-tól:
"ha a MÁSIKNAK joga van elhurcolni a feleségemet hogy ezután ő háljon vele, akkor ÉN többé nem élhetem ki azt a vágyamat hogy ezentúl jómagam háljak azzal a nővel!" ; "Mindemellé, a férfiaknak nagyon megfelel az hogy nem lesznek egyetlen nő mellé leláncolva, hiszen manapság is a férfiak messze túlnyomó többsége nagyon szívesen venné, ha minél több nővel szeretkezhetne, ráadásul úgy, hogy nem fenyegeti őt annak veszélye hogy törődnie kell az esetleg emiatt születő gyerekkel. De ha az apa számon sem lesz tartva, akkor valóban nem kell törődnie vele." - forrás: poliverzum.birodalom.net/powi/index.php/Elk%C3%A9pzel%C3%A9seim_a_j%C3%B6v%C5%91_t%C3%A1rsadalm%C3%A1r%C3%B3l Kielemezve: "ha a MÁSIKNAK joga van elhurcolni a feleségemet hogy ezután ő háljon vele, akkor ÉN többé nem élhetem ki azt a vágyamat hogy ezentúl jómagam háljak azzal a nővel!" [féktelen birtoklás(vágy): a nőt saját tulajdonának tekinti] ; "Mindemellé, a férfiaknak nagyon megfelel az hogy nem lesznek egyetlen nő mellé leláncolva, hiszen manapság is a férfiak messze túlnyomó többsége nagyon szívesen venné, ha minél több nővel szeretkezhetne, ráadásul úgy, hogy nem fenyegeti őt annak veszélye hogy törődnie kell az esetleg emiatt születő gyerekkel. De ha az apa számon sem lesz tartva, akkor valóban nem kell törődnie vele." [felelőtlenség, önzőség, primitív ösztönlényi szint] - Ez nem feminizmus, hanem a legdurvább hímsovinizmus! A hagyományos patriarchális társadalmi kettős mérce alkalmazása.

Peter_Cs · http://peter-cs.blog.hu/ 2008.04.20. 00:48:57

Peter_Cs 2008.04.20. 00:42:39 - folytatás: az idézett cikk elérhetősége, a régi helyén már nincs meg.
www.virtus.hu/index.php?id=detailed_article&aid=454

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2008.04.20. 01:04:27

Péter, akkor már megérted, hogy miért háborít fel, amikor ilyen emberek a befolyásuk alá tudnak vonni másokat. Miért küzdök ezen folyamat ellen.

Peter_Cs · http://peter-cs.blog.hu 2008.04.21. 07:33:09

IGe · vilagnezet.blog.hu/ 2008.04.20. 01:04:27
A bomlasztás is egy számára [VZ] bevett módszer, mint a bolsevikoknál, ezt nyomta nekem privátban: "Peti, próbáld elintézni, hogy Sandra Horvath felvegye a TUVI-t vagy a birodalom.net/forum linket vagy a Nagy Ateista Könyvet a blogjába, remélem emiatt a hülye IGe neki is beszól, törli, stb, s így szét lehetne ugrasztani őket!"

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2008.04.21. 07:44:18

Peter_Cs

Ja a wikipédiás cirkuszban, amelyben képletesen keresztre feszítettek, abban is benne volt keményen.

Sandra most súlyos beteg, szorítok neki, hogy meggyógyuljon és felépüljön.

Peter_Cs · http://peter-cs.blog.hu 2008.04.21. 08:43:49

Remélem, Sandra mielőbb felépül és teljes egészszégben köztünk lesz újra.

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2008.04.21. 20:40:56

Péter. A blogjába is írt egy ilyen üzenetet és adott esetben búcsút is verssel. Nála én a kezdetektől Admin vagyok én segítettem beállítani és elindítani a blogját. Vázlatként hagyta így csak én látom, más nem. Nem tudom mi a helyes, vacillálok élesítsem, hogy mindeni lássa, vagy sem. Nem tudom, hogy akarta. Inkább nem teszem, várok. Várom hátha nemsokára jelentkezik.

Peter_Cs · http://peter-cs.blog.hu 2008.04.21. 22:18:13

Bár a búcsúvers okfogyottá válna. Sandra az egyik legértékesebb nő és ember. Bárcsak még sokáig köztünk lenne teljes egészségben.

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2008.05.03. 10:50:41

Sandra nekem adott életjelt magáról. Viszonylag jól van és lábadozik. Igaz vár még rá még egy egészségügyi beavatkozás.

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2008.09.16. 14:25:26

Az adott hölgyeményről így írt nekem az egyik szerzőtársunk :

"Csilla... valami furát mindig éreztem, de nem tudtam mit, az ahogy reklámozta magát mindenhol, ahogy feltette a cikkemet, a saját neve alatt és nem mondta, hogy regeljek fel, csak jóval utána és még pár dolog, nem tudom megfogalmazni, csak volt valami, ami miatt nem tudtam, hogy mi van... amikor elolvastam, hogy belekeverte a kislányodat, nem is tudtam tovább olvasni, csak egyszerűen megállt bennem az ütő és majdnem hánytam...

nem tudom, hogy kell ide írni csak úgy, na mindegy, és azért nem tudom, mert csak magamnak írogattam igazából, hisz keresem az utam... bevallottan... és nem akartam senki és senki mellett sem állást foglalni azzal, hogy jelenik meg egy-egy agymenésem, de az álszentséget sajnos tőle érzem, bánt másokat, pedig nem ennek a a híve elvileg, pontosan hogy elfogadásra tanítottuk a többiekkel, de vádol, érvek nélkül, aztán úgy kér bocsánatot, hogy abszolút érezhető miért is... nem őszinte, a képmutatóktól hányok..."

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2008.09.16. 14:48:18

Ezen cikket azért aktualízáltam, mert úgy néz ki, hogy a Mi Csobánkánk folytatást szeretne, mert a Kavarásait tovább folytatja. Ezért a következő magánüzenetemmel. nyílt levelemmel kerestem meg ma:

Tárgy: Nyilvánosságra hozzam?

Kedves Kavarós Csobánka!

Az alábbi levélrészlethez hasonló számos levél van a birtokomban, amely egy részéhez már a nekem írói hozzá is járultak, hogy nyilvánossá tehetem őket.

Egy dolog tántorítna el a szándékomtól csak, ami ugyebár összecseng az általad oly fennhangon hírdetett keresztényi "szeretett"-tel és a pozitív gondolkozással.

Ha a többi virtusos szerzőtársamhoz hasonlóan, ahogyan velük már megtetted, akiket szintén nagyon megbántottál gyűlöleteddel, Tőlem és a Családomtól és a Kislányomtól is megbocsátást és elnézést kérsz egy nyilvános cikkben itt a virtuson.


"Csilla... valami furát mindig éreztem, de nem tudtam mit, az ahogy reklámozta magát mindenhol, ahogy feltette a cikkemet, a saját neve alatt és nem mondta, hogy regeljek fel, csak jóval utána és még pár dolog, nem tudom megfogalmazni, csak volt valami, ami miatt nem tudtam, hogy mi van... amikor elolvastam, hogy belekeverte a kislányodat, nem is tudtam tovább olvasni, csak egyszerűen megállt bennem az ütő és majdnem hánytam...

nem tudom, hogy kell ide írni csak úgy, na mindegy, és azért nem tudom, mert csak magamnak írogattam igazából, hisz keresem az utam... bevallottan... és nem akartam senki és senki mellett sem állást foglalni azzal, hogy jelenik meg egy-egy agymenésem, de az álszentséget sajnos tőle érzem, bánt másokat, pedig nem ennek a a híve elvileg, pontosan hogy elfogadásra tanítottuk a többiekkel, de vádol, érvek nélkül, aztán úgy kér bocsánatot, hogy abszolút érezhető miért is... nem őszinte, a képmutatóktól hányok."

Üdvözlettel: IGe a P-DOX vallás alapítója

Peter_Cs · http://peter-cs.blog.hu 2008.09.18. 18:42:35

Szerintem nyilvánosságra kell hozni az ilyen gazságokat, mint KCS képmutatása és plagizálása. Megint ismerős érzés (VZ újratöltve).

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2008.10.07. 12:53:49

Lementettem a mi kis Kavarós Csobánkánk néhány gyöngyszem wodu mondókáját még eredetiben a virtus.hu Adminja általi törlése előtt. Jó szórakozást hozzá, mert igen nevetséges és nem csak a helyesírási hibái miatt;

"Az ostobaság hirnökei! - 2008.04.08 08:45:35

vajon hogyan csinálja ige, hogy senki sem szól a mocskolódó cikeihez és az olvasottsága egyre nő? Na ki tudja erre a hyles választ? Mert én márigen! Megtaláltam a rólunk szóló szemét írásait az interneten másutt! Itt nem meri, de másutt semmi sem tartaj vissza elmebajának kiteljesítésétől! Töröltesd nyugodtan! A MAGASABBRENDŰ ÉNED SZÉGYELLI MAGÁT HELYETTED IS ÉS NAGYON MEG FOGSZ EZÉRT A VELÉIG ROMLOTT VISELKEDÉSEDÉRT BŰNHŐDNI A JÓ ISTEN SZÍNE ELŐTT! KÖZEL AZ IDŐ! TÖBBET, TUDOK, MINT GONDOLNÁD! ISTEN FIGYEL TÉGED! NAGY BAJBAN VAGY!
NAGY BAJBAN VAGY IGE!NAGY BAJBAN VAGY IGE!NAGY BAJBAN VAGY IGE! NAGY BAJBVAN VAGY IGE!"

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2008.10.14. 14:23:21

A mi Csobánkánk szerint haldoklik a virtus:-)
Haldoklik minden fórum, ahol csak járt és már nincs maradása, sem helye. Csinál magának sajátot, ahol ő lesz a góré:-)

www.thesecret.hu/csillair_szulinapra

Hozzászólásokban középtájt található.

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2008.10.14. 14:31:07

A mi Csobánkánk ért az asztrológus is és Forever Living Products Magyarország Kft. (lefordítva akár mennyország Kft is lehetne) ügynöke, amiről egyesek így írnak:

"FLP, Ökonet, Bionet, stb. cégek ügynökei gyakorlatilag kuruzslást végeznek. Ezt ők segítésnek hívják, de valójában a BTK szerint bűncselekmény. Ha azt mondják, hogy ha szeded a vitaminkészítményüket, és iszod az aloe lötyit, akkor nem leszel rákos, akkor már adniuk kell erről a bevizsgálásról szóló papírt."

forrás:consulting.blogter.hu/?post_id=188903

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2008.10.14. 15:03:59

Ja és egy módszertan lenyulását ennyivel szokta elintézni:

"Megismertem egy remek módszert, aminek segítségével a bennünk lévő negatív érzelmeket teremtőenergiává tudjuk alakítani. Mostantól kezdve ez az 5ről6ra része."

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2008.10.21. 10:04:49

Nos nézzünk csak még ilyen fenyegetéseket:

"#40 - Kassai Csilla - 2008.10.21 - 08:01:16
Ige: MINDENKIÉRT SZABAD IMÁDKOZNI! ÉN ÉRTED, A TE LELKEDÉRT MINDEN ÁLDOTT NAP IMÁDKOZOM! MERT EL NEM TUDOD KÉPZELNI, MEKKORÁT ÁRTASZ SAJÁT MAGADNAK AZZAL, AMIT ITT A VIRTUSON NAP MINT NAP MŰVELSZ és bárhol másutt is!
Azzal, hogy rólam ördögszarvas, lejárató cikket helyezel fel, és száz álnéven mocskolódsz minden rovatban, ahol írok, magadat minősíted és nem engem!
És amikor az egyházak, vagy más segítő emberek ellen (Egely György), mindenki ellen kirohansz, azzal magadat minősíted és nem engem!
KÁr, hogy Meskó Attiláért nem volt, aki imádkozzon! Megérdemelte volna biztosan!

ige Isten bocsásson meg neked, amiért mások lelki békéjét, hitét, szeretetét, jó hírnevét nap mint nap rombolod, és kigúnyolod az élő ISTENT!

Amit ellenem tettél, azért már fel vagy jelentve! Hamarosan számot adhatsz a Bíróságon, hogy milyen jogon alázol te meg bárkit személyiségi jogait megsértve? Milyen jogon használod te az én arcképemet fel, és raksz az arcomra ördögszarvakat?
Te gépészmérnökként valószínűleg intelligens embernek kellene, hogy legyél!

Hogyan tudtál ilyet tenni velem? Rágalmazás, becsületsértés, a jó hírnév megsértése- egy közismert személy ellen! Tudnak rólad mostmár a rendőrségen, és Bíróságon is! Hamarosan találkozunk a tárgyalóteremben!


Íme a tisztesség és a becsület IVÁN GÁBOR ELEMÉR született ( itt valami szerencsétlen névrokonom IRL adatait adta meg) részéről:

vilagnezet.blog.hu/2008/04/14/kassai_csilla_otrol_hatra


Felszólítalak, hogy az ellenem irányuló valamennyi ténykedésedet azonnal fejezd be! éS VEDD LE A MOCSOK ÍRÁSAIDAT AZ INTERNETRŐL! Enyhítő körülmény, ha magad gondoskodsz róla, mielőtt a törvény kötelez rá.

Ez nem fenyegetőzés, amikor ezeket elkövetted, tudnod kellett, milyen törvények élnek az országban!

Én addig is imádkozom érted! "

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2008.10.21. 10:06:34

Válaszom neki:

" #41 - IGe - 2008.10.21 - 08:24:07
#40 - Kassai Csilla

Nagyon helyes, hogy a hatóságok előtt is lejáratod és kiröhögteted magadat. Mert nem én és nem más, hanem a viselkedéseddel te okozol mindent saját magadnak. Én csak a tükör vagyok max. Nem csoda, hogy sorra kiutálnak mindehonnét, ahol csak megjelensz. (ez a legutóbbi
www.thesecret.hu/)


Itt is te támadtál rám és a családom jó hírnevére, ami egyértelműen bizonyítható. Amit tettem az csak védekezés.

Hiába fenyegetsz meg sorra mindenkit még a virtus.hu-t is a szientológusok módszertanával, hogy bíróság elé próbálsz rángatni egyre többeket, ez nem az amit a könyvedbe és írásaidba hirdetsz. Ez nem szeretet, hanem gyülölet. Ez nem megbocsátás, hanem hatóság felhasználása esztelen beteges céljaidhoz.

Tehát jobban tennéd, ha az elveiddel szinkronban és ne ellentétesen, inkább megbocsátást és elnézést kérnél tőlem és családomtól, és felhagynál az ilyen feljelentgetésekkel, ami miatt visszasüllyedhetsz a névtelen senkik alkoholista birodalmába."

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2008.10.22. 12:39:12

www.thesecret.hu/csillair_szulinapra

Kassai Csilla valódi jelleme innét is kijön, ahonnét szintén kiutáltatta már magát:

"Huuuúúúúúú..,-esztet most jól megaszontad..:)
Lécci..,lécci vegyél egy mély levegőt..,/csak a kedvemért/..,és olvasd el újra hogy mi mindent és milyen előjellel nyilatkoztál azokról az emberekről..,-akiknek életed jelentős megtapasztalásait köszönheted../hsz-edből ez derül ki..,-elnézést,ha tévedek/.
Kedves Csillair..:)
"Beteglelkűek..,"..,"mérgezett lelkűek"..,"jellemtelen sunnyogók"..,"primitív Viselkedés....," "gonoszlelkű Secretesek...,"..,-és még sorolhatnám a születésnapi jókívánságokra tett "kiegyensúlyozott" válaszod dallamát..,de nem folytatom..,-mert ottan vagyon feketén..,fehéren..:)

"TISZTELD ÖNMAGAD ÉS A MÁSIK EMBERT.."
Te a Másik ember vagy Kedves..:)
Ahogy vélekedsz a Világról..,a körülötted lévő emberekről..,úgy vélekedhetsz saját magadról is..,és úgy tiszteled pontosan magadat..,-mint ahogy a többi embert..:)Megmásíthatatlan és örök Univerzális Törvény..:)"

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2008.10.25. 16:09:35

Nemsokára itt a 2. része az írásnak:

Ökomenővé lett Csobánka második ütközete a Sátánnal

Küzdjünk együtt Gyércsók József puszintológussal és Dr. Aloe Vera asztrocsekkjeivel Lucifer ellen!

Addig is:

landdie.freeblog.hu/

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2008.10.27. 19:56:35

"#38 - Makacs - 2008.10.27 - 20:38:22

...Én nem sértettem meg, nem gyaláztam és nem fenyegettem meg.Nem neveztem sátánistának stb.
Szerintem egy jó pszichológusra van szüksége, aki meggyógyítja.
Tulajdonképpen egy beteg asszony, aki keresi a kiutat abból a csapdából amibe belesett. Nem tudom, mi vezette az alkoholizmus és a depresszió bugyraiba, inkább sajnálatot érzek iránta, mint dühöt.

Amit ír, amit tesz, az azért van, mert szüksége van valami kapaszkodóra, hogy szinten tarthassa magát.
SIKERÉLMÉNYEKET akar, sokat, mert az a gyógyító ír...sajnos, az emberek gyarlók és nem mindenki kér a szeretett-tanokból. Az átlagember átlát a szitán, és a legtöbbet idegesíti, ha valamit kelletlenül akarnak legyűrni a torkán.Ezért kerül konfliktusokba, amelyeket nem tud kezelni."

www.virtus.hu/index.php?id=room&aid=t_3225_20081024171825

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2008.10.27. 23:26:22

Az ostobaság hirnökei!
www.virtus.hu/?id=room&aid=55871

"#88 - Kassai Csilla - 2008.04.08 - 07:38:41

IGe Itt nem mersza v virtus felhasználóiról mocskolódó cikkeket felrakni, de megt6aláltam a szaraidat az index fórumon, amiket rólunk irtál! Egy féregben több érzés és jóindulat van, mint benned, te sátánsita barom! te a pusztulást hozod a Földre és az emberiségre! mert az vagy! a pusztulás! és nekem te ne írjál privátban, mert fogom magam, megkereslek és úgy pofán váglak, hogy összecsinálod magad! Ha már anyád nem nevelt meg!"

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2009.01.04. 11:45:48

A leggyakoribb 13 google keresőszó jelenleg az blogomon.

zeitgeist 114
szientológia 45
other 28
nyilaskereszt 20
világnézet 19
kassai+csilla 16
zeitgeist+ 15
horog+kereszt 14
egyéniség 14
szasz+tamas+psychiater+magyarul 13
egely 12
szvasztika 11
10+parancsolat+Biblia

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2009.01.21. 13:30:35

www.thesecret.hu/node/5999

Hét, 01/05/2009 - 20:16 - Deni Maizah Silent
Deni Maizah Silent


"Kassai,Zárjuk rövidre.

Biztos, hogy hibáztam ebben a pár napban. Megkövetlek. Kérlek bocsáss meg nekem annyira, hogy elfelejted a nevemet is. Hagyd békén ezt az oldalt. Itt senki nem készített rólad cikket. A körmeidet máshol koptasd.

Nem haragszom rád, de szerintem neked olyan segítségre van szükséged, amit nem kapsz meg attól, hogy itt bántod az embereket. Nem haragszom rád, és hidd el, eddig sem haragudtam. Lenézlek. Ez igaz. Lenézlek a vakságod miatt. Ezt se tenném, de te másokon segítesz vakként és ezt pénzért.

Évek múlva másképpen fogunk majd látni. De ma úgy látlak, hogy te könnyen bírsz másoknak fájdalmat okozni. És ez nem bűn, hanem tudatlanság. Tudatlanul meg ne taníts másokat szerintem. De a te dolgod. Ez a világ úgy is tele van már rosszal.

Menj a haragoddal máshová, de ha lehet akkor ne itt ne maradj ezzel a mentalitással."

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2009.02.01. 12:41:14

Elfelejtettük feltenni a Kassai Bt. árlapját:

"Főkategória: Oktatás
Alkategória: Tanfolyamok,képzések
Megye: Budapest
Város: Budapest
Hirdetési szándék: Egyéb
A hirdetés szövege: Elakadt az életében? Nem jut 5ről a 6ra?
A megoldás Énkép tréning!
Az Online önbizalom tréningre jelentkezzen
a avonzastorvenye.hu oldalon!
Az 5ről6ra önfejlesztő kézikönyv tréningjegyzettel és határidőnaplóval együtt megrendelhet
Név: Kassai Csilla
Emailcím:
csillair@gmail.com
Web oldal: 5rol6ra.hu
Telefonszám: 00-36-06-30-8564083
Feladva: 2008. szeptember 9., kedd, 06:48
Lejárat: 2009. február 6., péntek, 05:48
Irányár: 9 900 Ft" 15.500 Ft helyett akciósan

www.apro-net.hu/hmutat.php?id=61490

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2010.01.05. 11:51:42

A Mi Csabánkánk védi a SienNetet:

"A Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP) november végén gyanúsította meg a ScienNet törzsvásárlói rendszer működtetőjét közel egymilliárd forintos adóhiány miatt. Leinemann Zsolt, az üzemeltető cég ügyvezetője azóta is előzetes letartóztatásban van, a szervereket, számítástechnikai eszközöket pedig lefoglalták."

...

"A termékpartnerek nevében a sajtótájékoztatón felszólalt Kassai Csilla, aki kifejtette, hogy a törzsvásárlókon kívül a rendszerben lévő cégek is komoly kárt szenvedtek el. Szerinte érthetetlen, ami történt, mivel közgazdászként átlátja a klub működését. "

www.mfor.hu/cikkek/61076.html

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2010.01.07. 23:40:50

"Önbizalom Tréning

4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 38. IV/17

Termékpartner ScienID: H8004PP01
Kereskedelmi árengedmény: 30%

Telefon: +36-42-310649
Mobil: +36-30-8564083
Kapcsolattartó: Kassai Csilla
Honlap: 5rol6ra.hu
E-mail:
csillair@gmail.com

Termékpartner leírása
Személyiségfejlesztés, önbizalom építés hatékonyan
Ajánlat
Kassai Csilla vagyok, mániákus depresszióból, szenvedélybetegségből talpra állt író.

Módszeremmel négy éve járom a világot, melynek segítségével mindössze 21 nap alatt bárki felépítheti pozitív énképét, s ezáltal boldog sikeres életet élhet. Könyvem, az 5ről6ra kézikönyv ismerteti a módszert és talpra állásom történetét.

Maga az önbizalom tréning egyszeri alkalom, öt órát vesz igénybe.

Mind a tréning, mind a könyv árából 30% engedményt biztosítok megrendelőimnek.

Negatív énképpel nem működik a pozitív gondolkodás!
Fizetési lehetőségek

* Készpénz
* ScienNet - Online utalvány"

forrás: gazdagodjon.com/hu

xenuka 2010.03.03. 21:50:12

@IGe:
Mihez ért a Római Katólikus egyház?

Alapvetően a lelkek megmentése, illetve Isten igéjének és az Evangliumnak a hirdetése a feladata.

Minden ezekhez kapcsolódó, ebből adódó dologhoz igen jól ért.

Ha nem értene már rég széthullott volna és elfelejetették volna.

Ki fog 2000 év múlva az ateista szocializmus és kommunizmus gondolataival foglalkozni vagy akár csak emnlékezni is rá?

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2010.03.09. 14:05:18

"Na ezt nézzétek meg!
www.hirlista.hu/search?q=sciennet&selist=hirlista&rovat=0&a=24&m=...

Azért elég gáz, hogy Magyarországon valakit úgy előzetesbe lehet helyezni, hogy megalapozatlan a vád. NINCS JOGSÉRTÉS, viszont 440 000 törzsvásárló és egy matematikai zseni helyzete lett ellehetetlenítve.
Dr Magyar György sztár ügyvéd úr és társai elég konkrétan fejtették ki álláspontjukat a sajtótájékoztatón, amire a VPOP-t is meghívták és amire ... a VPOP elmenni.

Hiszek abban, hogy jogállamban élünk!!! Hiszek abban, hogy aki hibát vét, az ki is tudja javítani. Hiszek Leinemann Zsoltban és abban a 440 000 becsületes emberben, aki a sciennet tagja.

Ettől jobban nem is kezdődhetett volna az év!!!

Hajár Sciennet! hajrá Magyarország!

Csillátok"

Forrás:
thesecret.hu/lyoness_sciennet_glossza#comment-111728

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2010.06.19. 15:32:44

"Kassai Csilla:
2010. április 7. szerda 21:50-kor

Drága Zsolt!

Most nagyon sajnálom, hogy nem vagyok debreceni és nem a 2.számú választó körzetben lakom. Kívánom Nekek, népünknek és minden jóra való, jólelkű embernek, hogy győzzön a szeretet, az összefogás, a mergértés, a HIT és a BÉKE. Hiszem! Tudom! Hogy Isten országa ott lakik valamennyiünkben.Hiszem! Tudom, hogy nincs az a sötétség, ami akár egyetlen gyertya fényét kioltaná. Hiszek abban, hogy az élet szép, az emberek jók, a világ pedig pont olyan, amilyenné tesszük! Sok sikert kívánok szívem minden szeretetével! Kassai Csilla"

leinemannzsolt.eu/?p=45

2013.02.22. 17:57:13

Kassai Csillától ez a kedvenc videóm:

www.youtube.com/watch?v=-W5H01scK-M

Ezeket ő vajon tényleg elhiszi?