Valláskritika, Mítoszirtás és Hit-Eltérítés sok Humorral

Világnézet

Szkeptikus Társaság és Hraskó Gábor saját kérésre való hanyagolása a jövőben

2019. szeptember 09. - IGe

A Szkeptikus Társaság és elnöke Hraskó Gábor több mint egy évtizednyi elhallgatási próbálkozás után, még is megtette a dolgát. Kritikát írt a tudományon átszűrt "Isten", vagy régebbi nevén Isten tudományos definiálása bizonyításról, (külön blogban összefoglalva a lényege) amely nemsokára könyv formátumban is megjelenik és ez már úgy látszik még is eldöntötte a dilemmáját, hogy mi a rosszabb, nem írni, vagy még is írni. - Írt. Szerintem helyesen döntött és meg is köszöntem neki nyilvánosan is. Azért is éreztem ennek a szükségét, mert ez egy régi vitatémánk és mivel szó is esik róluk a könyvemben, a jedi lovagiasság is úgy diktálja, hogy jobb ha erről még a megjelenés előtt értesülnek az érintettek, mert még van lehetőség az esetleges változtatásra. Ide most felrakok egy képet és egy idézetet Carl Sagantól a tudományos tévedésről. Az itteni írásom végén be fogok vallani valamit, hogy miben tévedtem.

sagan_tevedes.jpg

A hazai szkeptikus mozgalmakat már az 1992-es még a Szentágothai János féle megalakulásától kezdve figyelemmel kísértem. Tehát nagyon is sokat tudok a belső dolgokról, azokról is amelyek nem  kerültek a nyilvánosság elé, mert számos ismerősöm volt és most is van a tagok közt, akiktől megbízható információkat kapok.  Hraskó Gáborral körülbelül két évtizeddel ezelőtti egy székesfehérvári szkeptikus találkozón ismerkedtem meg, Bencze Gyula fizikus ajánlása miatt. Akkor jómagam a Para-Kutatási Tudományos Társaságnak és mellette sok más tudományos társaságnak is a tagja voltam. Találkozásunk a tudományos és a para-tudományos vizsgálati módszerek összehasonlítása és összevetése miatt volt érdekes. Mint kiderült egy sima tudományos kutató és egy para-tudományos kutató közt igazából csak a kíváncsiságuk eltérő mértéke a különbség. A para-kutató azt is megvizsgálja, amit egy hagyományos kutató már nem akar, tud, vagy mer, vagy eleve lehetetlennek, értelmetlennek tartja a vizsgálatot.

Akkor azt javasoltam fogjuk össze bizonyos problémakörökben a gyorsabb megoldása miatt, de ez elutasításra került. Végül ezen problémakörök nagy részét szinte egyedül kellett lezárnom és megoldanom. Lásd ezek közül a a legismertebbet az Egely-féle vitalitásmérőt

Az tehát hogy nem ismerem a szkeptikus társaságokat, azért többes szám, mert legalább három is van, világnézeti, ateista, istenhívő, filozófiai, felépítési és viszonyulási téren, olyanban érvelek, ami nincs is, szalmabáb érvelési hibáim lennének, hamis és téves feltevés. Amit nagyon könnyű is bizonyítanom néhány idézettel:

Szkeptikus Társaság. "A társaság elkötelezett a naturalista filozófia mellett, és ezzel összhangban csak ateistákat vesz fel tagjai közé. A szkepticizmust hangsúlyosan a valláskritikára is kiterjeszti, és programjában szerepel az, hogy a vallások és egyházak sem szent tehenek. Az ateizmus terén legaktívabb tagjai nagyrészt ugyanazok, mint akik a Szabadgondolkodó honlap ateista részlegével foglalkoznak, illetve ott szerepelnek." forrás  (Magyarország fejezetben olvasható)

"A társaság korai éveiben (2008) tagjai közül néhányan nyílt és harcos ateista álláspontot is képviseltek, ezért bizonyos körökben az egyesületet a három legnagyobb hazai ateista szervezet közé sorolták." forrás

Ezeket a nyilvánosan megjelenő és netes lexikonokban szereplő adatokat az én belső körökben lévő ismerőseim is megerősítették. Tehát valósak. Nehéz letagadni, hogy a 2006-ban lényegében átalakulással létrejött Szkeptikus Társaságot nem érintette az "Isten" és "Isten"-tagadás kérdésköre.  Pláne, hogy én jól tudom mi a különbség, de sokaknak a Hraskó Gábor által saját magukra elismert naturalista jelzőt, ami bizony az egyesület jelenlegi már javított alapító okiratában is szerepel, az ateizmus enyhébb szinonima szavaként használják. Jómagam meg "Isten"-t mint bármilyen más hasonló para-jelenséget kezdtem el vizsgálat alá vonni még úgy 1999 környékén és valóban nagyon lelkiismeretes és alapos kutatómunka után most 20 év múltán zárom le kutatásaimat, hogy ez is megoldva.

Nagyon nem szeretném, nem is teszem, bár megtehetném, hogy Hraskó Gábor néhány további téves megállapítását is szétcincálnám, de több ok miatt sem teszem. Egyrészt mert sok dologban vannak helyes, vagy már félig helyes megállapításai véleményei, sőt dicséretei is.  A múlt durva dolgaihoz képest most már eléggé emberi módon állt hozzám és kutatásaimhoz, amikor régebben többed magával lényegében meghirdette doktrínaként, hogy nem kívánatos személy vagyok. Persze nem is nagyon tehetett már mást, mert amit régebben lehetetlennek vélt, az mára már nem az.

Viszont néhány erkölcsi tanítást - az erkölcsi magaslatokat azért nem kell olyan fennköltnek érteni - adnék a Szkeptikus Társaságnak és Hraskó Gábornak is. A valódi tudós elismeri, ha észérvekkel bizonyítják, hogy téved. Itt több dologban is bizonyítás történt a tévedésben. 1. A definíció fajtáinak nem kellő ismerete. 2. „Isten egyértelműen kívül fekszik a tudomány hatókörén?” egyértelműen érvelési hiba elismerésének a tekintetében is. - Hiányoznak a tévedések elismerései!

Továbbá az egy hamis dilemma, és javaslom a jövőben kerülni, hogy csak a monoteizmus és ateizmus közül lehetne választani és nincs is más lehetőség. Ez egy bugyutaság. A hamis dilemma egy olyan érvelési hiba, amely úgy állítja be a vitát, mintha csak két alternatíva létezne, mikor valójában több, nem mérlegelt választási lehetőség is van.

Aki meg majd elolvassa a - Tudományon Átszűrt „Isten” avagy van egy kis bibi az ateizmussal - című tudományfilozófia esszémet, az láthatja, hogy Hraskó Gábor több olyan megállapítást is tett még egyébként érdemi kritikájában, amelyek abban már szerepelnek és úgy ismétli, mintha az én nem tudnám. Tehát, hogy ebben a tekintetben szinte lehetetlen a meggyőzés. Tudom hiszen elég a kényszerképzet definíciójának utána nézni, aki nem tudja, és éppen ez van az írásomban is, hogy mit kell tenni helyette.

Az viszont nem lep meg, hogy még is úgy gondolja, hogy nekem még vitatkoznom és győzködnöm kell azokat, akiknek a tudományos módszertani vizsgálat szerint kényszerképzetük van az "Isten" témában. -Hát nem kell. -Miért?- Mert mindenkinek joga van butának lenni és butának is maradni és ezen jogát én senkinek sem kívánom korlátozni. Az írásom egy közérthető stílusban megírt, aki akarja megérti levezetés. Tudományos bizonyítás. Két fejezetében is az összesen tízből, Platón dialektusok, vagy Galilei párbeszédekbe kódolt módon.  Egy adott téma megoldása, lezárása és nem vitaindítója. Némi formai és tartalmi követelmény szerinti átalakítással tudományos fokozatok és elismerések, kisebb és a legnagyobbak megszerzésére is alkalmas.

Igen és most jön ígéretemnek megfelelő elismerésem.  Elismerem tévedtem. Tévesen ítéltem meg Hraskó Gábort és a Szkeptikus Társaságot is. Azt gondoltam, hogy tisztában vannak a tudományos módszertannal, a logikával és a helyes érvelés szabályaival.  Nem csak tisztában vannak, hanem azt következetesen alkalmazzák is. Képesek, kivételezés nélkül a racionális gondolkozásra és következtetésekre. Ha vannak is hibáik, azt idővel javítják. Sajnos nem így van.  Ezért  és mivel optimista klub tagja vagyok a megalakulásától kezdve, bíztam a mai napig a lehetséges "felébredésben", ami nem következett be. Nehéz és újszerű témánál normális, hogy egy darabig van értetlenkedés és éppen ezért hoztam elő egyre jobb és jobb érveket és egyre több bizonyítékot. Náluk ez nem elég és a jövőben sem lesz az. Tehát másik ígéretemet is be fogom tartani, ahogyan Hraskó Gábor kérte is. Teljesítem kérését. Nem fogok a továbbiakban a Szkeptikus Társaságra figyelmet fordítani. Mert már számomra nincs is értelme. Hraskó Gábornak és a Szkeptikus Társaságnak én túlzottan szkeptikus vagyok, nem hiszem el hogy valami ne lenne megoldható, még is megoldom. Nekem meg ők nem eléggé tudósok és tudományosak, hanem inkább dogmatikusak.

Sőt ezt is le kell írnom, akármilyen viccesnek és abszurdnak is hat, mert a magyar embernek sokszor a színtiszta igazság a legmulatságosabb, hogy a Szkeptikus Társaság nem csak nekem, hanem az adott szó kritériumai alapján áltudományos. Így mint az élet paradoxonjaira jó gyakorlati, tanuló és bemutató példa, ez az eset még is hasznos sok minden miatt. Ennek megemlítését nem ígérem, hogy hanyagolom. Persze ez a példa csak addig lesz jó és használható példa, ameddig az érintettek be nem látják és el nem ismerik legalább a két itt kiemelt tudományos tévedésüket. Onnét megint helyreállna a tudományosság önjavító mechanizmusa és már arra lenne példa.

A jövőben azokkal fogok foglalkozni és azokra koncentrálni, akik képesek lehetnek a témám megértésre és ezek a memetika és a pszichológia tudomány területén lévők elsődlegesen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utóiratok, gondolatok, zöngések: 2019.09.12 én a fenti verziót küldtem el neki szintén nyilvános, tehát teljes egészében tovább közölhető válaszként.

Minden relatív és ez Hraskó Gábor és a köztem lévő tudományos polémiára is igaz. A tettei alapján és miatt le kell írnom, hogy a válaszom ugyan némileg leiskolázónak és keménynek hat, de csak igazodtam az ő stílusához, hozzáadva némileg az enyémet. Ugyan akkor teljesen más lesz a "gyerek fekvése" ha feltárok itt néhány további adatot, tényt.

Hraskó Gábor érdemi kritikája teljesen tisztességesnek ítélhető meg, annak ellenére, hogy vannak benne tévedések, értetlenkedések, kioktatások a magas lóról is, a helyes, vagy félig helyes megállapítások mellett. Ilyenek a viták, ha van és értelmes és ez azért abba sorolható, akkor a felek csiszolódnak közben. ... de mi is az, amiért másként lehet erre tekinteni? Írom; 1. Hraskó Gábornak ez a tudományos módszertan ismeretén kívül nem annyira esik a szaktudásába és érdeklődési körébe sem. Tényleg azért válaszolt, mert van egy közös múltunk és ő egyben egy közösség megválasztott elnöke is. Az ottani pszichológiai kifejezéssel élve csoportnyomás is hat és hatott rá. 2. A magukat a szkeptikus ideológia alá sorolók közül a Szkeptikus Konferencia - Budapesti Műszaki Egyetem helyre is elküldtem írásom, kritika kérés miatt és onnét azt a választ kaptam, hogy ne küldjek több levélszemetet. Ami fura, hiszen Orosz László fizikus és Nagy Gergely teológus..."Vita Isten létezéséről" színpadi előadása az eléggé közismert és nyilvánosan zajlott. 3. A jelenlegi Szkeptikus Társaság Egyesület alelnökének Szilágyi Andrásnak küldtem el Hraskó Gábort megelőzően kritika miatt az írásom és ő lerázott, hogy nem ér rá erre. Pedig Szilágyi András legalább 20-22 éve a netes írásai miatt közismert ateista közszereplő is.

A bejegyzés trackback címe:

https://vilagnezet.blog.hu/api/trackback/id/tr1415054982

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Iván Gábor IGe · http://egely-wheel-egely-kerek.blog.hu/ 2019.09.10. 08:59:56

Akkor ezennel ígéretemnek megfelelően elköszönök. Köszönöm a Szkeptikusoktól kapott sok értetlenkedést és megvetést, ami erőt adott hogy kitartó legyek és megoldjak olyan dolgokat, amire más nem volt előttem képes. Könyvem munkapéldányát elküldtem Pál Greguss itteni oldalkezelő részére is. Felhatalmazom, de ezt a felhatalmazást Hraskó Gábor is megkapja, hogy belső zárt körben továbbadható olyan feltétellel, hogy teljesen nyilvános elérésűvé más által azért nem tehető, hiszen ez egy szerzői jogvédett írás, ami majd netes és nyomtatott könyv formátumban fog megjelenni.

www.facebook.com/szkeptikustarsasag

2019.09.09 bejegyzésben hozzászólás.

Iván Gábor IGe · http://egely-wheel-egely-kerek.blog.hu/ 2019.09.11. 10:59:42

Tehát a memetikus legyárt szlogenek, gondolatok, képek, stb módjára különféle dolgokat és elengedi a világba. Ráadásul én nem is saját magam csináltam ezeket, hanem volt rá nagyüzemem, gyáram :-) Csak irányítottam a gyártást, a tömegtermelést. Ateisták és teológusok egy csapatban gyártották éveken keresztül. Mémekkel, mémkomplexekkel és tömegekkel, tömegbefolyásolással foglalkozom és úgy is mérem le a hatást. ...és van. Jaslom googléval rákeresni a következőkre:

Magyar fiatalság kétharmada nem kér a vallásokból

30%-al kevesebb keresztény 10 év alatt

Iván Gábor IGe · http://egely-wheel-egely-kerek.blog.hu/ 2019.09.11. 11:13:53

Jól látom, hogy sorra behalnak, kifáradnak, befásulnak ezek a "Szkeptikus" mozgalmak?

Tényeket Tisztelők Társasága?
Szkeptikus konferencia BME
Szkeptikus Társaság (Vágó István féle "Jelentsük fel őket!" zászlóval)

Javaslatom. Ideje lenne az ateizmus és a szkepticizmus helyett a "Józan Ész"-t a
R A C I O N A L I Z M U S -t a zászlóra kitűzni és névnek használni.

forum.index.hu/Article/showArticle?t=9080612
ErkölcsTan 2019.05.07 ------------- 2717

Iván Gábor IGe · http://egely-wheel-egely-kerek.blog.hu/ 2019.09.11. 12:47:00

"Előfordul, hogy félreértik a Szkeptikus Társaság Egyesület tevékenységét, állásfoglalást várnak olyan kérdésekben, amelyekkel a Társaság nem foglalkozik, pl. azt várják, hogy intenzívebben kritizáljuk a vallásokat, képviseljük az ateizmust. Hraskó Gábor, az egyesület elnöke Iván Gábornak adott válaszában tiszta vizet önt a pohárba e tárgyban, de személyes véleményét is kifejti."

- Ezt azért még jelzem; Azért az itteni felvezetővel vannak szövegértési és értelmezési gondok is. - Magatok égetése szövegértésből !!! Hiszen az esszém az ateizmust lényegében megdönti és nem támogatja. Itt látható is a korábbi ennek megfelelő címverzió, amit később csak némileg finomítottam: www.facebook.com/photo.php?fbid=2380113172105364&set=a.516636935119673&type=3&theater

TanBá · www.istenteszt.blog.hu 2019.09.11. 20:34:18

2007.11.07. 15:00 Hraskó Gábor
Isteni téveszme

Kedden az Erzsébet téri Gödör Klubban a Nyitott Könyvműhely kiadó és a Szkeptikus Társaság bemutatta Richard Dawkins legújabb könyvének magyar fordítását: Isteni Téveszme. Az érdeklődők kérdéseket tettek fel a társaság két jelenlévő tagjának Vágó Istvánnak és Marosán Györgynek a könyvről és az ateista világfelfogásról. Közben az internetes fórumokon is elindult a vita a kérdésről....
szkeptikus.blog.hu/2007/11/07/dawkins_isteni_teveszme

vilagnezet.blog.hu · http://vilagnezet.blog.hu 2019.09.12. 09:05:43

Zsolt Boldogkoi f@szbuk oldalán hozzászólásom Zoltán Katona részére, aki egy érdekes ember:

Itt egy példa és bizonyítás rá Neked, hogy miért kényszerképzet az ateizmus is, nemcsak a monoteizmus (és elnézést, de még később fogom elkezdeni és fokozatosság elve alapján a Szkeptikus Társasággal való nem foglalkozásomat) Ezzel a felvezetővel tették közzé az itteni oldalukon Hraskó Gábor kritikáját, amit nem lehet kimagyarázni sem, mert akkor meg szalmabáb érvelési hiba: - "Előfordul, hogy félreértik a Szkeptikus Társaság Egyesület tevékenységét, állásfoglalást várnak olyan kérdésekben, amelyekkel a Társaság nem foglalkozik, pl. azt várják, hogy intenzívebben kritizáljuk a vallásokat, képviseljük az ateizmust. Hraskó Gábor, az egyesület elnöke Iván Gábornak adott válaszában tiszta vizet önt a pohárba e tárgyban, de személyes véleményét is kifejti."
-IGe: Ezt azért még jelzem; Azért az itteni felvezetővel vannak szövegértési és értelmezési gondok is. - Magatok égetése szövegértésből !!! Hiszen az esszém az ateizmust lényegében megdönti és nem támogatja. Itt látható is a korábbi ennek megfelelő címverzió, amit később csak némileg finomítottam: www.facebook.com/photo.php?fbid=2380113172105364&set=a.516636935119673&type=3&theater

IGe. 2019.09.18. 16:10:33

Zsolt Boldogkői
A bírósági ítélet szerint a szülők alacsony intelligenciájuk miatt nem voltak képesek felfogni, hogy a gyermeküket agyonütheti a földelés nélküli lopott áram, ezért nem felelősek a haláláért.
Ez aztán az ítélet! Vajon hány embert lehetne felmenteni a tettei következményei miatt mondván, hogy buta és nem tudta, mit tesz.

A webhely névjegye 444.hu
Felmentették a szülőket, akiknek a 3 éves fiát agyonütötte a lopott árammal működő hűtő -

Iván Gábor IGe
Iván Gábor IGe Végül is folyamatban van egy ígéretem betartása, csak a fokozatosság elve alapján, de jó párhuzamos példa. Még kihasználnám ezt az átmeneti állapotot. Tehát a Szkeptikus Társaságot és annak Elnökét fel lehet-e menteni a tudománytalanság és az áltudományosság elkövetése alól, BUTASÁG miatt??? Komolyan érdekelnének az érdemi válaszok.

www.facebook.com/zsolt.boldogkoi/posts/2725233280842996