Valláskritika, Mítoszirtás és Hit-Eltérítés sok Humorral

Világnézet

Iván Gábor IGe könyve; Túl Richard Dawkinson

2019. október 10. - IGe

Tudományon átszűrt "Isten, avagy van egy kis bibi az ateizmussal című tudományfilozófiai esszém, minimalista, próba nyomtatott fedőlapja látható itt a képen. Ez még kereskedelmi forgalomba nem fog kerülni. Sőt elképzelhető, hogy angol, német vagy más nyelvű verziók fognak először és csak külföldön megjelenni. Belső címlapján szerepel; Túl Richard Dawkinson.

ige_konyve.jpg

 A direkt nagyon rövidre írt könyvecskében három lényegesebb gondolati elem van, amit ide is tudok belőle idézni:

Első: "Isten"-t is lehet tudományosan vizsgálni.

Egyre több helyen ütköztem egy ilyen válaszba, hogy miért nem: "Isten egyértelműen kívül fekszik a tudomány hatókörén. Nem lehet sem bizonyítani, sem cáfolni." Nagyon sokan ezzel győzködtek. Nekem ez sehogyan sem volt logikus. Egyrészt mert ez tudományos állításnak próbál látszani, de azt igazolni kellene, de az nem történt meg. Elég hamar rájöttem, hogy ez csak egy átverés. Egy körbezárt hivatkozás (petitio principii), ami gondolkozásbéli és érvelési hiba. Nem megengedett a tudományban. Tehát hamar túlléptem rajta és elkezdtem a konkrét tudományos módszertani vizsgálatot "Isten"-nel, ha már más addig nem tette meg.

ige_konyve_tudomany.jpg

 Második: Isten tudományos meghatározása:

Isten, az általános és tudományos Isten ugyan is ez, és ezt semmi értelme tagadni, mert igaz. A tudomány szűrője csak azt engedte át, ami a valóság:

Isten = gyűjtőfogalom 1. emberek által teremtett fő mítoszlények 2. egy kényszerképzet

Isten, Játék, Autó, Zenész, Marha, Zöldség mind gyűjtőfogalom, akár kicsi, akár nagy kezdőbetű. Még akkor is, ha valaki Istennek, vagy Zöldségnek nevezei el a kutyáját, vagy a lovát. Akkor is több ilyen név, elnevezés van és több mindent gyűjt egybe, azonos elnevezés alatt nagy kezdőbetűvel.

Amennyiben a meghatározást három logikai részre bontjuk, akkor azt látjuk, hogy az első kettő teljesen egyértemű tény. Ráadásul köztudomású tény. Igazából csak a harmadik elem a kényszerképzet, ami különösebb bizonyítást és levezetést igényel. Illetve az se nagyon, hiszen már neurológus, pszichológus képzettségű Freud és nagyon sok más tudós is kerülgette már ezt a meghatározást, de nem neurózis jellegű, hanem kényszerképzet a pontosabb diagnózis rá. Hiszen az „Isten”-ben hívő embert jellemzően nem lehet és lehetetlen észérvekkel meggyőzni hite tarthatatlanságát illetően. Amit valóságnak vél.

Az „Isten” tagadó, tehát az ateista embert, aki legtöbbször racionális gondolkozónak próbálja beállítani magát szintén lehetetlen észérvekkel meggyőzni, hogy tagadása, egy pontosan és tudományosan definiált „Isten” tekintetében értelmét veszti. Tagadásának, csak akkor van értelme, ha mások vallási jellegű „Isten” kényszerképzeteit fogadja el, de azzal már valamiféle látens „Isten”-hite is lesz egyben.

Harmadik: Richard Dawkins memetikai és logikai tévedése:

Két évtizedes kutatásaim és teszteléseim vége felé 2019 tavaszán vettem csak észre, hogy az addig eléggé vitatott memetika közben erősebben beágyazódott a tudományba. Így viszont utólag ismertem meg a közben sokak által megírt memetikai elméleteket, amit magam mint párhuzamos felismerést a gyakorlatban erősen folytattam. Így láttam, hogy amit én „Gyógyító Vakcina Gondolat Vírusok”-nak nevezek, azt a memetika immun-mémnek sorolta be. Ez kellemes meglepetés volt számomra Dawkins elnagyolt memetikai írásai után, mert így többszörös megerősítés is megvan, ami fontos a tudományosság szempontjából. Dawkins csak azt ismerte fel, hogy „Isten” egy veszélyes fertőző mém, de azt már nem, hogy akkor nincs értelme „harcos ateizmussal” tagadni, támadni, hanem gyógyítani érdemes.

Amennyiben a tudományos módszertan helyes és igaz utat mutatja meg, és minden jel szerint igen, akkor már csak némi idő szükségeltetik, hogy az emberiség egyik legnagyobb, vagy inkább egyértelműen a legnagyobb mémjét, memetikai problematikáját, megoldottnak tekinthessük.

Illetve lenne még egy negyedik is, az ateizmus logika és a  tudományos érvelés szabályai szerinti megbukása, de azt a szálat direkt nem erősítettem meg itt, mert annak egy külön kis könyvecskét szánok.

Szkeptikus Társaság és Hraskó Gábor saját kérésre való hanyagolása a jövőben

2019. szeptember 09. - IGe

A Szkeptikus Társaság és elnöke Hraskó Gábor több mint egy évtizednyi elhallgatási próbálkozás után, még is megtette a dolgát. Kritikát írt a tudományon átszűrt "Isten", vagy régebbi nevén Isten tudományos definiálása bizonyításról, (külön blogban összefoglalva a lényege) amely nemsokára könyv formátumban is megjelenik és ez már úgy látszik még is eldöntötte a dilemmáját, hogy mi a rosszabb, nem írni, vagy még is írni. - Írt. Szerintem helyesen döntött és meg is köszöntem neki nyilvánosan is. Azért is éreztem ennek a szükségét, mert ez egy régi vitatémánk és mivel szó is esik róluk a könyvemben, a jedi lovagiasság is úgy diktálja, hogy jobb ha erről még a megjelenés előtt értesülnek az érintettek, mert még van lehetőség az esetleges változtatásra. Ide most felrakok egy képet és egy idézetet Carl Sagantól a tudományos tévedésről. Az itteni írásom végén be fogok vallani valamit, hogy miben tévedtem.

sagan_tevedes.jpg

A hazai szkeptikus mozgalmakat már az 1992-es még a Szentágothai János féle megalakulásától kezdve figyelemmel kísértem. Tehát nagyon is sokat tudok a belső dolgokról, azokról is amelyek nem  kerültek a nyilvánosság elé, mert számos ismerősöm volt és most is van a tagok közt, akiktől megbízható információkat kapok.  Hraskó Gáborral körülbelül két évtizeddel ezelőtti egy székesfehérvári szkeptikus találkozón ismerkedtem meg, Bencze Gyula fizikus ajánlása miatt. Akkor jómagam a Para-Kutatási Tudományos Társaságnak és mellette sok más tudományos társaságnak is a tagja voltam. Találkozásunk a tudományos és a para-tudományos vizsgálati módszerek összehasonlítása és összevetése miatt volt érdekes. Mint kiderült egy sima tudományos kutató és egy para-tudományos kutató közt igazából csak a kíváncsiságuk eltérő mértéke a különbség. A para-kutató azt is megvizsgálja, amit egy hagyományos kutató már nem akar, tud, vagy mer, vagy eleve lehetetlennek, értelmetlennek tartja a vizsgálatot.

Tovább

Hraskó Gábor érdemi kritikája

2019. szeptember 07. - IGe

Hraskó Gábor a Szkeptikus Társaság elnöke és Szkeptikus Szervezetek Európai Tanácsának 2013-2017 közötti elnöke meglepett, mert már egy nem is várt érdemi és nyilvános kritikát küldött a számomra, a jelenleg nyomdai előkészületek fázisában lévő alábbi című, irodalmi műfaját tekintve tudományfilozófiai esszémről. Amelyet munkapéldányban számos olyan ismerősömnek elküldtem, akiket régebbi tudományos vitáink miatt érinthet.

Kritikáját köszönöm, változatlan formában közzé teszem. Később  majd néhány dologban, külön blogbejegyzésemben korrigálom, megadom a helyes válaszokat, vagy inkább az érthetőség miatti háttér információkat, mert vannak benne erről való megfeledkezések és az adott memetika tudományterületen való jártasság hiánya miatti értetlenségek is, de ez normálisnak mondható. Mert minden eddigi kutatásom alapján, eddig úgy néz ki, hogy első vagyok aki ilyet tett. Tehát senki sem merte, akarta, tudta .... előttem tudományos módszertannal vizsgálni "Isten"-t.

hrasko_gabor.jpg

GONDOLATOK IVÁN GÁBOR „Tudományon Átszűrt „Isten” avagy van egy kis bibi az ateizmussal” CÍMŰ PUBLIKÁCIÓJÁHOZ

Gábor elképesztő energiával foglalkozik ezzel a témával és írását leginkább egy filozófiai műnek tekintem. Nem vagyok filozófia területén szakértő, tehát ezt az aspektust nem tudom értékelni. A dolgozatban felvetettekhez hasonló kérdéseket én is sokszor feltettem már magamban, kerestem is rá a válaszokat, de szakértelem és idő hiányában nem is próbáltam a gondolataimat egységes rendszerbe foglalni. Elégségesnek tartottam magam számára, hogy egy operatív, konzekvens, de nem filozófikusan precíz gondolati rendszert alkossak magamnak, amiben nem e rendszer közvetlen publikálását tartom lényegesnek, hanem annak mindennapi alkalmazását életszerű esetekre. Természetesen nem tartom egyáltalán feleslegesnek, ha valaki magát ezen gondolati alapot próbálja tisztázni. Remélem, Gábor meg fogja kapni a megfelelő kritikát hozzáértőktől!

kesz_fedolap2.jpg

Én a véleményemet két részben fogalmazom meg:

  • A Szkeptikus Társaságra és rám vonatkozó megjegyzései
  • Az „Isten egyértelműen kívül fekszik a tudomány hatókörén?” fejezetről szóló véleményem

Tovább

Memetika kisokos 1

2019. augusztus 18. - IGe

memetika_alapfogalmak.jpg

A memetika az emberi gondolatok átadás-átvételi, rögzülési, fertőzési és gyógyítási  szabályait és törvényszerűségeit vizsgáló, feltáró tudományág.  

A memetika ezen meghatározása, vagy definíciója ebben az állapotában az én egyedi megfogalmazásom, mert nem nagyon leltem sehol sem kellően pontos és frappáns leírást. Mivel ez egy jelenleg kialakuló és formálódó tudományág magam is részt szeretnék venni és részt is veszek az alakításában és a lehetőségei feltárásában is. Egyben a definícióm egyes sokkal tágabb, szerintem túl tág álláspontokhoz képest egy szűkítésnek is tűnhet. Elemezzük akkor ezen szűkítésem jogosságát, vagy nem jogosságát, mert ugyebár kivettem minden olyan dolgot a memetika fennhatósága alól, ami nem köthető emberi gondolkozáshoz, tehát nem emberi gondolkozás által jön létre, történik, vagy másolódik.

Tehát nem tekinthető szerintem memetikának az állati utánzás, mert az az etológia hatásköre. Nem tekinthető szerintem memetikának az emberi viselkedéstan sem, ha az csak ösztönös, vagy genetikai jellegű. Nem tekinthetőek metikának az érzelmi alapú emberi dolgok sem, mert az a pszichológia és a pszichiátria területe. Nem is sorolom, mi miért nem a továbbiakban, mert ez a rövid memetika meghatározás eléggé pontosan és röviden leírja a szükséges lényeget, ami által már össze nem téveszthető más tudományterülettel. Remélem így van, ha nem akkor javítani és pontosítani fogom. Valószínűleg szükség lesz rá, mert már most a saját gondolataimmal is vitázom és még ki sem tettem kritikai próbára. Már most agyalok rajta, hogy a sima tanulási folyamatoktól kellene valamiféle elkülönülés, a másolás, vagy vírusszerű, vagy evolúciószerű kifejezések betoldásával. Azt választom, hogy pontosodjon ez élesben. (Közben a már be is toldottam, bővítettem az alapverziót, ami által jobb is lett, meg nem is. Aztán következő pontosítási körben kivettem a beillesztett "... elsősorban másolással ..." mondatrészt és mást toldottam be helyette. Na csiszolgatjuk majd még.)

Viszont a mém egyedi definiálásába nem fogok bele, mert nekem a Mérő László által megadott saját vagy mástól átvett fogalmazása megfelelő: Mémek (Mérő László); a gondolatok legkisebb, önmagukban is értelmes részei, amelyek főként utánzás révén terjednek egyik emberi agyból a másikba.

Így is volt ez egy darabig, körülbelül egy hónapig, amíg nem teszteltem és kezdtem el mélyebben is gondolkozni rajta.  Aztán kiderült, hogy még is megváltoztatom, mert nem eléggé pontos nekem a kutatásaim alapján és a sima utánzásra való hivatkozást nagyon leegyszerűsített és emiatt már hibás feltevésnek látom. Nem is tartom memetikának a szimpla utánzást, ahogyan az egyszerű emberi gondolat sem mém.  Pontosítok rajta, a következőképpen: Mémek (IGe); a gondolatok legkisebb, önmagukban is értelmes részei, amelyek különféle pszichológiai késztetés, vagy befolyásolás miatt terjednek egyik emberi agyból a másikba.

Ki is a memetika alapítója, alapítói? Szerintem legalább hárman vannak. Richard Semon (1859 -1918), Carl Gustav Jung (1875 – 1961)  és Richard Dawkins (1941-  ) ... hozzáteszem eleve ezt a területet is kutatni kellene, mert akár talán már Plátónt is megemlíthetnénk és egyes vallásokban még ősibb nyomok is fellelhetőek. Például a szamszkára, ami az indiai filozófiában az előző életekből eredő tudatalatti lenyomatok, emlékek, amelyek befolyásolják az egyéni jellemet. Sőt talán a morfogenetikus mező elméletnek is lennének emberi vonatkozású kapcsolódási pontjai. 

Viszont mivel az már maga is egy mém, akár igaz, akár nem, hogy Dawkins a memetika alapítója egyedül, akkor ne is ellenkezzünk ellene, hanem aikidósan akasszuk rá a többieket ilyen módon: Közel 144 éve, 1875. július 26-án született Carl Gustav Jung svájci pszichiáter, az analitikus pszichológia megteremtője. Richard Semon evolucióbiológus és memóriakutatóval együtt ők ketten egyértelműen a memetika tudományának az előfutárai is egyben. Jung kollektív tudattalan elmélete az ami lényegében memetika.

mneme_konyv2.jpeg

"Bár Dawkins mémfogalma a nagyközönség számára újszerűnek hathatott, mégsem volt teljesen előzmények nélküli. A fenti leírásban is szerepel a mém kapcsán egy utalás a memóriára, ami talán nem véletlen. Mnémoszüné a görög kultúrában a memória istennője, az élet és a kreativitás szimbóluma, a mindent tudó és mindenre emlékező titanisz. Nevének felhasználásával jött létre a „Mneme” fogalom, melyet Richard Semon evolucióbiológus és memóriakutató használt először Die Mneme című 1904-ben Lipcsében megjelent könyvében. Semon elmélete Ewald Hering osztrák fiziológus fejtegetéseire épült, aki a memória és az öröklés összefüggéseit vizsgálta (Hering 1921). A közös névvel Hering-Semon elméletnek (vagy közismertebb nevén mnemonikus elméletnek) nevezett tézis ... John Laurent a mém és a Mneme fogalmak párhuzamairól szóló tanulmányában megjegyzi, hogy Dawkins saját bevallása szerint nem ismerte a Mneme fogalmát (Laurent 1999). Mindenesetre tény, hogy a mnemonikus elmélet mutat bizonyos hasonlóságokat Dawkins magyarázatával... forrás "

A memetika és a mém fogalmát még is Richard Dawkins hozta be a széles körű köztudatba Az önző gén című könyve utolsó oldalain egy sajátságos gének - mémek hasonlatként. Dawkins ért az állat-tanhoz, de a memetikához sajnos nem nagyon. Ötlete, sejtése, indító ereje, ironikusan a memetika mémje viszont letagadhatatlan erény és eredmény. Sőt sokan, akik már valóban kutatták a témát, jelentősen túlmentek és túlhaladtak rajta. Nagyon is érdemes kutatni a gén-mém összefüggéseket is, mert sokkal jelentősebb mint bárki gondolná. Nekem is lesz hozzáfűzni valóm az adott területhez, bár jómagam a memetika vakcina, vagy immuno mémek részének vagyok a specialistája. Olyasmi ez mint az orvostudomány. Nőgyógyász és a fogorvos. Orvos-orvos, luk-luk, de ezért nagyon más és mást kell tudni. Nagyon más és más felkészültség, tudás, tapasztalatszerzés, rutin, felszerelés, gyógyszerek stb kell a művelésükhöz.

Stephen Hawking csak egy ŐsrobbanásIsten lobbista volt

2019. február 16. - IGe

hawking_papai_lobbista.jpg

ŐsrobbanásIsten elmélet egy  monista vallási modell. Teremtés deista trükkös elmélete. Ellent mond a logikának és az ok és okozat elvének. A dolog nem logikus, nem tudományos és icike-picike kis adatból von le olyan következtetést, ami baromság. Korunk felelős és értelmes csillagászai, fizikusai és gondolkozói is ellent mondanak ennek az elméletnek és helyette működőképes modelleket igyekeznek a köztudatba illeszteni. Ezek az úgynevezett ciklikus modellek.

A ciklikus modellek esetén is van tágulási szakasz, de attól még nincs egy abszurd kezdet. Kezdetek kezdete. Körforgás  és ciklikusság van, ami a világban és a természetben sokkal logikusabb. Az az alapeleme. Nagyon sok ilyen modell létezik és magam is készítettem egy skiccet a leggyakoribb módozatról és én azt találóan MagnaFánk univerzum modellnek neveztem el.

magnafankigemodell.jpg

A teremtéselméletnek megfelelő "ősrobbanás" elmélet a link mögötti képen szereplő Lemaître belga katolikus pap talált ki és egy BénaManóFizikus és ingyenes menő templomban lévő sírhelyért cserébe, a Pápai Akadémiai Társaság tagjaként, demagóg propagandával tovább népszerűsített. Munkásságáért négy pápa is külön ünnepelyes fogadást rendezett neki. Minden jel szerint egyáltalán nem volt olyan okos ember, inkább jól helyezkedett, érthető okok miatt sztárolták és emiatt néhány igazi tudós is csak úgy tudott vagy próbált érvényesülni, hogy vele közösen, közös név alatt volt kénytelen  megosztani és publikálni a tudását.  Ezért állak elő paradoxon jellegű dolgok a munkásságában. Például a lehet, hogy még sem volt "Szingularitás", meg több "ősrobbanás" volt lehetőségek elemzései.

Idő rövid története könyv: Sehogy sem lett egy emlékezetes mű és sejtem is hogy miért lett sláger ... mert futtatták és divatot csináltak belőle. Főként az USA-ban, a sok time square (tér) new york times (újság) híradók stb  de főként a Vatikán és a Pápai Tudományos Akadémia céljainak támogatása miatt. :

 Itt van néhány példa és a hitkomisszár munka érintése, amiért történhetett:

 "Stephen Hawking világszerte ismert sikerkönyve, Az idő rövid története, mérföldkő volt a tudományos ismeret- terjesztés történetében. Ennek csak egyik oka a szerző lebilincselő stílusa, a másik viszont az általa tárgyalt lenyűgöző témák: a tér és az idő természete, Isten szerepe a teremtésben, a Világegyetem története és jövője."

"Az ​angol szerző ugyanannak a tanszéknek a vezetője Cambridge-ben, amely valamikor Sir Isaac Newtoné volt. Teljesítményét Einsteinével veti össze a tudományos közvélemény. Hawking az Univerzum keletkezésének és megszűnésének, a fekete lyukaknak, a térnek, az időnek, a téridőnek a kutatója. Könyve olvasmányosan, szellemesen foglalja össze a “teremtés” legfontosabb kérdéseit."

"XII. Piusz pápa 1951. november 22-én egy beszédében, amit a Pápai Tudományos Akadémián tartott, kiállt a Nagy Bumm, mint a teremtést igazoló lehetséges érv mellett."

II. János Pál pápa 1996-ban visszatért a kérdéshez, és a Vatikáni Tudományos Akadémiához intézett beszédében a következőt mondta:

"... úgy tűnik, hogy a modern tudománynak ... sikerült megtalálnia az elsődleges fiat lux [legyen világosság] pillanatát, amikor a semmiből az anyag mellett fény és sugárzás tengere tört elő, az elemek meghasadtak és kavarogtak és galaxisok millióivá váltak. ... Így tehát a fizikai bizonyításra jellemző konkrétsággal [a tudomány] megerősítette a Világegyetem esetlegességét és annak a kornak a megalapozott levezetését, amikor a Világ előjött a Teremtő kezéből. Így megtörtént a teremtés. Kijelentjük: tehát létezik Teremtő. Tehát Isten létezik!"

"Stephen Hawking napokkal a halála előtt publikálta utolsó akadémiai munkáját, .... dolgozat társszerzője, a Leuveni Katolikus Egyetem elméletifizika-professzora. ..."

 

Deista teremtéselmélet egy ironikus memetikai képben:

kreacionista_nagy_bum.jpg


Gödel az elmebeteg tudós

2018. november 26. - IGe

kurt_godel.jpg

Gödel paranoiás volt és abból következő bizalmatlanság miatt -mert azt hitte meg akarják mérgezni- éhen halt. Ami egyértelmű bizonyítéka, hogy egy adott elmebetegség, Gödel estéhez hasonlóan nincs tekintettel arra, hogy a megfertőzött illető egyes, vagy más területeken azért képes logikusan és érzelemmentesen gondolkozni.
Hasonlóan van ez az Isten-kényszerképzetnél is.

 

Ez egy elképzelt és jellemző, de értelmesebb fajta írásbeli vita az internet valamelyik bugyrából. Vannak valóságból átemelt részletei, de nem érdemes keresni és összehasonlítani, mert általam szerkesztésre kerültek. Sőt még ha úgy adódik, tovább is fogom szerkeszteni, pontosítani. Ez amolyan Galileo Galilei: Párbeszédek stílusú rávezető - agytorna - irodalmi jelleggel keletkezett. Ez a sorozat második része, az első itt olvasható.

IstenTudó: Ateistának tartod magad?

IstenTagadó: Nem vagyok ateista. Nem utasítom el a létezését Istennek (egyiknek sem), pusztán nem látom bizonyítottnak, így nem hiszem el a létezését. Miután sem a létezésére, sem pedig a létezésének a kizárására nem láttam még kielégítő bizonyítékot, azt tudom mondani, hogy nem tudunk semmi biztosat. Minden egyéb valamilyen formában hit kérdés, nem pedig logikai következtetés.  Viszont miután az általános elfogadott érvelés módszertan szerint a kimondott állítás bizonyítása szükséges, nem pedig az állítást nem elfogadók cáfolata, így a világ szeme rajtatok áll! 

IstenTudó: A hibás és elavult lexikális besorolás miatt, amit én és ezek szerint te is vitatsz, mégis ateistának számítasz. Van egy viccnek született agnosztikus/semmitudók besorolás is, de azt is maguk közzé sorolják az ateisták. Viszont teljesen komolyan: Semmit sem értesz a tudományos módszertanból, azaz a tudományból. Egy két apró részét mint egy papagáj értelmetlenül szajkózod, ami ugyebár egy másik madárfaj egyébként. Nincs olyan benne, hogy téged, mint aki azt sem tudja eldönteni, hogy képletesen, fiú, vagy leány, ateista, vagy teista, vagy egyik sem, hanem mindkettő valahogy mégis egyszerre .... meg kellene győzni, vagy számodra bármit bizonyítani kellene. Isten = gyűjtőfogalom. 1. emberek által teremtett fő mítoszlények 2. egy kényszerképzet. Ezek már bizonyított dolgok. Eléggé köztudomásúak is. Tények. Annyi csak benne az új dolog, hogy ezt még így senki sem rakta így egybe, hanem külön külön voltak. Illetve a kényszerképzet résznél megvan a gyógyítási mód is. Az hogy te ezt nem hiszed el, a magán ügyed. Jogodban áll nem elhinni.  Másnak is. A tudományos dolgok nem hit, vagy nem hit, vagy szavazás kérdésköre. Logikai folyamatoké elsősorban. ... és ha azok stimmelnek és a kísérletek és a tesztelések is alátámasztják, akkor KÉSZ .... és ez kész.  Ez nem politika, hogy szavazókat kell gyűjteni!

Tovább

Ateisták teisták agyának Isten tartalma?

2018. november 07. - IGe

Ez egy elképzelt és jellemző, de értelmesebb fajta írásbeli vita az internet valamelyik bugyrából. Vannak valóságból átemelt részletei, de nem érdemes keresni és összehasonlítani, mert általam szerkesztésre kerültek. Sőt még ha úgy adódik, tovább is fogom szerkeszteni, pontosítani. Ez amolyan Galileo Galilei: Párbeszédek stílusú rávezető - agytorna - irodalmi jelleggel keletkezett.

Hívő: Krisztusban kedves testvéreim! Az  Úr világosítsa meg elméteket! Vannak teisták, vagyis úgynevezett istenhívők és vannak ateisták, azaz istentagadók. Az istenhívőknek nincs szükség bizonyítékra, hiszen néhány száz agysejt által képezett hálózatban az istenkép és ahhoz tartozó egyéb elemek tartósan rögzített állapotban vannak. Az istentagadóknak nincs szükség bizonyítékra, mert vagy ki sem alakult, vagy átíródott az néhány száz agysejt által képezett hálózat, amelyben az istenképet és ahhoz tartozó egyéb elemeket tartalmazta.

Ateista: Szóval MRI-vel igazolták az isten hívők agyának az elváltozását? Nahát erről nem is tudtam, ez nagyszerű előrelépés! Esetleg van forrásod hozzá?

Közömbös: 1. MRI-ről szó sem volt (mert azzal gondolat nem mutatható ki). 2. az agy nem változik el 3. az agysejtek összeköttetései (szynapszisok) változnak 4. az összeköttetések "tartalma" nem olvasható ki 5. forrásként bármely agyműködéssel foglalkozó könyvet, vagy tankönyvet ajánlhatom.

Istentudó: Közömbös! Keress rá a googléban angol nyelven az "Isten az agyban" vagy hasonlóra és lelsz egy rakás kísérletet. MRI-set is. Sőt ami szintén engem erősít meg, az ateisták agyában is van, vagy akinek nincs, inger hatására kiváltható a vallásos érzület.

Ateista: Akkor most mi az igazság? Van, vagy nincs MRI-s bizonyíték?

Istentudó: Ateista! Van. Pölö itt: Our Brains are Wired for Belief egy képet is adok hozzá:

isten_az_agyaban_mri.jpg

Istentudó: Közömbös! Húúúúúú de csuszamlósan fogalmazol. Nem szép dolog!!! A vallási érzület/vallás érzés mutatható ki sok módon, többek közt MRI-vel is az emberi agyban. Ezt nevezik sokan "Isten" érzésnek, de valójában az tényleg nem az, csak ez egy marketingfogás sokaknak. Hiszen Isten tudományosan csak egy gyűjtőfogalom és azon belül egy kényszerképzet. Kicsit hasonlít ez az érzés, ahhoz, akik elmesélik a kábszeres élményeiket. Idő és tér kitárul, elvész. Feloldódás. Teljes szeretet, boldogság. stb. Sok MRI vizsgálat folyt buddhista szerzetesekkel is, akiknek ugyebár nincs "Istenük", de van vallásos érzületük. Ilyet sok ateistánál is ki lehet mutatni. A kimutatás módja viszont valóban hasonló, mint amit már igyekeztél pontosabban leírni.

Tovább

Miért nem lehetek ateista?

2018. október 02. - IGe

 rozsalyi_templom.jpg

Miért nem lehetek ateista?

- Mert nem vallom magam annak, mert emberi butaságnak tartom

- Mert csecsemő koromban megkereszteltek a szüleim a Magyar Görögkatolikus Egyház szokásai szerint rozsályi templomban. Nem szégyenlem, vállalom, emberi létem része. ... nem rekedtem meg ott, fejlődtem.

- Mert mindig is úgy gondoltam és gondolom is, hogy az ember több annál, amit most a tudomány feltárt eddig róla. Para-Kutatási Tudományos Társaság tagja voltam/vagyok 13-as tagsági számmal. Persze a judeokatolicizmus ettől még úgy baromság, ahogyan a legtöbb ember már tudja.

-Mert ifjú koromban az "Isten" = egy speciális morfogenetikus mező elméletet tartottam a legreálisabbnak. Ma már azon is túlnőttem. Egy logikusan meghatározott "Isten" létezését tudományos ténynek tartom.

- Mert több vallás vallásalapítója vagyok.

-Mert több egyház alapítója vagyok. Az Árpád egyházé, amely a magyarok ősi vallását adja vissza, annak az APEH/NAV nyilvántartása szerint egyházfője is. (pedig el sem vállaltam ezt a posztot, de a könyvelők úgy adták le a nevem)

- Ja és legutolsó sorban és a legfontosabb, hogy megdöntöttem az ateizmus "logikai alapjait" . Az ateizmus egy baromság. Egy rakás baromság. Semmi köze a logikus gondolkozáshoz.

 

rozsalyi_templom3.jpg

 

rozsalyi_templom2.jpg

P-DOX hitelvek

2018. április 12. - IGe

A P-DOX Semmiben Sem Hívők vallás,

a rossz megszokás miatt "hit"-nek nevezett, de inkább kételkedési elvei

Az élet minden területére érvényes etikai-erkölcsi normák, javaslatok
(2004.08.16-i  állapot)

p-dox_logo_kozepes.jpg

  1. Igyekezz a világot humorosan látni, ne végy semmit túl komolyan.

  2. Ha semmiben sem hiszel túlzottan, nem is igen tudsz csalódni semmiben.

  3. Mind a materialista, mind az idealista világképek szélsőségek, de tanulj tőlük és az értékeiket építsd be saját hitedbe.

  4. Törekedj az ideológiamentességre. Ezt úgy is elérheted, ha például több eltérő vallásnak, ideológiának is a megismerőjévé, tagjává válsz. Tehát összeállíthatsz magadnak egy vallási portfoliót is. 

  5. Mindenkinek joga van és kívánatos is, hogy  saját egyéni hite legyen, saját egyéni vallást alapítson.

  6. Elérhető egy hit nélküli állapot is, amikor tudunk dolgokat és bízunk dolgokban. A hit sokak számára nem más, mint biztosnak vélni a bizonytalant. A biztosat tudni szoktuk.

Tovább

Tisztességes Bírói Magatartásért önszerveződő szövetség működési keretei

2018. február 14. - IGe
fasces.png
ALAPVETÉSEK - ALAPÉRTÉKEK
Elfogadva 2018.02.18

I. Szövetségünknek és az azt alkotó szervezeteknek egy közös célja van, amely a nevünkben szerepel. Tisztességes bírói magatartás elérése. Ezen a téren nagyon súlyos rendszerszerű hibákat, hiányosságokat és önellentmondásokat tártunk fel és közös összefogott erővel teszünk ellene, hogy tiszta játékszabályok és kettős mércék nélküli állapotok valósuljanak meg. Valódi jogállamiság legyen.

II. A Tisztességes Bírói Magatartásért szövetség képletes hasonlatokkal egy ernyőszervezet, vagy egy összekötözött vesszőnyaláb. Egy olyan szalag, amely sok különállóan, önmagukban könnyen eltörhető vesszőszálat egy közös és már nagyon nehezen eltörhető, egyesek számára eltörhetetlen vesszőnyalábbá fog össze. Összefogást és közös szándékot képviselünk.
Tovább

Kétfarkúak

2018. február 03. - IGe

Volt egy esetleges "értelmes pártszövetséget" - nem csak farokból, de párból is jobb az egynél a kettő - egyeztető párbeszédem a Magyar Kétfarkú Kutyapárttal, PDox időszámítás szerint 42 017 júliusában, de aztán egy hét után rájuk untam és otthagytam őket. .... Kavartam azért ott némi vihart, mert utólag perekkel, meg ezzel azzal fenyegetőztek .... aztán már nyílt vitára akartak csak kihívni ... ezen röhögtem egyet.  Nem másolhatom ide az ottani vitámat .... de legalább a saját bemutatkozó részemet, ami ott több darabból állt, ide teszem, mert az amolyan önéletrajz féle amúgy is.

ketfarku_kutya_part.jpg

Ja magamról annyit, hogy 50 éves, családos, gyerekes ideológiailag és politikailag független vagyok. A magán-feleségem szerint kellőképpen lökött. Szavazni nem járok , már kértem is a választási bizottságtól, hogy töröljenek a listájukról. (Nem tették meg. állítólag le kellene mondanom miatta a magyar állampolgárságomról, ami egy vicc.) Még az internettó időszak kezdete óta, tehát úgy jó 18 éve netes közéleti személy kategóriába osztottam be magamat. Sok mindenben kavartam már eddig, többnyire sikerekkel. Nem mindig adom a nevemet és az arcomat a dolgokhoz, tehát sok dologban ott voltam, amit nem is tudták, hogy ott voltam. Ezek nem titkok: - Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája 2004-ben elérte fő célját, a sorozást megszüntették. Most néhányan figyelünk, ha egy újrarendeződés kezdődne, feltámasztjuk a mozgalmat. - Tigáz és Más Gázszolgáltatók Által Megkárosítottak Jogaiért mozgalom. AGIP benzinkutak elleni bojkott, ... ne állj meg pisilni sem! ... eladták a kútjaikat. - Népszámlálás: Vállald, hogy Jedi vagy! - Egymillióan a Magyar Sajtó Szabadságáért .... félsiker, a blogok félig meddig még szabadok. - Bírói Önkény Ellen mozgalom .... stb....

Tovább

Makranczi Zita bíró elmebeteg!

2017. november 03. - IGe

 

biro_makranczi_zita3.JPG

 

Makranczi Zita jelentette ki és foglalta bírósági írásbeli határozatba- a Pesti Központi Kerületi Bíróságon -, hogy "az objektív mérce szerint nem alkalmas a becsület csorbítására az, ha valakiről azt állítjuk, hogy elmebeteg." Ez ugye értelemszerűen őrá is érvényes.

- Igen ezzel is teljes mértékben egyet értünk, mármint ami a linken megtalálható videóban elhangzik. Szerintünk is elmebeteg az adott bírónő. Nem csak ezen eset miatt, hanem sok más bugyuta bírói szakmai hiba miatt is. Kórképe: vagy szellemileg leépült, vagy hatalmi mániája van. Mindkét esetben alkalmatlan hívatása betöltésére.

- Bírói Önkény Ellen mozgalom

Szeretem a paradoxon elméleteket. ... és ez az.... "Minden krétai hazudik" - állítja egy krétai ... ismerős lehet a tanulmányaitokból. Makranczi Zita bíró most hazudik, vagy igazat mond, vagy tényleg elmebeteg és ez nem csak egy jogilag megengedhető vélemény??? Talán nem ártana kivizsgáltatni néhány független elmeorvossal.

 

 

Dawkins az Állat-TanÁsz

2017. augusztus 13. - IGe


ateizmus_vallaskarosultaktol.jpg
IGe: Egy tudományosan és nem önkényesen meghatározott Isten létezése tény: Isten = gyűjtőfogalom 1. emberek által teremtett fő mítoszlények 2. egy kényszerképzet /// és mint kényszerképzet lehet szeretni és gyűlölni is. Tehát a kép jó. Sajnos. Mert tényleg sok az ilyen kényszerképzetes ateista.

D. Bence: 3. ráadásul még MÉM is :)

IGe: Igen ezt már Dawkins is nagyon régen felismerte, csak nem lépett benne tovább. Hogy ha az, akkor azt gyógyítani is lehet.

ige_dawkins_mem_1.jpg
D. Bence: Mi az hogy felismerte? Ő találta fel :)

IGe: Ez tévedés. Csak a nevéhez kötik, de nem ő a kiagyalója. Csak a sok hülye amerikai szereti a három-négy betűs szavakat és ezért terjedt el az ő elnevezése. Jómagam a C.G. Jungi tudattalan és kollektív tudattalan szálon jutottam el ugyan oda ahova ő. Úgy hogy sokáig nem is ismertem sem Dawkinst, sem a munkásságát. Pszichológusokat olvastam, nem zoológusokat. ...és valljuk be ez nem egy zoológus terület.

D.Bence: Hanem ki találta fel a mémelméletet ? (jó nyilván te, de más esetleg régebben :) )

IGe: Jómagam inkább kötném ezt egy pszichiáterhez, tehát Junghoz. A pszichiáteri, pszichológusi szakma is hozzá köti a kollektív tudattalan elméletet, persze ettől függetlenül neki is voltak már elődei. ... de ez semmiképpen nem egy zoológusi, tehát állattani dolog. Dawkisnak van egy színésznő felesége és ez már az ő hatása, Olyan szerepekben pózol, amiben nem hiteles és nem is tudós. Ha az lenne, akkor tovább tudott volna lépni benne, de nem tudott. Sőőőt, hogy vigasztaljalak. A hazai mém szó elterjesztésében fontos szerepem van. Mert innét vissza lehet majd kötni arra aki valóban tett ezzel kapcsolatosan lényegi kutatásokat is. Dawkins nem is kutatta ezt a témát, csak úgy bedobta a sötét éjszakába fogalmat és slussz-passz.

D. Bence: Ja meg írt róla könyvet, publikációkat rakás előadást...

IGe: Azokban egyikben sem volt pszichiáteri, pszichológiai kutatási anyag. Ha tévednék kérem idézni azokat a részeket, amelyek szerinted azok. A pszichológiai kutatási anyag, azt jelenti, hogy ellenőrzött és rendszerezett körülmények közt páciensekkel beszélget és kísérletezik.

D. Bence: Na mondjuk ez valóban súrolja a szociológia határát, ami néha szeret átcsapni áltudományba főleg ha kimazsolázott és eredmény orientált felmérések készülnek sugalmazó kérdésekkel.

IGe: Ja ezt teszi, ha valakit tisztelsz, hogy akkor nem tudod reálisan látni. Dawkins egy jó fej, de nagyon messze van attól hogy az ateizmusban, vagy a pszichológiában valódi meghatározó személyiség legyen. Valóban, az isteni téveszme könyve sem más, mint egy Viola Zolis összeollózás, csak kissé magasabb szinten, mint ő tette a Nagy Ateista könyvben. Amit én adtam fel neki feladatként.

nagyateistakonyv3.JPG