Valláskritika, Mítoszirtás és Hit-Eltérítés sok Humorral

Világnézet

Utolsó kommentek:

IGe. 2019.08.18. 09:40:41

Sir Roger Penrose (1931. augusztus 8.) angol matematikus és elméleti fizikus.

Tudományos eredményeinek elismeréseként 1994-ben a királynő lovaggá ütötte. 1988-ban a Stephen Hawkinggal közösen elért eredményekért megkapták fizikai Wolf-díjat. ...
Ő dolgozta ki a tvisztorelméletet (a tvisztorok a téridő alapjául szolgáló, magasabb dimenziós komplex térben működő, absztrakt geometriai alakzatok). További alapvető eredménye a kozmológiában a Stephen Hawkinggal megalkotott Hawking–Penrose-tétel, amely szerint az einsteini téregyenleteknek nincs szingularitás (például ősrobbanás, fekete lyuk) nélküli megoldása.

Martin Bojowald (1973. február 18. ) egy német fizikus, aki a Penn State Fizikai Tanszék karán dolgozik, ahol a Gravitációs és Kozmosz Intézet tagja. Több évet töltött a Max Planck Gravitációs Fizikai Intézetben , Potsdamban , Németországban . A hurok kvantum gravitáción és a fizikai kozmológián dolgozik, és megbízható a hurok kvantum kozmológia almezőjének létrehozásával .

Lee Smolin (New York, 1955 –) amerikai elméleti fizikus. Kutató a Perimeter Institute for Theoretical Physics intézetben és adjunktus a Waterloo Egyetemen. Legismertebb munkája a kvantumgravitáció több megközelítésének kidolgozása, köztük a hurok-kvantumgravitáció. Azt állítja, hogy a két fő kvantumgravitációs elmélet, a hurok (loop) kvantumgravitáció és a húrelmélet összeegyeztethető, mint ugyanazon elmélet külön aspektusai. Kutatásai kiterjednek a kozmológia, elemi részecske elmélet, kvantummechanika, elméleti biológia területekre is. Smolin legismertebb munkája a termékeny Világegyetem elmélete, melyet kozmikus természetes szelekciónak is neveznek. Megkísérli a biológiai evolúció alapelveit a kozmológiában alkalmazni.

Bejegyzés: Stephen Hawking csak egy ŐsrobbanásIsten lobbista volt

IGe. 2019.08.18. 09:24:06

"Stephen Hawking napokkal a halála előtt publikálta utolsó akadémiai munkáját, melyben volt egy úttörő matematikai magyarázat, ami lehetővé teszi az emberiség számára, hogy más univerzumok létezését tesztelje. Egy olyan matematikai képletet állítottak fel, melynek segítségével egy olyan szondát lehet építeni, ami bizonyítékokat találhat a „multiverzumok” létezésére – mondta az Euronews-nak Thomas Hertog, a Kilépés az inflációs elméletből? című dolgozat társszerzője, a Leuveni Katolikus Egyetem elméletifizika-professzora. A multiverzum a kozmológusok definíciója szerint az a jelenség, amikor több univerzum létezik egymással párhuzamosan – a dolgozat kínál egy bizonyítási módot arra, hogy az ősrobbanás egy multiverzumot hozott létre, és a mi univerzumunk is csak egy a sokból."
ahaza.blog.hu/2018/03/20/stephen_hawking_utolso_elmelete

Bejegyzés: Stephen Hawking csak egy ŐsrobbanásIsten lobbista volt

vilagnezet.blog.hu · http://vilagnezet.blog.hu 2019.08.10. 09:19:11

@Tungli János:
Gödel istenérve butaság és ezt ő maga is jól tudta, hiszen nem is publikálta. Halála után jó sokkal az örökösei által lett csak kiadva. Tehát Gödel istenéve soha sem volt jó.

Bejegyzés: Gödel ontológiai istenérvének a cáfolata

TanNé · http://erkolcstan.blog.hu/ 2019.08.09. 18:48:37

BagyBumm = Világteremtő elmélet
JahveZsidóSátánIsten = szintén világteremtő elmélet

... de a világnak nincs szüksége TEREMTŐKRE :-)

Ahogyan a kőlevesnek sem kőre :-)

Bejegyzés: Stephen Hawking csak egy ŐsrobbanásIsten lobbista volt

TanNé · http://erkolcstan.blog.hu/ 2019.08.07. 11:46:38

Itthon
2011-10-12 15:30:59
Népszámlálás: fellázadt a jedik sötét oldala

A Jedi Tanácstól elhatárolódó 501-es légió Iván Gábor szerint rajongókat tömörít, akik termékbemutatón vesznek részt.
Népszámlálás: fellázadt a jedik sötét oldala

Kellően lököttek vagyunk, ezt vállaljuk, de nagyon sok fajta ember van közöttünk, vannak akik így rajonganak, akadnak, akik így lázadnak, illetve olyanok is vannak, akik teljesen gondolják, de fénykarja nincs mindenkinek, magyarázta az ATV Start című műsorában Iván Gábor. Ám a Magyar Jedi Tanács Tagja szerint nagyon fontos, hogy igenis léteznek jedik a Csillagok háborúja nélkül, is egyfajta harcos szerzetesrend tömöríti őket, melynek tagjai a buddhizmushoz közelálló elveket vallanak.

A népszámlálás okán, mondta Iván, felmerült, hogy a jedik is egy paródiavallás-e, mint a Repülő Spagettiszörny vallás, de a Tanács tagja határozottan ragaszkodott hozzá, hogy a jedik nem paródiavallás, noha van egy humoros oldaluk. Éppen ezért fontos Iván szerint, hogy a népszámláláskor számba vegyék a jediket, ugyanis eddig Magyarországon soha nem volt teljes vallásszabadság – és most sincs. Más országokban – Kanadában, Új-Zélandon, Angliában – egymillió ember vállalta, hogy jedi, ugyanis az ottani népszámlálás erre módot adott. Magyarországon viszont a Központi Statisztikai Hivatal az „egyéb” kategóriába sorolja a jediket, összemosva őket más vallások tagjaival.

Az más kérdés, hogy az 501-es jedilégió parancsnoka az ATV Start műsorának azt írta, hogy óvakodjon Ivántól, ugyanis a Jedi Tanács Tagja igazából önös célra akarja használni a „vállald a népszámláláson, hogy jedi vagy” kezdeményezést, és a politikai provokáció irányába mozdulna el. Iván szerint arról van szó, hogy ő tíz éve próbálja tágítani a magyarországi vallásszabadság határait, de az 501-esek csupán egy rajongói társaság és nem vallás. Iván szerint az 501-esek a harcos, sötét erő, akik a filmre épülő marketing-előadásokon, termékbemutatókon vesznek részt.

Ami pedig azt illeti, hogy a jedivallás egyfajta provokáció, lázongás lenne, arról annyit, hogy az állam által elismert egyházak 14-es listáján szereplő felekezetek szintén lázongás eredményeképpen jöttek létre, jelentette ki Iván.

atv.hu

Bejegyzés: Vallásom Jedi

TanNé · http://erkolcstan.blog.hu/ 2019.08.06. 21:31:31

II. János Pál pápa 1996-ban visszatért a kérdéshez, és a Vatikáni Tudományos Akadémiához intézett beszédében a következőt mondta:

"... úgy tűnik, hogy a modern tudománynak ... sikerült megtalálnia az elsődleges fiat lux [legyen világosság] pillanatát, amikor a semmiből az anyag mellett fény és sugárzás tengere tört elő, az elemek meghasadtak és kavarogtak és galaxisok millióivá váltak.

... Így tehát a fizikai bizonyításra jellemző konkrétsággal [a tudomány] megerősítette a Világegyetem esetlegességét és annak a kornak a megalapozott levezetését, amikor a Világ előjött a Teremtő kezéből. Így megtörtént a teremtés. Kijelentjük: tehát létezik Teremtő. Tehát Isten létezik!"

Bejegyzés: Stephen Hawking csak egy ŐsrobbanásIsten lobbista volt

TanNé · http://erkolcstan.blog.hu/ 2019.08.06. 20:51:55

XII. Piusz pápa 1951. november 22-én egy beszédében, amit a Pápai Tudományos Akadémián tartott, kiállt a Nagy Bumm, mint a teremtést igazoló lehetséges érv mellett.

Bejegyzés: Stephen Hawking csak egy ŐsrobbanásIsten lobbista volt

TanNé · http://erkolcstan.blog.hu/ 2019.08.04. 14:36:27

Dolgozik a vatikáni lobbi, kell a pap név is:
" Az ősrobbanás-elmélet azon a megfigyelésen – az úgynevezett Hubble-Lemaître-törvényen (2018 előtt Hubble-törvény) – alapul, mely szerint a galaxisok színképvonalai vöröseltolódást szenvednek. Ez a tény a kozmológia elméletével összevetve azt mutatja, hogy a tér az általános relativitáselmélet Friedmann–Lemaître-modellje szerint folyamatosan tágul."

Bejegyzés: Stephen Hawking csak egy ŐsrobbanásIsten lobbista volt

Iván Gábor IGe · http://egely-wheel-egely-kerek.blog.hu/ 2019.08.04. 12:23:55

Ja persze távolodik!!!! :-)
Téridő kontinuum, meg smafu.
Inkább nevezném én ezt mérési, viszonyítási hibának.

Bejegyzés: Stephen Hawking csak egy ŐsrobbanásIsten lobbista volt

Iván Gábor IGe · http://egely-wheel-egely-kerek.blog.hu/ 2019.08.04. 12:16:32

A vörös eltolódásnak, kb annyi köze van logikailag az Ősrobbanás elmélethez.
Mint hogy valaki nem mossa a bránert és piros pöttyös lesz és valaki ebből arra következtetne, hogy Katicabogár.

Bejegyzés: Stephen Hawking csak egy ŐsrobbanásIsten lobbista volt

Iván Gábor IGe · http://egely-wheel-egely-kerek.blog.hu/ 2019.08.04. 12:15:03

A vörös eltolódásnak, kb annyi köze van logikailag az Ősrobbanás elmélethez.
Mint hogy valaki nem mossa a bránert és piros pöttyös lesz és valaki ebből arra következtetne, hogy Katicabogár.

Bejegyzés: P-DOX idézetek, szálló IGe'k

Iván Gábor IGe · http://egely-wheel-egely-kerek.blog.hu/ 2019.08.02. 08:19:10

Big Bang TheoryNem is volt ősrobbanás?!

A 20. század kétségtelenül egyik legnagyobb hatást kiváltó elmélete az Ősrobbanás, vagyis a világegyetem keletkezésének teóriája. Ezt azonban nemrég megcáfolni vélte két kutató, azt állítva, hogy a kvantumegyenletek mást sugallnak. De mit?

Az Ősrobbanás-elmélet (angolul Big Bang Theory) elnevezése Fred Hoyle nevéhez köthető, aki tulajdonképpen ki akarta gúnyolni az elképzelést. Az elsősorban a kozmikus háttérsugárzásra alapuló bizonyítékok szerint körülbelül 13,7 milliárd évvel ezelőtt az összes, általunk univerzumként ismert anyag és energia egyetlen mérhetetlenül apró, végtelenül sűrű pontba (szingularitás) sűrűsödött össze.

Noha az elmélet futótűzként terjedt a csillagászok között, a szakma száz százalékosan nem fogadta el megkérdőjelezhetetlenségét. Ennek oka, hogy az Ősrobbanás jelentette szingularitás ellentmond az általános relativitáselméletnek, mivel a fizikai általunk ismert törvényei a jelenség bekövetkeztekor fennálló fizikai paramétereket nem teszik lehetővé. Ezt már Dr. Ahmed Farag Ali állítja; az egyiptomi Benha Egyetem professzora, a kanadai Lethbridge Egyetem szakértőjével, professzor Sauraya Das-szal együtt azt állítja, hogy az általuk alkotott egyenletek szerint nem is volt Ősrobbanás, hanem egy sem kezdettel, sem véggel nem rendelkező világban élünk.

A két kutató leszögezte, hogy amikor nekivágtak számításaik elvégzésének, semmilyen prekoncepció nem vezérelte őket, nem akarták direkt "eltüntetni" az Ősrobbanást, és nem is módosították menet közben az egyenleteket, hogy megfeleljenek ennek az elvárásnak. Ehelyett David Bohm és Amal Kumar Raychaudhuri munkájának egyesítésén dolgoztak, mely a kvantummechanikát akarta összekötni az általános relativitáselmélettel. Ekkor jöttek rá, hogy ha Raychaudhuri egyenleteit Bohm munkájának kvantumkorrekcióival kombinálják a szingularitásra vonatkozóan, akkor olyan univerzumot írnak le az egyenletek, mely egykor valóban kisebb volt, de sosem zsugorodott össze végtelen sűrűségűbe.

A két elmélet egy tető alá hozása egyébként a modern fizika legnagyobb kihívása, amin a legjobb elmék dolgoztak az elmúlt évtizedek során. Ali és Das nem állítja, hogy megalkották a kvantumgravitáció teljes elméletét, de úgy vélik, hogy munkájuk ki fogja állni az idő próbáját. A két kutató szerint egyébként az univerzumot kitölti egy kvantumfolyadék, ami gravitonokból áll. Ezek olyan részecskék, melyek nem rendelkeznek tömeggel, de a fotonok elektromagnetikus tulajdonságához hasonlóan közvetítik a gravitációt. Elképzelésük leírja, hogy a világegyetem korai időszakában ezek a gravitonok Bose-Einsein kondenzátumot képeztek, olyan részecskék együttesét, melyek makroszkopikus méretekben kvantumjelenséget mutattak. Sőt, szerintük ez a kondenzátum okozhatja az univerzum tágulásának gyorsulását és egyben magyarázza a sötét energiát is, egyszer pedig az egyetlen túlélő eleme maradhat világegyetemünknek.

Bejegyzés: Stephen Hawking csak egy ŐsrobbanásIsten lobbista volt

TanNé · http://erkolcstan.blog.hu/ 2019.07.27. 16:02:38

A fő gond, az hogy ... amit Medgyesi tett hivatalból, tehát hogy amolyan 007es volt, az Ovi azt haverjaival szemben is tette O1G-ségből. Ő csak 00-ás volt

Bejegyzés: Népszavazást az ügynöklisták nyilvánosságáról

Iván Gábor IGe · http://egely-wheel-egely-kerek.blog.hu/ 2019.07.19. 15:20:55

Richard Semon evolucióbiológus és memóriakutató a mememtika tudományának valódi névadója és alapkő letevője.

Mnémoszüné Isten a memetika tudományának a valódi névadó múzsája:
forum.index.hu/Article/viewArticle?a=151436141&t=9133555&openwith=1

A görög kultúrában a memória istennője, az élet és a kreativitás szimbóluma, a mindent tudó és mindenre emlékező .

"Bár Dawkins mémfogalma a nagyközönség számára újszerűnek hathatott, mégsem volt teljesen előzmények nélküli. A fenti leírásban is szerepel a mém kapcsán egy utalás a memóriára, ami talán nem véletlen. Mnémoszüné a görög kultúrában a memória istennője, az élet és a kreativitás szimbóluma, a mindent tudó és mindenre emlékező titanisz. Nevének felhasználásával jött létre a „Mneme” fogalom, melyet Richard Semon evolucióbiológus és memóriakutató használt először Die Mneme című 1904-ben Lipcsében megjelent könyvében. Semon elmélete Ewald Hering osztrák fiziológus fejtegetéseire épült, aki a memória és az öröklés összefüggéseit vizsgálta (Hering 1921). A közös névvel Hering-Semon elméletnek (vagy közismertebb nevén mnemonikus elméletnek) nevezett tézis szerint a növények vagy állatok protoplazmájában az őket érő stimulusok nyomokat hagynak, amelyek gyakori ismétlődése szokások és örökölhető tulajdonságok kialakulásához vezet. Ebben a modellben a Mneme „a tartós elváltozásra való képességet” jelentette, ami, ha a stimulus után visszamarad a szövetekben, olyan tartós módosulásokat, engramokat eredményez, melyek akár öröklődhetnek is (Semon 1921: 11-12.).

John Laurent a mém és a Mneme fogalmak párhuzamairól szóló tanulmányában megjegyzi, hogy Dawkins saját bevallása szerint nem ismerte a Mneme fogalmát (Laurent 1999)"

Bejegyzés: Dawkins az Állat-TanÁsz

xstraightxedgex 2019.07.08. 10:54:40

Sziasztok!
Autó vásárlás előtt állunk feleségemmel.
3 autót néztünk ki:
-Golf 5 R32 (sajnos itthon nincsen eladó belőle)
-Golf 6 R
-Golf 7 GTi
Mennyire megbízható konstrukció az utóbbi 2 autó? Inkább érdemesebb lenne németből behozni egy R32-t? Természetesen mindent megadnánk neki ami kell de néha ez sem elég ahogy, olvasgatok a tsi motorokról. Nem szeretném ha cserbenhagyna bármikor is, és párhavonta több százezres szervizszámla legyen.
Augusztus vége szeptember elején lenne aktuális majd, addig még van időm utánajárni.

Előre köszönöm a segítséget!

Bejegyzés: VW TSI motor láncfeszítése a másik csalás?

Rongy Elek 2019.06.23. 11:23:19

Csak annyi a gond, hogy IG nem egyszerűen a képzeletbeli lények elfogadása ellen dolgozik, hanem titkon azt reméli, hogy az ő dicsőségét fogják hirdetni a hívei.
Szerelmes lett saját magába, és ezt hirdeti valójában.

Bejegyzés: Best of fikázások IGe-ről.

Reval95 2019.06.20. 10:08:42

Csak a sok vallásos, arrogáns és "szabad gondolkodós" köpönyegforgató idegesítő itt. Ennyi hülyét helyen. Maga az írás és ez az oldal viszont tetszik!

Bejegyzés: Zeitgeist: Jézus nem létezett, a Biblia hazugság

Bleiseo Bence AdhdAngel Eckl 2019.06.14. 13:34:41

színtiszta kitaláció sátán meg nem az

Bejegyzés: Kik is a valódi sátánhívők?