Logika, Helyes ÉrvelésTan, Mítoszirtás és Hit-Eltérítés sok Humorral

Világnézet

Világnézet

Jedik nyílt levele a KSH-nak

2011. október 09. - IGe

Tisztelt KSH!

A jelenleg folyó Népszámlálás fontosságát, az Önök szakmai felkészültségét és elkötelezettségét maximálisan szem előtt és tiszteletben tartva, a következő kéréssel fordulunk Önökhöz.

Húsz ezer magyar állampolgár által is sérelmezett tény, hogy a Népszámlálás 38. kérdésénél, az online kitöltési módban nem lehet a Jedi Rendet, mint hozzánk legközelebb álló egyházat választani. Továbbá sérelmezzük, hogy a papír alapú kitöltésnél több számláló biztos nem hajlandó az összeírandók kérésének eleget téve, a Jedi Rendet beírni.

Ezt a számunkra súlyos, és hátrányos megkülönböztetést semmilyen formában nem tartjuk indokoltnak, elfogadhatónak.

Ez ügyben, személyes érdeklődésre küldött levelünkre történt, hivatalosnak tekinthető válaszukat sem áll módunkban elfogadni.

„A vallási kérdéshez tartozó lista valamennyi jelenleg bejegyzett egyházat, vallási közösséget tartalmaz. A programon az adatfelvételnek ebben a szakaszában már nem áll módunkban változtatni. Ha nem találja az Ön által megjelölni kívánt vallási közösséget, a papír kérdőív kitöltését javaslom.”


Indoklásaink:

1, Az alkotmány és a hatályos jogszabályok értelmében Magyarországon vallásszabadság van, és ebben korlátozni senkit nem lehet. Jogunk van azt válaszolni, amit a lelkiismeretünk diktál.

 „1990. évi IV. törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról,  I. fejezet A LELKIISMERETI ÉS VALLÁSSZABADSÁG JOGA

1. § A lelkiismereti és vallásszabadság mindenkit megillető alapvető emberi szabadságjog, amelynek zavartalan gyakorlását a Magyar Köztársaság biztosítja.

2. § (1) A lelkiismereti és vallásszabadság joga magában foglalja a vallás vagy más lelkiismereti meggyőződés szabad megválasztását vagy elfogadását, és azt a szabadságot, hogy vallását és meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon - akár egyénileg, akár másokkal együttesen - nyilvánosan vagy magánkörben kinyilváníthassa vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolhassa vagy taníthassa. [Alkotmány 60. § (2) bek.]

3. § (1) Vallása, meggyőződése és azok kinyilvánítása, illetőleg gyakorlása miatt senkit semmilyen hátrány nem érhet és semmiféle előny nem illet meg.”

Az idézett jogszabályi részek alapján úgy látjuk, hogy az online felületen való akadályoztatásunk során a KSH nem a törvény szellemében jár el. Akadályoztatva van a meggyőződésünk kinyilvánításának lehetősége, valamint egyházunk, és a közösségünk egyértelmű hátrányt szenved, ha a Népszámlálás során, a puszta vállalás lehetőségétől is megfosztják.

2,  Az egyházak, vallások léte nem függ az állam általi elismeréstől, nyilvántartásba vételtől. Az egyházak nyilvántartásba vétele egy opcionális lehetőség, mely a különböző állami támogatások miatti feltétel, de aki erre nem tart igényt, annak a nyilvántartásba vétel nem szükséges. Így nem tudjuk elfogadni, hogy a lehetőségek között minden bejegyzett egyház szerepel, a jogi személyiséggé válás nem lehet feltétel.

3, Az internet nemzetközileg elismert és használt Facebook közösségi oldalán szerveződő mozgalom, nem az egyház mostani megalakulását jelzi, hanem az említett vallás megvallására buzdít, mint más egyéb egyházak is. Ezt az oldalt azért használják közösségek, vállalkozások, kormányhivatalok, és Önök, Tisztelt KSH, mert az oldal a valóságot elfogadható arányokban képezi le, jeleníti meg. A levelünk írásakor több oldalon is 20 ezren jelezték, hogy a Népszámláláson a Jedi Rend valláshoz, egyházhoz való tartozásukat szeretnék megvallani. Ha ennek a számnak csak a töredékét vesszük is alapul, az ország első egyházai között jegyzett egyházak várható támogatottságát fogjuk felülmúlni, viszonyítva a 10 évvel ezelőtti, 2001-es számlálás adataihoz.

http://www.nepszamlalas2001.hu/hun/kotetek/05/tables/load1.html

4, Az, hogy a kérdésre adandó válasz nem kötelező, ez nem lehet indok arra, hogy a megvallás lehetőségétől tízezreket zárjanak el.

5, A Katolikus egyház, a napokban az Önök szakmai érvelésével szemben, új kategória felvételét kérte, és kapta meg az online felületen, http://www.stop.hu/articles/article.php?id=943378 ezzel precedenst teremtve, hogy a lista menet közben is módosítható, az érintettek észrevételei alapján. Ezzel teljesen összeegyeztethetetlen a fenti indokuk. Szeretnénk emlékeztetni Önöket, hogy az idézett törvény 15. § 3. bekezdése alapján: „az egyházakat azonos jogok illetik” ami alapján azonos hozzáállást is várunk el a Jedi Rend esetében is.

6, A népszámlálás az ország október 1-i állapotát hivatott egy elméleti pillanatfelvételen rögzíteni. Internetes oldalakkal, a Jedizmust valló, évek óta működő közösségekkel tudjuk bizonyítani, hogy ez a vallás, nem a Népszámlálás bojkottjára, kifigurázására alakult kezdeményezés. Vagyis vallásunkat, ha utólag is, de kötelesek, mint lehetőséget elfogadni.

7, A Jedi hit, vallás minimum 10 éves nemzetközi múlttal rendelkezik, 2001-ben Angliában, Ausztráliában, Kanadában és más országokban rendezett népszámlálásokkor százezrek vallották magukat a Jedi hit követőjének. Ezen adatok megjelenése a hivatalos statisztikában része lett a pillanatfelvételnek, de ebből hátránya nem származott senkinek. A fenti tényekről több magyar nyelvű média is beszámolt, az elmúlt években.

A Népszámlálás, mint tudjuk, a Föld országainak nagy többségét lefedi. Európa Uniós kötelezettségünk is ennek eleget tenni. Ezért különösen fontos, hogy az adatfelvétel nemzetközi összehasonlítások alapjául is szolgálhasson. A KSH jelenlegi hozzáállása ezt a nemzetközi összehasonlítást akadályozza meg, egy nemzetközi vallás választhatóságának az akadályoztatásával. Bízunk benne, hogy ennek lehetséges nemzetközi jogi vonzataira nem kell, hogy sor kerüljön.

Magyarországon évek óta alakulnak a különböző Jedi hit alapján szerveződő vallási közösségek http://www.jedilovag.eoldal.hu/ , számunkra érthetetlen, hogy milyen okok alapján nem kerülhetett ez a vallás a többi 300 vallás közé.

8, Az Önök által összeállított lista, mely az online kitöltés lehetőségeit tartalmazza, nagyrészt követő nélküli, vagy minimális néhány fős támogatottságú egyházak százait tartalmazza, lásd a 2001-es adatokat, és az azóta évenként ismétlődő egyházi 1% felajánlások statisztikáit. http://www.apeh.hu/data/cms199880/1_melleklet_KEGYH_20110819_2.pdf

9, A Központi Statisztikai Hivatal Elnöki főosztály, Sajtó- és kommunikációs osztályáról, egy észrevételünk kapcsán a következő választ kaptuk: „A statisztikai hivatal feladata a szakszerű adatfelvétel végrehajtása és feldolgozása mellett az eredmények publikálása, közzététele. A döntéshozatal vallási és egyéb kérdésekben a mindenkori kormányzat feladata. A KSH a maga részéről hozzájárul ahhoz, hogy hiteles adatokkal lássa el a döntéshozókat”.

Tehát az Önök feladata a hiteles, tényszerű adatfelvétel, és véletlenül sem kompetenciájuk eldönteni, hogy mely vallási irányzatok szerepelhetnek a válaszok között, melyek nem.

Nem szeretnénk, ha a vallásunk és hitünk kifejezésére alakult internetes kezdeményezést, mely pár hét alatt mozgalommá nőtte ki magát, egy diákcsínyként degradált humoros lázongásnak tekintenék.

Nyomatékosan kérjük a Tisztelt Döntéshozókat, hogy kérésünket és indokainkat figyelembe véve, az online felületen tegyék lehetővé a Jedi Rend választhatóságát. Szükség esetén egy személyes konzultáció keretében is készen állunk érveink megvitatására. Ez ügyben megadjuk képviselőnk elérhetőségeit, a levelünkhöz csatolt mellékletekben, amely más számos és fontos adatot is tartalmaz.

Az idő rövidsége, és az ügy (számunkra, 20 ezer magyar állampolgár számára) fontossága miatt, kérjük Önöket, hogy az itt leírtak alapján kedd napzártáig hivatalos formában felvetésünkre reagálni szíveskedjenek.

 

Európa Unió, Magyarország, 2011. október 9.
Tisztelettel:

Varga Dezső és Iván Gábor Elemér azaz IGe         

a Magyar Jedi Rend Tanácsának tagjai              

 

Jedi vallású közösségi oldalak és tagságuk:

 
Jedi vagyok 966 tag
Vállald a népszámláláson, hogy Jedi vagy. 18.004 tag
 

Utólag alakult: Jedi szabadságküzdelem a KSH csalása ellen   16 tag új!

Más országokban a Jedi vallásúak száma népszámlálások alapján:

Anglia és Wels : 390.127 fő

Skócia: 14.052 fő

Ausztrália : 70.000 fő

Canada : 21.000 fő

Új Zéland : 53.000 fő

Milyen is egy igazi Jedi?

Kétféle Jedi szellemiségű ember létezik:   világi és spirituális 

- A "világi", aki nem hisz semmiféle Erőben, akinek nincsenek spirituális indíttatásai, "csupán" békét és igazságot szeretne hozni világába. Így tehát rengeteg Jedi szellemiségű ember van, az egyszerű békés típustól kezdve a világbékéért kűzdő aktivistáig.

- A spirituális Jedi, aki hisz valamiféle Erőben (lehet az Isten, chi, valami életenergia) és annak a segítségével, annak zászlaja alatt igyekszik békét és igazságot hozni világába. Tulajdonképpen csak a spirituális "extrák" különböztetik meg az előző típustól. Megjegyzendő, bármiféle hitet, vallást gyakorol, nem erőszakolja azt rá senkire, nem térítget. 

- Talán ide sorolhatnánk az "igazi" Jedit is, aki az Erőben hisz (valójában több ez egyszerű hitnél, inkább életstílusnak lehetne nevezni) és azzal együtt kűzd a békéért és igazságért (az Erő az ő szövetségese). Az Erő ebben az esetben a mindent átitató életenergia, filozófiailag talán a taoizmus chi-jével mutat eszmei rokonságot, hasonlóságot. 

A jedi szellemiségű ember számára mindennél fontosabb a béke, az igazság, az egyenlőség, a szabadság. Nem kivételez: gazdag és szegény, fehér és színes bőrű számára egyenlő. Egy tökéletes társadalmat szeretne létrehozni, egy békés világot.

Ne a Star Wars filmek bőszen kardot forgató harcosaira gondoljunk, mikor azt halljuk, "jedi". A valódi jedik, amíg csak lehet, egyetlen fegyverükként a BÉKÉT használják, nem harcosok. Ők a béke emberei, tudják:  az erőszak csak még több erőszakhoz vezet. Diplomáciát, türelmet tanulnak és alkalmaznak minden esetben, a valódi jedi nem építhet arra, hogy legrosszabb esetben majd jól szétrúgja a bajkeverők hátsóját. Természetesen tanulhat harcművészeteket, sőt ez ajánlott is, de erőt csak önmaga és a gyengék, oltalmazandók védelmében alkalmazhat.

 Asa Rija forrás: http://www.jedilovag.eoldal.hu/cikkek/jedik/milyen-is-egy-igazi-jedi_.html

Jedi Kódex

 • Nincs érzelem; béke van.
 • Nincs tudatlanság; tudás van.
 • Nincs szenvedély; egyensúly van.
 • Nincs halál; Erő van.
 • A Jedi nem keres hatalmat.
 • A Jedi nem uralkodó, nem zsarnok.
 • A hatalmat keresni, az elhagyni az Erő útját.
 • Elhagyni az Erőt, a sötét oldalhoz vezet.
 • Az uralkodó és a zsarnok az ellenség
 • De a Jedi nem használja fel a zsarnok erejét ellene. *
 • Néha azonban az ember rákényszerül hogy öljön. Ölhet a Jedi lovag is, de csakis önvédelemből, illetve mások (főleg a gyengék és a jók) védelmében. Ölhet, ha ezzel az élet fennmaradását szolgálja.
 • A Jedi lovag sosem személyes hatalma vagy gazdagodása érdekében cselekszik. A Jedi lovag tudást és megvilágosodást, békét és harmóniát keres. Ugyanakkor le akarja győzni azokat, akik ezzel ellentétesen cselekednek: halált, zsarnokságot és tudatlanságot terjesztenek.
 • A Jedi lovag sosem cselekszik gyűlöletből, haragból, félelemből vagy agresszióból. A Jedi lovagnak mindig akkor kell cselekednie, amikor higgadt, amikor összhangban van az Erővel. Ha dühös indulatból cselekszik, enged a sötét oldal kísértésének.
 • A Jedi lovagnak minden helyzetben erőszakmentes megoldást kell keresnie, még ha nem is mindig találja meg. Néha nincs más kiút, harcolni kell és ölni. Olykor ez a legjobb lépés. Ám ez nem jelenti azt, hogy a Jedi lovagnak nem kellene más megoldást keresnie, hogy elintézze a dolgokat.

forrás: http://www.jedilovag.eoldal.hu/cikkek/a-jedi-kodex/jedi-kodex.html

·  *      AIKIDÓ technika megengedett. A sötét erő erejét nem használom, hanem csak hagyom, illetve néha terelem, hogy az önmaga ellen forduljon

 

Levelünket nyílt levélként megosztjuk a média képviselőivel, a bloggerekkel, közösségi oldalakkal. Továbbá kapja még az Adatvédelmi Hivatal és az ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA.

Képviselőnk, azaz IGe:  45 éves családos ember, több felsőfokú végzettséggel. Dolgozott az államigazgatásban is. Többször szerepelt már élő tévévitákban is vallásszabadság kérdéskörben. Ilyen jellegű nemzetközi konferenciákon is részt vett. Máté-Tóth András vallástudósnak 7-8 éve levelező és telefonos ismerőse.

A bejegyzés trackback címe:

https://vilagnezet.blog.hu/api/trackback/id/tr443290646

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2011.10.10. 10:19:32

Nemir Ombe írta valakinek:

" Olvasd el újra a kérdést... kepfeltoltes.hu/111010/01_2011.10.07_www.kepfeltoltes.hu_.jpg - "Mely vallási közösséghez, felekezethez tartozónak érzi magát?" - Ha értelmezed, akkor rájössz, hogy nem kell Jedinek lenned ahhoz, hogy tiszta lelkiismerettel beírd... Elég ha csak szimpatizálsz a közösséggel, ha közel érzed magadhoz, ha úgy ÉRZED, hogy itt a helyed... ;-)"

"Még csak hinned sem kell benne, a kérdés nem a hitedre vonatkozik... KÖZÖSSÉGHEZ tartozás ÉRZÉSÉRŐL kérdez..."

max val, a bircaman · http://hurramilliomosleszek.co.nr/ 2011.10.10. 13:51:10

Komolytalan vagy ismét.

Nem vagytok egyházként bejegyezve, ezért nem szerepeltek a listában.

BobaNorbi 2011.10.10. 16:32:13

Egy vagyok azok közül, akik Jedinek vallják magukat a számláláson. Sok Jedi eszmével értek egyet, tartom fontosnak és szerethetőnek. Azonban szeretném leszögezni, hogy a facebook-csoport sikerén felbuzdult emberek nagy többsége egyszerű rajongó, mint ahogy én is. Nem célunk semmilyen hátrány, vagy vélelmezett jogsérelem felróvása semmi ilyen hivatalos szervnek: mi ezt viccből, a star wars szeretetéből csináljuk, és nem hatalmaztunk fel senkit, hogy az ügyeinket képviselje bármilyen módon. Ahogy engem sem hatalmazott fel senki, de bizton tudom, hogy az említett többség nevében szólok. Elnézést kérünk a kellemetlenségért, további jó napot.

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2011.10.13. 12:56:01

"Szatmári Réka úgy tudom, hogy ma volt egy tüntetésük a ksh előtt, mert az online kitöltés nem engedte, hogy jedinek nevezzék magukat.
13 órája · 2 ember"

www.facebook.com/jedivallas

2011.10.14. 13:38:47

@NorbiJedi: Ha katolikus vagy, miért tartod magad Jedinek?
Kikéred magadnak, hogy nem hatalmaztál fel senkit a Jedik képviseletére, akkor ezek szerint ezt nem is lehet megtenni? Ja, hogy ez neked vicc, akkor olvasd el a cikket, akkor talán feltűnik majd, hogy vannak akiknek nem az, és komolyan veszik, mint életfilózófia, vagy tudomisén mi. Érdekes , hogy úgy beszélsz egyes szám harmadik személyben, mintha te lennél egy személyben az összes Jedi lovag. Na ez a vicc!
Ja, hogy te bizton tudod, hogy a többség nevében beszélsz. Na ezen sírva nevettem...

BobaNorbi 2011.10.14. 17:48:34

Ki mondta, hogy katolikus vagyok?
Azt sem mondtam hogy nagy baj volna a komolyan vevés, sőt, csak egyesek stílusával van itt a baj nem mással.
Nos igen, nem kéne fellépni egy csoportért, főleg így, ha az nem kérte.
Nem tudom, honnét vetted, de leszögeztem, hogy nem beszélek itt senki nevében, habár mindenki a fejét fogja a kezdeményezés elfajulása láttán. Érdekes mód senki nem töri magát, hogy csatlakozzon ehhez a kiáltványhoz.

Én is sírnék, ha ilyen butaságokat kéne leírnom.

vilagnezet.blog.hu · vilagnezet.blog.hu 2022.11.27. 09:53:38

2011-ben a közelben levő országok néhány száz vallásilag magát Jedinek vallót is megszámoltak, nálunk meg 20-30 ezret tüntetek el és tisztítottak ki .
Horvátország 303 ember
Cseh Köztársaság 15 070 ember
Szerbia 640 ember
süti beállítások módosítása