Logika, Helyes ÉrvelésTan, Mítoszirtás és Hit-Eltérítés sok Humorral

Világnézet

Világnézet

Vallásos viccek

2007. június 06. - IGe

Néha a valóság a legmulatságosabb, amit még is kinevetünk és viccnek hívunk.


A tanító néni kérdezi a gyerekeket a az iskolában a vallásról.
- Pistike, mit gondolsz, Noé sokat pecázott mikor a bárkán voltak?
- Nem hiszem - mondja Pistike - mennyit lehet pecázni két kukaccal?!


--------------------------------------------------------------------------------

A pap és a rabbi már régóta rühellik egymást, ott csesznek ki egymással, ahol tudnak. A pap elhatározza, hogy ez így nem mehet tovább, úgyhogy egy éjszaka átmegy a rabbihoz, és a békülés első gesztusaként lemossa a kocsiját. Másnap éjszaka nagy zúgást hall az udvarában, kinéz, látja, hogy a rabbi éppen vágja le a kocsijának a kipufogócsövét. Ráordít:
- Mit csinálsz, te istentelen?
- Tegnap te keresztelted meg az én kocsimat, ma én metélem körül a tiedet!--------------------------------------------------------------------------------

Meghal az indiai és véletlenül a pokolba kerül. Legnagyobb csodálatára bőkeblü és ledér hölgyek állnak a szolgálatára, reggeltől estig rumot ihat, stb. Minden meg van neki engedve, kivéve, hogy egy nagy falon átmásszon, ezt megtiltotta neki az ördög. Egy szép napon azonban nem bírja tovább, felmászik a falra és átnéz a túloldalra. Amit ott lát, azaz 'igazi' pokol, kénköves fürdővel, nyárson sütögetéssel, stb. Azonnal kérdőre is vonja az ördögöt, hogy mit jelentsen ez. Az ördög válasza: - Ezt én sem tudom, a keresztények akarják így maguknak.--------------------------------------------------------------------------------

A fiatal jegyespár éppen az esküvőjük előtti napon szenved autóbalesetet. Mindketten meghalnak és felkerülnek Szent Péter színe elé. Ott aztán megkérdezik, hogy lehetséges lenne-e, hogy összeházasodjanak a Mennyországban? - Jól van, várjatok itt, gondolkodjatok el azon, tényleg szeretnétek-e házastársak lenni. Nemsokára visszajövök, ha még akkor is szeretitek egymást, akkor nem bánom. Eltelik hat hónap, majd Szent Péter megjelenik egy pappal az oldalán: - Na, gyermekeim, hogyan döntöttetek? - Még mindig szeretjük egymást, és szeretnénk összeházasodni! - mondja a fiú. - De azt azért megkérdezném, ha mégsem sikerül a házasság, elválhatunk? - Az lehetetlen! - mondja Szent Péter. - Hat hónapba telt, mire találtam itt fent egy papot, mit gondolsz, mikorra találnék egy ügyvédet?--------------------------------------------------------------------------------

A középkorú nő infarktust kap, és a kórházban halál közeli élménye van. Megjelenik Isten, és a no megkérdi tőle: - Mondd Uram, meddig fogok még élni? Isten válaszol: - Még 20-30 évet fogsz élni. A nő visszatér az életbe, és felbuzdulva azon, amit Istentől hallott, elhatározza: új életet kezd. Felvarratja a melleit, fel is pumpáltatja őket, felvarratja a ráncait, zsírleszívást végeztet, sőt, még fodrászt is hivat a kórházba, meg manikűröst, meg pedikűröst. Azonban, amint kilép a kórház kapuján, elgázolja egy rohammentő. A mennyországban találkozik Istennel, és rákérdez: - Miért haltam meg? Azt mondtad még 20-30 évig fogok élni?! Erre Isten: - Bocs! Nem ismertelek meg ...--------------------------------------------------------------------------------

A falu nyugdíjba vonuló lelkésze helyett egy fiatal érkezik a templomba. Az idősebb türelmesen elmagyaráz mindent, a fiatal pedig bólogat. Egy hét múlva az öreg pap lopva beül a gyóntatófülkébe, ahol a fiatal éppen gyóntat. Mikor végez, az idős pap félrevonja kezdő társát: - Fiam, a gyóntatással kapcsolatban szeretnék neked pár dolgot mutatni. Próbáld utánam mondani: "Ezennel feloldozlak bűneid alól, Ámen." A fiatal csodálkozva utána mondja. - Látod, fiam, mennyivel komolyabbnak tűnik ez, mint ha a térdedet csapkodod, nevetgélsz, és azt mondod: "Nem mondod komolyan! Tényleg? És aztán mit csináltál vele?"--------------------------------------------------------------------------------

Stoppol az apáca. Megáll egy piros Mercedes, benne egy hosszú szőke hajú bombázó. - Elvisz a zárdába? - kérdi az apáca. - El. Mennek, mennek a kocsival, az apáca megkérdi: - Mondja kedves, honnan van magának ilyen kocsija? - Húúú, hát a Bélának én aztán mindent megteszek az ágyban, még szép, hogy ezzel honorálja. Szörnyülködik az apáca, de siet nagyon, marad. Látja, hogy egy gyönyörű nercbunda van a csajon. - Mondja kedves, honnan telik magának ilyen szép nercbundára? - Hát a Bélának én mindent megteszek az ágyban, minimum, hogy ezt megkapom. Szörnyülködik az apáca, de nem száll ki, siet. Megérkeznek, elbúcsúzik. Esteledik, valaki halkan kopogtat az ajtón. - Ki az? - kérdi az apáca. - Én vagyok az, Antal atya. - Na menj a francba a pilótakekszeddel!--------------------------------------------------------------------------------


Kohn és Grün 56-ban disszidál, napjainkban találkoznak Budapesten. Kohnnak be nem áll a szája: New Yorba kerültem. Ott pezseg ám az élet! Pénz, kocsik, kaja, pia, nők! Meggazdagodtam, élem a világom. Kb. félóra ebben a stílusban, majd megkérdi Grünt:
- Na és te? Mit csináltál?
- Ó, én Tibetbe kerültem. Negyven évig meditáltam kenyéren és vízen.
- No, és megérte?
- Meg. Rájöttem, mi az élet.
- No, és mi az élet?
- Az élet... az élet az egy nagy, nyugodt tó.
- Te Grün! Ez egy baromság!
- Cseszd meg! Lehet!


--------------------------------------------------------------------------------

Pistike megy haza a hittanóráról és újságolja az anyjának: - Képzeld, mama, ma azt mesélte a tanító bácsi, hogy annak idején Mózes kivezette a zsidókat Egyiptomból. Aztán, amikor odaértek a Vörös-tengerhez, Mózes mérnökei gyorsan csináltak egy pontonhidat. Ezen a hídon mindenki átment, utána Mózes rádión beszólt a központba, azok kiküldtek két vadászbombázót, amik lebombázták a hidat. Mivel már nem volt híd, így a zsidók biztonságban el tudtak menekülni. Az anyja csodálkozva: - Tényleg ezt mesélte? - Hát, igazából nem, de ha elmondanám, amit tényleg mesélt, biztos nem hinnéd el.--------------------------------------------------------------------------------


Egy pap a misén előad egy történetet: A múlt héten repülőgéppel kellett utaznom egy konferenciára. Útközben a gép légörvénybe került, amitől az utasok teljesen pánikba estek. Az egyikük észrevette, hogy pap vagyok, erre minden utas odagyűlt körém, és az egyikük így szólt: "Atyám, nem tudna tenni valami... nem is tudom... valami vallással kapcsolatos dolgot? " Így aztán elővettem a perselyt és beszedtem tőlük az adományokat.


--------------------------------------------------------------------------------

A plébános egy szombat reggelen a templomhoz közeli parkban sétált, amikor elé ugrott egy béka, s megszólította: - Jó napot, plébános úr! A plébános elcsodálkozott a beszélő béka láttán. - Te tudsz beszélni ? - kérdezte tőle. - Igen, mert hát nem voltam ám én mindig béka! Én egy 11 éves, kórista kisfiú voltam, pont olyan, mint a többi gyerek, ám egy gonosz boszorkány békává varázsolt. Olyan boldog lennék, ha újra visszaváltozhatnék kórista kisfiúvá! - Meg lehet törni valahogyan a varázst? - Persze, plébános úr ! Könyörgöm, segítsen rajtam ! - Mit kell tennem? - Semmi egyebet, csak haza kell vinnie, éjszakára dugjon maga mellé az ágyába. Reggelre, mire felébred, visszaváltozom kórista kisfiúvá. A plébános úgy is tett. Hazavitte a békát, s éjszakára bedugta maga mellé az ágyába. Reggel, mikor kinyitotta a szemét, ott feküdt mellette egy 11 éves kisfiú. Tisztelt bíró úr, esküdtszék, a védelem befejezte a mondanivalóját!--------------------------------------------------------------------------------

Jézus séta közben meglát egy keservesen síró öregembert. Oda megy hozzá és megkérdezi, hogy miért sír olyan nagyon, mire az öreg válaszol: - Elvesztettem a fiam, akinek szögek voltak a kezébe ütve. -...Apám?! - Pinokkió!--------------------------------------------------------------------------------


A cigány meglát egy Krisztus-keresztet:
- Há' ez meg micsodá ?
- Ő Jézus.
- Ís áz meg ki ?
- Ő adja a mindennapi kenyerünket.
- Á, szóvál pék á csávó.


--------------------------------------------------------------------------------

A zsidó gyerek állandóan rossz jegyeket hoz haza az iskolából, az apja megfenyegeti: - Ha ilyen rosszul tanulsz, akkor beíratlak egy keresztény iskolába! A gyerek csak nem tanul jobban, ezért beíratják a másik iskolába. Ettől kezdve állandóan csak ötösöket hoz. Az apja meg is kérdi: -A zsidó iskolában rossz tanuló voltál. Mi történt? - Jaj, ne is kérdezd apa! Megyek az iskolába, az iskola előtt ott egy ember, keresztre feszítve. Bemegyek a kapun, szinten ott egy ember keresztre feszítve. Bemegyek az osztályba, a katedra felett szinten ott egy ember keresztre feszítve! Te apa, ezek nem viccelnek!


--------------------------------------------------------------------------------

Egy tanítvány, kérdéssel fordul a rabbihoz: - Ugye, rabbi, nem szabad imádkozás közben rágózni? - Fiam, hát persze, hogy nem lehet, eszedbe se jusson, az imádság a legnemesebb dolog a világon! Mire a másik tanítvány: - Ugye, rabbi, szabad rágózás közben imádkozni? - Persze, fiam, imádkozni mindig, minden körülmények között szabad. Mire a harmadik: - Node, rabbi, mindkettőnek mégsem lehet igaza! - Tudod mit, fiam? Neked is igazad van!


--------------------------------------------------------------------------------

A Coca Cola képviselői elmennek a római pápához, hogy megkérjék, hogy egészítse ki a Miatyánkot a következőképpen: "... mindennapi kenyerünket és egy pohár Coca Colát adj meg nekünk ma..." Mire a pápa: - Erről szó sem lehet!
Cola: - De felajánlunk az Egyháznak 1 000 000 $-t!
Pápa: - Akkor sem!
Cola: -10 milliót!
Pápa: - Nem! Cola: - 100 milliót!
Pápa: - Uraim nem értik, hogy nem tehetem?
Cola: - Miért a pékek mennyit fizettek?


--------------------------------------------------------------------------------

Két katolikus pap beszélget: - Mit gondolsz, megérjük meg a colibátus eltörlését? - A'a'a'a'a', mi már biztosan nem, majd csak az unokáink!


--------------------------------------------------------------------------------

Híveit korholja a plébános: Nem szeretitek igazán a templomokat, mert nem adakoztok! De az Istent se szeretitek, mert gyónni se jártok! Ne csodálkozzatok hát, ha az Isten se szeret titeket. Egy éve, hogy közületek egy lelket se szólított magához!


--------------------------------------------------------------------------------


Richelieu francia főpap és politikus a tizenhetedik században a törvények felhasználhatóságáról azt mondta, nincs olyan ember, akit bármelyik kijelentése miatt le ne csukathatna. A társaságban levő egyik tudós megkérdezte:
- Bíboros úr, mit tudna kifogásolni ebben: egyszer egy az egy?
- Szerencsétlen ember! Maga nyilvánosság előtt tagadja a Szentháromságot?! Azonnal az inkvizíció elé vitetem!


--------------------------------------------------------------------------------


Találnak egy oszlopot a római korból a régészek, amelyet azon nyomban be is szállíttatnak a laboratóriumba további vizsgálat céljából. Másnap észrevesznek rajta egy halovány feliratot mely a kibetűzés után így fest: AVE CEZAR VAVAN. Az első részével nincs is komolyabb gondjuk, de sehogy sem tudnak rájönni, mit is jelenthetett a korai latin nyelvben az a bizonyos VAVAN. Később arra megy az intézet felvidéki származású takarítónője és megtudakolja a professzorok problémáját. Miután előadják neki a tudományos talányt, megszólal a nénike:
- Hát ezen ne is nagyon tessék morfondírozni a tudós uraknak, mert ászt én írtam oda hogy A VECE ZARVA VAN, ugyanis nem lehet lehúzni a budit.


--------------------------------------------------------------------------------Meghal egy buddhista, felmegy a mennyországba. Szent Péter elé kerül, aki azt mondja neki:
- Nagyon jó ember voltál a Földön, menj a 6-os szobába, de nagyon vigyázz, a 8. szoba előtt nagyon nagy csendben menj el. -Elmegy nagy csendben a buddhista.
Megérkezik a mennyországba egy mohamedán, Szent Péter elé kerül, aki azt mondja neki:
- Nagyon jó ember voltál a Földön, menj a 9-es szobába, de nagyon vigyázz, a 8. szoba előtt nagyon nagy csendben menj el. -Elmegy nagy csendben a mohamedán.
Megérkezik a mennyországba egy sintoista, Szent Péter elé kerül, aki azt mondja neki:
- Nagyon jó ember voltál a Földön, menj a 4-es szobába, de nagyon vigyázz, a 8. szoba előtt nagyon nagy csendben menj el. -Elmegy nagy csendben a sintoista.
Megérkezik egy izraelita a mennyországba. Szent Péter elé kerül, aki azt mondja neki:
- Nagyon jó ember voltál a Földön, menj a 11-es szobába, de nagyon vigyázz, a 8. szoba előtt nagyon nagy csendben menj el.
No, a zsidó vallású ember nem rest, megkérdezi:
- Miért kell nekem a 8. szoba előtt olyan nagy csendben elmennem?
- Hát csak azért, mert ott vannak a római katolikusok és ők azt hiszik, hogy egyedül vannak itt.

--------------------------------------------------------------------------------

Apácákat szentel a pap. Az elsőtől kérdezi a pap :
- Érintettél már péniszt?
- Csak az ujjammal!
- Jó, akkor mosd meg az ujjadat a szentelt vízben!
A másodiknak ugyanez a kérdés :
- Igen, de csak a kezemmel!
- Akkor mosd meg a kezed a szentelt vízben!
Mire hátulról előreszól Anna nővér :
- Atyám, ihatok a vízből, mielőtt Eszter nővér belemossa a seggét?

A bejegyzés trackback címe:

https://vilagnezet.blog.hu/api/trackback/id/tr2793633

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: rimaelektrik.com 2019.03.04. 15:46:14

#make my day - HunglishCorner

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

kriszti 2007.08.01. 11:56:48

nekem nem tetszenek!!!!:( egy darabon se tudtam röhögni!!!:S:S
süti beállítások módosítása