Valláskritika, Mítoszirtás és Hit-Eltérítés sok Humorral

Világnézet

Miért bocsátható meg a katolicista népirtás?!

2007. június 10. - IGe

" Az egyház és a papság módszerei és eredményessége semmiben sem maradt el a sztálinista és hitlerista hóhérlegények kínzókamráinak leleményes teljesítménye mögött." forrás: András könyve

Ferdinand August Bebel;
A kereszténység a szabadság és a civilizáció ellensége. Az emberiséget rabláncra fűzte.  Reichstagi beszéd (March 31, 1881), James A. Haught, ed., 2000 Years of Disbelief


"Soha nem bocsátható meg a kommunista népirtás..." hangoztatják sokan. Rendben egyetértek vele, de miért bocsájthatóak meg más népírtások?

"Katolicizmus : tartsd tiszteletben a pápát, vagy megégetünk. Szocializmus : tarsd tiszteletben a Pártot, vagy ratatata. " - mindkét rendszer diktatórikus volt, több-milliós ember-áldozattal."

Mivel már II Jánospál is elismerte és bocsánatot is kért érte az emberiségtől, nem lehet tagdni a katolicizmus áldozatainak a tényét. Sőt ha akkori föld népességéhez arányítanánk a katolicizmus ideológiája alatt elkövetett szörnyűségeket, emberírtásokat, akkor azt kapnák, hogy ez messze megelőzi a többi emberirtást.

A gyülölet forrása maga a biblia lehet:

Bibliai ellentmondások
(az idézetek a Károli-fordításból származnak)

Szabad-e ölni?
2 Móz. 20,13 "Ne ölj."
3 Móz. 24,17 "Ha valaki agyon üt valamely embert, halállal lakoljon."

ezzel szemben

2 Móz. 32,27 "Ezt mondja az Úr, Izráel Istene: Kössön mindenitek kardot az oldalára, ... és kiki ölje meg az ő attyafiát, barátját és rokonságát."

1 Sám. 6,19 "... És a nép szomorkodott, hogy az Úr ily nagy csapással [az eredeti szöveg szerint: mészárlással] sújtotta vala a népet."

1 Sám. 15,2-3.7-8 "Így szól a Seregek Ura [az Úr]: ... Most azért menj el és verd meg Amáleket, és pusztítsátok el mindenét; és ne kedvezz néki, hanem öld meg mind a férfit, mind az asszonyt; mind a gyermeket, mind a csecsemőt; mind az ökröt, mind a juhot; mind a tevét, mind a szamarat. ... Saul pedig megveré Amáleket ... a népet pedig mind kardélre hányatá."

4 Móz. 15,36 "Kivivé azért őt az egész gyülekezet a táboron kívül, és agyon kövezék őt, és meghala, a miképen parancsolta vala az Úr Mózesnek."

Hós. 14,1 "Meglakol Samaria, mert daczolt az ő Istenével. Fegyver által hullanak el; csecsemőik földhöz veretnek, és terhes asszonyaik ketté vágatnak."

Zsolt. 137,9 "Áldott legyen, a ki megragadja és sziklához paskolja kisdedeidet!"

forrás: http://ateizmus.freeweb.hu/

Kiegészíteném: Mózes III. könyve 20. fejezet:
1. Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
2. Izráel fiainak pedig mondd meg: Valaki Izráel fiai közül és az Izráelben tartózkodó jövevények közül odaadja az ő magzatát a Moloknak, halállal lakoljon, a földnek népe kövezze agyon kővel.
3. Én is kiontom haragomat az ilyen emberre, és kiirtom azt az ő népe közül, mivelhogy adott az ő magzatából a Moloknak, hogy megfertőztesse az én szentségemet, és megszentségtelenítse az én szent nevemet.
4. Ha pedig a föld népe behúnyja szemeit az ilyen ember előtt, a mikor az oda adja az ő magzatát a Moloknak, és azt meg nem öli:
5. Akkor én ontom ki haragomat arra az emberre és annak házanépére, és kiirtom azt és mindazokat, a kik ő utána paráználkodnak, hogy a Molokkal paráználkodjanak, az ő népök közül.
6. A mely ember pedig az ígézőkhöz és a jövendőmondókhoz fordul, hogy azok után paráználkodjék, arra is kiontom haragomat, és kiirtom azt az ő népe közül.
7. Szenteljétek meg azért magatokat, és szentek legyetek, mert én, az Úr, vagyok a ti Istenetek.
8. És tartsátok meg az én rendeléseimet, és cselekedjétek azokat. Én vagyok az Úr, a ti megszentelőtök.
9. Mert valaki szidalmazza az ő atyját vagy anyját, halállal lakoljon; atyját és anyját szidalmazta; vére rajta.
10. Ha valaki más ember feleségével paráználkodik, mivelhogy az ő felebarátjának feleségével paráználkodik: halállal lakoljon a parázna férfi és a parázna nő.
11. Ha valaki az ő atyjának feleségével hál, az ő atyjának szemérmét fedi fel: halállal lakoljanak mindketten; vérök rajtok.
12. Ha valaki az ő menyével hál, halállal lakoljanak mindketten, fertelmességet követtek el; vérök rajtok.
13. És ha valaki férfival hál, úgy a mint asszonynyal hálnak: útálatosságot követtek el mindketten, halállal lakoljanak; vérök rajtok.
23. És ne járjatok annak a népnek rendtartási szerint, a melyet kiűzök én előletek. Mivelhogy mindezeket cselekedték, azért megútáltam őket.
24. Néktek pedig mondom: Ti örökölni fogjátok az ő földüket, mert én néktek adom azt örökségül, azt a tejjel és mézzel folyó földet. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek, a ki kiválasztottalak titeket a népek közül.
25. Tegyetek különbséget azért a tiszta és tisztátalan barmok között, a tiszta és tisztátalan szárnyas állatok között, és ne fertőztessétek meg magatokat barommal vagy szárnyas állattal, sem semmiféle földön csúszó állattal, a melyeket megkülönböztettem előttetek, mint tisztátalanokat.
26. És legyetek nékem szentek, mert én, az Úr, szent vagyok, a ki kiválasztottalak titeket a népek közül, hogy enyéim legyetek.
27. És akár férfi, akár asszony, hogyha ígéző vagy jövendőmondó lesz közöttök, halállal lakoljanak; kővel kövezzétek azokat agyon; vérök rajtok.

Sokan védekeznek azzal, hogy az újszövetség és Jézus már más, mint az ószövetség. Tényleg más?

Az újszövetség sem igazán az emberek szeretetére nevelő mű. Abban is csak egy az elsődleges a bibliai Isten. Az ember csak a bibliai Isten dicsőítésének az eszköze. Az újszövetség szintén kivételt és megkülönböztetést tesz az emberek között. Csak éppen nem a fajuk és a bőrszínük szerint, hanem attól függően, hogy hisznek-e a bibliai Istenben, vagy nem. Az újszövetség szerint, aki nem hisz a bibliai Istenben, azt mindenféle hátrányos és megkülönböztető jelzővel látták el, aki pedig hisz azt mindenféle pozitív és előnyös jelzőkkel illették. Mint láthatjuk a későbbi korokat, ezen elméletet felhasználva embereket öltek meg máglyán és keresztes háborúkban. A keresztény egyházak újszövetségi ideológián alapuló visszaélései ellen mindig is küzdöttek a felvilágosult emberek. Ezért sikerült, többek közt a Francia forradalomnak is köszönhetően, a mai napra ellenőrizhető jogi keretek közzé szorítani működésüket. Így napjainkban már nem jelentenek igazi veszélyt az emberiségre.


Emléknapot a katolicizmus áldozatainak!   II. János Pál, a Terminátor

 

A bejegyzés trackback címe:

https://vilagnezet.blog.hu/api/trackback/id/tr9196071

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Leer más aquí 2017.12.26. 11:20:59

Egyszerű gyakorlat kezdőknek VI. - dobklinika

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

m.á. 2007.06.13. 10:34:43

1. Azt tudtad hogy Kálvin Jánosnak több emberélet esett áldozatul, mint addig az egész ,,inkviziciónak"?
2. Amióta nem hatja át a keresztény eszme európai politikát (állam és egyház szétválasztása...) hány tömeggyilkos is élt köztünk? Napóleontól Milosevicsig? HA?

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2007.06.13. 11:01:10

Kálvint is be lehet sorolni a keresztény népírtól körébe. Oda sorolható Sztálin is, aki papképzőben sajátította el az alapokat.

Bummer 2007.06.13. 11:12:25

m., IGe! Számokat, tényeket!!!

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2007.06.13. 11:14:34

Keress és találni fogysz. Már amit nem próbálnak meg lehazudni.

m.á. 2007.06.13. 11:45:33

De még a kálvini (talán 40 ezer) áldozat is semmi ahhoz képest amit vállaltan ateista egyének követtek el.

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2007.06.13. 12:04:30

Sztálin keresztény volt ez tény. Tehát kikre gondolsz az ateistáknál? I Istvánra, aki Vajként pogánynak született? Ő tényleg megtizedelte a magyarságot és a rokonságát is.

rakovszk 2007.06.13. 13:50:15

Bizony, az újszövetség ilyen gonosz, hogy megkülönbözteti a jó embereket, akik betartják az egymás szeretetére vonatkozó parancsot, azoktól, akik nem. Pfúj!

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2007.06.13. 14:08:10

" Laura Schessinger egy amerikai rádiós műsorvezető, aki egy lelki tanácsadó műsort vezet. Nemrég, mint buzgó keresztyén azt mondta, hogy a homoszexualitás megbocsáthatatlan bűn, *MERT* Leviticus (azaz Mózes harmadik könyve) 18:22 szerint utálatos az. Ezen felbuzdulva ragadott tollat egy Jake nevű hallgatója:

Kedves Laura doktor,
Nagyon köszönöm azt az önfeláldozó fáradozását, amit annak érdekében tesz, hogy Isten törvényeit az emberekhez közelebb hozza. Sokat tanultam a műsoraiból, és megpróbálom ezt a tudást minél több emberrel megosztani. Ha például valaki megpróbálja homoszexuális életvitelét előttem megvédeni, egyszerűen emlékeztetem Lev.18:22-re, ahol világosan le van írva, hogy ez bűn, és ezzel véget is vetek a vitának.

Mindazonáltal néhány törvény értelmezésében és végrehajtásában szükségem lenne a tanácsára. Ha az áldozóoltárnál bikát áldozok, tudom (Lev.1:9, illetve Lev.1:3,17), hogy az Úrnak kedves illatú az. A problémát a szomszédaim jelentik, akiknek ez az illat egyáltalán nem kedves. Leölhetem-e őket?

b) Szeretném a lányomat eladni rabszolgának, amint ezt Exodus 21:7 megengedi. Ön szerint mi lenne a méltányos ár érte mainapság?

c) Tudom, hogy nem szabad olyan nővel kapcsolatot teremtenem, aki a havibaj tisztátalan állapotában van. (Lev.15:19-24). A probléma csak az, hogy miből lehet ezt tudni? Megpróbáltam megkérdezni, de a legtöbb nő nagyon pikirten (sértődötten, ingerülten) reagált a kérdésre.

d) Lev.25:44 kijelenti, hogy szomszédos nemzetségek fiai és lányai közül vehetek magamnak rabszolgákat. Az egyik barátom szerint ez a törvény a mexikóiakra érvényes, de a kanadaiakra nem. Meg tudná magyarázni, hogy miért ne lehetnének nekem kanadai rabszolgáim?

e) Az egyik szomszédom mindig szombaton dolgozik. Exodus 35:2 világosan kimondja, hogy az ilyet meg kell ölni. Erkölcsileg kötelezhető vagyok rá, hogy saját kezűleg öljem meg?

f) Az egyik barátom szerint, az úszószárny és pikkely nélküli vízi állatok (pl. kagylók vagy homár) fogyasztásának bűne (Lev.11:10), nem olyan utálatos, mint a homoszexualitás bűne. Én ezzel nem értek egyet. Állást foglalna ebben a kérdésben?

g) Lev.21:20 szerint ha szembetegségem van, az Úr oltárát nem közelíthetem meg. Be kell vallanom, hogy olvasószemüveget használok. Teljesen élesnek kell lennie a látásomnak, vagy itt van azért egy kis játéktér?

h) A legtöbb barátom vágatja a haját, illetve borotválja a szakállát, beleértve a pajeszát is, holott ez Lev.19:27 szerint egyértelműen tilos. Milyen halálnemet javasol nekik?

i) Lev.11:8-ből tudom, hogy ha döglött disznó bőrét illetem, tisztátalan leszek. A kérdésem, hogy szabad-e futballoznom, ha cérnakesztyűt húzok?

j) A nagybátyámnak van egy kis háztájija. Megsérti Lev.19:19-et, mert földjébe kétféle magot vet. Ezen kívül a felesége olyan ruhát hord, ami kétféle anyagból (pamut / poliészter ) készült. Most tényleg össze kell hívnom az egész gyülekezetet (Lev.24:16), hogy megkövezzük őket,
vagy pedig elég, ha egy meghitt családi körben lefolytatott ceremónia keretében megégetjük őket, amint ez azok esetében megengedett, akik az anyósukkal hálnak (Lev.20:14)?

Tudom, hogy Ön ezeknek a törvényeknek nagy ismerője levén biztosan utat tud mutatni ezekben a kérdésekben. Még egyszer köszönöm, hogy ön a rádióban végzett munkájával folyamatosan emlékeztet minket arra, hogy az Úr törvényei örökérvényűek és megváltoztathatatlanok.
Az Ön odaadó rajongója: Jake "

macskako 2007.10.31. 02:23:51

Jake . nagy kiraly vagy .S nem kicsit cinikus,DE mintha magamat hallanam !!