Logika, Helyes ÉrvelésTan, Mítoszirtás és Hit-Eltérítés sok Humorral

Világnézet

Világnézet

Zeitgeist: Jézus nem létezett, a Biblia hazugság

2008. augusztus 03. - IGe

Ez a Zeitgeist c. film egyik állítása. Ebben azt állítják és bizonyítják is - ami sokunknak és persze egyre többünknek nem újdonság - hogy a keresztény vallás majdnem teljes egészében plagizálás, tehát egy nagy átverés. Ez sajnos a megdöbbentő igazság.

zsido_mitoszalak.jpg

A film egy az egyben rámutat és be is bizonyítja, hogy a kereszténység egy összeollózott, összehazudott vallás, annak ellenére hogy egyes ezt alátámasztó adatot már elferdítettek egyes egyházak és uralkodó körök történelem hamisítással, és így némelyik már valótlannak hat. A lényege ettől viszont változatlan. Sőt egyre több megerősítő írásmű is születik.

Zeitgeist H.jpg
 


Egyedi sajátos kiemeléseimet, néhány idézetet, képet és szemléltetésmódomat tenném csak a filmben elhangzó szöveg részlethez.
 "Meg kell ismerned az igazságot, és törekedned kell az igazságra, s az igazság felszabadít."
 
"A kereszténység, és a többi valláson alapuló rendszer a korszak átverése. Az emberek valóságtól és egymástól való elszakítását szolgálja. A hatalom iránti vak engedelmességre sarkall." 

"Krisztus előtt tízezer óta a történelem hemzseg az emberek nap-imádatát ábrázoló írásoktól és rajzoktól. Könnyen megérthető, hogy miért, hiszen a Nap minden reggel feljön, fényt és meleget hoz, és elűzi a sötét, hideg éjszaka ragadozóit. A kultúrák megértették, hogy nélküle nem nő a gabona, nincs élet. Ezért lett a Nap minden idők legimádottabb tárgya.

A csillagokat szintén jól ismerték. A csillagok útjából előre megjósolhatták a periodikus eseményeket, mint a holdfogyatkozásokat vagy teliholdakat. Az egyes csoportokat be is katalogizálták, ezeket hívjuk ma konstellációknak. Ez az emberi történelem legősibb értelmező rajza, a zodiákus-kereszt a Napot reprezentálja, ahogy egy év során áthalad a 12 fő csillagjegyen. Mutatja továbbá a 12 hónapot és a 4 évszakot, valamint a napfordulókat és napéjegyenlőségeket.

A Zodiákus kifejezés utal arra, hogy a csillagjegyeket antropomorfizálták, azaz megszemélyesítették, emberekkel vagy állatokkal. Más szóval az ősi civilizációk nemcsak követték a Napot és a csillagokat, hanem meg is személyesítették a csillagjegyeket, egymáshoz való kapcsolatuk és mozgásuk alapján.

A Napot az életadó és életmentő tulajdonsága miatt a láthatatlan teremtővel, Istennel azonosították. Isten napja, a világ fényessége, az emberiség megmentője. Hasonlóképpen a csillagjegyek a nap útját reprezentálják. Az elnevezésük általában azt tükrözi, hogy az év adott időszakában mi történik. Például a vízöntő a tavaszt, a tavaszi esőket hozza. Hórusz, Egyiptom napistene, kb. 3000 évvel időszámításunk előtt. Ő a Nap megtestesítője, élete pedig a Nap mozgásának allegorikus megjelenítése. A régi egyiptomi leírásokból sokat tudunk erről az égi megváltóról. Hórusznak, a Napnak vagy fénynek volt egy ellensége is, Seth, az éjszaka, a sötétség megtestesítője. Reggelente Hórusz nyeri meg kettejük küzdelmét,este pedig Seth győzedelmeskedik, száműzve Hóruszt az alvilágba. Fontos tudni, hogy a világosság-sötétség, vagy a jó és rossz párhuzama a történelem legelemibb kettőssége, és a mai napig számos helyen felbukkan.

Hórusz

Jézus előtt legalább 3000 évvel

Hórusz.jpg
Hórusz története nagy vonalakban az alábbi: December 25-én születik, Ízisz-Meri, a szűz gyermekeként. Ezt egy keleti csillag felragyogása kísérte, amit három király követ, hogy meglelje és magasztalja a megváltót. 12 évesen tanítónak áll, 30 évesen kereszteli meg Anup. Hórusznak 12 követője volt, akik vele utaztak. Csodákat vitt véghez: gyógyított és vízen járt. Hívták Igaznak, Fénynek, Jó Juhásznak, Isten Bárányának, satöbbi. Typhon árulása után keresztre feszítik, majd három nap után feltámad. Hórusz története, eredeti vagy sem, a világ számos táján megjelenik, hiszen sok istenségnél figyelhetők meg ugyanezek a mitológiai jegyek.

Attis
Jézus előtt legalább 1200 évvel

Attis.jpg

Attis, aki a szűz Nana gyermekeként látta meg a világot december 25-én, megfeszítették, sírba rakták, 3 nap után feltámadt.

Krisna
Jézus előtt legalább 900 évvel

Krisna, Indiából. A szűz Devaki gyermeke, jövetelét a keleti csillag jelezte. Csodákat vitt végbe tanítványaival, halála után feltámadt.

 

Dionüszosz

Jézus előtt legalább 500 évvel

Dionüszosz.jpg

Dionüszosz, Görögországból. Egy szűz gyermeke, december 25-én született. Vándor tanító, csodákat vitt végbe, például a vizet borrá változtatta. Úgy utaltak rá, mint a királyok királya, Isten egyszülött fia, Alfa és Omega, stb.És halála után szintén feltámadt.

 

Mitra, vagy Mitrász

Jézus előtt legalább 1200 évvel

Mithrász2.jpg

A perzsa Mitra, szűztől való, szintén december 25-i születésű. 12 tanítványa van, csodatevő. Halála után három nappal feltámad. Úgy is említik, mint az Igaz, a Fény. Érdekes módon Mitrát vasárnaponként dicsőítették.

Tény: számos megváltó van különböző időszakokból, a világ minden tájáról, melyek ezen általános jellemzőkkel bírnak.A kérdés az, hogy miért ezek a jellemzők, miért a szűz, a december 25, a 3 napos halál, a feltámadás, miért a 12 tanítvány, vagy követő. Nézzük meg a legutolsó messiás esetét.

 

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus mesealak.jpeg

Jézus Krisztus Betlehemben született, december 25-én, Szűz Máriától. Keleti csillag jelezte jövetelét, amit három király követett, hogy megleljék és dicsőítsék az új megváltót. 12 évesen tanító, 30 évesen kereszteli meg János; munkássága itt kezdődik. Jézus 12 tanítványával utazik, csodákat visz végbe, úgy mint meggyógyítja a beteget, vízen jár, feltámasztja a halottat. Egyéb elnevezései: királyok királya, Isten gyermeke, a világ fénye, Alfa és Omega, Isten Báránya, és így tovább. 30 ezüstért elárulja őt Júdás, keresztre feszítik,meghal, három napra rá feltámad, és a mennybe megy.

req999 2004.08.11 (4536) Definiálja valaki isten fogalmát?!? -fórum az indexen

Attis:
* Anyja szűzen szülte, december 25-én.
*Attis egy személyben volt az Atya és az Isteni Fiúgyermek.
* Március 22-én ünnepelték Attis halálát és újjászületését. Fenyőfával. A harmadik napon sírboltja felnyílt és az isten feltámadt.
* Az isten feltámadása megváltást jelent.
* Hívei szentelt kenyérrel és borral áldoztak.
* A bor az isten vérét jelképezte, a kenyér pedig a megváltójuk testévé vált.
* A hívek "kereszteltek", újjászülettek a szentségben, mert az áldozat vére lemosta a bűneiket.
* Attis istent Jó Pásztornak, Egyetlen Fiúnak és Megváltónak nevezték.

Mithrász,:
* Tizenkét tanítványa volt, akikkel utazott és tanította az embereket.
* Sírboltba temették, ahonnan feltámadt. Ezt a feltámadást a hívek rendszeresen megünnepelték.
* Minden évben a tél közepén ünnepelték az Isten Fiának születését.
* Mithrász barlangban született, az anyja szűz volt.
* Megváltónak, Isten Fiának, Isten Bárányának nevezték.
* Hívei szentelt kenyeret és bort fogyasztottak a szertartásokon.
* A "keresztelés" először áldozati bika vérében történt, aztán vízzel "avatásra" váltottak.
* A hívők hite szerint az isten örök vére megváltotta őket.

Buddha:
* Anyja szűzen szülte, december 25-én. Születését egy csillag jelezte előre, és bölcsek tették tiszteletüket, drága ajándékokkal.
* Már 12 évesen tanított a templomokban.
* Böjtölés közben megkísértette Mara, a gonosz.
* Vízben "keresztelték" meg, ahol jelen volt az isten szelleme is.
* Gyógyította a betegeket.
* 500 embert lakatott jól az élelem megsokszorosításával.
* Járt a vízen.
* Azért jött, hogy betöltse a törvényt.
* Híveit szegénységre és a világ megtagadására eskette.
* Meghalt, majd feltámadt. A sírját túlvilági hatalom nyitotta fel.
* Felment a mennybe (Nirvánába).
* Vissza fog térni, hogy megítélje a holtakat.
* Jó Pásztornak, Ácsnak, Bűnök hordozójának, Mesternek, Világ Fényességének, Megváltónak is nevezték.

Dionüszosz:
* Szűz anya szülte, december 25-én.
* Jászolba helyezték.
* Utazó tanító volt és számos csodát tett.
* Vizet borrá változtatott.
* Követői szentelt eledele az isten testévé változott.
* Március 25-én feltámadt.
* Királyok királyának, Egyetlen Fiúnak, Megváltónak, Bűnök hordozójának, Felkentnek is nevezték.

Héraklész:
* A téli napéjegyenlőség idején született, szűz anyától, aki mindaddig tartózkodott a szextől, amíg fiát meg nem szülte.
* A tavaszi napéjegyenlőség idején feláldozták.
* Megváltónak, Egyetlen Fiúnak, a Béke Hercegének, az Igazság Fiának nevezték.

Krisna:
* Szűz anya szülte egy barlangban, amit a szüléskor megvilágított egy csillag.
* Egy király megparancsolta, hogy végezzenek ki minden fiúgyermeket, aki aznap született.
* Sokat utazott, csodákat tett -- holtak feltámasztása, leprások, süketek és vakok meggyógyítása.
* A megfeszített Krisnát széttárt karokkal ábrázolták. Testéből nyílvessző állt ki.
* Meghalt, de a harmadik napon feltámadt és a mennybe ment.
* Az utolsó napon vissza fog térni, hogy megítélje -- többek közt -- a holtakat.
* Krisna a harmadik személy a hindu szentháromságban.

Ozírisz:
* Azért jött, hogy betöltse a törvényt.
* A Felkentnek nevezték.
* December 25-én, szűz anya szülte egy barlangban vagy jászolban, születését csillag jelezte és három bölcs tette tiszteletét.
* 12 évesen már tanított a templomokban, 30 évesen "keresztelték meg".
* A Jordán vizében "keresztelte" meg Anup, akit később lefejeztek.
* Rengeteget utazott, tanított, és zenére meg gyengédségre tanította az embereket, arra, hogy ne használjanak fegyvereket.
* Csodákat tett, démonokat űzött el.
* Vízen járt.
* Elárulták és két tolvaj között feszítették meg.
* Meghalt, és a harmadik napon feltámadt.
* Halálát és feltámadását hívei épp a tavaszi napéjegyenlőség idején ünnepelték. (Ez Húsvét.)
* Így nevezték: "Az út, az igazság és a fény", Megváltó, Az isten felkent fia, Ember fia, Hússá lett ige, Igazság szava.
* Ezer évig fog uralkodni.

Zoroaszter:
* Szűz anya szülte.
* Folyóban "keresztelték" meg.
* Ifjú korában elkápráztatta az embereket a bölcsességével. 30 évesen kezdett prédikálni.
* A vadonban megkísértette az ördög.
* Démonokat űzött el.
* Visszaadta egy vak szeme világát.
* Beszélt a mennyország titkáról, a pokolról, a feltámadásról, az ítéletről, a megváltásról és az apokalipszisről.
* Hívei szentelt táplálékot vettek magukhoz.
* Így nevezték: Hússá lett ige.”

 

Dec 25én születtek.jpg

"A keresztény vallás a Napimádás paródiája"

 

Először is: a születés teljesen csillagászati. A keleti csillag a Szíriusz, ami a legfényesebb éjszakai csillag, és december 24-én egy állásban van az Orion-öv másik három csillagával. Ezeket pedig az ősi időkben úgy hívták: a három királyok.

Ez a három, plusz a Sziriusz egy helyre mutatnak: a december 25-i napfelkelte helyére. Ezért követte a "három király" a keleti csillagot, hogy megtalálja a napfelkeltét. A Nap születésének helyét. Szűz Mária a Szűz csillagképe. A Virgo a latinban szüzet jelent. A Szűz csillagképet a "Kenyér Háza"-ként is említik, jelképe pedig egy szűz, aki kezében egy kéve búzát tart. A kenyér háza és a búza augusztust és szeptembert, az aratás idejét jelöli. Betlehem lefordítva annyit jelent: a kenyér háza. Tehát Betlehem a csillagképre utal, nem pedig egy földi helyre. Még egy nagyon érdekes dolog történik december 25-én, a téli napforduló idején.A nyári napfordulótól a téliig a napok egyre rövidebbek és hidegebbek.Az északi félgömbről nézve a Nap dél felé halad, egyre kisebbnek és gyengébbnek látszik. A napok rövidülése és a gabona elfogyása az elmúlást, a halált szimbolizálta.A Nap halálát.

December 22-ére a Nap hanyatlása kiteljesedik: miután 6 hónapig kitartóan halad dél felé, eléri legalacsonyabb pontját az égen. Itt egy érdekes dolog történik: úgy tűnik, a Nap süllyedése három napig megáll. Ebben a három napban a Nap a Déli Kereszt, a Krux csillagjegy közelében van. December 25-én a Nap viszont 1 foknyit felfele, északra mozdul el, közelebb hozva a hosszabb napok, a meleg, a tavasz ígéretét. Tehát a "Nap meghal a kereszten", 3 napig halott, majd feltámad.


Ezért közös számos történetben a kereszt-halál, majd harmadnapra a feltámadás.A nap mozgása ez, amint újra elindul magasabb pályáján, elhozva a tavaszi újjáéledést, a megváltást. Ám a Nap feltámadását nem ünneplik egészen a tavaszi napéjegyenlőségig,vagyis Húsvétig. Ekkor győzedelmeskedik újra a világosság a gonosz sötétség fölött, mivel ezt követően a nappalok hosszabbak az éjszakáknál, és a tavaszi újraéledés megkezdődhet. A legnyilvánvalóbb csillagászati motívum Jézus körül a 12 apostol. Ők a zodiákus 12 konstellációja, amikkel Jézus, a Nap együtt utazik. A 12-es szám végig jelen van a Bibliában. (Izrael 12 törzse, bírája, hercege, királya, József 12 testvére, stb.)

Térjünk vissza a zodiákus kereszthez, a Nap életútjának ábrázolásához! Ez nem csak művészi kifejezés volt, vagy a Nap mozgásának követésére szolgáló eszköz. Hanem egy pogány vallási szimbólum. Ez nem a Kereszténység szimbóluma, hanem egy pogány zodiákus kereszt-adaptáció. Ezért ábrázolták így Jézust a korai okkult rajzokon, szobrokon. Mert Jézus a Nap. Isten Napja, a világ fényessége. A megváltó, akinek várjuk az eljöttét, és ő minden reggel el is jön. Isten dicsősége, aki megvéd a sötétség ármánykodásaitól, mert minden reggel "újjászületik", és láthatjuk őt "a felhők között", "fenn a mennyben", "töviskoronával", azaz a napsugarakkal a feje körül.

A rengeteg, Bibliában találhatóasztrológiai-asztronómiai metafora közül az egyik legfontosabb a "Korok" szóval kapcsolatos. A szövegben számos utalás van a korokra. Hogy ezt megérthessük, meg kell ismernünk a Napéjegyenlőségek előrehaladásának jelenségét. Az ősi egyiptomiak és az őket megelőző civilizációk rájöttek, hogy körülbelül 2.150 évente a Nap a tavaszi napéjegyenlőség reggelén a zodiákus más csillagjegyében kel fel. Ezt a Föld enyhe, lassú függőleges imbolygása okozza. Úgy tűnik, hogy a csillagjegyek visszafelé haladnak, és nem az évi megszokott rányban. Kb. 25.765 évbe telik mind a 12 jegyen történő áthaladás.Ez a Nagy Év-nek hívott ciklus, az ősi társadalmak ezt jól ismerték. Minden 2150 éves periódust. Kornak neveztek. Időszámításunk előtt 4300 és 2150 között volt Taurusz, a Bika kora. I.e. 2150 és i.sz. 1 között volt Aries, a Kos Kora, majd i.sz. 1-től 2150-ig a jelenleg is tartó Halak Kora. Nemsokára, 2150-ben a Vízöntő Kora jön el. Általánosságban mondva a Biblia átmegy mindhárom koron, és előrevetíti a negyediket.

Az Ószövetségben Mózes, amint lejött a Sinai hegyről a Tízparancsolattal, nagy haragra gerjedt, mikor látta, hogy népe egy arany bikát magasztal. Összetörte a köveket, és egymás megölésére szólította fel az embereket, hogy megtisztuljanak. A bibliakutatók ezt a dühöt többnyire annak tulajdonítják, hogy az Izraeliták hamis bálványt imádnak. Valójában az aranybika Taurusz, a Bika, Mózes pedig az elkövetkező Kost jelképezi. Ezért fújják meg a zsidók máig a Kos szarvát. Mózes a Kos új Korát jelképezi, és egy új Kor kezdetén mindenkinek el kell hagynia a régit. Más istenségek tettei is utalnak erre az átmenetre, pl. Mithra, a Krisztus előtti isten is emiatt ölte le a Bikát.

Jézus eljövetele a Kos után Halak (a két hal) korát hozza el. A hal szimbólumára bőséggel találunk példát az Újszövetségben: Jézus 5.000 embert lakat jól kenyérrel és két hallal. Mikor Galileában jár, összebarátkozik két halásszal, akik követni kezdik. Manapság pedig sokak autóján látható Jézus hala, anélkül, hogy tudnák, mit is elent. Ez a Nap birodalmának pogány asztrológiai szimbóluma a Halak Korában. Jézus feltételezett születési dátuma is ennek a Kornak a kezdete. Amikor pedig Jézust megkérdezik tanítványai, mikor lesz újbóli eljövetele, ő így válaszol (Lukács 22:10): "Ímé, mikor bementek a városba, szembe jő veletek egy ember, ki egy korsó vizet visz; Kövessétek őt abba a házba, amelybe bemegy." Ez messze az egyik legegyértelműbb csillagászati referencia. Az ember Aquariust, a Vízöntőt jelenti, akit mindig egy korsóból vizet öntő emberként ábrázolnak. Ő a Halakat követő Kort jelzi. És mikor a Nap (Isten Napja) kilép a Halak Korából (Jézus), belép a Vízöntő Házába, úgy, ahogy a Vízöntő követi a Halakat a napéjegyenlőség előrehaladásában. Jézus így mindössze annyit mondott, hogy a Halak Korát a vízöntő Kora követi.

Mindannyian hallottunk az idők és a világ végéről. A Jelenések Könyvében szereplő leírás mellett ez a Máté 28:20-ból ered, ahol Jézus ezt mondja: "...és én veletek leszek a világ végezetéig." Azonban a "világ" szó csak félrefordítás. Számos félrefordítás mellett. Az eredeti szövegben használt szó az "eon", vagyis a Kor volt. "...és én veletek leszek a Kor végezetéig." És ez igaz, hiszen a jézusi Halak Kora véget ér, mikor a Nap átlép a Vízöntő Korába. Az egész világvége-koncepció egy félreértelmezett csillagászati allegória.

Maga Jézus karaktere is egy csillagászati-irodalmi hibrid, leginkább Hórusz, az egyiptomi Napisten megfelelője. Például 3.500 évvel ezelőtt Egyiptomban a Luxori templom falaira megfestették a jelenés, a szeplőtelen fogantatás, születés és imádat képeit, Hórusz történetét. Ízisz megtudja Thaw-tól, hogy ő ad majd életet Hórusznak, aztán Nef, a szent szellem megtermékenyíti a szüzet, majd a születés, és a szűz imádása. Ugyanez történik Jézus csodás fogantatásánál is.

 hasonlo_istenek_hu.jpg

Az egyiptomi és a keresztény vallás közötti hasonlóság elképesztő.
A plagizálás folyamatos.

Noé bárkájának története is ilyen, az Özönvíz-jelenségre több mint 200 utalást találhatunk, más-más helyen és időben. De elég megvizsgálnunk a Gilgameszi eposzt, amely i.e. 2600-ban született. Ez a történet egy nagy áradásról szól, amit Isten bocsátott a világra, egy bárkáról, melyen állatok menekülnek meg, és egy galamb elküldéséről, majd visszatéréséről. Számos a hasonlóság a Bibliai történettel.

Aztán itt van Mózes plagizált története. Születése után egy kosárba teszik, és egy folyó kegyeire bízzák, hogy elkerülje a gyermekgyilkosságot. Egy uralkodó lánya megtalálja, és hercegként neveli fel.

Ez egy i.e. 2250-re tehető mítoszból lett átemelve, az Akkádi Szargon születéséből. Ő szintén kosárban, folyón leúsztatva menekült meg a gyermekgyilkosság elől. Akki találja meg és neveli fel, ő egy uralkodó egyik felesége.

Mózest a törvényhozóként ismerjük, a Tízparancsolat elhozójának. Az Istentől eredő törvények próféta általi átadása azonban szintén régi történet. Mózes csak egy a törvényhozók hosszú sorában. Indiában Manou volt a nagy törvényhozó. Krétán Mínosz hozta le Dicta hegyéről Zeusz törvényeit, míg Egyiptomban Mises volt, aki kőtáblákon hozta el Isten törvényeit. Manou, Mínosz, Mises, Mózes.

mozes_valtozatai.JPG
Ami a Tízparancsolatot illeti: az egyiptomi Holtak Könyvének 125-ik litániájából származik. A Holtak Könyve-beli "Nem loptam"-ból "Ne lopj!" lett. "Nem öltem"-ből "Ne ölj!". "Nem hazudtam"-ból "Ne hazudj!", és így tovább. Az egyiptomi vallás tehát valószínűleg a judeo-keresztény vallás alapja.

Keresztelés, halál utáni élet, végítélet, szűz általi szülés, feltámadás, keresztre feszítés, szövetség, körülmetélés, megváltó, áldozás, özönvíz, Húsvét, Karácsony, újbóli eljövetel, és még sok más, mind megfelel az egyiptomi vallás elméleteinek, bőven a kereszténység születése előtt.

Jusztin mártír, az egyik legelső kereszténység-kutató és védelmező szerint: "Amikor azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus, a tanítónk testi egyesülés nélkül fogant, keresztre feszíttetett, meghalt, majd feltámadt és mennybe ment, akkor semmit sem állítunk másképp, mint ahogyan azt a Jupiter fiainak követői tették." Másik művében azt írja: "Szűz szülte őt. Fogadjátok el úgy, ahogy Perzeuszt is!"

Jusztin és a többi ókeresztény tisztában volt vele, mennyire hasonlít vallásuk az ősi pogány vallásokhoz. Jusztin megoldást is kínált erre a kellemetlen párhuzamra: Szerinte ez a Gonosz műve. A Gonosz eljött Krisztus előtt, és annak tulajdonságaival ruházta fel a pogány isteneket. A Keresztény fundamentalizmus, lenyűgöző...

A Biblia nem más, mint egy csillagászati irodalmi hibrid, ahogy szinte az összes azt megelőző vallásos mítosz is. Sőt, a benne szereplők jellemvonásainak átvitele egyikből a másikba magában a könyvben is benne van. Az Ószövetségben olvashatjuk József történetét.

József Jézus prototípusa volt. József szeplőtelenül fogant, Jézus is szeplőtelenül fogant. Józsefnek 12 testvére volt, Jézusnak 12 tanítványa. Józsefet 20 ezüstért adták el, Jézust 30-ért. Józsefet Juda nevű testvére adja el, Jézust Júdás nevű tanítványa árulja el. József 30 éves korában kezdte munkáját, Jézus úgyszintén.És még hosszan sorolhatnánk.

Továbbá létezik bárminemű nem-bibliai történelmi feljegyzés egy Jézusról, Mária fiáról, aki keresztül-kasul utazgat 12 követőjével, és csodákat tesz?Számos történetíró élt a Mediterrániumban Jézus élete idején. Hányan dokumentáltak róla? Egyikük sem.Ugyanakkor, hogy igazságosak legyünk, említsük meg, hogy Jézus védelmezői már utaltak ennek ellenkezőjére is. Négy történészt szoktak említeni, hogy igazolják Jézus létezését.Az első három az ifjabb Pliny, Suetonius és Tacitus.Ők csak néhány mondatot szentelnek neki, de csak Krisztusként hivatkoznak rá, ami nem egy név, hanem egy cím. Jelentése: a Felkent. A negyediket Josephus-nak hívták, és munkásságáról már több száz éve bebizonyosodott, hogy hamisítvány. Sajnos sokan még ma is hitelesnek tudják.

Azt gondolhatnánk, hogy egy olyan fickó, aki feltámad, aki mindenki szeme előtt mennybe megy, és fantasztikus csodákat tesz, bekerül valami történelmi feljegyzésbe - de nem. Talán azért, mert mérlegelve a tényeket nagy a valószínűsége annak, hogy Jézus nem is létezett.

A kereszténység egyszerűen nem az igazságon alapul.

A keresztény vallás egy paródia, ami a Nap imádatáról szól, és amelyben egy Krisztusnak nevezett egyén áll a Nap helyén, aki a Napnak szánt imádatokat fogadja.

Nem akarunk udvariatlanok lenni, de tényszerűek akarunk maradni. Nem akarunk érzéseikben bántani senkit, de tudományosan korrektek akarunk lenni, és megmaradni annál, ami igaz. A kereszténység egyszerűen nem az igazságon alapul. Úgy találjuk, hogy a Kereszténység nem több egy római történetnél, amit politikai célokból hoztak létre.

Az igazság az, hogy Jézus a Gnosztikusok keresztény szekta Napistene volt. És mint minden pogány Isten, egy mitológiai figura. A társadalmi kontroll céljából írták bele a történelembe.

325-ben Konstantin császár összehívta a Niceai Zsinatot. Ezen a találkozón fektették le a politikai célú keresztény doktrínákat, és ezzel elkezdődött a keresztény vérontás és spirituális csalás hosszú történelme. Az ezt követő 1.600 évben a Vatikán egész Európa politikáját a markában tartotta, és olyan szépséges időszakot hozott, amit Sötét Középkornak hívunk, olyan "lélekemelő" eseményekkel, mint a keresztes hadjáratok, vagy az inkvizíció. A kereszténység, és a többi valláson alapuló rendszer a korszak átverése. Az emberek valóságtól és egymástól való elszakítását szolgálja. A hatalom iránti vak engedelmességre sarkall. Kisebbíti az emberi felelősséget, mondván, úgyis Isten irányít mindent. Isten nevében pedig Isten követőinek szörnyű tetteit elfogadottá teszi. De mindenekelőtt hatalmat ad azok kezébe, akik tudják az igazságot, de a mítoszt arra használják, hogy manipulálják, ellenőrizzék a társadalmakat. A vallási mítosz a létező legerősebb fegyver, és pszichológiai táptalajul szolgál a további mítoszoknak.

Az összeállításban jelentős segítséget adott big4 az index fórumáról.

 jezus_meghalt_erted_kamu.jpg

 

Érdemes keresni, mert ami látszatra nem stimmel, az is stimmel, csak a forrásokat eltüntették. Idő újra meglelni.

Róbert Cs.
2016. március 10. 22:31

Tisztelt Szórakoztató Valláskritika!
Nagy kedvelője vagyok az oldaluknak, és igyekszem figyelemmel kísérni posztjaikat. Nemrégiben, az Önök oldalán olvastam, hogy Hórusz istent keresztre feszítették. Én akkor, (eddigi "ismereteim" fényében ezt az infót kétségbe vontam. Azóta, többször is, megpróbáltam utána nézni ennek, ahogy időm engedte. Most szeretnék Önök felé helyre igazítással, élni. Megtaláltam (bár elég nehezen), a dokumentumot, mely erről ír.  Ki kell jelentenem, hogy Önöknek volt igazuk, valóban van olyan autentikus szöveg, mely szerint Oziriszt keresztre feszítették.  További sok sikert kívánok Annak reményében, hogy még sokáig kedvelhetem az oldalukat. Tisztelettel: Cs. Róbert

Alois Sandbichler:
Des Horus Anmerkungen über die Propheten, Jesum, und seine
Jünger

E. A. Wallis Budge:
From Fetish to God in Ancient Egypt

A bejegyzés trackback címe:

https://vilagnezet.blog.hu/api/trackback/id/tr54598213

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Teréz Anya, vagy Apa? 2014.08.01. 10:42:08

Teréz Nyanyus: Az emberek haláltusáját kéjes örömmel átélő szadista nőtől való idézést semmilyen közösségi oldalon ne lájkold és ne továbbítsd! Amit nagy valószínűséggel a propagandagépezete írt neki. Csak egy bűn ronda nő volt, akihez amúgy sem nyúl...

Trackback: Húsvéti varieté 2013.03.31. 18:44:01

A húsvét / easter eredetileg Ishtar, vagyis az asszír és babilóniai termékenység és szex istennőjének ünnepe volt. A szimbólumai - mint a tojás és a nyúl - akkor és most is a termékenység és a szex szimbólumai. A tojásnak és a nyúlnak a feltámadás míto...

Trackback: Judeo-kereszténység erkölcsi elítélése 2011.09.09. 13:40:34

 IGe harmadik prédikációja.A judeo-kereszténység erkölcsi elítélésének alapjai: 1. Amennyiben a bibliai judeo-keresztény Isten meghalt Jézusként, akkor végül is ez nem más, mint egy cirkuszi mutatvány. Mártíromságnak beállított öngyilkosság. - E...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Chillout 2008.08.06. 19:04:40

Hali
Én megnéztem ezt a filmet... Engem nagyon elgondolkodtatott. Viszont nem is ezért írtam ide hanem azért, mert ezután nézegettem egy fórumot ahol találtam egy érdekes komentet ami a filmet főleg a vallási részét hazugságnak tutilálja. Csak azért írom le ide ezt a komentet mert kiváncsi vagyok a te véleményedre is erről:
Mennyi ilyet láttam már! Egy magát nagyra tartó titokvadász leül, összeokoskodik pár összefüggést, és ebből messzemenő következtetéseket von le, mint például, hogy nem is járt ember a Holdon. Vagy hogy nincs is Isten, csak úgy kitalálták. Nota bene, ez a hirtelen felfedezés, amire a jelek szerint évezredeken át nem jött rá senki, beleértve a vallástörténettel foglalkozó, felkészült történészek százezreit, éppen akkor kerül elő, amikor közeledik az amerikai elnökválasztás, és épp egy keresztény fundamentalista elnököt szeretnének megdönteni egyesek. Talán nem véletlen a szánalmasan hatásvadász felvezetés, a csaknem tíz percig mutogatott háborús rémképek, váltakozva a kék Föld és a csillagok látványával.

Ezután a legautentikusabb hang adja meg az alaphangulatot. Egy ismeretlen pojáca kacarászik azon, hogy milyen hülye, aki hisz Istenben, mire az alákevert közönség visszanevet. A színvonal persze nem megy túl magasra, nehogy már az egyszerű amerikai lakókocsitöltelék ne értse. A vallásos ember hülye, a papok csak a pénzedet akarják, és még pár alapszintű okosság, amit bármelyik panelproli odaböfög a véletlenül becsöngető jehovistának, mielőtt a képébe vágná az ajtót. Utána egy kis "szentszar"-ozás, "bullshit", csak így, egyszerűen, hetykén odavágva, aztán még pár perc szünet, hogy eméssze a proli. A világ megrázásáig még öt perc. Legyen Ön is Tóta W. Árpád.

És aztán jön a nagy okosság. Te! Tudtad, hogy? Csillagképek, meg minden, te ezt tudtad? Meg hogy nem is volt ilyen, hogy Jézus? Hogy csak azért csinálták, hogy a hatalmat megszerezzék? Beszarsz, mi? Na, akkor vakulj, mert vetítünk ám jobbat is!

Tudtad, hogy minden istenség december 25-én született? Nem? Hát, most már tudod. Igaz, hogy rosszul, de tudod. Na, akkor tegyük félre ezt az ordenáré baromságot.

Krisna születése például nem december 25-én volt. A film készítőinek csak annyit kellett volna tenniük, hogy kibattyognak az első repülőtérre, és megkérdezik az ott nagy valószínűséggel megtalálható adománygyűjtő mezítlábas bhaktát, hogy mikor van Janmasthami napja. Meg fogja mondani, hogy augusztus 28. Legalábbis az idén. A pontos születése, amikor Vrndavanban anyagi formájában megjelent, keresztény naptár szerint Kr. e. 3228-ban volt, július 19-e. Szeplőtelen fogantatásról, vagy a születést jelző csillagról pedig egyetlen vaisnava irat sem szól. Érdekes is lenne, ha Krisna anyja szűz lett volna, ugyanis több idősebb testvére is volt.

Erről a vallásról meglehetős ismeretekkel rendelkezem magam, és saját kútfőből máris kijelenthetem, hogy a film ökörségeket beszél. Mondhatnám máris, hogy ennyit a hitelességéről, de cincáljuk még. Vegyük elő a Wikipediát, és nézzük, mit lehet összeszedni öt perc alatt Hóruszról.

Az egyiptomi Hórusz eredeti formájában nem a nap, hanem az ég istene. Neve jelentése: távoli, magas. Később találták ki, hogy egyik szeme a hold, a másik a nap. Széttel való párviadala ugyan része az egyiptomi mitológiának, de szó sincs arról, hogy folyamatosan küzdenének. Szét Egyiptom ura volt. Hórusz, mint Ozirisz és Izisz fia, igényt támasztott a trónra, ebből lett a balhé. Szétet végül Hórusz seregei elüldözték, és Edfu mellett megküzdöttek vele. Hórusz itt elvesztette fél szemét, ezért halványabb a hold, mint a nap, Szét viszont a heréjét, ezért terméketlen a sivatag, amit ő ural. Hórusz végül megölte Szétet, darabokra vágta a testét, és igazságos uralkodóként igazgatta Egyiptomot, míg ki nem ment a divatból. Hogy ez miféle történelmi eseménysor misztifikált leírása, nem tudom, de most nem is érdekes. Hórusz születésével kapcsolatban az az igazság, hogy szó sincs szeplőtelen fogantatásról. Apja Ozirisz volt, aki meghalt születése előtt, Szét ölte meg. Őt bosszulta meg Hórusz Szét legyőzésével. Honnan vették ezt a marhaságot a film készítői, hogy Hórusz december 25-én született volna egy szűztől? Azt meg pláne, hogy keresztre feszítették volna?

Hórusz feltámadása valóban létezik, de nem azonos a Jézus-féle feltámadás történetével. Egyszerűen annyi, hogy az élő egyiptomi fáraót mindig Hórusz megtestesülésének, "élő Hórusznak" tekintették. Valahányszor új fáraó került trónra, Hórusz újjászületett. Ha pedig meghalt, akkor ezzel Ozirisz támadt fel, mivel Ozirisz volt az alvilág és a holtak ura, és a fáraó halálával új Ozirisz született.

Ugyanez a helyzet a görög Attis-szal. Nem december 25-én született, nem volt szűz az anyja, sohasem tisztelték a világ megmentőjeként. Nem, nem, nem... Ez mind baromság. És mellesleg - tessék fogódzkodni - Jézus sem december 25-én született. Az igazság az, hogy nem tudjuk pontosan, mikor született, de a valláskutatók nagy része egyetért abban, hogy nem akkor. A december 25-i ünnepet történetesen tényleg mesterségesen tűzték ki, és tényleg azért, hogy a téli napforduló ünnepét helyettesítsék. Mi több, a mai Jézus- vagy Szűz Mária-ábrázolások is azért olyanok, amilyenek, mert annak idején a rómaiak megspórolták az új szobrok faragását, és az új keresztény templomokba egyszerűen átvittek pár Jupiter- vagy Vénusz-szobrot. De ezzel véget is ér a római hamisítások sora.

Nem is megyek bele a filmben felsorolt többi istenség történetébe. Ennyi ökörség elég ahhoz, hogy akár az egész filmet kihajítsuk. De a panelproli még mindig jól szórakozik, többet tanul ebből, mint a Da Vinci-kódból, hát rontsuk el a kedvét jobban.

Hosszas levezetés következik, miszerint az összes messiás-történetben a Nap és Dél Keresztje találkozásáról van szó. Igen ám, de azt nem mondta senki a készítőknek, hogy Dél Keresztjének létezéséről a középkor földrajzi felfedezéséig fogalma sem volt az egész északi féltekének? Mi több, a "keresztrefeszítés" fogalma a rómaiak előtt nem is létezett? Senkinek sem jutott eszébe két kereszteződő vonalról, hogy arra fel lehetne szögelni valakit vagy valamit. Mint ahogy például 1910-ben sem jutott volna eszébe senkinek, hogy egy feszes karlendítéshez valami eszmerendszer tartozna.

Nem jegyezte fel egyetlen történész sem Jézus létezését? Tényleg? Hát Júdás evangéliumával mi a helyzet? Azt ugyanis jóval azelőtt írták, hogy a rómaiak megmachinálták a kereszténységet. (Említette is valaki, köszönöm.) A torinói lepel, az is smafu?

S végül jön a természetes végkövetkeztetés, hogy ezt az egész vallás-dolgot csak a rómaiak agyalták ki, hogy terror és háború legyen, mert a vallásnak ez a célja, és lám, ugye, a gonosz egyház, az tényleg ezt csinálja, gyűlöletkeltő és tilcsákbe, mert a kurva anyját az összes papnak. Aha, meg annak, aki ilyen filmet csinál. Ezzel az erővel a demokrácia meg a görögök találmánya a világ feletti uralom megszerzésére, mert lám, kitalálták az ókorban, és ma a demokrácia nevében egész földrészeket gyilkolnak le.

A film olyan apró tévedéseire, mint például "a Vatikán" következetes emlegetése a középkorban, ne is térjünk ki. A Vatikán 1929, a lateráni egyezmény óta létezik, kezit csókolom. Előtte Rómának hívták.

Sajnálom, hogy ilyen filmek létezhetnek a világban. Józan ésszel is azonnal be kellene látni, hogy ha ilyen összeesküvések lennének, azokat már rég leleplezték volna az elmúlt pár ezer évben. Erre nem került sor. Pedig igazán nem mondhatnók, hogy az egyház tűzzel-vassal irtaná az igazságot.

Összeesküvés-elmélet kell, kedves Zeitgeist-készítők? Nesze, idézem Abbé Augustin Baruel francia jezsuita papot, aki először fedte fel az Illuminátusok mesterkedéseit és szerepüket a nagy francia forradalomban. A szabadkőművesek egyik deklarált célkitűzése már akkor is a következőképp hangzott:

"... az a vallás, melyet meg kell semmisítenünk, hogy megtalálhassuk az elveszett szót, vagyis az igaz tant, - nem egyéb, mint Krisztus vallása, mely a szó szorosan vett értelmében ezen a kijelentésen alapul: a szabadság és egyenlőség, melyet az oltár és trón teljes felborításával fogunk elnyerni."

Lehet még tovább is cincálni ezt a filmet, de most dolgom van.

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2008.08.06. 21:52:11

Chillout

Jó kis hitkomisszár duma és semmi több.

Igazságkereső · http://valasztkeresek.blog.hu 2008.08.22. 19:54:04

Wowww, mennyire igaza van a gyereknek. Én még jó pár hónappal ezelőtt láttam a Zeitgeist c. alkotást és jókat röhögtem az egészen. Vannak amúgy benne nagyon jó dolgok, mert ha jól emlékszem, akkor gyönyörűen mutatja az egységes világrendet, ami uralkodni fog, ahogy az a Bibliában is meg van írva.

A gonosz jele (keress rá MoDex) és egyéb jóslatok ezek úgy vannak és úgy lesznek. De azon is el lehet gondolkodni, hogy mennyire valós ez az egész és hogy a fenébe tudták volna leírni ennyi évvel ezelőtt a mai valóságot akkori ostoba emberek (igen, Isten szinte sose a bölcseken keresztül prófétált, hogy látassék az Ő hatalmassága), ha nem Isten mondja nekik, aki tudja a jövőt.

Csak végig kell gondolni, hogy mi mindent elért a Rotschild család és a pénzoligarchia mára. 200 év alatt sikerült elintézni, hogy nincs az országok kezében a saját nemzeti bankjuk. Cseszhetjük a választásokat, ha a politika nem tud befolyással lenni a pénzre, hanem a pénzoligarchia irányítja az egész világot élükön a Rotschild család sarjai. Csak az USA 2002-ben kb 20.000 milliárd (igen húszezer!!!!) dollár után fizet nekik kamatot.

Na szóval ebbe se lovallom bele magam, majd egyszer írok egy bejegyzést a blogombam, de lénye, hogy nagyon durván Istentelen ez a film. Elég annyi, hogy csak egy gondolat megmaradjon az ember fejében és cél tévesszen és az örök kárhozat vár rá. Mert a bűn nem más a görögben, mint céltévesztés.

A Sátánnak meg azonnal teljesül a terve, miszerint bármit csinálhatsz csak Jézust ne fogadd el. Ez az 1000 IQ-jú pszichopata állat nem olyan ostoba, hogy olyan hazugságokkal etessen téged, amiből kilód a lóláb, hanem mond valamit, ami 99%ban igaz de 1%ban hazugság. Az neki már elég.

najóvanmár, csapongok ide-oda, mert fáradt vagyok, szóval ennyi....

ajjajjj · http://www.youtube.com/watch?v=BtP9Ugc5Eu8&feature=related 2008.08.31. 12:30:10

Noshát.. Úgy tűnik, komoly tudományos igényű elemzés után, hogy a film állításainak, vádjainak többsége nem állja meg a helyét, pontatlanok, ferdítettek, semmikép sem tények. Inkább teóriák, feltevések csupán, nem ritkán manipulatív, félrevezető módon megfogalmazva...
Tehát a film semmiképp sem cáfolja, a keresztény vallás dogmáit, maximum kissé elbizonytalanítja. Arra alkalmas csupán, hogy elgondolkodtassa az arra nyitottakat, hogy vannak más lehetőségek, más magyarázatok, a legtöbb misztikumra...

big4

Világnézet 2008.08.31. 15:24:24

ajjajjj

A film egy az egyben bebizonyítja, hogy a kereszténység egy összeollózott, összehazudott vallás.

Az hogy sok ezt támasztó tényt már elferdítettek történelem hamisítással megint csak a csalárd módszereiket bizonyítja.

infaustus · http://www.infaustus.wordpress.com 2008.08.31. 20:48:57

itt van az, amire én jutottam a filmmel kapcsolatban. csak egy kis utánajárás, és sokmindenről kiderül, hogy mi az igazság.
www.infaustus.uw.hu/zeitgeist.pdf

mcdas · http://kezdokrisnas.freeblog.hu/ 2008.09.12. 13:28:24

Hát Krisna anyja nem volt szűz. Devaki mielőtt megszülte Krisnát, másik 8 gyermeknek adott életet. Aztán Krisna soha nem támadt fől és legalább 3000 évvel Krisna előtt élt...

Szóval ha ebben ennyi a csúsztatás, akkor mennyi lehet a többi dologban. Zeitgeist jó, de a vallási részt nagyon csúsztatja, mert önközpontú és ettől elveszítik a komolyságukat a szabadkőmüvesekről és pénzintézetekről alkotott filmjeik is sajnos...

Gouranga

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2008.09.13. 09:17:30

mcdas

na fuss neki mégegyszer mert irtózatos hülyeséget ítál:"Aztán Krisna soha nem támadt fől és legalább 3000 évvel Krisna előtt élt..."

mcdas · http://kezdokrisnas.freeblog.hu/ 2008.09.16. 14:49:39

Na jó, Krisztust kellett volna írnom. Elvéstem. Ez van. Az írtózatos hülyeség, az az, hogy a szentírások kiforgatásával próbálnak meg dolgokat alátámasztani...
Szerintem te is vágtad, hogy igazából ezt szerettem volna írni,l hogy Krisna Krisztus előtt élt 3000-évvel, vagyis 5000évvel ezelőtt... Akkor kezdődött ez a kor. A Kali-yuga. A hazugságok, veszekedések és félreértések kora. :)
Remélem így már könnyebb a zuzádnak... :)

Gouranga! ;D

Lillentyű 2008.10.15. 20:12:16

Szerintem ugorjátok át a vallási részt, meg az összes többit, tekerjetek a végére, mert azon a pár mondaton, ami ott elhangzik, érdekes elgondolkozni a filmtől függetlenül. :)

opokkal 2008.11.11. 02:04:19

Hihetetlen, hogy mennyi ember beszopja ezt a Zeitgeistet. :D

Mondjuk a film készítői ott elrontották, hogy sok vallást belekevertek, mert így sok vallás követői mind cáfolják a ferdítéseiket. Lásd pl. krisnások.

De hát ez igen, ez a film ostoba emberek még ostobábbá változtatására készült. Tipikus hamburger meg sorozatzabáló, szórakozásnak élő fiatalok a célpontjai...

opokkal 2008.11.11. 02:08:27

Jah, és én nem vagyok hívő... még mielőtt a zeitgeistszekta egy tagja ezzel vádolna meg. :D

opokkal 2008.11.11. 02:09:37

Jaj most nézem ezt a blogot Iván Gábor csinálja??? Aki az index fórumra is írt? Hát most el vagyok képedve. Bár régen olvastam az index fórumot, de valahogy az maradt meg bennem hogy te nem vagy ilyen hülye hogy ezt beszopd.

atharakszia 2008.11.20. 14:22:59

Erdemes infaustus kritikajat elolvasni a megjelolt cimen. En megtettem es nem bantam meg. Esszeru magyarazatok, vegre konkret forrasok. Ami a legjobban tetszett: "Meglepő, hogy a Bibliát vádolják plágiummal. A plágium fogalmát a következőképpen határozhatjuk meg: (1) más publikált gondolatának saját gondolatként való bemutatása,
(2) tartalmi idézet hivatkozás megjelölése nélkül, (3) szó szerinti idézet közlése idézőjelek
és/vagy a pontos hivatkozás megjelölése nélkül. A filmet ért egyik vád pontosan a plágium, amely mindhárom részben tetten érhető. Olyan hangfelvételeket mutat be, amelyek eredetisége nem ellenőrizhető. Nem közli az idézetek pontos forrását (könyvek, folyóiratok stb.), így nem tud a néző további kutatást végezni.
Ez a legegyertelmubb dolog, ami azt igazolja: nem megbizhato alkotas.

mcdas · http://kezdokrisnas.freeblog.hu/ 2008.11.22. 13:05:29

A második és harmadik része szerintem is jó a filmnek, de az első, ami a vallásokról szól az durván csúsztatott...
Kár volt vele elrontani, mert így sok embert veszített a Zeitgeist.
Pedig elfogadni, hogy van Isten nem olyan nagy dolog. Csak egy kis IQ kell hozzá. :)

Gouranga

Pacsker 2008.11.26. 00:20:24

Hűha.
Nos.
Először is minden kedves kommentet írónak ajánlom a wikipédia +logikai érvelési hibák+ gyűjtőoldalát, ahonnan rengeteg infót meg lehet tudni, hogy a vallás és politika hol és mire "építi fel" mondandóját. Ezt tudva máris tisztul a kép.
Aztán ajánlom Richard Dawkins munkáit is. Biztos kevés iq-ja van a bácsinak. Ugye 'mcdas'?
A film remekül van felépítve.
Most nem a részletekre, a tényekre gondolok. Hanem a következetességére. Vallás ->széles befogadócsoport-> sok szavazat -> politikamanipuláció -> mögöttük az az 1% akié valójában a hatalom. Te hogy döntesz? Bedőlsz vagy megtanulsz szeretni és egynek érzeni mindent?
Vallásod van? Elfogultan hiszel valamiben? Vagy gyakorlati hasznát élvezed a valós gyakorlásnak (buddhizmus)?
Nem mondom, hogy van isten, nem mondom, hogy nincs.
De rájöttem, hogy milyen fátylak borítják kezdettől fogva az életem, és ezeket levetve könnyebben boldogulok.

Zigi 2008.12.09. 17:05:48

Először is tisztázzuk azt, hogy amiket állít a film (adatok, tények stb.) azt nem a film készítői találták ki vagy jártak utána órákig kutatva, hanem különböző forrásokból szedték őket és igazából csak összegyűjtötték, a vallási rész fő forrása Acharya S.: Christ Conspiracy stb.
Nekem speciel nem volt szükség az első részre, hogy belássam a vallás kitalációját(nem csak keresztény.
Csak logikusan végig kell gondolni: Miért engedi Isten, hogy legyenek háborúk, hogy naponta több tízezer ember haljon meg éhen ha szeret minket?
Egyértelmű, hogy a vallások régen azért keletkeztek mert az emberek meg szerették magyarázni mindig is a természet működését. Nem tudták miért villámlik, miért törik ki a vulkán stb. és ezt úgy magyarázták, hogy Isten műve.
És még sorolhatnám.

A film második részét sokkal jobban ajánlom minenkinek, a Zeitgeist Addendum. Nézzétek meg!
Amúgy én először egyetemen hallottam a zeitgeistről. Egyik órán a tanár levetítette nekünk a pénzügyi rendszerről és a bankárokról szóló részt.

Gab 2008.12.10. 01:26:30

A film által felsorakoztatott érvek nem új keletűek. Pl. csak meg kell nézni a Jelképtár c. könyvet. Rengeteg azonosságot, hasonlóságot említ Jézus alakja és korábbi mitologikus, pogány istenségek közt. Illetve Jézus életútja és csillagászati események közt. Pedig ennek a könyvnek aztán semmi köze az összeesküvés elméletekhez. Mindezek ellenére nem hinném, hogy ha Jézus nem volt történelmi személy, akkor ki kellene dobni a neki tulajdonított tanításokat. Szerintem, a film sem ezt állítja.

Van egy írás, ami szellemi tanításokat tartalmaz. Ezzel semmi baj. Azzal sem, ha mítikus homályba vész - vagy legalább is bizonytalan - a szavak eredete. Vannak más ilyen írások is (pl. Tao Te King). A probléma ott van, hogy a hatalom birtokosai eszközként használták fel a leírtakat a saját céljaikra. Azzal, hogy Jézust történelmi személyiségként fogadtatták el (ez akár igaz volt, akár nem), már lehetett háborúkat kezdeményezni a hozzá köthető területekért, ereklyékért (lásd: keresztes hadjáratok). És persze mindenhol - amerre az európai hódítók megfordultak - lenyomták az emberek torkán a kereszténység egyházi formáját. Miért is? Természetesen a kontroll miatt. A gyóntatás segítségével mindenről tökéletes információik lehettek. A prédikációkkal pedig, meg lehetett szabni, hogyan viselkedjenek az emberek.

Szóval, külön kellene választani egy értékes gondolatokat tartalmazó iratot (Biblia) - mégha cenzurázott formában is ismerjük azt -, és egy hatalommal rendelkező szervezetet (pl. keresztény egyház). Lényegében a film is csak az utóbbit kritizálja. A film mindhárom része csupán, az átlagemberek felett irányítást gyakorló kisebbség kritikája.

musicus2 2008.12.11. 08:59:40

Mi az, hogy az Egyház ezt meg azt csinál?
Mi az az Egyház?
Az Egyház a papok és a hívek összessége. Krisztus titokzatos teste.
Mi az, hogy hatalommal rendelkezik az Egyház? milyen hatalommal? és MA mire használja ezt a hatalmat, kedveseim?
Netalán arra, hogy üldözze... kit is? Netán saját magát? mert ha nem vettétek volna észre, a világ nagyobbik részén keresztényüldözés folyik, még a hagyományosan toleráns Indiában is.
A film első részét nem láttam, de a pénzről szóló résznek is meglepett vallásellenes tónusa (tessenek gondosan meghallgatni a zárómondatokat).
Ez a film is beleillik korunk ismét megerősödő vallásellenes trendjébe.
Analógia. Vida vérbíró elvtárs vénséges korában adott interjújában mondá, hogy ők, ugyebár, Rákosi idején elrontották a szociálizmust, és 56-nak az volt a bűne (azért ítélte sk. halálra Nagy Imrét), mert ezen hibák kijavítását nem akarták rájuk bízni.
Nos, ezt a filmet is egy olyan kör rendelte meg, amely nagyon sok mindent elrontott ezen a sártekén. És ezt ők akarnák kijavítani, s.k. Ha elég hülyék vagyunk, még hagyjuk is nekik.

musicus2 2008.12.11. 09:02:56

Határtalan Karakutty?
Ez neked vicc?
Tiszteltetem a humorodat...
höhöhö...
És ezt jól fizetik, mondd?

lama 2008.12.28. 23:14:43

Ha Isten mindenhol ott van, miért kell templom? Pap?
Ki az aki bizonyította a másvilág létezését? Tegyük fel, hogy létezik, honnan lehet tudni hogy a jó Istenben hiszünk? Mi van ha a muszlimok hisznek a jó Istenben? Az igazság az, hogy a prédikátorok baromi tehetséges manipulátorok.
A vallás összehozza a családokat? Az enyémet nem. Amióta nem egy házban lakom a nagymamámmal(12 éve), egyszer sem volt nálam meglátogatni, ennek ellenére minden hétvégén el tud menni a templomba, pedig én közelebb lakom hozzá mint amilyen messze a templom van tőle.

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2008.12.29. 13:13:11

@lama: Az istenhit csak egy lelki betegség:-)

tcow 2009.01.02. 23:43:35

A végtelenségig lehetne vitázni ezeken a dolgokon, de én itt nem ítélek el senkit, mivel mindenki egyéni szabadságjoga, hogy miben hisz vagy nem hisz, mit fogad el vagy nem fogad el.

Csak annyit mondanék, hogy mostanában (1-2 év távlatában, de leginkább az elmúlt pár hónapban) egyre inkább megdöbbenek azon színfalak mögötti háttérinformációk hallatán, melyek a Biblia próféciáit igazolják... Úgyhogy én már nem vagyok olyan biztos abban hogy ez az egész butaság...

Azt hiszem, HA Isten mint természetfeletti, mint erkölcsileg és fizikailag magasabbrendű lény létezik, akkor már nem kell sokat várni arra ebben az egyre inkább őrült világban, hogy ez egyértelműen kiderüljön és végre eldőljön hogy igaz-e a Biblia és létezik-e Isten.

Ha mégsem nyilatkozik meg Isten, és mégsem történik semmi, akkor is véleményem szerint belátható időn belül vége a "szép időknek" a Földre nézve, és még akár el is pusztíthatja a Föld önmagát, mint megannyi egyre hitelesebb forrásból származó tanulmány felhívja erre a figyelmet.

Hozzászólásom nem kötekedő jellegű, egyszerűen a gondolataimat szerettem volna közzétenni...

lama 2009.01.03. 11:05:39

" Nemtuodom, hogy mi/ki Isten, de azt tudom hogy mi nem." Jordan Maxwell

Egy kis olvasmány:

Mi volt előbb: Isten, vagy ősrobbanás? Antalffy Tibor

www.antalffy-tibor.hu

tcow 2009.01.04. 16:00:06

Egy jó könyvet én is ajánlanék, ha már itt tartunk :)

Cime: Kezdetben
A teremtés és az özönvíz meggyőző bizonyítékai (!)

Ez egy érdekes megközelítés, ugye? Bizonyítani a teremtést és az özönvízt? Wow!
És még a tetejébe egy volt ateista és evolucionista írta! (ráadásul nem egyházi személy, hanem katona-mérnök)

www.e-konyv.hu/index.php?h=konyv&id=399&gforma=n

ragesz 2009.01.05. 00:01:19

@IGe:
Helló!
Itt ugye a saját vitaindító írásodon nevetsz? (Nyilván nem azon, amiben reagálsz a pdf-ben leírtakra...)
A cikked elejét olvasva bevallom, csak néztem: hűha, tényleg??? Aztán amint leírták: tele-tele hazugsággal (más vallásokról). Amit a kereszténységről írtál, azt már magam is a helyére tudtam rakni.

"Az istenhit csak egy lelki betegség:-)"
Figy: most akkor létezik olyan, hogy "lélek"? Ne mondd már... Vagy ezt is az index fórumáról vetted át? (Tudom: most jönnek majd a neuronok kesze-kúszasága...)

Egy példa: tfh. történik valami olyan "csapás" hogy a világ (társadalom, technika, tudomány, gazdaság...) "visszaesik" mondjuk egy X. századi szintre (pl. a Római birodalom bukása után is valami hasonló visszaesés történt). Ekkor ki fogja elhinni azt, hogy járt ember a Holdon? Ezen gondolkozz el egy kicsit... (Ne a Holdon, hanem vedd észre a párhuzamot: 2000 évvel ezelőtt /is/ történtek csodák, olyanok, amikre ember nem képes, tehát Jézus Isten-ember volt (volt, amíg a Földön élt Isten-_ember_ként) /Vagy szerinted Jézus egy szimpla időutazó?/. Ezek tények. Az pedig már mindenki saját problémája /illetve a mai embereknek szerintem szerencséje/, hogy nem akkor élt, így nem talál bizonyítást a csodákra /ha láttad volna, elhiszed - no persze.../)

Üdv: ragesz

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2009.01.05. 15:41:36

ragesz

"Az istenhit csak egy lelki betegség:-)"

Ez csak egy modoros, zsargonos forma:

Tudományos kifejezéskkel:

Az istenhit egy viszonylag egyszerűen gyógyítható elmebetegség

Te még mindig nem vetted észre????? Ez az írás itt fent egy fordítás. Ne én írtam. Egyébként meg kb. 95% igaz, a látszólagos cáfolatok a hamisak többnyire.

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2009.01.05. 15:42:45

@tcow: Nincs ebben semmi fura. Micimackó létezése is tudományos tény. Nemdebár????:-)

battila55 2009.01.05. 19:07:21

Néztem és közben sok minden elindult bennem. Kik a célközönség? Valószínű, hogy az "átlag" hamburger-cola-tv-mozi zabáló amerikai...
Vallásról vitatkozni - mint izlésről - már pedig minek. Ha valaki nem tiszteli a tényeket, akkor csak energia pocsékolás. A vallás minden korban az emberek befolyásolásának az eszköze volt. Tessék már utána nézni hány nekifutásból sikeredett a Bibliát jelen formájában megszerkeszteni. Ja és hány évre születtek a források a történés után. Az vallás MA itt Magyarországon egyesek kezében lehetőség újra az emberek manipulálására, hatalom megszerzésére. A filmben sok csúsztatás és pontatlanság van, számomra így is érdekes...:) napmint nap találkozom kedvenc "Discovery" csatornámon rosszul fordított szöveggel. Kedvenceim a mérföld-kilóméter vagy láb-méter keverés. ettől az alapüzenet még fogyasztható... Felhívja a figyelmünket - a film - a globalizációban lévő lehetséges buktatókra. Globalizáció mindig is volt csak mindig másnak hívták.

lama 2009.01.07. 12:08:11

@ragesz: Kapásból nem plvasok olyan könyveket amelyek "bebizonyítanak" valamit, amiről tudvalévő hogy nem lehet bizonyítani se pro, se kontra. MIntha valaki aztmondja: most bebizonyítom a húrelmélet létezését. Azt nem lehet, az mindig is csak egy elmélet marad, akármilyen hightech űrmegalézerturbóionizáló készülékünk van.

Semmi bajom a vallással önmagával (én is hiszek somókmindenben), amíg önmagáért létezik. Ha már egyházról van szó, meg papság, meg dogmák, stb. na attól kezdve nevezem gusztustalanságnak az egészet.

Amikor az amerikai elnök Isten nevében rohan le egy országot, akkor el kéne gondolkozni, hogy mi is az a "vallás".

www.patrobertson.com/

Na ez az ürge halálra rémiszt pl. Ő a tulajdonosa többek között a cbn, és még 4 televíziótársaságnak, egy raklap rádióadónak, és olyan népszerű műsorokat csinál mint a "The 700 Club" amit az ATV-n adnak este 11 től, és hajnalban megismétlik. Kb. Vidám Vasárnap a köbön.

video.google.com/videoplay?docid=-7344181953466797353

Brian Springer - Spin ("csúsztatás")

egy videó amin olyan beszélgetések hallhatóak, amik a hírek előtt és után történnek, csak ezeket nem láthatja az átlag, na ebben sokmindenki szerepel(elnökök, az előbb említett figura...), aki tud angolul annak még érdekesebb... :)

tcow 2009.01.11. 01:02:16

lama: egyetértek, hogy nem lehet bebizonyítani, én is azt hittem eddig, de elég újszerű megközelítésű ez a könyv, ezért is érdekes... mindenesetre lehet benne valami, az USA-ban nagy durranás volt, 7 kiadásnál tart, több millió példánynál, pont azért mert olyasmiről ír meggyőzően amiről eddig nem lehetett így olvasni

(zárójelben megjegyzem, az evolúciót sem lehet bizonyítani, szarvashibák vannak az egész elméletben)

az egyházakról írtakkal teljesen egyetértek! Az ahová fajultak a történelem során az egyházak, sajnos ugyanúgy az önző ember következménye, és katasztrofális! És én attól félek, lesz mégegyszer középkor egyházi értelemben, csak persze ravaszabbul és árnyaltabban...

sisini 2009.01.14. 16:59:42

Nem látjátok a piramis csúcsát. Itt nem a hitről van szó, hanem arról, hogy kordában tartsák a népet, nehogy valami hülyeséget csináljon. Erre mindig is megvoltak az eszközök. Anno brutális eszközöket használtak, (keresztre feszítés, inkvizíció) a mai eszközök sokkal kifinomultabbak! Észre-se veszed, csapdában vagy. Lehet hited, vallásod, a lényeg, hogy fizess. Simán levesznek, egy állam nevű cég! G-nyolcak? (miről beszélünk?) Nagyobb, mint egy mini állam. A lényeg, féljél és akkor példás adó fizető, leszel, amit az arra jogosultak fel élnek.

gaenev 2009.01.21. 15:33:55

ehh, ehh
nagyon nagy kár, hogy ennyi "okos"(?) ember közül egy se értette meg mi a film mondanivalója, holott szerintem ezt a címnél egyértelmübben nem lehet kifejezni.
sokan vannak a meghívottak, kevesen a választottak

gaenev 2009.01.21. 16:45:00

Isten természetesen létezik. A kérdés az, hogy egyáltalán van-e bármi más?
Mózesnek elárulja, hogy ő a VAGYOK, azaz a lét.
Minden ő továbbá: Te, ÉN, Danielkocso, meg a többiek, mindenki a fákat és a csigákat is beleértve.
Ő továbbá a sátán is, ő izrael, ő a pénz, és a "halott alpinista retináján tükröződő havasi naplemente".
slussz
másrészt MINDENT be lehet bizonyítani, és meg lehet cáfolni. Ez az elme sajátossága.
Nem véletlenül mondja el a rinpocse a film elején amit elmond...

lama 2009.01.22. 11:38:19

@gaenev: Isten természetesen nem létezik, ha létezik is valami amit felfoghatunk ebből, az biztos nem olyan ahogyan gondolják sokan. Az a baj a postoddal, meg úgy általában egy hívő ember érvrendszerével, hogy hiányoznak belőle a tények, és amint egy vitába belekeveredik a vallás, onnantól minden realitását elveszti számomra. Ha hívő vagy, nem hajt a kíváncsiság, készen kapod a válaszokat a világmindenség minden kérdésére, nem ösztönöz gondolkodásra, és lehet hogy más tényszerűséget nélkülöző feltételezéseket is képes leszel tényként kezelni.

gaenev 2009.01.22. 12:14:59

@lama: Barátom! Nincsenek tények, csak interpretációk. A vallás egyenlő a változással. (paradox, mert sokanak épp a dogmatikus tradíciót látják benne, viszont minden tanító a változásért emelte fel a hangját. Az, hogyha hívő vagy nem hajt a kíváncsiság, természetesen badarság, ez nem ennek a függvénye. (persze az is fontos miben hiszel). Ha bipoláris gondolkodási sémákat követsz az életben, (fekete-fehér) felfedezheted ennek határait, ám az "igazság" rejtve marad előtted. Figyeld csak meg a modern fizika hindu elméleteit kb Heisenbergtől fogva az egész puszta misztikum. Más: a Könyvecskék nem változhatatlan, és nem jóslatok gyűjteménye, hanem forgatókönyv. a Hívő számára egy üzenete van. Szeress. Mi ezzel a baj?

Dogdog 2009.01.24. 19:33:00

Hát itt az van mi mindenben az emberre jellemző. Itt mindenki okos magáért. Figyelmen kívül hagyja hogy ma már tényszerű, hogy történelmünket átszövi az azt meghamisítása és soha nem kérdezi miért. Ha nem a sajátmagatoknak igazat kerestétek volna a filmben talán az igazi üzenete is előkerült volna, amit már olyan sokan elmondtak itt a földön kiket messze nem hitük kapcsol össze. "Tessen már felelősséget vállalni az életért, a sajátodért is!", mert nem egyedül ülsz halálodra várva ezen az élő sárgolyón. Merthogy mi a fenéért morgolódtok bármiről is mikor saját egótok tiszteletével vagytok elfoglalva. Akár teszik akár nem úgy van: "Az istenhit egy viszonylag egyszerűen gyógyítható elmebetegség". Tudom durva ez így, de kérdezem próbáltál már vele találkozni valaha is? Megpróbáltad? Ha nem, akkor mi a fenét jártatod itt a szádat, mert az itten felsorakoztatott érvek és adatok is ugyanolyan hadilábon állnak a vallott valósággal mint a filmbeliek. Miért nem kérdezed meg miért van így. Mert GYÁVA vagy, mert esetleg kiderülhetne jobban felelős vagy mindenért mi az élettel történik mint egyébként hiszed/állítod. Egyszerűen csak azt kellene elgondolnod, hogy hogy a fenébe létezhet bármi tökéletlen, ha mögötte van mi minden, ami a mindenségéből adódóan és nem valami hatalmi kinyilatkoztatásból MINDENHATÓ. Te egyáltalán lehetsz más mint "Ő" ?

lama 2009.01.25. 15:51:36

Köszönjük Dogdog a konstruktív hozzászólásást, természetesen mindenki félreérti az egész filmet, és csak én tudom mit akar mondani, még maga Peter Joseph sincs tisztában vele. Azt kéne felismernünk, hogy sokkal inkább vagyunk hasonlóak (még egy gombával is!), mint különbözőek.

Gaenev: Semmi bajom a hívőkkel, egyszerűen nincs szükdégem efajta hipotézisekre, mint Isten. Sokan azt mondják ha Jézus, vagy Buddha élne, sírnának hogy miket tettek az ő nevükben...
Nincs semmi baj azzal, hogy: Szeress! Csak nekem nincs szükségem ehhez Istenre. Se templomra, se papokra, se gyónásra, se prédikációra.

A kvantummechanika, pedig kellő "távolságról" szemlélve nem is olyan misztikus, csak akkor ha nagyon "közel" megyünk. Azt gondolom, hogy ezek az ellentmondások majd egyszer feloldhatóak lesznek, szimplán most még nem annyira értjük a dolgokat. Olyan hasraütés-szerű az egész.

gaenev 2009.01.26. 15:27:09

@lama: voláré. végre itt vagyunk. Érdekes, hogy Buddha például kiváltképp kerülte az istenről való beszédet (hát még a lélekről) ezért mondják, hogy a b-izmus nem is vallás. talán ez benne olyan szimpatikus. Hadd tegyem hozzá: ha bárki, egy objektív, tapasztalatoktól független, abszolút, feltétel nélkül létező (akár) IGAZSágban hisz, az valamilyen formában már istenben hisz.
én úgy gondolom, az univerzum ÉL (lovelock:gaia)és természetesen egyvalami (minden különbözőség látszat- a halál is) és nekem ez elég, hogy isteninek lássam.

lama 2009.01.29. 15:04:40

@gaenev: Mondcsak, te jársz templomba? Mert kevés olyan hívővel találkoztam eddig, akikkel normálisan lehet beszélni, és nem rögtön blaszfémiával vádolnak. Szeretem a konstruktív vitákat. Az összes vallás közül ténylega buddhizmus a legszimpatikusabb, ha muszály lenne választanom, azt választanám.

A Gaia-elmélet nagyon szimpatikus, sokmindennel kapcsolatban felnyitotta a szemem, és a Zeitgeist filozófiájával is egybevág sok helyen.

www.gaiatheory.org/ akiket bővebben is érdekel

Az igazsággal kapcsolatban leírtak nem egészen világosak. Én úgy gondolom, az igazság csak a fejünkben létező absztrakció, ami fizikailag nem létezik, úgy mint a jó és a rossz. Az viszont kétségtelen, hogy az Univerzum fantasztikus.

gaenev 2009.01.30. 12:24:14

@lama: Az utóbbi harminc évben ha jól számolom már háromszor is jártam templomban, úgyhogy valószínűleg együtt fogunk nevetni, ha végül kiderül, hogy mégiscsak a mormonoknak volt igazuk.

tcow 2009.01.31. 16:52:40

@gaenev: attól félek, hogy ha kiderül hogy mégiscsak a Bibliának van igaza, végül nem mindenki fog nevetni...

Jel. 19 fejezet:
"9. És monda nékem: Írd meg: Boldogok azok, a kik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És monda nékem: Ezek az Istennek igaz beszédei.
...
19. És látám, hogy a fenevad és a föld királyai és az ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak az ellen, a ki a lovon ül vala és az ő serege ellen.
20. És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, a ki a csodákat tette ő előtte, a melyekkel elhitette azokat, a kik a fenevad bélyegét felvették, és a kik imádták annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének:
21. A többiek pedig megöletének a lovon űlőnek kardjával, a mely az ő szájából jő vala ki; és a madarak mind megelégedének azoknak húsával. "

gaenev 2009.02.02. 19:43:29

@tcow: hűha! most teljesen lelankadtam. már egyáltalán nem értem akkor, hogy fajunk alfa hímjei, csúcsragadozói ezek a Rócsildok akkor most az emberiséget szolgálják és a fény felé vezetnek minden kedves tévelygő hitetlent, vagy éppenhogy a hétszarvú fenevad ügynökei akik a talmiglobalizáció internetjének bűzös bábel tornyán sütögetik saját pecsenyéjüket...ugyanígy nemtudom mi a helyzet a ZG készítőivel - meg akarnak vajon ők is osztani minket, szintén a hatalom megszerzése céljából?
másrészt az emberiségben nyíltan feltűnni látszik az IDŐ újrateremtésének igénye...ez belőlünk jön, tehát egy irdatlan BŰN elkövetésének lehetünk majd szem és fültanúi (kiűzetés - bűn miatt, özönvíz - bűn miatt, Káin - ..., Crucifix - bűn ám, a javából, ..., mi jön? Armagedeon? halleluja)(nagyon úgy tűnik uganis, hogy judeo-krisztián barátaink történelmét mindig az az átkozott bűn fordítja tovább-tovább-tovább)
A mennyei holocaust ötlete lehengerlő: hányan is lélegzünk ezen a sártekén? mennyi ebből keresztyén? wow jó kis vérfürdő. mosolyoghattok majd szélessen eztán - lám kihullott a férgesse a mocsok hitetlennye némá hogy lángol, pedig mi szóltunk előre, leírtuk, oda volt biggyesztve kétezer éve, mi végig tudtuk, hiába.
mindegy is: miénk az egész.
hajrá

Bockó · https://muslimstatistics.wordpress.com/ 2009.02.16. 01:08:39

Az mód, ahogyan az ember az elfogadott világnézetét minden logika és tapasztalat ellenében próbálja legitimálni, legalább olyan rejtélyes, mint a hatalom akarásának motivációi. Én erre a két kérdésre keresek választ.

Liona 2009.02.18. 14:18:26

Hát igazán elgondolkodtató volt az előttem szólókat olvasni.
Amikor megnéztem a filmet, nem is egyszer!, utánanéztem dolgoknak. Rengeteg weboldalt, könyvet, dokumentumfilmet, amelyek hol alátámasztják, hogy cáfolják az egyes vallási elméleteket, doktrínákat stb. A vallási részt sikerült a párommal is megnézni, aki keresztény családban nőtt fel, járt templomba, és persze az első rész megnézése után jó nagy beszélgetésbe kezdtünk. Engem sosem kereszteltek meg, gondolták a szüleim, ha tájékozódom majd a későbbiek folyamán a vallásokról, majd eldöntöm, hogy meg akarok e keresztelkedni, vagy fel akarok-e venni bármilyen vallást. De nem is ez a lényeg.
Nem is tudom hol kezdjem. Kicsit össze is vitatkoztunk azon, hogy a tudomány meg a vallás, blablabla. És a végén arra jutottunk, hogy ez a 2 dolog mindig is ütni fogja egymást, egészen addig, míg az utolsó szálig meg nem válaszolják azokat a kérdéseket, amelyek a vallásból erednek, vagy a hitből, és eddig nem volt rá magyarázat.
Amiről 2000 éve még nem is álmodtak volna az emberek, az most itt van: Tv, mobil, autó, repülő, stb. A tudomány fejlődött, és elérkeztünk idáig, és még ki tudja mi lesz az elkövetkező 2000 évben. Valószínűleg el sem tudjuk képzelni. A hit ott kezdődött, hogy az emberek próbáltak valakit társítani azokhoz az eseményekhez, amiket nem tudtak az akkori tudomány állása alapján megmagyarázni. Nem tudták miért tűnik el a nap, a hold, miért törik ki a vulkán stb. Kellett valami, amivel ezeket meg tudták válaszolni maguknak. Megszemélyesítették a láthatatlant. Ha nem jutottunk volna el eddig a tudományos és technológiai fejlődésig, ahol most vagyunk, mi is így tennénk. Hiszen nem lenne magyarázatunk a dolgokra.
De sokan meglátták a hitben, a vallásban a hatalmat (lásd. fáraók, akik piramist emeltettek maguknak, és az istentől eredeztették létüket, és ez csak egy példa), és ez az amire felhívja a film eleje a figyelmet.
Bár még mindig azon vagyok, hogy ki kellett volna hagyni a filmből ezt az egészet, de akik elkészítették biztosak voltak benne, hogy meg fogja osztani a közvéleményt, és lesznek akik utánanéznek, és rájönnek, hogy azért vannak csúsztatások a történetben. De még mindig azt mondom, hogy nem ez volt az üzenet, hanem, hogy a mai világban már nem arról szól a hit, amiről 4000 évvel ezelőtt. Mert hiába jársz templomba, imádkozol, hogy nyerd meg az 5ös lottót, vagy szülessen gyermeked, vagy mentsen meg a pkoltól az úr, valószínűleg kevés az esélye, hogy ez bejön. A másik meg, hogy honnan vesszük, hogy van menny és pokol?! De persze az emberek mindig tudnak ellenpéldát mondani, pl hogy hogyan tud egy rákos beteg egyik napról a másikra daganat nélkül kisétálni a kórházból. Csoda lenni? Persze erre is rá lehet húzni, hogy kamu, stb, de mindenesetre ilyenek léteznek, és erről kár is beszélni tovább.
A lényeg, hogy ebben van igazság, és ezzel nem akarom megsérteni a vallásos embereket, mert nem vagyok annyira IQ bajnok, hogy 100%-ban tudjam bizonyítani, hogy nincs Isten, vagy hülyeség, amiben hisztek. Csak egyszerűen ahogy haladunk az időben, egyre több olyan kérdés került megválaszolásra, amit addig azt hittünk, csak valami felsőbbrendű valami követhette el. Másrészt viszont itt vannak azok a tudósok, akiknek elméletei ütik egymást. Egyikre sem tudnád azt mondani, hogy ennek vagy annak van igaza, mert mindkettő olyan tanult ember, és olyanokkal támasztja alá az elméleteit (és elnézést a szóismétlésért), amivel a másik nem tud mit kezdeni. Lásd pl. torinói lepel, ahogy előttem említették, vagy "Noé bárkájának maradványai", piramisok, stb.
Én úgy gondolom, hogy vannak megmagyarázhatatlan dolgok, de ez nem azt jelenti, hogy felülről valaki húzogatja a madzagot, és a háború sem Isten miatt van, vagy nincs, hanem miattunk. Mi hozunk döntéseket, és a mi döntéseink formálják a világot összességében. Vannak akiknek nagyobb befolyásuk van erre a világra, másoknak semmi.
A film második része engem meggyőzött, és most biztos azt mondják néhányan, hogy ez is egy módja a manipulációnak, és mindenki fel fog lázadni. De mért kell feltétlenül lázadni. Akik elkötelezik magukat ennek a mozgalomnak, nem úgy akarják megvalósítani az elképzeléseiket, ahogy éppen azok tették, akikről beszéltek. Nem egy III. világháborút akarnak. Az a cél, hogy ne aknázzuk ki a Földet teljesen, hanem tegyük jobbá, mert a mi gyerekeink, unokáink fognak itt élni később, és addig nincs okom azt hinni, hogy rosszat akarnak nekünk. Biztos vagyok benne, hogy szinte egyikünk sem tudja elképzelni, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, és nem is a mi dolgunk. Erre megvannak az emberek. És csak reménykedhetünk abban, hogy sikerül nekik elérni, amit kitaláltak. Én személy szerint bizakodom, de sajnos az emberi önzőség, és hatalomvágy még mindig jelen van, és nem tudhatjuk, hogyan fog végződni a történet, de amíg ott van a reménysugár, addig igenis bízzunk benne, hogy lehet még jobbá tenni ezt a világot. És én ebben hiszek.

Bockó · https://muslimstatistics.wordpress.com/ 2009.02.18. 21:26:53

Nekem az idézet volt tanulságos az elején: néhány (sok) téves infó a film elején illegitimálja a további mondandóját. Abban az időben nem volt egyértelmű az időszámítás, a szövegeket már szinte lehetetlen hitelesen lefordítani, és a vallási bullshitet most is ezerféleképpen értelmezik.

Azonban, a Benjamin Franklin idézet a 3. rész elején maga a kibaszott igazság.

hét 2009.02.28. 21:01:14

ADJONISTEN!
Ige és az ő kutyahűséggel megáldott rajongói mély sajnálatára "isten" létezik...
no persze nem úgy, ahogy a ti előítélettel tűzdelt magyar médián nevelkedett korlátolt elmétek vizionálja...
Érdemes lenne "definiálni" az isten-hitet; mert attól tartok bennetek egy varázssipkás nagy szakállú öregúr hamis képe él (igen erősen).
A baj hogy imprinting módon sajátítjátok el a hamisan saját gondolatnak hitt újvilági cukormázas ürességet, melyet makacsul és következetesen igazságnak és ténynek hisztek... (de legalább elvhűk vagytok, mint a rendes kommunista, folyton kibabrál vele a rendszer, de Ő mindig megmagyarázza... - W.A.: Elvásik a verescsillag)
Mert az igazság nem evidencia, kissé árnyaltabb a kép, mintsem hogy internetről és könyvekből kiszopva (vagy inkább beszopva) a tudást tényként idebiggyeszd. [pl: ami az egyik ország történelmében igazság, a másikéban hazugság, nem is kell messzire menny példáért]. Persze feleslegesen koptatom a gombokat, ehhez kicsit nyitottabbnak illene lenni és nem ilyen "tuti szövegeket" böfögni:
"Az istenhit egy viszonylag egyszerűen gyógyítható elmebetegség"
Nem is értem, hogy ezt a csodás észrevételt - amely inkább csak szabadelvű, multikulti pózolásnak tűnik - milyen hathatós bizonyítékok fényében vakartad ide? Mert gondolom, minimum pszichiáter vagy, ha efféle kóros elmebajokat ilyen magabiztos könnyedséggel tudsz diagnosztizálni.
Kissé tekints magadba, mert egy cseppet sem kell vallásosnak lenni ahhoz, hogy az ember higgyen!

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2009.03.01. 11:59:03

@hét: Isten persze, hogy létezik, hiszen Micimackó és Hófehérke is létezik. Csak nem mindegy, hogy hol és milyen formában. Tévedsz, mert Istent tudományos igénnyel definiáltuk, és az így definiált Isten létezése tudományos tény. 1 eddig sem a tudósok, sem a szkeptikusok, sem az ateisták sem tudták megcáfolni, pedig egy 1 millió forintos díjat is kiirtam rá:istenteszt.blog.hu/ A hitünk is a legmodernebb, az amiben Eisten is hitt, mert ugyebár ő nem volt egy buta ember.

Tehát itt aki böfög, az te vagy és te vagy bezárkózva a kis kötött, demagóg és dogmatikus gondolatrendszerbe, mi SZABADGONDOLKODÓK vagyunk.

hét 2009.03.01. 16:30:18

@IGe:
nem értem miben lennék demagóg... és mi alapján gondolod, hogy "zárt rendszerű" a gondolkodásom?
Miféle dogmákról beszélsz, még közhely szinten sem említettem semmit...
Pusztán mert, véleményeztem az istenhit=elmebaj megnyilatkozásodat, érdemeltem ki ezeket a megtisztelő jelzőket?
Most utóbb elolvastam a hivatkozásodat... mit mondjak? Tényként állítod, hogy van Isten, de azért minimum elmebajos, aki hiszi. Ezt magyarázd el nekem mert olyan korlátolt vagyok, hogy nem érem fel ésszel. Vagy ezzel tudományosan próbáltad bizonyítani, hogy elmebajos vagy? Esetleg arról van szó hogy aki 'tudja' az isten létét az felvilágosult materialista, aki meg hiszi az bigott elmebajos?
...komolyan nemértem
Mindenesetre csak szemetszúrt ez a "Az istenhit egy viszonylag egyszerűen gyógyítható elmebetegség" kijelentés és erre reagáltam.

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2009.03.01. 18:19:27

@hét: Hogy az istenhit és főként a bibliai Istenhit miért elmebetegség eléggé sok cikkemben kifejtettem már és eléggé részletesen. Akár ennek a cáfolatára is kiírhatnék egy millió forintos díjat, azt sem tudná senki sem elvinni. Olvasd a cikkeimet, mert itt nincs időm részletesebben leírni mint egy mondat.

Ha egyvalaki szenved téveszmében, azt őrültségnek mondjuk. Ha sokan, azt vallásnak. Robert M. Pirsig

gaenev 2009.03.04. 16:09:52

felmerült a szó: kommunizmus
ahogyan Pelevin a demokráciát a demo-version kifejezésből vezeti le, aképpen vegyük tudomásul, hogy a mai helyzet totális kommunizmus, csak éppen a kommunikáció szóból származik
alá-ás-szolgája
Wass alkoss gyarapíts! Adjátok vissza a hegyeit.

fairi 2009.03.14. 12:38:42

Találtam hasonló témában egy jó filmet!
www.imdb.com/title/tt0815241/
Érdemes megnézni,pasi egy komikus,és humorosan áll ehhez a témához..
Rengeteget nevettem rajta,de jók a kérdései..
Főleg az ortodox kereszténységet veszi górcső alá,beszél "Jézussal" is:)

IGe érdekel,linket is adok ahol le lehet tölteni...
megvenni Mo-n hol lehet: passz...
User Rating:
7.9/10 11,287 votes

Bockó · https://muslimstatistics.wordpress.com/ 2009.03.14. 19:29:03

@hét: Te nagyon kis tündibündi vagy. Mi hiszünk a csúnyagonosz médiának (ennek igazából nem), evolúciós biológiának, inflációs kozmológiának (pofád leszakadna, ha látnád, mennyire kemény kísérleti bizonyítékok támasztják alá ezt is), ellenben miben hiszel te? Nőben, pénzben? (Hopp, egy kulturális utalás, figyeled?) Egy olyan erkölcsi rendszerben, amit azért találtak ki, hogy 2000 évvel ezelőtt megregulázzák az embereket és fenntartható társadalmat hozzanak létre - és hogy ezt megalapozzák, illetve a lyukakat betömjék, működő analógiák (ld. Zeitgeist) alapján kitaláltak egy isten figurát, akit fantázia híján Istennek nevezték el.

A mátrixba azonban hiba csúszott. A keresztény ember hitte, hogy az anyagi világot (ami a hinduizmus felfogásával ellentétben valóságos, nem káprázat) törvények irányítják, és ezek a törvények megismerhetőek - létrejött hát a tudomány. Nem sokkal később, ahogy egy Serj Tankian nevezetű híres filozófus megállapította, 'science has failed our Mother Earth': lehetővé tette, hogy túlnépesedjünk - a retardált egyházvezetés pedig asszisztált -, ha a népsűrűség pedig egy bizonyos határon túl nő, fokozódik az agresszió, amihez hatékony fegyvereket adott a kezünkbe.

Itt tartunk most.

Ha erkölcsöt akarsz, Arisztotelész már megmondta a frankót, és ha ragaszkodsz a bibliához, akkor kritikusan, az nem mesék gyűjteménye, minden tanításnak célja és oka volt, ezeket ma már felül kell vizsgálni. Ésszel.

iFok 2009.03.19. 13:50:50

Átvettem egy pár mondatot a blogomba ebből a bejegyzésből.
íme:
iorgudesign.blog.hu/2008/11/07/keresztenyseg_3

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2009.03.19. 19:31:08

Zeitgeist Addendum szinkronos változat
Itt megnézhető és az oldalon alul letölthető:
nativefusion.hu/zeitgeist

néhány perc múlva indul a szinkronos rész

Mandible 2009.04.20. 01:12:41

Ez az istenhit valahol engem is kiborít. Fel nem tudom fogni, hogy hogy lehet valami olyasmiben hinni, amire nincs semmilyen bizonyíték. A zeitgeist egy dologban nagyon jó volt. Rávilágított, hogy kritikusan kell szemlélni a környező világunkat. Vizsgáljuk meg, hogy mi van amögött, amit természetesnek veszünk. Nem mondom, hogy 100%-ig igaz, ami le van benne írva. Semmi sem 100%-ig igaz egyébként a világunkban. A tudásunk és hitrendszerünk folyamatosan fejlődik és változik. Tegnap geocentrikus világkép, ma heliocentrikus. Aztán szépen kiderült, hogy a nap sem a világ közepe. Egyedül valahogy a vallásosoknak nem sikerül ezt felfogni.

Nekik létezik Isten, mert létezik. "ÉRZIK" XD. Mindenki más aztmondja, hogy létezik. Apuci meg anyuci is, akkor létezik. Le van írva a Bibliában...LÉTEZNIE KELL. XD Nem veszitek észre, hogy ez mennyire hajmeresztően abszurd?

Én nem mondom, hogy nem létezhet Isten. Lehet, hogy van, lehet, hogy nincs. Nem kizárt, hogy létezik valamilyen erő, amit nem tudunk felfogni. NA DE EBBEN HINNI??? Legalább a gondolattal eljátszadozhatnátok csakúgy hipotetikusan, hogy "mivel lenne más az életem, ha nincs Isten?", vagy egyszerűbben "mi van akkor, ha nincs Isten?". Én eljátszottam a gondolattal, hogy "mi van ha van Isten?.

Mindenesetre sok tanítása egyszerűen nem fenntartható a mai világunkban. Ezt is meg kéne érteni. Amikor szexuális forradalom van, meg női egyenjogúság, meg óvszer, akkor teljesen mást jelent a "ne paráználkodj" kifejezés. Persze fogadok, hogy a vallásosak is "paráználkodnak" házasságkötés előtt, vagy ha nem akkor szeretnének. A többi bűn persze jogos még most is. Meg azért tegyük hozzá, hogy aki, Harlemben nő fel bünőzők között, az elég könnyen maga is bűnözni fog. Isten meg ezért nyílván elítéli, de ez a bűnösnek vajon volt más választása? Hát nemtom...hol van itt a megértés? Ha megértünk valakit, akkor nem ítéljük el, még akkor is ha ellenállunk neki. Isten ezt ne tudná?

Szal elképesztően birkák tudnak lenni az emberek. Birka=mivel mindenki ezt mondja körülöttem, ezért énis ezt csinálom. Ti vallásosok ilyenek vagytok. Utána meg fröcsögtök az evolúcióra. Vannak hibái az evolúcióselméletnek, de ez kb olyan, hogy "más szemében a szálkát sajátjában a gerendát.

Mind1. Okos enged szamár szenved. Tudom, hogy nem én fogom a megváltást nektek elhozni, de azért legalább elgondolkozhatnátok. "Mi van akkor, ha tévedek?". Normális emberek néha megszokták ezt csinálni.

Ubu 2009.04.20. 22:36:52

"Az idegen hátradőlt a padon, és örömében szinte visítva kérdezte:

- Önök ateisták?

- Igen, ateisták vagyunk - felelte Berlioz, Hontalan pedig magában dohogott: "No, ez is jól ránk akaszkodott, ez a külföldi golyhó!"

- Ó, hát ez igazán elragadó! - lelkendezett a furcsa idegen, és fejét ide-oda forgatva nézett felváltva hol egyikükre, hol másikukra.

- A mi országunkban az ateizmus cseppet sem meglepő jelenség - magyarázta Berlioz diplomatikus udvariassággal. - Minálunk a lakosság többsége már réges-régen tudatosan elvetette az istenről szóló meséket."
(Bulgakov)

@Mandible: Nem ismerős? Úgy Berlioz, mint Woland viselkedésére itt igen sok példát láttam némely hozzászólok közt.
Egyébként nekem nem világos, miért "borít ki" Téged "ez az istenhi"...
Magam speciel az elmebetegek családjába tartozom, de a butaságokat, amiket itt olvastam többetektől, igazán szórakoztatónak találom...

Bockó · https://muslimstatistics.wordpress.com/ 2009.04.21. 08:49:15

@Ubu: Remélem tudsz angolul:

The religious myth is the most powerful device ever created, and serves as the psychological soil upon which other myths can flourish. - ZG

'Religion is a filthy lie and a threat to civilisation' - Pat Condell

Tudod, jelenleg a problémák nagy része abból fakad, hogy a racionális gondolkodás megváltoztatta a világot, a hit pedig képtelen követni a változásokat. Ma már nem ugyanaz a kérdés, mint amire a hit volt a válasz.

Ezenkívül, a Zeitgeist prezentált egy teljesen logikus magyarázatot a vallás majdnem egészére, és egyetlen érved sincs ellene (persze, lehet idézgetni a Bibliából, hátha lehányom a monitort, de az asztrológiai tényeket nem lehet megcáfolni), mégsem fogadod el.

Miért? Mert a Biblia isten szava. Nos, ha utána nézel, 30 prófétából választottak ki 4-et, aki bekerült a Bibliába, az egész kanonizácó ie ~400-tól isz 397-ig tartott. Tegyük fel, hogy isten mondott harminc dolgot, amiből az ember kiválasztott négyet. Persze lehet, hogy isten összevissza beszélt, és a próféták ellentmondtak egymásnak, vagy már így is túl hosszú volt, etc.

Szóval, összegezve, fenntartható fejlődésre van szükség, vagyis nem mennyiségire, hanem minőségire, az emberek tudatosságának növekedésére - a vallások pedig ezt gátolják.

Ubu 2009.04.21. 12:18:04

@Bockó: Sajnos nem tudok angolul, illetve minimális angol tudásommal meg sem próbálom lefodítani az általad idézetteket, ha nem haragszol. Így csak válaszod többi részére reflektálnék.

Úgy tűnik számomra, Te a racionális gondolkodásban hiszel.
Nem veszem észre, hogy megváltoztatta volna a világot - illetve nem hiszem, hogy az esetleges változásokat a hitnek követnie kéne. A kérdés pedig ma is ugyanaz: hogyan látom ezt a létező (teremtett, vagy keletkezett) világot, és benne az embert. EZ az a kérdés, amire a vallás (keresztyénség) ad egy nagyon-nagyon logikus, elfogadható választ számomra.
(Kérdés: Melyik világháború tekinthető úgy , mint a racionális változás jele?)

Abban a hátrányos helyzetben vagyok, hogy sajnos nem láttam a Zeitgeist-et, így nehéz reagálnom erre a szakaszra. De nyilván történeti-tudományos állításaihoz felsorolta az általa felhasznált forrásokat. És akik itt lelkesen lándzsát törnek mellette, nyilván ellenőrizték is őket, ugye? Ahogy olvastam, azért néhány "tévedésen" (maradjunk a finom fogalmazásnál) már rajtakapták - de ez nem számít, hisz a jó ügy érdekében tette. Azon ügy érdekében, amiben az ateisták HISZNEK ... (Nem akarnám, hogy lehányd a monitorodat, ezért nem szívesen idézném, mit mondott Jézus, hogy a ti szavatok legyen igen - igen, és nem- nem. Ezt természetesen csak az őket követőknek ajánlotta.) És ateistákat nyilván nem is próbál manipulálni senki, vagy ha igen, ők azonnal észreveszik.

Egyébként alapvető tévedés - bár szerintem komolyabban gondolkodó ember nem esik bele - hogy azt hiszik, a természettudomány és a hit egymás riválisai.És hogy ugyanazokra a kérdésekre keresik a választ. És ha a Bibliában nincs benne az E=mc2, akkor minden szava hazugság.
Azaz, aki hivő, az tudatlan ("elmebeteg"), aki ateista (amely pedig szintén csak egy hiten alapuló világnézet), az pedig okos, tudományosan felkészült. (Hadd utaljak a korábban már citált Bulgakov-idézetre... )
Az én felfogásom szerint a hit ellentéte a hitetlenség, a tudás ellentéte pedig a tudatlanság. Vallásos ember éppen úgy lehet buta, mint okos, de ezt tapasztaltam ateista körökben is.
Vizsgálja-e a tudomány, hogy MIÉRT jött létre a világegyetem? Ugye nem? Sőt, már a kérdés felvetése is tudománytalan. Vizsgálhatjuk azt, hogy HOGYAN, MIKOR, MILYEN MÓDON...stb...stb. De hogy MIÉRT?
Nos, a vallásban viszont ez is egy kérdés - pontosabban egy válasz.

A próféták alatt, gondolom, evangelistákra gondoltál. Erős csúsztatás (finom vagyok), hogy a kanonizáció az Újszövetség esetében Kr.e. ~400. Kr. u. 397-ig tartott volna. Érdekes lett volna, ha Krisztus megszületése előtt már írtak volna evangéliumokat... :o) Jó, jó, nem viccelődök, gondolom, hogy te a komplett Bibliára gondoltál. (Ez esetben viszont a négy "próféta" kicsit kevés... )
Az Újszövetség iratai Kr. u. ~ 30 és 90 között születtek. Azaz, amikor még élő forrásokra, élő és dolgozó apostolok, tanítványok szavaira támaszkodhattak. És ezek az iratok pontosan ezért váltak ÁLTALÁNOSAN használttá, ellentétben a többi, jóval később keletkezett, részben gnosztikus irattal). Az ősegyház a Szentlélek vezetésével egyszerűen - felismerve a tanbeli hűséget - elfogadta, és nem találomra kiválasztotta ezeket az iratokat. (És itt hadd említsem meg azt is, hogy a gnosztikusok nem keresztyének voltak. Egy águk megpróbált keresztyén elemeket beépíteni a vallásába - ennyi. A gnosztikus iratok soha nem terjedtek el általánosan, a gnosztikusokat a keresztyének mindig is eretneknek tartották.)

Akik itt ateistaként megnyilatkoztak, állítólag - velünk ellentétben - reálisan, mindkét oldalt megvizsgálva döntenek; érveket pro és kontra. Ez a válaszod e hozzáállás jegyében született? (Magamról talán annyit elárulhatok, hogy soha nem kaptam vallásos nevelést, nem jártam hittanra és templomba. 38 éves koromig töprengtem azon, létezik-e Isten, kicsoda - ha élt egyáltalán - Jézus. Nyilván túl hamar döntöttem... :o) Vagy egyszerűen csak eluralkodott rajtam az elmebaj... )

Amit válaszod utolsó bekezdésében írtál, ne haragudj, de számomra üres, elcsépelt frázisok puffogtatásának tűnik.


És volna még egy kérdésem: a kozmológia jelenlegi állása szerint hogyan keletkezett a világ? Olvastál erről mostanában valamit? Meglehetősen érdekes a tudomány jelenlegi hozzáállása is.

Mandible 2009.04.21. 13:32:31

@Ubu: Az a baj, hogy eszméletlenül szűklátókörű vagy, és az alapvető emberi természettel se vagy tisztában.

Szép dolog, hogy a biblia ad egy választ a "miért"-re a tudomány pedig nem, de könyörgöm ettől már igaz is????

De csak, hogy értsd én nem mondtam, hogy a tudomány megkérdőjelezhetetlen igazság. Igazából minden megkérdőjelezhető. Erre ti hívők nem vagytok hajlandók és ezzel a fejlődés lehetőségét is elvetitek. Ami nem fejlődik az pedig alulmarad.

Szóval a végső következtetés, hogy az ember semmit sem tudhat igazán biztosra. Bármikor bármiről kiderülhet, hogy nem igaz. Az istenhitben meg az a szomorú, hogy bizonyíték sincsen rá. De ti hívők még most is foggal körömmel harcoltok érte. Azonkívül, hogy a homokbadugjátok a fejeteket a problémák elől nem igazán értem, hogy miért van erre szükség.

Ubu 2009.04.21. 14:11:38

Köszönöm, kedves pszichiáterem, köszönöm! Igazán kedves tőled! :o) Mulatságos vagy ezzel az érthetetlen dühöddel.
Döntsd el:
1.Megalázni szeretnél engem, mint elmebeteget (bár ez szerintem a Ti felfogásotok alapján sem igazán etikus, és ráadásul, miután én örömmel válalltam az elmebeteg címkét, nem fog sikerülni)
2.Vagy földbe döngölni a racionális érveiddel (ez esetben várnám az érveidet, bizonyítékaidat, okfejtéseidet. Ne haragudj, a Bibliát elfogadom kinyilatkoztatásnak, a Te szavaidat nem, bármennyire is úgy szeretnéd őket elémbe önteni)

Az, hogy valami megkérdőjelezhető, az én logikám szerint azt jelenti, hogy meg kell vizsgálni az igazságait, és ha azok helytállóak, akkor az adott forrást igaznak kell elfogadni. Te a "megkérdőjelezhető" és a "hazug" forrás közé egyenlőségjelet teszel, ami ugye...

Ha úgyis alulmaradunk, akkor megkímélhetnétek Magatokat egy csomó feleslesg energiabefektetéssel járó kűzdelemtől... Csak ki kell várnotok... :o) Miért nem ezt teszitek?

Igen. Igazad van. Aki nem fejlődik, alulmarad. Aki nem tudja akár saját álláspontját feladni, az képtelen emelkedni. Kicsit sajnállak.

Viszont szeretném közölni Veled: a hitnek általában ez a sajátossága: hogy először meg kell próbálnod kilépned a semmibe, minden bizonyíték nélkül elhinned, hogy van ott Valami. Ha ez a te hited azután megtart Téged - íme, ott a bizonyíték. Ha nem - akkor igazad volt. Mondd: megpróbáltad...? Mint talán olvastad, én 38 évig halogattam ezt a lépést.

Én úgy érzem, pontosan mi vagyunk azok, akik nem próbáljuk meg homokba dugni a fejünket. A keresztyén lét első lépése, hogy felismered saját bűneidet, és szembenézel velük.

Nem mi harcolunk érte - Ti harcoltok ellene. Ha veszed a bátorságot, és felmész egy kerestyén fórumra teszem azt, nem hiszem, hogy ahhoz hasonló gyűlöletet tapasztalsz, mint itt "Nálatok", a hívőkkel szemben.

Bockó · https://muslimstatistics.wordpress.com/ 2009.04.21. 19:49:16

@Mandible: Szerintem Ubu viszonylag értelmesen nyomja. Próbál beszélgetni.

@Ubu: Nietzsche szerint a hit valaminek az igaznak tartása. Azonban szerintem minőségi különbség az, hogy a tudományos elméletek jóslatait bármikor, bárki ellenőrizheti, megfelelő technikai apparátus birtokában.*

Én egyébként racionális változáson épp a term.tud. kialakulását értem, ami épp a keresztény kultúrkörben következett be, mivel a kereszténység azt tanította, hogy a világ valódi és jó, egy értelmes teremtő munkája és vegyük birtokba, szemben a keleti vallások többségével, akik szerint káprázat, maya. Valószínűleg erre figyelmeztetett Éva sztorija a kígyóval - képesek lettünk elválasztani a jót a rossztól, jól meg is szívtuk. Még itt akartam elmondani, hogy ha már olyan vallást szeretnél, ami az emberek viszonyát jól tárgyalja, a buddhizmus szerintem jobban penget, arra alapozva egy háborúk és túlnépesedés nélküli társadalmat hoztak létre. Ha tudományosan közelítjük meg a dolgot, ezt felfoghatjuk úgy, mint egy kísérletet ;) Persze, Kínában a kommunizmus is működik, itt meg nem.

A keresztény teremtésmítosz egyébként távol áll a logikától.**

A Zeitgeist ingyen letölthető, van hozzá magyar felirat, ajánlom figyelmedbe. (zeitgeistmovie.com-ról torrentel, pl) Ahogy mondod is, az ateizmus nem azonos az 500as iq-val és a tévedhetetlenséggel, távolról sem. Ismerek nagyon értelmes, kritikusan gondolkodó keresztényeket, akiknek azonban van az agyukban egy ajtó, amit soha nem nyitnak ki - hát legyen. Az igazi problémám az olyan konkrét gondolkodású*** idiótákkal van, mint Benedek, aki azt mondja: a pokol egy konkrét hely a fizikai valóságban, még véletlenül sem az istentől való elszakadás állandósult állapota, vagy az az átlag amerikai, aki szó szerint elhiszi a teremtésmítoszt - Káin, Ábel meg egy állítólagos lánytesó, ők népesítették be a Földet. Biztosra veszem, hogy a családon belüli gyereknemzést tiltja a Biblia.

Nagyon helyesen látod, a tudomány nem foglalkozik a Miért? kérdéssel, ugyanis nem eldönthető. Ez egy nagyon súlyos állítás. A világ lehet egy nagy komputer, ami a nagy válaszra keresi a kérdést (Galaxis útikalauz, ugye), vagy lehet mindenki robot, aki engem hivatott tesztelni (Bajnokok reggelije) - egyik sem támasztható alá bizonyítékokkal - ezért van szükség egy láthatatlan nagyfőnökre. A Hogyan? sem eldönthető a világegyetem keletkezése kérdésében, bár vannak nagyon masszív bizonyítékok, amik bizonyos koncepciókat valószínűsítenek. Ez minőségi különbség - ingoványos talajon járni, vagy zuhanni a semmiben (a semmiben persze nem zuhan az ember, hanem külső nyomás híján felrobban).

Bocs, ha a kánonnal kapcsolatban voltam, a wikipediáról vettem a dolgokat hu.wikipedia.org/wiki/Bibliai_k%C3%A1non
Itt is észrevehető a minőségi különbség: azt mondod, a szentlélek vezette a kanonizálókat - se pre, se konra nincs egy ilyen érve.

Egyébként igen, szolid argumentum ad hominem, de azért válaszolok, olvastam a Bibliát, és úgy gondolom, hogy némely tanítást jobban értek (a célját és jelentését), mint egynémely hithű keresztény.

Lehet nem figyelem eléggé a médiát, de most, amikor válság van, még mindig az állandó gazdasági növekedést propagálják, ami nyilvánvalóan abszurd - a fenntartható egyensúly és megértés 'hirdetését' egyáltalán nem érzem elcsépeltnek.

A kozmológiát úgymond ugatom, de ma ha nem gond nem kezdenék bele az inflációs kozmológiai modell ismertetésébe, de ha érdekel: astro.elte.hu/icsip/kozmologia/index.html

*Természetesen itt jöhet az autoriter érvelés, amire két érvet előlegeznék meg: egyrészt, számos tudományos elméletet az őket alkalmazó eszközök igazolnak (pl a tranzisztor nem működne, ha a kvantummechanika nem olyan lenne, amilyen, és a telefon sem, számítógép sem, stb), másrészt a tudománynak nem érdeke téveszméket terjeszteni (a Z bozon keletkezési küszöbenergiája 120GeV és nem 90, háháhá), mivel ezen eredményeknek nincsenek erkölcsi (manipulatív) implikációi. (A tudomány erkölcsi implikációi éppen az előítéletmentesség, objektivitás, kíváncsiság, amik magából a módszerból fakadnak.)

** Egyesek szerint a logika sem objektív és egyértelmű, hanem empirikus, tanult ill felfedezett, és az emberétől eltérő skálákon másképp működik. Ha azonban a 'hagyományos' logikát használjuk: 1. nap: világos és sötét elválasztása, 3. nap: világító testek az égre. Mi világított addig? Ha a Föld teremtésére kb 4 nap kellett, sok százmilliárdnyi csillag és bolygó teremtésére elég volt egy nap is? Nem akarok szemét lenni, de szerintem ez kb annyira logikus, mint az indiánoknál a 'nagy teknős hátán nagy fa, azon van a világ'.

*** A görögök az intelligenciát egy számegyenesen ábrázolták, a pozitív végén az absztrakt, a negatív végén a konkrét szerepelt.

Mandible 2009.04.21. 23:22:07

@Ubu:

Ubikám ez az érv. Hogy az ember megkérdőjelezheti a saját álláspontját és biztosan semmit se tudhat. A hit meg már lejárt. Ma materialista világkép van. Lehet holnap más lesz, de ma ez magyarázza meg legjobban a világ jelenségeit ha tetszik ha nem. Amúgy meg nincsen kézzelfogható, mással meg nem magyarázható bizonyíték Isten létezésére. Nem jelenik meg mindenki előtt mondjuk a Kossuth téren és aztmondja, hogy "Itt vagyok, higyjetek bennem!". Valószínűleg mindenki elkezdene hinni! :D

Milyen érvet vársz még? Miért kéne valaminek bizonyítani a nem létezését, amikor a létezése sincs bizonyítva? De kezdheted akkor te. Tudod a hiedelemrendszer úgy épül fel, hogy az ember bizonyítékokat sorakoztat fel alá. Olyan, mint egy asztal (hit), annál erősebb minél több lábon(bizonyíték) áll.

Hogy a "megkérdőjelezhető" és a "hazug" közé egyenlőséget rakok? Nem. Én elhiszem, hogy ezt ti szent igazságnak tartjátok, és azok is akik leírták. Nektek ez igazság. Viszont megkérdőjelezhető. Lehet, hogy így van, lehet, hogy nem. Viszont aki idáig eljut annak már valszeg gyengül a hite. Tudod az "igazság" az csak a fejünkben létezik. A nyugati kultúrában kűzd mindenki az "igazságért". Platón hagyatéka. Keleten belátják, hogy az egyik ember így gondolkozik a másik úgy. Tehát az igazság viszonylagos. Csak akkor kell beavatkozni, ha valami káros. A vallás pedig az.

"Viszont szeretném közölni Veled: a hitnek általában ez a sajátossága: hogy először meg kell próbálnod kilépned a semmibe, minden bizonyíték nélkül elhinned, hogy van ott Valami. Ha ez a te hited azután megtart Téged - íme, ott a bizonyíték. Ha nem - akkor igazad volt. Mondd: megpróbáltad...? Mint talán olvastad, én 38 évig halogattam ezt a lépést."- Kilépned a semmibe? Ezt talán egy kicsit kifejthetnéd. Van egy olyan gyanúm, hogy Isten nélkül is meg lehet magyarázni a jelenséget.

Ubu 2009.04.22. 10:10:31

@Bockó: A válaszom: 42 :o)

Bocs, ez volt a vicc része, de nem bírtam kihagyni, mert úgy a Galaxis utikalauzt, mint Vonnegutot nagyon szeretem; és úgy látszik, hogy vannak közös pontok az érdeklődési körünkben (szcientológus szakzsargonnal: "közös realitás" :o) )

Komolyra fordítom, bár félek, hogy csapongani fogok. Kicsit alváshiányos állapotban vagyok, ezért előre is elnézést kérek.
No, mindegy, azért megpróbálom.
Bevezetésként:
"Köznapi értelemben a hit azt jelenti, hogy
• valaki elfogadja valaki vagy valami létezését; illetve

• valaki kritika nélkül, hiszékeny módon elfogad valamit.

A Biblia által használt fogalmak szempontjából minimum három szintet kell megkülönböztetnünk:

• hit Isten létezésében (vö. Jak 2:19)

• bizalom Istenben (vö. Jn 1:10-13)

• hűségesnek lenni

Fontos meglátnunk azt, hogy a köznapi beszédben egészen más értelemben is használják a hit fogalmát.Ennek az a sajnálatos következménye, hogy beszélgetőpartnerünk nem ugyanazt fogja gondolni,amit mi."

Nietsche meghatározását írtad.. Te milyen értelemben beszélsz hitről?

Továbbra sem óhajtok ellentétet látni hit és tudomány közt, mint ahogy viszont a másik oldal szívesen él ezzel a módszerrel, nem kimondva, de sugallva (ami ugye így egy kicsit alattomosabb, nehezebben cáfolható), hogy aki hisz Jézus megváltó hatalmában, az a tudomány eredményeit próbálja semmissé tenni.

Tényleg csak mellékesen: igen, a tudomány eredményei pontosan ellenőrizhetőek (itt csak baráti gonoszkodással kérdezném, hogy nyilván Te is ellenőrizted a film állításainak valódiságát Jézus és a többi "isten" közti párhuzam kapcsán?) - de senkinek nem lenne ideje végigcsinálni minden kísérletet mondjuk a görögök óta, ugye?
Erre mondtad, hogy a működés bizonyíték a modell helyességére. De: a napkelte akkor is bekövetkezne, ha a Nap keringene a Föld körül, ugye? Tehát minden előfeltételezést addig igaznak fogadhatunk el, amíg a valóság "ki nem növi" az adott modell kereteit. A tudomány megélt már néhány ilyen paradigmaváltást.
De még egyszer, nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy szerintem nem itt van nézeteltérés vallásos és ateista gondolkodó ember közt. (A témában egy, szerintem meglehetősen korrekt előadás anyagaira találsz itt: www.apologia.hu/ Az "Újdonságok" fülnél, a "Hitvédelmi Teaház" cím alatt. Az idézet is ebből való.

Nem emberek közti viszonyra gondoltam. Hanem az ember helyére a világban, illetve arra, hogy vannak-e az emberek kívüli, örök értékek, hogy miben gyökerezik az erkölcs...stb...stb

A keresztyén teremtésmítosz nagyon pontos. Pontosan ábrázolja a teremtő-teremtmény viszonyt. (Egyébként egyrészt ezért is hoztam fel a kozmológiát. Magam sajnos e téren sem vagyok jól tájékozott, és más téren is maximum a kevéssé megtisztelő "félművelt" jelzővel illethetne bárki. Nem hízelegni akarok, de úgy látom, Te minden téren tájékozottabb és műveltebb vagy nálam. Ami engem elgondolkodtatott: A nagy bumm előtt, ha jól tudom, nem volt semmi. Se tér, se idő. Azt kérdezni, hogy mi volt előtte, tudománytalan, hisz nem volt "előtte" és nem volt "volt". Ez szerintem elég pontosan megfelel a Biblia szerinti, teremtés előtti állapotnak. A másik, hogy az ősrobbanásnak vajon voltak-e abban a tartományban keletkezett sugárzása, amit mi most "látható fénynek" hívunk? Ha igen, akkor paradox módon tényleg előbb volt fény, mint akárcsak egyetlen égitest is létrejött? Mi volt az az egység, amit a Bibliafordítás most "nap"-nak ír? Milyen gyorsan telt az idő, és állandó-e, állandó volt-e ez a sebesség...stb...stb De ezek csak múló eszmefuttatások.) Lehet, hogy az arisztotelészi logika sem állja meg minden körülmények közt a helyét, de itt talán megint nincs, vagy nem e téren van ellentét köztünk.

Szerintem valószínűleg mindnyájunk fejében van ilyen ajtó, de kíváncsi volnék, hogy a keresztyéneknél Te hol vélted ezt megtalálni?
A szó szerinti hitet sem merném magam részéről elítélni. (Pl, ha jól emlékszem, még tán a National Geographic-ban is olvastam a genetikai kutatások által megtalálni vélt egy, konkrét "ősanyáról". De persze, ha ők írnak ilyet, akkor senki nem háborodik fel...
Csakugyan nem akarok Bibliát citálni, de biztosan emlékszel, hogy "most még tükör által, homályosan"...stb...stb, és még lehetne máshonnan is hozni példát a részleges tudásunkra.

Pontosbban a természettudomány nem foglalkozik a kérdéssel, mert a filozófia és a teológia bizony igen. Ne becsüljük le őket. Egyébként előfordul, hogy az ember egyszer csak kénytelen rádöbbenni, hogy ő is csak teremtmény (Álmodnak-e a bárányok, vagy ha úgy jobban tetszik: Szárnyas fejvadász.)

Én viszont a "gazdasági szükségszerűségben" nem hiszek, aminek viszont általában bedőlünk, ha valaki erre hivatkozik, akkor bármit elfogadunk, tehát gyakorlatilag bálványként imádjuk. Ezen elgondolkodtál már? Nem tudom, jól ismertelek-e meg az eddigi hosszászólásaid alapján, de nem hiszem, hogy a Te fejedben itt bezáródna egy ajtó.


@Mandible: Igen. Egyetértek. Szerintem is ma materialista, ateista világnézet (inkább ez a helyes fogalom talán a kissé statikus világképpel szemben) uralkodik zömében. Ehhez képest hogyan okolhatod bármiért a vallást, vagy bármilyen egyházat?
Isten megjelent 2000 éve Palesztínában. Ott sem hitt neki mindenki, sőt igen kevesen hittek. Miért lenne szerinted ez másképpen manapság?Lehet, hogy kettőnk közül inkább te nem vagy tisztában az alapvető emberi természettel?

Szerintem a bizonyíték abban a formában amiről (szerintem) Te beszélsz, természettudományos vagy jogi fogalom. De gondolom tanúkat nem fogadnál el bizonyítékként, ugye? Egyébként nem "kell". Sőt nem is lehet abban a formában, ahogyan Te gondolod. Se pro, se kontra. Etttől hit a hit, és nem érettségi tétel fizikából.

Nem, nem gyengül a hite. Egyébként a teológia foglalkozik a feltevéssel, hogy mi van, ha Isten nem létezik. Csak konklúzióként elveti ezt a lehetőséget.
Egyébként Pilátust juttatod eszembe. Ő kérdezte: "Mi az igazság?", miközben ott állt az eleven Igazság vele szemben. Volt valami gyanúja, de nem tudta (nem akarta, nem merte?) felismerni.

Képletesen szóltam. Arra utaltam, hogy valamely helyzetben ráhagyatkozol a hitedre - pontosabban rábízod magad Istenre. (Nem ugrottam le egy tízemeletes ház tetejéről, nehogy félreérts!)
Megint megkérdezném, hol árt szerinted a vallás, amikor manapság "materialista világnézet van"?

Elnézést kérek minkettőtőktől, de ma kicsit csakugyan szétszórt vagyok.

Ubu 2009.04.22. 13:21:13

@Bockó:

"Az Újszövetség kanonizációja [szerkesztés]
Az újszövetségi iratok néhány évtized alatt keletkeztek, mégis bizonyos időt vett igénybe az újszövetségi kánon kialakulása, mert az egyes iratok általános, az egész Római Birodalomra kiterjedő elterjedése, illetve ismertté válása szükséges volt a kánon lezárulásához. A szent iratok széles körű megismerése istentiszteleti felolvasás által történt a Jelenések könyve (1:3) alapján: „Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálás beszédeit”."

Csak most pótlólag megnéztem a Wikipédián általad megadott szócikket, és onnan, az Újszövetség kanonizációja alcím alatti szövegből másoltam ki ezt a néhány sort. Szerintem nem mond ellent annak, amit én állítottam korábban e kapcsán.

Bockó · https://muslimstatistics.wordpress.com/ 2009.04.23. 10:10:13

@Ubu: Egy érdekesség: a görögök tudták a Nap-Föld, Föld-Hold távolságot, a Föld és a Hold sugarát is, ehhez képest a középkori meghatározás szerint a Föld lapos.

Egyébként nem, nem ellenőriztem a keresztény és más mítoszok viszonyát, mivel számomra nem fontos vagy releváns. Ez a koncepció egyetlen felvetésből kiindulva - vagyis, hogy a bibliai személyek és történetek csillagok és csillagképek megszemélyesítései - tökéletesen logikusan megmagyarázza a Biblia gerincét. Illetve, még egy feltételezés kell: a Biblia szerzői nem voltak buták, nem csak hasraütve találták ki a sztorikat.

'De: a napkelte akkor is bekövetkezne, ha a Nap keringene a Föld körül, ugye?'
Itt egy elég nagy hibát követsz el. Minden modellnek vannak előfeltételei, vannak paraméterei, és vannak következtetései. Ha a modellemnek csak egy következtetése lenne, akkor az előfeltételek és paraméter(ek) megválasztásában szinte teljes szabadságom lenne. (ld Föld kering a Nap körül, tfh hogy a Föld spirálban halad, és naponta elmegy egy csillag mellett...) Ezért minden egyes modellnek a független paraméterek számánál több, független mérhető mennyiségre kell jóslatot tartalmaznia, ha túl akar lépni a hipotézis szinten, és be akar kerülni a tudományos kánonba. A kvantummechanika pl ezer és ezer, nagyrészt teljesen független jóslatot 'tesz', 3 axiómából és egy paraméterből (a Planck állandóból) kiindulva. Ezenfelül azt is tudja, hogy egy határértékképzéssel (Planck állandó tart 0-hoz) visszakapjuk a korábban már igazolt klasszikus mechanikát.

És igen, a tudomány valóban megért már néhány paradigmaváltást, ugyanis képes volt felülvizsgálni magát. Egy ilyen bonyolult rendszer esetén kicsit erős elsőre megmondani a frankót.

Egy érdekesség: www.kfki.hu/~horvath/BevRF/bevrf_2-06-07.pdf
Itt a 18. és 19. fólián különböző értékek (részecske tömegek és élettartamok) találhatóak, az intervallumok a mérés hibáját jelölik. Érdekes megnézni, hogyan pontosodott és változott.

Az erkölcsről pedig: vilagnezet.blog.hu/2008/08/03/zeitgeist_jezus_nem_letezett_a_biblia_hazugsag?fullcommentlist=1#c5199220

Most viszont mennem kell, bocsánat.

Ubu 2009.04.23. 14:09:30

Kicsit el vagyok keseredve. Lehet, hogy abba kéne hagynunk az eszmecserét.

Tehát, ha valaki legyárt egy koncepciót, és utána az (egyébként bárki által ellenőrizhető) adatokat hozzáigazítja (hozzáhazudja), akkor az Téged teljesen kielégít...? Itt, úgy döntöttem, bizonyosan, csakugyan abba kell hagynunk a beszélgetést... Lehet, hogy mégis túlbecsültelek.

Zárszóként még néhány sor.

1. Mint írtam, eleve nem akartam belemenni a természettudományokkal kapcsolatos vitába (beszélgetésbe, mert vitatkozni erről nem is volt okom), hisz tudtam, hogy tévútra visz. (Továbbra sem akarok semmiféle tudományos eredményt megcáfolni. Hibáztam, hogy egyáltalán a vitába belementem. A primitív kis példámmal - ne felejtsd, minden hasonlat sántít! - csak pontosan azt akartam szemléletesen bemutatni, hogy modellek megszületnek, működnek. Ha egyszer nem adnak pontosan bekövetkező előrejelzést, akkor vagy módosítani, vagy elvetni kell őket. És hogy a helyes megfogalmazás, mint az ajánlott előadás anyagában is, amelyet Te nem olvastál el, leírja a szerző, tudományos kérdésekben annyit lehet mondani, ha korrektek akarunk lenni: "A tudomány jelenlegi állása szerint..." És hogy semmi köze a vallásos hithez ennek a kérdésnek. Lehet, hogy tényleg túl primitív példát választottam. )


E témában még egy megjegyzést tennék, nagyon félve, mert ezt is félre fogod magyarázni, vagy meg fogok lovagolni, hogy arra vigyen, amerre menni akarsz:

"a tudománynak nem érdeke téveszméket terjeszteni (a Z bozon keletkezési küszöbenergiája 120GeV és nem 90, háháhá), mivel ezen eredményeknek nincsenek erkölcsi (manipulatív) implikációi. (A tudomány erkölcsi implikációi éppen az előítéletmentesség, objektivitás, kíváncsiság, amik magából a módszerból fakadnak.)"

Halk kérdés: Kik művelik a tudományt és kik használják fel? Emberek, nemdebár? (Most felejtsük el azt a lehetőséget, hogy egyes, tudománnyal foglalkozó egyének meghamisítják vizsgálatok eredményeit, akár anyagi haszonszerzés, akár saját presztízsük növelése érdekében, mert ilyen még nyilván nem fordult elő, azonkívül megint szándékoltan félreértenéd, és azt hinnéd, hogy a tudományt támadom, holott csak - némiképp rossz keresztényként - az emberben nem bízom.)
És ne csak a fizikára gondolj, de legyen az kémia, biológia, orvostudomány... És nyilván semmi (erkölcsi) felelősségük nincs az előállított tudás későbbi felhasználását, áruba bocsátását illetően, ugye? Nyilván kellő, hosszútávú vizsgálatok igazolják például a genetikailag módosított növények hosszú távú veszélytelenségét az ökológiai rendszerre, ugye?Nekem, tudod, ha már választanom kéne, hogy erkölcsi úton manipuláljanak, vagy a fejemre ejtsenek néhány megatonnát, akkor lehet, hogy az előbbit választanám...

De még egyszer, kategorikusan szeretném kijelenteni: ("hangosan mondom, hátha Bockó is megérti" :o) ) NINCS SEMMI BAJOM A TUDOMÁNNYAL (hacsak Te nem tekinted bajnak, hogy nagyon jól össze tudom illeszteni Istenbe vetett hitemmel,) és hogy esetleg nem bízom száz százalékig a tudományt művelő emberben, akinek viszont vannak saját, nagyon jól felfogott érdekei. Mert a tudomány művelői sem hülyék - tudod, mint a Biblia ihletett szerzői, a mindenféle pásztorok, halászok, akik komoly csillagászati ismereteiket felhasználva összehazudták például az Úr Jézus Krisztust... (Tették mindezt ráadásul azért az alantas célért, hogy a szeretve tisztelt Bockót kétezer év elmúltával is legyen mivel megpróbálni manipulálhatni! Még szerencse azonban, hogy ő, felvilágosult, széleslátökörű szabadgondolkodóként, brilliáns intelligenciájával semmi perc alatt átlátta ezeket a mesterkedéseket...!)

2. És mi az, ami az erkölcs forrása terén örökkévalóvá és változtathatatlanná, a mindennapi életben máig hatóvá, a modern ember erkölcseit, mindennapi életét meghatározóvá teszi Arisztotelészt...?

"Mi az első következménye annak, hogy Isten van? Az, hogy ebben a világban van terv, tőlünk független akarat; akkor az, aki egyedül illetékes reá, tudja, hogy mi lesz holnap, és miért van ma minden úgy, ahogy van; akkor van igazság, függetlenül attól, hogy elismerik vagy nem; akkor van jogrend, függetlenül attól, hogy megadják vagy elveszik ezt a jogot az államok; akkor van irgalom, függetlenül attól, hogy mi a véleménye az embereknek, vagy mi a javaslata a papoknak erre vonatkozólag; akkor van szabadság, amelynek alapja és előfeltétele az emberi méltóság, a világ szerkezete; akkor van a világban egy örökkévaló erkölcsi rend, amelyet nem mi csinálunk, amelyet mi csak felismerünk, tisztelünk vagy megtagadunk, de tőlünk éppen olyan független és objektív, mint a csillagos ég. Akár látom, akár nem, Tejút van, és léte nem tőlem függ.
Azután következik ebből az, hogy a jónak és a rossznak a mértékegysége nem az embertől függ, azt Isten állapítja meg. Nincs veszedelmesebb és nyomorúságosabb dolog annál, amikor a dolgok akkor jók vagy akkor rosszak, ha egy vagy több ember annak mondja. Ha például azt, hogy mi a jó, mi a rossz, mi igaz, mi hamis, miszép, mi csúnya, egy pap mondja meg, vagy egy császár vagy egy diktátor.
Isten van, Istentől van az erkölcsi világrend, és az Ő világában nincs relativitás. Pedig az emberek hajlandók erkölcsi kérdésekben viszonylagosságot tanítani. Népiesen ezt így fejezik ki: nincs sem jó, sem rossz, csak a gondolkozás teszi azzá. Ha nincs bizonyos erkölcsi mérték, tág tere nyílik a köpönyegforgatásnak, akkor az emberek máról holnapra szentnek tartják, amit eddig bűnnak tartottak, és bűnnek, amit eddig szentnek tiszteltek." (Ravasz László: "Én vagyok a te Istened!" A tízparancsolat magyarázata, Kálvin Kiadó, Budapest, 1996.)
Én erről próbáltam, - ezek szerint nem eléggé világosan. - szólni.


"És ekkor Margarita újra megpillantotta Wolandot. Abadonna, Azazello és néhány Abadonnához hasonló, de fiatalabb fekete alak kíséretében érkezett. És Margarita ekkor vette észre, hogy az ő emelvényével szemközt másik dobogót is emeltek Woland számára, ő azonban nem lépett fel rá. Az is meglepte Margaritát, hogy Woland a bál e végső, ünnepélyes pillanatában ugyanolyan lomposan jelent meg, mint ahogyan a hálószobában látta. Ugyanaz a mocskos, foltozott hálóing lógott a válláról, lábán ócska, elnyűtt házipapucs. Spádét hozott ugyan magával, de a hüvely nélküli kardot sétapálcául használta, reá támaszkodott.

Bicegve jött ki, s megállt dobogója mellett. Azazello abban a pillanatban mellette termett, tálat nyújtott feléje, és Margarita meglátta, hogy a tálon levágott emberfej fekszik, elülső metszőfogai hiányoznak. Továbbra is síri csend honolt a teremben, csak egyszer hallatszott messziről - az adott körülmények közt meglepő és érthetetlen - csengetés, mintha valahol egy előszobaajtón csengetnének.

- Mihail Alekszandrovics! - szólította Woland halkan a fejet, és a megölt férfi szemhéja felnyílt, a halott arcában Margarita elborzadva eleven, értelemmel és szenvedéssel teli szemeket pillantott meg.

- Minden beteljesült, igaz-e? - folytatta Woland, a fej szemébe nézve. - A fejét egy nő vágta le, az ülést nem tartották meg, és a lakásában lakom. Mindez tény. A tény pedig a legmakacsabb dolog ezen a világon. Most azonban a távolabbi jövő érdekel bennünket, nem a beteljesült tények. Ön mindig lelkes terjesztője volt annak az elméletnek, hogy a fő levágásával az élet megszűnik, az ember hamuvá válik, és a nemlétbe távozik. Nagy örömömre szolgál, hogy itt, vendégeim jelenlétében, noha ők, mármint vendégeim, egészen más elmélet igazolásául szolgálnak, közölhetem önnel: elmélete szellemes és egyúttal helytálló. Egyébként egyik elmélet sem különb a másiknál, és nem is rosszabb. Van olyan felfogás is, miszerint mindenkinek az ő hite szerint adatik. Hadd legyen így! Ön a nemlétbe távozik, én pedig örömmel iszom a létre, az életre, abból a serlegből, amellyé az ön koponyája változik!"
(Mihail Bulgakov : A Mester és Margarita)


Isten áldjon! Szervusz!

Bockó · https://muslimstatistics.wordpress.com/ 2009.04.23. 17:20:54

@Ubu: A végső érv: hülye vagy, én nyertem. Naggyonjó.

A Zeitgeistet nagyon sokan próbálták megcáfolni, itt is, és szerte a világhálón. Általában a vallások összehasonlítását támadták, esetleg mást - egy szó sem esett az összehasonlítás alapjául szolgáló asztronómiai tényekről, amelyek önmagukban elégségesek egy nagyon erős analógiához. Senki nem cáfolta, hogy dec 22.-én éri el a Nap a legalacsonyabb pontját, és 25.-én kezd emelkedni, senki nem cáfolta, hogy Húsvét a nyári napéjegyenlőség idejére esik, a Nagy Évet, stb. És igen, én ezeket az adatokat elfogadtam, anélkül, hogy egy távcsővel leellenőriztem volna, és ezek alapján megmagyarázottnak tekintek a kereszténységet.

Manipuláció. Igen, a tudományt emberek művelik - együttműködve, és egymást felülvizsgálva. Persze, mivel emberek, csinálhatnak egy sor dolgot, például eladhatják magukat cégeknek, és támogathatják a GMO cuccokat (láttam már biológus hallgatót is, aki támogatta, de nem volt elég időm darabokra szedni). Azonban, mit köszönhetünk a tudománynak? Azt, hogy megteremtette a jelenlegi élet (sőt, a jelenleginél sokkalta jobb élet) feltételeit. Mit köszönhetünk a vallásnak? A tudomány kialakulásának feltételeit. Erkölcsöt? Nem, a vallás képtelen ellátni a feladatát, és megregulázni az embereket.

A császárnak, ami a császáré, az istennek, ami az istené - a gond igazából ez. Az autoritás elismerése.

A legviccesebb rész pedig: 'mint a Biblia ihletett szerzői, a mindenféle pásztorok, halászok', akik elmentek a Nicea zsinatra, és istentől ihletve eldöntötték, hogy mi a frankó.

A végső érv pedig: olyan jó ez a világ, amilyen lehetne? Nem. A vallások nem váltak be (leszámítva talán a buddhizmust, ahogy írtam is). Kukába a vallásokkal.

Kabbala 2009.04.25. 17:46:57

Valóban , a vallások nem váltak be!
A buddhizmus azt mondja , hogy Isten * tudat folyam* melynek részei vagyunk, tartalma az üresség , a szenvedésünk /mindennemű, a nemtudásból származik, nincs jó vagy rossz, csak tapasztalás!!Szenvedést meg lehet szüntetni , ha rájövünk a gyökerére, ehhez belső munkára van szükség.

Az ezotéria mára már milyen jelentéssel is bír? .....pedig a jelentése * belső terem, belső valóságom* ezen kellene dolgoznia az emberiségnek, hogy megismerve önmagát eggyé váljon mindenkivel az EGY-ben

Őstitkainkról tovább :

Lélekvesztett lélekgyógyászat :Dr.Fecska Ede néhai OPNI, MMVII A.D.. Ajánlás.

Őseinknek, akiket: ignorálunk, megtagadunk, lenézünk, meg minden, . ..????

www.google.com/search?hl=hu&q=A+t%C3%A9teles+vall%C3%A1sok+lev%C3%A1lasztott%C3%A1k+a+spiritualit%C3%A1st+az+egy%C3%A9nr%C5%91l.+Azaz+lev%C3%A1lasztott%C3%A1k+a+deit%C3%A1s+K%C3%96ZVETLEN+meg%C3%A9l%C3%A9s%C3%A9t%2C+ami+a+t%C3%B6rzsi+kult%C3%BAr%C3%A1kban+a+r%C3%ADtusdokban+...&btnG=Keres%C3%A9s&lr=

* A tételes vallások leválasztották a spiritualitást az egyénről. Azaz leválasztották a deitás KÖZVETLEN megélését, ami a törzsi kultúrákban a rítusdokban ...*

209.85.129.132/search?q=cache:__wQO9fIHZAJ:ezoteriamagazin.virtus.hu/%3Fid%3Ddetailed_article%26aid%3D57922+%C5%91si+magyar+r%C3%ADtusdok&cd=2&hl=hu&ct=clnk&gl=hu

*........Egy IV.századból származó nyilvános feljegyzésen megemlítik, hogy a keresztény egyház december 25-ét Krisztus születésének napjának nyilvánította, hogy rávegyék a pogány ünnepeken résztvevő keresztényeket, hogy inkább a templomokba menjenek, s itt ünnepeljenek. Ez az ünnep pl. őseinknek a Fény fiának eljövetelének az ünnepe volt.

Ha azt vesszük Jézus tényleg a Fény fia.

Csupán az Egyház azt próbálta meg elfeledtetni az emberekkel, hogy a Fény benned van,........ nincs szükséged közvetítő szervezetre, s főleg nem adományok adására, hogy érezd állandó jelenlétét, kapcsolatát...*

Békesség :D

Kabbala 2009.04.30. 23:09:46

Isten az Élet, az írás az emberi!
Izgalmas videósorozatok:

Szemnyitogató ajánló: Izgalmas videó sorozat:
Tóth Ferenc től: Életet, az Istent választjátok, vagy az írást?

www.youtube.com/watch?v=UGvpEGOmxBo

dobogommt.hu/dobogo/letoltes.php?dlid=alldownloadshun20050000000001

Born Gergő előadásai:

Magtár:Tájban élő Atilla 1-2

209.85.129.132/search?q=cache:5LO9UMqletMJ:songofwhitefalcon.com/print.php%3Fnews.19+Magt%C3%A1r+-+Born+Gerg%C3%B6+A+t%C3%A1jba+%C3%A9l%C5%91+Atilla+2&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu

lrob 2009.05.25. 10:42:15

Üdv mindenkinek.

Ez egy idézet.

Alcyone (J. Krishnamurti)
A MESTER LÁBAINÁL
Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár
Forrás: http://www.Tau.hu

Az egész világon csak kétféle ember van: olyan aki tud és olyan, aki nem tud, s ez a tudás a lényeges. Hogy milyen vallást követ valaki, hogy milyen fajhoz tartozik, - mindez nem fontos; a valóban fontos, a tudás, annak a tervnek az ismerete, melyet Isten az emberiség számára készített. Mert Istennek terve van, s e terv a fejlődés. Ha az ember egyszer látta ezt s igazán ismeri, lehetetlen, hogy ne dolgozzék érte, hogy ne azonosítsa magát vele, mert ez olyan dicső, olyan szép. Mivel tehát tud, Istennel van, a jó mellett és a rossz ellen, a fejlődésért dolgozik, nem pedig önzésből.
Ha Istennel van, közülünk való s egyáltalán mit sem számít, hogy hindunak vagy buddhistának, kereszténynek vagy mohamedánnak vallja magát, hogy indiai vagy angol, kínai vagy orosz. Azok, akik Őmellette vannak, tudják, hogy miért vannak itt, hogy mit kell tenniük, s igyekeznek meg is tenni. A többiek még nem tudják, hogy mit kell cselekedniök, s ezért gyakran balgán cselekszenek. Olyan cselekvési módokat próbálnak kieszelni, amelyekről azt hiszik, hogy kellemesek lesznek számukra, - mivel nem tudják megérteni, hogy mindnyájan egyek vagyunk, s ezért csak az lehet mindig igazán kellemes bárki számára, amit az Egy akar. A valótlant követik a való helyett. Amíg nem tanultak meg különbséget tenni e kettő között, még nem szegődtek Isten oldalára, s ezért ez a megkülönböztetés az első lépés.

Böszman 2009.05.25. 18:33:07

"Jézus Krisztus Betlehemben született, december 25-én..."

"Először is: a születés teljesen csillagászati. A keleti csillag a Szíriusz, ami a legfényesebb éjszakai csillag, és december 24-én egy állásban van az Orion-öv másik három csillagával. Ezeket pedig az ősi időkben úgy hívták: a három királyok."

Ennyit olvastam el belőle, és ennyi elég is volt, hogy megállapíthassam: ez egy ökörség. Jézus nem 24-én 23:53:21-kor született. HANEM nem tudjuk megmondani. Karácsony egy emléknap, semmi más(, úgy, ahogyan húsvét, és kb. az összes többi egyházi ünnep).

Aki ilyen (tév)információkból következtet, téves úton jár/fog járni. Márpedig bevezetésnek ez nagyon rossz.

Bockó · https://muslimstatistics.wordpress.com/ 2009.05.25. 20:53:10

@Böszman: Bip-bip, egy újabb retard. Fasznak büfögsz ide olyasmit, amit már ötször átbeszéltek, anélkül, hogy vennéd a fáradtságot, hogy a vitaindítót végignézd.

Elmondom: azért, mert a napnál - vagy Jézusnál, ahogy tetszik - világosabban üvöltene bele az arcodba, hogy ősi napimádó vallások plágiumát használják arra, hogy téged engedelmes, ostoba is birkává tegyenek.

Sose halok meg! 2009.07.04. 12:00:55

Bámulatos hozzászólások. Mennyi ember milyen okosnak gondolja magát!!!Tudjátok a patkányokat se úgy mérgezik, hogy kirakják elé a tiszta mérget. Igaz? Hanem 95% kaja 5% méreg.Elég a halálhoz.Az Istenbe való hit elmebetegség? A szkeptikusak mindig azt mondják, hogy bizonyítsam be, hogy van Isten! Ember!!! Bizonyítsd be Te, hogy nincs. Ne csak agyalj!!! Tudom, te tudod, hogy nincs Isten de majd megtudod, hogy van csak lehet akkor már késő!Ebből is látszik, hogy vakok és tudatlanok vagytok egy bizonyos távolságig láttok mert csak addig akartok.Egy körön belül tapogatóztok sok-sok hamisságal.Ti vagytok e világ mindent tudói, bölcsei akik átlátnak minden dolgon legyen az rejtett vagy egyértelmű. A Sátán is azt hitte,hogy bölcsebb, okosabb, erősebb Istennél és tessék elveszi jutalmát hamarosan sok imádójával együtt.Persze ez csak mese mert az az igazság amit a ti határtalan nagy elmétekkel és bölcselkedéseitekkel valósnak igaznak mondotok. Váooo! Hogy Én erre nem gondoltam, hogy én csak egy lelkibeteg ember vagyok. Tudtam, hogy valami történt velem amikor Jézust befogadtam, de nem tudtam teljesen megmagyarázni. DE hála nektek most már tudom, hogy csak elmebeteg vagyok, pedig azt hittem, hogy Isten gyermeke lettem Jézus Krisztusba vetett hitem által aki meghalt minden ember bűneiért. De persze Jézus személye csak kitaláció, zsidó propaganda hazugság ugye? Mert abba az időbe csak hülyék éltek az a rengeteg szemtanu, császárok, helytartók... Abba az időbe nem is nagyon büntették a hamis tanu vallomást, csak agyonkövezték.Ezért merték sokan azt hazudni kockára téve a saját életüket, azért vagy akiért ami szerintetek nem is létezett.De ti, végre ti vagytok azok akik felnyitják a vakok szemét! Ti akik végre az evolúcio lépcsőjén hamarabb léptetek fel a következő fokra mint a többi ember a világon.Evolúció...Hahahaha! Darwinnak (vagy a Sátánnak) az evolúciós elmélete csak Isten bölcsességét bizonyítja a teremtésben.Isten bölcsessége mérhetetlen, Ő egy megújúló fejlődő világot teremtett nem egy tehetetlen mindig beavatkozást igénylő világot.Ti nektek is nagy hitetek, ne gondoljátok, hogy ti nem vagytok hívők!!! Hisztek a Sátánnak és abba, hogy a világ magától kialakult.Hahahaaha!!! Én ennek nem örülök, hogy a halálnak hatalma van rajtatok csak azon nevetek, hogy ti szkeptikusok olyanok vagytok mint a gyerekek azt hiszitek, hogy mindent tudtok és okosabbak vagytok sok embernél. Jóllehet nálam okosabbak vagytok világi szinten, de én mégis többet tudok dolgokról, amiket hiába mondanék,... és ezeket Úr tanította nekem és láttam és átéltem. Akinek van füle hallásra hallja!!Ti nem ismeritek Jézust azért káromoljátok az Ő nevét. Számot fogtok adni minden kimondott szavatokért és elveszitek jutalmatokat. :( Sajnálom az összes ilyen embert mint ti.

Sose halok meg! 2009.07.04. 12:55:10

Isten létezése tudományos tény???? IGe lehet akkor, hogy te vagy világ legnagyobb embere, hisz te majdnem hogy bebizonyítottad, hogy Isten csak egy tudomány egy "betegség".Amikor ilyeneket írsz nem szokott fájni valamid, vagy nem érzed úgy, hogy valami nyomaszt de ennek ellenére az van benned, hogy le kell ezt írnom!
Te be tudod bizonyítani,hogy nincs Isten?
Mert én kíváncsi lennék rá ha egyértelmű cáfolhatatlan bizonyítékod van rá!!! Vagy a Föld keletkezéséről. Légyszíves adj választ nekem, (mert te biztos tudod, mert hát Isten létét is megfejtetted majdnem hogy fölé helyezed magad, olyan okos vagy)egy pár kérdésre!
1.Ha Ősrobbanás történt, honnan lett anyag hozzá ki közölte vele az energiát a semmiből, és ha egyféle anyagból robbantunk miért különböznek anyagukban a bolygók a csillagok és miért forognak különféle irányokba?(ez utóbbit biztos tudod miért kérdezem)
2.csillagok x évente születnek állítják a nagyokosak: miért nem láttunk kialakulni egyet is pedig annyi van az égen, hogy minden emberre a Földön jut 11.000.000.000. (fura) de meghalni láttunk csillagot.?
3.Ha több milliárd éves a bolygónk, miért vannak még rajta hegyek? az erózió annyi idő alatt meg figyelembe véve az akkori gravitáció erősségét, (mert hát a Föld napról napra veszít belőle)teljesen elpusztította volna.
4.Miért nincs a Földön nagyobb sivatag a Szaharánál ami kb. 4000 éves.pedig ennyi idő alatt lehetne ugye 4.000.000.000. év!
5.Hogy tud kialakulni úgy a Földön élet, hogy az elmeket az anyagot magára hagyják kitéve azt a környezeti hatásoknak?( amelyek akkor egyesek szerint elég gyérek voltak) Hogy alakult ki belőle ilyen csodálatos Föld? Ha a kocsidat kiviszed a puszta közepére és ott hagyod mondjuk 50 évig akkor az újabb lesz, több lesz, szebb lesz???!
6.Megállapították, hogy a Hold évente távolodik a Földtől 1-2 centit. Milyen közel volt mondjuk 2.000.000.000. éve Földhöz és milyen hatást gyakorolhatott rá?
7.Hogyan lehetséges az, hogy különböző földtani rétegeket (amiket vizsgálnak a nagyokosok) hatalmas fák kötik össze? több százezer év alatt miért nem korhadtak el vagy koptak el az erózió által?..................
Miért történnek azok a dolgok meg a világba amik le vannak írva a Bibliába? És most is látható egyértelműen és félelmetes.Ez csak egy pár felvetés. Várom válaszaidat.

imr 2009.07.06. 04:17:24

@Chillout: a közönség nem alákevert, egy stand up comedy-s fickó beszél a felvételen. nem olvastam végig a kommentedet,mert már az elején látszik,hogy nem is tudod mit oltasz épp.
A filmek tanulságosak, nem kell elhinni őket,ha nem akarod,ahogy nem kell hinni istenben sem és nem kell hinni a politikusoknak sem. Nekem nyilvánvaló volt,hogy a film készítője nem akar senkinek semmit bizonyítani, elmondja ő mire gondol,mi a véleménye és lehet rajta rágódni. Az biztos,hogy ésszerűbb mint az elhinni,hogy a politikusok értünk vannak, nem magukért vagy épp a cégekért akik mozgatják őket, isten létezik és ural mindent, mindenható. De nem hibáztatok senkit, a mai emberek nem gondolkodásra születtek, neveltettek és nem is akarnak gondolkodni, egyszerűbb nekik és másoknak is,ha csak bégetnek és mennek a sárga köves úton. Lehet,hogy nem tudunk egy Venus projekt vagy afféle dolgot létrehozni,de gondolkozni lehetne néha, akár mindenkinek.
Ja, és a filmek elmondják azt is,hogy lehet bármilyen vallásod, higgy amiben akarsz,csak átverni ne hagyd magad.
Na teljesen fölöslegesen írtam egy csomót..
üdv.

Bockó · https://muslimstatistics.wordpress.com/ 2009.07.10. 13:27:00

@Sose halok meg!: Ostoba vagy. Mint zeitgeistes, nem tisztem vagy célom, hogy meggyőzzelek bármiről is. Ha nem tartod logikusnak és nem válaszolja meg a kérdéseidet, ne foglalkozz vele. Ha úgy gondolod, hogy a világ jól van úgy, ahogy van, ne foglalkozz vele. Egy dolgot azonban szeretnék megjegyezni:

'Miért történnek azok a dolgok meg a világba amik le vannak írva a Bibliába?'

Azért, mert ha leírsz egy csomó dolgot, nem ellentmondásmentesen, szándékosan ködösítve, akkor bármire ráfoghatod, hogy 'aha, megmondtam', amire csak akarod. Mivel egyetlen emberi nyelv sem egzakt (ismered ezt a szót? nézz utána), a tudományban, aminek a szaros, ostoba kis életed köszönheted (szó szerint) nem is használják.

A matematikát használják helyette. Azzal ugyanis le lehet írni a világot.

Szóval, ha a fejeddel a seggedben akarod végigimádkozni az életed, tedd azt. De ne próbáld megharapni a kezet, ami a kaját adja.

Sose halok meg! 2009.07.10. 18:17:15

@Bockó:A tudománynak köszönhetem az életem? Mit nevezünk tudománynak? Definiáld kérlek! Azt gondolod, hogy a tudomány választ tud adni létezésre? Maximum megvizsálja, leírja és választ ad azokra a dolgokra amik szemmel láthatóak.A tudomány napról napra új dolgokkal szolgál, átírva azokat a régi "tényymegállapításokat" amibe annyira biztosak voltak és hittek benne. Aztán bumm jön egy újabb vizsgálat amiben kiderül, hogy 'tévedtünk nem 75 millió éve élt hanem csak 15000 éve.Ez nem tudomány!A bibliában leírtakkal kapcsolatban pedig, nem az általános vers részletekről beszélek amik szerinted ködösítettek, hanem a próféciákról az utolsó időkkel kapcsolatban. Elég visszanézni röpke száz évet a történelemben és elolvasni a bibliában a Jelenések könyvét!Höh... És utána nézd minden este a híradót. Az mind megtörténik és megtörtént ami le van írva. Az utolsó időkben élünk, de nem kell észre venni ezt is meg lehet állapítani tudományosan, meg persze hát matematikával.Abba mi a ködös, hogy 'Mert nemzet támad nemzet ellen , ország ország ellen,és lesznek éhínségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.
Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete... De a zsidókon sok prófécia beteljesedett és folyamatban van. Mire tud választ adni a tudomány?! A világ menetére, dolgaira, mik hogy működnek, arra amit a szemükkel látnak és megvizsgálnak. A nagytudású matematikusok miért nem adnak kielégítő választ a világ keletkezésére nem csak leírni kell meg kitalálni. Te nyugodtan csak nézd a vetítést és tudj meg minél többet a világról. Én nem azt mondom, hogy az embernek homokba kell dugnia a fejét, de te azt teszed. Te mindent a tudománnyal magyarázol, még azt is amit nem lehet. Mert nagyon sok olyan dolog van.Sajnos majd a pokolban fogsz rádöbbeni az igazságra, de akkor már késő. A végtelent el tudod képzelni. Hát próbáld meg, mert annyi ideig leszel örök tűzön.De valaki adjon már választ az előbbi írásomban feltett kérdésekre.De ne KÖDÖSÍTETT válaszokat!!!

iFok 2009.07.14. 14:14:20

@Sose halok meg!: De, meghalsz, mint mindenki ebben a világban. De megnyugtatlak, én is, ne hogy azt hidd, h nem.

Válaszolok neked az utolsó előtti kommentedre és a benne foglalt kérdésekre egyenként. Megpróbálok nem ködösíteni.

1. Isten létezése tudományos tény?

Igen, az; egy speciális emberi érzelem.

2. Te be tudod bizonyítani,hogy nincs Isten?

A bibliai isten, amire te gondolsz, egyértelműen kizárható a logika szabályszerűségein.
IGe't idézve: "Egy logikus világban, a bibliai Istennek nincs keresnivalója. Ezt Ő is jól tudhatja, hiszen ezért nem mutatkozik."

3. Ha Ősrobbanás történt, honnan lett anyag hozzá ki közölte vele az energiát a semmiből, és ha egyféle anyagból robbantunk miért különböznek anyagukban a bolygók a csillagok és miért forognak különféle irányokba?

Az ősrobbanást megelőző időben, annak kezdete előtt egy pontban volt összesűrűsödve minden alapvető anyagot alkotó részecske. A forgások megmagyarázhatóak egyszerű fizikai törvényekkel.

4. csillagok x évente születnek állítják a nagyokosak: miért nem láttunk kialakulni egyet is pedig annyi van az égen, hogy minden emberre a Földön jut 11.000.000.000. (fura) de meghalni láttunk csillagot.?

Naponta tanúi a csillagászok legalább egy születésének és egy másik halálának, űrteleszkópokkal, tőlünk fényévekre lévő távolságokban.

5. Ha több milliárd éves a bolygónk, miért vannak még rajta hegyek?

A hegyek kialakulás a föld kéreg - nagyon - lassú mozgásának a folyamata. Amikor is a kéreglemezek összetüremkednek, majd kialakul egy hegy. Hogy mi ennek az oka közvetetten azt meg kellett volna tanulnod az általános iskola padján...

6. Miért nincs a Földön nagyobb sivatag a Szaharánál ami kb. 4000 éves.pedig ennyi idő alatt lehetne ugye 4.000.000.000. év!

Mert a föld nem teljesen gömbölyű, és ahol található a Szahara az egy nagy kiterjedt terület és ott jobban is érte a nap, mint ahogy éri is ma is, lévén, h még a térítő mentén fekszik.

6.Hogy tud kialakulni úgy a Földön élet, hogy az elmeket az anyagot magára hagyják kitéve azt a környezeti hatásoknak?( amelyek akkor egyesek szerint elég gyérek voltak) Hogy alakult ki belőle ilyen csodálatos Föld? Ha a kocsidat kiviszed a puszta közepére és ott hagyod mondjuk 50 évig akkor az újabb lesz, több lesz, szebb lesz???!

Evolúcióval. Az autó meg korrodálódik.

7. Megállapították, hogy a Hold évente távolodik a Földtől 1-2 centit. Milyen közel volt mondjuk 2.000.000.000. éve Földhöz és milyen hatást gyakorolhatott rá?

Amíg nem volt nevezhető a Föld holdjának addig össze is ütköztek, igen. De előtte nem volt a holdja, csak egy nagyobbacska égitest.

8. Hogyan lehetséges az, hogy különböző földtani rétegeket (amiket vizsgálnak a nagyokosok) hatalmas fák kötik össze? több százezer év alatt miért nem korhadtak el vagy koptak el az erózió által?

A rétegekben ott vannak, de nem az időbeliség a kapocs, hanem ezeknek a rétegeknek az állaga, amely miatt arrébb ment egy fa, amelyek mivel szén alapúak elég könnyen megkövesedtek.

Üdv, iArgue

iFok 2009.07.14. 18:17:53

@Sose halok meg!: "Evolúció...Hahahaha! Darwinnak (vagy a Sátánnak) az evolúciós elmélete csak Isten bölcsességét bizonyítja a teremtésben."

Most látom csak,...Hogy írhatsz ilyen gonoszságot?! jah...

meg h:

"Isten bölcsessége mérhetetlen, Ő egy megújúló fejlődő világot teremtett nem egy tehetetlen mindig beavatkozást igénylő világot."

A bibliát is annyiszor szerkesztették meg annyian, h az is azt bizonyítja sem mint cáfolja, h evolúció van!

Sose halok meg! 2009.07.14. 20:36:47

@iArgue: Végre egy ember akivel normálisan lehet kérdezz feleleket játszani! :)
Engedj meg légyszíves, a válaszaiddal kapcsolatban néhány kérdést újra feltenni?
A Holddal kapcsolatban az írásod sok ???? jelet hagy maga után. Bocs de te azt mondod, hogy a Hold kiszakadt a Földből?
Vagy azt mondod, Ugyanabból az ősködből való?
Vagy valahonnan messzebbről jött és 'befogta' a Föld? ( a Hold sokkal másabb anyagában mint a Föld, nincs benne annyi vas)
Mind megdőlt!!!
Tudod, ezek találgatások amelyek évről évre változnak. Azt hozzá teszem ezekben a magyarázatokban túl sok a 'vakvéletlen', túl sok a szupernova-kataklizma.
Megjegyzem a Naprendszeren belül ma is megfigyelhető szervező tevékenységek folynak amelyek az élővilágban is ismert biológiai szervezőelvhez hasonlítanak.( járj utána)
( A véletlen nem lehet magyarázó ok!!!)
Az az egy probléma az evolúcionista magyarázatokkal, hogy túl sok a véletlen.Sok az egyszeri megismételhetetlen vakvéletlen. Én nem azt mondom, hogy nincs fejlődés, távol álljon tőlem! De nekem azt ne próbálja senki se bemesélni (mert ez a mesével egyenértékű), hogy sok sok véletlen meg egy robbanás, meg megint egy véletlen és az ÉLETTELENBŐL ÉLŐ lesz.
Komolyan te ezt tényleg elhiszed??? :(
Arra nem gondoltál, hogy az nem igazság amit tanultál a Létről, hanem csak következtetések amelyek nem is hitelesek (itt nem mindenre értem).
Köv.: a Biblia az egyetlen írás ami nem változott sok ezer év alatt. Most megyek majd folyt köv. írok a válaszaidról, mert "érdekesek"!

iFok 2009.07.15. 02:20:16

@Sose halok meg!: "Vagy valahonnan messzebbről jött és 'befogta' a Föld? ( a Hold sokkal másabb anyagában mint a Föld, nincs benne annyi vas)"

Ez így igaz! Helyesen fogalmaztál.

"Megjegyzem a Naprendszeren belül ma is megfigyelhető szervező tevékenységek folynak amelyek az élővilágban is ismert biológiai szervezőelvhez hasonlítanak.( járj utána)"

Miért járjak utána? Tudok erről! Mit változtat a mondanivalódon?

"Köv.: a Biblia az egyetlen írás ami nem változott sok ezer év alatt. "

Vegyük úgy, h a biblia ihletett,
de akkor az értelmezések miért, még a mai napig is kimeríthetetlenül ellentmondásosak a történelem hosszmetszetében; rengeteg vallást "megihletve"/felhatalmazza arra, h szertartásosan akár embert is öljenek?

Mert ha az Isten létezik akkor határtalanul gonosz. Ha meg nem az, akkor szkizofrén; különben egyszerűen véget vetne minden bajnak ebben a világban,...hogy ne használjak itt vmi képletesebb kifejezést.

Bockó · https://muslimstatistics.wordpress.com/ 2009.07.15. 14:09:26

@iArgue: Nem értem, miért szánsz ennyi energiát erre a hülyére. A tudomány fejlődőképességet és alkalmazkodóképességét hátrányként fogja fel, nyilvánvalóan fogalma sincs a tudományos módszerről. Nem magyarázatot keres, csak nevet ad annak, amit nem tud, és ha valaki azt mondja, hogy meg lehet ismerni a világot, akkor nem hiszi el, mert neki ez nem is célja, csak éli az életét, mint egy rákos sejt.

'ÉLETTELENBŐL ÉLŐ lesz.
Komolyan te ezt tényleg elhiszed??? :('

Reprodukálni lehet bazdmeg, tény. Ugyanúgy, ahogy egy biológus 2 délután alatt bemutatja az evolúciót egy baktériumtenyészeten.

Persze, kár beléd a szó, mivel egyik alaptézised, hogy istenke ül az égi trónján, és új vírusmutációk kidolgozásával tölti napjait, mert kevesli a gyógyszergyártók profitját.

iFok 2009.07.15. 15:39:07

@Bockó: igen, én sem értem mi a bánatnak...
Amikor először olvastam "ennek" a hozzászólásait azt gondoltam valami kisgyerek. (mondjuk még egy kis gyerek is értelmesebb). rá is illett a bugyuta jelző...
Ha meg mégis felnőtt, (ajjaj)...aki egy "istenhit" nevű ....gyógyítható betegségben szenved, akkor meg már tényleg fölös energiapazarlás, mert kifejlődött a személyisége...

iFok 2009.07.15. 17:11:26

vagy nem.

De ha személyeskedünk nem lesz egy jobb a sem a vitánk se a vitapartnerünk vitázóképessége.

Sose halok meg! 2009.07.15. 17:18:44

@Bockó: Pffff.....!!!! Hahahaha!!!! Majd rájöttök!!! Tudjátok igaza van Istennek. Még jó, hogy "...Isten országa nem beszédben áll, hanem erőben..."
"különben egyszerűen véget vetne minden bajnak ebben a világban,..."
Látszik, hogy mennyire hallvány lila gőzötök sincs semmiről ami Istennel kapcsolatos és a bibliával!!! "...A betű öl a Lélek megelevenít..."Tudod miért nem végez egy szempillantás alatt a Sátánnal meg a 'kutyáival'?
Összefoglalva azért mert igazságos és egy "jogi procedúrát járat a végére"! Ti csak azt hiszitek amit láttok ez lesz a vesztetek! Sorry! A tudomány nem tud mindenre választ adni, a természetfeletti létezik, de ne foglalkozzatok vele, de egy biztos, meg fogtok lepődni. Na peace!!!

iFok 2009.07.15. 17:20:19

Idézet:
"Személyeskedések nem teszik jobbá sem a vitánk, sem a vitapartnerünk vitatkozó képességét." - iArgue

X)

Sose halok meg! 2009.07.15. 17:32:47

Ha azt gondolod, hogy a "kutyáival"-t emberre értettem akkor rosszul gondolod. Nem célom személyeskedni.

iFok 2009.07.15. 17:33:26

@Sose halok meg!:" Összefoglalva azért mert igazságos és egy "jogi procedúrát járat a végére"! "

Én azt látom, mert sajnos időnként bekapcsolom a híradót, mennyi ártatlan embert "öl meg", de, nem csak katasztrófákban. De te csak higgy ebben a bizonyos Istenedben.

Sose halok meg! 2009.07.15. 17:36:48

@iArgue: Nem Isten öl! Ember!!! Vedd már észre! Van Sátán aki téged is meg fog ölni, ha nem fordulsz oda Istenhez. "...A Bűn zsoldja a betegség és a halál..."

Sose halok meg! 2009.07.15. 17:43:03

Ha azt mondod nem ad esélyt Isten a túlélésre akkor tévedsz! Elküldte a fiát Jézust aki mindenkiért meghalt. Most is mondom az igazságot, hallod, de nem érdekel. Amikor megállsz Jézus előtt, hogy számot adj, hiába fogod mondani, hogy nem hallottam Rólad! "...a tudatlanság idejét elnézi az Úr..." De a világon szinte mindenki hall róla!!!

iFok 2009.07.15. 18:40:44

@Sose halok meg!: " Ha azt mondod nem ad esélyt Isten a túlélésre akkor tévedsz! "
Ha azt mondom, hülye vagy, akkor nagy esélyem van arra, h nem tévedek...

Említetted, hogy ...látszik, h nem ismerem a bibliát.

Aztán írod, h nem Isten öl...
Akkor meg mi van az Ószövetségben leírtakkal?!
Halomra mészárolta az embereket, kénye kedvére. A Sátán nevű "szereplő" még ott se volt.

Sose halok meg! 2009.07.15. 19:24:13

Az Ószövetségben ott van a Sátán. Jób könyve 2-ben." ...A Sátán kezdettől fogva embergyilkos volt... " " ...a Sátán azért jött, hogy lopjon, öljön, pusztítson..." Az is le van írva, hogy a Sátán mi volt Istennél és mivé lett és hogy milyen tulajdonságai voltak. Az meg, hogy Isten kénye kedvére ölte az embereket ez így nem igaz!!!
Istennek a zsidó nép a kiválasztott népe. Na most ez az információ sok mindenre választ ad. Többek között arra, hogy nem fogja hagyni, hogy bántsák őket. A gonoszt, a démonokat akkor csak így lehetet kiírtani az emberek közül.Amióta Jézus megváltotta az emberiséget nincs szükség vérontásra mert ott van az Ő neve amelyre "...meghajol mindent térd, mind a mennyben, mind a földön, és a föld alatt..." és így lehet démonokat űzni. Ha nem tapasztaltam volna nem mondanám. A gonoszt Isten nem nézi jó szemmel. Amúgy meg én nem sértegettelek de ebből is látszik, hogy kinek ki az Ura.
Az Ószövetségben rengeteg prófécia van ami az Újszövetségben teljesedett be, többek között Jézus első eljövetele. (Van némi időbeli különbség.)

iFok 2009.07.15. 21:47:13

@Sose halok meg!: Kihagytam, h amikor az özönvizet elárasztotta az emberekre az Isten,...AZ ISTEN.. az Úr!...AZ ÚR...Meg, h a zsidókat jobban szerette mint a többi népet. Le van írva a bibliában, ebben a "szent könyvben", ezért vannak is irigy emberek, és a történelem (lásd.háborúk) is ezt hozza, h ez hiba volt a biblia részéről, egyáltalán különbséget tenni népek között.
Nem azt írtam, h nem nincs megemlítve a biblia ószövetségi részében a sátán, de te simán átugrasz több mint egy tucat könyvet az ószövetségből, amelyben meg vannak említve a mészárlások sora, h megemlítsed, ott van a sátán mert Jób is írt egy könyvnyi anyagot a bibliában.

Amúgy elnézést, h lehülyéztelek. Elég fáradt vagyok mostanában...

Bockó · https://muslimstatistics.wordpress.com/ 2009.07.16. 17:31:54

@Sose halok meg!: Komolyan, láttad te egyátalán a zeitgeistet, vagy csak az 'jézus nem létezik' cím indította így be a nyálelválasztásod? (Ha erre is bibliaidézettel válaszolsz, lehánylak. Nem mintha eddig bármire is érdemben válaszoltál volna.)

'Isten él!!! Ez van.'

Akkor majd ő megoldja a problémáinkat ugye? Éhínséggel, háborúval, járvánnyal, mert az ő útja kifürkészhetetlenek, áldassék az ő neve.

Hát, seggfej, az emberiség tud jobbat, ha te nem is.

Bockó · https://muslimstatistics.wordpress.com/ 2009.07.16. 17:46:03

The proof that atheism is true is that the scientific method works. Everything around us proves that.

Science has got much further in explaining the misteries of life, how we got here, the universe and basically everything, than the writers of the bible. And thats normal, we are 2k years of progression ahead.

Religious people deny this progression, yet they enjoy its benefits. Hypocrites.

Ezt a youtube-ra írtam, ha esetleg értesz angolul.

Sose halok meg! 2009.07.16. 19:28:34

@iArgue: Bocs de a:" A Sátán nevű 'szereplő' még ott se volt. kijelentést azt akkor mire értetted?
A Sátán nem úgy van ott, hogy bemutatkozik és ott áll valaki mellett. Nem hülye, mindig a háttérben marad és onnan "intézkedik", hogy ne jöjjön rá senki a "műveire". Ne felejtsd ő volt az egyik legbölcsebb, legszebb arkangyal csak kicsit sokat gondolt magáról. Látod ti is azt hiszitek, hogy Isten gonosz. Sőt nem is hisztek benne, de végül is ez is egy hit.
Az Ószövetségben a mészárlásokat, az özönvízet nem akarta Isten eszközölni, ez egy sokkal összetettebb több felé ágazó dolog mint az gondoljátok. A Sátán szereti Istent 'rossz fényben' feltüntetni ez is az egyik ok, hogy Isten miért nem pusztítja el őt, idő előtt. Ez is bölcsességét mutatja. Bebizonyít Isten sok mindent az angyalok és a mennyei seregek előtt; hogy a Sátán a legnagyobb hazudozó, pusztító, gyilkos...
De most nekem is bizonyított megint a veletek való beszélgetésekben. Megmutatta rajtatok keresztül, hogy mennyire gyűlölik Őt az emberek és,... az ilyeneknek nem fog kegyelmet adni pedig akar csak nem fogadjátok. Hmmm... :(
Ezt mondja: "...Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti..." Akiben még lát valami kis szikrát arra, hogy Felé forduljon, és ne masírozzon egyenest az örök tűzre, azt meg akarja menteni. De mindenkinek szabad akarata van választani az életet és a halált.
"...aki megnyer Engem(Jézus) nyer életet és
szerzett az Úrtól jóakaratot...
Minden valaki aki Engem gyülöl, az szereti a halált!"

Sose halok meg! 2009.07.16. 19:34:27

@Bockó: "És gyűlöletesek lesztek, mindenki előtt az én nevemért; de aki mindvégig megáll az megtartatik."

"Mert nem ti vagytok aki szóltok, hanem a ti Atyátoknak Lelke az, aki szól bennetek."

Lehányhatsz nyugodtan,de nem engem hánysz le.
Miért vagy ideges? Látszik, hogy ki mozgat téged!

iFok 2009.07.16. 22:14:43

@Sose halok meg!:

Érdekes ez az...
Isten az angyalai előtt tündököl, h Ö milyen bölcs azzal,h mindenféle nyomorúságban halnak meg emberek.

Másképp, h megértsd mit gépelek, mert maga a logikád is érdekes:

Az Isten megőrzi a bölcsességét az angyalai előtt a sátánnal szemben, h mindenféle nyomorúságban halnak meg emberek.

De hátha még mindig nem érted:

Az Isten annyira bölcs, h a szeretete az emberek iránt annyira magasztos, h az életünk felér egy sz*rral

Isten szereti ....az embert: az ő terve sokkal többre való mint az ember életének az értéke.


X)

Bockó · https://muslimstatistics.wordpress.com/ 2009.07.16. 22:34:54

Azt hiszem, én egy perverz vagyok. Beszélek ehhez az ostobához, ő meg véletlenszerű bibliaidézeteket írogat. Nincs célja, értelme, és nem is szórakoztat. Viszont, a sötétség ilyen foka hihetetlen mértékben zavar - nem önmagában, hanem a következményei miatt.

A vallásos kontextus - minden olyan, ami nem kizárólag az egyén spirituális fejlődésére helyezi a hangsúlyt, hanem az emberi együttélés szabályait is meg akarja határozni - káros, mivel nem alkalmas aktuális problémák leírására és kezelésére.

Eddig az, hogy miért vagyok ideges. Mert hülye vagy, és nem vagy egyedül. Igen, most az atyánknak lelke szólt belőlem, ahogy eddig is, mert ő bizony egy kurvanagy ateista.

A keresztény vallást valójában gyerekeknek találták ki. Ha jó leszel, kapsz csokit, ha nem, dádá lesz. Ezért álmodik minden pap rosszat a szocializmus hallatán, mert akkor tilos volt gyereket indoktrinálni. Értelmes felnőtteknek pedig, akik képesek felelősséget vállalni, nem kell ez a bullshit.

ad 3., az apokrif iratok léte önmagában cáfolja a kereszténységet. Még ha voltak is sugalmazott írások, emberek választottak közülük - haha, a niceai zsinaton dobták össze az egészet ;) -, az emberek pedig hibáznak.

Bockó · https://muslimstatistics.wordpress.com/ 2009.07.17. 13:08:48

Ja, és a jóslás. A biblia azt mondja, hogy éhínség, háború és járvány lesz. Nos, ez a történelemben mindig is volt, és nagy eséllyel mindig is lesz. Ha valaki figyelt az Addendumra az első magyar IMF segély idején, akkor simán elérhetett 50%os nyereséget 2 hónap alatt. Ugyanis:

...a Világbanknak és az IMF-nek ugyanez a szerepe, globális szinten.

Az alapséma egyszerű: adósíts el egy országot akár saját megfontolása szerint, akár a vezetők korrumpálásával, majd alakítsd ki a "feltételeket" vagy a "szerkezeti átalakítások szabályait", amelyek gyakran a következőkkel járnak:
- valuta-leértékelés
- súlyos megszorítások a szociális szférát érintően
- állami vállalatok privatizációja

Ha vettél eurót 230-ért, akkár 300+ért is eladhattad. Ennyit a jóslásról. Nem mellesleg a többi is bejött.

iFok 2009.07.17. 16:15:26

Sztem az én karórám többe van mint ennek az embernek az iskolázottsága...
Nem ismer mást csak bibliát! Nem is kell többet várni tőle. Támadja a tudományt de azért élvezi annak gyakorlati hasznát. Nekem is lenne jogos a harag, mert valóban érdemben semmit nem hozott fel.

menedzser23 (törölt) 2009.07.17. 23:43:06

A Biblia Ószövetségében leírtak részben azért bizonyíthatók, mert ezek a legendák, mítoszok az Emberiség Egyetemes Tudástárából táplálkoznak. Az özönvíz, valamint az egyiptomi 7 csapás valóban bizonyítható, de ettől a Biblia még nem lett hitelesebb a szememben. Az Ószövetség zsidó történelemre vonatkozó részei pedig sok esetben szándékos szépítések és csalások sorozata. Láttam erről német tévéadón egy dokumentum filmsorozatot. A zsidók némely győztes csatája és hőstette a valóságban pot ellenkezőleg történt, szóval ott is "megnyerték" a csatát a Bibliában, ahol a történelemben csúnyán elvéreztek... Jézus léterézésől pedig nincsenek hiteles, Biblián kívüli adatok. Aki mégis tudna ilyenekről, az kérem, jelentse nekem forrás megjelöléssel!

menedzser23 (törölt) 2009.07.17. 23:49:43

Egyébként meg a kereszténység is egy ronda zsidó vallás, hiszen szorosan épül az Ószövetségre. A kereszténység értékrendje már e vallás megjelenése előtt is jelen volt a világban, lásd buddhizmus, hinduizmus, magyarok ősvallása.
Minden keresztény ember (és hitoktató) szerint a zsidóság Isten kiválasztott népe. Mit lehet ehhez még hozzátenni? No komment (zsidóseggnyalók).

Bockó · https://muslimstatistics.wordpress.com/ 2009.07.18. 00:02:43

'A Biblia Ószövetségében leírtak részben azért bizonyíthatók, mert ezek a legendák, mítoszok az Emberiség Egyetemes Tudástárából táplálkoznak.'

Üjjé le, eggyes, fogalmad sincs arról, hogy mit jelent bebizonyítani valamit. És ez azért igaz, mert én mondtam.

Bockó · https://muslimstatistics.wordpress.com/ 2009.07.18. 00:04:54

@Bockó: Bocs, hülyeséget írtam, lehet, hogy a történelmi információkat elegendő forrás alapján bizonyítottnak lehet tekinteni, ez igaz. És persze lehet róla vitázni, nagyon konstruktívan. Azt hittem, a transzcendens részére gondolsz. Bocsánat mégegyszer.

Sose halok meg! 2009.07.18. 18:07:56

Félreértések elkerülése végett:
- nem támadtam a tudományt egy szóval se; nekem az a meglátásom, hogy ti a tudománnyal támadjátok Isten létét. Azok a dolgok amiket tényként felhoztok mind a történelemmel, a biológiával, csillagászattal...stb kapcsolatban azok igen valós dolgok egy szóval se mondtam, hogy ti hazudtok. Az más kérdés, hogy vannak olyan dolgok amiket jobban tudtok és én nem ismerek. Kétség nélkül okosabbak vagytok nálam mert nekem nincs 2 diplomám, nem foglalkozom ilyen fanatikusan a tudománnyal, nem tudok 4 nyelven...
De ha arról az oldalról közelítitek meg a dolgokat, hogy ti Isten dolgaira jöttetek rá,(ez is meg van írva, de kár a billentyűért értetek) tudományosan boncolgatva mind a környezetben, mind a csillagászatban...stb. való alkotásait, akkor se gondolkodtok el? Én nem hülyéztelek le titeket nem seggfejeztem nem bazdmegoztam amikor tudományos meglátásaitokkal jöttetek. Nem tehetek róla belőlem nem vált ki agressziót, mint belőletek Isten igéje ha halljátok. Az ördög se szereti az igazságot. Boczko a tudományoddal milyen problémákat tudsz kezelni a mai világban, az egy dolog, hogy leírod v. megfogalmazod de nem tudsz hozzátenni semmit amitől jobb lenne. Ez így volt régen is, hogy miért, mert azt mondtam.
Viszont ha mindenki bevenné azt a tanítást amit Jézus tanított, akkor képzelj el egy olyan világot amibe úgy élnek. Nem a tudomány fogja jobbá tenni az emberi kapcsolatainkat. Lásd; ti ahogy beszéltek.Hiába vagytok a legokosabbak közt a jellemetek attól még olyan mint a ...
Viszont a tudománnyal megkönnyítjük az életünket és életeket lehet menteni, nem mondtam, hogy ez nem így van. Miért állítjátok, hogy Jézus nem létezett, mert nincsen olyan kézzel fogható bizonyíték arra, hogy mit evett, mit ivott, percre pontosan hol volt, kivel beszélt azok közül akikről nem tudunk? Akik előtte éltek nagy matematikusok, fizikusok...stb azokról sincs elfogadhatóbb bizonyíték mint Jézusról. De azt ti kétség néllkül elhiszitek. Biztos azért mert ott vannak a nyomaik a tudományban a 'munkásságaiknak', mert hátrahagytak valamit az utókornak. Jézus is hátrahagyott, és újjá tett. Nem véletlen írják úgy, hogy "Kr.e." és "Kr.u."
Csak gondolj bele abba az időbe milyen törvények éltek, mit csináltak a hamisan tanuskodókkal. Hát nem azt amit ma, azt elhiheted.
Te mondtad: 'az emberek pedig hibáznak'. Igazad van. De csak a biblia írásában ugye; még véletlen se volt az embereknek(v. a Sátánnak) célja meghamisítani, eltörölni, hitelességétől megfosztani, elnyomni?
A tudományban is emberek tevénykednek és ők is hibáznak, de ők ezt nem szeretik ha kiderül, hanem inkább vakvágányra viszik a 'követőit'.
A természetfeletti létezik, ezt ha tudjátok, ha nem akarjátok látni attól még van. Itt nem a gömbvillámokra meg a hasonlókra célzok, de mondjuk kíváncsi lennék hogy mi, az és ki irányítja? Vegyük a hamis vallásokat buddhizmus, taoizmus, sátánizmus...stb. mind bálványimádás még a szűz Máriázás is. De ne gondoljátok, hogy ezekben nincsen erő! Van, de az sötét és gonosz és nem Istentől való. Az okultizmus rengeteg ember életét keseríti meg és tovább terjed a családjára fiaira, lányaira, unokájára több íziglen. Ha ezekben nem lehetne erőket(vagyis a gonoszt) felszabadítani, nem csinálná senki mert nincs értelme.De ők azt hiszik, hogy ez jó és megnyugvásuk van benne, de nem tudják, hogy mivel 'játszanak'.Menj el és nézz bele egy hivatásos boszorkány, egy sátánista vagy egy mágiával foglalkozó szemébe. Azután menj el és egy keresztény szemébe. Van az a mondás, hogy 'A szem a lélek tükre' ezt se véletlen mondják.
Sok 'isten' van, de egy az 'Igaz Élő' közülük.
Afrikába is azért van akkora nyomorúság mert ott hatalmas a bálványimádás, és Indiát is meg lehet nézni.A bálványimádás bűn!!! "A bűn zsoldja a betegség és a halál." Megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad, negyedíziglen..." Pl. A KRESZ-t is azért találták ki, hogy lehessen biztonságosan közlekedni járművekkel, ha megszeged meghallhatsz, ölhetsz, beteg lehetsz és ezért büntetés jár.Isten is megbüntet de azért, hogy ne tedd azt újra. "...összetör, de be is kötöz..." A zsidókat is sokszor büntette. Ja, meg a zsidók meg is átozták magukat amikor Jézust keresztre feszítették; "...Jézus vére a mi vérünkön..."
Mondhatod azt, hogy te a természetfeletti jelenésekre is tudományosan választ tudsz adni, de akkor hazudsz. Persze van olyan amikor azt hiszik, hogy az, közbe meg csak egy elektromos kisülés okozta, de rengeteg olyan jelenség van amit démoni vagy angyali lények okoznak. És nincs rá magyarázat.Az UFO észlelések nem különbek. Azok között is vannak csalók, de rengetegen közülük nem tudják ugyanazt az életet élni amit addig, mert olyat láttak tapasztaltak. És ezek nem csak 'egy emberi érzések'!
Höhhhh.... Inkább abbahagyom, lehet, hogy ez is fölös volt nektek.

iFok 2009.07.18. 22:03:28

@Sose halok meg!: "Higgy azoknak, akik az igazságot keresik, de óvakodj azoktól, akik azt hiszik, hogy meg is találták!" - egy francia régész

Bockó · https://muslimstatistics.wordpress.com/ 2009.07.18. 22:14:32

'Mondhatod azt, hogy te a természetfeletti jelenésekre is tudományosan választ tudsz adni, de akkor hazudsz.'

De azt is mondhatom, hogy akik azt állítják, hogy ezeket tapasztalták, hazudnak, mivel nem tudják reprodukálni, és akkor igazat mondok.

Egyébként, azt hiszem te vagy az ún 'demokrácia' legkeményebb kritikája.

Igazán születhettél volna Szaud-Arábiába, muszlimnak.

iFok 2009.07.19. 03:38:58

- nem támadtam a tudományt egy szóval se; nekem az a meglátásom, hogy ti a tudománnyal támadjátok Isten létét.
A bibliai isten vesszük most alapul, akkor nem másról beszélünk, mint a teremtő szinonimájáról......bla, bla, bla...

"De ha arról az oldalról közelítitek meg a dolgokat, hogy ti Isten dolgaira jöttetek rá,(ez is meg van írva, de kár a billentyűért értetek) tudományosan boncolgatva mind a környezetben, mind a csillagászatban...stb. való alkotásait, akkor se gondolkodtok el?"

Elgondolkodni te azon nem szoktál, h mennyi terra-floppal fognak zizegni az asztali számítógépek, amikor az ilyen hitkomiszár megcsókolhatja a seggüket a tudósoknak, h az, aki a mából a múltba utazik egy mikrosütővel térdre borulnak előtte, mert csak is Isten lehet az, aki fél perc alatt felmelegíti a kaját?!
grrr...

"A természetfeletti létezik, ezt ha tudjátok, ha nem akarjátok látni attól még van. Itt nem a gömbvillámokra meg a hasonlókra célzok, de mondjuk kíváncsi lennék hogy mi, az és ki irányítja?"

Persze, h van természetfeletti; a természettudomány meghozza a választ és amit ma annak nevezünk: természetközeli lesz... Nem is a gömbvillámra célzol, amely a feláramló és közel azonos vonalak mentén derékszögben megtörő villám komplex szférikus energiatraszformációja a térnek!?

Az olyan energiák amikre gondolsz, a tudatlanságból adódóan a természetről alkotott téves hiedelmekkel helyettesítik be, jobbat nem találva, mint gonosz szellemi lények, démonok és ehhez hasonlók.
Ezek az energiák kimutathatóak, működtek, bizonyos képességek tették és teszik ma is lehetővé. Ezen képességeink egyrészt a társadalmiasulódás miatt, másrészt annak következményeként amit az egyedfejlődés(lásd.evolúció) magával hozott; azt, h az agy rendeltetése megváltozott, és visszafejlődtek bennünk ezek. De van akiben ez megmaradt és felszínre hozta és vagy elsajátította alkalmazni azokat. Mindezeket a jelenséget az AGY teszi lehetővé, beleérve azt is, h tárgyak mozduljanak egyik helyről a másikra, testi érintkezés nélkül! A gyakorlatban fel is használják, hadászati bevetésekben, ezek közül, ilyen például, a telepátia.

Egyenlőre, ennyit mára!

Sose halok meg! 2009.07.27. 17:24:21

Sziasztok! Végig olvastam az okfejtéseiteket. Két táborrol van szó és mind a kettő más erőből táplálkozik. Az Istenfélő levéliró is és Ti is. Érdekes volt kisérni,hogy Ti milyen okos tudományokkal és valoszinű hiteles is egy szinten felvértezve harcoltok az igazatokért. Az Istenhivő levéliró viszont olyan kardot forgatot amely mindennél magasabb és erősebb. Tudod,hogy mi az ?? A z Isten Igéje!!! Kedveseim higgyétek el ,hogy az elmebeli magaslatok sohasem adnak megnyugvást és életet sem. Főleg ÖRÖK ÉLETET. A szivetekkel mi a helyzet?? Van?? É s ki lakik benne??? JÉZUS??? A Biblia nagyon sok mindenre nem ad kijelentést. Azért mert a Hatalom és Tudás Istené és a TItkok is. A Z az igazság,hogy azzal az ellenállással amit tapasztalok bennetek Isten felé egy másik erőt mozgattok erőteljesen az életetekben. É s ez az erő nem a szeretet és az ÉLet ereje, hanem a pusztulás és a halál ereje. Vagy a szeretet szó hallatán van-e több a szivetekben és az elmétekben mint a tudás!! A Bibliában Ádám és Éva bűnbeesése előtt volt Istennek/ MINDENHATÓNAK/ egy parancsa. NE EGYÉL A JÓ ÉS ROSSZ TUDÁSFÁJÁRÓL!!! Mert meghalsz ha eszel!! Tudod miért mondta ezt Isten?? Mert abban a pillanatban amint evett megnyilt a szeműk a jo és rossz tudásra. E z azért volt probléma mert azonnal Isten nélkül keresték az Igazságot. D eazt nem lehet mert Isten maga az Igazság. Lehetséges,hogy sok mindent meglehet tanulni és tudományosan kitudakolni, de ebben az a csapda,hogy csak a saját fejed és értelmeddel fogod megérteni akkor sohasem fogsz eljutni az igazságra mert az Isten bölcsessége nélkűl csak részleteket és homályokat tapintassz. Folyamatosan csak találgatsz és még ha hitelesnek tűnik bármilyen kutatás és bizonyitás akkor is ott van a " de " . Hiszen pontosan azért tette Isten ilyenné.hogy az ember sohasem tudj felnőni Isten bölcsessége és nagysága főlé. A Sátán pontosan ezt akarta tenni és ez lett a bukása Istennel szemben. Figyelj csak Istennel szemben!!! A z emberekkel szemben sajnos nem. De Jézus legyőzte Őt és Bűnt a kereszten HELYETTED halt meg,hogy Neked Életed legyen Ő Benne. A Te bűneidért is Meghalt és Feltámadt hogy Te éljél Ő általa.I gy ha elfogadod az evangéliumot akkor már a Te életedben sem lesz győztes az ördög. Mert Jézus benned fog élni és Ő elvezet majd minden Igazságra!!! És az Örök Életre!! E z a BIbliai HIT ami nagyon egyszerű és mégis sok embernek nehéz. Miért?? Mert a sok okoskodás és hiábavaló beszéd elakarja folytani. Isten azt mondta az IGÉJÉBen h anem lesztek olyanok mint a kisgyermekek semmiképpen nem mentek be Isten Országába!! A Kisgyermek egyszerűen tud hinni!!!
Figyeld meg,hogy ösztönösen mennek arra amerre szeretik Őket és elfutnak a rossztól.Tedd ezt Te is. A z Istenhivő levelezőre azt irtátok olyan mint egy gyermek. Tulajdonképpen ez bók Neki mert Ő már benne van az Istenországába!!! Mindenki azt adja ami van neki.Nektek tudásotok van amit kutattok, tanultok, érveltek és bizonygattok. Nekünk keresztényeknek Istenünk van. S zerinted kik az erősebbek??? Igazság által leszel erős" mondja az Ige!! Neked van bibliai Igazságod az Életedben?? Tudod Ki az Igazság a Bibliába?? Jézus Krisztus!!! És tudod,hogy ki Jézus Krisztus a Bibliában ?? A testté lett IGE!!! Érted?? Te is Élhetsz Általa!! Ne akarj a pokolba jutni nélküle!!!!!Juss Jézussal a mennybe!!! Amikor megtértem megfigyeltem,hogy a hitetlenek mindig beakarják bizonyitani vagy igy vagy ugy ,hogy nincs Isten. A Hivők sohasem akarják bebizonyitani mert TUDJÁK ,hogy VAN. VAGYOK AKI VAGYOK!! Tapasztald meg Te is hidd el,hogy boldogabb leszel VELE mint a tudományos magyarázatokkal. És még Istentől választ is kapsz az összes kérdéseidre a Szentszellem által. Üdv egy keresztény olvasó.

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2009.07.28. 09:32:07

@Sose halok meg!:

A te Istened és Sátánod egy és ugyan az. Ezért valójában sátánista vagy. Kérlek ne terjeszd itt agitációs propagandával a sátánizmusodat.

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2009.07.28. 16:12:14

"Sose halok meg" legutóbbi hozzászólását töröltem, mert figyelmeztetés után sem értette meg, hogy ez nem keresztény agitációs propaganda hely. Továbbá javaslom neki ezt elolvasni:

A bibliai Isten és Sátán egy és ugyanaz
vilagnezet.blog.hu/2007/11/26/a_bibliai_isten_es_satan_egy_es_ugyanaz

szarvasbogár 2009.08.24. 16:46:09

ó emberek...

ha már valláskritikára adod a fejed, tanulj teológiát. Vagy legalább vitasd meg a cikkedet egy teológussal.
pl:
Jézus december 25-én született?:D ezt honnan veszed? Azért mert Karácsonyt akkor ünnepeljük, senki sem mondja, hogy Jézus aznap született. Régi pogány ünnepek voltak aznap, azért tették erre az időpontra a Karácsonyt.

Azt sem értem, hogy miért gondolják sokan, hogy a tudomány helyettesítheti a vallást. A tudomány szóban benne van a "tudás", tehát tudni valamit. A hit azt jelenti, hogy nem tudod, hogy létezik, de hiszel benne. A tudás és a hit egymást kizárja. Semmi közük nincs egymáshoz.
A tudomány soha nem fog a vallás helyébe lépni, mert nem is tud. A tudomány és a vallás egyaránt fontos, egyenrangú fogalmak, egymást nem írják felül. Nem tették sose, és nem is fogják.
Ez ilyen egyszerű.
Ezért nincs értelme ezen veszekedni. Ha hiszel hiszel, ha nem, akkor nem. A te dolgod, nyugodj bele. A vallásos emberek nem tagadják a tudomány eredményeit, erre példa a rengeteg vallásos tudós.
Ilyen ostoba cikkekkel ne akarj önigazolást találni, mert csak magadat járatod le, valamint hergeled azokat az alacsonyan művelt ateista társaidat, akik szintén nem találnak nyugalmat a maguk hitetlenségében, és tűzzel vassal állítják, hogy majd a tudomány megváltja a világot.
Vannak dolgok, amikkel nem tud mit kezdeni a tudomány. Ezt tagadni butaság.

Ha majd tud mit kezdeni, visszatérhetünk a kérdésre.

szarvasbogár 2009.08.24. 16:48:11

Még néhány szó a szerzőhöz:
A valláskritikai blogot írsz, minimális elvárás lenne, hogy otthon legyél a teológiában, nem csak a történelemben.
Én sem írok pl. zenekritikát, mert bár nagyon szeretem a zenét, nem értek hozzá.
Minek tovább hülyíteni a világot, nem elég hülye így is?
Fontold meg légy oly jó.

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2009.08.25. 21:56:52

@szarvasbogár:
A teológia egy áltudományi ág. Otthon vagyok az áltudományi ágakban.

szarvasbogár 2009.08.27. 13:04:23

Irreleváns, hogy minek tartod a teológiát, de nem vagy benne otthon, az látszik a cikkeidből.

Apró, a történelmet is áltudománynak tartod? Mert azt állítani, hogy Jézus nem létezett körülbelül olyan, mintha azt állítanád hogy nem létezett II. Ramszesz, vagy Julius Cézár.

Egyébként elgondolkodtató, hogy a Zeitgeist legújabb kiadásából úgy ahogy van kihagyják a valláskritikai részt, illetve körülbelül 5-10 mondatot hagynak benne az előző kiadásból. Valószínűleg rájöttek, hogy amennyire elgondolkodtató a többi része a filmnek, nem méltó hozzá az a gyerekes butaság, amivel a vallás kérdéséhez viszonyulnak.

Egyébként még annyit, hogy a Keresztény vallás, csakúgy mint a Judaizmus, tiltja a Nap imádását. Ha vetted volna a fáradtságot fellapozni a Bibliát, magad is meggyőződtél volna erről. Zeitgeisték valószínűleg vették a fáradtságot.

Bockó · https://muslimstatistics.wordpress.com/ 2009.08.29. 01:37:52

@szarvasbogár: Kedves bogi. A ZG legújabb részéből, ha tényleg kihagyják a valláskritikai részt, az azért lesz, mert sok a hozzád hasonló idióta, aki nem bír megbírkózni a tényekkel.

Mindenre, amit állítasz, válaszoltunk már ennek a posztnak a kapcsán. Állítod, hogy pogány vallásoktól vették át a dec. 25.-i dátumot (ugyanezt állítja a ZG, illetve D. M. Murdock is), mégis meg vagy győződve róla, hogy a kereszténység autentikus. Számomra nyilvánvaló, hogy a kereszténység szerzői vagy plagizáltak, vagy maguktól jutottak el arra a közös alapra, ami a kereszténység és az azt megelőző pogány vallások közötti hasonlóságokat indokolja. Ez a közös alap pedig független kellett, hogy legyen helytől, időtől és kultúrától. Valami, amit mindenki imád. Van már tipped? Persze, az a magyarázat is nagyon meggyőző, hogy így volt kényelmes az embereknek.

Tanulj teológiát - ez baromság. A kereszténységet nyilván nem lehet saját kontextusán belül megcáfolni, csak egy független, objektív kontextusban, ott viszont nagyon könnyű, számtalanszor megtették már, maga II. János Pál ismerte be az evolúciót. És, még mielőtt megpróbálod beadni, hogy az összeegyeztethető a Bibliával: az egyik befejezett, a másik nem. Vagy szerinted Isten jelenleg vírusmutációkat teremt a saját, és a mi szórakoztatásunkra (meg persze, hogy a gyógyszergyártók ne maradjanak profit nélkül)?

Ha voltál már keresztény misén, bizonyára tisztában vagy azokkal a témákkal, amiket az Egyház túlnyomórészt tanít: behódolás Istennek, politika, illetve az Egyház és a politika kapcsolata. Valóban, ezeket a témákat nem tárgyalja a tudomány, mivel nem objetívak, nem relevánsak, és az emberiség problémáinak megoldása szempontjából teljesen haszontalanok. Ha tanulmányozod a buddhizmust, láthatod, hogy teljes mértékben a személyes fejlődésre helyezi a hangsúlyt. A Bibliában egy szó sem esik az értelemről. Ha azt mondanám neked, mondjuk személyesen, hogy te hülye birka, az feltehetően zavarna, ha ezt egy pap teszi, akkor örülsz neki.

Végső soron a következőket kellene mindenkinek megértenie: az emberiség problémái technológiai jellegűek. Ezek megoldásához a tudományos módszer alkalmazásával lehet eljutni. A tudományos módszer lényege, hogy állandóan bővítjük a tudásunkat, ha kell felülbíráljuk magunkat a környezettől kapott visszacsatolás (vagyis a kísérlet) alapján. A vallásos hit ezt a visszacsatolást, ezáltal a fejlődést utasítja el, konzerválva ezzel a társadalom problémáit, és ellehetetlenítve modern, egységes módszerek alkalmazását a társadalom szervezésében.

Még valami, mielőtt befejezem. A vallásos hit független az értelemtől, tájékozottságtól vagy ízléstől. Túlnyomórészt a korai indoktrinációtól függ.

Ha pedig az utolsó mondatod úgy értetted, hogy _nem_ vették a fáradtságot - szerintem így logikus, hiszen azt állítják, hogy a kereszténység napimádat -, akkor olvasd el még ezt is (azelőtt írtam, mielőtt észrevettem, hogy hiányzik a nem :):
A legutolsó megjegyzésed tesz téged a legnevetségesebbé - ha ez egyátalán lehetséges: hülyézed D. M. Murdockot (és korábban am block minden ateistát). Nos, ha láttad már azt a nőt beszélni, és ezt szűrted le... bizonyára, a rengeteg összehasonlítást Hórusz és Jézus között az Autó-Motor magazinból vette.

Bockó · https://muslimstatistics.wordpress.com/ 2009.08.29. 01:39:17

@szarvasbogár: Még valami: Julius Cézár - több száz forrás. Jézus: egy, khm, hiteles forrás.

Egy független történésznek ez nem elég.

Bockó · https://muslimstatistics.wordpress.com/ 2009.08.29. 01:47:37

@Sose halok meg!: Isten maga az igazság, Isten a saját képére teremtette az embert, tehát az igazság úgy néz ki, mint mondjuk én?

Elég kellemetlen dolog ez a logika, ugye?

Egyébként, perverz módon, van ráció, illetve van lehetséges racionális értelmezése annak, amit írsz. Én is ismerem azt a gondolatot, hogy a tudományos módszer alkalmazása a paradicsom, vagyis a Föld elvesztéséhez vezet, ahogy azt napjainkban megvalósulni látjuk. Nem gondolom azonban, hogy ez determinált, pusztán azt, hogy nagyon valószínű - vagyis, nagyon kevés esély van ennek a folyamatnak a megállítására.

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2009.08.29. 12:43:42

@szarvasbogár: Az adott fimben számomra semmi új dolog nem volt. Sőt szinte olyan, mintha a mi azt megelőző 4-5 évben történt internetes eszmecseréinkből készítettették volna. Nem csak Einstein, de már én és sokan leírták korábban is, hogy Jézus persze, hogy létezik, mint egy korábbi vallásokból és mitoszokból összeollózott mituszfigura. Ez is a valóság.

A kereszténység annyira nem eredeti és annyira nem ősi vallás, hogy már az ateizmus is legalább 500-600 évvel régebbi nála.

Ez sima kis zsidó szekta, amely óriás szektává nőtte ki magát, de attól még a lekszikális értelemben nem önálló vallás, hanem szekta.

Sose halok meg! 2009.08.29. 13:58:57

Az a legszebb az egészben, hogy senki se marad tudatlan ebben a témában. Eljön az az idő amikor mindenki meglátja az Igazságot.
Csak az a kérdés, hogy mit fog mondani annak aki elé áll!? Azt, hogy: 'gyere be a mennyegzőre, már vártalak és szeretlek' vagy azt, hogy: 'nem ismerlek téged, eredj az örök tűzre, mert szóltam és nem hallottad, zörgettem de nem nyitottál ajtót'!!!!!!!
"Én az engem szeretőket szeretem,
akik engem szorgalmasan keresnek
megtalálnak."

Ezek a viták nem úgy fognak véget érni, hogy nem tudjuk meg kinek volt igaza.
Szarvasbogár fölösleges olyan emberekkel vitáznod akik az orrukig se látnak! Mindenki hallja az igazságot, az már egyéni, hogy élni akar-e vagy halni. Szabad akarata van mindenkinek ezt tiszteletben tartja Isten, aki a vesztes oldalon akar maradni örökre, szíve joga, de Ő szólt előre, hogy az "mivel jár". Nem gyönyörködik a meghaló halálában, de az ilyen szívű emberekkel mint a fenti kommentezők... Szól hozzájuk többször, aztán meg lehet majd panaszkodni, sírni, könyörögni, hogy nem akarok a pokolra menni! De Ti választottatok!!!


Érdemes Dr. Kent Hovind előadásait meghallgatni, nem mintha erre építeném hitemet Isten felé.
Csak tudományban tud érdemben válaszolni.

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2009.08.29. 15:34:14

@Sose halok meg!: Arra nem lennék ennyire büszke a helyedben, hogy sátánista vagy. Mert a vallásod a sátánt szolgálja. Ugyan is a bibliai SátánIstenJézus egy és ugyan az. Csak épen meghasadt az elméje és egyszer ennek, egyszer meg másnak képzeli magát.

Ha pedig tévednék és nem vagy sátánista szolga, akkor könnyen meggyőzül bennünket annyival, hogy megtagadod a Sátán létezését, hogy az nem létezik a valóságban, az csak egy kitalált meselak, akárcsak Hókuszpók.

Tehát meg tudod-e tagadni a Sátán létezését????

Lássuk

szarvasbogár 2009.08.29. 16:45:15

@Bockó: Kedves Boci.
A Zg legújabb részéből mint mondtam, nagyrészt kihagyták a valláskritikai részt, biztos amiatt, mert olyan sok idióta van mint én. Ez az érv nagyszerű, de továbbra se tudod semmivel alátámasztani. Vitatkozni kulturáltan kell, ha nem tudsz rendes érveket felsorakoztatni az állításod mellett, minek szólsz hozzá?

Tételesen végigmegyek a szövegeden:

Az első, hogy mindernre válaszoltatok már, igaz, de nem volt kielégítő a válaszotok. Soha senki nem tagadta, hogy a kereszténység 2000 év alatt autentikus maradt, mondj egyetlen olyat, ami 2000 év alatt az tud maradni. Súlyos tévedésben vagy, ha azt gondolod, hogy a kereszténységet autentikusnak tartom, nem is értem honnan veszed, erre semmiféle utalást nem tettem. Nem autentikus, nem is lehet az, mert globális méretű, számos változata van, ráadásul eleve a judaizmusból származik. Arról nem is beszélve, hogy a pápai enciklikák stb. miatt eleve fejlődésben van. A pogány hatásokat soha senki sem tagadta, de ez nem jelenti azt, hogy az egészet kitalálták, és Jézus nem is létezett. A kettő állítás között nincs logikai kapcsolat.

A teológia nem csupán a kereszténység saját kontextusa, hanem általában a vallásokról szól. Teológiát tanulni nem baromság, sőt, követelmény, ha valaki jó valláskritikát akar írni. Hogyan lehet kritikát írni arról, amivel nem vagy tisztában? Sehogy vagy rosszul.

A függetlenség és objektivitás a teológia ismerete mellett állhat fent, mivel akkor ismered a saját állításodat, és az ellenkező állítást is. Ebben remélem egyetértesz. Ne írjon senki kritikát pl. Pedro Almodóvarról, ha nem látta a filmjeit. A tanulj teológiát kijelentésem nem vonta azt maga után, hogy fogadd is el. Csupán legyél vele tisztában. Az általad független, objektív kontextusban azért könnyű bármit is cáfolni, mert nélkülöz minden tényt. Ebben a kontextusban bebizonyítható, hogy szürke gandalf valójában létezett, sőt, a gyűrűk ura valójában az igazi magyar történelem. Sorra hozhatunk olyan érveket, amik ezt igazolják, viszont semmi köze nincsen a valósághoz. Valami ilyesmit tesztek ti is itt.
Az evolúció igenis összeegyeztethető a Bibliával, bár a beszűkültség ilyen fokán, amin te lebegsz, erről úgysem tudlak meggyőzni. Vedd szó szerint a Teremtés könyvét, vegyél szó szerint egy Ady verset, mit se törődj a szimbolikával, az is csak olyan beszűkült vallásos izé, mint a teológia.
Azért az árulkodó jel lehet, hogy a Teremtés könyvében az evolúció sorrendjében teremti meg Isten az életet, és sehol se beszélnek arról, hogy vége lenne ennek.

Votlam keresztény misén, viszont ahogy észreveszem te nem voltál, illetve ha igen, akkor elég rossz helyen és rossz időben. A keresztény miséken, ahol én jártam (voltam már elegen hidd el életem során), nem behódolásról beszélnek, hanem szeretetről. A szeretet is csak olyan vallásos maszlag ugye. A minden fórumon való politizálás sajnos magyar betegség, ez alól a misék sem kivételek. Ezt én is szomorúnak tartom, egy ponton látod egyet is értünk. De ez nem csak a misére igaz, például ha veszel egy filmművészeti folyóiratot, abból is üvölt a politika. Ez sajnos kis hazánkban így van, így volt mindig is.
Egyáltalán nem örülök, ha a pap hülye birkának hívna, szerencsére nem is szoktak így tenni. Volt már rá példa életem során, körülbelül 1-2.
Senki se állította, hogy az egyház tökéletes.

Végső soron megértem amit a technológiáról mondasz, de csak részben igaz. Az emberi problémák részben technológiai eredetűek. Ha ezek megoldódnak, sokkal jobb lesz az élet (ebben is igazad van), de akkor sem lesz problémamentes az élet. A technológia semmit sem tud kezdeni a gyűlölettel. (nem anyagi alapú gyűlöletről beszélek). A technológia önmagában technológiai kérdéseket tud megoldani, az ember életében más gondok is vannak, irigyellek, ha nálad nem így van.
Nagyon fontos a tudásunk bővítése is, ebben is igazad van. Nem értem egyébként miért gondoljátok, hogy a vallásos emberek a technológiai fejlődés ellen vannak. Erre szeretnék választ kapni, mert azt veszem észre, hogy az alapvető motivációtok erre az állításra épül. Az Egyház sincsen a technológiai fejlődés ellen. Utoljára a felvilágosodás korában volt, azóta már ők is "felülbírálták magukat" ahogy fogalmaztál.

Az én vallásos hitem nem független az értelemtől, az ízléstől (hiszen nagyrészt az ízléssel foglalkozom nap mint nap) valamint a tájékozottságtól. Viszont tájékozottság terén pl. ez a cikk elég hiányos.

Nem hiányzik a "nem", mivel zeitgeisték végül vették a fáradtságot, és a napimádat részt úgy ahogy van kivették a filmből.

Nem hülyéztem le minden ateistát, ha így érezted félreértettél. Azt mondtam hogy az ateisták ott tévednek... stb. Lehülyézni konkrétan a cikk íróját hülyéztem le, de pontosíthatok úgy is, hogy az adott témában nem elégséges háttértudással rendelkezik. Ha így jobban tetszik.

Láttam a nőt beszélni, ha nevetségesnek tartasz, az a te dolgod. Szerintem elég kulturált választ írtam.
Minden esetre elgondolkodtató, hogy már már annyira hisztek egy-egy olyan tudós tévedhetetlenségében, akik valami olyasmit mondanak, ami tetszik nektek, hogy az már majdnem vallásosság. Miközben arról áradoztok, hogy a tudomány kísérletek útján mindig felülírja önmagát.

Jézusra nem egyetlen forrás van, független történészként ezt is tudhatnád.

Egyébként köszönöm a hozzászólást, a sértegetések mellet olyan érveket hoztál, amikkel érdemben lehet foglalkozni.

szarvasbogár 2009.08.29. 16:46:37

Az első és az utolsó mondatom közötti eltérés nagyrészt annak köszönhető, hogy az elején kicsit felkaptam a vizet, a végére meg lenyugodtam. Emberi dolog.

szarvasbogár 2009.08.29. 16:50:08

@IGe: Az előző előtti hozzáaszólásomban leírom, hogy a kereszténység nem autentikus, legalábbis abban az értelemben, amiben ti használjátok.

Zsidó szektaként indult, de azóta 2000 év eltelt, és világvallás lett. Azért érdekes az ellentmondás, hogy mennyire értéktelennek tartod, mégis milyen erőfeszítéseket teszel, hogy megcáfold.

szarvasbogár 2009.08.29. 16:52:18

@IGe: Az hogy valaki hisz valaminek a létezésében, szerinted egyet jelent azzal, hogy szolgálja azt?

Az Isten - Sátán elméleted pedig gyermeteg, mint azt az adott cikkben le is írtam. Apropó, válaszolhatnál rá, csak előbb konzultálj egy, az adott kérdésben műveltebb ateistával.

szarvasbogár 2009.08.29. 16:56:47

@Sose halok meg!:
Kedves Sose halok meg!

Azért próbálok vitázni ezekkel az emberekkel, mert úgy gondolom, hogy abban rendszerben amiben gondolkodnak (tudományos vita), meg tudom őket cáfolni. Ettől még nem remélem, hogy jobb belátásra térnének (mindenkinek a saját maga által megismert igazság szerint kell élnie), viszont ha igazán hisznek a tudományban, kénytelenek lesznek az érv-ellenérv rendszerben játszani, mint egy tudományos vitában is szokás. Márpedig megalapozott érveik még nem voltak, de én nem adom fel a reményt.

Isten szeretetéről hiába beszélsz nekik, annyira nem nyitottak az ügyben, hogy ezzel érdemben el lehessen valamit érni. Más módszerrel talán.

szarvasbogár 2009.08.29. 17:02:46

ja és a hosszú hozzászólásomban sok az elírás, észre vettem én is, mielőtt szóltok. ez van ha az ember egyszerre sok mindent akar írni, remélem azért érthető így is.

Sose halok meg! 2009.08.29. 18:48:53

@IGe: Kedves IGe!
Kommentedre válaszolva; én a Sátánt,már amikor megtértem, újjászülettem szívemből már akkor megtagadtam az életemben!
Többé nincs hatalma az éneletemen se Halálnak se a Pokolnak! Jézus az úr a szívemben és én szeretem Őt mert Ő előbb szeretett! Van is egy ilyen dícséret aminek ez a refrénje. :)
Aki sátánista az valóban,a Sátánnak szolgája mert tudatosan szolgálja. De vannak a hitetlenek mint ti és még nagyon sokan, azokon van hatalma a Sátánnak, a Halálnak és a Pokolnak. ( Azért írom nagybetűvel ezeket a szavakat, mert személyek)
Aki a Sátánt szolgálja, azon meglátszik mind a külsején mind az életén a 'nyomorúság kezdete'.
Ellenben velem én Isten szolgálatába és imádatába tüsténkedem, és nincs hatalma rajtam a gonosznak hacsak nem önszántamból adom oda magam.
De miért is tenném, imádom Istent, Ő vigyáz rám
tudja, hogy mire van szükségem és sose hagy cserben. Ja és nem használ ki, mint a Sátán az embereket. A Sátán is szereti ha imádják és arra törekszik, hogy minél nagyobb "rajongói tábort" alakítson ki, mert abban van az ő ereje.
Mellékesen megemlítve a ti elméteken, szíveteken fejedelemségek, hatalmasságok 'ülnek'. A szellemvillágban igazi "nehézfiúk". Őszintén sajnállak titeket, de meg van adva a kiút minden egyes ember számára. Éljetek vele amíg nem késő!!!!!!

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2009.08.29. 19:05:38

@Sose halok meg!: Te nem megtagadtad a Sátánt, hanem arra használod, amire kitalálták. Buta felnőttek ijesztgetésére, akik olyan ostobák, hogy hisznek a létezésében.

ERGO Sátánista vagy. Ugyan is az nem lehet keresztény Jézus és a Pápának tulajdonított kijelentések szerint, aki a Sátán létezezését nem fogadja el. Te pedig a krisztianizmus "elvtársának" vallod magadat.

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2009.08.29. 19:07:23

@szarvasbogár: Ezt írtad:

"Azért próbálok vitázni ezekkel az emberekkel, mert úgy gondolom, hogy abban rendszerben amiben gondolkodnak (tudományos vita), meg tudom őket cáfolni."

Nos ha erre tényleg képes lennél, akkor ezzel 1 millió forintot is nyerhetnél. Itt:istenteszt.blog.hu

Sok sikert:-)

Sose halok meg! 2009.08.29. 19:28:44

Mikor mondta ezt Jézus, hogy csak akkor lehetek keresztény ha elfogadom a Sátánt!? XD
A Pápa meg, hogy mit mond az teljesen mellékes, nekem nem a pápa mondja meg, hogy mit tegyek hanem egyedül a Szent Szellem és Jézus. A bibliában nincs megírva, hogy kövessétek a pápa vagy kirendelt főkolompos tanait. Egyedül a Biblia az igaz, abban van az Igazság.
Jézus azt mondta vegyül fel a harcot a gonosz erőkkel, a Sátánnal és nem kell félni mert GYŐZTESEK VAGYUNK!!! Miért is? Mert Jézus legyőzte a Sátánt a kereszten.Lement a pokolba, előtte rengeteget szenvedett, mindezt helyettem, meg helyetted, meg az összes ember helyett a világon, és feltámadott. Mi a győzelem? Az, hogy nem kell a pokolra, majd a végső ítélet örökké tartó, emberi aggyal felfoghatatlan mértékű szenvedések, gyötrelmek helyére kerülnie az embereknek.
Feltétel? Ingyen adatik mindenkinek, csak higyj Jézus Krisztus kereszthalálában és szüless újjá a szellemedben. Azért a szellemedben mert az fog először a pokolra vagy a mennybe kerülni, majd később testet is kap az ember. Csak nem mindegy milyet, megdícsőült, vagy....
Nem értem, hogy egy tanult embernek mint neked IGe, hogy lehetnek ilyen fogalom zavaraid: "Sátánista" Ha tudom, hogy létezeik a kommunizmus és nem tagadom a létét akkor kommunista vagyok?
Ja és nem vallom magam a "krisztianizmus elvtársának" magam csak egyszerűen kereszténynek. :)

Sose halok meg! 2009.08.29. 19:51:27

"Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá
tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle:
az Ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől alkotásainak éretelmes vizsgálata
révén meglátható." (Róma levél 1:19-20)

Ugye, a logikus világ!!!! Ahol Istennek nincs helye
igaz!?

Bockó · https://muslimstatistics.wordpress.com/ 2009.08.30. 17:09:41

@szarvasbogár: Az első érvem, hogy a valláskritika - igazából nem kritika, puszta tényfeltárás - elriasztja a vallásos nézőket, akik az USA népességének jelentős százalékát teszik ki - butább nemzet, több istenhívő, érdekes módon -, teljesen legitim.

1. Nagy kényelmes annyival elintézni a felsorolt analógiák hosszú sorát, hogy véletlen. Persze, vállalhatóbb, mint a másik lehetséges válasz, hogy az egész az Ördög műve.

2. Ha nem tudsz pekingi kacsát készíteni, nincs jogod véleményt mondani a pekingi kacsáról. Ez is jó érv, jegyzetelek. Persze, most beismerem, hogy csúsztattam. Szimpla logikával felfedezhetőek a vallásos szövegekben az idejét múlt, önellentmondásos és irreleváns állítások, az a belemagyarázás, amit a teológián oktatnak, nyilván nem. Már a nyelvezete, vagyis, hogy végtelen értelmezési lehetősége létezik, elég ok arra, hogy kidobjuk az egészet a fenébe. Harmadrészt, D. M. Murdock valószínűleg többet tud a kereszténységről és a többi ókori vallásról, mint a Magyar Püspöki Kamara együttvéve.

3. Téves elképzeléseid vannak az objektivitásról (ha jól sejtem, bölcsész vagy). Nem attól leszel objektív, hogy ismersz nyolcféle baromságot, és választasz közülük egyet, hanem attól, hogy a kiindulási pontjaidat leellenőrzöd, illetve tőled függetlenül más is leellenőrizheti, és helyesen következtetsz. Mindez természetesen implikálja, hogy a vallási koncepciókról, Istenről, a magyar történelemről nem tehetsz objektív állításokat. Arról például igen, hogy mennyi volt az Egyház bevétele 2008-ban, amiből levonhatod azt, hogy az embereket hülyíteni jó biznisz.

Egyébként, ahelyett, hogy megpróbálod a Biblia teremtésmítoszát az evolúcióhoz igazítani - belemagyarázni -, nem egyszerűbb inkább elfogadni az evolúciót? Mellékesen, de, kurvára konkrétan benne van, hogy Isten befejezte, és megpihent. Ezt az ellentmondást nem oldod fel, maximum úgy, hogy hétfőn újra bement dolgozni, hogy meglegyen a munkaegység. Meg a gyógyszercégek profitja, mint mondtam.

4. Szerintem az Isten báránya elég gyakori szófordulat.

5. A technológia - és az oktatás, peace can only be achieved through understanding, ugye - meg tudja szüntetni a gyűlölet okát. Erről szól az Addendum, meg a Venus Project. Ha nincs szükséged a másiktől semmire, nem zavar, hogy jobb nálad, mert azzal neked is jobb, nincs okod gyűlölni. Ha nincs stressz, amit a jelenlegi állandó verseny szül, sokkal kevésbé cselekszik az ember hirtelen. Stb, etc, szinte bármiről meg tudjuk mutatni, hogy végső soron a technológia képes megoldani, vagy megszüntetni az okait. A szerelem meg legyen az emberek magánügye. Engem nem befolyásol az, ha azt mondják valamire, hogy 'szeresd', vagy 'tiszteld'. Ezekben a kérdésekben egyedül szoktam dönteni.

6. 'Az én vallásos hitem nem független az értelemtől, az ízléstől valamint a tájékozottságtól.'

Épp azt írtam, hogy ez a baj. Gyerekkorodban befejeződött az indoktrinációd, és képtelen vagy változtatni a véleményeden, függetlenül az információktól, amikkel találkozol. Egy nem vallásos, független embernek a ZGben leírt magyarázat nagyon kerek. Te mindenképp találsz benne valamit, amiről azt gondolod, hogy ellentmondás, hogy megnyugodj. (És eljössz ide meggyőzni másokat.)

7. Nos, mennyire hiszünk Acharya verziójában, ezt egy példával világítanám meg. Létezik a fizikában a részecskék standar modellje, ami rendkívül konzisztens, minden kijön belőle, amit részecskefizikusok valaha is tapasztaltak, csak egy dologgal volt gond, a bozonok tömege nullának adódott. Ekkor jött Peter Higgs, és kitalálta a róla elnevezett mechanizmust, ami áthidalta ezt a problémát, és megjósolta a - változatosság kedvéért - Higgs bozont. Ettől mindenkinek nedves lett a bugyija, rögtön szuperlatívuszokban kezdett beszélni, és kibuliztak több száz milliárd eurót egy kütyüre, ami majd megtalálja ezt a Higgs bozont, ezzel bebizonyítja a Higgs-mechanizmust, és feloldja mindenkiben a preorgazmikus stresszt. A matekból is lehet hasonló példát mondani - most nem tudok :) - amikor egy sejtést még a bizonyítása előtt alkalmazni kezdte, mert bíztak benne, az esztétikája alapján.

Bocs, most elterelték a figyelmem, majd írtok valamit aztán én is.

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2009.08.30. 21:30:07

@Sose halok meg!: Többek közt II. János Pál pápa is azt mondta: "aki nem hisz a Sátánban, nem hisz a létezésében, az nem hisz az Evangéliumban."

Bockó · https://muslimstatistics.wordpress.com/ 2009.09.08. 18:56:23

Ez a szomorú. Leosztjuk a kis vallásos szotyikat, miután bedugták a fejüket a racionális kontextusba, aztán visszamennek a meleg, nedves barlangjukba, és elő se jönnek többet.

Persze, jó érzés nyerni, de szeretek játszani is.

sisque 2009.09.11. 23:29:55

Hello.

Érdekes átolvasni a külömböző véleményeket.

Komolyan foglalkoztat engem is ez a téma, témakör.

Lényegében kutatásaim során rájöttem, hogy valójában létezik Isten, Allah vagy nevezzük bárhogyan is. Persze nem olyan formában mint azt a legtöbb keresztény gondolja. Az istent valójában egy irányító erőnek lehetne egyszerűen leírni. Nem mint személy létezik, aki dönt jóról és rosszról, hanem mindenkiben ott lakozik a saját istene. Hisz saját magunk döntjük el hogy mit teszünk, hogy érezünk magunkat. Szóval az akaratunk az mi "istenünk".
Aki többet akar erről tudni annak figyelmébe ajánlom a Mi a csudát tudunk a világról című filmet.

Sajnos (lehet hogy szerencsére) a legtöbb vallás arra épül, amit a legtöbb ember hallani akar. Jó lét, bűnbocsánat, mennyország (ugye ott az örök"boldogság"), stb. De persze 99%ban add ide a pénzed cserébe. És ez nem a modern korban jellemző, amióta vallás létezik azóta mindig szedték el az emberektől a pénzt, vagy kényszerrel, vagy megfélemlítéssel ( bűnbocsájtó cédulák, a fent idézet mondatok a bibliából vagy "a sok pénz nem vezet jóra" alapon lelkiismeret furdalást okoznak a hívőknek akik ennek hatásár adakoznak (és nem keveset).
És hát ez kell azoknak az embereknek akiknek nagyon kevés a felelősség tudatuk. Akármi baj is történik a környezetében, vagy saját magával a legkönnyebb ráfogni istenre : isten büntet valamiért, istenek ezzel célja van hogy ezt tette velem, stb a sok blabla. Arra nem képesek hogy beismerjék hogy én szartam el valamit és azért élek szarul. Vagy akár fordítva. Ha valami pozítív történik akkor is isten adta. Csezd meg én döntöttem hogy mit és hogyan éltem az elmúlt 5 évben, és annak az 5 évnek az eredményét kapom mostanra. Vannak ezek a szinte szállóigék : majd isten segít, majd isten .....bla bla, vagy segítesz magadon, vagy.... :)

Lényegében egy nagyon komoly hívőcsaládban lakom, vagyis nagyszüleim a hívők hívője. És nem is nagyon tetszik nekik hogy nem hiszek ebben a biblia átverésben. Dehát mit van tenni :)

Sajnos nem a legjobb a jövőkép sem.

Általában a vallás katasztrófák idején erősödik meg az emberek között. És lényegében elég sok szabad gondolkozású ember van jelenleg, de a közel jövőben ismét erősödni fog a vallás. Jelenleg évről évre több természeti katasztrófa sújt le egyre több országban, ugye aki reálisan tud gondolkodni az tudja hogy ez a globális felmelegedés végett van. Viszont az egyház olyan magas szinten fogja propagálni magát olyan dolgokkal hogy ez isten műve, mert már egyre többen tagadják őt, akkor hogy isten megmutatja a hatalmát. És aki most vesztette el a vagyonát pl egy viharban és már nincs semmije az szeretne megbocsátást nyerni.
Lehet látni hogy ahol vihar, szökőár, és hasonlók pusztítottak ott az elsők akik megjelenek a papok hogy "segítsenek". De persze nem pénzel, vagy ételel, ruhával, stb. hanem adnak hitet. Hogy ha helyre döcög az életed pár év múlva már te leszel az egyik legjobb adományozó. Sima piacgazdálkodás.
Tehát a jövőben várható az egyház megerősödése, de én bízok benne hogy azért az emberek lassan magunkban kezdenek hinni, a saját erejükben és nem egy szinte "semmiben".

Paulus777 2009.09.12. 18:29:49

Megnéztem a filmet elfogultság nélkül azonban már az elején a vallási azonosságok tekintetében kitűnnek nem megalapozott valótlanságok.-Mint pl,hogy Jézus születését December 25-re datálják mint ami azonos más vallási alakok születési dátumával.-A bibliában sehol nem található a nevezett dátum ezt később a római császárság idején a kereszténység első államosításakor vették fel hivatalosan a doktrínákba!-Ennyit a hitelességről!

Bockó · https://muslimstatistics.wordpress.com/ 2009.09.15. 15:40:13

@haggai: Figyelj már. Nem december 25.-én született - nem is született egyáltalán, mivel Jézus = Nap -, és ezt onnan tudod, hogy Nicea előtt nem volt benne a Bibliában?

Ha nem volt benne, akkor honnan tudod, hogy mikor született?

Mennyiben érvényteleníti ez a ZG által felhozott érveket?

Elárulom, ezeknek az érveknek a hitelessége az analógiákból és a konzisztenciájukból származik, akkor is pont ugyanennyire lennének hitelesek, ha Gyurcsány Ferenc mondaná el őket a tvben.

A hitelességüket pl úgy lehetne megcáfolni, ha a Bibliában nem lennének benne a következők:
- 12 apostol
- Mózes nem pusztíttatná el az arany bikát, Jézus történetében nem lenne lépten nyomon két hal, két halász, etc
- Jézust nem feszítették volna keresztre, nem három nap múlva támadt volna fel, a feltámadását nem a nyári napéjegyenlőségkor kéne megünnepelni
- Hasonlóságok Jézus és József között
- etc

Továbbá az is megcáfolná a hitelességét a ZG állításainak, ha nem létezett volna 5-10, hasonló tulajdonságokkal bíró istenség már Jézus előtt.

mullcsi 2009.10.10. 15:33:27

a tudomány minden nap változik. ma ezt mondanak, holnap azt... A hit azonban valami egészen szilárd dolog. 2000 év óta semmit nem változott, habár gyakran akarták elkorcsosítani. Sokszor sikerült is, de mindig volt egy kis mag, aki valóban Jézus tanítása szerint élt.

A külölnböző vallások történetei, amik nagyon emlékeztetnek a Szentírás történeteire, bennem éppenséggel azt erősíti meg, hogy a történeteknek valós alapja van. A Biblia tehátigazságot mesél el.

Manapság divat félretenni a "keresztény" istent, divat úgy beszélni Róla, mint egy rendező Elvről, egy általnos istenségről, aki éppenúgy Allah, mint Brahman vagy bármelyik más isten. Istent nem kell bizonyítani. Ő kijelenti magát: s ekkor már egyáltalán nem kérdés, hogy van-e, és hogy kicsoda Ő. Aki megtapasztalja az Úr Jézus jelenlétét, annak nem kérdés többé ez.

A darwinizmus megbukkot.
A marxizmus megbukkot(materializmus és ateizmus).
kereszténység még ma is él. Aharmadik világ félredobja hamis isteneit. Vannak helyek, ahol a "sohasem létezett" Jézus Krisztushoz naponta ezrek térnek. AZ életüket is odaadják. Nem mert bolondok, csak találtak egy olyan kincset, ami mindent megér. Ez az ébredés. Magyarországon is volt a negyvenes években, amikor tömegek tapasztalták meg Isten szeretetét és bűnbocsánatát.

Megcáfolták már a DAVINCI kódot is, ez a film is a semmibe tűnik...

Bockó · https://muslimstatistics.wordpress.com/ 2009.10.16. 12:10:14

@mullcsi: Legalább magadnak ne hazudj. És olvasd el, amit feletted írtam.

Sose halok meg! 2009.10.16. 19:36:59

@Bockó: Kicsi Boci és az úgy van, ahogy mondod!?
Legalább magadnak ne hazudnál! XD..XD....XD!
Olvasd el amit fentebb írtam!
Mit nyertél te??? Hahahaha.... Semmit! (Az eredmény hirdetés nem most van, de lesz!)
A barlangból meg 'mi' jöttünk ki!
De te dugd csak a fejed a látható dolgokba, vizsgáld meg, vezesd le, számold ki és jelentsd ki, hogy te mindent tudsz! Haahhh... :)... ;)
Higgyél csak nyugodtan a szemednek, a Hazugnak, burkolózz csak a tényekbe és ne akard látni a "láthatatlant" nehogy 'beteg' legyél!!!
Na jó inkább azt kívánom és kérem Istentől, hogy áldott legyen Te és egész családod élete és, hogy üdvözüljetek egytől egyig!
Tudom én hülye vagyok, de jobb hülyén örökké élni
mint agyasan égni!......................
iArgue: " Higgy azoknak aki az igazságot keresik,
de óvakodj azoktól, akik azt hiszik, hogy meg is találták!" hogy ne csak a Bibliából idézzek.

Ubu 2009.10.18. 22:39:02

Bockó · tollkabat.blog.hu/ 2009.09.08. 18:56:23
"Ez a szomorú. Leosztjuk a kis vallásos szotyikat, miután bedugták a fejüket a racionális kontextusba, aztán visszamennek a meleg, nedves barlangjukba, és elő se jönnek többet.

Persze, jó érzés nyerni, de szeretek játszani is."
"Jézus = Nap"

"– Elfogadja Ön a történeti Jézust?
– Micsoda kérdés! Senki nem olvashatja úgy az evangéliumokat, hogy ne
érezné Jézus valóságos jelenlétét. Minden szóban ott lüktet a személyisége.
Nincs mítosz, amelyben ennyi élet lenne.”
(George Sylvester Viereck, „What Life Means to Einstein”, The Saturday Evening Post,
1929. október 26.) www.jesenius.hu/files/einstein.pdf

"Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel." (Sir Bertrand Russell)

Timarcs 2009.11.26. 12:24:42

sziasztok!

nekem is van pár kédrésem a bibliához: tegyük fel megvendégelek valakit,de kikötöm, h a desszerthez nem nyúlhat, mert annak csúnya következményei lesznek!...vagyis ádám és éva nem nyúlhatott az almához, miért hozta isten szándkosan kísértésbe őket? ez nem túl pozitív...azután...ha ádám és éva leszármazottai vagyunk akkor valóban vérfertőzés történt a családban....és , ha azt tanítja a biblia, h ne ölj, és ha megdobnak kővel dobd vissza kenyérrel akkor isten miért küldött özönvizet a földre...??
szerintem a világ teremtve lett, de egyáltalán nem hiszem, h isten tökéletes, mert akkor tökéletes embereket hozott volna létre, és a szenvedésnek nyomát sem éreznénk.

és azt látom itt a blogban, h csúnyán egymásnak estek, szidkozódtok...miért? nem kéne, mert elvesz sok energiát és a lényeges dolgokról eltereli a figyelmet...sztem nem kell egymást bántani, mert az a tudományt is hátráltatja....az erő az összefogásban van, és szerintem úgy kell egymáshoz viszonyulnunk amilyenné szeretnénk tenni ezt a világot. és azt gondolom, hogy ha az emberek eljutnak tudatosan arra a szintre, h egymásra vagyunk utalva, mert "több szem többet lát" akkor válunk igazán eggyé. bár ez a sok háborúskodás, a napi munkahelyi rivalizálás, vagy akár a hétköznapi rivalizálás ezt lehetetlenné teszi. egyértelműen és egyetemlegesen beépült ez az életünkbe, és egyre inkább elveszi az igazi gondolkodást. bár itt a blogban tapasztalom azt, h az élet eredetéről és értelméről folyik az eszmecsere, de nem kéne, h eluralkodjon az indulat.
aki 100% ig meg van győződve isten létezéséről azt arra kérem, hogy ossza meg velünk azt az élettapasztalatát ami őt ebbe az irányba terelete.
mert azt gondolom, h legtöbbünk a szemünknek hisz, és megfogható dolgokban, nem pedig egy mítoszban...és a tudomány szerintem egyre inkább tárja fel a számunkra nem kézzel fogható, szemmel nem látható, de mikroszkópokkal és egyéb tudományos eszközökkel vizsgálható részecskéket és/vagy energiákat, amíg mi nem tapasztalhattuk eszközökön keresztül, a hit eszközéhez nyúltunk....
létezik az aura...létezik a gondolat anyagi formája...a gondolat energiahullám ami részecskéket bizonyos rendszerbe mozgatja és ebből adódóan alkotjuk mi magunk a világunkat...de ezt fel kéne ismernünk végre...szóval a hit, tulajdonképpen a magunkba vetett hitünk, azért fejlődik a világ, mert úgy gondoljuk van értelme....küzdünk a környezetért,h unokáink egy jobb környezetben élhessenek, felfogtuk végre,h az állatok is éreznek és vannak fájdalmaik és tudnak játszani, és szomorúak lenni, felelőségünknek érezzük, h óvjuk őket...egyre inkább felismerjük a körülöttönk élő érzékeny világot és azt gondolom, h ez a jó irány.
de semmi nem megy egyik percről a másikra....
ilyenkor tényleg kéne isten amikor gyermekek tízezrei éhheznek és betegednek meg, vagy amikor férfiainkat háborúba küldik....mi magunk vagyunk azok akik ezeken változtatni tudunk, a mi felelőségünk, és mindegy, h ilyenkor hol van isten, mert nekünk kell tenni ezek ellen. "segíts magadon isten is megsegít"...hát így van ez én azt hiszem.

isten bennünk van...megmagyarázhatatlan miért óvjuk az életet...de óvjuk. talán ez lett belénkprogramozva, talán vmi céllal szaporodunk és amikor elegen leszünk akkor jön az armageddon és jön az aratás...a Föld kitermelte magát...ez egy csúnya feltevés, dehát mi is ezt csináljuk a növényekkel és az állatokkal is...isten saját képére formált minket...vagyis ő is hasonló. talán már többet tud a világról, mint mi, de mégsem tökéletes, mert akkor nem hagyná, nem nézné végig ezt a sok szenvedést...vagy talán meg van kötve a keze? valóban nem számít az ember élet? vagy álltaok élete? mert ne higyjük, h az állatok kevesebbek és csak rólunk szól a föld...állatok megeszik egymást, és irtó fájdalmaik vannak közben, és az egytlen életcél ezen a Földön a szaporodás? nem számít a Hogyan? isten Hogyan tervezhette meg ezt a táplálékláncot ilyen módon? a fájdalomtól óvjuk magunkat és jó estben egymást is, és közben törekszünk boldogan élni,de mégis bántjuk egymást és a háborúkat természtesenek vesszük...nem az! manipulálnak minket itta földön...a földön élő "emberek"/irányítók elhallgatnak előlünk mindent és azt szeretnék, h résztevegyünk az ő általuk felépített rendszerben...kik ezek az emberek? talán UFO-k????
nem jó szándékú lények ezek az biztos...

szándékosan elhallgatnak mindent,de miért?? betegek? ők az okosok még írtják az emberiséget, egymásnak fordítják őket, hát ők nem tudják, h az összefogás az ami előre viszi a haladást???!!! tudniuk kéne, hisz ők az értelmiség...nem akkor tündököl a világ, ha mindenkinek jut betevő falat és tanítanak minket? és nem akkor lesz több olyan ember aki több és hasznosabb dolgokat é eredményeket tud majd felmutatni a haladás érdekében? nekik nem az a céluk, h megtudják honnan jöttek? őket csak az anyagi javak motíválják???? nem hülyéskedjünk már...ez nagyon alulmaradott szemlélet és ők az irányítóink????
ez hogy történhetett meg???? nem értem...
kissé hosszúra sikeredett...de már nagyon szerettem volna végre ezt kiadni magamból, és várom a regálásokat, és kérlek benneteket, h hülyézzetek le meg ilyesmi, én beszélgetni szeretnék...

sziasztok

Sose halok meg! 2009.11.27. 12:05:50

@Timarcs: Kedves Timarcs!
Igyekszem megválaszolni kérdéseidet és próbálok nem beleásni mélyebben, mert arra jelenleg nincs időm.
"miért hozta isten szándékosan kísértésbe őket?":
Nem Isten hozta őket kísértésbe hanem a Sátán. Isten elhalmozta őket minden jóval, ott volt nekik a többi fa amelyeken sokkalta finomabb gyümölcsök voltak mint az alma és még ki tudja milyen dolgokkal kedveskedett nekik. Isten csak azt mondta, hogy ehettek az összes fáról, de arról a kettőről NEM!!! Isten megpróbálja az embereket Őket is megpróbálta. Nem volt ez akkora kitétel!
ha ádám és éva leszármazottai vagyunk akkor valóban vérfertőzés történt a családban....és , ha azt tanítja a biblia, h ne ölj, és ha megdobnak kővel dobd vissza kenyérrel akkor isten miért küldött özönvizet a földre...??
Ádám és Éva idején máshogy 'nézett ki' a család,
nyilván nem voltak annyira ragaszkodók a gyerekek anyjukhoz apjukhoz mint aztán később. Az özönvíz előtti időszakban Noé idejében teljesen más világ volt.Szó szerint. Az emberek több száz évig éltek, más volt a légkör is és az állatvilág.
Akkoriban éltek a dinoszauruszok a Földön... (nem megyek bele mélyebben) "...ÉS látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a Földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz..." Móz.1.6.(5)
Akkoriban óriások is éltek a Földön nekik nagyon nagy volt az intelligenciájuk mert korcsok voltak.
(Meg is maradt alkotásaik közül jó néhány.)
Az özönvízzel kapcsolatban rengeteg bizonyíték van.
Isten nem tanítja azt, hogy: ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel! :D Ez csak egy emberi közmondás. XD
Amúgy meg ha van bibliád akkor kezd el olvasni és akkor sok mindenre választ kapsz, és nem mondasz ilyeneket.Nem akarlak ezzel megbántani, csak rengeteg olyan ember van aki akkora valótlan hülyeségeket mond Istenről, és szilárdan meg van győződve róla... De te is olvashattad a fenti írásokban. De a tudatlanság idejét elnézi az Úr!
"de egyáltalán nem hiszem, h isten tökéletes, mert akkor tökéletes embereket hozott volna létre, és a szenvedésnek nyomát sem éreznénk."
Timarcs neked mi a jó, ha pénzedért szeretnek vagy Önmagadért? Szabad akarata van mindenkinek.
Egy ember volt tökéletes Jézus Krisztus. Ő kivetítette Isten tökéletességét és meghalt Érted is. Látom benned csaponganak a gondolatok és keresed a választ, minden emberben van egy űr amit csak Isten tud betölteni. Szerintem te erre vágysz, mert a világ azt nem tudja és nem is fogja megadni neked. Szeretnél egy jobb világot mint én is, de lesz, és az örökké való. Mint ahogy az "örök tűz" is. A Földön is érezheted a mennyet, de ahhoz az Úr kell.
"talán már többet tud a világról, mint mi, de mégsem tökéletes, mert akkor nem hagyná, nem nézné végig ezt a sok szenvedést...vagy talán meg van kötve a keze? valóban nem számít az ember élet?"
Talán már többet tud a világról? : Csúnya lenne ha mi tudnánk többet az Ő művéről, csak annyit tudunk amennyi ki van jelentve és amit megvizsgálunk. ( "A természet elrejtett dolgait kikutathatja az ember, Isten bölcsessége kikutathatatlan; az ahhoz vezető út az istenfélelem." Jób könyve 28.
www.youtube.com/watch?v=UoBS3bREBaQ&feature=related
Nézd meg ezt a linket(remélem tudsz angolul ha nem fordíttasd le vkivel) csak, hogy világos legyen milyen harc van a világban és miért történnek meg azok amik. (Ha nem jól küldtem a linket akkor bocs megpróbálom majd újra.)

"szándékosan elhallgatnak mindent,de miért??"
Igen. Azért, hogy meghalj. De nem ember csinálja hanem a Sátán embereken keresztül.

"aki 100% ig meg van győződve isten létezéséről azt arra kérem, hogy ossza meg velünk azt az élettapasztalatát ami őt ebbe az irányba terelete."
Ne haragudj de csak később tudom mert nagyon sokat tudnék írni és most nincs időm. :(
Egyenlőre ennyi...

Timarcs 2009.11.28. 11:19:31

ha isten teremtette a földet és a világegyetemet akkor a sátánt is?! és az almafát is?! vagy az almafát kísértés gyanánt sátán rakta eléjük???!

és az állatok? akik egymást megölik kegyetlen módon, és ezt jónak látja Isten? az ő szenvedéseiket, és fájdalmaikat láttán isten azt mondta ez JÓ, és teremté még ilyet is olyat is...ez inkább fájdalmas, és legkevésbé sem tökéletes.

ahogy látom sátánnak is van beleszólása a dolgokba, akkor hogyan lehet isten a legnagyobb és legtökéletesebb, ha nem tud egy szempillantás alatt megküzdeni vele? peres úton jár el??? minek kell ez a hosszú peres ügy évmilliókon át az ördöggel, ha istennek mindenkinél hatalmasabb a jósága és ő maga a tökéletesség...akkor miért nem választja el szempillantás alatt a rosszat a jótól? vagy sátánnak közel akkora a hatalma, mint istennek? vagyis isten, a "JÓ" nélkül nincs a gonosz "SÁTÁN"...vagyis hisszük sátán létezését máskülömben nem hihetnénk isten létezésében...de látjuk, h isten és sátán között hosszúra nyúlik ez a pereskedés, ezek szerint sátán hatalma óriási.

ha te teremtenél egy földbolygót rajta emberekkel és állatokkal, úgy teremtenéd e, h legyen rajta egy almafa, h megkísértsd őket, vagy hagynád e sátánnak, h ő odategye azt az almafát, vagy nem?
és hagynád e és azt mondanád e, h jó,h az állatok egymást ölik a fajfentartásért vagy inkább nem hagynád.
én csak akkor teremtenék földbolygót, ha ezeket a problémákat tudom orvosolni...és akkor a világegyetemről még nem is beszéltem....

és mert nem ismerem a bibliát teljes egészében, ezért tévedhetek és valóban nem biztos, h tartalmaz ilyet, h "ha megdobnak kővel....."
de azért vagyunk itt, h beszélgessünk és gondolkozzunk, nem azért, h ne gondolkozzunk és csak fújjuk a magunkét....már bocs.... te tévedhetetlen voltál egész életedben?

semmi sem tökéletes, és szerintem a te teóriád istenről sem az. lehet, h egy-két dolgot más szemszögből kéne nézned...

mert hiszem, h teremtve lett a földön az élet, de hogy a világegyetem teremtve lett e azt nem tudom...
viszont lenne egy kérdésem...szerinted a földön kívül nem létezik élet????

hiszek a jóban és a szenvedés nélküli életben, és abban,h fantáziánk szerint mi magunk alakítjuk a világot...ha arról álmodozunk, h mi is repülünk előbb utóbb a tudomány lehetővé teszi, vagyis mi tesszük azzá. ha a csillagok közé vágyunk...látod már azt is meg lehet tenni...egyszóval először egy gondolatmenet indul el a fejünkben amire soxor gondolunk és amivel foglalkozunk a gondolatok cselekvéseket vonnak maguk után és ezek teszik álmainkat lehetővé. egyszerű.
ha te istenben és sátánban hiszel akkor számodra mindig is létezni fog a gonosz, belelátod a világba,ott van a sátán is minidg kötülötted.

ha viszont félreteszed istent, és azt mondod, ok lehet, h létezik, de most nincs itt, nem segít, hanem pereskedik sátánnal éppen, közben a földön ezer meg ezer meg mégtöbb a szenvedés meg a probléma amit mi magunk kell, h megoldjunk.
és ha nem oldjuk meg pl a környezetszennyezés problémáját akkor mi magunkat temetjük el.

de ok...az almafa előtt milyen lehetett az élet? mert akkor nem tudtuk megkülömböztetni a jót a rossztól...vagyis akkor hogyan dönthettük volna el, azt, h szabad e vagy nem szabad enni a fáról??? akkor nem is követtek el bűnt, hiszen ők tudatlanok voltak? vagy mit takar a jó és rossz megkülömböztetése??? a bibliát nem szó szerint kell értelmezni ezt is tudjuk...
de annyira sejtelmes, hogy már már belefáradunk mi emberek a fejtegetésébe....és tettekre van szükség itt a földön...ha akar jönni isten és végre vége a pernek sátánnal, örömmel fogadjuk, de addig is mi magunk tudjuk megvalósítani álmainkat akaratunkkal....mert minél nagyobb az akarat annál nagyobb energiákat küldesz az univerzum felé. minél inkább látod szemeid előtt a fejedben megszületett képet annál erősebben vetíted ezt ki a világ felé...vagyis, ha nagyon erősen elképzeled magad egy helyen egy adott szituációban azt valóságban azon a helyen érzékelni lehet...bizonyos eszközök és emberek képesek ezt érzékelni....nos hát a gondolat a létező legnagyobb teremtő erő...a világot mi magunk alakítjuk, de még nem elég erősek ezek az energiák, még nem vagyunk tudatában...ez túl misztikus, nem biztos....bla... így vannak ezzel az emberek.

szándékosan butítanak minket...

ha ténylegesen magunkba nézünk, érezzük magunkban a jót, és a fényt...húz minket magunkkkal vmi megfoghatatlan erő...nekem ez az istenem. vonz a gondok nélküli lét megteremtése. ez az embereiség istene, ezt túlmagyarázni felesleges. h isten mikor jöne el...kit érdekel???addig tegyük a dolgunkat, tegyünk magunkért, a világért...és ne a létezésén vitatkozzunk, mert az nem viszi előre a dolgokat. vannak jó emberek akik nem hiszik a bibliai istent....megvan a maguk hite. biztos te is ismersz ilyet.

Sose halok meg! 2009.11.28. 15:13:00

Fúhhhh.....!!!
Na megpróbálom egyszerűen elmagyarázni, hogy én mit látok. Ezt az egész filozofálásokat és agyalásokat egy fához hasonlítom amely felfelé szanaszét ágazik. Ezzel az a probléma, hogy már a gyökerénél ami a földbe van, beteg és elvetemült. A sűrű lombban meg könnyű eltévedni.
Minden nézőpont kérdése; sokan azt hiszik, hogy bolond, "elmebeteg" vagyok az Istenbe vetett hitem miatt. Nem látom át v. nem akarom átlátni az igazi világot csak ugyanazt kántálom, na meg hát persze támadom a tudományt.
Az én nézőpontom pedig: Az összes ateista, szkeptikus, "agyoniskolázott agymosott" egyén
azt mondja az embereknek; (és állítólag ez hiteles,
biztos vki ott volt és készült írásos feljegyzés)
Hogy volt egyszer a semmi. Semmibe a por összegyült.... Magát felrobbantotta....Magyarul megteremtette önmagát az Univerzum és ami benne van... (=Grimm fivérek)Na, és én vagyok az elmebeteg és bolond. XD XD Xd
Én ezeket, akik ezt terjesztik nagy elszántsággal őket hívom úgy, hogy
elmebetegek, vakok,stb.
De minden tünet nélkül gyógyítható!
Amúgy igen, így a legkönnyebb élni, hogy mi emberek állatok vagyunk, a véletlen műve vagyunk,
senkinek nem tartozunk elszámolni valóval, azt teszünk amit akarunk, SZABADOK VAGYUNK!!!
Isten nem ad rabigát, sokan az ellentétét állítják,de azok soha nem ismerték Istent csak vallásos szinten, abba meg csak a törvénykezés van, és hamis tanok.
Azt, hogy Isten teremtette a Földet teljességgel kizárják, de azt, hogy a világmindenség megteremtette önmagát azt elfogadják. Kajak, és én
vagyok a hülye. Amúgy meg a "teremtés mítoszuk"
sok mindenben önellentmondásos, és mese értékű.
Na, egy a vége mindennek, az alapoknál bajok vannak!
Tudod, én nem azért tudom, hogy van Isten mert sokat olvasom a bibliát és kis agyamban elraktározódott érzések jönnek elő tudat alatt, hanem azért,
mert megtapasztaltam a szellemi valóságot, a Szent Szellem erejét és Isten vezetését.
Körülbelül olyan valóságos megtapasztalás, mintha valaki most oda menne hozzád és taknyán tenyerelne.
"ha te istenben és sátánban hiszel akkor számodra mindig is létezni fog a gonosz, belelátod a világba,ott van a sátán is minidg kötülötted."
Ezt inkább ne is mondtad volna!

"és az állatok? akik egymást megölik kegyetlen módon, és ezt jónak látja Isten? az ő szenvedéseiket, és fájdalmaikat láttán isten azt mondta ez JÓ,"
Te vega vagy?
"ezer meg ezer meg mégtöbb a szenvedés meg a probléma amit mi magunk kell, h megoldjunk."
Oldj meg tudománnyal globális problémákat, pl. a felmelegedést! A tudomány ezt gátolja nem vezetem le miért.
Old meg a gyilkosságokat tudománnyal! Írtsd ki tudományosan az emberekből a félelmet az érzéseket...stb. és akkor kapsz egy más világot.

"csak fújjuk a magunkét....már bocs.... te tévedhetetlen voltál egész életedben?"
Bocs, de nem a magamét fújom ellentétben másokkal!
Nem vagyok tévedhetetlen, de tapasztalt viszont igen.
"semmi sem tökéletes, és szerintem a te teóriád istenről sem az."
Nem nekem van teóriám Istenről. Lásd: a blogban.

"ahogy látom sátánnak is van beleszólása a dolgokba, akkor hogyan lehet isten a legnagyobb és legtökéletesebb, ha nem tud egy szempillantás alatt megküzdeni vele?"
Van beleszólása igen.
Nem mondta senki, hogy nem tud megküzdeni vele. Nem értem miért zárja ki a kettő egymást?
Én tudom, hogy erősebb vagyok a szomszéd srácnál mégsem megyek át azt verem össze!

"mert minél nagyobb az akarat annál nagyobb energiákat küldesz az univerzum felé."
Huhh! ezt tanítják? vagy tapasztalatból beszélsz? :)

"ezek szerint sátán hatalma óriási."
Már mihez meg kihez képest? De te magad is láthatod.

"viszont lenne egy kérdésem...szerinted a földön kívül nem létezik élet????"
Azt a "nem"-et azért tetted oda mert, én ezt állítottam? Kérdezd meg egy "távcsöves" fickótól ők úgy is elmondják mit látnak a két szép szemükkel.

"húz minket magunkkkal vmi megfoghatatlan erő..."
Igen le a pokolba! Szó szerint.

vannak jó emberek akik nem hiszik a bibliai istent....megvan a maguk hite.
Vannak, és ők: "Reggeltől estig gyötrődnek, s a
nélkül, hogy észrevennék, elvesznek örökre." Jób 4. 20.

"Mert nem porból támad a veszedelem s nem
a földből sarjad a nyomorúság!
Hanem nyomorúságra születik az ember, s mint felfelé szállnak a parázs szikrái." Jób 5. 7-8.

Timarcs 2009.11.28. 18:07:34

@Sose halok meg!: úgy látom nagyon flegma vagy...kösz a válaszokat, de a flegmaság szintén nem pozitítv és arra utal, h nem veszed komolyan embertársadat!!!!te mondod magad istentisztelőnek?????

ki mondta, h bolond vagy???? senki...
senki nem akar bántani téged...előbb tedd a gondolataidat tisztába, sok doloögra nem is válaszoltál, és értelmetlenül ragadtál ki szavakat az előző hozzászólásomból...
istenre sincs bizonyíték...a földön kívüliekre sincs bizonyíték...én arra voltam kiváncsi te miben hiszel...csak egy egyszerű kérdés volt, nem kell mindig a rosszat látni, egyszerűen érdekel.

de egy biztos, úgy nem lehet semmit építeni, ha ennyire negatívan állsz hozzá mindenhez...
ha nem hiszek istenben akkor pokolra jutok? hát isten nem megbocsát mindenkinek? vagy csak annyira szeret minket, h a világ végezetéig a tűzben éget el????minek teremtett akkor?
ne hülyéskedj már....ezeket nem kell szó szerint venni... a létezés egy szellemi fejlődés, és te magadban higgyél elsősorban, és abban, h tehetsz vmi jót ebben a világban.

de azért hinni istenben, h nehogy pokolra kerüljek ez baromság....soha nem küldene pokolra...és nem mondom, h nincs isten....de nem ugyanarról beszélünk...

a jó, és pozitív az maga az isteni erő, az isteni szeretet...és elsősorban igen is magadat, az embereket kell tudni elfogadni, és nem hogy elfogadni hanem megbecsülni, és tudatosan érezni, h szükségünk van egymásra ahhoz, h a földet kiemeljük a káoszból. de ehhez nem elég csak istenhez imádkozni és közben mindent utálni, és várni az armageddont. szerintem nem ez a jó út!!!!

és igen....mindenen lehet változtatni...EZ A HIT!!!!!!! EBBEN KELL HINNI, ezt tartom isetni szeretet energiájának. és amúgy amikor gondolkodsz energiát termel az elméd, és azok az energiák elhagyják a testedet és a környezetben szabadon távozik tovább, vagyis amilyen energiákat bocsátasz ki, olyan rezgéseket hozol létre magad körül,és ezzel hatsz környezetedre...és ezeket az energiákat le is lehet kódolni, és műszerekkel kiolvasni a gondolataidat...vagy bárkiét...sokat költenek erre a háttérhatalmak, és szugerálják vele a világot, akár hiszed akár nem.

én hiszem istent, vagyis azt az energiát ami árad ki belőlünk és mindig megmondja mi a helyes út, hogy érd el az álmaidat. de ahhoz hogy meghallja az ember bele kell süppedned saját magadba...én bár nagyon örülnék, ha megosztanád velünk élményeidet istennel kapcsolatban. nagyon szívesen olvasnám, mert valóban érdekel....
azt hiszem a sok vallás mind "rómába" vezet.
vagyis, mind ugyanazt szeretné közölni...istent mindenki érzi, és ezt azért merem állítani, mert a szeretet erője maga isten. és akit ez az erő vezet az hisz istenben.

de a biblia által leírtakkal sok gondom van...nem egyértelmű, zaklatott írás.

Timarcs 2009.11.28. 18:11:29

ja és ügye senki sem csupán rossz...amikor pedig épp jót cselekszik akkor isten szeretet energiája győz!!! :)))

Sose halok meg! 2009.11.28. 19:22:54

@Timarcs: Nem akartam flegma lenni,csak felvettem a kommunikáció hőmérsékletet(lehet, hogy nincs ilyen de most nem találok rá alkalmas szót) amit digtáltál. Nem akartalak megbántani, amiket írtam nem gúnyból írtam, legtöbbjét nem (csak) neked céloztam. Szerintem nem léptem át semmilyen határt(tudom te nem mondtad). Az én gondolatai tisztában vannak csak néha nagyon nehéz azokat értelmesen, lényegre törően megfogalmazni. Sajnos sokat csapongok, fröcsögök és lehet, hogy nem látszik értelme, összefüggése az írásomnak.

"ki mondta, h bolond vagy???? senki..."
Nem te mondtad,nem is konkrétan rám, hanem minden
istenhívőre általánosítva. De te is olvashatod, le is vezették matematikailag. :)

"ha nem hiszek istenben akkor pokolra jutok? hát isten nem megbocsát mindenkinek?"
Sajnos igen. Olvasd az evangéliumot és világosságod lesz felőle.
Amúgy igen megbocsát mindenkinek, de annak van feltétele. És nem az, hogy a zsidóknak vigyen az embernek fia ennyi meg ennyi aranyat, pénzt...stb.
Aki érti az értse miért mondom.

"nem elég csak istenhez imádkozni és közben mindent utálni, és várni az armageddont"
Miért mondod, hogy utálok mindent, és nem várok hanem igyekszem lelkeket menteni.

"azt hiszem a sok vallás mind "rómába" vezet."
Ebben igazad van. Elmondom, hogy miért.
Vegyük az összes vallást leszámítva az Egyedüli Igaz Isten hitet.
Buddhizmus, taoizmus, szabadkőművesség, Szabadgondolkodás, sátánizmus...stb.
Bár ezeknek más és más tanai vannak, vagy valahol van hasonlatosság, de mind eltérít arról az útról
amelyen járni kell ha élni akarsz. Jézus ezt mondta: " Én vagyok az út, az igazság és az élet..." Választás előtt áll mindenki, ha tetszik ha nem!!!

Látom te szereted a természetet és sajnálod az állatokat, ha felfalják egymást. Tudod a természet egyszerre tükrözi Isten kreativitását,
bölcsességét és félelmetességét.
Nem rég néztem a National Geographicon egy természetfilmet. Oroszlánokról szólt. A végén felmerült bennem egy kérdés, ami végül is nem kérdés számomra.
Ha jól értelmezem az evolúció elméletet akkor az a lényege, hogy egy adott állat mindig továbbfejlődik, változik alkalmazkodva a környezetéhez (ami ugyancsak változhat), esetleg saját túlélése érdekében. Ha megfigyeled az állatvilágot csodaszép és jól kitalált.
Visszatérve a filmre: Az oroszlánokat mutatta vadászat közben. Nagy horda zebrát szemeltek ki maguknak. Ezek mindig egy tömegbe tömörülnek és ha együtt vonulnak vagy menekülnek sokkal nagyobb esélyük van a túlélésre. Miért? Nem azért mert "sok lúd disznót győz"! A zebrákon a csíkok (amik nem szabályszerűek) arra szolgálnak, hogy amikor az oroszlánok rájuk törnek, egy hordába vonulva
az oroszlán csak egy nagy "testet lát" a fekete fehér csíkok miatt és azért mert az oroszlánok csak a fekete és fehér színeket látják. Káprázik a szemük és zavarba hozza őket. Nem tudják optikailag kivenni a zebrát a tömegből, mert egy nagy vonuló rajnak látják.
Ha egy zebra kiválik a tömegből annak meszeltek.
Ekkor merült fel a kérdés, hogy ki mondta meg a zebrának amikor épp "továbbfejlődött", hogy az oroszlán színvak?
Én nem tagadom az evolúciót csak én úgy nevezném inkább, hogy Isten elindított munkája.

Na megyek mert csillag születik!

EMINƎM 2009.12.14. 09:15:29

@Sose halok meg!: :-o

1. A keresztény vallás hogy lehet az egyetlen és üdvözítő amikor a vatikánin túl van több tucatnyi?

2.(?) Ezt a másodikat akkor teszem fel Neked kérdésnek ha erre válaszoltál.

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2009.12.19. 18:48:19

HVG Leszedik a keresztvizet

2009. augusztus 05.

„Elutasítom azt az álnok hitelvet, miszerint csecsemőket a keresztség által meg kell tisztítani egy állítólagos eredendő bűntől” – áll azon a hitetlenséget bizonyító „keresztségtelenítő” oklevélen, amit a brit ateista szervezet, a National Secular Society honlapjáról az utóbbi öt évben több mint százezren töltöttek le. Olaszországban is több mint ezren kértek ilyen bizonyítványt. Az Egyesült Államokban is egyre terjed az ateista ige, a hasonló szervezetek ma már középiskolákban is aktívan térítenek a hitetlenségre. Mi több, saját liturgiájuk is van az egyházból ki- és a hitetlenségbe betérők hivatalos befogadására. Az USA több államában is gyakorolt ceremónia során egy papnak öltözött ateista egy „ész” felirattal ellátott hajszárítóval egyszer és mindenkorra felszárítja az akár évtizedekkel korábbi keresztelésből virtuálisan az exhívőn maradt „hitcseppeket”. Ezt követi az antiszentség elfogyasztása: szent ostya és bor helyett mogyoróvajas kekszet vesznek magukhoz a vallásosságukból kitérők. A ceremónia lezárásaként átvehetik a hitetlenségükről szóló oklevelet, amely bizonyítja, hogy „szabad akaratukból elvetik korábbi hibájukat, és a babonaság helyett az észt fogadják be”. A ma már rendszeresen megtartott ateista coming out partikon egyelőre csak néhány tucatnyian, legfeljebb százan vesznek részt, de népszerűségük állítólag nő. Ezáltal a keresztény egyházak is nem várt problémával szembesülnek. Többen hivatalos hitetlen oklevelük birtokában kérték ugyanis korábbi gyülekezetüket, hogy töröljék őket az egyházi regiszterből. A katolikus egyház viszont úgy tartja, a keresztség semmissé nem tehető szentség. A kaliforniai Concord Szent Bonaventura katolikus templomának plébánosa, Richard Mangini is csak annyit tudott megígérni a nála jelentkező ateistáknak, hogy a nevük mellett jelzik, elhagyták a katolikus egyházat.

hvg.hu/print/200932_Leszedik_a_keresztvizet.aspx

Első mohikán 2010.01.10. 02:16:19

Végigolvastam az összes kommentet, hát rendesen lefáradtam."A Darwinizmus megbukott" meg ilyenek.Lemaradtam valamiről? Mikor bukott meg?
Összegezve a tapasztalatomat a fentiekből: nem, ismétlem nem érdemes leállni vitázni, érvelni hívőkkel.Nincs semmi az égvilágon ami meggyőzhetné őket.Ellenben ők elvárnák, hogy mi (hitetlenek) higgyünk nekik bemondásra. Agyrém.

De én tudom a tutit!
Isten...ateista!!!
Ez biztos, ő mondta!

Sose halok meg! 2010.01.10. 18:45:33

@taxi33: "Nincs semmi az égvilágon ami meggyőzhetné őket"
Miről akarsz meggyőzni? Te kapaszkodsz egy olyan dologba amiről azt hiszed, hogy "igen és ámen"!

Első mohikán 2010.01.12. 06:03:01

@Sose halok meg!: Az érvelési technikádon azért csiszolj még egy kicsit.

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2010.01.13. 09:03:32

@Sose halok meg!: Az istenhit egy viszonylag könnyen gyógyítható lelki betegség. Egészen pontosan elmebetegség.

hudejo 2010.01.23. 12:04:44

Igazán szórakoztató ez a vita. Nos, mivel én mindkét oldalt megjártam - az ateizmus és a hívő lét oldalait - nyugodt mosollyal tudom szemlélni az ilyen vitákat. Ma már sem hívő, sem ateista nem vagyok, egyszerűen csak vagyok és ez nekem elég. E világ mindig elvárja, hogy egy általa felállított irányzathoz csatlakozzam, de rájöttem, hogy ez hülyeség. Mindazonáltal a Bibliában elég sok bölcsesség van leírva, csak olvasni kell a sorok között. A Biblia egyáltalán nem vallásos mű. Jól tudják ezt azok, akik "kézikönyvként" használják, mindenféle istenhit nélkül. Viszont egy komplex mű, ami remekül alkalmas arra, hogy azontúl, hogy sok igazság le van benne jegyezve - és itt nem a történetiségre vagy a hitelméletre gondolok -, sok-sok megosztást és vitát, irányzatot támasszon.
Most pedig szeretnék egy idézettel élni, méghozzá a vita tárgyát némileg képező könyvből, a Bibliából: "Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni..." (Zsid. 11,6) Nos, ez az én e vitát szemlélő olvasatomban így szól: "istenhit nélkül lehetetlen az istenhívőnek tetszeni." :) De szólhat akár így is: "ateista szemlélet (ami szintén a hit egy fajtája) nélkül lehetetlen egy ateistának tetszeni." :)) Nos, azért csak tudott valamit az, aki ezt leírta. :)
Ebben a mókás világban elméletek feszülnek elméleteknek, s hogy hol az igazság? Valahol a kettő között, azaz önmagunkban. Amikor a bibliai Jézus (aki minden bizonnyal fiktív és szimbolikus személy) azt mondja, hogy "Én vagyok az út, az igazság és az élet" (Jn 14,6), akkor a hangsúly nem ott van, ahol azt értik az emberek, azaz nem Jézus személyén, hanem az "ÉN VAGYOK"-on. Azaz mindenki maga az út, az igazság, az élet. Azaz mindenki találja meg saját, igazi önmagát a kiteljesedéshez. Senki sem mehet az Atyához (a kiteljesedéshez) csakis ÉN általam (eredeti szövegben: az ÉN által), azaz önmaga által. Legyen az tudós, melós vagy akár teológus. Ahogy a történelem legnagyobbjai tették - és itt nem a mészárosokra gondolok -, azok, akik nagy dolgokat hoztak létre, amik által fejlődött az emberiség. Ezen emberek között akadtak vallásosak is meg ateisták is. De rátaláltak valamire önmagukban - hittek önmagukban, hogy az álmukat meg tudják valósítani. Dolgoztak is rajta, nem keveset.
A Zeitgeist szerintem jó film. Igaz, van benne néhány vallástörténeti pontatlanság, de ez a lényegén nem változtat. Amúgy meg a Biblia egy szóval sem említi, hogy Jézus december 25-én született, de ez sem változtat a mondandó lényegén, miszerint az Evangéliumok sztorija egy pogány napimádó hiedelmekből valamint asztrológiából és csillagászati megfigyelésekből összegyúrt elegy, amit bizonyos kutatások szerint a római illetőségű Piso família tehetséges tollforgatói írtak meg, természetesen rendelésre. (némely kutató nekik tulajdonítja Josephus Flavius műveit is, s mint az már kiderült, a Flavius műveiben lévő utalások Jézus személyére is utólagosan lettek beírva, magyarán hamisítvány)
Hihet az ember akár egy billiárdgolyóban is, az is ugyanúgy fog számára funkcionálni, mint bármelyik istenség. A lényeg magában az emberben van, mostanság kezdenek erre egyre többen rájönni. És ezen a ponton már a tudomány és a hit nem zárja ki egymást, csak más lesz az alapja. Az ingatag és ködös, fiktív istenségek helyett az ÉN VAGYOK, azaz mi magunk. Aki olvasgatja a manapság egyre divatosabbá váló kvantumelméleteket, az számára világos, hogy miről írok, de ez már egy másik téma. Ez is benne van a Bibliában, méghozzá akkor, amikor Mózes a hegyen megkérdi a lángoló csipkebokortól, amelyben Isten jelent meg neki, hogy mégis, mit mondjon az embereknek, mi a neve? Erre az Isten pedig azt feleli, hogy "ÉN VAGYOK". És ebben van a lényeg, nem pedig eme szimbolikus történet "történetiségében", hiszen az teljesen fiktív és lényegtelen, ahogyan az egész Biblia.
No, persze, ez csak az én szerény véleményem. Azt pedig tudjuk, hogy véleménye és s...lyuka mindenkinek van. :)))

hudejo 2010.01.23. 12:46:17

Még valami...
A vakhit végül is hozott is meg vitt is. Tehát igaz a mondás, miszerint Isten egyik kezével ád, a másikkal elvesz. Vallások minden bizonnyal tettek jó dolgokat is, de tettek és tesznek rosszat is. Gyakorlatilag a jó és a rossz kioltja egymást. A történelem legtöbb mészárlása valamilyen vallásból, vakhitből táplálkozott és táplálkozik (vagy valamilyen anyagi érdekeltségből). Például a világ bizonyos részén a fiatal lányok csiklóját kivágják (kivágták), mert az ott uralkodó hit szerint az istennek nem tetsző dolog az, ha a nők élvezik a szexet. Persze lehetne sorolni az ilyen és hasonló dolgokat, de fölösleges. Hit nem tud hit ellen tenni semmit, falra hányt borsó minden szó.
Elgondolkodtató, hogy egész népek, nemzetségek haltak erőszakos halált pusztán azért, mert valakik hisznek valamiben. A hit valóban fontos dolog, része az emberi létnek. De nem mindegy, hogy hol támaszkodik meg ez a hit. Szintén a Biblia írja, hogy "Gyümölcseiről ismeritek meg a fát. Jó fa jó gyümölcsöt terem, rossz fa rossz gyümölcsöt." Ez is egyértelmű. Hihetsz akármiben, ha az a dolog virágzást és örömet, jólétet eredményez. De ha az a valami szenvedést és halált hoz valakinek, ott a dolog már sántít.
A tudomány is nevezhető egyfajta hitnek, ugyanis számos tudományos "tényről" később bebizonyosodott, hogy tévedés volt, ezért újabb tényeket "alkottak". Az ilyan "tényeknek" (azaz valójában hitnek) is voltak áldozatai. Másrészt a jelenleg közoktatási intézményekben tudományos tényként tanított dolgok némelyike pusztán elméletként van bejegyezve, ám mégis tényként oktatják. Ezért számomra a tudomány is egy amolyan vallás-féle. Természetesen elismerem bizonyított és tapasztalható eredményeit, de semmit sem veszek készpénznek, csak mert egy tudós mondta vagy leírta.
Egy érdekesség, ami bizonyára sokakat megmosolyogtat: az, hogy a Föld egy tömör gömb, a közepén izzó vasmaggal, nem egyértelműen bizonyított tény, hanem elméletként van bejegyezve, ahogy a Föld keletkezéséről szóló számtalan elmélet is. Mégis a tömör gömb-elméletet tudományos tényként tanítják. Nos, ha utána néz valaki, szán rá némi időt, akkor kiderül, hogy gyakorlatilag ugyanannyi érv, mérés és kísérlet igazolja azt is, hogy a föld üreges és a belsejében egy központi "nap" van. Ez is elméletként van bejegyezve. Különböző kísérletek hivatottak igazolni mindkét elmélet igazát, mégis, kézzel fogható, egyértelmű tények egyiket sem bizonyítják mind a mai napig. Csak az oktatott tudomány által kondicionált elmék tartják az utóbbit lehetetlennek. Ezért mára már ezt ismerik el tényként, noha csak elmélet, ugyanis az eddig legköltségesebb, legnagyszabásúbb mélyfúrás is mindössze 12 kilométer mély volt...
Most itt nem szeretnék kitérni egyik elmélet védelmére, sem cáfolatára, sem képzettségem, sem kedvem nincs hozzá, mindössze érdekességként szerettem volna megemlíteni, hogy illusztráljam a jelenlegi okított elmék kondicionáltságát, ami végső soron a jelenlegi társadalom zömében jelen van.
Van Isten? Nincs Isten? Itt is léteznek "tudós" táborok, melyek vagy ezt, vagy azt bizonyítják. Ez a huncut könyv, a Biblia, erre is tud egy okosat mondani: "Aki keres, talál." (Eredetiben úgy áll, hogy "Amit keresel, azt találod"). Tehát, amire bizonyítékot akarsz, találni fogsz rá előbb-utóbb. Be akarod bizonyítani, hogy az emberek szemetek? Nosza, áll neki bizonyítékokat keresni, fogsz találni. :) Be akarod bizonyítani, hogy az emberek jók? Kezdd el kutatni a bizonyítékokat, fogsz találni bőven. De a lényeg Benned van. Gyakorlatilag erről szólnak a Biblia (és egyéb források) valódi üzenetei. A többi csak sallang. :)

Vulgáriusz · http://en.wikipedia.org/wiki/Inge_Lehmann 2010.01.23. 13:33:11

@hudejo:
...bocsánat. De ezt*** honnan "tudod"?

"Egy érdekesség, ami bizonyára sokakat megmosolyogtat: az, hogy a Föld egy tömör gömb, a közepén izzó vasmaggal, nem egyértelműen bizonyított tény, hanem elméletként van bejegyezve, ahogy a Föld keletkezéséről szóló számtalan elmélet is."***

hudejo 2010.01.23. 14:04:31

@iArgue:
Haha, ez jó :) Az említett állati genitália említése remek reakció. :) Tudtam, hogy valakiben ez ilyen indulatot gerjeszt.
Nos, ajánlom, olvass figyelmesebben. Nem tudom, hogy az említett dolog igaz-e vagy sem. Azt viszont igen, hogy csak azért van tényként tálalva, mert valakik valakiknek valamit elhittek. Mondjuk valamilyen kísérlet eredményét. Amúgy meg tökmindegy, számomra teljesen érdektelen, hogy mi az igazság ebben a földgolyó ügyben, nem is vitaindítónak szántam, csak - mint írtam is - megmosolyogtató érdekességnek.
Egyértelmű bizonyíték valóban nem létezik a dologra, legfeljebb szeizmikus mérések, rádiófrekvenciás mérések, stb, de ugyanilyen mérések "bizonyítják" az ellenkezőjét is. Régebben sokat olvastam erről, aztán meguntam, látva, hogy mekkora marhaság még csak foglalkozni is vele. :)Persze, aki fontosnak érzi ezt, az kutassa, úgyis arra fog bizonyítékokat találni, amelyikre akar. Ahogyan az ISten létezésére vagy nem létezésére, vagy a Biblia igazságára vagy valótlanságára keres bizonyítékokat. Szóval igen mókás a dolog. Nekem meg amúgy tökmindegy, melyik az igazság, a fő, hogy én jól érezzem ennek a gömbnek a felszínén magam.
Ahogy az is tökmindegy számomra, hogy igaz-e a Biblia vagy sem. Attól én sem jobban, sem rosszabbul nem leszek, ha valamelyik igaz. Attól még élem az életem és inkább magamra figyelek, semmint különféle okoskodó elméletekre. Mindkét "táborban" vannak boldog és boldogtalan emberek. Én a boldogságot választom, anélkül, hogy bármelyik tábor elkötelezettje lennék. A vita pedig csak addig jó, amíg élvezetes.
Mint azt leírtam az első hozzászólásomban, ez is csak egy vélemény.
Ha pedig annyira megragadott a földgolyós téma (pedig tényleg csak szőrmentén említettem meg), hogy egy állat nemi szervének említésére adott okot, nyiss rá egy külön topikot, ahol erről lehet vitázni. Engem nem érdekel, akármi is van a Föld belsejében. :) Így is, úgy is itt kell élnem a felszínén, úgyhogy beérem ennyivel :))))

mypace 2010.02.28. 17:16:59

ATEOLÓGIA

Hívőként bizonyosságot
Halálom után ígérnek.
Ateistaként halálomig
Bizonyosságok érnek.

(Jónás Tibor YoTi)

Véleményem szerint, a vallás - mint elmélet - tudományfilozófiai alapon könnyedén cáfolható. Az általános siker egyrészt azért marad el, mert (nagy tudósaink bánatára) az egyetemről kikerülő fizikusok sem tudják megmondani kellő pontossággal, hogy mikor bizonyított egy elmélet, mert a tudományfilozófiát nem tanulták meg. (Kampis György)
A természettudós egészséges esetben szkeptikus, de nem a mai (magyar) értelemben, hanem az eredeti értelemben, vagyis nem arról van szó, hogy nem hisz semmiben, hanem mindent lehetségesnek tart. A hit pedig nem ismeri a bizonyítás kényszerét, hiszen akkor nem hívhatnánk hitnek. "Hinni annyi, mint nem akarni tudni." (Nitzsche)
Mint tudjuk, a "tudománytalan" elméletek képviselői (ID. képviselői, vallások képviselői) sokszor hivatkoznak arra a jogosnak tűnő érvre, hogy nekik is joguk van beszámolni a nyilvánosságnak az elméleteikről, hogy az egyén szabadon dönthessen. Ennek alapján kérnek helyet és időt (sőt, sokszor anyagi támogatást is) különböző területeken (oktatás, nevelés, stb.), akár a tudományos elméletek, ismeretek rovására is.
Már felismert tény, hogy a tudományfilozófiával ellentétes nevelés nagy mértékben visszaveti a tudomány támogatottságát a társadalomban és az oktatásban is torzulást okoz (kevesebben jelentkeznek természettudományi karokra). A "tudománytalan" elméletek képviselői nem ismerik fel, hogy ez akadályozhatja az életszínvonal fejlődését sőt, veszélyeztetheti a szinten tartását is, mivel nem "termelődik" ki az ezekhez szükséges tudományos elit pótlása.

A tudománnyal vitázni nem sok értelme van tudományfilozófiai ismeretek nélkül. Körülbelül olyan, mint zongorázni zene tanulása nélkül, amihez szintén mindenkinek joga van, csak kérdés, hogy érdemes-e meghallgatni? (nem szó szerinti idézet Kampis Györgytől)

Ezek alapján azt hiszem, ha egy szkeptikust megakarunk győzni a hitről - és fordítva -, kb. olyan, mintha a krokodilt ráakarnánk szoktatni a legelésre.

Úgy gondolom tehát, hogy a hit, vagy vallás elméleti cáfolata nem elégséges kísérlet, hiszen a gyökerek mélyebben vannak. Méghozzá nem csupán a történelemben, hanem a pszichikumban is.

Következtetésemet (mely természetesen vitatható) az alábbiakra alapozom:

"A 3-4 év körüli gyerek vágyik rá, hogy szülei szeressék, örüljenek neki, büszkék legyenek rá.
Gyakori azonban, hogy a szülők elsősorban az elégedetlenségüknek adnak hangot és/vagy olyan sokszintű és magas elvárásokat támasztanak gyermekükkel szemben, melynek folyamatos teljesítése lehetetlen.
A gyerek kicsi, gyenge és kiszolgáltatott. Számára szülei "mindenhatóak", "mindentudóak", így a róla alkotott véleményt igazságként fogadja el. Nem tudja megítélni azt sem, hogy a vele szemben támasztott elvárások, követelmények reálisak-e, teljesíthetőek-e. Nem mérlegeli-mérlegelheti azt sem, egyetért-e ezekkel. Csak ezt a követelményrendszert ismeri. Nem tud és nem is mer szembehelyezkedni.
Jobb azt hinnie, hogy szülei jogosan szidják, szólják le, mintha azt gondolná, nem szeretik, azért ilyen ridegek vele. Azaz inkább "bűnösnek" vallja magát, minthogy elveszítse a hitét a felé irányuló szeretetben. Ugyan-akkor félni kezd, hogy aki ennyi hibát, "bűnt" követ el, az mennyi ideig tarthatja meg ezt a szeretetet.”

Forrás: www.hazipatika.com/articles/Buntudat_buntudatkeltes?aid=20030509153245

"Minden gyermek tökéletesnek hiszi szüleit. A gyermek természetétől fogva gyámoltalan, gyenge: csak úgy érezheti magát biztonságban a világban, ha elhiszi, hogy szülei mindenhatóak, tökéletesek, és oltalmazók. A gyermek ezt a hitét tűzön-vízen át megvédi, még akkor is, ha a külső szemlélő számára teljesen egyértelmű, hogy a szülő hibát hibára halmoz, és, hogy nem lehet benne megbízni. A gyermek számára inkább elviselhető az a tudat, hogy ő okozta a bajt a családban, mint az, hogy a szülei gyengék, vagy igazságtalanok. A gyermek önmagát hibáztatja mindazért, ami történt.”

Forrás: Szõdy Judit (okleveles pszichológus /egyetemi végzettség/): Válás gyerekszemmel, és Szõdy Judit: Kakuk

Ugyanez a gyermeki lelki folyamat játszódik le a felnőtt hívőkben is. (Lásd: „A mindenható”, "Mi Atyánk", "gondviselés", "bűnbocsánat", a megváltásban rejlő bűntudat.)

Sőt, a pszichológusok és az átlagember is tisztában van azzal, hogy a gyerekek hisznek a szavuk erejének. Amikor a sarokban állnak büntetésül és valami rosszat kívánnak annak, aki megbüntette őket és az megtörténik, azt hiszik, hogy a kívánságuk valóra vált.

Ez is kísértetiesen hasonlít a felnőtt vallásos viselkedésre, mégpedig az imádkozás rituáléjára és az azzal kapcsolatos reményekre.

„A testtartás azonban nem csak tükrözi az ember jellemét, érzelmi állapotát, de vissza is hat rá! Konrad Lorenz, a Nobel díjas tudós hívta fel a figyelmet arra, hogy a katonai lelkesedés azonnal megfeszíti az izomzatot és kiegyenesít. Nem véletlen, hogy szerte a világon a kihúzott, megfeszített test (ki a mell, be a has!) a hivatalosan elfogadott katonai tartás; hiszen ez hozzásegíti a katonát ahhoz, hogy kialakuljon benne az önbizalom és a lelkesedés, amely az eredményes küzdelem nélkülözhetetlen lelkiállapota.
De a meghajlás a hatalom előtt vagy éppen a térdeplés az imában szintén támogatja az embert, hogy az alárendelődés, az én-feladás szükséges érzelmi bázisa létrejöjjön. Az „örök vesztes” lehajtott fejjel, előre ejtett vállal jár, folytonosan a „szociális baleset” ellen védekezik.”

Forrás: Ranschburg Jenő (pszichológus, a pszichológiai tudományok kandidátusa. ): „A nő és a férfi” c. könyve

Úgy tűnik, a vallásos ember nem akarja tudomásul venni a szülők elvesztését, nem akar felnőni, fél az önállóságtól, a döntés felelősségétől, súlyától.
Mindezt figyelembe véve, azt gondolhatjuk, hogy a vallásosság gyermeki, „infantilis” tulajdonság, vagy lelkiállapot, valamint azt, hogy gyengíti a küzdelem, a fennmaradás, de legalábbis a felemelkedés, a fejlődés képességét.
Hogy joggal gondolhatjuk ezeket, vagy sem, azt döntse el mindenki maga!
Ha viszont igen, akkor az emberiségnek a vallásosságot ki kell nőnie, mint egy gyermekbetegséget. Ehhez viszont hozzásegíthetik az ilyen viták.

Ui: Fenti okfejtésem nem minden vallásra vonatkoztatom, hanem a vallások általam nem pontosan behatárolt körére, de elsősorban az európai, tradicionális vallásokra (egyistenhit, keresztény vallás és talán másra is, de kiterjeszthetőségét nem vizsgáltam).

Bee-zony 2010.04.24. 22:28:33

A vallás, mint szülő-pótlék, és a szép ígéretek csali-halmaza (ezt elmebetegségnek nevezni szerintem túlzás, fogyatékosságnak viszont lehet):
Levonható az a következtetés (is), hogy valamely vallásalapító vallásának hitbeli követése a gyenge gondolkodási képességű emberek világnézet-pótléka, mert nekik se jó gondolkodási képességre, se saját vallásra-világnézetre nem tellett. Tehát választanak egyet a meglévő kollekcióból (leginkább azt, amit a kéznél lévő vallás-ügynökök felkínálnak nekik), és ahhoz ragaszkodnak mindenáron, mert már túl sok időt-energiát fektettek bele ahhoz, hogy feladják, és akkor megint nem lenne semmi támpontjuk, és elvesztenék a másoktól kapott „lelki tőkét”.
Az örök élet ígérete, a boldogság, a gondoskodás, a szeretet nem csábító? (Valamint a mennyei szüzek az iszlámban, még test nélkül is?) Dehogynem. Hol ígér ilyeneket a materializmus, az ateizmus, a logika? Sehol? Akkor nem csoda, ha nem rájuk szavaznak a vágyaikat kielégíteni akarók. Márpedig tuti üzlet a szép ígéret, mert nincs számonkérési lehetőség; még egy halott sem tért vissza reklamálni… na ugye.
A szülőpótlék, a csábító ígéretek, a cukor (mennyország) és a korbács (pokol) alkalmazása az, ami a kb. 80% érzelem, 20% értelem átlagembereket megragadja, mint a mágnes.
Ha pedig még meg is lehet élni belőle itt a Földön, akkor pláne.
Így lesz az ezeket keresőkből az adott vallás leghűségesebb kutyusa… Nem számít, ha nincs igaza, akkor is ő a gazdi, akit követni és képviselni kell.
Már csak azért sem számít, mert a végiggondoláshoz, hogy igaza van-e, olyan szellemi képesség kellene, ami az ebeknek nincs.
Meg lehet nézni ezen a blogon is sok száz hozzászólásban, hogy a vallás kutyái hogyan ugatják a gondolkodókat, valamint egymást, még akkor is, ha egyébként ugyanazt a könyv-gumicsontot használják szellemi táplálékként, csak a felekezet más.
Kis etológiai faj- és fajtahatározó Isten állatkertjéből :-)
Arra lennék még kíváncsi, ha van egy vallásra hajlamos ikerpár, és az egyikük keresztény befolyási övezetben, a másikuk pedig muzulmán vagy hindu övezetben nő fel, akkor milyen vallásuk lesz?
Másik: a választási ígéreteket nyugodtan a vallás egy fajtájának lehet tekinteni, vö. Gyurcs(ót)ány és MSZP 2006, és „Én Gyurcsány minden szavát elhiszem” - MSZP szavazó, bele a kamerába). Azóta már lehet, hogy nincs meg ez a hite, és „ateista” lett az illető. A nagy vallásoknál viszont ez a veszély nem fenyeget, lásd a halottak (nem létező) visszamenőleges reklamálási lehetőségét a materiális életből való távozás után.
Hogy ezzel a lehetőséggel hányan éltek vissza…? Szerintem mindegyik hitető vallás.
De pl. a taoizmus nem ilyen. (A kínaiak köszönik, megvannak, a Nyugat pedig hanyatlik, és a halálán van; és talán van a kettő között valami összefüggés.)
A magam részéről, hogy mi van a halál után, azt a kérdést nyitva hagyom (agnosztikusként), Isten létét valószínűbbnek tartom, mint a nem létét (hogy miért, az hosszú; máskor, és máshol), a logikai hibátlanság az egyik alapkövetelmény, és vállalom az önállóság, és az önálló út kockázatát; lehet, hogy tévedek (emberből lévén), de az is lehet, hogy nem. A hitetésből és a hitetőkből viszont végleg elegem van, akár vallási, akár politikai téren teszik ezt. Bizonyíték kell, nem ígéret.
Így maradok egyedül :)

Bee-zony 2010.04.25. 00:04:00

Kis adalék a gondolkodók, kontra hívők kérdéséhez:
Állítás 1:
„A bibliát is annyiszor szerkesztették meg annyian, hogy az is azt bizonyítja sem mint cáfolja, hogy evolúció van!”
Állítás 2:
„A Biblia az egyetlen írás ami nem változott sok ezer év alatt.”
Mivel az egyik állítás kizárja a másikat, a kettő közül az egyik hamis…
Kis segítség a kérdés eldöntéséhez:
Biblia
hu.wikipedia.org/wiki/Biblia

Változás (fejlődés, evolúció) 1.
A biblia szó az ógörög biblion többes száma, jelentése „könyvek”. (A „könyvtekercs” jelentésű biblion szó pedig a biblosz szóból származik, amely eredetileg az egyiptomi papiruszt, az ókorban íráshoz használt anyagot jelölte.) A Héber Bibliában egyedül Dániel próféta nevezi „könyvek”-nek a szent iratok gyűjteményét (Dániel könyve 9,2). A keresztények a Kr. u. 2. századtól fogva kezdték ezt a nevet az Istentől származónak vallott iratgyűjteményükre alkalmazni.

Változás 2.
A kánon szó a bibliai iratokra alkalmazva a hit szabályát tartalmazó, az Istentől ihletett iratok együttesét, gyűjteményét jelenti. A kanonizáció kifejezés azt jelenti, hogy az egyház elismerte az egyes iratok isteni ihletettségét (Isteni eredetét) és ezzel a kánonhoz való tartozását. Ha a kanonizáció folyamatáról beszélünk, akkor arról van szó, hogy mikor, miként ismerték fel, vagy ismerték el az egyes iratok kanonikus voltát és csatolták véglegesen a kánonhoz. A Biblia kanonizációja a 397-es III. Kárthágói Zsinaton zárult le. A Biblia könyveihez hasonló, de az egyház által hamisítványnak vagy nem Isten által sugalltnak ítélt, és ezért a kánonból kihagyott könyveket apokrifoknak nevezik. Közel 30 különböző – sokszor a keresztény erkölcsnek, életigenlésnek ellentmondó – evangéliumból választották ki az egyházatyák azt a négyet, amely ma a keresztény Biblia része (Máté, Márk, Lukács, János evangéliuma).

Változás 3.
A bibliai könyvek régebben folyamatos szövegét az áttekinthetőség érdekében szerkezetileg tagolták. Ez első lépésként azt jelentette, hogy az egyik canterbury érsek, az 1228-ban elhunyt Stephen Langton az iratokat fejezetekre (részekre) osztotta. Majd századokkal ezt követően az egyes fejezeteket versekre bontották. Az Ótestamentum kapcsán ezt a munkát az 1541-ben meghalt Santes Pagnino, az Újszövetséget illetően pedig 1551-ben Robertus Stephanus végezte el.
A Biblia könyveit a 16. században, az első nyomtatott bibliakiadások idején számozott fejezetekre és úgynevezett versekre osztották, amelyeket szintén számok jelölnek (például Máté evangéliuma 26,28; azaz Máté evangéliuma 26. fejezet, 28. vers).

Változás 4.
A versek számozása a katolikus és protestáns bibliakiadásokban megegyezik. A verseket követő kereszthivatkozások viszont az egyes bibliakiadásokban eltérnek, és nem is minden kiadásban találhatóak meg.

Valamint, ahhoz, hogy az állítás 2 igaz lehessen, a sok ezer év alatt (ami itt a Bibliára vonatkozóan kb. 6 ezer évet jelent) keletkezett összes írást is ismerni kell(ene).
Valamint a sok ezer év alatti változatlanság azért sem lehet igaz, mert maguk a bibliát alkotó könyvek is „mintegy 1500” év alatt íródtak, és gyűltek össze, és ez is változás.
„A Biblia könyvei mintegy 1500 esztendő folyamán, az Kr. e. 2. évezredtől az Kr. e. 4. századig Izrael népe körében, a Kr. u. 1. században pedig az őskeresztény egyház körében keletkeztek.”

Ettől még persze fenn lehet tartani azt az állítást, hogy „A Biblia az egyetlen írás ami nem változott sok ezer év alatt.”, csak épp értelmes módon megindokolni nem lehet.
Az értelmes módon megindokolni nem tudott hittételekre pedig lehet az a válasz, hogy ez mind semmi a Napfaló Kockás Krokodil több tízezer éves változatlanságához képest. Miért? Mert így hiszem. Valamint jogom van hülyének lenni.

A vallásosak jellemzője, hogy idegesítően ostobák tudnak lenni; és ha ezt megmondja nekik valaki, akkor még idegesebbek, és idegesítőbbek lesznek.
Vagy marad az elmegyógyintézeti eset: persze, persze, jól van, nyugszik a beteg.
Ez is kb. úgy van, hogy a szkizothim egy lelki alkat, a normálison belül, a szkizofrén pedig beteg. Vallási fanatizmus, és vakhit nevű betegséget még nem diagnosztizáltak, pedig szerintem lehetne.

Ju Vili 2010.04.26. 11:49:22

hit

Hogy van-e Isten vagy nincsen,
Hogy te hiszel vagy nem hiszel benne,
Az mindegy, de az életed arra van,
Hogy úgy éld le, mintha lenne.

(M.P.Sz.)

keembo 2010.05.25. 13:50:12

Hiánypótló írás. Aki ugyanezt videóban szeretné látni, annak ajánlom a Zeitgeist c. ingyenesen elérhető dokumentumfilmet, aminek készül a 3. része.

Sose halok meg! - ha ilyen ostoba gondolatokra megy el az életedből csak egy perc is - már szellemileg halott vagy. Tökéletesen beleillenél a sötét középkorba. A magadfajta nem ad igazat a másiknak, még ha a vita folyamán hülyét is csinál magából a "magadfajta". Az ilyen elfogult emberek belecsöppennek egy vallásba és nagyszerűen lehet őket irányítani. Allahu akhbar! És robban a tudatlanság.

Add fel, attól, hogy sokáig tévhitben éltél, nem kell életed végéig kiállni mellette, pláne hogy ez nem a te hibád, hisz manipuláltak olyan korodban, amikor az ember nagyon fogékony a szuggessziókra.

Próbáld ki az LSD-t és találd meg magadban az Istent, vagy csak vedd a fáradtságot és olvass utánna. Ehhez nem kellenek vallások, keretek, hazugságok.

Ugyanezt ajánlom más hasonló embernek is. Illetve ajánlanám még Feldmár András előadásait, rengeteg elérhető a neten. Főleg azoknak, akikben az írást olvasva "egy világ dőlt össze".

A szerzőnek pedig minden jót :)

keembo 2010.05.25. 14:17:49

@Sose halok meg!:

Nagyszerű! A téma könyvjelzőként bejegyezve. Ezekért a bölcsességekért érdemes visszajárni. És még végig se olvastam mindet...hagyok estére párat, nem szabad telhetetlennek lennem. Nem mellesleg félek, hogy kifogy a jóember a betűkből :)

Lenne pár kérdésem, drága Sose halok meg! /Az itt olvasottak alapján bátorkodlak tegezni/:

-Milyen idős korodban kezdtél úgymond érintkezni a vallásoddal?
-Mennyi idős vagy most?
-Ebben a korban szerinted befolyásolható/manipulálható voltál?
-Ebben a korban lelkileg sérülékeny illetve már sérült voltál? (nem azt értem ezalatt, hogy most az lennél)
-Végignézted valaha is a Zeitgeist című dokumentumfilmet vagy más, de ugyanezzel a témával foglalkozó médiaanyagot?
-Intelligenciatesztet végeztél valaha is? Ha igen, kíváncsi lennék az IQ-dra.
-Vallásos családban éltél gyerekként / illetve szinte kötelező jelleggel kellett, hogy vallásos legyél?
-Történt olyan az életedben, amire nincs racionális magyarázat? Ha igen, kíváncsian várom, hogy mi.
-Mi az életcélod?
-A szexet bűnnek tartod?
-Ha hited megrengene az általad imádott vallással kapcsolatban, az a hited végét jelentené, vagy hinnél másban?
-Tegyük fel, hogy létezik csak egyetlen egy ember a világon, aki szó szerint mindent tud. Megkérdeznéd-e tőle, hogy akkor most mi az igazság a vallásoddal vagy istennel kapcsolatban, vagy pedig nem érdekelne a válasz?

Válaszaidat előre is köszönöm. Ha van időd, nyugodtan fejtsd ki bővebben, tűkön ülve várom (és szerintem rajtam kívül még sokan)! :)

keembo 2010.05.25. 14:44:13

@mullcsi:

Megvan 2000 éve...persze, hogy meg. Építeni kell? Majd a hívők megcsinálják, nekik meg majd az isten megfizeti. Nem is olyan rossz biznisz. Ha valaki felnyitná a szemüket, indulatosan az általunk eléjük tárt hazugságokkal fog majd cáfolni és nem fog megrengeni a hite. Ha istennek dolgozik, akkor nem fog kérni cserébe semmit. Ilyen munkás ember kell, ilyen katona kell : aki nem sajnálja meg az ellenséget, mivel isten akaratát teljesíti. A tökéletes, lelketlen gyilkológép.

Persze, hogy megvan 2000 éve. Amióta nem csak az erősebb/jobb marad életben, hanem - segítve a gyengéket - a buta ember is - cserébe persze jól kihasználva - azóta van ez így. Nem "csak" 2000 éve.

Engem csupán az zavar, hogy napjainkban is rengeteg olyan ostoba ember van, akik elé ezüsttálcán nyújtják át az igazságot/az információt és ennek ellenére elfogultan visszautasítja, illetve támad /vallások által robbant háborúk jól példázzák az ostobaság netovábbját/.

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
A KÖVETKEZŐ KÉRDÉS MEGRENGETHETI A VALLÁSBA VETETT HITETEKET, EZÉRT AKI ETTŐL FÉL/TART, AZ NE OLVASSA EL.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Nekünk ateistáknak mi hasznunk van abból, hogy itt sok időt (saját szabadidő, senki nem fizet érte, ergo nonprofit tevékenység, még csak nem is találkozunk az életben...nem várunk cserébe semmit) kommentelve próbáljuk veletek beláttatni a tényeket, és mi haszna van az egyházak irányítóinak a tevékenységükkel egy nem mellesleg évezredek óta az anyagias/tulajdonokat és hatalmat halmozó társadalomban?

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Egy kérdés csak, ami sok mindenre választ ad. Például arra is, hogy tudsz-e objektívan választ adni. A további kommentekben várom a kedves istenhívők válaszait.

Inkvizítor88 2010.06.04. 00:06:05

Tiszteletem

Véletlen kerültem erre az oldalra és ahogy olvastam a kommenteket, hát nem fogok nyugodtan aludni az biztos.

Gondolkodjatok egy kicsit, hol nevezhetitek ti magatokat MAGYARnak ?

Ezt gondoljátok Szent István-ról is amiket itt mondtok aki a kereszténységet terjesztette és felvirágoztatta ?
A töröktől mi Keresztény magyarok védtük Európát védtük a hazánkat és persze a vallásunkat és a keresztény európát

Az ateisták semmi mások csak rendszerellenes anarchisták....

A magyar ember mindig is keresztény volt és hazánk történelmében FONTOS szerepet játszott a vallás.

A keresztes háborúkra szükség volt az arab (muzulmán) térhódítás ellen ami ma is zajlik csak más formában. Tény hogy nem mindegyik keresztes hadjárat volt jogos és indokolt de a legtöbb IGEN!

Az inkvizíció nem "gyilkolászott jobbra balra"
persze volt hogy halálbüntetést róttak ki a bűnösökre de akit elítéltek legtöbbször nyomós okuk volt!

A Zeitgeist című "alkotásba" én is belenéztem és a "Jézus elleni propaganda" teljesen egyértelmű zsidó próbálkozás ( ugye ők nem fogadják el Isten fiának, csak egy prófétának).

A keresztény vallás mindig a legfőbb vallás volt a világon és az is marad ez a mű is elsőként kerülne Index-re és eljön az idő amikor az ilyen művek szerzői meg lesznek sütögetve :)

Adjon a Jó Isten!

orgána 2010.06.05. 12:54:04

A vallás a megnyomoritott emberi lélek kapaszkodója.Az igazi szeretet bemocskolása! Mert mi is a szeretet? Az csupán csak egy szó,de amit sejtet az a KAPCSOLAT és ezt vették el az emberiségtől!!! A kapcsolatot önmagával-szeretteivel-természettel!! Inkább bálványokhoz imádkozik lealacsonyodik kér-könyörög felfelé kapaszkodik.De a végén úgy is elbukik!Számomra egyetlen bűn létezik az pedig a BUTASÁG=TUDATLANSÁG amire nincs bocsánat!!!

orgána 2010.06.05. 16:20:08

Tulajdonképpen nem a vallással van igazán problémám,hanem amit elfednek eltakarnak vele.Ez egyfajta elterelő hadművelet.Ugyanis ott vagy,ahova a figyelmedet irányitod! Irányitott figyelem elterelés! A kérdés hogy valójában miről? Vagy kikről? A vallás is egy nagy terv része. De kiknek és miért? Talán azért hogyha lejárt az időd ne lépj egy sokkal magasabb szintre,vissza toloncolnak ide.Kezdhetsz mindent elölről. Erről a bolygóról csak megszökni lehet!! Az ide reinkarnálódott lelkek sajnos foglyul vannak ejtve. Márt régen nincs szabad akarat az csak illúzió elnyomok és elnyomottak kezében.

orgána 2010.06.05. 16:45:09

@mypace: Tetszett amit irtál, de a hit nem ér semmit tapasztalat nélkül!! Az ember a megélt tapasztalatok összessége.A vakhit hiábavaló csupán káprázat.Mit ér az a rozsa amelyiknek nem érzed az illatát??

Bockó · https://muslimstatistics.wordpress.com/ 2010.06.06. 02:26:09

@Inkvizítor88: Kedves barátom, te nagyon-nagyon hülye vagy.

Szent István - maga a név is egy vicc, ugye, kb mint Obamának a béke Nobel - az ország felét kiírtotta a németek segítségével, hogy bevezesse a kereszténységet. Perszepersze, politikai szükségszerűség. Attól még nem kell hasraesni.

Az ateisték rendszerellenes anarchisták. Erre a megállapításra az internetes terminológia a LOL kifejezést használja. Kicsit több, mint 200 évvel vagy lemaradva, technikailag, másrészt van egy idzéet, tudod, a ZGII rögtön ezzel kezdődik: it is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society. A kereszténységnek semmi köze a valósághoz, tehát faszság, mi mégis a valóságot akarjuk hozzáigazítani, tehát káros. Akkor is, ha te ezzel nem értesz egyet. Ezt nevezik objektivitásnak.

Az utolsó megjegyzéseiddel kapcsolatban pedig: PJhez képest te egy tyúk vagy, aki még ahhoz is hülye, hogy összeszarja az udvart. Persze, ez nem a te hibád, de attól még a kurva anyád.

És nem, ebből a kommentből nem elég az utolsó két szót felfogni. Próbáld újra.

Inkvizítor88 2010.06.06. 17:37:48

@Bockó:

Szép magyar ember vagy , hogy így beszélsz az államalapítóról, nem tudom mennyire vagy tájékozott de Szent István-t pogány apja neveltette keresztény hitre és tagozódott be az európai kereszténységbe, ha nem tette volna meg akkor nem lennének magyarok nem lenne Magyarország, hanem a nomád vándorló életmódot folytatva szépen eltűntünk volna a történelem lapjairól.

Ha Géza ( István apja) nem kereszteltette volna meg fiát és nem tagozódunk be a keresztény feudális Európába akkor nem tudnád szennyezni az internetet, a baromságaiddal .

Nem tudom hogy a többi vallásról mi a véleményed ?
Légy szíves fejtsd már ki.Csak a kereszténységgel van gondod ? Vagy esetleg az összes vallással ?

Ha tudod akkor próbálj meg normálisan beszélni. Én sem hordalak le mindenféle szennynek :)

I.

Kiskinczi 2010.06.14. 05:53:47

Sziasztok!Az inkvizícióhoz szólnék,nem hiszem,hogy annyira igazságos lehetett mikor fél
európát kiirtották vele.
A Bibliában egy ideig szerepelt a reinkarnáció.Szerintem félelemből szedték ki belőle mert azt a rengeteg birkát elnézést bárányt nem lehetett volna irányítani ha tudják,hogy amit ebben az életben elcsesztek azt a következőben rendberakhatják.
A sorsod szerint van egy életfeladatod ha nem tudod teljesíteni a következő életedben ujra előjön ez a Karma vagy ki minek hívja.Addig maradsz benne a körforgásban míg meg nem tanulsz jó embernek lenni,gonoszság,irigység nagyravágyás nélkül élni!
Gyerekkoromtól irtózok a templomoktól,taszít a keresztény vallás.És minden olyan ahol meghatározzák mi legyen a jó neked.

Nem tudnám pontosan megmondani de valami egyetemes erőben hiszek.Mindenben megtalálom a pozitívumot.Minden napom úgy élem meg,hogyha az lenne az utolsó akkor is nyugodt lennék.33 éves koromra megértettem,hogy a világ bennem van.Ettől tartottak a vallásalapítók.

Bockó · https://muslimstatistics.wordpress.com/ 2010.06.14. 18:02:53

@Inkvizítor88: Már mindent leírtam, amit akartam. Ez nem az a hely, ahol ennél bővebben ki fogok fejteni bármit is.

mypace 2010.06.20. 20:24:32

@orgána: "Tetszett amit írtál, de a hit nem ér semmit tapasztalat nélkül!! Az ember a megélt tapasztalatok összessége.A vakhit hiábavaló csupán káprázat.Mit ér az a rozsa amelyiknek nem érzed az illatát??"

------

Örülök, hogy tetszett az írásom!

Akkor, néhány szót a "rózsa illatáról":

- Kisiskolásként (római katolikus) hittanra járattak a szüleim. Az első tisztelendő úr kirándulni vitt minket rendszeresen vonattal. Ilyenkor farmernadrágba öltözött (akkor nagy szó volt) és nem volt szabad Tisztelendő úrnak szólítani. (csajozott !!!)
- Egyik Karácsony előtt a Plébános Úrnak hittanórán feltettem egy kérdést valami banális bibliai ellentéttel kapcsolatban (hogy lehet az, hogy...? kb. 8-9 évesen), amire egy hatalmas pofon volt a válasz.
- Az első (kirándulós) Tiszteletes Úr eltűnt, majd a következő dülöngélve közlekedett rendszeresen a kocsma és a prókia között. Persze ő sem mellőzte a gyerekekkel való foglalkozást, ugyanis (legtöbbször ilyenkor) behívott minket az irodájába bélyegeket mutogatni és néha előkerült egy- egy pornóújság is. Akkor ezt érdekesnek találtam, de csupán kis csíntevésként éltem meg, és nem emlékszem, hogy tanúja lettem volna súlyosabb dolognak és nem is hallottam ilyesmiről, de hamarosan neki is mennie kellett.
- A következő Tisztelendő Úr már engem nem talált a hívő gyerekek között, mert mivel már a bérmálkozás volt soron, nekem ezen oktatásokra kellett járni, ahol a túlzott fegyelmezésre (elragadtatás hiányában) még túlzottabb fegyelmezetlenségekkel reagáltam néhány társammal együtt. Nem is telt bele sok idő, el is beszélgetett velünk (külön-külön) a Plébános Úr. Tőlem - csak ezt tudom - azt kérdezte, hogy hiszek-e én ebben? Azt válaszoltam, hogy nem. Aztán megkérdezte, hogy akkor minek járok ide? Erre megrántva a vállamat azt válaszoltam, hogy "Anyám küldött.". Akkor ne gyere többet! - mondta a Plébános Úr. (Anyám otthon majdnem infarktust kapott a hír hallatán.)

Nekem ilyen illata volt a "rózsának"

Még egy idézet egy olyan kiváló embertől, akitől - saját bevallása szerint - nem áll messze a miszticizmus.

Popper Péter ''Széthasadt kárpit'' c. könyvében:

''Ajánlom mindazoknak az irigylésre méltóan szabad lelkeknek, akiknek közömbös, hogy Isten van-e vagy nincs, volt-e, és meghalt a Teremtéskor, vagy ma is őrködve figyel ránk. Ez a néhány ember tudja, hogy a jónak és a rossznak a jelentősége önmagában van, és nem számít sem jutalomra, sem büntetésre.''

És még egy idézet az infantilizmus és a vallás összefüggéséről szóló okfejtésem alátámasztására. (melyben nem a buddhizmus a lényeg)

Popper Péter "Széthasadt kárpit" c. könyvéből:

"Reiner különösen hangsúlyozza, hogy a politeizmus és a monoteizmus
ugyanabból a lelki igénybôl fakad. Csak a gondolkodás,
pontosabban a tudat absztrakt színvonalának különbözôsége
választja el ôket. S ebbôl a szempontból derül fény a buddhizmus
magasabbrendûségére, amelyik mer elszakadni az antropomorf istenkép
konkrétságától. Ennek megfelelôen „felnôttesebb” vallás,
elutasít minden jutalmazást, büntetést, ítéletet mint infantilis fantáziatermékeket.
Egyedül a cselekedeteket és következményeit ismeri
el ok-okozati viszony feltételezésével, amikor is az ember halála
után önmaga életének bírája és értékelôje. S karmikus helyzetek
vállalásával testesül újra a tökéletesedés útját járva.
Ehhez nem szükséges sem Isten, sem halhatatlan lélek feltételezése."

mypace 2010.06.20. 20:48:01

@Bee-zony:

Alapvetően egyetértek veled. Viszont, úgy gondolom, hogy Te a szocializálódás során fellépő társadalmi elvárásoknak történő megfelelési kényszer, mintakövetés szempontjából világítottad meg a helyzetet. Mint tudjuk, a gyermek és a felnőtt is úgy szocializálódik, hogy élénken figyeli a társadalmi elvárásokat, amelyeknek igyekszik megfelelni és kevésbé szerencsés (eddig legtöbb) esetben a könnyebb és - az adott pillanatban és környezetben - népszerűbb utat választja.

orgána 2010.06.22. 19:48:10

@mypace: Van egy bölcsesség amit nem szabad sohasem elfelejteni. Más ismerni az utat és megint más járni rajta!!Egy olyan embernél mint én a hit elég kényes fogalom. Az életem 70%-a misztikus történések sorozata volt. Olyan dolgok történtek velem amit Spilberg örömmel vinne a filmvászonra. Néha én is csak álltam és nem akartam hinni a saját szememnek.Kaptam egyaránt hideget-meleget. Megismertem a természetfeletti bizsergető emberfeletti mámorát.Már gyerekkoromban tudtam hogy a vallás nem érdekel csakis azt akartam tudni-megérteni ami mögötte van,amit elfednek eltakarnak általa. Hogy miben hittem? Egy megmagyarázhatatlan titokzatos jelenlétben ami szüntelenül körülvett egyfajta energia-rezgés ami hozzám tartozott hozzám akart tartozni!Majd szép lassan megtanultam hogy semmi nem az mind aminek látszik.Mind aminek én akarom látni. Ha belekerülsz a darálóba minden teljesen másról fog szólni neked. Vannak a jó emberek akik gondoskodnak a feleségükről és a gyerekükről ők egy kis kört irnak! Aztán vannak a mégjobb emberek akik gondoskodnak a feleségükről-gyerekükről-testvéreikről,ők egy kicsivel nagyobb kőrt irnak maguk kőré.De vannak olyanok akik egyik körbe sem tartoznak mert ők többre hivatottak ők a legnagyobb kőrt irják.

Bee-zony 2010.06.23. 02:35:30

@mypace:
Van néhány (v. rengeteg) aspektusa Isten és a vallás témájának; és elég vastag könyvet lehetne írni róla, hogy nagyjából meglegyen a teljes kép. (Egyisten, többisten, félistenek, a vallások csokra, a vallás(ok) okai, a vallás(ok) változása, fejlődése...)
Akinek van erre szabad kapacitása, és képessége... mondhatni, a feladat adott, és a megfelelő emberre vár (és ez is egy nézőpontja a dolgoknak, bármilyen absztrakt is).

Az egyik nézőpont, hogy van a teljes önállóság (ami ritka) kontra befolyásolás és befolyásoltság (ami gyakori) esete.
Ha a vezetők és vezetettek arányát nézzük, az kb. 4% vezető (szellemi, v. vállalatirányító, stb.), és 96% vezetett.
Ha pedig még szűkebben vesszük a vezetők körét, csak aki fölött már nincs másik (emberi) vezető, akkor 1% alatt vannak a vezetők. Ez egy ilyen világ, kevés a teljesen önálló ember, és sok a vezetett. Lehetne-e másképpen, és ha lehetne, az jobb lenne-e? Ez is egy vizsgálatlan határterület.

Mindenesetre, jó hogy van ez az oldal; kell a valláskritika, hogy az elkábítottak, elszálltak magukhoz térjenek.
(Amikor a vallás kábítószerként funkcionál, akkor aztán elveszik a józanság, az érzésért cserébe, ugyanúgy, mint a por alakú, folyékony, és párolgó kábítószereknél; és ahol jellemző módon a „tudok repülni” érzés átélőjének általában annyi kontrollja sincs, hogy a repülési képességét ne sok méter magasságban, hanem 1 méteren próbálja ki. Ő tud repülni, és neki ehhez előzetes próba se kell, úgyhogy... placcs; és a vallások hívei se felejtsék el, hogy a kábítószereseknek is megvan ám a „teljes bizonyossága”, ami szerint cselekszenek.
Aki virtuálisan „leissza” magát, annak a józansága, a logikus gondolkodása látja kárát – meg az a józan környezet, akik ezt észreveszik, és elszenvedik, mert a tényleges és a virtuális alkoholistával, kábítószeressel együttműködni, az vagy nehéz, vagy lehetetlen. Hipnábilis emberek pedig sok mindenre képesek, a saját- és mások kárára, a józan ész elvesztett kontrollja hiányában – és belőlük áll a fanatizált tömeg, a vezetők pedig a fanatizálók. Vizsgálandó az is, hogy eleve mennyi virtuális kábítószer, pl. valóságfüggetlen eufórikus érzés-okozó és fokozó van valamely tanban, valamint hogy a vezetők mennyit visznek bele a saját szándékuk szerint.)

Én pedig úgy szeretem a vallást, és a híveit, ha teljesen józanok.
Ha valaki úgy gondolja, hogy a vallás és a józanság mindig kizárja egymást – hát nem.
Még az idén mutatni akarok rá egy példát, ahol a gondolkodás, és a logikai hibátlanság ott van az elvárások között.
Addig is, józan vallásnak ott van pl. a buddhizmus, és a kínai univerzalizmus – bár ezekben pont nem az istenhit a lényeg.
Tehát, kibővítve, teljesen józan, nem kábítószeres, nem beteg egyistenhitre akarok mutatni egy példát.

Itt van egy példa arra, ami nem ilyen.
Best of Hitgyüli - újra látható a számtalanszor törölt videó az agyhalottakról
kuruc.info/r/22/61593/
Lehet, hogy egy nézőpontból igazuk van - annyira rossz az a vallás, hogy nem lehet józanul elviselni... Tehát olyan, mint a szocializmus, aminek két útja van: az egyik járhatatlan, a másik az alkoholizmus.

orgána 2010.06.23. 20:19:53

@Bee-zony: A haláltól való félelem szüli az összes vallást a világon.Ezt ki is használják kik hatalommal élnek. Minden vallást titkon a félelem táplál. Másképp mi értelme volna az egésznek? Az emberi faj nem tudja a halált elfogadni,a kollektiv tudat harcol ellene.Ezáltal senki nem kérdez hanem szót fogad-elfogad-megbékél.Hiszen ez a cél!

Bee-zony 2010.06.26. 01:22:44

@orgána: „A haláltól való félelem szüli az összes vallást a világon.”
Ezek szerint ismered az összes múltbeli és jövőbeli vallást a világon… Nem hiszem. Egy példa: ha a haláltól való félelem szülte volna a kereszténységet, akkor Jézus nem vállalta volna a kereszthalált, mert bőven lett volna rá módja, hogy elkerülje, ahogy a szülei is elmentek Egyiptomba Heródes elől.

Máté Evangyélioma 2. rész
„12. És mivel álomban meginttettek (megj.: a napkeleti bölcsek, három királyok), hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton térének vissza hazájokba.
13. Mikor pedig azok visszatérnek vala, ímé megjelenék az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és monda: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Égyiptomba, és maradj ott, a míg én mondom néked; mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket.
14. Ő pedig fölkelvén, vevé a gyermeket és annak anyját éjjel, és Égyiptomba távozék.
15. És ott vala egész a Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott a próféta által, a ki így szólt: Égyiptomból hívtam ki az én fiamat.
16. Ekkor Heródes látván, hogy a bölcsek megcsúfolták őt, szerfölött felháborodék, és kiküldvén, megölete Bethlehemben és annak egész környékén minden gyermeket, két esztendőstől és azon alól, az idő szerint, a melyet szorgalmasan tudakolt a bölcsektől.”

Máté Evangyélioma 26. rész
36. Akkor elméne Jézus velök egy helyre, a melyet Gecsemánénak hívtak, és monda a tanítványoknak: Üljetek le itt, míg elmegyek és amott imádkozom.
37. És maga mellé vévén Pétert és Zebedeusnak két fiát, kezde szomorkodni és gyötrődni.
38. Ekkor monda nékik: Felette igen szomorú az én lelkem mind halálig! maradjatok itt és vigyázzatok én velem.
39. És egy kissé előre menve, arczra borula, könyörögvén és mondván: Atyám! ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár; mindazáltal ne úgy legyen a mint én akarom, hanem a mint te.
40. Akkor méne a tanítványokhoz és aluva találá őket, és monda Péternek: Így nem birtatok vigyázni velem egy óráig sem!?
41. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen.
42. Ismét elméne másodszor is, és könyörge, mondván: Atyám! ha el nem múlhatik tőlem e pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod.
43. És mikor visszatér vala, ismét aluva találá őket; mert megnehezedtek vala az ő szemeik.
44. És ott hagyva őket, ismét elméne és imádkozék harmadszor, ugyanazon beszéddel szólván.
45. Ekkor méne az ő tanítványaihoz, és monda nékik: Aludjatok immár és nyugodjatok. Ímé, elközelgett az óra, és az embernek Fia a bűnösök kezébe adatik.
46. Keljetek fel, menjünk! Ímé elközelgett, a ki engem elárul.
47. És még mikor beszél vala, ímé Júdás, egy a tizenkettő közül, eljöve és vele együtt sok nép fegyverekkel és fustélyokkal, a főpapoktól és a nép véneitől.
48. A ki pedig őt elárulja vala, jelt ada nékik, mondván: A kit én majd megcsókolok, ő az, fogjátok meg őt.
49. És mindjárt Jézushoz lépvén, monda: Üdvöz légy Mester! és megcsókolá őt.
50. Jézus pedig monda néki: Barátom, miért jöttél? Akkor hozzámenvén, kezeiket Jézusra veték és megfogák őt.
51. És ímé egyik azok közül, a kik a Jézussal valának, kinyújtván kezét, szablyáját kirántá, és a főpap szolgáját megcsapván, levágá annak egyik fülét.
52. Akkor monda néki Jézus: Tedd helyére szablyádat; mert a kik fegyvert fognak, fegyverrel kell veszniök.
53. Avagy azt gondolod-é, hogy nem kérhetném most az én Atyámat, hogy adjon ide mellém többet tizenkét sereg angyalnál?
54. De mi módon teljesednének be az írások, hogy így kell lenni?
55. Ugyanekkor monda Jézus a sokaságnak: Mint valami latorra, úgy jöttetek fegyverekkel és fustélyokkal, hogy megfogjatok engem? Naponként nálatok ültem, tanítván a templomban, és nem fogtatok meg engem.
56. Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjenek a próféták írásai. Ekkor elhagyák őt a tanítványok mind, és elfutának.

A halhatatlanság vágya viszont általában ott van.

„Másképp mi értelme volna az egésznek?”
Valamilyen célja mindegyik vallásnak van: viszont nem teljesen egy kaptafára készülnek a vallások, vannak pl. az „isteni haszon egyházai”, akik a hálójukba kerültek pénzére utaznak, a hiszékenység vámszedői…
A krisztusi cél eredetileg az, hogy a halál után el ne kárhozzon a lélek, és a mennyországba kerüljön. Hogy az idők folyamán mások mire használták fel a kereszténységet, az már egy másik kérdés.

orgána 2010.06.27. 15:52:07

@Bee-zony Hol is kezdjem? Elég nehéz mert két külön csónakban evezünk. A te szótáradban jelen van a biblia és Jézus...stb. Az én szótáramból hiányzik,soha nem is volt jelen! Az én vallásom kicsit másról szol: Teremtésfilozófia-létfilozófia-forrásfilozófia-kozmobiológia-párhuzamos univerzumok-párhuzamos világegyetemek-energiakvantumok geometriája-teremtési principiumok -ezoterikus vallás-spiritualizmus és még sorolhatnám.Számomra a keresztény vallás a kitalált szereplőkkel soha nem létezett.Éppen ezért a mi vitánk meddő lenne!

orgána 2010.06.27. 18:13:10

@Bee-zony: Azt még hozzátenném hogy a kárhozat tulajdonképpen nem más mint az ember számára hiába való élet,amelyből sem az elme,sem az éltető lélek nem nyereségesen "jön ki"!!!

Fira Heffner 2010.06.28. 06:42:40

Mondja már meg nekem valamelyik szellemileg "felül táplált" keresztény h mivel magyarázzák az alábbi problémát:

Van ugye a sátán. Sátánt Isten teremtette, kezdetben angyal volt. Isten szeretetét közelről "élvezhette". Ezután Sátán elfordul Istentől, Ő megátkozza ezért és pokolba küldi hogy ott kárhozzon az örökkévalóságig. - Ez idáig okés ugye?

Ezután Sátán valahogy még sincs annyira "kárhozva" mert sereget szervez sötét démonokból, illetve minden egyéb mumusból. (tehát Isten tulajdonképpen Sátánnak adott egy birodalmat ahol úr lehet, és a hozzá hasonló "elfordult entitásoknak" ő lett a vezetője.)

A kereszténység azt mondja nagy-vonalakban:Isten mindenkit szeret, azonban Fogadd el Isten törvényeit, mert ha nem akkor pokolra kerülsz! (javítson ki valaki ha ezt nem jól tudom)

tehát akkor mi is történik?

Megteremtett minket Isten, szabad akarattal. Teremtett számunkra egy olyan világot, ahol csábítóbbak a "rossz, és bűnös dolgok" mint a "jó, és helyes dolgok". Tulajdonképpen semmilyen bizonyítékot nem ad a létezéséről, viszont vak hittel kellene bíznunk az ő törvényében. (ergo azt szeretné hogy ne gondolkodjunk, bár teremtett nekünk értelmet ami képes a logikus gondolkodásra)

Na de! Ha mi mégis makacsak vagyunk, és szeretünk gondolkodni, és nem akarunk hinni a "láthatatlan megfoghatatlan logikátlanban" akkor aztán a szeretete ellenére minket is száműz a pokolba, ahol ugye a Sátán az úr. A Sátán elvileg kínozza az oda került lelkeket az örökké valóságig. - Viszont itt akkor valami gubanc van, álljunk meg!

Sátán az ő "gonosz lelkekből álló" hadseregével szeretné elpusztítani és romba dönteni Isten mennyei királyságát. Akkor vajon miért is kínozza az emberek lelkét akik azért kerültek oda mert hozzá hasonlóan nem fogadták el Isten törvényét?

Most akkor Sátán Isten szolgálatában áll még mindig, vagy a pokol még sem az a hely ahol örökké kínoz minket a szarvas patás ördög vezér?

Persze, lehet mondani hogy mi elveszett lelkek, miközben a Sátán a hadserege tagjai vagyunk, kedvtelésből még kínoz is minket, de ha ő is az örök kárhozat ítélete miatt került pokolra, akkor vajon nem ésszerűbb az hogy még sem kínlódik ott minden lélek? Ergo lehetőség nyílik arra hogy saját sereget szervezzünk, illetve azt csináljunk amit akarunk, még Isten ellen is szervezhetünk csatákat?

Az érdekes mindeközben az, hogy ezt úgy tesszük hogy Isten időtlenül szemléli a világot, tehát egyszerre lát a múltba, jelenbe és a jövőbe is. Tehát tudnia kellett hogy ez fog történni, mégis a leírások alapján egy lineárisan cselekvő személy jeleit hordozza magán a keresztény leírás szerint.

Szóval akkor összefoglalom hogy mi is a probléma:

Van Isten, aki teljesen tisztába vele hogy mi fog történni, de ő mégis megteremt minket így a "hibáinkkal" együtt. Ez magában foglalja azt, hogy mindent ő teremtett meg, a szabad akaratunkat is, viszont mivel ő látja a jövönket is, ennek a szabad akaratnak semmilyen funkciója nincs, hiszen ő előre tudja hogy xy hibázni fog, tehát őt direkt azért teremtette meg. Hiszen ha nem szerette volna hogy xy hibázzon a törvényei ellen, akkor csak olyan embereket teremtett volna, akik nem fogják megszegni a törvényeit.

Most komolyan, ti hol találtok értelmet a kereszténység logikátlan zagyvaságában azon kívül amit magatokba magyaráztok lelki mankónak?

Fira Heffner 2010.06.28. 06:59:53

@Inkvizítor88:

"A Zeitgeist című "alkotásba" én is belenéztem és a "Jézus elleni propaganda" teljesen egyértelmű zsidó próbálkozás ( ugye ők nem fogadják el Isten fiának, csak egy prófétának)."

Akkor nézd meg a filmet újra kedves 88-as barátom mielőtt zsidó mumusokat kezdenél el látni az ágyad alatt is. Épp úgy beszélnek Mózesről is, aki ugyebár a zsidó vallás egyik becses szereplője... Tehát az elméleted ebben az esetben ugrott.

orgána 2010.06.30. 11:54:43

@Fira Heffner: Alapvető az a tény amit sok embernek meg kéne érteni hogy Isten-Sátán egy és ugyanaz,az érem két oldala negativ-pozitiv igazság-hazugság nappal-éjszaka boldogság-szomorúság nevetés-sirás egészség-betegség élet-halál és még sorolhatnám a végtelenségig.A világon minden dolognak van egy ellentét párja,a teremtés igy hozza magát egyensúlyba.Ez olyan mint a mágia nincs olyan hogy fekete vagy fehér egyetlen erő van az hogy ki mire használja jóra vagy rosszra az már az ő döntése.De én jobban szeretem a szines mágiát mert csak a rossz vagy csak a jó azok kiégetik a valóságot. Az ember sem lehet csak jó, egyszerűen nem úgy van összerakva. De nem is azért vagyunk itt a föld nevű bolygón hogy csak jók legyünk!! Mivel a rendszer egyensúlyra törekszik ezért minden jóban van valami rossz és minden rosszban van valami jó.

orgána 2010.06.30. 13:54:05

@Fira Heffner: Véleményem szerint,az egyén szabad akarata kizárólag addig terjed amig érvényt tud neki szerezni.Mások szabad akarata erősebb az övénél keresztbe tehet neki és eltéritheti a szándékától.Erre rengeteg példa van. Mivel a teremtés felépitése egy fraktális hierarchiát követ,a felsőbb létezők bármikor kedvük szerint beleavatkozhatnak az alárendelt teremtményeik életébe.Tehát senkinek sincs szabad akarata hanem csak korlátozott akarata. Habár többnyire hagyják,had fussanak a báránykák mert általában csak a csordára figyelnek oda.Az emberi faj nem tud olyasmit csinálni amivel megzavarná a rendszer globális működését mert minden amit megtehetnek valamilyen formában a terv része legyen az jó vagy rósz!

Fira Heffner 2010.07.06. 10:51:24

@orgána: én is éppen így gondolom ezeket mint te.

RealNeo 2010.10.13. 19:24:11

Üdv. Én meglettem Keresztelve. Mindig érdekeltek a vallások ezért már jópáréve feltüntek ezek a dolgok. Szóval énisaztmondom hogy ez kamu.
Viszont úgy gondolom hogy a biblia hazugsága nem azonosítható azzal hogy Jézus nem létezett. Csak nem Isten fia volt hanem egy "megvilágosodott" ember. Ha megnézzük tanításait alapvető igazságokat ír le (akit érdekel ajánlom Echart Tollenek az új föld című könyvét). És ami a legérdekesebb számomra hogy (ha láttátok a Zeigeist Addendumot akkor kap értelmet az egész) Jézus azt mondta: "Nem a békét hoztam el hanem a jóisten kardját azellen aki láncraver". Jézus sokat utazott és Indiában is járt ahol (szerintem) találkozott a Buddhizmus tanításaival (tanításai jórészt megegyeznek a buddhizmuséval). Visszatért és elkezdte ezt tanítani. Namost képzeljük hogy pásztorok vagyunk és az egyik birkánk elkezdi azt tanítani a többinek hogy senki nem uralkodik rajtuk értsék meg az egészet és szakdjanak el. Mit csinálna a pásztor? Nyilván nem teheti el láb alól mert azzal csak olajat önt a tűzre. Inkább leírja tanításait és közben elferdíti az egészet és kiparodizálja. (a Bibliát emberek írták és éppen ezért hiteltelen). pl egy ellentét. Jézus megvilágosodott személyiség és a megvilágosodás eszméit tanítja. Pedig a kereszténység alapvetően tiltja a megvilágosodást (Lucifer jelentése Lux Ferro azaz fényhozo). MEgfordítva az állítást MARADJ HÜLYE!!!

Nem olyan hülyék ezek a zsidók...

És maga a Kereszténység rendszeréről a véleményem?
A papok, akik a vallást képviselik, nem barátai a vallásnak. Ők a legnagyobb ellenségei. Ugyanis a vallásnak nincs szüksége közvetítőkre: közted és a létezés között közvetlen kapcsolat van. Mindössze annyit kell megtanulnod, hogy hogyan értheted meg a létezés nyelvét. Az emberi nyelveket már ismered, de közülük egyik sem a létezés nyelve.
A létezés ugyanis csak egyetlen nyelvet ismer. A csendet.
Ha te is el tudsz csendesedni, képes leszel arra, hogy megértsd az igazságot, az élet értelmét, és minden létező jelentőségét. És nincs senki a világon, aki ezt számodra értelmezhetné, vagy közvetíthetné neked. Mindenkinek magának kell rátalálnia. Ezt a munkát senki nem végezheti el helyetted - a papok mégis évszázadok óta azzal jönnek, hogy ők már letutiztak mindent. Úgy állnak közted és a létezés között, mint a Kínai Nagy Fal.

oracles 2010.11.12. 18:37:39

Elképesztő baromságokat zagyváltál össze! Hihetetlen, csak itt ülök és pislogok. Kérlek, egy linket, könyvcímet, akármilyen forrást jelölj meg a Hóruszról összeszedett részre vonatkozóan, mert akkora egetverő idiótaság az elsőtől az utolsó szóig.... menten sírva fakadok. Valószínűleg a többi résznek is ekkora valóságalapja van. Fáj, hogy valami olyanról írsz rettentő (ál)tudományosan, amihez nagyon nem konyítasz. Amúgy nem vagyok hívő, nem izgat mit gondolsz a kereszténységről, arról mindenkinek van véleménye.
Most ha megengeded, kijavítok pár elemi tévedést, amit a Hórusz istenről szóló részben ejtettél.
- A fogantatása messze nem volt szeplőtlen. Ozirisz nemzette Ízisznek. Szó sem volt semmiféle szüzességről. Bizony, Ozirisz jól megkettyentette a kis luvnyát!
- Semmilyen információ nem maradt fenn arról, mikorra tették a születését.
- Semmiféle csillag sem kísérte a születését. Ízisznek sokáig rejtőzködnie kellett a gyermek Hórusszal, nehogy Széth rábukkanjon.
- Hórusznak sosem volt megváltó szerepe.
- Hórusz még véletlenül sem a Napisten volt. Az egyiptomi Napisten Aton.
- Nem kísérte sem egy, sem tizenkettő nyálcsorgató követő.
- Nem sétált vízen és nem gyógyított jóságosan. Hórusz sólyom képében jelent meg az égbolton.
- Nem hívták "Igaznak, Fénynek, Jó Juhásznak, Isten Bárányának". Isten báránya, a több istent imádó Egyiptomban? Ezt te átgondoltad, pláne annak fényében, hogy Hórusz maga is egy volt az istenek közül?
- Sólyomistennek viszont hívták!
- A keresztre feszítés a rómaiak mókája volt, újabb fail. Nem árulta el senki és nem támadt fel.

All in all, őszintén remélem, hogy csak viccnek szántad. De biztos lehetsz benne, hogy még annak is szar volt. :)

Bockó · https://muslimstatistics.wordpress.com/ 2010.11.14. 11:49:26

@oracles: Te sem vitted túlzásba a forrásaid megjelölését.

Én úgy gondolom, hogy a Hórusz sztori sok helyen stimmel, például Ozirisznek nem volt meg a pöcse, amikor összerakták, vagyis technikailag valóban szűznemzés volt. Nyilván, a youtube nem egy kredibilis forrás, de azért ezt belinkelem: www.youtube.com/watch?v=FP3oEqdz0y8

Másrészt, amit nem fognak fel a keresztények, hogy itt az analógia a lényeg, az pedig tökéletes.

G.Freeman 2010.11.27. 21:08:12

Valamennyi-vagy legalábbis számos keresztyén vallási ünnepnek a természeti népek megfigyelései,vagy a természeti jelenségek az alapja.
A feltámadást, a húsvétot pl a tavaszi napéjegyenlőség napjára helyezték, -mintegy Jézus az élet győzedelmeskedését a sötétség, a halál felett.
Ugyanígy dec 23, karácsony, Jézus születésének keresztyén ünnepe a téli napforduló.

Fira Heffner 2010.12.07. 23:10:56

@oracles: viszont Mithrász személye elégé hasonló Jézuséval. Ez több mint véletlen. :)

hu.wikipedia.org/wiki/Mithr%C3%A1sz

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2010.12.07. 23:24:27

@Fira Heffner:
Nem véletlen Jézus élete sztorija koppintás, akárcsak az egész judeo-keresztény biblia.

Az általad idézett wiwki szócikket én indítottam és hát eléggé ki lett belőle a lényeg kozmetikázva a wikipédia hitkomisszárjai által.

Fira Heffner 2010.12.12. 00:28:36

@IGe: Hát igen. Az is érdekes, hogy például a kereszténységgel foglalkozó wiki cikk egyáltalán nem említi meg Mithrászt. Így nem valami objektív a dolog...

Nekem az szokott még szemet szúrni a wikipédián hogy ha pl valami régi vallásról beszélnek, pl az egyiptomi vallásról, akkor általában úgy festik le, h milyen bugyuta hiedelmeik voltak, stb stb. A kereszténységnél meg elég gyakran mint történelmi tényekről beszélnek... Pedig talán az egyiptomi vallásban több igazság van, hiszen ezekből is maszoláztak a keresztények maguknak rendesen. (ha jól tudom) Ahogy én látom, minnél messzebb megyünk vissza az időben a kereszténység keletkezésétől, annál fejletebb filozófiákkal, tudománnyal, vallásokkal lehet találkozni.

Persze nem akarom túl misztifikálni a rég múltat meg semmi ilyen, de gondoljuk el mi lenne napjaink tudományos fejlődésével, ha a vatikán, vagy valamelyik fundamentalista keresztény egyház szerezné meg az uralmat? Pár száz év, és ismét az ókorban, aztán a sötét középkorban találnánk magunkat... Mivel jó eséllyel a technikai vívmányainkat mind a sátán müvének tartanák (meg bomlaszhatná a hitközösséget) ezért mind megsemmisítenék, ahogy tették azt már a múltban. Teljesen földig rombolhatnák a máig elért tudományos, müvészi, filozófiai értékeinket. Kitudja milyen infórmációk vesztek el már korábban, mikor a keresztény egyház sorra pusztította a "sátáni tudást" amit elődeink írtak le. Fura elmélázni ezen.

Szekely 2011.01.04. 00:34:48

@Fira Heffner: "Kitudja milyen infórmációk vesztek el már korábban, mikor a keresztény egyház sorra pusztította a "sátáni tudást" amit elődeink írtak le."

Pld. a rovósámánok által megírt(róvott) történelmünk, amúgy azt nem tudom eltűntetése kik nevéhez fűzhető de az tény hogy van sokezer éves írasbeliségünk és furcsamód nem sok fennmaradt róvott dokumentum.

hunasszony 2011.02.07. 20:20:44

Pénz, pénz, pénz! Csak erről szól az egész kereszténység, 2000 éve adózunk nekik azért, hogy pedofil és gyilkos gondolataikat az ifjúság között hirdetni tudják.

Sneijder 2011.02.13. 22:00:29

Sziasztok. Láttam a filmet és az az igazság ,hogy kár ezt a filmet erőltetni. Most aki tényleg akarja tudni az igazságot és fel akar szabadulni általa annak muszáj jó pár tényre felhívni a figyelmet.A film rendezője egy 1978-as születésű amerikai állampolgár aki nem rendelkezik semmiféle komolyabb végzettségű diplomával (ami önmagában nem lenne gond és aki nekünk nektek meg akarta mondani a frankót amit vagy már száz különféle fórumón elmondtak: a pénz teszi tönkre a gazdaságot, mindig a bankok nyernek vele, a New Yorki terrortámadást Bush kormánya csinálta és a vallás pedig a néphülyítés fajtája. Utóbbi kivételével mind egyetértek de hát fogyatékosnak sem kell lenned arra,hogy rájöjj:
• a világot bankok uralják.
• akkor csinálhatnak válságot amikor azt ők jónak látják
• minden háborúhoz közük van.
De most inkább én az első részét venném szemügyre. Nos az a baj,hogy aki a filmet rendezte egy autodidakta. Nem azért állítom ezt mert Istenhívő vagyok és nem azért mert fáj hanem mert egy csomó ferdítés féligazság részigazság van a filmben. Néhol pedig direkt nem említ meg néhány kulcsfontosságú információt . Elismerem,hogy nincsenek tudományos bizonyítékaink azzal kapcsolatban,hogy Jézus Isten volt de ettől még nem kell ennyi nevetséges dolgot állítani ,hogy :
Ami a Tízparancsolatot illeti A Holtak Könyve-beli "Nem loptam"-ból "Ne lopj!" lett. "Nem öltem"-ből "Ne ölj!". "Nem hazudtam"-ból "Ne hazudj!", és így tovább. Az egyiptomi vallás tehát valószínűleg a judeo-keresztény vallás alapja.
Kétlem,hogy benne lenne ebbe az első három parancs szó szerint de nem beszélve arról,hogy más kultúrákban is bűnnek számított a lopás az ölés szegények sanyargatása hazugság stb..Ettől még nem nevezhető alapnak. A legprimitivebb kultúráknál vallásoknál is az emberölés bűnnek számított. A lopás meg a hazugság is. Akkor ennyi erővel mondhatnánk azt is,hogy a ősember vallása minden vallás alapja. Találunk 4-5 hasonlóságot és már rá is mondhatjuk.
József Jézus prototípusa volt. József szeplőtelenül fogant, Jézus is szeplőtelenül fogant. Józsefnek 12 testvére volt, Jézusnak 12 tanítványa. Józsefet 20 ezüstért adták el, Jézust 30-ért. Józsefet Júda nevű testvére adja el, Jézust Júdás nevű tanítványa árulja el. József 30 éves korában kezdte munkáját, Jézus úgyszintén.És még hosszan sorolhatnánk.- Ez az egész már is sarkítással kezdődik. Állíthatnánk azt is ,hogy Jézus pedig Mohamed prototípusa. Jézust is kiűzték saját városából és Mohamedet is. Jézus is sokszor visszavonult Mohamed próféta is. Jézus is beszélt a mennyországról Mohamed is. És akkor ezek szerint prototípus? De tegyük fel az….
Az,hogy József szeplőtelenül fogant ez nincs benne az Ószövetségben. Aki tényleg kiokoskodja ezt annak gratulálok. József születéséről szinte nem is ír semmit az Ószövetség.
József testvéreinek a száma és Jézus tanítványainak a száma attól ,hogy megegyezik nem jelent különösebben semmit maximum azt,hogy létezik olyan a Szentírásban ,hogy számmisztika.
Nem csak Júda adta el Józsefet hanem a testvérei is benne voltak. Sőt. Júda tartotta vissza a testvéreit József megölésétől. Tehát a Júda Júdás párhuzamba alig hozható. Igen valóban a Júdás név a Júda görög változata ugyanakkor több Júdás is szerepel az evangéliumokban és csupán egy közülük negatív szereplő.
Azt még el lehet fogadni,hogy József 30 éves korában kezdte el működését (bár álmai az előtt voltak) de ,hogy Jézus 30 évesen kezdte el tanítását megint óriási tévedés. Úgy írja ugyanis ,hogy mintegy 30 évesen. Tehát nem azt írja a Szentírás,hogy 30 évesen hanem ,hogy kb. annyi évesen (de lehetett 28, vagy akár 33 éves is).
Nos ezek mind mind elferdített tények voltak amiket az előbb kritikával illetem. Ennyi tévedés ferdítés már sok. De még rápakol egyet a rendező és azt mondja Jézus nem létezett. Négy történetíró írt csak róla. Kérdem én Jézus egy egyszerű kovács volt aki három évig működött utána kivégezték. Egyszerű paraszt emberekhez beszélt akik még írni se tudtak. Nah már most nem hinném,hogy azt tudják a tudósok kutatók,hogy tudják Róma összes magisztrátusát összes szenátorát és az összes hadtest parancsnokot. Ha arról nem írtak ,hogy ki milyen posztot töltött be Rómában akkor mégis honnan vesszük azt,hogy Seneca meg Plutarkhosz nem számolt be egy kovács haláláról amikor még róma összes politikusáról sem tudunk. A négy író valóban nem szán sokat Jézusra. De a négy szerző alapján is tudjuk ,hogy Jézust Poncius Pilátus alatt lett kivégezve tudjuk azt,hogy a kereszténység Rómában is befészkelte magát az első században és azt is ,hogy ebből konfliktus is volt amit később megemlített az Újszövetség is. A film nagy csúsztatása még az is,hogy Josephus Flavius két helyen írt Jézusról és nem egy helyen. És még Keresztelő Szent Jánosról is. „Anan főpap a Nagytanácsot törvényszéki ülésre hívta össze, és eléje állította Jakabot, aki testvére volt Jézusnak, akit Krisztusnak neveznek meg néhány más embert….”De itt van még a Talmud az apokrif iratok is. Nem azért írom ezeket mert higgyél Jézusban vagy ,hogy fogad el őt Isten fiának hanem mert ezerszer biztosabb történelmi forrásaink vannak arra,hogy ő élt mint mondjuk Parmenidész ,Püthagorasz vagy Thalész. Aki tagadja az ő létezését miért nem tagadja az ókori filozófusok zömét akik közül jó néhányról csak másod harmadkézből tudunk? Miért nem írjuk azt és mondjuk,hogy Homérosz nem élt és csak a művei csak későbbi írok agyszüleménye? És még sok mindenről még nem is írtunk és már túl sok is lenne- pl.december 24-én született Jézus –de azt gondolom,hogy elég komoly baj van ha valaki egy ilyen elfogulatlan film miatt változtatott vallást. Ha már valláskritika akkor az már legyen igényes is.
Azzal nincs bajom,hogy valaki ateista. De az már elég nagy baj,hogy ha csak azért mert van 1000 pap vagy lelkész a világon aki pedofil. Mit gondolsz nincsenek pedofil muzulmánok,buddhisták ateisták stb...? Az meg ,hogy a kereszténységre ráfogni a keresztes háborúkat és az inkvizíciót épp olyan nagy baromság mint azt mondani,hogy az ateizmus miatt halt meg 100millió ember(gyengébbek kedvéért itt a kommunistákról beszélek persze aki nem tudja,hogy ők miért nem voltak keresztények azokról ).Úgy ,hogy akik ilyesmiket pofáznak azok jobb lesz ha egy kicsit megtanulnak gondolkodni is.

Bockó · https://muslimstatistics.wordpress.com/ 2011.03.14. 09:57:34

@Sneijder: 'Kétlem,hogy benne lenne ebbe az első három parancs szó szerint'

Nem, valóban nem szó szerint van benne:
edward.de.leau.net/the-10-commandments-are-a-copy-from-chapter-125-in-the-egyptian-book-of-the-dead-20070513.html

Komolyan nem akarok egy ilyen vitába keveredni, de szerinted egy Jézus kaliberű emberről hány történetíró kellett volna, hogy írjon? Josephus két helyen is említi, OMFG! Ahhoz képest, hogy Róma eldöntötte, hogy bevezeti államvallásként a kereszténységet, szinte senki nem írt róla.

És hogy miért nem tagadjuk mondjuk Pitagorasz létezését, amikor róla is csak írásos bizonyítékok vannak? Nos, Pitagoraszról úgy tudjuk, hogy ő alkalmazott először matematikát természeti jelenségek leírására, amiért én a modern tudomány atyjaként tisztelem. Ha nem ő volt az, akkor a tévedésemnek nincs semmi következménye. Az, amit alkotott - ő, vagy valaki más - valódi (ellenőrizhető), maradandó, és felbecsülhetetlenül hasznos.

Jézus viszont ebből a szempontból más. Rá hivatkozva számos megalapozatlan - és egyébként megalapozhatatlan - állítást hitetnek el az emberekkel, akik azután ezek alapján cselekszenek. Jézus az Egyház eszköze hatalmának, és egy elavult, életképtelen társadalmi paradigmának a konzerválására. (Miért életképtelen? Hol van az a Bibliában, hogy tekintetbe kell vennünk a természeti környezetünket, hogy nem szabad túlszaporodnunk? Ezek a dolgok ugyanis kinyírják az emberi fajt, de a 10parancsolatból valahogy kimaradtak.)

Komolyan, mi volt a keresztesháborúk oka, ha nem a kereszténység?

A Zeitgeist I. első része - a második és harmadik film egész másról szól, semmi köze az elsőhöz - pedig nagyon koherens kereszténység kritika, a dogma legalapvetőbb részeit kontextualizálja, ami egy nagyon komoly eredmény, és nem fogod olyasmikkel megcáfolni, hogy 'de Josephus két helyen említi Jézust'.

Jakováli Hasszán 2011.05.20. 14:49:21

Érdekes amit a kereszténység kialakulásáról Spiró ír a Fogságban, hogy gyakorlatilag a görög vallás és a judaizmus keveréke volt, egyiptomi és nyugat-ázsiai vallási hagyományokkal fűszerezve. Politeizmusból és monoteizmusból szentháromság lesz, ha összekombináljuk. Tény, hogy a keresztény ünnepek követik a napfordulókat. Jézus Egyiptomban magába szippantotta az Ozirisz-kultuszt is, ott is van feltámadósdi. És Pilátus vallási ügyekben nem volt illetékes, ha ő azt tanította volna magáról, hogy Isten fia, akkor a Szanhedrinnek kellett volna halálra ítélni.

generál 2011.06.06. 12:24:56

A filmhez csak annyit írnék hozzá, hogy az egész alatt, hivatkozik Jézusra, hogy miket mondott...és ezek után a végén azt állítja, hogy nem is létezett. Ezek szerint akkor amikre hivatkozott az se igaz. Vagyis a film se igaz....
Tudományosan: ez egy "enyhe" paradoxon (ironikus voltam)
Amúgy meg aki megtapasztaltam Isten, Jézus szeretettét, az csak nevet ezen a filmen...
A tudomány meg tényleg szükséges, de csak ha jól használjuk... Azt is lehet magunk ellen fordítani... (lsd. történelem, biofegyverek)

Ja és még valami: "Istennek nincs szüksége igazolni magát előttünk..." Miért várjátok el, hogy minden kérdésetekre válaszoljon (Miért hagyta stb...)
Alá rendelnéd Istent a saját kényednek-kedvednek? Kicsit merész

generál 2011.06.06. 13:45:31

@keembo:
A kérdésedre a válasz: Nekünk keresztényeknek mi hasznunk van belőle?
Tudod ha megtapasztalod onnantól nincs visszaút...
Kereszténység a többi vallástól nagyban különbözik (bárhogy is akarnak párhuzamot vonni) Jézus életében. Isten emberré lett. Az egyház tevékenységének meg annyi a szerepe amit Jézus mondott Péternek: "Péter, te vagy a kőszikla akire az egyházam építem" illetve "Amit megbocsájtasz a földön meg lesz bocsájtva a mennyben is, amit nem bocsájtasz meg a földön, az a mennyben sem" Na ezért kell... Persze az egyháznak is sok hibája van, de emberek vagyunk....
Amúgy a filmben a arról beszél, hogy a legnagyobb hazugság a vallás, és mégis csak Jézust és a kereszténységet támadja.... és miért? Egy ismerősöm mondta: "Mert ami rendet és rendszert hozna az életünkbe, azt támadják, mert kényszernek veszik"

generál 2011.06.06. 13:51:33

Még egy megjegyzés a filmről:
"A vallás ténylegesen meggyőzte az embereket arról, hogy lakozik az égben egy láthatatlan ember..." Ez hülyeség, mert nem ezt hirdeti és nem is ember... hanem Isten "...ennek a láthatatlan embernek vagy egy tíz pontból álló listája amit elvár tőled hogy ne tegyél. És ha mégis elkövetsz akár egyet is ebből a tízből, akkor van egy különleges helye tele füsttel, tűzzel és égető kínzó testi lelki gyötrelemmel." Nem, mert van olyan hogy bűnbánat és bűnbocsánat... "...De szeret téged" Igen, mert megbocsájt.
"... és pénzre van szüksége" Ez meg a legnagyobb baromság. Neki nincs szüksége rá, az egyháznak igen, mint minden 'szervezetnek'

generál 2011.06.08. 08:04:40

@IGe: Na ilyet is csak egy ateista mondhat...

generál 2011.06.08. 08:09:13

@EMINƎM: Válaszolnék az első kérdésedre.
Jézus mondta: "Ego sum Via, Veritas et Vita"
"Én vagy ok AZ Út, AZ Igazság, AZ Élet."

Nem azt mondta, hogy egyfajta út stb.
Ő AZ (egyetlen) Út Istenhez.
(ezzel nem azt mondom, hogy mások nem üdvözülhetnek, mivel van bűnbocsánat...)

generál 2011.06.08. 08:19:43

@IGe: Most ezzel a II.János Pál pápa idézettel mit akarsz bizonyítani?

Mondjuk azt se értem, hogy ha nem vagy Istenhivő, akkor miért hivatkozol II. János Pál pápára?

generál 2011.06.08. 08:25:15

@Bockó: Csak azért marad hiteles a ZG, mert benne vannak az általad felsorolt dolgok?
Nem azért nem hiteles, mert benne vannak, hanem mert a ZG alkotója kénye-kedve szerint magyarázza azokat.. Ráadásul hülyeséget, de ebbe nem mennék bele.
Várom IGe reakcióját arra amivel alapjaiban van bajom a filmmel: "A filmhez csak annyit írnék hozzá, hogy az egész alatt, hivatkozik Jézusra, hogy miket mondott...és ezek után a végén azt állítja, hogy nem is létezett. Ezek szerint akkor amikre hivatkozott az se igaz. Vagyis a film se igaz....
Tudományosan: ez egy "enyhe" paradoxon (ironikus voltam)"

Bockó · https://muslimstatistics.wordpress.com/ 2011.06.08. 08:31:50

@generál: Semmilyen paradoxon nincs, egyszerűen hülye vagy.

generál 2011.06.08. 08:45:26

@Bockó: Ezt akkor ki is fejthetnéd.
Ha egyszer végig hivatkoznak arra amit Jézus mond (vízöntők korára való utalása stb...) utána meg azt állítják nem is létezett... Akkor ezzel, hogy nem létezett (szerintük) hitelét veszti ami film, mert ha nem létezett, nem is tehetett utalásokat nemhogy a vízöntők korára, de semmilyen korra se...
Vagyis az egész film érvénytelenné válik ezzel.

Bockó · https://muslimstatistics.wordpress.com/ 2011.06.08. 09:02:02

@generál: Figyelj. Ha rájössz a megfejtésre magadtól, akkor esetleg beszélgethetünk. Addigis akadj le rólam.

generál 2011.06.08. 09:09:51

@Bockó: Nem jövök rá, ezért kéne, hogy (mivel szerinted hülyeség amit mondok) kifejtsd miért az, és máris leakadok rólad.
A logikus világ, mi? De logikusan arra senki nem jön rá, hogy ha szerinte a másik hülyeséget mond, elmondom, hogy miért az, és vége....

2011.06.09. 20:03:55

@generál: hivatkozik Jézusra, hogy miket mondott...és ezek után a végén azt állítja, hogy nem is létezett. Ezek szerint akkor amikre hivatkozott az se igaz.

Nem feltétlen van igazad.
A Jézus kijelentései lehetnek akár igazak is, anélkül, hogy létezett volna. Hiszen mondjuk Pál megállapítása valamiről, ha Jézus szájába adja, még igaz lehet.

Hiszen akkor Ben Hur-nak is kellett léteznie, nélküle nem takarodik ki a római Júdeából.

2011.06.09. 20:15:22

@generál: Jézus életében. Isten emberré lett. Az egyház tevékenységének meg annyi a szerepe amit Jézus mondott Péternek: "Péter, te vagy a kőszikla akire az egyházam építem"

Mi van???

Atyám, atyám, miért hagytál el engem?

Egy Isten szavai?
A keresztfán?
Amit egy olyan nép emelt, amely nem Isten kiválasztott népe,
Jézusnak halnia kell egy olyan nép ármánykodása révén, amely Isten kiválasztott népe (érvényes szerződésük volt)
Akit azért hozott életre az Atya, hogy kereszthalálával kiengesztelje a .... (itt zavarban vagyok, nem tudom kit) és megváltsa a világ bűneit.

Hát, el kell könyvelnem, nem sikerült neki. Az egyház szerint bűnösnek születünk, mind a mai napig.

Amúgy: ha már meg kellett halnia, miért nem zsidó törvények, szokásjog szerint halt meg?
Ja, a követ nehezebb lenne a vallás marketing ideológiájának tárgyává tenni, mint a keresztet.

2011.06.09. 20:22:12

@generál: Persze az egyháznak is sok hibája van, de emberek vagyunk....

Így van. A papbácsi fajtalankodik a ministráns fiúval, majd meggyónja, elmond száz miatyánkot, és bűnei megbocsátva!
Gratulálok! Mehet vissza prédikálni , mehet vissza a ministránsfiúkhoz, hogy legyen mit meggyónni legközelebb is! MERT EMBEREK VAGYUNK!

2011.06.09. 20:31:51

@generál: "Mert ami rendet és rendszert hozna az életünkbe, azt támadják, mert kényszernek veszik"

Okos mondás.
De mi a rend? a külső fenyegetés (Isten lesújt), vagy a belső tartás? (erkölcs)
Ha valaki jézusi normák szerint él, miért kell rettegnie egy bosszúálló Istentől? Könyörülj mirajtunk...

2011.06.09. 20:36:02

@Sneijder: aki testvére volt Jézusnak, akit Krisztusnak neveznek

Ez nekem gyanús. Mikor élt Josephus Flavius?
Mikortól nevezik Jézust Krisztusnak?

2011.06.09. 20:41:01

@Sneijder: Nem azért írom ezeket mert higgyél Jézusban vagy ,hogy fogad el őt Isten fiának hanem mert ezerszer biztosabb történelmi forrásaink vannak arra,hogy ő élt

Mohamedre még inkább igaz ez! Nagyon bizonyíthatóan élt, munkálkodott. És elvetette a Jézus prófétaságát. Mohamed az egyetlen megváltó.
TEHÁT: Mohamed az igazi, egyetlen megváltó. Jézus kókler. Igaz ez? Mert Mohamed bizonyíthatóan létezett.

2011.06.09. 21:01:13

@generál: Ő AZ (egyetlen) Út Istenhez.

Melyik Istenhez?
A Biblia szerint több is van. Emlékezz: Mózes lejön a hegyről, mit lát? A nép Mammont dicsőíti.
Az egész Biblia arról szól, hogy Jehova hogy küzd a kiválasztott népe elismeréséért!

2011.06.09. 21:08:16

@Sneijder: Azt még el lehet fogadni,hogy József 30 éves korában kezdte el működését (bár álmai az előtt voltak) de ,hogy Jézus 30 évesen kezdte el tanítását megint óriási tévedés. Úgy írja ugyanis ,hogy mintegy 30 évesen. T

Így igaz! És miért? Mert olyan jelentős személyiség volt,hogy azt se tudjuk pontosan, mikor született!

2011.06.09. 21:12:52

@Sneijder: A film nagy csúsztatása még az is,hogy Josephus Flavius két helyen írt Jézusról és nem egy helyen.

Idéznéd? Én olvastam Josephust, nem emlékszem. Nem kötekszem, tényleg érdekel!

2011.06.09. 21:20:00

@Sneijder: De az már elég nagy baj,hogy ha csak azért mert van 1000 pap vagy lelkész a világon aki pedofil. Mit gondolsz nincsenek pedofil muzulmánok,buddhisták ateisták stb...?

Na, ez kiverte a biztosítékot!
Én nem tudnék hinni egy olyan embernek, aki a szószéken prédikál, ha felmerül a gyanú, hogy a kisfiamat töcsköli keresztényi érzelmektől vezérelve!
És az egyház falaz nekik!!!!
Ne paráználkodj! (majd én! vegyétek és egyétek! ez az én testem!)
A korábban náci pápa?
A Borgiák?
Hit, vallás, egyház. Közük nincs egymáshoz erkölcsi vonalon. Hatalom és pénz!

2011.06.09. 21:42:00

@Sneijder: pl.december 24-én született Jézus –

Vagy nem!
A niceai zsinat 325-ben döntötte el, demokratikus szavazással, hogy mikor ünnepeljük a húsvétot! Mi is volt akkor? Hát ennyire hiteles a Jézus halála???

Szintén itt döntöttek-2 ellenszavazattal!- hogy Jézus és az Atya egy test, egy lélek! Tehát a szentháromság itt döntetett el!

Demokratikusan!!!
Ezek aztán komoly bizonyítékok Jézus istenvolta mellett!

2011.06.09. 21:45:28

Kultuszának csak a kereszténység terjedése vetett véget, Mithrász képe 323-ban tűnik el a római pénzekről. Julianus császár ismét vissza akarta Mithrászt helyezni jogaiba, de szándékát korai halála meghiúsította. A Mithrász-vallás több mint egy évszázadon át a kereszténység komoly ellenfele volt.

A hivatalos állami tiltásokkal és a feltételezhetően programszerű erőszakos pusztításokkal párhuzamosan Mithrász szentélyei lassan romba dőltek,

2011.06.09. 22:04:03

@Bee-zony: „A haláltól való félelem szüli az összes vallást a világon.”
Ezek szerint ismered az összes múltbeli és jövőbeli vallást a világon… Nem hiszem. Egy példa: ha a haláltól való félelem szülte volna a kereszténységet, akkor Jézus nem vállalta volna a kereszthalált,

Tévedsz. Az üzenet: feltámadott, van túlvilág! Rettegj ember, mert meghalsz, de ha nekem fogadsz szót, feltámadhatsz, és tied az örökkévalóság! Reményt csak én adhatok. Engem szolgálj!!!
A hatalomgyakorlás lelki fegyvere.

Bee-zony 2011.06.10. 00:01:13

@Könnyen elkaptuk, uram!: „Tévedsz.”
Vagy nem.
A védhetetlen állítás az, hogy „A haláltól való félelem szüli az összes vallást a világon.”
Az állítás megvédéséhez ismerni kellene az összes múltbeli és jövőbeli vallást, és az összes olyan élőlényt az Univerzumban, akinek valamilyen vallása van.

„Az üzenet: feltámadott, van túlvilág! Rettegj ember, mert meghalsz, de ha nekem fogadsz szót, feltámadhatsz, és tied az örökkévalóság! Reményt csak én adhatok. Engem szolgálj!!!
A hatalomgyakorlás lelki fegyvere.”
Ez csak egy példa a félelmekkel való visszaélésre, és arra, hogy a „jó” pap mindenből kifacsarja azt, amit akar, és az lesz általa beleértelmezett üzenet.
Másik példa: minden más hitű ember pogány, elkárhozik a lelke, és a pokolra jut.
Aki nem hisz (a hittételeimben), az elkárhozik… és a többi variáció és machináció.

…a túlvilági ígéret beteljesüléséről, vagy nem teljesüléséről pedig nincs megbízható visszajelzés, értelemszerűen, ezért jelenleg is a hitetők (szabad) vadászterülete, akik a hitethetőkre vadásznak, megélhetés, és az uralmuk alá hajtás céljából.
Ami pedig az „elkárhozik a lelked, ha nem hiszel a…” című hitetést illeti, arra okkal-joggal lehet mondani, hogy kérjük a bizonyítékot, mert ugyanilyen alapon ugyanúgy lehet mondani azt is, hogy elkárhozik a lelked, ha nem hiszel a repülő spagettiszörnyben, és a megváltó mivoltában.

Vannak ennél egyszerűbb és durvább példák is, pl. amikor a pap azt mondja, hogy ha nem teszi azt a másik, amit a pap akar, akkor elkárhozik az illető lelke.
Vádat emeltek a kislányt megerőszakoló német pap ellen
velvet.hu/blogok/helyszinelo/2010/08/24/vadat_emeltek_a_kislanyt_megeroszakolo_nemet_pap_ellen/
„Az akkor 14 éves lányt a pap azzal fenyegette meg, hogy nem jut a mennyországba, ha nem engedelmeskedik neki.”

Van a politika és vallás korrupt összefonódása is, miközben elvileg a kettő el van választva egymástól. Egy topic az index fórumon: "AKI NEM A FIDESZRE SZAVAZ AZ ELKÁRHOZIK"-MONDTA EGY KATOLIKUS PLÉBÁNOS A MISÉN!

Azt nem állította senki, hogy ilyen megzsarolós-megfélemlítős esetek nincsenek; mint ahogy csalók, szélhámosok, a mások félelmeit a maguk számára kihasználók is vannak.
A védhetetlen állítás az, hogy csakis és kizárólag ilyenek vannak, kivételek nélkül; és nem nekem kell végigvenni az összes ismert vallást, hogy ez is kivétel, meg az is, hanem annak kell bizonyítani, aki azt az időrendben első állítást tette, hogy nincs kivétel, ti. hogy ez sem kivétel, meg az sem. Lehet próbálkozni a hinduizmusba, a buddhizmusba, a judaizmusba, a sintóba, a scientológiába,hogy az alapja a haláltól való félelem, és a hívőknek ezen félelem általi megzsarolása. A kereszténységbe még csak-csak belefér ez, a Krisztus halála utáni tantételek alapján, de a többinél... Az életét eltöltheti valaki ennek a vizsgálatával és (bele)magyarázásával, és akkor sem lesz eléggé meggyőző a gondolkodók számára.

Bee-zony 2011.06.10. 00:08:29

Ami kimaradt:
…próbálkozni ->belemagyarázni<- a hinduizmusba…

generál 2011.06.10. 00:17:13

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Összegezve:
"Egy Isten szavai?
A keresztfán?"
Igen, miért, olyan hihetetlen? (Isten is és Ember is volt)

"kiengesztelje a .... (itt zavarban vagyok, nem tudom kit)" Senkit.

"Hát, el kell könyvelnem, nem sikerült neki." Lehet, de Jézus által üdvözülhetünk, és ez is lényeges, mert ez is cél volt.

"Amúgy: ha már meg kellett halnia, miért nem zsidó törvények, szokásjog szerint halt meg?" Mert Istenkáromlónak titulálták és az ilyen bűnért ez járt. (és a másik két bűnözött miért feszítették Jézus mellé, és az egyik miért mondta neki, hogy "Bocsáss meg Uram, mert vétkes vagyok" Miért?)

"Miért kell rettegnie egy bosszúálló Istentől?" Te retteghetsz tőle. Én keresztény vagyok, de nem hiszek bosszúálló Istenben, és nem félek éppen ezért. Attól félek, hogy a bűneim miatt, magam távolodok el a Teremtőmtől.

"papbácsi fajtalankodik a ministráns fiúval..." Most szajkózod az amerikai példákat? 1: nem mondtam, hogy nincs ilyen. 2: nem mondtam, hogy az egyház hibátlan. 3: Magyarországon volt már ilyen???

generál 2011.06.10. 00:18:47

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Az Atyához az egyetlen út.
EGY ISTEN, három személy: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Biztos hallottad már

2011.06.10. 00:22:45

@generál: Jézus mondta: "Ego sum Via, Veritas et Vita"
"Én vagy ok AZ Út, AZ Igazság, AZ Élet."

És ha nem ezt mondta? Vannak korabeli feljegyzések, vagy csak egy 40-100 évvel később megírt evangéliumból fordítások fordítása után értelmezett kijelentés?
Azt mondta: Az Én az Út, az Igazság, az Élet!

Fordítási hiba amúgy könnyen előállhat:

A bibliát magánhangzók nélkül írták, mivel akkor az volt az írásmód. Ebből adódik a félreértés, hogyaszongya: Egyiptomból a Vörös-tenger kettéválasztásával vezette ki népét Mózes!

Sástenger volt az, a Nílus deltavidéke, és gyalog egyszerűbb volt átvágni rajta, mint harciszekerekkel. És máris megvan az oka a Fáraó kudarcának, miért nem érte őket utól. Csak ugye így elvész a csoda. Az isteni támogatás.

generál 2011.06.10. 00:24:32

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Bocsi, a húsvétot nem így döntötték el. A zsidók ünnepéből ered. (pontosan nem tudom a nevét)
Egyedül a karácsonyt tették arra, hogy ne csak a pogányoknak legyen akkor ünnepe....
Az hogy mikor ünnepelsz valamit meg mikor van ténylegesen, neked ennyire számít? Nem volt még olyan, hogy a családba bárkinek a születésnapját a születéséhez legközelebbi hétvégén ünnepeltétek.

Az általad többi leírtról meg nem így szavazaták, bár ahogy leírtad, biztos ott voltál.

Azért Jézus olyan csodákat is tett, amilyet senki más, ezt az akkori farizeusok is tudták, de ők nem ilyen Megváltóra számítottak...

2011.06.10. 00:26:05

@generál: egy Isten, három személy-mintha hallottam volna már

Ozirisz (wsỉr, görög betűkkel: Ὄσιρις) az ókori egyiptomi vallás egyik legfontosabb istene. A héliopoliszi enneád tagja, Ízisszel és Hórusszal alkot istenháromságot.

generál 2011.06.10. 00:26:40

@Könnyen elkaptuk, uram!:
"Azt mondta: Az Én az Út, az Igazság, az Élet!"
és még mindig nem az van ott, hogy ő EGYFAJTA Út, hanem Ő=ÚT

Nem vész el az Isteni csoda, bár szerinted igen, de akkor a többi csodát is megmagyaráznád?

generál 2011.06.10. 00:28:25

@Könnyen elkaptuk, uram!:
és hol írják, hogy Ozirisz vala kezdetben?

2011.06.10. 00:36:49

@generál: Az első nikaiai zsinatot (vagy niceai zsinatot) I. Konstantin római császár hívta össze 325-ben. A zsinat (más néven szinódus) a keresztény egyház püspökei számára az első egyetemes [1] tanácskozás volt.

A zsinat célja a nézeteltérések feloldása volt az alexandriai egyházban Jézusnak az Atyához viszonyított természetéről, nevezetesen, hogy Jézus egylényegű-e az Atyaistennel vagy hasonlatos hozzá. Alexandriai Szent Sándor az előbbi nézetet vallotta; a népszerű presbiter, Arius (akinek nevéből az arianizmus kifejezés származik) az utóbbit. A zsinat elsöprő többséggel az ariánusokkal szemben foglalt állást (a 250-318 főnyire becsült tanácskozótestületből 2 fő kivételével mindenki az ariánusokkal szemben szavazott).

A zsinat másik eredménye a húsvét időpontjában való megegyezés volt, amely a legfontosabb ünnep az egyház életében. A zsinat úgy döntött, hogy a húsvétot a tavaszi napéjegyenlőséget követő első telihold utáni első vasárnap ünneplik, függetlenül a Biblia héber naptárától és felhatalmazták az alexandriai püspököt, hogy (valószínűleg az alexandriai naptárt használva) évente hirdesse ki püspöktársai számára a pontos dátumot.

Hja, a tények makacs dolgok.

Bár én nem voltam ott, de elég jól dokumentált. Nem úgy, mint Jézus szavai, melyeket 40-100 évvel később jegyeztek föl.
És ami nem tetszett az egyházi gyülekezetnek, azt apokriffá nyilvánították
népszerűségéből, ugyanakkor fölmerült a makedonianizmus Szentlélek elleni eretneksége. Theodosius császár ezért zsinatot hívott össze, ez lett az első konstantinápolyi zsinat.

A "150 atya" zsinata elsősorban a Szentlélek istenségét mondta ki a makedoniánusok (pneumatomachusok) ellen. Az első kánon minden "arianizáló" ellen irányul, mint például Apollinarisz, Szabelliosz, Ankürai Markellosz, Szirmiumi Photinosz, Eunomiosz és Eudoxiosz követői ellen. Hitvallása a nicea-konstantinápolyi hitvallás. A zsinaton csak keleti püspökök vettek részt, ugyanis a nyugatiak már korábban, tavasszal Riminiben tartottak zsinatot. I. Damasus pápa sem küldött képviselőket.

2011.06.10. 00:39:31

@generál: persze!
Az én út jelentése: Isten benned van, te vagy az út hozzá, tehát Te vagy az ISTEN! A saját istened.

2011.06.10. 00:44:06

@generál:

Ozirisz kultusza az I birodalomban már fennállt. Valószínűleg más néven már korábban megjelent.
Tehát 3000 évvel Krisztus előtt DOKUMENTÁLT volt!

2011.06.10. 00:48:32

@generál: Azért Jézus olyan csodákat is tett, amilyet senki más, ezt az akkori farizeusok is tudták, de ők nem ilyen Megváltóra számítottak...

Mondanál egy csodát, ami dokumentált? Mondjuk korabeli feljegyzés? Nem évtizedekkel későbbi?

Egy csodát amit korábban, vagy később valaki ne tett volna meg?

2011.06.10. 00:52:16

@generál: és hol írják, hogy Ozirisz vala kezdetben?

Tehát, ha a szent-háromságot nézzük, amiről eddig szó volt, akkor 3000 plusz 325 év elég jelentős különbség!

Mert ugye az Ó-testamentum nem ismeri a szentháromság fogalmát!

A tények, a tények.

2011.06.10. 00:55:40

@generál:
Ja, faragott képet ne imádj!
Voltál mostanában templomban?

2011.06.10. 01:11:30

@Bee-zony: nem kell belemagyarázni. Az ember alapvető jellegzetessége, hogy fél a haláltól. Nem tudja, mi lesz utána. Még a Buddha is azt mondta, hogy ha megismerted önmagad, megismered a ...

2011.06.10. 01:18:51

@generál: Amúgy: ha már meg kellett halnia, miért nem zsidó törvények, szokásjog szerint halt meg?" Mert Istenkáromlónak titulálták és az ilyen bűnért ez járt.

Nem!!! Az istenkáromlást a zsidóknál a római törvények nem bűntették! Ugyanis leszarták!
A köztörvényesek és politikaiak kivégzésére szolgált.
A zsidó törvények szerint kellett volna kivégezni Istenkáromlásért. MEGKÖVEZÉSSEL!

Ezért írtam, hogy vallásmarketing szempontjából is jobb, ha kereszt lóg a nyakadban, mint ha kő!

2011.06.10. 01:26:41

@generál: papbácsi fajtalankodik a ministráns fiúval..." Most szajkózod az amerikai példákat? 1: nem mondtam, hogy nincs ilyen. 2: nem mondtam, hogy az egyház hibátlan. 3: Magyarországon volt már ilyen???

Te nem követed a napi eseményeket? Leváltják a pápai nunciust, mert eltussolta a győri egyházmegye nemtudomkije elleni szülői feljelentést.

IGEN! Valami volt...

2011.06.10. 01:29:48

@generál: kiengesztelje a .... (itt zavarban vagyok, nem tudom kit)" Senkit.

Akkor miért is halt meg?
Nem úgy van, hogy: Te, aki megváltod a világ bűneit...
Kitől váltja meg?

generál 2011.06.10. 08:29:19

"Ja, faragott képet ne imádj!
Voltál mostanában templomban?"
Igen, voltam,rendszeresen járok, nem is imádok semmilyen képet. Ez honnan jött neked?

"Az én út jelentése..." Ja, és a forrásod erre az értelmezésre? Mert nekem más forrásom van

"Mondanál egy csodát, ami dokumentált? Mondjuk korabeli feljegyzés? Nem évtizedekkel későbbi?
Egy csodát amit korábban, vagy később valaki ne tett volna meg?"
Hallottál már a négy evangéliumról? Biztos az se igazi,mi? Mondjuk Lázár feltámasztása, bénák gyógyítása, vakok látása, vízből bórrol már ne is beszéljünk.

Igazad van tévedtem. De láttad a Passiót. Abba beszélnek erről:
Pilátus: "Miért nem a ti törvényeitek szerint ítélkeztek felette?"
Főpap: "A törvényeink nem engedik hogy bárkit halálra ítéljünk" ("Húsvéti" időben plána nem) és hárítani akartak.

"Te nem követed a napi eseményeket?" Nem, igazad van nem követem, nem is ez határozza meg a hitem. Elhiszem volt ilyen, de attól még a tézisem igaz: Emberek vagyunk sé gyarlók. Nem azért kell támadni Krisztust, a kereszténységet, mert vannak vétkes papok. Ráadásul nem ebből van több

"kiengesztelje a .... (itt zavarban vagyok, nem tudom kit)" Senkit.
Akkor miért is halt meg?
Nem úgy van, hogy: Te, aki megváltod a világ bűneit...
Kitől váltja meg?"

A kiengesztelés, mega megváltani a világot, nem érzem ugyanannak. De ha már mégis kérdezed, hogy kit, az összes embert.
Kitől? Hát a gonosz hatalmától, aki miatt a bűn a világon van.

generál 2011.06.10. 09:28:10

Ui: "Utolsó szava" Jézusnak: "Beteljesedett"
Na vajon mi?

generál 2011.06.10. 09:29:30

További az utolsók közt: "Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet" és ezt a kereszten mondta....

generál 2011.06.10. 15:23:08

@Könnyen elkaptuk, uram!:
"Az én út jelentése: Isten benned van, te vagy az út hozzá, tehát Te vagy az ISTEN! A saját istened."

Én Út=Te vagy az út???? Remélem érzed, hogy ez hülyeség

2011.06.10. 22:42:09

@generál: nem érzem, hogy hülyeség. Azt valljátok, Isten mindenhol jelen van. Vagy tévedés? Ha mindenhol, akkor benned is. Vagy nem?

2011.06.10. 22:43:07

@generál: Ui: "Utolsó szava" Jézusnak: "Beteljesedett"
Na vajon mi?
Meg fogok halni.
Fordítsak magyarról magyarra?

2011.06.10. 22:46:29

@generál: Kitől? Hát a gonosz hatalmától, aki miatt a bűn a világon van.
Akkor ez azt jelenti:
Isten alkot egy fiút, akit arra hoz létre, hogy keresztrefeszítsék, így engesztelve ki a gonoszt!!!
Brrr! Isten áldozatot mutat be a gonosznak, hogy megváltsa fia által a világot!
Majd ez a fiú betársul harmadiknak a szentháromságba! Ez rossz vicc! Találj ki mást!

2011.06.10. 22:48:27

@generál: Pilátus: "Miért nem a ti törvényeitek szerint ítélkeztek felette?"
Főpap: "A törvényeink nem engedik hogy bárkit halálra ítéljünk"

Téves! Halálra kövezték az istenkáromlókat!
Minden skupulus nélkül levágták Keresztelő János fejét!

2011.06.10. 22:52:13

@generál: Lázár feltámasztása, bénák gyógyítása, vakok látása, vízből bórrol már ne is beszéljünk.

Feltámasztás: bármelyik orvos feltámasztja a tetszhalottat, visszahoz a halálból szívinfarktus, vízbefulladás után.
Bénák: pszichiáterek gyógyítanak képzelt betegeket
vízből bor: nagyfater imádta a fröccsöt, különösen nyáron

2011.06.10. 22:57:08

@generál: Hallottál már a négy evangéliumról? Biztos az se igazi,mi?

Bocs, ez nem érv!
Minegy 30! evangéliumból választották ki ezt a négyet!!! Mi van a többi, apokrif evangéliummal? Mondjuk Júdás, vagy Mária evangéliumával? Hallottál róla? Nem? Attól még vannak!

Nem illettek bele a kialakított eszményi képbe. Mária el kellett hogy tűnjön, nem lehetett Jézus tanítványa, nehogy már ne ideologizáljuk meg a papi önmegtartóztatást! Aminek az értelme az, hogy az egyház vagyona az örökösödés révén el ne aprózódjon! Kérdezz meg erröl egy reformátust!
Mondjuk egy református női lelkészt!

2011.06.10. 22:59:23

@Könnyen elkaptuk, uram!: A Mária evangéliuma (kopt nyelven: Peuangelion kata Marihamm) A Mária evangéliuma eredetileg valószínűleg görög nyelven írt, de legteljesebb formájában kopt nyelven fennmaradt az apokrif evangéliumok körébe tartozó ókori irodalmi mű. A kopt változatot egy Karl Rainhardt által Kairóban megvásárolt 5. századból származó papirusz kódexben (Papyrus Berolinensis 8502) 1896-ban fedezték fel.

Mária evangéliumának két másik görög nyelvű töredékes változata is ismert. Ezt a két görög töredéket 1938-ban, illetve 1983-ban publikálták. A legteljesebb és legrégebbi kopt változatot 1955-ben. A kopt változatból hiányoznak az 1 és 6, illetve a 11 és 14 közötti oldalak A evangélium első része a feltámadott Jézus és tanítványai között az anyag (a test) halál utáni sorsáról, s a bűn mibenlétéről értekező párbeszédet írja le. A második rész Mária Magdaléna látomásáról szól. A két rész egymástól független történetet tartalmaz és csupán Mária Magdaléna személye kapcsolja egybe azokat, aki az első rész végén jelenik meg. A szöveg a lélekkel (pszükhé) és szellemmel (pneuma) szemben az értelmet (nusz, ratio) emeli ki.

Ciki, a ratio fölötte áll a léleknek! Bmeg!?

2011.06.10. 23:02:30

@generál: Igen, voltam,rendszeresen járok, nem is imádok semmilyen képet. Ez honnan jött neked?

MINDEN római katolikus templom tele van szobrokkal (faragott kép). Keress ilyet zsinagógában, keleti-keresztényben. Az olvasó végén faragott kép lóg. Jézus a kereszten.

2011.06.10. 23:06:24

@generál: "Te nem követed a napi eseményeket?" Nem, igazad van nem követem, nem is ez határozza meg a hitem. Elhiszem volt ilyen, de attól még a tézisem igaz: Emberek vagyunk sé gyarlók. Nem azért kell támadni Krisztust, a kereszténységet, mert vannak vétkes papok. Ráadásul nem ebből van több

Látom, nem ment át!

Nem Jézust támadom. A pápát, a klérust, aki kisajátítja, átírja saját céljainak megfelelően.

Dogmákat, meg nem támadható kijelentéseket alkot, hogy hatalmat gyakorolhasson. Ciki, hogy Isten földi helytartója a világ leggazdagabb(!) városában ül! Földi hívságok!!

2011.06.10. 23:12:23

@generál: Igazad van tévedtem. De láttad a Passiót. Abba beszélnek erről:
Pilátus: "Miért nem a ti törvényeitek szerint ítélkeztek felette?"
Főpap: "A törvényeink nem engedik hogy bárkit halálra ítéljünk" ("Húsvéti" időben plána nem) és hárítani akartak.
Mégegyszer, hogy felfogd:
Pilátus azért nem akarta kivégezni, mert nem követett el semmit, amit a római jog büntetett!!!

Ha Jézus válaszol egyetlen kérdésére, felmenti!

Te olvastad a bibliát?

Ja, ha meg filmre hivatkozol: Brian élete.
Ben hur

2011.06.10. 23:16:07

Júdás evangéliuma egy gnosztikus evangélium, amely Iskarióti Júdás és Jézus között zajló beszélgetéseket, kapcsolatot örökített meg.

Az evangélium a hagyományos újszövetségi (Máté, Márk, Lukács és János evangéliumai) kanonikus evangéliumoktól eltérően mutatja be Júdást, illetve annak szerepét a tanítványok és megváltás kapcsán. Habár Júdás nevét viseli a szöveg, mégsem a volt tanítvány írta, hanem egy későbbi, feltehetően gnosztikus követő. Ez annak tudható be, hogy a 3. vagy 4. században íródott kopt nyelven, olyan megfogalmazásokkal, tudásanyaggal, amivel egy átlagos korabeli írástudó elég nehezen írta volna meg.

Az evangélium a keresztény egyházak tiltakozása ellenére 2006 első felében került a nagyközönség elé a National Geographic-nak köszönhetően. Viszont már az 1970-es években[1] számtalan műkincskereskedő kezén már áthaladt, akik nem tudták felmérni a szöveg tudományos jelentőségét, mivel az kopt nyelven íródott, és az amúgy is szakszerűtlenül tárolt evangélium a nedves klíma hatására drasztikus romlásba kezdett. Csak azután indulhatott meg az iratok restaurálása, miután Svájcba szállították egy Genf melletti restauráló műterembe, ahol 2004. december 5-én egy szakemberekből álló csapat megbizonyosodott arról, hogy az evangélium eredeti, nem pedig középkori hamisítvány.

A szöveg tartalmán a tudósok mind a mai napig vitatkoznak. Kétségkívül gnosztikus evangéliumról van szó, amelyre a korai keresztény egyházatya, Ireneus püspök is utalt, amikor az evangéliumot eretneknek nyilvánította. Júdás evangéliumának „érzékeny pontjai” a gnosztikus kategorizálás, mivel a szövegben hasonlóságok mutatkoznak a széthiánus gnoszticizmussal és a tamásista gnoszticizmussal is. Egyes tudósok úgy vélik, hogy némi hasonlóság mutatkozik Markión tanításaival és a zsidó, keresztény apokaliptikus gondolkodással.

generál 2011.06.11. 09:14:26

@Könnyen elkaptuk, uram!:

Azért azt megnézem melyik orvos támaszt fel egy hullaszagú (negyednapos) embert...
Akit bénának ír, az csak képzelte?
Nagyfaterod a vízhez önti, nem a víz helyére kerül bor... Azért remélem érzed a különbséget.
és a vakok, süketek stb.?

"papi önmegtartóztatást!" Annak történelmi okai vannak, Jézus nem beszél róla....

"MINDEN római katolikus templom tele van szobrokkal (faragott kép). Keress ilyet zsinagógában, keleti-keresztényben. Az olvasó végén faragott kép lóg. Jézus a kereszten."
Tisztelet és imádat között nagy különbség van, akiknek a épei kint vannak azokat tiszteljük. Jézus és a kereszt, meg megemlékezés...

"Dogmákat, meg nem támadható kijelentéseket alkot, hogy hatalmat gyakorolhasson" (elsőre tényleg nem jött át)
Jézus mondta: "Amit megbocsájtottok a földön, meg lesz bocsájtva a mennyben is..."

Brian életében nincs Jézus szereplőként (csak az elején csecsemőként)

"Ha Jézus válaszol egyetlen kérdésére, felmenti!"
Igen, de meg volt írva. Ha leszáll a keresztről akkor is fel van mentve. (Pap mondta neki, hogy ha ő a Megváltó szálljon le a keresztről és hisznek) sátáni megkísértés, az volt írva a próféciába, hogy ennek kell történie.

Most csak erre volt időm válaszolni

2011.06.12. 12:10:58

@generál: Azért azt megnézem melyik orvos támaszt fel egy hullaszagú (negyednapos) embert...

Azért enyhe túlzás is lehet a leírásban, nem? Ugye azt Te se képzeled, hogy olyan halottat fel lehet támasztani, akinek a sejtjei kinyíltak, fehérjéje lebomlott? Agya szétesett, folyós? Ha ezt képzeled, az nagggyon gáz!

2011.06.12. 12:13:39

@generál: Brian életében nincs Jézus szereplőként (csak az elején csecsemőként)

TÉVES!
Jézus kinyilatkoztat, igét hirdet. Boldogok a sajtkészítők, mert övék a mennyeknek országa!
Mért pont a sajtkészítőket emeli ki?
Nem szószerint értette. nyilván vonatkozik minden tejtermékkészítőre!

Megvan?

2011.06.12. 12:21:03

@generál"Dogmákat, meg nem támadható kijelentéseket alkot, hogy hatalmat gyakorolhasson" (elsőre tényleg nem jött át)
Jézus mondta: "Amit megbocsájtottok a földön, meg lesz bocsájtva a mennyben is..."

Nem erre válasz, de sebaj!
Tehát: a papbácsi nyugodtan erőszakoljon meg gyerekeket, ha meggyónta elöljárójának, bűnbocsánatot nyer szeretnék ezúton gratulálni erős hitedhez, amely szerint ez jól van így. Egyúttal remélem, ez a Te családodban soha nem fog megtörténni. Enyhe csodálkozással állok viszont az előtt, hogy a tények ismeretében Te felmentést tudsz adni vallásod elöljáróinak. Szerintem szégyen! Amiért más ember -jogosan- börtönbe kerül, azt ők elsimítják! A pápa ugyanolyan bűnrészes benne, mint a nuncius! Ha Te azt normálisnak tartod, hogy a felelősöket ne állítsák vizsgálat elé, ha bűnös ne büntessék meg, mindezt egy gyónással letudja, ezzel evilágon és azon túl is bűnbocsánatot nyerjen, akkor nincs miről beszélnünk. Megvetem az ilyen gondolkodást.

2011.06.12. 12:23:42

@generál: Tisztelet és imádat között nagy különbség van, akiknek a épei kint vannak azokat tiszteljük. Jézus és a kereszt, meg megemlékezés...
Bocs, Jézust, Szűz- Máriát nem tiszteled, IMÁDOD! Imádkozol hozzá! Nem képekről van szó, szobrokról! Értsd: TARAGOTT kép.

2011.06.12. 12:44:56

@generál: Azért azt megnézem melyik orvos támaszt fel egy hullaszagú (negyednapos) embert...
Akit bénának ír, az csak képzelte?

Te mindent elhiszel , ami le van írva?
Süsü a sárkány?

Más: igen, vannak olyan kórképek, amelyekben az illető meg van győződve, hogy lát valakit, beszélget vele, kultúrkörtől függő alakot képzel el. Beszél Jézussal, Szűz-Máriával, ufo-rabolja el, Marx-szal társalog, Hitler, Napoleon a sakk ellenfele...
Például skizofrénia.
A Lourdés-i Szűz-Mária forrásról hallottál?
Pedig nem is olyan régen, vagy száz éve különvonatokon vitték oda a gyógyulni vágyókat Párizsból, szállodát(!) épített az egyház, és orvosok, egyházi elöljárók vizsgálták, tényleg csoda történt-e a gyógyuláskor.

Aztán az 1920-as években a pszichológia rájött a skizofrénia tüneteinek megjelenésének okaira, a képzelt betegségek (pszichoszomatikus) leírása is megtörtént, és Lourdés feledésbe merült.

Egyébként a csodalátó kislány a csoda után eltűnt, többé senki se találkozott vele, nem mutatták be a népnek, több csoda nem esett meg vele! Hmmm?

A könnyező Jézusszobor? Még mindíg körbehordozzák az olasz hívők, pedig bebizonyosodott, hogy csalás (gumicső)

A tények makacs dolgok, de a hitben az a szép, hogy szikla, semmi meg nem ingathatja, még a tapasztalás sem.

Hogy is mondta Jézus: boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa!

Ha utánaolvasol, nem így vagyon eredetiben.

Csak tudod, az újtestamentumot először összeválogatták, majd egy angol(!) átdolgozta az akkori pápa megbízásából, majd lefordították németre, majd egy Károli Gáspár magyarra.

Tudod a hit mit jelent angolra fordítva?
belief, faith, trust, confidence, religion.

Te melyiket használnád egy szövegben?

generál 2011.06.12. 18:37:50

"Azért enyhe túlzás is lehet a leírásban, nem? ..."
De a negyednap túlzás, igaz, de azt hiszem úgy volt, hogy azt mondták "Már szaga van"
Amúgy meg hiszem, hogy orvos már nem támasztotta volna fel, de ha mégis, abban az időben senki más nem tudta volna feltámasztani. De a lényeg, más, aki prófétának hiordette volna magát, nem tudta volna megtenni (te kérted, hogy olyat mondjak, amit más nem tett). Valamint Jézus se odament és "újraélesztette" a tetszhalottat, hanem csak beszólt, hogy: "Lázár, gyere ki!" Van különbség

"Te mindent elhiszel , ami le van írva?
Süsü a sárkány?"
Azért ezt remélem te se gondoltad komolyan, mármint a hasonlatot. Nem mindent hiszek el aminek van alapja, de ez nem érv

"TÉVES!
Jézus kinyilatkoztat, igét hirdet. Boldogok a sajtkészítők, mert övék a mennyeknek országa!"
Igazad van, tévedtem, bocsánat. Mondjuk a Bibliába nincs ilyen, tehát szerintem az a paródia része... Lehet tévedek, akkor javíts ki.

"Tehát: a papbácsi nyugodtan erőszakoljon meg gyerekeket, ha meggyónta elöljárójának, bűnbocsánatot nyer szeretnék ezúton gratulálni erős hitedhez, amely szerint ez jól van így...Ha Te azt normálisnak tartod, hogy a felelősöket ne állítsák vizsgálat elé, ha bűnös ne büntessék meg, mindezt egy gyónással letudja, ezzel evilágon és azon túl is bűnbocsánatot nyerjen "
Nagyon félreérthettél. Nem mondtam, hogy minden pap szent és jó amit tesznek. Nem tartom helyesnek és nem mondom, hogy az egyháznak ne lennének hibái, és igazad van, én is megvetem, de a bűnbánat és bűnbocsánat is csak formalitás. Akkor kap valaki feloldozást ha meg is BÁNJA a bűnét (ebben benne van a vezeklés is meg minden) De mégegyszer, én se tartom ezt helyesnek.. De azért enek is két oldala van, mert ott vannak azok a papok, akik az ellenkezői a felsoroltaknak. Róluk miért nem esik szó?

"Más: igen, vannak olyan kórképek, amelyekben "
Ebből nem következik, hogy mindegyik ilyen lenne

"A könnyező Jézusszobor? Még mindíg körbehordozzák az olasz hívők, pedig bebizonyosodott, hogy csalás (gumicső)"
Azért van egy csalás, nem lesz az összes az. Máriapócson is gumicső könnyeztette meg Máriát? (csak egy példa)

"Tudod a hit mit jelent angolra fordítva?
belief, faith, trust, confidence, religion.
Te melyiket használnád egy szövegben?"
Én maradok a magyar nyelvnél ha nem gond. Lehet ez egy nagy bajom, de ez van. Maradok a hit szónál. Miért számít?

"Hogy is mondta Jézus: boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa!" Ezzel mire is szeretnél célozni, mert az most nem egyértelmű számomra, bocsánat.
(Amúgy szerintem nem szószerint kell a szavait érteni. Az akkroi ember szimbólumokból élt.)

"Bocs, Jézust, Szűz- Máriát nem tiszteled, IMÁDOD! Imádkozol hozzá! Nem képekről van szó, szobrokról! Értsd: TARAGOTT kép."
Ez igaz, de nem a szobrot imádom. Imádkozom hozzájuk, igaz, és? Nem a szoborhoz imádkozok. Ha mégis a szobor előtt térdelve imádkozok, annak nem vallási alapja van, hanem a vizualitás. Jobbnak érzem úgy, de ez csak személyes. Én hozzájuk imádkozok, nem a szoborhoz. Ebben remélem egyértelmű voltam, hogy mire gondolok. Ha nem, szólj próbálom elmagyarázni. Ezzel nem azt mondom, hogy egyet kell érteni, csak érteni az álláspontom.

rozi69 2011.06.28. 11:59:44

Szeretném megosztani veletek az érzéseimet.Nekem hitem van, aminek semmi köze nincs a vallásokhoz,sem a papokhoz.Jézusban hiszek és ez folyamatosan alakult,formálódott bennem,úgy hogy nem neveltek vallásosnak,és senki nem térített meg.Személyes élményem,találkozásom is volt vele,úgy hogy nem voltam módosult tudatállapotban.Persze nem a fizikai értelemben,de az érzés leírhatatlan,csodás.Olyan szeretettet tapasztaltam amit addig még soha.Boldog anyuka vagyok,boldog kapcsolatban vagyis nem vagyok lelki nyomorék.Mindenkinek kívánom,hogy legyen boldog és találjon harmóniát az életében.üdvözlettel

Flash_FWD 2011.08.14. 00:30:31

@rozi69:
Nagyot nőj!

Én is boldog vagyok, de ehhez nincs szükségem kitalált mesékre. A feleségemben és magamban hiszek.
Személyes élményed sok hozzád hasonló embernek volt... van itt theta-gyógyítás, mágneses piramisok, s ha beteg vagy, nézz fel ide:
www.youtube.com/watch?v=UbkzABA7mT8

Pár hónap és megint jön Jézuska. :)

rozi69 2011.08.14. 09:03:06

Nem érzem magam betegnek.De az emberek többsége,ha igazán megbetegszik,hirtelen vallásos lesz.Tudod az intezív osztályon nincs ateista.Én kivánok neked nagyon jó egészséget testit és lelkit is.

billy reed 2011.09.28. 13:59:23

@Könnyen elkaptuk, uram!: Oh, nem!
Van csalás, átverés, és -hiába tagdajuk-vannak a tudomány mai állása szerint megmagyarázhatatlan dolgok.
Csak egyet említek, akit érdekel nézzen után. Meg fog lepődni: lancianoi Oltáriszentség csoda.

Bár anno apám volt úgy vele, hogy akkor sem hitt volna az UFO-k létezésében, ha egy kezet fogott volna vele...

@Flash_FWD: "Én is boldog vagyok, de ehhez nincs szükségem kitalált mesékre. A feleségemben és magamban hiszek."

Ha magadban hiszel, ezt azt jelenti, hogy teljes mértékben tisztában vagy léted céljával, értelmével, és irányítod is?
Vagy -ahogy Bulgakov írta- az ember ezt hiszi, aztán egyszer csak...hopp: tüdőszarkómája támad.
Szalad orvostól-orvosig, majd jönnek a vajákosok, természetgyógyászok...hol marad az irányítás?
/Félre ne értsd, ez idézet volt csupán!/

A kitalált mesékhez: ha Te ki tudsz találni a Szentháromság tanához hasonló misztériumot, annak minden mélységével, megemelem a kalapom.
Plusz: Jézus 12 tanítványa közül 11 az életét adta azért, amit látott /János pedig száműzetésbe került/.
Te adnád a magadban való hitedért?
Félre ne érts, nem azért írom mert vallásos, vagy ateista vagyok, csak szeretnék rávilágítani arra, hogy vannak komoly ellentmondások az ateizmusban. Ezért nem lehet annyival elintézni a vallást, hogy kitalált mese.

2011.09.29. 09:07:45

@billy reed: "A kitalált mesékhez: ha Te ki tudsz találni a Szentháromság tanához hasonló misztériumot, annak minden mélységével, megemelem a kalapom."

Bár nem az én dolgom, de sokan találtak már ki hasonlót.

Tolkien még saját nyelvet is alkotott, szavakkal, kifejezésekkel, betűkkel .
Mégse hisszük, hogy Frodó létezett.

2011.09.29. 10:33:07

@billy reed: :" Jézus 12 tanítványa közül 11 az életét adta azért, amit látott /János pedig száműzetésbe került/.
Te adnád a magadban való hitedért?
Félre ne érts, nem azért írom mert vallásos, vagy ateista vagyok, csak szeretnék rávilágítani arra, hogy vannak komoly ellentmondások az ateizmusban. Ezért nem lehet annyival elintézni a vallást, hogy kitalált mese. "

Sokan adták már életüket a hitükért.
Barkohba és emberei (hogy ne távolodjunk el időben túlságosan Jézustól) az utolsó ostromkor levágták bal karjukat, hogy a rómaiak ne tudják őket rabláncra fűzni. Mindet lemészárolták.

Mai idők: talán már Te is hallottál az öngyilkos merénylőkről.

Az ateizmusban nem lehetnek ellentmondások. Ugyanis nem egy összeállt, kialakult eszmerendszer.
Cáfolja a teizmust. Ez nem hit.
Nem arról van szó, hogy abban hisz, hogy isten nincs. Ezért nincsenek dogmái sem.
Bármely érve cserélhető, eldobható.
A vallást ez alapjaiban kérdőjelezné meg.

Lásd Mária-Magdaléna. Szajha? Jézus tanítványa? Felesége?

2011.09.29. 10:34:11

@rozi69: "Tudod az intezív osztályon nincs ateista"

Téves. Van.

2011.09.29. 10:37:46

@billy reed: "lancianoi Oltáriszentség csoda."

Te tudsz hinni egy 700 évvel Jézus halála utáni, egyszeri csodában, amikor emberi szívizomszövetet találnak, és emberi vért?
És ezt EZER évvel később igazolják(?) egy olaszországi laborban!!!!

Gratulálok!
Szóval az áldozás nem más, mint emberevés?
Ismét gratulálok!
Tudsz hinni egy olyan istenben, akinek embert kell áldozni?

2011.09.29. 10:43:41

@billy reed:" Ha magadban hiszel, ezt azt jelenti, hogy teljes mértékben tisztában vagy léted céljával, értelmével, és irányítod is?
Vagy -ahogy Bulgakov írta- az ember ezt hiszi, aztán egyszer csak...hopp: tüdőszarkómája támad.
Szalad orvostól-orvosig, majd jönnek a vajákosok, természetgyógyászok...hol marad az irányítás?
/Félre ne értsd, ez idézet volt csupán!/"

Na ez meg félreértelmezése Bulgakovnak.
Gyári hülyeség.

Szerinted, aki hisz istenben, az tisztában van élete céljával, értelmével és irányítja azt?

Lóf...t! Éppen arról van szó, hogy bemenekül anyuci (egy felsőbb hatalom) szoknyája mögé, és mástól várja a megoldást! Majd Isten megsegít! Lóf... segít!
Hát nem a jó emberek halnak meg először?

Ha így volna.
Ha maguk a papok tisztában lennének ennek valóságtartalmával, volna pap, aki gyereket molesztál? Aki pénzt kér a temetésért?
Kitalálták volna a bűnbocsájtó cédulát?

A hívőket lenyúlják. De a hit legyőzi a rációt.

2011.09.29. 10:47:26

@billy reed:" Ezért nem lehet annyival elintézni a vallást, hogy kitalált mese. "

Tegyük fel, a vallás nem mese. Melyik vallás?
Melyik isten? Vagy több is van? Akkor már bukott a vallás!

Csak gondolj bele az emberi butaságra: a középkortól azzal uszítják az embereket a zsidók ellen,. hogy ők feszítették keresztre Jézust.

És ezt elhiszik!
A keresztrefeszítés tipikus római kivégzési mód volt.
A zsidók köveztek.

Útáljuk hát az olaszokat!
Ja, bocs, azt nem lehet, az egyház Rómában székel.

2011.09.30. 12:08:50

@generál: "Ez igaz, de nem a szobrot imádom. Imádkozom hozzájuk, igaz, és? Nem a szoborhoz imádkozok. Ha mégis a szobor előtt térdelve imádkozok, annak nem vallási alapja van, hanem a vizualitás."

Na, azt írod, az akkori ember máshogy fogalmazott. Igazad van.

Lássuk:
Faragott szobrot ne imádj!
Szoborhoz, képhez ne imádkozz!

Imád- imával illet

Az isten parancsát szeged meg.
Előzménye? Mózes pedig lejövé a hegyről, cipelé a két k.vanehéz kőtáblát, és mit láta?
Isten egyetlen, kiválasztott népe néhány hétig se bírá tartani hitét. és az aranybornyú szobra körül ugrála. (Mammon, a pénz istenének megtestesülése az aranyborjú)
Megharagudék hát Mózes, beárulá hitehagyott népét az Istennek, aki új dekrétummal egészíté ki parancsolatjait: faragott képet ne imádj!

Bakibogi 2011.10.21. 02:35:57

@mypace: A kérdés az, hogy miért ezek a jellemzők, miért a szűz, a december 25, a 3 napos halál, a feltámadás, miért a 12 tanítvány, vagy követő
1.A szüzesség jelzi, hogy a gyermek Istené.

2.Első nikaiai zsinat határozata értelmében Jézus Krisztus földi születésének emléknapja, Manapság elterjedt hagyomány, hogy Jézus Krisztus születését karácsonykor ünnepeljük december 25-én. Az
id6pont mögött azonban nem Jézus tényleges születési dátuma áll (amint azt a kés6bbiekben látni fogjuk),
hanem egy pogány ünnep. Bibliai érvek a december 25-i dátum ellen.
3. Meg kellett halnia és fel kellett támadnia ahhoz, hogy beteljesedjék a jóslat és, hogy az emberek érezzék ezáltal az áldozat által a szeretetet ami feléjük árad illetve a test halálát a lélek örök létét fel tudják fogni. 40 szerző 1500 év leforgása alatt írta a Bibliát. Ézsaiás próféta volt, Ezsdrás pap, Máté vámszedő, János halász, Pál sátorkészítő, Mózes pásztor, Lukács pedig orvos. Noha sokféle szerző 15 évszázad alatt készítette el, a Biblia mégsem mond ellent önmagának és nincsenek benne hibák, pedig vannak átfedések is illetve más források is pl a Korán. Tischendorf munkássága az apostolok halála és a korai kéziratok közötti űrt kb. 200 évre csökkentetteA történet közismert, nem kell újra elismételnünk, hogyan mentette meg a Codex Sinaiticust a Sínai-hegynél épült Szent Katalin-kolostorban a szemétkosárból, épp mielőtt elégették volna, mint értéktelen régi könyvet. Háromszor utazott erre a helyre 1844 és 1859 között, míg végül sikerült Európábahoznia ezt a híres kéziratot. Remélem csak azért mert háromszor utazott azért még hihető.
12 plusz 72 tanitvány legyünk pontosan ;) Akik szintén közismert történelmi személyek!! Tudjuk további életüket is!! kérlek nézz utána..alap tudásoddal is reménykedem benne, hogy Szent Péter, Pál. János életpályáját sirhelyeit megtalálod :)
Ökumenizmus? Jézus választott népe a zsidóság volt, Őt már várta a nép, de ez nem zárja ki, hogy más részekre a világban az Isten prófétákat küldött mint Mohamed, Buddha stb. és igen nagyon sok a hasonlóság a tanításban egyetértek ez biztos nem véletlen!! Jézus meg volt jövendölve és Ő maga mondta,a tanitványoknak a hirre miszerint mások is gyogyitanak, hogy aki nincs ellenünk az velünk van mind az egy ugyanattól az Istentől való lehet az adott kulturába bele csöppenve.
A másik szempont pedig, hogy Jézus sokszor beszél példabeszédekben. Aztán, hogy lehet, hogy pl. vannak átfedések, ha az ószövetségre gondolunk vagy felidézései a történelemnek. Hiszen a kezdettől indul. Tehát a Gilgameszi eposzban is ugyan az az özönviz lehet ill Mózes lehet , hogy Akkádi Szargon. Keresztelés, halál utáni élet, végítélet, szűz általi szülés, feltámadás, keresztre feszítés, szövetség, körülmetélés, megváltó, áldozás, özönvíz, Húsvét, Karácsony, újbóli eljövetel, és még sok más, bőven a kereszténység születése előtt része volt a vallásos emberek életének ahogyan Isten maga is!
Az Isten annak viszont örülhet, hogy foglalkozol a témával és aki keresi az igazságot az meg is fogja találni azt, sok sikert hozzá!
Rád komolyan mondom nem is hiszem , hogy haragszik az Isten annyira gáz gondolataid vannak, hogy magadnak kurva szar lehet. Jézus a Nap? azért itt ez már a vicc része? Történelemböl ebböl érettségiztem. Szerintem Te uninteligens vagy és mondhatom, hogy kibebaszott okosnak gondolhatod magad..ennyi ostobaságot :D de ha ezzel valaki tök hozzá értetlen embereknek elő állsz még lehet el is hiszik…:D Kérlek ne kábits másokat!
Abban megegyezhetünk, hogy nagy okosságok vannak a vallásokban. pl a szeretet (tiz parancsolat) és a hit olyannyira nagy fontosságu, hogy 40évnyi kutató munkája az Egyesült államoknak is ezt hozta ki két legfontosabb tényezőnek a boldogság eléréséhez.
A vallás a létező legerősebb fegyver ami a pszichológia táptalajául szolgál!
biblia.hu/regesz/ujfelfed.htm stb..

mypace 2011.10.23. 21:14:11

@Bakibogi: Azért, hogy személyeskedj velem, közölhesd, hogy unintelligens vagyok (egy ellel), kár volt annyi ömlesztett zagyvaságot eléje firkálni. Bár, annyi haszna mégis volt, hogy megtudjam, az én színvonalamnál is van még lejjebb. Én is ajánlok egy linket - érettségi után, megkésve -: www.magyarhelyesiras.hu/

Bakibogi 2011.10.24. 10:00:37

@mypace: Több elirás is akad a válaszomban, fáradt voltam és siettem.

Bakibogi 2011.10.24. 10:31:38

@Könnyen elkaptuk, uram!:
1.Isten maga a szeretet! „szeresd ellenségeidet” szólt Jézus Egyébként etnikailag Jézus maga is zsidó volt.

2.Jézus szenvedett Poncius Pilátus alatt aki Tiberius RÓMAI császár "procuratori rangú helytartója volt". " A történettudomány mai állása szerint halálra ítélte a Názáreti Jézust, de az Újszövetség szerint e tettében politikai érdekek motiválták és jobb meggyőződése ellenére cselekedett (lásd: „...mosom kezeim...” szállóige)."
" Pilátus (...)engedett (...) a Jézus kivégzését követelő zsidóknak (amellett, hogy János 19,- 12 szerinti fenyegetést is érthette)" ezeket találtam internetes portálokon, remélem valamennyit segitett a megértésben.

2011.10.24. 18:34:36

@Bakibogi: "ezeket találtam internetes portálokon, remélem valamennyit segitett a megértésben. "

Kösz. Sokat segítettél. Mostmár értem, miért utálja a keresztény a zsidót. A mohamedán a keresztényt. Világossá vált!
Mert Isten mindenkit szeret!

Nem, drágám, azért, mert felhasználják az emberek hitét, és mint a bábokat mozgatják őket.

Erre jó a vallás. Egyébként hazugság.
Amúgy Buddha mióta Isten küldötte(próféta) ?

Sose beszélt istenről, azt mondta, hogy ismerd meg magad, és megismered a világmindenséget. Eljutsz a teljességig. És meghalt.

NEM terjesztett isteni üdvözletet, nem képviselt egyetlen hatalmat sem.
Tehár nem egy külső erőről papolt, hanem a belső világ megismerésén jutsz el a külsőig, tehát épp ellentétes a folyamat. Ő az individuumot tartotta fontosnak, nem az Isten által irányított "massza"-ként értékelte az embereket.

Bakibogi 2011.10.25. 11:30:56

@generál: "van, aki a mennyekorszagaert önként mond le a házasságról" Jézus

Bakibogi 2011.10.25. 12:36:03

" A világ átalakulása itt a tét"
Hitünk alapja a szeretet! Ennek ellenére amennyiben nézeteltéréseink vannak nem kell véka alá rejtenünk azokat sőt fel kell vállalnunk lényeges helyzetekben elveinket, ne , hogy mások cinkosaivá váljunk, de Istennek tetszően erőszak és testi fenyítés mentesen!
" A háborús konfliktus mindig politikai aktus, amelynek célja a hierarchia újraszervezése vagy megerősítése, így a vallási háborúk is a hatalom természetéből következnek, és nem a szenttel kapcsolatos tapasztalatokból."

A Koránban Jézus 25 ször szerepel és mint " Ő Allahtól, a világok Urától származó és Magasztos küldötte, akit Izrael népéhez (választott nép!) küldött Mózes után"

Az, hogy Buddha Isten küldötte ez egy feltevés a részemről, ezt nem tudom, sejtéseim lehettek csak.

A keresztény vallás történelmi objektív valóság.
Isten szintén reális, még maga Einstein is a következőt mondta: "Bizonyosra vehető, hogy a természeti jelenségekbe beavatkozó, személyes Isten doktrínáját valódi értelemben sohasem cáfolhatja meg a tudomány"
Megértem, ha nehezzedre esik hinni és "boldogok azok akik hisznek, bár nem láttak", de remélem egyszer felfogod, hogy ha hazugságnak találod Isten létezését az a te szubjektív hazug valóság észlelésed!

generál 2011.10.25. 17:16:23

@Könnyen elkaptuk, uram!:

Imád- imával illet

Ez nem igaz szerintem
De ha igaz is lenne, még mindig nem a szobrot illetem imával hanem azt akit ábrázol.
A szobor csak a vizualitásomhoz kell.
Nem szegem meg egyik parancsot sem ezzel.
Figyelmesebben kéne olvasni:
"Ez igaz, de nem a szobrot imádom. Imádkozom hozzájuk, igaz, és? Nem a szoborhoz imádkozok. Ha mégis a szobor előtt térdelve imádkozok, annak nem vallási alapja van, hanem a vizualitás. Jobbnak érzem úgy, de ez csak személyes. Én hozzájuk imádkozok, nem a szoborhoz. Ebben remélem egyértelmű voltam, hogy mire gondolok. Ha nem, szólj próbálom elmagyarázni. Ezzel nem azt mondom, hogy egyet kell érteni, csak érteni az álláspontom."

Úgy tűnik mégsem voltam egyértelmű. Mond mit nem lehet a fenti idézeten érteni?

generál 2011.10.25. 17:17:39

@Bakibogi:
Bocsánat, ebben igazad van, tévedtem.

generál 2011.10.25. 17:24:14

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Helytelen a melyik isten. Egy Isten van, három személyben.

"Csak gondolj bele az emberi butaságra: a középkortól azzal uszítják az embereket a zsidók ellen,. hogy ők feszítették keresztre Jézust.

És ezt elhiszik!
A keresztrefeszítés tipikus római kivégzési mód volt.
A zsidók köveztek."

Igen, ebben igazad van, de ha kicsit alaposabb lennél tudnád, hogy a zsidók el akarták ítéltetni Jézust a rómaikkal, mert,hogy a "császár ellen lázítja a népet"
Tehát zsidó nyomára a rómaiak szokás szerint végezték ki. Különben miért mondta volna Pilátus: "Mosom kezeimet" Előtte meg próbált kompromisszumot ajánlat a botozással.
Ennyit rólad

generál 2011.10.25. 17:33:42

@Könnyen elkaptuk, uram!:
"Mostmár értem, miért utálja a keresztény a zsidót. A mohamedán a keresztényt. Világossá vált!
Mert Isten mindenkit szeret!"

Azt magyarázd már el, hogy mi köze van annak, hogy Isten mindenkit szeret, ahhoz, hogy mi nem szeretjük egymást? Ami mellesleg elég nagy bűn.
Attól, hogy nem tudunk Isten akarata szerint élni, mert az ember esendő és bűnös, az még nem cáfolat.

Az hogy te utálsz engem, annak nincs köze ahhoz hogy az Isten téged és engem is szeret...

Sokan próbálták már cáfolni a kereszténységet (mint te is) és senkinek sem sikerült, sőt a többségük keresztény lett a végén. :D Érdekes, nem? (akarod, hogy példát is írjak?)

Az intenzíven meg szerintem nincs ateista, mert a halálos ágyán egy fohászt mindenki elmond. (nem mondta senki, hogy katolikus lesz, csak hirtelen hisz Istenben) persze van aki letagadja..... de ez már nem az én dolgom.

2011.10.26. 11:59:39

@generál: "Azt magyarázd már el, hogy mi köze van annak, hogy Isten mindenkit szeret, ahhoz, hogy mi nem szeretjük egymást? Ami mellesleg elég nagy bűn."

Hát nem saját képmására teremtette az embert? Hát ennyire silány termékre futotta?
Ja, persze nem egy isten van, mert ugye folyamatosan veszít más istenekkel szemben, a Sátánnal szemben.

2011.10.26. 12:00:52

@generál:" Ennyit rólad "
A keresztényi szeretet jegyében.

2011.10.26. 12:24:28

@generál: "De ha igaz is lenne, még mindig nem a szobrot illetem imával hanem azt akit ábrázol."

Természetesen!ű
Mózes lejött a hegyről és mit látott? A kiválasztott nép egy aranyborjú körül táncolt!
Nem a szobrot imádták, hanem Mammont, akit megtestesít!

generál 2011.10.26. 16:09:34

@Könnyen elkaptuk, uram!:
A képmására... nem önmagát.
Amúgy meg bűnbeesés után már nem volt olyan az ember...

Egy Isten van.
Ez milyen hülyeség: "mert ugye folyamatosan veszít más istenekkel szemben, a Sátánnal szemben."
Ilyenkor tudod mit beszélsz?

generál 2011.10.26. 16:12:11

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Ennek meg mi köze a keresztény szeretethez?
Nem mondtam, hogy nem szeretlek mint felebarát, de attól még nem értek veled egyet. Hangsúly helye nem mindegy. Ez szerintem számít. Szóval nem tudhatod, hogy értettem, tehát ne feltétezz rólam olyat ami nincs.
"Ne ítélj, hogy ne ítéljenek feletted!"

generál 2011.10.26. 16:15:56

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Mózes lejött a hegyről és mit látott? A kiválasztott nép egy aranyborjú körül táncolt!
Nem a szobrot imádták, hanem Mammont, akit megtestesít!

Olvass utána: A szobrot imádták és ezáltal a Sátánt. Nem pedig a Sátánt imádták akit megtestesítettek a szoborban. Nagy különbség.

Amúgy nem érdekel mit hiszel rólam. Istent imádom és hiszek. A lelkiismeret tiszta.
"Boldogok akik nem látnak és mégis hisznek."
Ha ezen múlik te sajnos nem leszel Boldog, de remélem ez változni fog. Kívánom, hogy légy boldog.

2011.10.27. 11:31:38

@generál: "Olvass utána: A szobrot imádták és ezáltal a Sátánt. Nem pedig a Sátánt imádták akit megtestesítettek a szoborban. Nagy különbség."

Baál ábrázolására szolgált az aranyborjú, mint a pénz, gazdagság megtestesítője.

Sátááán?

2011.10.27. 11:39:09

@generál: "Ne ítélj, hogy ne ítéljenek feletted!"

Ezt talán nem nekem kéne mondanod. Hanem a papjaidnak, akik boszorkányt üldöztek, irtották a katolikusok a reformátusokat, és viszont, gyermekeket rontaanak meg, politikai propagandát folytatnak a szószékről!!!

Egy volt fasiszta a pápa!

Tudom, a gyónás, meg a feloldozás!
Ez is olyan képmutató, mint az egész vallás. Egész életemben gyilkolhatok, rabolhatok, elég, ha meggyónom, életem végén feloldozást kérek, máris nyugodtan halok meg, hisz a mennybe kerülök!

Mi van a más istenben hívőkkel? Buddhisták, Taoisták, stb? Akik többen vannak a földön, mint a keresztények? Ők a pokolba kerülnek, mert tagadják Istent?

Mi van az egy isten három személy tagadóival?
A níceai zsinat előtt még nem volt ez így, tehát egy RÓMAI CSÁSZÁR, aki a pápa is volt(Isten nevezte ki?), vezetésével megszavazták(!) hogy 3 személy!
Vazze, Isten akarata!

generál 2011.10.27. 11:52:47

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Ott voltál???
Lényeg a lényegen: Isten imádom, imádkozni szoktak másokhoz is... Ez van, ezt te nem vagy képes elfogadni.

"Nem a szobrot imádták, hanem Mammont, akit megtestesít!" ---> Ezt te írtad.
Most akkor Mammon vagy Baál?? Vagy Sátán, nekem mindegy.

generál 2011.10.27. 12:11:16

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Ha velük beszélnék akkor nekik mondanám, de veled diskurálok, és te ítéltél, ezért neked mondom.

"Egy volt fasiszta a pápa!"
Te bocsáss meg, de én választottam? Engem nem érdekel. Az ő dolga, ő lelkiismerete.

"Tudom, a gyónás, meg a feloldozás!
Ez is olyan képmutató, mint az egész vallás. Egész életemben gyilkolhatok, rabolhatok, elég, ha meggyónom, életem végén feloldozást kérek, máris nyugodtan halok meg, hisz a mennybe kerülök!"

Akkor rosszul értelmezed.
Nem a gyónás és az önfeláldozás a képmutató, hanem az ahogyan te értelmezed.
Ha már ennyire leragadtál itt, szólok, hogy van olyan, hogy halálos bűn, amiért nem jár feloldozás. A gyilkosság és a nyilvános egyház tagadás.
Tehát elmehetsz gyónni és kérhetsz feloldozást, attól még nem biztos, hogy fogsz kapni (ld. Dr. House-ban mikor Chase meggyónja, hogy ölt), de még neked is akarnod kell, bűnbánatot kell tartanod és megfogadnod, hogy többet nem teszed. Ebből következik, hogy ha gyilkolsz, akkor az rendszeres, tehát nem is bánod...
Előbb bele kéne mélyedned, hogy kritizálhasd valamit.

"Mi van a más istenben hívőkkel? Buddhisták, Taoisták, stb? Akik többen vannak a földön, mint a keresztények? Ők a pokolba kerülnek, mert tagadják Istent?"

Mi lenne? Legyenek többen, ő dolguk. Nem fognak a pokolba jutni. (nem is tagadják Istent)
A halál után (én) hiszem, hogy az ítéletkor, ha ott megvallják Istent, és amúgy az életét "tisztességesen" élte, akkor üdvözül, de szólj ha mást tudsz....

"Mi van az egy isten három személy tagadóival?" Mit tudom én. Élnek hitük szerint és a halál után vagy megbánják bűneiket vagy nem, nem az én dolgom.

"RÓMAI CSÁSZÁR, aki a pápa is volt" Egyetlen egy római császár sem volt Pápa

Nem így volt, szóval nem tudom honnan vetted ezt.
Már Jézus utalt rá (nem mondta így ki)
Mivel Ő az Isten fia (Ő az Isten) és beszélt a Szent Lélek is, akit Istennek nevezett.

Csókolom, előbb bele kell mélyedni valamibe mielőtt cáfolnád vagy kritizálod, de kérlek azt mond meg, hogy miért volt az, hogy akik bele mélyedtek a keresztény vallásba, hogy cáfolják, azok végül keresztények lettek?

2011.10.27. 12:25:04

@generál:" Boldogok akik nem látnak és mégis hisznek."
Ha ezen múlik te sajnos nem leszel Boldog, de remélem ez változni fog. Kívánom, hogy légy boldog. "

A kettő nem zárja ki egymást: akik hisznek, azok boldogok, mert boldogok a lelki szegények. Kik a lelki szegények?
Akik nem látnak -kik azok, akik nem látnak?
Akik nem látják a valóságot? Mit nem látnak?

Nem látták Istent? Melyiket? Brahmat? Allahot? God-ot?
Az istent, aki állandóan harcban áll a Sátánnal? Aki folyamatosan veszít?
Aki a legvégső csatában győzi csak le a Sátánt???

Az emberek többsége a pokolra kerül. Miért? Miért a Sátánhoz? Miért nem képes a mindenható befolyásolni a saját teremtményeit?

Miért veszíti el az emberiség java része a lehetőséget, hogy a mennybe kerüljön?
Mert ugye Jahve az emberiség története folyamán egy szűk kisebbség istene volt. A zsidóké. Nem, nem a tied!
Tehát Jézus óta változott a mindenható szerepe, vagyis a teremtés óta töredék idő mondható a "mindenható" uralkodásának, az is erősen megosztva. Mert ugye akkor a zsidók a mennyybe kerülnek-e, ha tagadják Jézust? Ha tagadják a szentháromságot? Igen? De ŐK Isten kiválasztott népe! Vagy Isten tévedett volna? A mindenható téved??? Ez Istenkáromlás!
Akkor viszont a zsidó joggal vallja Istenének Jahvét, tehát nem három személy. Akkor ti tévedtek!
Amúgy a keresztények között is volt nézeteltérés ebben az ügyben.
Viszont ha tagadod a zsidók Istenhez való jogát, akkor kirekesztesz, tehát gyűlölködsz, tehát nem kerülhetsz a mennybe!

generál 2011.10.27. 12:58:53

"A kettő nem zárja ki egymást: akik hisznek, azok boldogok, mert boldogok a lelki szegények. Kik a lelki szegények?
Akik nem látnak -kik azok, akik nem látnak?
Akik nem látják a valóságot? Mit nem látnak?"
Ez logikailag hülyeség. Nem azok a lelki szegények akik nem látnak. Valóság? Akkor szerinted mi a valóság? Nem ugyan az mint az Igazság.
Úgy látszik nem tudod kik a lelkiszegények, csak sajátos értelmezést adsz neki
lelki szegénység: erény, mely arra tesz készségessé, hogy döntéseiben az ember a →lélek szempontjaira figyeljen.

"Az istent, aki állandóan harcban áll a Sátánnal? Aki folyamatosan veszít?"
Miért veszíteni folyamatosan? Nem veszít, te, én, meg az emberek veszítenek a Sátánnal szemben. Eltávolodunk Istentől és ezzel minket győz le a Sátán, nem Istent, Isten már legyőzte (Jézus, mikor nem engedett a kísértésnek)
De érdekes, hogy hol Istent, hol istent írs...

"Miért nem képes a mindenható befolyásolni a saját teremtményeit?"
Mert szabad akaratot adott nekünk, mert nem akarja ránk erőltetni magát. Reklamálj nála! Fennhéjázóság számon kérni a Teremtőt, hogy miért így teremtett.

"Miért veszíti el az emberiség java része a lehetőséget, hogy a mennybe kerüljön?
Mert ugye Jahve az emberiség története folyamán egy szűk kisebbség istene volt. A zsidóké. Nem, nem a tied!"
Igen, ez volt az Ószövetség (szövetséget kötött velük)
Azóta pedig Jézussal kötettett meg az Újszövetség, és onnantól kezdve nem a zsidók a kiválasztott nép, hanem azok akik hisznek Jézusban, akik követik őt.

"Mert ugye akkor a zsidók a mennyybe kerülnek-e, ha tagadják Jézust? Ha tagadják a szentháromságot? Igen? De ŐK Isten kiválasztott népe!"
Isten kiválasztott népe volt, az Ószövetséggel már mindenki más is az.
Nem kerülnek a mennybe ha tagadják Jézust, ha tagadják az ítéletkor.

"Vagy Isten tévedett volna? A mindenható téved??? Ez Istenkáromlás!"
Ezt te mondtad, nem én.

"Akkor viszont a zsidó joggal vallja Istenének Jahvét, tehát nem három személy. Akkor ti tévedtek!"
Isten, Jahvé, ugyan az, csak héberül (nem Jahve volt, mert nem mondhatták ki a nevét, és csak a mással hangzokat írták le, de ebbe ne menjünk bele), ha ragaszkodsz hozzá, akkor Jahve fia Jézus (nekem mindegy, hogy nevezed, attól Ő a Teremtő Isten, és Jézus az Egyszülött Fia.

"Viszont ha tagadod a zsidók Istenhez való jogát, akkor kirekesztesz, tehát gyűlölködsz, tehát nem kerülhetsz a mennybe!"
Kirekesztés nem azonos a gyülőlködéssel. Kis szóértelmezési óra nem ártana neked.
Nem rekesztem ki amúgy a zsidókat. Nem tagadom az Istenhez való jogukat, joguk van Istenhez és Isten is tárt karokkal várja őket is.

Enyhe antiszemitizmus érződik az írádosból.... melyet rám akarsz kivetítetni, de ez fog összejönni. Nincs bajom a zsidókkal.
Amúgy miután eltávozunk a világból és Isten előtt az ítéletre várunk, akkor úgyis kiderül minden. Nekem tiszta a lelkiiseremet és követem Jézus tánítását, néha elbotlok, mert esendő vagyok, de újra felállok mint Jézus a kereszttel

2011.10.28. 12:33:38

@generál:2 te írtad.
Most akkor Mammon vagy Baál?? Vagy Sátán, nekem mindegy."

Most akkor Jehova, Isten, vagy God?

Nem lehet, hogy a név nem ugyanúgy hangzott két nép szájából?

Sátán semmiképp sem. Az ugyanis csak és kizárólag a Biblia találmánya.

generál 2011.10.28. 19:00:06

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Érvelésed több ponton sántít
1. Felőlem Isten nevezheted kis zöld karate kölyöknek, ha neked az jobban esik.
Nem a név számít, hanem amit takar.

2. Vagyis akkor ha nem úgyan úgy hangzott a név, akkor a Sátán név is lehetett... ld. első pontom

3. A Sátán a Biblia találmánya? Nem vagy elég jártás ebben, két dologból is látszik
3.1. A Biblia csak Sátánnak nevezzi meg, de nevezhetné akármi másnak--->
3.2. Mammon és Baál nevét is olvashatod a Bibliában, tehát akkor az is csak a Biblia "találmánya?
Összegezve, nema Bibilia találmánya a Sátán, maximum a megvezeése, de még mindig lényegtelen a megnevezés, erre hoznék egy példát (független hittől, és vallástól):
"Lincolntól kérdezték meg:
- Hány lába lenne a kutyának ha a farkát lábnak neveznénk?
- 4, mert attól, hogy annak neveznénk még nem is lesz az."
Ebből követekzik, hogy Baálnak, Mammonnak is nevezheted, meg Sátánnak is, nem fog magán a dolgon változtatni.

Jó gondolkozást!

ATH315T 2011.10.30. 09:50:41

Udvozollek general!

Szeretnelek itt a forumon vitara hivni, mert szeretnem ha megtudnad a valodi igazsagot, hajlando vagyok lealacsonyodni a te szintedre es megvitatni ezt a temat.

Ehez viszont mint minden hivotol a vita elott tisztaznunk kell alap fogalmakat es el kell fogadnod nehany kovetelesemet:

- el kell fogadnod hogy az ido egy iranyu
- el kell fogadnod a modern, ismetlem modern fizika, a quantum, es reszecske fizika torvenyeit
- isten nevet kis betuvel fogom irni
- a te nevedet mint general, a gyilkos szoval fogom helyettesiteni (ennek a magyarazatat kesobb megbeszeljuk, de pl. ennek a mivoltara en 9 eves koromban jottem ra)
- fontos hogy felkeszulj a bibliabol es mas vallasok temaibol lasd.pl. koran, buddhizmus...
- fontos hogy a hullam a feny fuggvenyeivel tisztaban legyel, ehez tartoznak a schrodinger egyenletek is

Roviden ennyi lenne ha van merszed akkor kerlek jelezd es nekiallunk. De keszulj fel mert a bizonyitas-vitaim vegere altalaban mindenkire jellemzo lett a depresszio es a siras,
"miutan megvilagosodtak".

2011.10.30. 22:49:04

@generál: "három nagy monoteista világvallásnak – júdaizmus, kereszténység, iszlám – is politeista gyökerei vannak, valamint, hogy eredetileg Asera istennő Jahve (illetve a vele talán azonos kánaánita isten, Él) felesége volt. A zsidó vallás csak a babiloni fogság idején a Kr.e. 6. században kezdett áttérni a szigorú monoteizmusra és ekkor születtek a Biblia ószövetségi könyvei is, amelyek ezen új, monoteista felfogást pártfogolták. Ennek oka az volt, hogy így kívánták megkülönböztetni magukat a környező politeista népektől, valamint így kívánták saját istenüket a többi nép istene felé emelni, mint egy igaz istent."

2011.10.30. 22:50:54

@generál: "Baál Jamm és Mót mellett a harmadik főníciai főistenség. Míg Jamm a tenger, Mót az alvilág ura, addig ő az eget és a földet kormányozza. Baál Dagan fia, felesége pedig Anat. Szent állata a bika. Voltaképpen Baál nem személynév, hanem megszólítás, mely elrejti az isten igazi arculatát. Ezért nevének több helyi változata és összetétele ismert. Pl.: Baál-Hammón ("az áldozati füst ura") néven tisztelték Karthágóban. Nevezték Rakab-Arpatnak ("felhőkön lovagoló"), Baál-Hászórnak ("Hászór ura"), Baál-Zebubnak vagy Belzebubnak ("vidék ura"), Baál-Szafónnak ("észak ura"), Baál-Peórnak, görögösen Belphegórnak "

2011.10.30. 22:52:50

@generál: "There are four great God powers who rule Hell; Satan, Beelzebub, Astaroth and Azazel. Satan is the most powerful and Ruler over all.
Gods of great rank and power assist only their confidantes and intimate friends. Ea/Enki (Satan), Enlil (Beelzebub; the original 'Baal'), Inanna (Ishtar, Isis, Astaroth) and Shamash/Utu, Ashur (Azazel) were the four most popular, powerful and notable Gods throughout the world. They were the Original Gods of Mesopotamia. All are related. Beelzebub/Enlil is Satan/Ea's half-brother and Astaroth and Azazel are twin brother and sister, the grandchildren of Beelzebub. "

2011.10.30. 22:56:58

@generál:" A sátán (héberül שָׂטָן szátán, eredeti jelentése vádló; görögül σαταν szatan, latinul satanas; arabul شيطانsajtán) a zsidó, keresztény és muzulmán vallásban szereplő alak. Találkozunk vele a Bibliában, a Koránban és egyes apokrif iratokban. Az Ószövetségben több említés is történik róla. Az Újszövetségben Jézus és az apostolok igen gyakran említik, azonban itt is csupán két apró felvilágosítást kapunk a kilétéről. Eszerint lázadó, bukott angyal, aki Isten és az emberiség ellensége. A kereszténység modern irányzatai szerint nem valóságos személy, hanem a szívünkben lakó gonoszság szimbóluma."

2011.10.30. 22:59:20

@generál:" 3.2. Mammon és Baál nevét is olvashatod a Bibliában, tehát akkor az is csak a Biblia "találmánya?"

"Ebből követekzik, hogy Baálnak, Mammonnak is nevezheted, meg Sátánnak is, nem fog magán a dolgon változtatni.

Jó gondolkozást! "

Gondolkodtam a dolgon. Rájöttem, hogy olvasatlan vagy! Még a Bibliát se olvastad!!!

2011.10.30. 23:02:25

@generál: Olykor a Biblia szövegének az eredeti szavai lefordítatlanul maradnak ("Mammon", a pénz istene a Mt. 6:24-es versben egy arámi példa erre). Mint szó, a ‘sátán’ egy nem lefordított héber szó, amely ‘ellenszegülőt’ jelent, míg az ördög a görög szöveg ‘diabolosz’ szavának a fordítása, jelentései: rágalmazó, pletykás vagy hamis vádló. Ha hisszük, hogy a sátán és az ördög egy rajtunk kívülálló lény, aki a bűnökért felelős, akkor bármikor, amikor ezekkel a szavakkal találkozunk a Bibliában, minden esetben erre a gonosz személyre kell vonatkoztatnunk. Azonban e szavak bibliai használata azt mutatja, hogy ezek alkalmazhatóak, mint mindennapos melléknevek átlagos emberek leírására. Ez a tény lehetetlenné teszi azt az állítást, hogy az ördög és sátán szavak, amint a Bibliában vannak használva, mégis, önmagukban is, egy rajtunk kivülálló, mélységesen bűnös személyre vagy lényre utalnak.

A ‘Sátán’ szó a Bibliában

Az 1Kir.11:14-es versben ezt olvashatjuk: "Azután ellenfelet (ugyanaz a zsidó szó szerepel itt, amely máshol ‘sátánnak’ van fordítva) támasztott az Úr Salamonnak, az edómi Hadadot". És "támasztott Isten másik ellenfelet (egy újabb ‘sátánt’) is, Rezónt... ellenfele (‘sátána’) volt Izráelnek (1Kir.11:23-25). Ez nem azt jelenti, hogy Isten támasztott volna egy természetfeletti személyt vagy angyalt, hogy az sátána/ellenfele legyen Salamonnak: mindennapi embereket támasztott. Mt.16:22,23-as versek újabb példával szolgálnak. Péter próbálta figyelmeztetni Jézust, hogy ne menjen Jeruzsálembe, hogy ne haljon meg a kereszten. Jézus megfordulva így szólt Péterhez: "Távozz tőlem sátán, botránkoztatsz engem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint". Péter, mint sátán volt megszólítva. A leírás kristály tiszta afelől, hogy Krisztus nem egy angyalhoz beszélt, vagy egy szörnyhöz, amikor ezeket a szavakat kimondta: Péterrel beszélt.

2011.10.30. 23:13:37

@generál: A Misna és a Talmud legkorábbi bejegyzései azt mutatják, hogy a sátán csak igen kis szerepet játszott a zsidó teológiában. A zsidó vallás később átvette a népszerű közel-keleti (perzsa eredetű) nézeteket a sátánról és nagyobb szerepet tulajdonított neki. Minél később íródott egy rabbinikus mű, annál több említés esik benne a sátánról és az általa megszálltakról.

Például a kígyó a klasszikus zsidó vallás szerint a szó szoros értelmében csak kígyó volt, míg a későbbi zsidó teológiában a gonosz által megszállt lény lett, hiszen a bűnbeesés történetében beszélt, pedig a kígyó erre nem képes önmagától. (A Midrás már odáig megy, hogy a kígyó, mielőtt megátkozták, felegyenesedve járt és tudott beszélni.)

Az i. sz. 450 körül íródott Palesztinai Talmud még igen tartózkodó a sátánnal kapcsolatban. A Babilóniai Talmud szerint (Bava Bathra 16a) a jécer hára (a gonosz hajlam), a halál angyala és a sátán azonosak. A Talmud a Samael nevet is megemlíti, akiről sokan úgy vélik, hogy egy másik démonnak a neve, de abban egyetértenek, hogy gonoszt jelöl.

Na, látod, Te is megtehetted volna, hogy olvasgass kicsit, mielőtt hülyeséget beszélsz!

generál 2011.10.30. 23:14:50

@ATH315T:

Rendben kedves ATH315T. Szeretettel várom.
Kérdezem elsősorban, itt vitassuk meg mindenképp?

- el kell fogadnod hogy az ido egy iranyu
Tudom, hogy én vagyok "korlátolt agyú, de ezt hogy érted?

- el kell fogadnod a modern, ismetlem modern fizika, a quantum, es reszecske fizika torvenyeit.
Miért ne fogadnám el? Talán lebegek? (utalás a nem annyira modernre)

- isten nevet kis betuvel fogom irni
Ha neked úgy akkor csak nyugodtan, de mindenképp köszönöm, hogy szóltál róla.

- a te nevedet mint general, a gyilkos szoval fogom helyettesiteni (ennek a magyarazatat kesobb megbeszeljuk, de pl. ennek a mivoltara en 9 eves koromban jottem ra)
Rendben, felőlem sebesen szálló nyílvesszőnek is hívhatsz, de a magyarázatot mindenképp várom, fleg ha 9 évesen jöttél rá.

- fontos hogy felkeszulj a bibliabol es mas vallasok temaibol lasd.pl. koran, buddhizmus...
Na jó, azért én azt tisztáznám, hogy van életem és egyéb kötelező elfoglaltságom, szóval azért nem leszek a kedvedért se vallások kutatója, de a Bibliában mindenképp elmélyedek, főleg mert régóta tervezem.

- fontos hogy a hullam a feny fuggvenyeivel tisztaban legyel, ehez tartoznak a schrodinger egyenletek is
A fentebb említett okok miatt, ezt semmiképp nem fogok teljesíteni, de majd utalsz rá, és ha lesz időm utána járok.

"Ezek után is megfelel neked, akkor szívesen hallgatlak"

a depresszio es a siras,
"miutan megvilagosodtak".
Én már megvilágosodtam. Depressziós soha nem voltam és nem is leszek, mert erős a hitem.

Akkor hogy s mint legyen?

generál 2011.10.30. 23:17:16

@Könnyen elkaptuk, uram!:
"A kereszténység modern irányzatai szerint nem valóságos személy, hanem a szívünkben lakó gonoszság szimbóluma."

Jézus követése... Tehát valóságos. Sok modern baromság van és attól igaz lesz?

generál 2011.10.30. 23:18:25

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Akkor rossz dologra jöttél rá.
Olvastam.
Amúgy se szó szerint kell érteni. Nem is annak veszem....

2011.10.30. 23:19:15

@generál: "Lincolntól kérdezték meg:
- Hány lába lenne a kutyának ha a farkát lábnak neveznénk?
- 4, mert attól, hogy annak neveznénk még nem is lesz az."

Tehát annak függvényében, hogy a Baál, Mammon,...stb. elnevezések mezopotámiai isteneket takartak(nem csak egyet), miről is beszélsz?

Amúgy a logika hibás. Ha lábnak neveznénk, öt lába lenne. Mert nem a funkció alapján számolnánk, hanem az elnevezés alapján.

A kígyónak hány orra van? És nyelve?

generál 2011.10.30. 23:20:41

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Ebből is csak az látszik (összes írásodból) ,hogy
1: Nem tudod összeszedni a gondolataidat érvrendszerbe...
2: Nem vagy intelligens, ATH315T-ről példát vehetnél.

2011.10.30. 23:22:09

@generál: Jééézus!

Nem én írtam, az idézetek teológiai Biblia elemzésekből, Bibliatörténeti szemelvényekből, legrosszabb esetben a Wiki-ből származnak!!!

Most teológusokkal , történészekkel pörölsz!

2011.10.30. 23:27:00

@generál: Mert? Mert én idézek, Te nem. Mert én alá tudom támasztani gondolataimat a Bibliából, Te nem.
Neked hited van, nekem információim.
Számodra a zsidó biblia nem alapul a Talmudra, semmi köze a környező népek vallásaihoz, akkor se, ha a Bibliában van leírva.

" 1Kir.11:14-es versben ezt olvashatjuk: "Azután ellenfelet (ugyanaz a zsidó szó szerepel itt, amely máshol ‘sátánnak’ van fordítva) támasztott az Úr Salamonnak, az edómi Hadadot". És "támasztott Isten másik ellenfelet (egy újabb ‘sátánt’) is, Rezónt... ellenfele (‘sátána’) volt Izráelnek (1Kir.11:23-25). "

Még az Újtestamentumot is hazugnak bélyegzed.

Én idézek belőle, Te nem tudsz!

2011.10.30. 23:34:12

@generál:" 2: Nem vagy intelligens, ATH315T-ről példát vehetnél. "

1, ezt Te hogy döntöd el ?
2, Jézus követőjeként ilyet nem gondolhatsz, nem hogy kimondd, leírd.
3, mi az intelligencia?

Hogy nem tudsz az érveid mellé idézeteket állítani?
Hogy fogalmad sincs, mi a Schrödinger macskája?
De vitázni akarsz róla?
Ha tudnád mi az, vagy tisztában lennél a kvantummechanikával, már nem is gondolnád, hogy Isten teremté a világot!

De nem válaszoltál egy kérdésemre:
ha az jut a mennyekbe, aki hisz Istenben, valamint meggyónja bűneit, mi lesz az emberiség nagyobbik hányadával?
Buddha nem istenben hisz.
A brahmanisták többen is.

Csak a zsidók, keresztények, mohamedánok kerülnek a mennyországba?

2011.10.30. 23:40:30

@generál: "1: Nem tudod összeszedni a gondolataidat érvrendszerbe..."

Bocs, nekem akkor kéne, ha meg akarnálak győzni.
Nem akarlak. Tisztában vagyok a hit erejével.

Csak bosszant, hogy hiszel valamiben, de semmi ismereted nincs róla, elég az , amit a pap bácsi hirdet a szószékről.

Visszaélnek hiszékenységeddel, és nem veszed észre.

Amúgy se a hittel vitáztam. A vallás volt terítéken, az egy igaz Istenben való hit.

Azt meg már elismerted, hogy mindegy, hogy hívják. Tehát Te se Istenben, Jahvéban hiszel, hanem egy nem e-világi hatalomban.

generál 2011.10.30. 23:41:51

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Baj van a logikáddal.
Mert ha a kezedet fejnek neveznénk, akkor is csak egy fejed lenne. Mert bár annak nevezzük, nem lesz az mert a fej definíciójának nem tesz eleget.
Mert az elnevezés a definíció alapján következett be. Ily módon nagyon rosszul gondolod és az eredeti példában is csak 4 lába lenne annak a szegény kutyának

generál 2011.10.30. 23:45:47

@Könnyen elkaptuk, uram!:
"Nem én írtam, az idézetek teológiai Biblia elemzésekből, Bibliatörténeti szemelvényekből, legrosszabb esetben a Wiki-ből származnak!!!"

1. Nahát gratulálni tudok a wikiből szerezettekhez, ezzel nem kicsit ástad alá a hiteled. (főleg mert nem tudni melyik volt onnan)
2. Nem ezért mondtam, figyelned kéne. Azért írtam, mert összevissza csak egy-egy gondolatomra reagálsz, nincs felépített érvrendszered, csak vagdalkozol Biblia elemzésekkel, Bibliatörténeti szemelvényekkel össze vissza, és így semmilyen tudományos dolgot nem szabad(na) kezelni.

Itt zárom a le a veled való diskurzust.
Öröm volt. :D
Ui.: Szeretlek mint felebarátomat.

2011.10.30. 23:46:41

@generál: "A kereszténység modern irányzatai szerint nem valóságos személy, hanem a szívünkben lakó gonoszság szimbóluma."

Jézus követése... Tehát valóságos. Sok modern baromság van és attól igaz lesz? "

Ezt a logikai fordulatot nem értem.
Ha nem modern, akkor igaz?

Mert egy 2500-3000 éves, évszázadok alatt íródott könyv, irathalmaz igaz?
Ráadásul változott? Noha Isten mondta tollba?

A logikád szerint Jézus követése is "baromság", mert modern, az ó-testamentumhoz képest!

generál 2011.10.30. 23:47:22

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Azok jutnak a mennybe, akik a test halála után, az Isten előtt állva teszik meg mindezt.

2011.10.30. 23:47:54

@generál:" Ui.: Szeretlek mint felebarátomat."

Saját magadon kívül senkit sem szeretsz.

2011.10.30. 23:49:04

@generál: Azok jutnak a mennybe, akik a test halála után, az Isten előtt állva teszik meg mindezt.

És a bűnbocsátó cédula?

2011.10.30. 23:53:16

@Könnyen elkaptuk, uram!: @generál: Azok jutnak a mennybe, akik a test halála után, az Isten előtt állva teszik meg mindezt.

Akkor tehát: aki nem Istenben hisz, hanem Brahmában, nyugodtan várhat a feltámadásig, majd meglátva Istent, úgyis akkor dől el, hová kerül?

Szuper! Akkor nyugodtan lehetek ateista, sátánista akár, majd akkor elszámolunk, úgyis az dönt, bűntelenül éltem-e?

De, ha az dönt, akkor rengeteg keresztény fog pokolra kerülni, élükön sok-sok pápával!

generál 2011.10.30. 23:54:31

@Könnyen elkaptuk, uram!:

"Csak bosszant, hogy hiszel valamiben, de semmi ismereted nincs róla, elég az , amit a pap bácsi hirdet a szószékről."
Kérlek ne döntsd el, miben hiszek
Van ismeretem róla, de leginkább az Újszövetségről, mivel Jézust követem, az Ő tanításait. (Ő az Út, az Igazság és az Élet)

"Visszaélnek hiszékenységeddel, és nem veszed észre."
Nem vagyok hiszékeny, és hidd el, hoztam zavarban már papot, de ennek csak a kontárság az oka...

"Amúgy se a hittel vitáztam. A vallás volt terítéken, az egy igaz Istenben való hit.
Azt meg már elismerted, hogy mindegy, hogy hívják. Tehát Te se Istenben, Jahvéban hiszel, hanem egy nem e-világi hatalomban."

Istenben hiszek, az Egy Igaz Istenben. Mindegy minek hívod ha ugyan azt érted alatta.
Ez a nem e-világ hatalom nem más mint Isten (én így hívom), az az Isten, aki Jézus is volt, akiről Jézus is beszélt (Atya, Szent Lélek)
De felőlem más nevet is adhatsz neki (kérlek ne fordítsd ki a szavaimat)
Vallással van bajod de a hittel nincs?
Vallom Istent, Jézust az Ő Egyszülött Fiát, a Megváltót, Hiszem, hogy mindenkit egyformán szeret, hiszem, hogy ha követem Jézust a mennybe jutok.

Isten mindig megsegített mikor szükségem volt rá, persze mindig utólag jöttem rá, miért akkor és ott segített, de mindig velem van/volt és lesz és segít. Persze bűnös és esendő vagyok, de igyekszem.

2011.10.30. 23:56:15

@generál: "1. Nahát gratulálni tudok a wikiből szerezettekhez, ezzel nem kicsit ástad alá a hiteled. (főleg mert nem tudni melyik volt onnan)"

A Wiki sokkal hitelesebb forrás, mint ha semmi forrást nem adsz meg. Te így csinálod.
Amúgy: ne ítélkezz, se fölöttem, se a wiki fölött!
Részben mert törvényt sértesz, részben mert ki vagy Te, hogy a Wikivel vitázz? Cáfold meg! Akkor OK!

2011.10.30. 23:59:40

@generál: "Istenben hiszek, az Egy Igaz Istenben. Mindegy minek hívod ha ugyan azt érted alatta."

Hát ez az, Nem ugyanazt értik alatta a hívők.

És ha azt mondom, energia? Boszorkányság?
Akkor eretnekként megégettek, hithű keresztények, mert az ördöggel cimborálok!

generál 2011.10.30. 23:59:45

@Könnyen elkaptuk, uram!:

"Akkor tehát: aki nem Istenben hisz, hanem Brahmában, nyugodtan várhat a feltámadásig, majd meglátva Istent, úgyis akkor dől el, hová kerül?"

Nagyon kifacsarva igen....

"Szuper! Akkor nyugodtan lehetek ateista, sátánista akár, majd akkor elszámolunk, úgyis az dönt, bűntelenül éltem-e?"
Igazad is lenne, de ha valaki Sátánista, az azért már nem fog a mennybe jutni és nem azért mert Isten nem akarja, hanem mert a sátánista egyén rekeszti ki magát a mennyből ezáltal
Amúgy alapjaiban bűnös az ember és bűnbe is esik, de ha szívből meggyónja (nem súlyos, halálos vagy főbenjáró bűnökre gondolok) akkor folytatva igyekszem Isten tanítása szerint élni
ezek után igen "majd akkor elszámolunk, úgyis az dönt, bűntelenül éltem-e?" Pontosan

"De, ha az dönt, akkor rengeteg keresztény fog pokolra kerülni, élükön sok-sok pápával!"
Már pedig a fenti kiegészítéssel élve ez dönt.
Lehetséges, hogy sok megkeresztelt ember juthat a pokolra (remélem nem), akár pápa is. ÉS? Mit érdekel engem? Az Ő üdvösségük, törődjenek velük ők. Téged mit érdekel?

generál 2011.10.31. 00:01:56

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Egyik tanárom mondta, hogy vizsga előtt a wikipédiába beleírt direkt hibás tényt, és láss csodát a diákok 90% azt is bele írta a dolgozatba.
Na ezért nem lehet megcáfolni a wikit.
Inkább nincs forrásom mint egy kétes forrás.

Miért sértenék törvényt ha egyértelmű dolgot közlök ráadásul csak a véleményem mondom. Ebben mi a törvény sértő?

generál 2011.10.31. 00:03:47

@Könnyen elkaptuk, uram!:

Akkor nem vagy tisztában a szeretet fogalmával. Szeretlek, mint felebarátom.

És a bűnbocsátó cédula?
Szerintem egy nyilvánvaló tévedés

2011.10.31. 00:04:17

@generál: "Vallom Istent, Jézust az Ő Egyszülött Fiát, a Megváltót, Hiszem, hogy mindenkit egyformán szeret, hiszem, hogy ha követem Jézust a mennybe jutok. "

Mohamedet? Őt is vallod? Mi van, ha nekik van igazuk? Mi van, ha nem küldött még megváltót az Isten? Vagy ha mindketten azok voltak?

Tényleg, a megváltó mitől /kitől vált meg????

Értem én, a bűneinket, de kitől, mitől? Az Istentől? Ezért kreál egy fiút? Aki ráadásul nem jár sikerrel, mert nem tudta megváltani bűneinket?

Kinek a kiengesztelésére áldozta föl ezt a fiút, aki részben az Isten is?

Saját magát engesztelte ki? Ha igen , akkor....
ha nem ,akkor....

generál 2011.10.31. 00:05:46

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Jézus követése... Tehát valóságos. Sok modern baromság van és attól igaz lesz? "

Ezt a logikai fordulatot nem értem.
Ha nem modern, akkor igaz?

Nem ezt mondtam, hanem, hogy sok modern baromság, nem azt mondtam, hogy mind, ne keverd. Csak utaltam rá, hogy az általad említett szerintem az, ettől nem mindegyik modern lesz az.

Gondolkodni és figyelmesen olvasni még mindig ajánlott

2011.10.31. 00:07:59

@generál: "Nahát gratulálni tudok a wikiből szerezettekhez, ezzel nem kicsit ástad alá a hiteled"

Ítélkezel!

Pedig: ne ítélj, hogy ne ítéltess!
"Jézus"

generál 2011.10.31. 00:10:22

@Könnyen elkaptuk, uram!:

Nem, nem nincs igazuk. De Mohamedán nem is mondta, hogy Ő az Isten Egyszülött Fia. Jézus mondta, mondta, hogy ő a Megváltó. Szóval vagy hazug vagy az akinek mondta magát (A tanítványoknak mi haszna lett volna belőle?)
Tényleg, a megváltó mitől /kitől vált meg????

Értem én, a bűneinket, de kitől, mitől? Az Istentől? Ezért kreál egy fiút? Aki ráadásul nem jár sikerrel, mert nem tudta megváltani bűneinket?
1. Nem Istentől kellett megváltani, mivel a bűneik a Sátáné, tőle kellett megváltani ezzel az áldozattal.
2. Miért ne járt volna sikerrel?

Kinek a kiengesztelésére áldozta föl ezt a fiút, aki részben az Isten is?
Milyen kiengesztelésről beszélsz? Ez már hülyeség.

2011.10.31. 00:11:05

@generál: "Nem ezt mondtam, hanem, hogy sok modern baromság, nem azt mondtam, hogy mind, ne keverd. Csak utaltam rá, hogy az általad említett szerintem az, ettől nem mindegyik modern lesz az."

Tehát ha nem ezt mondtad, akkor nyilvánvaló, hogy a sok modern baromság között kell lenni sok modern igazságnak is! Hát ezeket írtam le, hogy olvasgassad!

Amúgy amiben hiszel, az egy több ezer éves könyv többszöri fordítása, amiről (részeiről) már bebizonyosodott, hogy téves. (fordítási hiba eredménye,bocs)

generál 2011.10.31. 00:11:46

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Mondtam már bűnös vagyok, mert ember vagyok belevezettél ebbe a bűnbe. :(

2011.10.31. 00:12:56

@generál: Mohamed azt mondja, hogy ő az egyetlen megváltó!
Egy az isten, és Mohamed az ő prófétája!

mielőtt belekötnél, nézz utána a próféta arab jelentésének!

generál 2011.10.31. 00:13:36

@Könnyen elkaptuk, uram!:
"sok modern baromság között kell lenni sok modern igazságnak is!"

Van de kevés. De az éppenséggel nem.

"Amúgy amiben hiszel,..."
Istenben hiszek és Jézusban. Sose mondtam, hogy a Biblia szó szerint igaz.

generál 2011.10.31. 00:15:45

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Utána néztem:
A bibliai nyelvhasználatból közismert próféta kifejezés a görög prófétész szóból vezethető le. Alapjelentése: hírnök, szóvivő, beszélő. A próféta szó kapcsolatban áll a vallásos szóhasználattal is, az isteni jóslatok közlésével. Ebben az értelemben olyan személyt jelent, aki Isten nevében beszél, isteni akaratot vagy tanácsot hirdet jóslatokban. A Szeptuaginta a prófétész szóval a nabi' héber kifejezést fordítja. A nabi' eredete és jelentése vitatott, de kapcsolatba hozzák az akkád nabu "hirdetni, hívni" és az arab naba' "közölni" igével. Ebből az összefüggésből magyarázva a nabi' értelme lehet aktív: "aki beszél, aki hirdet", és lehet passzív: "hívott, meghívott". Általában a passzív értelmet részesítik előnyben. Az Ószövetségben tehát nabi'-nak nevezik azt a személyt, aki isteni meghívást kapott egy meghatározott küldetésre: hogy Isten igéjét hirdesse népének, általában prédikáció, némelykor szimbolikus cselekedetek formájában. További megvilágítást ad a nabi' által kifejezett jelenségre a naba' ige ószövetségi használata. Az ősibb szövegekben (túlnyomóan hitpael igetörzsben) a nabi'-k tevékenységét kísérő eksztatikus állapothoz kapcsolódik, s így jelentése "eksztázisba, révületbe esni, őrjöngeni" (1Sám 10,5.11; 19,18). A prófétai könyvekben viszont megjelenik a naba' ige másik - "hirdetni, meghívni" - jelentése (nifal igetörzsben). Ez utóbbi szóhasználat a prófétai beszédet - "prófétaként beszélni" - fejezi ki, és legitim, Jahvétól hívott és küldött próféták tevékenységét jelöli (Ám 3,8; 7,15köv. stb.). Az Ószövetség más kifejezéseket is használ a prófétaság jelenségére: hozeh (2Sám 24,11 stb.) és ro'eh (1Sám 9,9.11.18.19 stb.), jelentésük látnok. Mindkettőt a prófétaság vizionárius jellegéből eredeztetjük.

Itt nem írja, hogy a megváltó is a jelentése közt lenne

2011.10.31. 00:30:12

@generál: "a Korán összesen csak huszonöt prófétát említ név szerint:

Ádam (Ádám), Idrísz (Enoch), Núh (Noé), Húd (Heber?), Szálih (Salih), Ibráhím (Ábrahám), Ajjúb (Jób), Lút (Lót), Iszmáíl (Izmael), Iszhák (Izsák), Jaakúb (Jákob), Júszuf (József), Suajb (Jethro?), Múszá (Mózes), Hárún (Áron), Dávúd (Dávid), Szulajmán (Salamon), Iljász (Éliás), Dzú l-Kifl (Ezékiel?), al-Jasza (Illés), Júnusz (Jónás), Zakarijja (Zakariás), Jahjá (Keresztelő János), Íszá (Jézus), Mohamed.

A muszlimok hite szerint Mohamed a legjobb ember, népe a legjobb nép. Az előtte való próféták mind csak egy néphez küldettek. Mohamed küldetése az egész világnak, úgy az embereknek, mint a démonoknak szól. Mohamed sok csodát tett: megrepesztette a Holdat, vizet fakasztott; állatok, fák és kövek üdvözölték prófétaként. Az az utazása, amelyet egy éjszaka tett Jeruzsálembe és a mennyországba (mirádzs) nem mese, hanem tény. A Próféta legnagyobb csodája a Korán.[10]"

Látod, szerintük Jézus csak egy a sorban! Azonos szinten van Mohameddel. Se több, se kevesebb!

Ki téved?

2011.10.31. 00:32:45

@generál:" Itt nem írja, hogy a megváltó is a jelentése közt lenne "

Hogy írná? mi az, hogy megváltó? Mitől vált meg? Ki előtt, kinek az oltárán áldozták fel Jézust?

2011.10.31. 00:45:36

@generál: Még azon gondolkozhatnál el, hogy Keresztelő János mitől volt keresztelő?

A görögök, héberek Bemerítő (vízbe merítő) János ként említik.

generál 2011.10.31. 00:51:44

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Akkor miért írtad ezt:
"Mohamed azt mondja, hogy ő az egyetlen megváltó!
Egy az isten, és Mohamed az ő prófétája!

mielőtt belekötnél, nézz utána a próféta arab jelentésének!"

A bűneiktől, Isten előtt a Sátántól.
Senkinek az oltárán nem kellett feláldozni. Nem a kereszthalál volt az egyetlen eszköz a Megváltáshoz....

generál 2011.10.31. 00:54:45

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Utána fogok nézni, el fogok gondolkozni, de hallgatom a te véleményed.

2011.10.31. 00:59:51

@generál: "
L. Feldman a korai keresztény egyház irodalmának kitűnő ismerője “Josephus, Judaism and History” című könyvében a II. évszázadból két egyházatyát, a III. évszázadból hét atyát, a IV. évszázadból két atyát említ akik mind ismerték és idézték Josephust, ám az úgynevezett ‘Testamonium' részről nem tudnak semmit. Mint hitvédelmező keresztényvezetők boldogan megragadtak volna bármiféle írott történelmi adatot, - kiváltképp, ha olyan szerzőtől származik mint Josephus - mégsem tették, mert egész egyszerűen az ő könyvmásolataikban Jézussal kapcsolatos említés nem volt.
Különösen vonatkozik ez Jusztinoszra, akinek egy ilyen Josephus idézet nagyon is hasznára lehetett volna a híres ‘Dialógusában' melyet a zsidó Trifonnal folytatott. A vitában az ilyesmi adat hatásos válasz lehetett volna Trifon azon kihívására, hogy a „kereszténység alapja csak szóbeszéd, és ha Jézus élt is valaha, valahol, akkor arról senki, semmit sem tud“. Feldman felsorolását folytatva, Euszébiosz után élt egyházatyák közül még hármat
említ a IV. évszázadból, ötöt az V. évszázadból, akik sokszor idéztek Josephustól, de a ‘Testamonium' fejezetéről nem tudnak.

Dr. R Eisler 1920-ban megjelent ‘Jézus a Megváltó' című könyvében végig vizsgálja a korai középkor összes fellelhető Flavius Josephus fordításait, másolatait, és csalódottan summázza, hogy nincs egyetlen iratmásolat, mely ne ment volna át keresztény atyák gondosan hamisított hozzáadásain. Hogy mennyire igaza van tudós Eisler úrnak arra csak bele kell olvasnunk a Zsidó Háborúban található, ‘szláv toldalék' néven ismert fejezetben, hol azt olvassuk; „Jézust a ‘csodatevőt' Pilátus elé állították, aki megállapította, hogy Jézus nem bűnöző vagy lázító hanem igazságos jótevő“. Jézus csodálatos hatalmával
meggyógyítja Pilátus feleségét, amiért Pilátus Jézust szabadon engedi. Azonban a gonosz zsidó főpap ezek után megvesztegette Pilátust, hogy mégis végezze ki Jézust “mert a zsidó törvényeket megtagadta”. Később azt olvassuk, hogy Jézus testét tanítványai nem voltak képesek elcsenni, mert harminc római, és ezer zsidó katona őrizte a sírját.

Glouchester tudós püspöke Warburton [1698-1779] az, aki előszór lemerte írni, hogy Josephus műveiben található Jézusra vonatkozó bekezdések későbbi hamisítványok. Mint fentebb említettem, évszázadokon keresztül hivatkoztak a keresztényhitvallás tudós védelmezői Flavius Josephusra, mint bizonyítékra, de ez ma már a múlté. Ma már minden vallástörténelemmel foglalkozó szakember tudja, hogy az előbb idézett bekezdés, és más egyéb Jézussal kapcsolatos betoldás későbbi - főleg Euszébiosz által gyártott - ügyetlen hamisítások. Josephus soha egyetlen sort sem írt az Evangélium Jézusáról, reá történő hivatkozás, mint történelmi bizonyosság, pontosan a vallástörténelem kigúnyolása."

2011.10.31. 01:02:01

@generál: Hát nem furcsa? A kortársak nem említik Jézust! Jánost, őt igen.

Hát hogy van ez, hogy a leghitelesebbnek tartott Flavius idézetek meg hamisítványoknak bizonyultak?

2011.10.31. 01:07:17

@generál: "Senkinek az oltárán nem kellett feláldozni. Nem a kereszthalál volt az egyetlen eszköz a Megváltáshoz.... "

Na most jöttem zavarba...
Hát a kereszténység nem arról szól? Hogy Jézust keresztre feszítik? Közben meg ilyeneket szól: Atyám! Legyen meg a Te akaratod! Bevégeztetett!
Atyám, Atyám, miért hagytál el engemet?

Nem azt tiszteljük Jézusban, hogy megváltotta a világ bűneit????
Nem keresztre feszítve halt meg? Illetve áldoztatott fel? Mert ugye meghal, majd feltámad.

Tehát nem azért kereszténység, mert így tiszteljük az Ő megváltását, amit értünk tett?

2011.10.31. 01:12:06

@generál: "A bűneiktől, Isten előtt a Sátántól.
Senkinek az oltárán nem kellett feláldozni. Nem a kereszthalál volt az egyetlen eszköz a Megváltáshoz.... "

Hát, nem sikerült. Sem akkor, sem utána nem lett az ember egy cseppet se bűntelen.

Ezt az: Isten előtt a Sátántól dolgot meg nem értem:
Isten alkot egy fiút, akit feláldoz, hogy megmentse az embereket a Sátántól????

2011.10.31. 01:28:24

@generál:
"A Talmud, nagy terjedelmű mintegy 700-800 rabbitól származó héber, illetve arám nyelvű gyűjteményes munka, amely az Ótestamentum egyes könyveihez fűzött magyarázatokat, zsidó vallási törvényeket tartalmaz. Ősibb része a Misna [ismétlés] amelyet i.u. 200. körül állítottak össze, és aminek második része a Gemara [befejezés] amit a IV.-VI. évszázadban szerkesztettek meg.
Misna nem tesz egyenes említést Jézusról, de annak mellékletei, - melyek ugyanabban az időben íródtak - Baraitha és Tosefta, már több helyen is említik ‘Jeshut' azaz Jézust. Nézzük mit írnak: „ Húsvét előestéjén Jeshut felakasztották. Negyven nappal a kivégzése előtt közhírré tették, hogy ‘őt megkövezik, mert boszorkányságot gyakorolt és Izraelt hitehagyásra biztatta. Aki védelmében szólni akar, álljon elő, hogy ügyében eljárjon.' De mivel senki nem jelentkezett a határidő lejártáig, Jeshut, húsvét előestéjén felakasztották! Ulla visszaválaszolta, ‘Azt feltételezed, hogy a védelmére bármit is fellehetett volna hozni? Hát nem egy Meshit [lázító] volt ő, kiről az Írás mondja, Kímélned sem szabad és titkot sem csinálhatsz belőle'. Jeshuval azonban más volt a helyzet, mert kapcsolatai voltak királyi emberekkel”. … „ Rabbiaink tanították: Jeshunak öt tanítványa volt, Matthaj, Nakaj, Nezer, Buni, és Todah“.
Tárgyilagos vallástörténészek ezt az egy bekezdést tartják elég idősnek, és függetlennek a későbbi keresztény tanítások visszahatásától nem befolyásoltnak. "

Tehát se zsidók, se görögök, se rómaiak nem ismerik a Jézus Krisztust!

2011.10.31. 01:30:58

@generál:
" Régi zsidó feljegyzések ‘Jeshut' mindig Názáren-inek mondják és sohasem Názáretinek. Mi a különbség, hát számít ilyen kicsi eltérés? Kérdezhetné az olvasó. A Nazarénus elnevezés az első évszázad eleje körül zsidó származású hívekből alakult korai keresztény szekta elnevezése, míg Názáret egy város a mai Észak-Izraelben ahol az Evangéliumok szerint Jézus gyermekéveit töltötte.
Sajnos semmi bizonyíték nincs arra, hogy ilyen nevű város vagy falu egyáltalán létezett volna időszámításunk kezdete körül. Flavius Josephus a zsidó háború folyamán parancsnok volt Galileában, és művében felsorol minden falut, jelentősebb helységet, de Názáretet nem említ sehol. Korai római-görög forrásokból szintén hiányzik a Názáret helységnév említése, és az első zsidó feljegyzés amiben Názáret, mint helységnév szerepel: a VII. évszázadból származik.

Az Evangéliumok szerzői többször önkényesen írták át a Messiás alakjára értelmezett törvény, próféta, zsoltárszövegeket, megváltoztatva azok eredeti értelmét, mondanivalóját. 'Názárettel' kapcsolatosan olvashatjuk az Újtestamentumban: ... „lakozék Názáret nevű városban, hogy beteljesedjék amit a próféták mondottak, hogy Názáretinek fog neveztetni”. [ Mt. 2: 23] Az utalás itt Izajás, 2. v. 1. sorokra történik: ”És származik vesszőszál Isaia törzsökéből, és gyökereiből egy virágszál nevelkedik”, - valamint egy másik próféta soraira Zakariás, 6. v. 12, ... „Íme egy férfiú a neve Csemete mert csemete támad belőle és megépíti az Úrnak templomát”. Amit a próféták mondottak, mint látjuk, eltér tartalmilag és értelmileg Máté idevonatkozó soraitól és, hogy mégis van kapcsolódás azt abban találjuk, hogy az eredeti héber kánonban található ‘vesszőszál' és ‘csemete' szavak hangalakban és írásmódban nagyon hasonlóak a ‘názáreti' szóhoz. Ezt a hasonlóságot Máté öncélúan kis változtatással hozzákapcsolta Jézus történetéhez. Ily módon tehát, született egy helységnév, amely sehol máshol nem szerepelt csak a Bibliában. Jézusra vonatkozó régebbi írott héber forrásokkal nem rendelkező rabbik szájhagyomány útján jutottak adataikhoz, és így természetesen a ‘názereni' jelzőt használták, mint olyan zsidóra aki hitét elhagyta és keresztény lett."

De ciki! Ott született, ami nem is volt? Az apostolok kissé ferdítettek?

generál 2011.10.31. 01:40:56

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Na most jöttem zavarba...
Hát a kereszténység nem arról szól? Hogy Jézust keresztre feszítik?
Nem, nem erről szól. Hanem Jézus tanítását követni, Jézus szerint élni.

Közben meg ilyeneket szól: Atyám! Legyen meg a Te akaratod! Bevégeztetett!
Atyám, Atyám, miért hagytál el engemet?
Miért ne szólhatna? Ember is volt. Istenember

De ezt mondta. Bevégeztetett! Legyen meg a te akaratod. Az akarata az volt, hogy Váltsa meg az emberek bűneit. Ebben a mondatában nincs benne, hogy a kereszthalállal az akarat. De az emberek miatt lett ez az eszköz.

"Nem azt tiszteljük Jézusban, hogy megváltotta a világ bűneit????"
Nem, ezért követik. Ez nem tisztelt kérdése

"Nem keresztre feszítve halt meg? Illetve áldoztatott fel? Mert ugye meghal, majd feltámad."
De pontosan, és?

Tehát nem azért kereszténység, mert így tiszteljük az Ő megváltását, amit értünk tett?
Még mindig nem tisztelt kérdése.
Azért követjük, mert Ő az Isten Fia, Ő a Megváltó (éppen így kereszthalállal) (Nem feltétlen kell, hogy kereszténység legyen a neve, ha a tartalma ugyan az, mert az a fontos) Látom a szavakon lovagolsz már mióta... Ezen nem tudok akkor segíteni.

generál 2011.10.31. 01:42:50

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Vagy csak kis, jelentéktelen (gazdaságilag) volt, hogy említésre se méltó....
Akik írtak Jézus korában (már a halála előtt) azok nem tudták/nem hitték, hogy Ő az Aki.
Az evangélisták írják.

2011.10.31. 01:46:53

@generál:
"Több mint valószínű, hogy a II. évszázad második felében már mind a négy Evangélium – ha nem is széles körben - ismert, olvasott volt, más több tucat Jézus misztériumát tanító Evangéliummal együtt. Kelszosz ismerte, olvasta azokat és eredeti mivoltjáról i.u. 170. körül így ír: „átírták az eredeti Evangéliumok szövegét háromszor vagy négyszer, vagy még többször, azzal a szándékkal, hogy bírálóik érvelését megsemmisítsék.” [G. Stanton, ‘Gospel Truth'] A harmadik évszázad legjelentősebb keresztény filozófusa, Origenész úgy írja: „Nyilvánvaló valóság az iratok megváltoztatott különbözősége, mely a másolok figyelmetlenségének éppen úgy köszönhető, mint arcátlan elferdítéseknek olyanok által, akik hozzátesznek vagy törölnek a szövegekből, ahogy az nekik megfelel”.

Bibliakutatók ma már tisztában vannak azzal a ténnyel, hogy az Újtestamentum szövege tele van kései hozzátoldásokkal. Nem csak szavak, mondatrészek, versei lettek hozzáírva hanem Márknál pl. egy egész fejezetrész lett hozzátoldva. Márknak tulajdonított Evangélium minden egyes korai példánya bezáródott a tizenhatodik fejezet, nyolcadik versével. Utána következő versek az úgynevezett ‘hosszabb befejezés' későbbi hozzáadás, ami nem zavarja a Biblia kiadóit, újból és újból úgy jelentetik meg mintha azt Márk írta volna. Ha az Evangéliumok szerzőit tényleg a Szentlélek sugalmazása ihlette meg műveik megalkotásánál, akkor a mások által hozzátoldott versek ‘szent' ‘eredeti' mibenléte magyarázatra szorul."

Tehát Te egy olyan könyvet hiszel igaznak, melynek valódiságáról sem régen, sem most nincsenek meggyőződve .

2011.10.31. 01:49:13

@generál:
"Tehát nem kívülről jött sátán küldöttei, hanem tudós keresztény hitvédelmezők boncolták, szedték szét darabjaira az Újtestamentum görögül írt dokumentum anyagát, akarva, vagy akaratlanul kimutatva következetlenségeit, feltűnő hibáit, - egyre több kérdést szülve, heves vitákat kiváltva.1774-ben Johann Griesbach bevezette a ‘szinoptikus' [áttekinthető] vizsgálati módszert, melynek lényege, hogy az első három Evangélium; Márk, Máté, Lukács rendkívül hasonló, rokon szerzemény, míg János későbbi, és sokszor feltűnően eltérő. Tübingeni egyetem tanára, Dávid Friderich Strauss 1836-ban kiadta ‘Jézus Élete Kritikus Vizsgálata' című könyvét, melyben a ‘paralel' [összehasonlító] eljárást alkalmazva szépen
sorrendben kimutatta a négy Evangélium versei között meglévő eltéréseket, és ellentmondásokat. Következtetéseivel arra a megállapításra jutott, hogy az Evangéliumok írói nem lehettek szemtanúk, hanem kései szerzők, akik több forrásból gyűjtötték össze Jézusról írt műveiket. Jézus csodatételeit korábbi hagyományokból átvett mitológiai mozzanatként magyarázta, amiért elvesztette az állását. Karl Lachmann 1835-ben kimutatta, hogy Márk a legkorábbi ‘szentírás' szerző, és Máté valamint Lukács részben tőle másoltak, sokszor egész mondatokat, verseket szóról-szóra. "

2011.10.31. 01:51:02

@generál: Az evangélisták írják.

Mint látod, evangelisták nem voltak. A jelenlegi formáját a négy evangélium úgy 1500 körül kapja.

Töredékek, szövegfoszlányok vannak, széles időbeni szóródásban.

2011.10.31. 01:52:49

@generál: Az Újtestamentumban lévő Evangélium könyvek, cselekedetek, levelek, olyan formában, mint ahogy azt ma a kezünkbe vesszük - angol vagy magyar fordításban -, így az hosszú évszázadokon keresztül nem létezett. Köztudatunkban a kép úgy itatódott be, hogy az Újtestamentum egy régi, több részből álló könyv, ami az első vagy a második évszázadban már megvolt, és utána szépen, hűen újra és újra lett másolva majd később lefordították a világ összes nyelvére. Az igazság az, hogy a Vatikánban nem őriznek első,
második, vagy éppen a harmadik évszázadból származó könyveket, iratokat, - még töredékes másolat formában sem - hanem ami valójában létezik: az egy hatalmas halom latinul és főleg görögül pergament papírra írt kézirat és töredék, melyek száma 30 000 körül van."

2011.10.31. 01:55:22

Ebből a nagy halmaz kéziratból csak kb. 300 azon papirusz lapok száma melyek keletkezési ideje a VIII. évszázad előtti időre esik. Ebből a 300-ból, csupán 34 íródott a IV.-ik évszázad lejárta előtt. Ebből a 34 töredékből négy olyan kézirat van ami teljesnek mondható; két János Evangéliumából származó töredék szöveg [P.52, P90.] amelyek a II. évszázadra dátumozhatók, az összes többi kézirat későbbi. Parker úr elmagyarázza továbbá, hogy a IV.-ik évszázad környékéről származó szinoptikus iratok közül csak kettő [P.45, P75.] az amely terjedelmében egynél több fejezetet tartalmaz. Más szavakkal kifejezve az összes többi evangéliumi fejezet ebből a korszakból, rendszertelen, mellőz minden összefüggést, világos egyenes történési folyamatot kikövetni belőlük nem lehet.

A legidősebb birtokunkban lévő keresztény vallással kapcsolatos papirusz töredék az un. John Ryland papirusz [P.52.] mely öt versszakaszt tartalmaz János Evangélium 18-ik fejezetéből, és keletkezési ideje i.u. 150-160. körülire van dátumozva. A Biblia fejezetekre való osztása Stephanus Langton Canterbury érsek nevéhez fűződik, [meghalt 1228.] az Újtestamentum versbeosztását pedig Robertus Stephanus készítette el 1551-ben.

2011.10.31. 01:58:45

Talán, a legmegdöbbentőbb részlet a tanítványok Jézus utolsó szavait megörökítő leírásának különbözősége, mert ha ott voltak a kereszt közelében Jézus életének utolsó perceinél, akkor Mesterük végső szavait mind egyformán kellett hallaniuk, és fontosságuknak köszönhetően teljesen pontosan, szóról-szóra kellett volna Evangéliumaikban feljegyezni. Mégsem így van. Jézus földi szenvedésének végső szakaszába érve - Máté és Márk egymással egyezve - utolsó szavai „Istenem, Istenem miért hagytál el engemet” voltak. Lukácsnál, Jézus végső szólása így hangzik: „ Atyám a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. És ezeket mondván meghala”. Jánosnál pedig: „ …Szomjúzom …Elvégeztetett! És lehajtván fejét kibocsátá lelkét”.

Azt hiszem ideillik és olvasóim nem bánják, ha megismétlem egy kitűnő magyar vallástudós gondolatát, ill. kérdését: Ha Jézus előre tudta küldetése lényegét azt, hogy páratlanul egyszeri megváltás-misztériumot hajt végbe az emberiség örök üdvösségéért, akkor miért cseng ki az elkeseredés, a csalódás az utolsó földi mondata elhangzásakor? „Istenem, istenem miért hagytál el engem?” (Mk. 15:34) Lehetséges, hogy csalódott volt, mert nem látta értelmét földi szereplésében, és ezért már alig várja visszatérését 'atyjához': „Atyám a te kezedbe teszem le az én lelkemet.” (Luk. 23-46) Persze ezek a kérdések és gondolatok csak úgy érvényesek, ha ténylegesen megtörtént események állnak mögöttük …

2011.10.31. 02:08:50

A pontatlan idézések illetve fordítások közül kiemelkedik Márk Evangéliumában található vers ahol a szerző Jézus szájába adja Ézsaiás könyvéből a helytelen idézetet, mikor is Jézus a farizeusokkal vitázik. Tehát a zsidó születésű Jézus a zsidó írástudóknak egy szent ‘ősi' zsidó irat rosszul lefordított görög változatát magyarázza és mindezt egy szintén egy zsidó írástudó [Márk] jegyzi fel! A szóban forgó versel kapcsolatosan D. E. Nineham ‘St Márk' című könyvében kiemeli, hogy „a nép ajkaival tisztel engem szíve pedig távol van tőlem” (Izajás, 29: 13) idézet nagyban eltér az eredeti hébertől, és csak igy a szöveg pontatlansága miatt lett alkalmas arra hogy azt Evangéliumában Márk ilyen formában betudta illeszteni. Utána Ninehem kicsit mentegetőzve így magyarázza: “lehet, hogy görög ajkú keresztények használták a hibás versidézetet polemikus célzattal a zsidókkal szemben és elképzelhető hogy így hibásan általuk került el Márkhoz.”

2011.10.31. 02:11:55

@generál:" Vagy csak kis, jelentéktelen (gazdaságilag) volt, hogy említésre se méltó...."

NEM!

Nem Názáretről van szó, hanem nazareus, azaz nazír. A tábla felírata INRI

Iesus Nazareus Rex Iudea

Olvass!

2011.10.31. 09:53:11

@generál: "Akik írtak Jézus korában (már a halála előtt) azok nem tudták/nem hitték, hogy Ő az Aki.
Az evangélisták írják. "

Azt is írják, hogy tömeg követte. Hogy feltámadott, hogy a római katonák üldözték követőit, hogy a katonák a sírja előtt megélték, látták feltámadását, hogy csodákat tett, MÉGIS, a korabeli történetírók ettől jelentéktelenebb személyekről megemlékeznek, Jézusról nem?

Más: a zsidók említik, de szerintük lázadt a papok hatalma, és Róma ellen, szerintük a zsidók végzik ki, FELAKASZTJÁK!

2011.10.31. 10:35:36

@generál: "Baj van a logikáddal.
Mert ha a kezedet fejnek neveznénk, akkor is csak egy fejed lenne. Mert bár annak nevezzük, nem lesz az mert a fej definíciójának nem tesz eleget."

A kígyó nyelve? Hol van a delfin orra? A polip lába?

generál 2011.10.31. 15:16:32

@Könnyen elkaptuk, uram!:
"Tehát Te egy olyan könyvet hiszel igaznak, melynek valódiságáról sem régen, sem most nincsenek meggyőződve."

Igen. Attól, hogy nincsenek meggyőzödve, még nem lesz hamis.
Te csak olyanba hiszel amiről mindenki 8hangsúlyozom mindenki) meg van győzödve? Akkor semmiben se hiszel.

generál 2011.10.31. 15:18:46

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Miért akadtál ezen fent?

Folytathatjuk inkább emailben? Vagy ott már félsz?
Majd ha ráérek írok.
Azért vannak fontosabb dolgaim mint sem a gép előtt ülés non stop
("Az ördög sose alszik") Én szoktam és szeretnék is, meg dolgozni, egyebek

2011.10.31. 22:37:53

@generál: "Miért akadtál ezen fent?

Folytathatjuk inkább emailben? Vagy ott már félsz?
Majd ha ráérek írok.
Azért vannak fontosabb dolgaim mint sem a gép előtt ülés non stop
("Az ördög sose alszik") Én szoktam és szeretnék is, meg dolgozni, egyebek "

Min akadtam fent?

Én is dolgozok, megértem, ha nem válaszolsz azonnal. Biztos nekem írtad?

2011.10.31. 22:41:00

@generál:" Igen. Attól, hogy nincsenek meggyőzödve, még nem lesz hamis.
Te csak olyanba hiszel amiről mindenki 8hangsúlyozom mindenki) meg van győzödve? Akkor semmiben se hiszel. "

sajnos direkt félremagyarázod.
A tények azt mutatják, hogy a négy evangélium a mostani formájában nem létezett!
A megírásuk nem szemtanúk által történt.
Ellentmondások vannak bennük.
Tévedések vannak bennük.
Későbbi betoldások vannak bennük.
Úgy foglalnám össze, hogy a jelenlegi formájában nem igazak.

2011.10.31. 22:42:57

@generál: Hogyan hihetsz egy olyan könyvnek, amely négy fejezete még abban sem egyezik, hogy mik voltak Jézus utolsó szavai???

generál 2011.11.01. 19:09:22

@generál:
Ezen:
"A kígyó nyelve? Hol van a delfin orra? A polip lába?"

generál 2011.11.01. 19:11:01

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Nem magyarázol félre. Az a logikus következtetés abból amit TE írtál

generál 2011.11.01. 19:16:46

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Hogyan hihetsz egy olyan könyvnek, amely négy fejezete még abban sem egyezik, hogy mik voltak Jézus utolsó szavai???

Mert nem az számít, hogy mi volt az utolsó szava. Ilyen apróság?
Nem szó szerint kell érteni.
Úgy hihetek, hogy attól igaz lesz.
Ha mondjuk te és én írunk egy könyvet mondjuk a labdarúgásról, te a világ legnagyobb focistájának Maradonnát nevezed meg, én meg Puskás Ferencet. Mindkettőnknek igaza lesz.
Az eddigi futball törénelmet is vizsgálhatnánk más-más aspektusból, nem fog egyezni, de igaz lesz, mert kiegészíti egymást és lesznek szó szerint egyező elemei.

Kérdezem, te csak abban hiszel amiben senki sem kételkedik?

Ui.: A filmben is van néhány komoly hiba, ami aláássa a hitelességét és enged arra következtetni, hogy a többi dologban sem voltak alaposak és hibásak.

2011.11.01. 22:27:57

@generál: "Ui.: A filmben is van néhány komoly hiba, ami aláássa a hitelességét és enged arra következtetni, hogy a többi dologban sem voltak alaposak és hibásak. "

Milyen filmben?

Már ne haragudj, de a példádnál maradva, arról akarsz meggyőzni, hogy mindegy, hogy Puskás, vagy Maradona -e Jézus?

Nagyon rossz a párhuzam.
A feltett kérdéseimre nem válaszoltál.
Miért?
Az apostolok feljegyzéseibe, a négy evangéliumba későbbi korok folyamán belehamisítottak. Te ezt ismered.

Amúgy miért csak négy? Miért nem beszélünk a többi -ismert- 30 -ról?

Mária? Júdás? Az ő evangéliumukkal mi van? Ja, nem illik bele abba a képbe, amit a későbbi pápák ki akartak alakítani?

2011.11.01. 22:30:16

@generál:" Ui.: A filmben is van néhány komoly hiba, ami aláássa a hitelességét és enged arra következtetni, hogy a többi dologban sem voltak alaposak és hibásak. "

Nem tudom, milyen film, nem láttam, de nem is azt kell ízekre szedni. Meg kéne indokolni, tényekkel alátámasztani (történelmi, írásos dokumentumok), hogy miért is igaz a Biblia?
Csak az ellenkezőjét látom!

2011.11.01. 22:35:10

@generál: "Mert ha a kezedet fejnek neveznénk, akkor is csak egy fejed lenne. Mert bár annak nevezzük, nem lesz az mert a fej definíciójának nem tesz eleget."

A kígyó nyelve? Hol van a delfin orra? A polip lába? "

Tehát logikailag hibás a magyarázatod.
Neked is öt fejed van: Fej, kézfejek, lábfejek.

Miért neveznénk kizárólag a funkció alapján el a testrészeket?
Tud a polip járni? Mégis a lábasfejűek osztályába tartozik.
Nyal a kígyó a nyelvével? Nem, szagol.
Szagol a delfin az orrával? Vagy ott vesz levegőt?

2011.11.01. 22:37:56

@generál:" Mert nem az számít, hogy mi volt az utolsó szava. Ilyen apróság?
Nem szó szerint kell érteni."

Mit?
Atyám, atyám, mért hagytál el engemet?
(Jézus nem tudta, hogy feltámad?)
Hogy kell érteni?
Bevégeztetett!
Hogy kell érteni?
Ugyanúgy nem tudom!

generál 2011.11.01. 22:40:49

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Abban, amelyik az oldal tetején van.
"Már ne haragudj, de a példádnál maradva, arról akarsz meggyőzni, hogy mindegy, hogy Puskás, vagy Maradona -e Jézus?"

Nem erről, tényleg nem értetted a párhuzamot. Arról, hogy nem az számít, hogy mind a négy egyezik-e szó szerint.

"Amúgy miért csak négy? Miért nem beszélünk a többi -ismert- 30 -ról?"
Leginkább azért, mert ez a négy oly mértékben hasonló, a többi nem kicsit üt el ettől a négytől, annyira különbözik, és ha már négyen is ugyan azt írják le... míg a többi egymástól is különbözik.
Amúgy honnan tudod, hogy azt tényleg ők írták? Honnan tudható, hogy azok nem hamisítványok az Egyház megtámadása érdekében?
Miért? Mert bár biztos belehamisítottak, ott az igazság. Az Igazság

generál 2011.11.01. 22:42:31

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Azért az ellenkezőjét látod, mert a szó szerintiségnek olyan nagy jelentőséget tulajdonítasz.

generál 2011.11.01. 22:44:47

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Akkor mi alapján nevezték el a nyakadat nyaknak?
Az asztalokat, asztalnak?
A funkció alapján neveznek el dolgokat.

generál 2011.11.01. 22:47:45

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Most erre nem akarok felületes választ adni, saját szavakkal elég felületes lenne, de akkor utána nézek neked, hogy ne legyen ebből további szócséplő vita, ok?
A Bevégeztetettet pedig úgy kell érteni, hogy az Isten terve beteljesül, az embereket Jézus megváltotta a bűneiktől és legyőzte a Sátánt, akinek a kísértése nem fogott Jézuson.

2011.11.02. 11:14:52

@generál: "Leginkább azért, mert ez a négy oly mértékben hasonló, a többi nem kicsit üt el ettől a négytől, annyira különbözik, és ha már négyen is ugyan azt írják le... míg a többi egymástól is különbözik."

1, Most akkor ugyanazt írják le, vagy sem?
2, Nem ugyanazt írják le! Máté nem ismerte a terület földrajzát se.
3, Nyilván hasonló, ha három másol az elsőből!

2011.11.02. 11:23:32

@generál: "A funkció alapján neveznek el dolgokat. "

Nem feltétlen! A gégerák? Mitől rák? Ollója van, vagy hátrafelé megy?

A bíboros mitől bíboros? Az a funkciója, vagy olyan színű a köpönyege?
A kocsi miért kocsi? Az egy funkció, vagy egy magyar helységnév?
A béka mitől béka? Miért nem kézi villás targonca?
A hajzuhatagnak mi a FUNKCIÓJA? Zuhog?
A templom hajója Milyen funkcióval bír? Úszik a vízen?
A triangulum funkciója, hogy háromszög, vagy az alakja olyan?
Szóval ez így butaság.

2011.11.02. 11:26:22

@generál: "Akkor mi alapján nevezték el a nyakadat nyaknak?
Az asztalokat, asztalnak?
A funkció alapján neveznek el dolgokat. "

A nyak is formájáról kapta nevét, nem a funkciója miatt. Gondolod, ugyanaz a funkciója a méhnyaknak, a nyaknak, az üveg nyakának, és a tengerbe nyúló félsziget nyakának?

2011.11.02. 11:32:12

@generál: "Amúgy honnan tudod, hogy azt tényleg ők írták? Honnan tudható, hogy azok nem hamisítványok az Egyház megtámadása érdekében?
Miért? Mert bár biztos belehamisítottak, ott az igazság. Az Igazság "

Ha megtiszteltél volna azzal, hogy elolvasod, amit bemásoltam Neked, láthatnád, hogy bizony, EGYHÁZI VEZETŐK állították, hogy vannak betoldások a szövegben.
Tudjuk, hogy ki, és mikor írta egybe az evangéliumokat. Tudjuk, hogy töredékekből állnak, amik MÁSOLATOK!
Tudjuk, hogy Jézus halála után keletkeztek, mintegy 30-90 évvel! Milyen szemtanú az , aki nem is élt akkor?
Tudjuk, hogy tévedések vannak benne!

Párhuzam: valószínűleg nem sokat adnál annak a szavára, aki azt állítaná, hogy elindult Budapestről a Balatonra, mert dolga volt Siófokon, és megszállt út közben Miskolcon!

2011.11.02. 11:35:41

@generál: "Azért az ellenkezőjét látod, mert a szó szerintiségnek olyan nagy jelentőséget tulajdonítasz. "

Nem én, Ti!
Azt mondjátok, hogy a négy evangélium azért eredeti, mert a többi nagyon eltér!
Mert szemtanúk írták!
Ha arra sem emlékeznek, mi volt a keresztfán az Isteni(Jézus) kinyilatkoztatás, ha több ponton eltér a beszámolójuk, ahol megegyezik, ott só szerinti azonosságok vannak(tehát másolt), akkor miért is kell pont ennek a négynek hinni???

2011.11.02. 11:39:01

@generál: "Mert nem az számít, hogy mi volt az utolsó szava. Ilyen apróság?
Nem szó szerint kell érteni."

"A Bevégeztetettet pedig úgy kell érteni, hogy az Isten terve beteljesül, az embereket Jézus megváltotta a bűneiktől és legyőzte a Sátánt, akinek a kísértése nem fogott Jézuson. "

És az Atyám, atyám, miért hagytál el engemet? Ez hogy értelmezendő átvitten?

2011.11.02. 12:01:01

@generál:" Amikor Jézusnak a kereszten mondott szavairól beszél az írásmagyarázat, általában a "hét szót" szokta említeni, s sokszor mindezeket együtt. Igen érdekes ez, hiszen e hét összegyűjtött mondásból ("Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek" - Lk 23, 34; "Bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban" - Lk 23, 43; "Asszony, íme a te fiad! (...) Íme a te anyád!" - Jn 19, 25. 27.; "Éli, éli lamá sabaktáni" - Mt 27, 46 = Mk 15, 34; "Szomjazom" - Jn 19, 28; "Elvégeztetett" - Jn 19, 30; "Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet" - Lk 23, 46) mint láthatjuk, mindössze egy olyan van, amely legalább két evangéliumban közös, a többi mind-mind "egyedi példány". De még ez az egy közös idézet sem teljesen egyforma: míg Máté a héber "'éli"-t használja — egyébként a mondat második felével kapcsolatban teljesen inkonzekvensen —, addig Márk az arám "'elohi"-t hozza, mely jobban illik az arám nyelvű második mondatfélhez."

Csak egy kérdés: miért nevezi az Istent Éli-nek? Az a mezopotámiai/sumér Él isten neve volt!

2011.11.02. 12:05:48

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Ja, és arámiul beszélt. Namost Arám mezopotámia északi részén volt.
Ráadásul szemben a héber nyelvvel, ragozós, nem behelyettesítős nyelv!

generál 2011.11.02. 15:00:56

@Könnyen elkaptuk, uram!:
1, Most akkor ugyanazt írják le, vagy sem?
2, Nem ugyanazt írják le! Máté nem ismerte a terület földrajzát se.
3, Nyilván hasonló, ha három másol az elsőből!

1, ugyanazt írják csak másképp
2, max. azt nem, de ebben nem is az a lényeg... leragadtál az evilági dolgoknál
3, Nem másolt, példát már írtam, de akkor legyen még egy. Bolyai János megalkotta a nem.eukledeszi geometriát, tőle függetlenül más módszerrel Lobacsevszkij is. Nem másoltak egymásról. Igazat is írtak.

generál 2011.11.02. 15:02:57

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Két értelmű dolgokról hallottál már?
Aminek két jelentése van, ilyen a rák is, meg a vár is, meg a körte is. Jelőlhet két különböző dolgot, de a Bíboros egy titulus, és azokat nevezed Bíborosnak akik ezt a címet viselek, ez a funkciójuk, hogy ezt a címet viseljék.
A többi kitekert példára is vonatkozik

generál 2011.11.02. 15:04:02

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Mindegyiknek más, de a több jelentésről (mint nyak) már írottam

generál 2011.11.02. 15:06:58

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Ha figyelmesen olvasol, elismertem, hogy vannak beletoldáok, de attól még igaz marad.
Milyen szemtanú? Miért ne lenne rossz? Később írta le, van amikor egy bűnügyet 10-20évvel később újra elővesznek... Akkor mitől hiteles

Kék túrára nem mehetett, vagy mondjuk dolga van Miskolcon?
Adnék a szavára, más kell ahhoz hogy ne adjál rá

"Gyalog jöttünk mert siettünk." /József Attila/
Akkor az ő szavára se adsz?

generál 2011.11.02. 15:11:45

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Azt mondjátok, hogy a négy evangélium azért eredeti, mert a többi nagyon eltér!
Mert szemtanúk írták!
Ha arra sem emlékeznek, mi volt a keresztfán az Isteni(Jézus) kinyilatkoztatás, ha több ponton eltér a beszámolójuk, ahol megegyezik, ott só szerinti azonosságok vannak(tehát másolt), akkor miért is kell pont ennek a négynek hinni???

Miért ne emlékeznek, csak msát tartottak fontosnak belőle, és mást emeltek ki. Látod, mivel ezt emlegeted, hogy nem egyeznek, ezért tulajdonítasz nagy jelentőséget a szó szerintiségnek

Azért szép, hogy ahol nem egyeznek, ott azért hamisak, ahol egyeznek ott másoltak, tehát hamisak. Ez nem érv. Mást tarottak fontosnak belőle.
Miért egyezne szó szerint? Két ember ugyan azt a történetet másképp írja le. Ha elmegyünk bulizni, te is élmény beszálót tartasz meg én is. Ugyan az lesz? Nem, csak hasonló. De mindkettő igaz, viszont ha a nagymamám írja meg otthonról, az nem lesz igaz (mert nem ugyan azt írja mint mi, hanem tök mást)

generál 2011.11.02. 15:13:30

@Könnyen elkaptuk, uram!:
"És az Atyám, atyám, miért hagytál el engemet? Ez hogy értelmezendő átvitten?"

Most erre nem akarok felületes választ adni, saját szavakkal elég felületes lenne, és ez a rész megérdemli, hogy pontos és kimerítő választ kapjon, de akkor utána nézek neked, hogy ne legyen ebből további szócséplő vita, ok?

generál 2011.11.02. 15:14:36

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Miért Él=Éli????
HA IGEN, akkor azért, gondolom, hogy más emberek is megértsék.

max val, a bircaman · http://hurramilliomosleszek.co.nr/ 2011.11.02. 16:55:01

@Könnyen elkaptuk, uram!:

A Bibliát az Egyház írta. Első helyen nem a Biblia van, hanem az Egyház. Egyház évtizedekkel az első újszövetségi irat megírása előtt is volt már.

Az Egyházat Isten alapította, tanait szóban adta át apostolainak és másoknak. Aztán az apostolok és mások e tanok egy részét lejegyezték. A több száz iratból pedig a Egyház a IV. század végén kiválasztotta, hogy melyek istenileg ihletettek és melyek nem. Így keletkezett a bibliai kánon.

A Biblia Egyház nélkül csak egy könyv.

2011.11.02. 23:02:01

@generál:" Kék túrára nem mehetett, vagy mondjuk dolga van Miskolcon?
Adnék a szavára, más kell ahhoz hogy ne adjál rá"

De kínos magyarázkodás!!! Ez már a vég! Dobjuk el a logikát, mert nem felel meg a hitemnek!

Nem fog senki hülyének nézni, ha azt mondod: a Balatonra megyek, mert dolgom van Siófokon, ezért útba ejtettem Miskolcot!!!!

2011.11.02. 23:11:19

@max val, a bircaman:" 26-29 körül: Jézus megkeresztelkedése, nyilvános fellépésének kezdete. Lukács evangéliuma szerint ez Tiberius császár uralkodásának 15. esztendejében történt. A tizenkét apostol kiválasztása. Simont elnevezi "sziklának", azaz Péternek, és neki igéri a "mennyek országának kulcsait", ami a katolikus tanítás szerint az Egyház vezetésére való kinevezés. Megkezdődik Jézus igehirdetése (például Hegyibeszéd), működését csodatettek követik."

Amennyiben Jézus az Isten:
"Az Egyházat Isten alapította, tanait szóban adta át apostolainak és másoknak."
Írod.

2011.11.02. 23:13:14

@max val, a bircaman: Nem láttam a filmet, nem onnan erednek idézeteim sem. Leginkább Egyházi oldalakról.

2011.11.02. 23:17:41

@generál: "Két értelmű dolgokról hallottál már?"

MIRŐL BESZÉLSZ?

Te állítottad, hogy a funkció alapján nevezik el a dolgokat/testrészeket!
Saját magad meghazudtolod, és úgy akarod eladni, mintha én mondtam volna???
A delfin orra mitől kétértelmű????
Csak épp az orr funkcióját nem tölti be: nem vesz levegőt rajta, és nem tud szagolni!

A polip lába mitől kétértelmű? Mi a másik értelme a lábnak???

2011.11.02. 23:21:42

@generál:" Bíboros egy titulus, és azokat nevezed Bíborosnak akik ezt a címet viselek, ez a funkciójuk, hogy ezt a címet viseljék."

Nem! A Bíboros nem funkció, hanem titulus!
Onnan ered az elnevezés, hogy bíbor színű palástot viseltek, mint a gazdagság, és hatalom jelképét!

A vezér például funkciót takar. Vezet.
A Bíboros nem tesz senkit lilává.

2011.11.02. 23:32:45

@generál: "Miért Él=Éli????
HA IGEN, akkor azért, gondolom, hogy más emberek is megértsék."

Na itt befejeztem. A hited erősebb, mint az eszed. A tények mit se zavarnak, erősen hinni akarsz, hát meg is teszed!

Azért mondta, hogy Éli, mert CSAK ARÁMIUL BESZÉLT!

ÉLI az arámi isten! Az a gond, hogy nem azonos a zsidó Istennel, Jehovával.Tehát, Jézus vagy nem az atyjához fohászkodott, vagy nem Jehova az atyja!

Ha görögül mondta volna, akkor Zeus , Zeus lenne????

Mi az, hogy mások is megértsék? Zsidók voltak ott (héber), meg római katonák!
Miért nem héberül mondta? Jahve, Jahve...?

Mert arámiul beszélt! A követőihez is, nem görögül, latinul, héberül!

2011.11.02. 23:47:02

@generál: Bocs, tévedtem, lehet, hogy héberül is tudott, az anyanyelve az arámi. Feltéve, ha élt egyáltalán az a jézus, akit leír a biblia.

"A tudósok szerint Jézus idejében a térségben öt arámi dialektus is létezett. Jézus ezek közül beszélhette legalább az egyiket. Az evangéliumokban több helyütt is olvasunk Jézus szájából elhangzó arámi kifejezéseket, melyeket a szerzők görögre fordítanak. Ilyen például a Talitha kúm (Leányka, kelj fel!), Effata (Nyilatkozzál meg!), vagy a legismertebb, a kereszten elhangzott: Eloi, Eloi, lamma szabakhtani (Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?) felkiáltás, melyet a júdeai zsidók kiejtése miatt félrehallottak, azt gondolták, hogy Jézus Illést hívja. Orvosi megfigyelések szerint a haldokló mindig anyanyelvén szólal meg, tehát ezek szerint Jézus arámi nyelven beszélt, mégpedig nem a Júdeában használatos dialektusban.
A héber nyelvet a Második Szentély lerombolásáig még a tanult réteg – elsősorban a papok és a rabbik – beszélték, de az arámi már ekkor is az istentiszteletek részét képezte. A felolvasott Tóra-részeket például már Ezsdrás korától arámi nyelven magyarázták, mely a mai napig áthagyományozódott a zsinagógai liturgiába. Jézusról tudjuk, hogy felolvasott a zsinagógában, illetve hogy ismerte az akkorra már viszonylag rögzített héber imákat. Jézus az evangéliumok tanúsága szerint nem csak arámiul tudott, hanem kitűnő hozzáértéssel kezelte a rabbinikus írásmagyarázati módszereket, amelyek használata gyakorlatilag lehetetlen lett volna a héber szövegek és nyelv ismerete nélkül. Jézus tehát az arámi mellett a héber nyelvet is ismerte. "

generál 2011.11.02. 23:48:29

@Könnyen elkaptuk, uram!:
és visszatértünk oda, hogy azon akadtál fent, hogy kit hogy nevezel....
Több nyelven hirdette az Igét, ródd fel neki, hogy magyarul nem mondta....

Az eszem és a hitem összhangban áll. Köszönöm.

2011.11.02. 23:49:18

@max val, a bircaman: "A Biblia Egyház nélkül csak egy könyv."

Tehát egy maroknyi ember irányításáról, uralmáról van szó, akik a hiten keresztül befolyásolják a tömegeket.

generál 2011.11.02. 23:50:54

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Tudom, hogy én vagyok értetlen, de ezzel az idézettel semmi pro vagy kontrát nem írtál.
Te nem hiszed, hogy Jézus élt, bár ez történelmi tény (tudom szerinted hazugság). Szíved joga ezt vélni.
Én hiszem és követem Jézust, Isten Fiát.

2011.11.02. 23:51:48

@generál: "és visszatértünk oda, hogy azon akadtál fent, hogy kit hogy nevezel....
Több nyelven hirdette az Igét, ródd fel neki, hogy magyarul nem mondta...."

Mi van? Nem értem!

Nem több, kettő. Összesen kettő.
Arámiul tudott, mert anyanyelve volt (vagyis nem zsidó volt). Héberül megtanult .

Mi az, hogy kit hogy nevezel?

generál 2011.11.02. 23:56:07

@Könnyen elkaptuk, uram!:
A kettő több. (mint egy)
Azon akadtál fent, hogy Élit mondott, és nem Atyát szólította meg.
Hol érdekel a "származása"? Illetve Isten Fia volt, ennyi a származása, ami a legfontosabb.
Ezt vagy elhiszed vagy nem...

2011.11.03. 00:01:09

@generál: Téves!
Nem mondtam, hogy hazugság!
Jézus élt, vagy élhetett.
A vallás, illetve az egyház kreált egy olyan Jézust, aki nem létezett!
Mártírt gyártott.

Azt hiszem, valamit tisztáznunk kell: ha Te a krisztusi eszmék szerint élsz, minden tiszteletem a tiéd! Őszintén, szívből mondom ezt. Én is megpróbálom követni, amennyire csak képes vagyok rá.

A lázadásom az egyház ellen van, amely embereket téveszt meg, használ ki, undorító módon a hitet, és szeretet eszméjét felhasználva. Mindezt vagyon és hatalomszerzés érdekében!

Dogmákká merevedik a hit, nem lehet megkérdőjelezni, hogy Mária ugyan miért volt kurva, mikor lehetett Jézus egyik tanítványa is. Júdás az egyik kedvence volt, de be kellett sározni, hogy elárulta Jézust.

De: Jézust a zsidók szerint felakasztották.
A rómaiak nem tudnak róla.
A görögök nem említik.
Az egyiptomiak se.
CSAK a keresztények!

Pedig, ha ilyen csodákat tett, ha ilyen események történtek körülötte, ha feltámadott, akkor valahol csak megjelenne a neve?!

Ne mondd, hogy a zsidók ekkora hatással voltak az egyiptomi, görög történetírókra, mert kinevetlek.

2011.11.03. 00:02:53

@generál: "Illetve Isten Fia volt, ennyi a származása, ami a legfontosabb."

NEM! Az anyja Mária, aki viszont nem arámi, hanem Dávid király Unokája!!!!

2011.11.03. 00:04:37

@generál: "A kettő több. (mint egy)"

Igen? Neked hány lábad van? Több?
Én is több nyelven beszélek: magyarul és angolul!
LOL!

2011.11.03. 00:06:46

@generál:" Illetve Isten Fia volt, ennyi a származása, ami a legfontosabb."

Melyik isten fia? Mert Éli nem a bibliai isten!
Így lehetne akár Hórász fia is!

generál 2011.11.03. 00:07:49

@Könnyen elkaptuk, uram!:
"A vallás, illetve az egyház kreált egy olyan Jézust, aki nem létezett!
Mártírt gyártott."
Hajjaj, ezt remélem nem gondolod komolyan...

"ha Te a krisztusi eszmék szerint élsz, minden tiszteletem a tiéd! Őszintén, szívből mondom ezt. Én is megpróbálom követni, amennyire csak képes vagyok rá."
Én se mindig, mivel esendő vagyok, de Isten megbocsájt. Nem kreált személy. Isten Fia emberré lett, hogy megváltsa a bűneinket, hogy vele lehessünk.

"Júdás az egyik kedvence volt, de be kellett sározni, hogy elárulta Jézust."
Te, akkor miért akasztotta fel magát Júdás? Ő akasztotta fel magát, Jézusról sehol nem mondják, hogy felakasztották

"De: Jézust a zsidók szerint felakasztották.
A rómaiak nem tudnak róla."
De érdekes, mert korábban kövezést írtál a zsidókhoz,de egyik sem, mert a rómaiakat kérték meg, hogy feszítsék meg, mert a zsidó törvények tiltják a kivégzést.
Romaiak tudtak róla, csak nem mindegy, és nem mindenki írogatott akkoriban.

generál 2011.11.03. 00:09:18

@Könnyen elkaptuk, uram!:
EGY Isten van, az Ő Fia, nevezheted ezt az EGY Istent, Istennek, vagy akárminek, attól még ő lesz. (tudod, az Isten szó magyarul van)

2011.11.03. 00:11:31

@generál:" De érdekes, mert korábban kövezést írtál a zsidókhoz,de egyik sem, mert a rómaiakat kérték meg, hogy feszítsék meg, mert a zsidó törvények tiltják a kivégzést.
Romaiak tudtak róla, csak nem mindegy, és nem mindenki írogatott akkoriban. "

Direkt forgatod ki a szavaimat?
Azt írtam: a zsidóknál akkoriban a kövezés volt szokásban, miért nem kövezték meg?
Ez volt az általános. Lefejezés is volt, ez katonai/fegyveres cselekedet bosszúja . az akasztást az erre érdemtelenek kapták, akik lázadtak a fennálló hatalom ellen.

2011.11.03. 00:17:11

@generál: "EGY Isten van, az Ő Fia, nevezheted ezt az EGY Istent, Istennek, vagy akárminek, attól még ő lesz. (tudod, az Isten szó magyarul van) "

Hát ez a vak hit! Akkor nevezzük mondjuk SÁTÁNNAK?
Hitlernek? Hisz úgyis csak egy isten van!

2011.11.03. 00:18:20

@generál:

És ki teremtette Istent?
Hisz ha mindent ő teremtett, akkor előtte semmi se volt.

2011.11.03. 00:31:02

@generál: "
Az Isten magyarul van???? Azt jelenti, napisten!

"Ehhez képest az 1988-ban magyarul is megjelentetett Mitológiai enciklopédia az állóvízbe dobott kőnek bizonyult, mert nyilvánvalóvá tette az addig kevesek által, vagy egyáltalán nem ismert párhuzamokat. Ezek közé tartozik a hatti Estan és hettita Istanu, amelyeket (lévén a napisten nevéről szó) már nem lehetett figyelmen kívül hagyni, vagy (mint a sumér isten esetében) a vélt jelentésbeli különbségre hivatkozva félretenni. Az isten párhuzamai után bogarászóknak a Mitológiai enciklopédia a hatti, hettita és sumér adatokon túlmenően is tartogatott meglepetéseket, például az azték Tenocs nevét. Ő egy isten fia, aki népét a róla elnevezett Tenochtitlán, a mai Mexikóváros területére vezette. Ez a Tenocs a fenti zürjén jen-es megfelelője."

2011.11.03. 00:45:41

@generál: "Misna nem tesz egyenes említést Jézusról, de annak mellékletei, - melyek ugyanabban az időben íródtak - Baraitha és Tosefta, már több helyen is említik ‘Jeshut' azaz Jézust. Nézzük mit írnak: „ Húsvét előestéjén Jeshut felakasztották. Negyven nappal a kivégzése előtt közhírré tették, hogy ‘őt megkövezik, mert boszorkányságot gyakorolt és Izraelt hitehagyásra biztatta. Aki védelmében szólni akar, álljon elő, hogy ügyében eljárjon.' De mivel senki nem jelentkezett a határidő lejártáig, Jeshut, húsvét előestéjén felakasztották! Ulla visszaválaszolta, ‘Azt feltételezed, hogy a védelmére bármit is fellehetett volna hozni? Hát nem egy Meshit [lázító] volt ő, kiről az Írás mondja, Kímélned sem szabad és titkot sem csinálhatsz belőle'. Jeshuval azonban más volt a helyzet, mert kapcsolatai voltak királyi emberekkel”. … „ Rabbiaink tanították: Jeshunak öt tanítványa volt, Matthaj, Nakaj, Nezer, Buni, és Todah“."

Tehát először kövezésre ítélték, majd felakasztották, megváltoztatva az ítéletet! Mert Meshit volt!!!

Ez az egyetlen ,nem keresztény említés egy Jeshu nevű, követőkkel bíró , befolyásos tanítóról, aki talán lehetett Jézus, de nem feltétlen.

2011.11.03. 00:50:52

@generál:" e, akkor miért akasztotta fel magát Júdás? Ő akasztotta fel magát, Jézusról sehol nem mondják, hogy felakasztották"

hazugság! Júdás élt, olyannyira, hogy evangéliumot írt!

2011.11.03. 01:02:36

Egyértelmű gnosztikus tartalma után ítélve az eléggé töredékes (körülbelül kétharmada olvasható) és helyenként nehezen értelmezhető szöveg középpontjában Jézus és Júdás kapcsolatának a sajátságos (akár újszerűnek is mondható) bemutatása áll. Júdás egyértelműen pozitív szereplő, jóllehet magáról a ,,történeti,, személyről semmit nem tudunk meg. Ő ellenben az az apostol, aki társaihoz képest jobban és mélységesebben ismeri Jézust:19 ,,Ismerlek Téged - mondja -, és tudom, honnan jöttél. Barbéló20 halhatatlan Aiónjából származol. Nem vagyok méltó, hogy kiejtsem annak a nevét, aki Téged küldött.,, Kijelentésének köszönhetően Jézus felismeri, hogy Júdás gondolkodása felemelő, és ezért felkínálja neki a királyságra vonatkozó titkok feltárását, amennyiben elkülönül a többi apostoltól. Ennek azonban az is az ára, hogy helyét a Tizenkettő körében majd más foglalja el. A töredékes szövegből az következtethető ki, hogy Júdás vállalta mindezt. Jézus feltárta tehát előtte a tanítást, mely a lélek halhatatlanságára, a végső dolgokra, a láthatatlan világra és az emberiségre (az emberek nemzedékeire) vonatkozik. Létezik egy kimondhatatlan és felfoghatatlan Aión21 (=Isten?), amelyből a Születetlen (szó szerint az Önmaga által nemzett, vagy létrehozott) származik. Ez a fényisten teremti a Világítókat. Mindez természetesen egy romlás nélküli, felsőbb világban játszódik le. A halandó embert (vagyis Ádámot és Évát) ellenben a Káosz, az alsó világ angyalai (név szerint Szaklasz) teremtik. Isten azonban tudást, ismeretet (illetve lelket) ad az embereknek, hogy ne a Káosz urai uralkodjanak rajtuk. A hiányos szövegből arra lehet következtetni, hogy Jézusnak ezt kell nyilvánvalóvá tennie: van valami rejtett isteni az emberben. Mindehhez azonban az szükséges, hogy Jézus megszabaduljon az Őt körülölelő emberi testtől. Ennek feláldozása a Júdás feladata. Ezt kell neki felvállalnia. Ez a passiót megelőző nyolc napon keresztül neki nyújtott jézusi tanítás célja és lényege: bevezetés a misztériumba és lelki felkészítés az embert próbáló feladatra. Azt is lehet mondani, hogy be kellett teljesítenie a sorsát, vagyis fel kellett ,,adnia,, Mesterét, hogy az betölthesse üdvtörténeti szerepét: kiszabaduljon a materiális világból. Ezzel és ezért emelkedett Júdás mindenki más (vagyis a többi tanítvány) fölé, mondatja Jézussal az evangélium.

Minden bizonnyal itt egy olyan közösség erősen polemikus hangvételű írásáról van szó, amely közösség (Jézusra és Júdásra, a tizenharmadikra, építve) szembehelyezkedett a kereszténységen belül egyre erőteljesebben érvényesülő úgynevezett Nagy Egyház-i irányzattal. Ezt a szövegben a többi apostol (a Tizenkettő) testesíti meg, akikkel Jézus folytonosan gúnyolódik, és szemükre veti, hogy az Ő nevében félrevezetik majd az embereket. A történeti háttér tehát kétségtelenül az a 2. század közepe és a 3. század közepe közötti időszak, amikor az egyház eltömegesedett, intézményesedett és kialakította kultikus gyakorlatát.22 A Júdás evangéliuma dokéta (vagyis Jézusnak csak látszat testet tulajdonító) közössége mindezt természetesen helytelenítette. Innen a sugallat, hogy az egyház félreismerte Jézust, a rítusok pedig szükségtelenek. Ez egyben azt is jelenti, hogy nem feltétlenül az ellenkező közösség az, aki újít, hanem lehet, hogy éppenséggel maga az egyház az. Ettől függetlenül a szövegben, amely az evangéliumok és az Apostolok Cselekedetei ismeretét sugallja, erőteljesen tetten érhető a judaizmustól való elhatárolódás igénye is.23 Ebben az evangéliumban Jézus Istene nem azonos az Ószövetség Istenével, akit az apostolok, Júdás kivételével, magukénak éreznek.