Logika, Helyes ÉrvelésTan, Mítoszirtás és Hit-Eltérítés sok Humorral

Világnézet

Világnézet

Zeitgeist: Jézus nem létezett, a Biblia hazugság

2008. augusztus 03. - IGe

Ez a Zeitgeist c. film egyik állítása. Ebben azt állítják és bizonyítják is - ami sokunknak és persze egyre többünknek nem újdonság - hogy a keresztény vallás majdnem teljes egészében plagizálás, tehát egy nagy átverés. Ez sajnos a megdöbbentő igazság.

zsido_mitoszalak.jpg

A film egy az egyben rámutat és be is bizonyítja, hogy a kereszténység egy összeollózott, összehazudott vallás, annak ellenére hogy egyes ezt alátámasztó adatot már elferdítettek egyes egyházak és uralkodó körök történelem hamisítással, és így némelyik már valótlannak hat. A lényege ettől viszont változatlan. Sőt egyre több megerősítő írásmű is születik.

Zeitgeist H.jpg
 


Egyedi sajátos kiemeléseimet, néhány idézetet, képet és szemléltetésmódomat tenném csak a filmben elhangzó szöveg részlethez.
 "Meg kell ismerned az igazságot, és törekedned kell az igazságra, s az igazság felszabadít."
 
"A kereszténység, és a többi valláson alapuló rendszer a korszak átverése. Az emberek valóságtól és egymástól való elszakítását szolgálja. A hatalom iránti vak engedelmességre sarkall." 

"Krisztus előtt tízezer óta a történelem hemzseg az emberek nap-imádatát ábrázoló írásoktól és rajzoktól. Könnyen megérthető, hogy miért, hiszen a Nap minden reggel feljön, fényt és meleget hoz, és elűzi a sötét, hideg éjszaka ragadozóit. A kultúrák megértették, hogy nélküle nem nő a gabona, nincs élet. Ezért lett a Nap minden idők legimádottabb tárgya.

A csillagokat szintén jól ismerték. A csillagok útjából előre megjósolhatták a periodikus eseményeket, mint a holdfogyatkozásokat vagy teliholdakat. Az egyes csoportokat be is katalogizálták, ezeket hívjuk ma konstellációknak. Ez az emberi történelem legősibb értelmező rajza, a zodiákus-kereszt a Napot reprezentálja, ahogy egy év során áthalad a 12 fő csillagjegyen. Mutatja továbbá a 12 hónapot és a 4 évszakot, valamint a napfordulókat és napéjegyenlőségeket.

A Zodiákus kifejezés utal arra, hogy a csillagjegyeket antropomorfizálták, azaz megszemélyesítették, emberekkel vagy állatokkal. Más szóval az ősi civilizációk nemcsak követték a Napot és a csillagokat, hanem meg is személyesítették a csillagjegyeket, egymáshoz való kapcsolatuk és mozgásuk alapján.

A Napot az életadó és életmentő tulajdonsága miatt a láthatatlan teremtővel, Istennel azonosították. Isten napja, a világ fényessége, az emberiség megmentője. Hasonlóképpen a csillagjegyek a nap útját reprezentálják. Az elnevezésük általában azt tükrözi, hogy az év adott időszakában mi történik. Például a vízöntő a tavaszt, a tavaszi esőket hozza. Hórusz, Egyiptom napistene, kb. 3000 évvel időszámításunk előtt. Ő a Nap megtestesítője, élete pedig a Nap mozgásának allegorikus megjelenítése. A régi egyiptomi leírásokból sokat tudunk erről az égi megváltóról. Hórusznak, a Napnak vagy fénynek volt egy ellensége is, Seth, az éjszaka, a sötétség megtestesítője. Reggelente Hórusz nyeri meg kettejük küzdelmét,este pedig Seth győzedelmeskedik, száműzve Hóruszt az alvilágba. Fontos tudni, hogy a világosság-sötétség, vagy a jó és rossz párhuzama a történelem legelemibb kettőssége, és a mai napig számos helyen felbukkan.

Hórusz

Jézus előtt legalább 3000 évvel

Hórusz.jpg
Hórusz története nagy vonalakban az alábbi: December 25-én születik, Ízisz-Meri, a szűz gyermekeként. Ezt egy keleti csillag felragyogása kísérte, amit három király követ, hogy meglelje és magasztalja a megváltót. 12 évesen tanítónak áll, 30 évesen kereszteli meg Anup. Hórusznak 12 követője volt, akik vele utaztak. Csodákat vitt véghez: gyógyított és vízen járt. Hívták Igaznak, Fénynek, Jó Juhásznak, Isten Bárányának, satöbbi. Typhon árulása után keresztre feszítik, majd három nap után feltámad. Hórusz története, eredeti vagy sem, a világ számos táján megjelenik, hiszen sok istenségnél figyelhetők meg ugyanezek a mitológiai jegyek.

Attis
Jézus előtt legalább 1200 évvel

Attis.jpg

Attis, aki a szűz Nana gyermekeként látta meg a világot december 25-én, megfeszítették, sírba rakták, 3 nap után feltámadt.

Krisna
Jézus előtt legalább 900 évvel

Krisna, Indiából. A szűz Devaki gyermeke, jövetelét a keleti csillag jelezte. Csodákat vitt végbe tanítványaival, halála után feltámadt.

 

Dionüszosz

Jézus előtt legalább 500 évvel

Dionüszosz.jpg

Dionüszosz, Görögországból. Egy szűz gyermeke, december 25-én született. Vándor tanító, csodákat vitt végbe, például a vizet borrá változtatta. Úgy utaltak rá, mint a királyok királya, Isten egyszülött fia, Alfa és Omega, stb.És halála után szintén feltámadt.

 

Mitra, vagy Mitrász

Jézus előtt legalább 1200 évvel

Mithrász2.jpg

A perzsa Mitra, szűztől való, szintén december 25-i születésű. 12 tanítványa van, csodatevő. Halála után három nappal feltámad. Úgy is említik, mint az Igaz, a Fény. Érdekes módon Mitrát vasárnaponként dicsőítették.

Tény: számos megváltó van különböző időszakokból, a világ minden tájáról, melyek ezen általános jellemzőkkel bírnak.A kérdés az, hogy miért ezek a jellemzők, miért a szűz, a december 25, a 3 napos halál, a feltámadás, miért a 12 tanítvány, vagy követő. Nézzük meg a legutolsó messiás esetét.

 

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus mesealak.jpeg

Jézus Krisztus Betlehemben született, december 25-én, Szűz Máriától. Keleti csillag jelezte jövetelét, amit három király követett, hogy megleljék és dicsőítsék az új megváltót. 12 évesen tanító, 30 évesen kereszteli meg János; munkássága itt kezdődik. Jézus 12 tanítványával utazik, csodákat visz végbe, úgy mint meggyógyítja a beteget, vízen jár, feltámasztja a halottat. Egyéb elnevezései: királyok királya, Isten gyermeke, a világ fénye, Alfa és Omega, Isten Báránya, és így tovább. 30 ezüstért elárulja őt Júdás, keresztre feszítik,meghal, három napra rá feltámad, és a mennybe megy.

req999 2004.08.11 (4536) Definiálja valaki isten fogalmát?!? -fórum az indexen

Attis:
* Anyja szűzen szülte, december 25-én.
*Attis egy személyben volt az Atya és az Isteni Fiúgyermek.
* Március 22-én ünnepelték Attis halálát és újjászületését. Fenyőfával. A harmadik napon sírboltja felnyílt és az isten feltámadt.
* Az isten feltámadása megváltást jelent.
* Hívei szentelt kenyérrel és borral áldoztak.
* A bor az isten vérét jelképezte, a kenyér pedig a megváltójuk testévé vált.
* A hívek "kereszteltek", újjászülettek a szentségben, mert az áldozat vére lemosta a bűneiket.
* Attis istent Jó Pásztornak, Egyetlen Fiúnak és Megváltónak nevezték.

Mithrász,:
* Tizenkét tanítványa volt, akikkel utazott és tanította az embereket.
* Sírboltba temették, ahonnan feltámadt. Ezt a feltámadást a hívek rendszeresen megünnepelték.
* Minden évben a tél közepén ünnepelték az Isten Fiának születését.
* Mithrász barlangban született, az anyja szűz volt.
* Megváltónak, Isten Fiának, Isten Bárányának nevezték.
* Hívei szentelt kenyeret és bort fogyasztottak a szertartásokon.
* A "keresztelés" először áldozati bika vérében történt, aztán vízzel "avatásra" váltottak.
* A hívők hite szerint az isten örök vére megváltotta őket.

Buddha:
* Anyja szűzen szülte, december 25-én. Születését egy csillag jelezte előre, és bölcsek tették tiszteletüket, drága ajándékokkal.
* Már 12 évesen tanított a templomokban.
* Böjtölés közben megkísértette Mara, a gonosz.
* Vízben "keresztelték" meg, ahol jelen volt az isten szelleme is.
* Gyógyította a betegeket.
* 500 embert lakatott jól az élelem megsokszorosításával.
* Járt a vízen.
* Azért jött, hogy betöltse a törvényt.
* Híveit szegénységre és a világ megtagadására eskette.
* Meghalt, majd feltámadt. A sírját túlvilági hatalom nyitotta fel.
* Felment a mennybe (Nirvánába).
* Vissza fog térni, hogy megítélje a holtakat.
* Jó Pásztornak, Ácsnak, Bűnök hordozójának, Mesternek, Világ Fényességének, Megváltónak is nevezték.

Dionüszosz:
* Szűz anya szülte, december 25-én.
* Jászolba helyezték.
* Utazó tanító volt és számos csodát tett.
* Vizet borrá változtatott.
* Követői szentelt eledele az isten testévé változott.
* Március 25-én feltámadt.
* Királyok királyának, Egyetlen Fiúnak, Megváltónak, Bűnök hordozójának, Felkentnek is nevezték.

Héraklész:
* A téli napéjegyenlőség idején született, szűz anyától, aki mindaddig tartózkodott a szextől, amíg fiát meg nem szülte.
* A tavaszi napéjegyenlőség idején feláldozták.
* Megváltónak, Egyetlen Fiúnak, a Béke Hercegének, az Igazság Fiának nevezték.

Krisna:
* Szűz anya szülte egy barlangban, amit a szüléskor megvilágított egy csillag.
* Egy király megparancsolta, hogy végezzenek ki minden fiúgyermeket, aki aznap született.
* Sokat utazott, csodákat tett -- holtak feltámasztása, leprások, süketek és vakok meggyógyítása.
* A megfeszített Krisnát széttárt karokkal ábrázolták. Testéből nyílvessző állt ki.
* Meghalt, de a harmadik napon feltámadt és a mennybe ment.
* Az utolsó napon vissza fog térni, hogy megítélje -- többek közt -- a holtakat.
* Krisna a harmadik személy a hindu szentháromságban.

Ozírisz:
* Azért jött, hogy betöltse a törvényt.
* A Felkentnek nevezték.
* December 25-én, szűz anya szülte egy barlangban vagy jászolban, születését csillag jelezte és három bölcs tette tiszteletét.
* 12 évesen már tanított a templomokban, 30 évesen "keresztelték meg".
* A Jordán vizében "keresztelte" meg Anup, akit később lefejeztek.
* Rengeteget utazott, tanított, és zenére meg gyengédségre tanította az embereket, arra, hogy ne használjanak fegyvereket.
* Csodákat tett, démonokat űzött el.
* Vízen járt.
* Elárulták és két tolvaj között feszítették meg.
* Meghalt, és a harmadik napon feltámadt.
* Halálát és feltámadását hívei épp a tavaszi napéjegyenlőség idején ünnepelték. (Ez Húsvét.)
* Így nevezték: "Az út, az igazság és a fény", Megváltó, Az isten felkent fia, Ember fia, Hússá lett ige, Igazság szava.
* Ezer évig fog uralkodni.

Zoroaszter:
* Szűz anya szülte.
* Folyóban "keresztelték" meg.
* Ifjú korában elkápráztatta az embereket a bölcsességével. 30 évesen kezdett prédikálni.
* A vadonban megkísértette az ördög.
* Démonokat űzött el.
* Visszaadta egy vak szeme világát.
* Beszélt a mennyország titkáról, a pokolról, a feltámadásról, az ítéletről, a megváltásról és az apokalipszisről.
* Hívei szentelt táplálékot vettek magukhoz.
* Így nevezték: Hússá lett ige.”

 

Dec 25én születtek.jpg

"A keresztény vallás a Napimádás paródiája"

 

Először is: a születés teljesen csillagászati. A keleti csillag a Szíriusz, ami a legfényesebb éjszakai csillag, és december 24-én egy állásban van az Orion-öv másik három csillagával. Ezeket pedig az ősi időkben úgy hívták: a három királyok.

Ez a három, plusz a Sziriusz egy helyre mutatnak: a december 25-i napfelkelte helyére. Ezért követte a "három király" a keleti csillagot, hogy megtalálja a napfelkeltét. A Nap születésének helyét. Szűz Mária a Szűz csillagképe. A Virgo a latinban szüzet jelent. A Szűz csillagképet a "Kenyér Háza"-ként is említik, jelképe pedig egy szűz, aki kezében egy kéve búzát tart. A kenyér háza és a búza augusztust és szeptembert, az aratás idejét jelöli. Betlehem lefordítva annyit jelent: a kenyér háza. Tehát Betlehem a csillagképre utal, nem pedig egy földi helyre. Még egy nagyon érdekes dolog történik december 25-én, a téli napforduló idején.A nyári napfordulótól a téliig a napok egyre rövidebbek és hidegebbek.Az északi félgömbről nézve a Nap dél felé halad, egyre kisebbnek és gyengébbnek látszik. A napok rövidülése és a gabona elfogyása az elmúlást, a halált szimbolizálta.A Nap halálát.

December 22-ére a Nap hanyatlása kiteljesedik: miután 6 hónapig kitartóan halad dél felé, eléri legalacsonyabb pontját az égen. Itt egy érdekes dolog történik: úgy tűnik, a Nap süllyedése három napig megáll. Ebben a három napban a Nap a Déli Kereszt, a Krux csillagjegy közelében van. December 25-én a Nap viszont 1 foknyit felfele, északra mozdul el, közelebb hozva a hosszabb napok, a meleg, a tavasz ígéretét. Tehát a "Nap meghal a kereszten", 3 napig halott, majd feltámad.


Ezért közös számos történetben a kereszt-halál, majd harmadnapra a feltámadás.A nap mozgása ez, amint újra elindul magasabb pályáján, elhozva a tavaszi újjáéledést, a megváltást. Ám a Nap feltámadását nem ünneplik egészen a tavaszi napéjegyenlőségig,vagyis Húsvétig. Ekkor győzedelmeskedik újra a világosság a gonosz sötétség fölött, mivel ezt követően a nappalok hosszabbak az éjszakáknál, és a tavaszi újraéledés megkezdődhet. A legnyilvánvalóbb csillagászati motívum Jézus körül a 12 apostol. Ők a zodiákus 12 konstellációja, amikkel Jézus, a Nap együtt utazik. A 12-es szám végig jelen van a Bibliában. (Izrael 12 törzse, bírája, hercege, királya, József 12 testvére, stb.)

Térjünk vissza a zodiákus kereszthez, a Nap életútjának ábrázolásához! Ez nem csak művészi kifejezés volt, vagy a Nap mozgásának követésére szolgáló eszköz. Hanem egy pogány vallási szimbólum. Ez nem a Kereszténység szimbóluma, hanem egy pogány zodiákus kereszt-adaptáció. Ezért ábrázolták így Jézust a korai okkult rajzokon, szobrokon. Mert Jézus a Nap. Isten Napja, a világ fényessége. A megváltó, akinek várjuk az eljöttét, és ő minden reggel el is jön. Isten dicsősége, aki megvéd a sötétség ármánykodásaitól, mert minden reggel "újjászületik", és láthatjuk őt "a felhők között", "fenn a mennyben", "töviskoronával", azaz a napsugarakkal a feje körül.

A rengeteg, Bibliában találhatóasztrológiai-asztronómiai metafora közül az egyik legfontosabb a "Korok" szóval kapcsolatos. A szövegben számos utalás van a korokra. Hogy ezt megérthessük, meg kell ismernünk a Napéjegyenlőségek előrehaladásának jelenségét. Az ősi egyiptomiak és az őket megelőző civilizációk rájöttek, hogy körülbelül 2.150 évente a Nap a tavaszi napéjegyenlőség reggelén a zodiákus más csillagjegyében kel fel. Ezt a Föld enyhe, lassú függőleges imbolygása okozza. Úgy tűnik, hogy a csillagjegyek visszafelé haladnak, és nem az évi megszokott rányban. Kb. 25.765 évbe telik mind a 12 jegyen történő áthaladás.Ez a Nagy Év-nek hívott ciklus, az ősi társadalmak ezt jól ismerték. Minden 2150 éves periódust. Kornak neveztek. Időszámításunk előtt 4300 és 2150 között volt Taurusz, a Bika kora. I.e. 2150 és i.sz. 1 között volt Aries, a Kos Kora, majd i.sz. 1-től 2150-ig a jelenleg is tartó Halak Kora. Nemsokára, 2150-ben a Vízöntő Kora jön el. Általánosságban mondva a Biblia átmegy mindhárom koron, és előrevetíti a negyediket.

Az Ószövetségben Mózes, amint lejött a Sinai hegyről a Tízparancsolattal, nagy haragra gerjedt, mikor látta, hogy népe egy arany bikát magasztal. Összetörte a köveket, és egymás megölésére szólította fel az embereket, hogy megtisztuljanak. A bibliakutatók ezt a dühöt többnyire annak tulajdonítják, hogy az Izraeliták hamis bálványt imádnak. Valójában az aranybika Taurusz, a Bika, Mózes pedig az elkövetkező Kost jelképezi. Ezért fújják meg a zsidók máig a Kos szarvát. Mózes a Kos új Korát jelképezi, és egy új Kor kezdetén mindenkinek el kell hagynia a régit. Más istenségek tettei is utalnak erre az átmenetre, pl. Mithra, a Krisztus előtti isten is emiatt ölte le a Bikát.

Jézus eljövetele a Kos után Halak (a két hal) korát hozza el. A hal szimbólumára bőséggel találunk példát az Újszövetségben: Jézus 5.000 embert lakat jól kenyérrel és két hallal. Mikor Galileában jár, összebarátkozik két halásszal, akik követni kezdik. Manapság pedig sokak autóján látható Jézus hala, anélkül, hogy tudnák, mit is elent. Ez a Nap birodalmának pogány asztrológiai szimbóluma a Halak Korában. Jézus feltételezett születési dátuma is ennek a Kornak a kezdete. Amikor pedig Jézust megkérdezik tanítványai, mikor lesz újbóli eljövetele, ő így válaszol (Lukács 22:10): "Ímé, mikor bementek a városba, szembe jő veletek egy ember, ki egy korsó vizet visz; Kövessétek őt abba a házba, amelybe bemegy." Ez messze az egyik legegyértelműbb csillagászati referencia. Az ember Aquariust, a Vízöntőt jelenti, akit mindig egy korsóból vizet öntő emberként ábrázolnak. Ő a Halakat követő Kort jelzi. És mikor a Nap (Isten Napja) kilép a Halak Korából (Jézus), belép a Vízöntő Házába, úgy, ahogy a Vízöntő követi a Halakat a napéjegyenlőség előrehaladásában. Jézus így mindössze annyit mondott, hogy a Halak Korát a vízöntő Kora követi.

Mindannyian hallottunk az idők és a világ végéről. A Jelenések Könyvében szereplő leírás mellett ez a Máté 28:20-ból ered, ahol Jézus ezt mondja: "...és én veletek leszek a világ végezetéig." Azonban a "világ" szó csak félrefordítás. Számos félrefordítás mellett. Az eredeti szövegben használt szó az "eon", vagyis a Kor volt. "...és én veletek leszek a Kor végezetéig." És ez igaz, hiszen a jézusi Halak Kora véget ér, mikor a Nap átlép a Vízöntő Korába. Az egész világvége-koncepció egy félreértelmezett csillagászati allegória.

Maga Jézus karaktere is egy csillagászati-irodalmi hibrid, leginkább Hórusz, az egyiptomi Napisten megfelelője. Például 3.500 évvel ezelőtt Egyiptomban a Luxori templom falaira megfestették a jelenés, a szeplőtelen fogantatás, születés és imádat képeit, Hórusz történetét. Ízisz megtudja Thaw-tól, hogy ő ad majd életet Hórusznak, aztán Nef, a szent szellem megtermékenyíti a szüzet, majd a születés, és a szűz imádása. Ugyanez történik Jézus csodás fogantatásánál is.

 hasonlo_istenek_hu.jpg

Az egyiptomi és a keresztény vallás közötti hasonlóság elképesztő.
A plagizálás folyamatos.

Noé bárkájának története is ilyen, az Özönvíz-jelenségre több mint 200 utalást találhatunk, más-más helyen és időben. De elég megvizsgálnunk a Gilgameszi eposzt, amely i.e. 2600-ban született. Ez a történet egy nagy áradásról szól, amit Isten bocsátott a világra, egy bárkáról, melyen állatok menekülnek meg, és egy galamb elküldéséről, majd visszatéréséről. Számos a hasonlóság a Bibliai történettel.

Aztán itt van Mózes plagizált története. Születése után egy kosárba teszik, és egy folyó kegyeire bízzák, hogy elkerülje a gyermekgyilkosságot. Egy uralkodó lánya megtalálja, és hercegként neveli fel.

Ez egy i.e. 2250-re tehető mítoszból lett átemelve, az Akkádi Szargon születéséből. Ő szintén kosárban, folyón leúsztatva menekült meg a gyermekgyilkosság elől. Akki találja meg és neveli fel, ő egy uralkodó egyik felesége.

Mózest a törvényhozóként ismerjük, a Tízparancsolat elhozójának. Az Istentől eredő törvények próféta általi átadása azonban szintén régi történet. Mózes csak egy a törvényhozók hosszú sorában. Indiában Manou volt a nagy törvényhozó. Krétán Mínosz hozta le Dicta hegyéről Zeusz törvényeit, míg Egyiptomban Mises volt, aki kőtáblákon hozta el Isten törvényeit. Manou, Mínosz, Mises, Mózes.

mozes_valtozatai.JPG
Ami a Tízparancsolatot illeti: az egyiptomi Holtak Könyvének 125-ik litániájából származik. A Holtak Könyve-beli "Nem loptam"-ból "Ne lopj!" lett. "Nem öltem"-ből "Ne ölj!". "Nem hazudtam"-ból "Ne hazudj!", és így tovább. Az egyiptomi vallás tehát valószínűleg a judeo-keresztény vallás alapja.

Keresztelés, halál utáni élet, végítélet, szűz általi szülés, feltámadás, keresztre feszítés, szövetség, körülmetélés, megváltó, áldozás, özönvíz, Húsvét, Karácsony, újbóli eljövetel, és még sok más, mind megfelel az egyiptomi vallás elméleteinek, bőven a kereszténység születése előtt.

Jusztin mártír, az egyik legelső kereszténység-kutató és védelmező szerint: "Amikor azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus, a tanítónk testi egyesülés nélkül fogant, keresztre feszíttetett, meghalt, majd feltámadt és mennybe ment, akkor semmit sem állítunk másképp, mint ahogyan azt a Jupiter fiainak követői tették." Másik művében azt írja: "Szűz szülte őt. Fogadjátok el úgy, ahogy Perzeuszt is!"

Jusztin és a többi ókeresztény tisztában volt vele, mennyire hasonlít vallásuk az ősi pogány vallásokhoz. Jusztin megoldást is kínált erre a kellemetlen párhuzamra: Szerinte ez a Gonosz műve. A Gonosz eljött Krisztus előtt, és annak tulajdonságaival ruházta fel a pogány isteneket. A Keresztény fundamentalizmus, lenyűgöző...

A Biblia nem más, mint egy csillagászati irodalmi hibrid, ahogy szinte az összes azt megelőző vallásos mítosz is. Sőt, a benne szereplők jellemvonásainak átvitele egyikből a másikba magában a könyvben is benne van. Az Ószövetségben olvashatjuk József történetét.

József Jézus prototípusa volt. József szeplőtelenül fogant, Jézus is szeplőtelenül fogant. Józsefnek 12 testvére volt, Jézusnak 12 tanítványa. Józsefet 20 ezüstért adták el, Jézust 30-ért. Józsefet Juda nevű testvére adja el, Jézust Júdás nevű tanítványa árulja el. József 30 éves korában kezdte munkáját, Jézus úgyszintén.És még hosszan sorolhatnánk.

Továbbá létezik bárminemű nem-bibliai történelmi feljegyzés egy Jézusról, Mária fiáról, aki keresztül-kasul utazgat 12 követőjével, és csodákat tesz?Számos történetíró élt a Mediterrániumban Jézus élete idején. Hányan dokumentáltak róla? Egyikük sem.Ugyanakkor, hogy igazságosak legyünk, említsük meg, hogy Jézus védelmezői már utaltak ennek ellenkezőjére is. Négy történészt szoktak említeni, hogy igazolják Jézus létezését.Az első három az ifjabb Pliny, Suetonius és Tacitus.Ők csak néhány mondatot szentelnek neki, de csak Krisztusként hivatkoznak rá, ami nem egy név, hanem egy cím. Jelentése: a Felkent. A negyediket Josephus-nak hívták, és munkásságáról már több száz éve bebizonyosodott, hogy hamisítvány. Sajnos sokan még ma is hitelesnek tudják.

Azt gondolhatnánk, hogy egy olyan fickó, aki feltámad, aki mindenki szeme előtt mennybe megy, és fantasztikus csodákat tesz, bekerül valami történelmi feljegyzésbe - de nem. Talán azért, mert mérlegelve a tényeket nagy a valószínűsége annak, hogy Jézus nem is létezett.

A kereszténység egyszerűen nem az igazságon alapul.

A keresztény vallás egy paródia, ami a Nap imádatáról szól, és amelyben egy Krisztusnak nevezett egyén áll a Nap helyén, aki a Napnak szánt imádatokat fogadja.

Nem akarunk udvariatlanok lenni, de tényszerűek akarunk maradni. Nem akarunk érzéseikben bántani senkit, de tudományosan korrektek akarunk lenni, és megmaradni annál, ami igaz. A kereszténység egyszerűen nem az igazságon alapul. Úgy találjuk, hogy a Kereszténység nem több egy római történetnél, amit politikai célokból hoztak létre.

Az igazság az, hogy Jézus a Gnosztikusok keresztény szekta Napistene volt. És mint minden pogány Isten, egy mitológiai figura. A társadalmi kontroll céljából írták bele a történelembe.

325-ben Konstantin császár összehívta a Niceai Zsinatot. Ezen a találkozón fektették le a politikai célú keresztény doktrínákat, és ezzel elkezdődött a keresztény vérontás és spirituális csalás hosszú történelme. Az ezt követő 1.600 évben a Vatikán egész Európa politikáját a markában tartotta, és olyan szépséges időszakot hozott, amit Sötét Középkornak hívunk, olyan "lélekemelő" eseményekkel, mint a keresztes hadjáratok, vagy az inkvizíció. A kereszténység, és a többi valláson alapuló rendszer a korszak átverése. Az emberek valóságtól és egymástól való elszakítását szolgálja. A hatalom iránti vak engedelmességre sarkall. Kisebbíti az emberi felelősséget, mondván, úgyis Isten irányít mindent. Isten nevében pedig Isten követőinek szörnyű tetteit elfogadottá teszi. De mindenekelőtt hatalmat ad azok kezébe, akik tudják az igazságot, de a mítoszt arra használják, hogy manipulálják, ellenőrizzék a társadalmakat. A vallási mítosz a létező legerősebb fegyver, és pszichológiai táptalajul szolgál a további mítoszoknak.

Az összeállításban jelentős segítséget adott big4 az index fórumáról.

 jezus_meghalt_erted_kamu.jpg

 

Érdemes keresni, mert ami látszatra nem stimmel, az is stimmel, csak a forrásokat eltüntették. Idő újra meglelni.

Róbert Cs.
2016. március 10. 22:31

Tisztelt Szórakoztató Valláskritika!
Nagy kedvelője vagyok az oldaluknak, és igyekszem figyelemmel kísérni posztjaikat. Nemrégiben, az Önök oldalán olvastam, hogy Hórusz istent keresztre feszítették. Én akkor, (eddigi "ismereteim" fényében ezt az infót kétségbe vontam. Azóta, többször is, megpróbáltam utána nézni ennek, ahogy időm engedte. Most szeretnék Önök felé helyre igazítással, élni. Megtaláltam (bár elég nehezen), a dokumentumot, mely erről ír.  Ki kell jelentenem, hogy Önöknek volt igazuk, valóban van olyan autentikus szöveg, mely szerint Oziriszt keresztre feszítették.  További sok sikert kívánok Annak reményében, hogy még sokáig kedvelhetem az oldalukat. Tisztelettel: Cs. Róbert

Alois Sandbichler:
Des Horus Anmerkungen über die Propheten, Jesum, und seine
Jünger

E. A. Wallis Budge:
From Fetish to God in Ancient Egypt

 

ZombiJézuska Istenné szavazása:

325-ben az első nikaeai zsinaton történt. Addig nem volt Isten.

~ 318-an szavaztak róla. Csak 2 ellenszavazat volt.

A zsinat kijelentette, hogy a Fiú, azaz ZombiJézuska igaz Isten, örökkévaló az Atyával azaz JahveZsidóSátánIstennel, és ugyanabból a szubsztanciájából született.

en.wikipedia.org/wiki/First_Council_of_Nicaea

A bejegyzés trackback címe:

https://vilagnezet.blog.hu/api/trackback/id/tr60598213

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Teréz Anya, vagy Apa? 2014.08.01. 10:42:08

Teréz Nyanyus: Az emberek haláltusáját kéjes örömmel átélő szadista nőtől való idézést semmilyen közösségi oldalon ne lájkold és ne továbbítsd! Amit nagy valószínűséggel a propagandagépezete írt neki. Csak egy bűn ronda nő volt, akihez amúgy sem nyúl...

Trackback: Húsvéti varieté 2013.03.31. 18:44:01

A húsvét / easter eredetileg Ishtar, vagyis az asszír és babilóniai termékenység és szex istennőjének ünnepe volt. A szimbólumai - mint a tojás és a nyúl - akkor és most is a termékenység és a szex szimbólumai. A tojásnak és a nyúlnak a feltámadás míto...

Trackback: Judeo-kereszténység erkölcsi elítélése 2011.09.09. 13:40:34

 IGe harmadik prédikációja.A judeo-kereszténység erkölcsi elítélésének alapjai: 1. Amennyiben a bibliai judeo-keresztény Isten meghalt Jézusként, akkor végül is ez nem más, mint egy cirkuszi mutatvány. Mártíromságnak beállított öngyilkosság. - E...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

2011.11.09. 08:48:02

@max val, a bircaman: "Abban a korban nem létezett világi hatalma a római pápának, ez későbbi fejlemény."

Abban a korban? Ez így pontatlan. A középkorban bizony volt!

2011.11.09. 08:50:59

@max val, a bircaman:" Az egyháztagság önmagában nem ad üdvözülést. A nemtagság pedig nem vezet feltétlenül kárhozatra. Isten egyénenként itél meg mindenkit."

A zsidó és a keresztény kirekesztő vallás. Tehát de.

A feloldozás intézménye tipikus példa erre: hiszen ha Isten ítélkezik, minek meggyónni bűneinket egy földi pap előtt, hogy így haljunk meg?

max val, a bircaman · http://hurramilliomosleszek.co.nr/ 2011.11.09. 09:07:09

@Könnyen elkaptuk, uram!:

A fejlődés lassulása és a sötétség két különböző dolog.

max val, a bircaman · http://hurramilliomosleszek.co.nr/ 2011.11.09. 09:08:54

@Könnyen elkaptuk, uram!:

A mondat pontatlan. Ha akarod, részletesen elmagyarázom, hogy pontosan mi benne a pontatlanság.

Ezek a források általános tájékoztatást adnak kívülállóknak, azaz nem vallási enciklopédiák.

max val, a bircaman · http://hurramilliomosleszek.co.nr/ 2011.11.09. 09:09:51

@Könnyen elkaptuk, uram!:

A középkor egy bizonyos részében. Pont nem a középkor "legsötétebb" részében.

max val, a bircaman · http://hurramilliomosleszek.co.nr/ 2011.11.09. 09:10:55

@Könnyen elkaptuk, uram!:

Az utolsó ítéletet nem az Egyház csinálja, hanem Isten közvetlenül.

max val, a bircaman · http://hurramilliomosleszek.co.nr/ 2011.11.09. 09:32:52

@Könnyen elkaptuk, uram!:

Arra nem válaszoltál, hogy végülis ez miben mond ellent annak amit én írtam.

valaki76 (törölt) 2011.11.09. 10:40:10

@Könnyen elkaptuk, uram!:

Szvsz

Olvasd el az alábbi előadást (de akár mp3 formátumban is meghallgathatod, ingyen letölthető ugyanonnan)

Inflation and the Fall of the Roman Empire
mises.org/daily/3663

megéri!!! Nagyon jó!!

Számomra ez nagyon sok dolgot ÚJ MEGVILÁGÍTÁSBA helyezett - ezért linkelem be újra és újra:)

BTW
A pápai állam és a katolikus egyház nagyon fontos szerepet játszott a modern KAPITALISTA gazdaság alapjainak a lerakásában

(a „setét középkorhoz” pedig nem volt sok köze… akkoriban még Itáliában sem rendelkezett számottevő világi hatalommal … pl.: a gótok ARIÁNUSOK voltak, a lombardok pedig POGÁNYOK)

A katolikus egyház és a bankrendszer evolúciója kapcsán ajánlom az alábbi WIKIPEDIA szócikkeket

History of the Knights Templar/Bankers
History of banking/Crusades
History_of_banking#Italian_bankers
en.wikipedia.org/wiki/Lombard_banking#History

„Therefore, this knowledge was available most readily to Jesuits and Jews, who consequently played a major role in European finance. Generally the Jesuits took the role of go-between with heads of state, while the Jews manned the low-end pawnshops”

Contractum_trinius
Avignon_Exchange
Bank of the Holy Spirit
House_of_Medici
en.wikipedia.org/wiki/List_of_popes_from_the_Medici_family
en.wikipedia.org/wiki/Medici_bank

Nem akartam túl sok linket berakni, ha érdekel a téma rátalálsz a többi wikipedia szócikkre

+ a „Money, bank credit and economic cycles” című könyvből ajánlom a „THE CANONICAL BAN ON USURY AND THE “DEPOSITUM CONFESSATUM” című részt is (ez is szabadon letölthető, a könyvet már korábban belinkeltem)

PS: érdekes egybeesés, hogy a középkorban
· Itália volt Európa legfejlettebb része
· Itálában jelentek meg az első proto-kapitalista termelési rendszerek
· Itália volt a bank- és a pénzpiac központja
· Itália volt a reneszánsz és a felvilágosodás szülőföldje
· Ill. Észak és Közép-Itália széttagolt városállamok mozaikjából állt

PS: ez persze egy pillanatig sem jelenti azt, hogy minden szép és jó volt, de érdemes a fentiekkel is tisztában lenni.

valaki76 (törölt) 2011.11.09. 11:18:37

@Könnyen elkaptuk, uram!:

„Csak az fejlődött, ami a vallás és az uralkodó érdekét szolgálta!”

Inflation and the Fall of the Roman Empire
mises.org/daily/3663

Újra belinkelem a fenti előadást, remélve hogy beleolvasol/belehallgatsz:)

De térjünk vissza a „„Csak az fejlődött, ami a vallás és az uralkodó érdekét szolgálta!”


egy AUTARK, dezintegrált, primitív gazdasági rendszerben NINCS SZÜKSÉG VILÁGI ÍRÁSBELISÉGRE, kifinomult szolgáltatásokra…

A „setét középkorban” senki sem tiltotta a tanulást…

A korábbi klasszikus műveltségre egyszerűen nem volt igény…

Amikor pl. Nagy Károly felnőtt fejjel megtanult írni olvasni e tettét általános megdöbbenéssel fogadta a környezete

Fel se merült bennük, hogy egy uralkodónak tudni kéne írni-olvasni…

A politikai érvényesülés egészen más szempontok mentén valósult meg…

A pénzrendszer és a gazdaság tönkretétele után – amely a dominatus által fémjelzett Római Birodalomhoz kötődött – a kereskedelem és a városi kultúra is összeomlott…

Egy ilyen környezetben nincs szükség világi írásbeliségre…

valaki76 (törölt) 2011.11.09. 11:34:04

@Könnyen elkaptuk, uram!:

„pusztul ki Európa a pestisjárvány idején félig.”

Újra negligálod a közgazdasági szálat

Pusztító járvány = relatív túlnépesedés + jövedelem elvonás/ termelékenység-csökkenés

Az első nagy európai pestisjárvány Justinianus időszakára esett:

Okok:
· Túladóztatás
· Infláció
· Állami intervenció (árszabályozás)
· Értelmetlen háborúk

A második pestisjárvány a XIV. század közepén következett be:

Okok:
· Túladóztatás
· Infláció
· Állami intervenció (árszabályozás)
· Értelmetlen háborúk

A keresztes hadjáratok pedig – minden brutalitásukkal együtt –
kulcsszerepet játszottak a kapitalista termelési mód térnyerésében

(külső ellenségkép belvillongások helyett, a muszlimoktól pedig a keresztes vitézek nagyon sokat tanultak. Pl. Az Ibérai félszigeten ez különösen erős volt...)

en.wikipedia.org/wiki/Alc%C3%A1zar_of_Seville

en.wikipedia.org/wiki/Mud%C3%A9jar#Mud.C3.A9jar_style

valaki76 (törölt) 2011.11.09. 13:08:18

@Könnyen elkaptuk, uram!:

Érdekes adalék a pápa és a karolingok 750-es szövetségéhez:

„In a response anticipating the later PROTESTANT Reformation, Constantine moved against the monasteries, had relics thrown into the sea, and stopped the invocation of saints. Monks were apparently forced to parade in the Hippodrome, each hand-in-hand with a woman, in violation of their vows. In 765 St Stephen the Younger was killed, apparently a martyr to the Iconodule cause. A number of large MONASTERIES in Constantinople WERE SECULARISED, and many monks fled to areas beyond effective imperial control on the fringes of the Empire.[5”

en.wikipedia.org/wiki/Ikonoklasm

generál 2011.11.09. 20:04:35

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Tehát nem.
A keresztények se tagadják, hogy ha példáddal élve egy csecsemő hal meg, akkor üdvözülhet.
Előbb kicsit többet tudj róla.

generál 2011.11.09. 20:07:42

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Senki nem mondta, hogy van "értelme"
Sőt nekem, még anno egy pap mondta ezt. Tőle idézek:
"Azért mert az ember hülye"
Lényegében azért mert így megnyugszik az ember lelkiismerete (már akié).
Én 99ig ezzel egyetértek.

2011.11.09. 21:55:38

@valaki76: @max val, a bircaman:

Sosem mondtam olyat, hogy a középkor legsötétebb része. Ez a Te meghatározásod. Némileg ellentmond annak, hogy eleddig tagadtad.

2011.11.09. 21:58:49

@valaki76:

Ez pont azt támasztja alá, amit én írtam. A pénz, mint a gazdagság eszköze az egyház és a zsidók kezében összpontosul. Lombard.
Nem cáfolja azt, hogy a kultúra, orvosi tudományok, higiénia , írástudomány, csillagászat a múlt homályába vész.
Tehát sötét a középkor. Nincs rá igény? Hát pont ezért sötét!

2011.11.09. 22:02:50

@generál:
Aki hisz ÉS MEGKERESZTELKEDIK, üdvözül...

ajánlanám figyelmedbe az Újtestamentumot. Tessék figyelmesen forgatni! Jézus szavai ezek! Ne forgasd ki!

Az apostolok küldetése

15Aztán így szólt hozzájuk: "Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. 16Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. 17Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, 18kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak."

A mennybemenetel

19Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján, 20ők meg elmentek, s mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta.

2011.11.09. 22:05:39

@max val, a bircaman: "Arra nem válaszoltál, hogy végülis ez miben mond ellent annak amit én írtam. "

De. Válaszoltam. Fejtsd ki, légyszíves, konkrétan mi volt a téma, mert beszélgetésünk szerteágazó, így nem tudom, mi az , amire válaszolnom kéne, és nem tettem meg!

2011.11.09. 22:10:45

@valaki76: "A keresztes hadjáratok pedig – minden brutalitásukkal együtt –
kulcsszerepet játszottak a kapitalista termelési mód térnyerésében"

Nem. A banki tevékenységek térnyerésében. Bár már iszlám bank létezett, hasonló okokból.
Sőt, távol-keleten is ismerték ezt a formát.
A kapitalizmusról beszélni, ezer évvel korábban kissé elhamarkodott.

A banki tevékenység nem a keresztények kitalációja volt. Alapjai korábbra nyúlnak vissza.

2011.11.09. 22:26:28

@valaki76:" A kamat a hitelügyletek megjelenése, azaz tulajdonképpen a civilizáció kialakulása óta része a mindennapi életnek.

Elméletben a kamat szerepével azonban csak Arisztotelész görög filozófus kezdett el foglalkozni műveiben. Arisztotelész szerint a pénz steril jószág, nem rendelkezik önálló értékkel, csak akkor van neki értéke, ha van más jószág, amire elcserélhetjük. Ennek megfelelően a kamat, ami a pénz „utóda” (tokosz), természetellenes, mert ha valami steril, nem szülhet utódot. Ebből kifolyólag a kamatszedést Arisztotelész etikátlan cselekménynek tartotta.

A középkor egyik legnagyobb gondolkodója, Aquinói Szent Tamás ugyanezzel a logikával ítélte erkölcsileg helytelennek a kamatszedést. A katolikus egyház tulajdonképpen máig kitartott Szent Tamás nézetei mellett, nem kis részben persze azért, mert sokáig az egyház számított a legnagyobb adósnak Európában. Ezzel szemben a protestáns egyházak, amelyeknek a legbefolyásosabb tagjai vagyonos kereskedők voltak, szinte megszületésük pillanatában eltörölték a kamat tilalmát."

Banki tevékenység (nevezzük lízingnek) már mezopotámiában is volt. Kr. e. 3000 körül.

A pénz bevezetésével egyidőben a bankok is megjelentek. Bank=pad, láda. Ebben tartották a pénzt.
Mint a fenti idézetből látszik, Arisztotelész elítélte a kamatot. Márpedig csak azt ítélhette el, ami létezett, mivel nem ő volt a döntéshozó.

generál 2011.11.09. 22:33:38

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Megnyugodhatsz, olvastam. Forgatom

De azt, hogy mikortól hisznek, azt nem írja. Ha a halálos ágyadon térsz meg, attól még megtértél és hiszel.
De ha az Isten előtt állva történik mindez, akkor ott. Senki nem "szabta meg". Pál is "meg fordult"

2011.11.09. 22:34:42

@generál: Szóval? Mi az, ami az egyháznak (Római) köszönhető?
Pénz? Hitel? Bank?
Ha a kapitalizmus alapja a pénzügyi tevékenység, a pénz elosztása, akkor az Mezopotámiáig vezethető vissza. Ez meg tarthatatlan állítás.
Szóval maradjunk abban, hogy a kapitalizmus determinációja nem a bank-hitel meglétéhez kötődik!

Ja, és az is a véleményemet támasztja alá, amit írtál, illetve belinkeltél, hogy a pápai hatalom kezébe ragadta a banki tevékenységet. Kamatra adta a pénzt. Ez volt a lényeg.

generál 2011.11.09. 22:36:56

Biztos rengeteg igaz dolog elhangzott itt, de az Egyháznak nem ez a lényege, a hitnek nem ez a lényege, nem ez a fontos....
Bűnös mindenki. Nem mindig, de mindenki.
A kérdés, hogy megbánod-e teljes szíveddel, teljes elméddel, teljes akaratoddal.....

2011.11.09. 22:39:27

@generál: Ne terelj! Azt írod: az újszülött. Most meg: halálos ágyadon. Korábban: mindegy, Isten színe előtt! Össze-vissza beszélsz!

Mert ugye, a kérdéseim: Újszülött, mikor keresztelkedik meg?
Egész életemben raboltam, gyilkoltam, halálos ágyamon feloldoz a pap. Mennybe jutok???
Ha nem ismerem a vallást, lehetőségem sincs megkeresztelkedni, pokolra kerülök?

De szerintem ezeket a kérdéseket feltettem Neked a legelején.
Szerintem ne válaszolj. Jobb az mindkettőnknek.

generál 2011.11.09. 22:39:57

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Látom te csak következetesen az Egyház hibáját sorolod fel és tartod magad ahhoz és "szajkózod"
Te mostad össze magadban a kapitalizmust az Egyházzal....

Amit én linkeltem be? Amit írtam? Banki tevékenységről???? Mit??? Én nem írtam ilyet.....

2011.11.09. 22:41:20

@generál: "A kérdés, hogy megbánod-e teljes szíveddel, teljes elméddel, teljes akaratoddal..... "

Mit? mit kéne megbánni?
Nem, nem megbánni kell! Olvasd már el végre Jézus Krisztus szavait!!!! Leírtam Neked, nem kell keresgetni se a Bibliában!

2011.11.09. 22:42:40

@valaki76: Szóval? Mi az, ami az egyháznak (Római) köszönhető?
Pénz? Hitel? Bank?
Ha a kapitalizmus alapja a pénzügyi tevékenység, a pénz elosztása, akkor az Mezopotámiáig vezethető vissza. Ez meg tarthatatlan állítás.
Szóval maradjunk abban, hogy a kapitalizmus determinációja nem a bank-hitel meglétéhez kötődik!

Ja, és az is a véleményemet támasztja alá, amit írtál, illetve belinkeltél, hogy a pápai hatalom kezébe ragadta a banki tevékenységet. Kamatra adta a pénzt. Ez volt a lényeg.

2011.11.09. 22:44:36

@generál:" Látom te csak következetesen az Egyház hibáját sorolod fel és tartod magad ahhoz és "szajkózod"
Te mostad össze magadban a kapitalizmust az Egyházzal....

Amit én linkeltem be? Amit írtam? Banki tevékenységről???? Mit??? Én nem írtam ilyet..... "

Bocs, félre ment!
Valaki-nek küldtem volna.
Mielőtt kabátlopási ügy lenne belőle, a gazdasági-pénzügyi vonalat Valaki 76 hozta be, nem én!

generál 2011.11.09. 22:46:03

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Nem terelek, csak példát hoztam fel.
Ha újszülött vagy, nincs esélyes megkeresztelkedni, de senki (még a katolikusok se mondták), hogy elkárhozik a csecsemő.
Látom a példákból nem értesz, akkor bajba lennél Jézus példabeszédeivel.....

és már az elején válaszoltam.... és a fenti írásomból látszik, hogy nem az számít, hogy feloldozz, hanem, hogy te akarod-e, hogy teljes szívedből megbántad-e és Isten előtt is megbánod-e... De ha egész életedbe csináltad, akkor nem valószínű....

Jobban kéne figyelned!

generál 2011.11.09. 22:48:28

@Könnyen elkaptuk, uram!:
A bűneid.
Jézus példabeszédekben beszélt, te meg szó szerint értelmezed? Kicsit meredek.

generál 2011.11.09. 22:49:41

@Könnyen elkaptuk, uram!:
ok
és erre reagálnál:
"Látom te csak következetesen az Egyház hibáját sorolod fel és tartod magad ahhoz és "szajkózod"
Te mostad össze magadban a kapitalizmust az Egyházzal...."

2011.11.09. 22:52:05

@generál:
Ez nettó hülyeség! Kitérsz az érdemi vita elől!

2011.11.09. 22:55:56

@generál: "és már az elején válaszoltam.... és a fenti írásomból látszik, hogy nem az számít, hogy feloldozz, hanem, hogy te akarod-e, hogy teljes szívedből megbántad-e és Isten előtt is megbánod-e... De ha egész életedbe csináltad, akkor nem valószínű...."

Na, most már Te értelmezed a tanítást. Bátor vagy!

2011.11.09. 23:16:26

@generál:
A Biblia szerint több isten létezik!

"Ábrahám Istene (Ter 24,12.27; 26,24), Izsák Istene (28,13; 46,1.3), ami arra utal, hogy ~ kinyilatkoztatta magát atyádnak, atyáitoknak, Ábrahámnak, Izsáknak, és kapcsolatban van tisztelőivel, tehát nem egy bizonyos helyhez v. sztélyhez kötődik, hanem egy törzs tagjaihoz, mégpedig a maga szabad elhatározásából (12,13; 15,7-17, de főleg 17,1-14) olyannyira, hogy szövetséget kötött Ábrahámmal és utódaival, s ettől kezdve ~ számít Izr. Istenének (33,20), a többi istenek idegenek (35,2.4; Józs 24,20.23; Bír 10,16). Az el elim (Dán 11,36) v. az elohé ha elohím (MTörv 10,17; Zsolt 136,2), az 'Istenek Istene' kifejezés arra utal, hogy ~ az összes istenek fölött áll. **"

generál 2011.11.09. 23:19:08

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Félreértesz mint mindig
"...akkor nem valószínű..."
Nem értelmeztem, csak feltételeztem. Nagy különbség

generál 2011.11.09. 23:20:13

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Miért térnék ki?
Nincs mi elől kitérni.
Szó szerint értelmezed Jézus szavait. Ez meg nem a leghelyesebb

generál 2011.11.09. 23:22:47

@Könnyen elkaptuk, uram!:

Ábrahám Istene=Izsák Istene....
Azért számít a vessző

A testvérem kutyája, az én kutyám, apám kutyája,...
Azért szerintem a testvérem és apám kutyája az én kutyám is (tehát egy kutyáról beszélünk)

2011.11.09. 23:58:28

@generál: "Ábrahám Istene=Izsák Istene....
Azért számít a vessző2

Bizony számít! felsorolásnál használják.
Tehát ugyanarról van szó. Ráadásul hivatkozásokat sorol fel. Tudod, hogy a Bibliában hol találsz erre utalásokat. De nem ez a lényeg, már megint kitérsz.

az istenek istene kitétel arra utal, hogy minden istenek fölött áll!!!

generál 2011.11.10. 00:49:33

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Tudom, hogy számít, én is azt írtam.
Igen, ugyan arról van szó, pont ezt írtam én is....
Mi elől térek ki?
az istenek Istene.... ezt meg amúgy csak mellékesen jegyzem meg, úgy magyarázod/magyarázom ahogy akarod/akarom

max val, a bircaman · http://hurramilliomosleszek.co.nr/ 2011.11.10. 07:45:14

@Könnyen elkaptuk, uram!:

Én ezt írtam:

"A "katolikus" szó ebben a szövegkörnyezetben egész más jelent. A keleti egyházak mind a mai napig szintén "katolikusnak" nevezik magukat hivatalosan.

A szó jelentése nem más, mint "egyetemes".

Görögül az ortodox egyház teljes hivatalos neve: Ορθόδοξη Καθολική και Αποστολική Εκκλησία (Orthódoxi Katholikí kai Aposztolikí Ekkliszía), ami azt jelenti "Igazhitű Egyetemes és Apostoli Egyház". Oroszul meg ugyanez "Православная Вселенская и Апостолическая Церковь" (Pravoszlávnaja Vszelénszkaja i Aposztolícseszkaja Cérkov), ami ugyanazt jelenti.

ortodox = pravoszláv = igazhitű

katolikus = vszelenszkij = egyetemes

Az hogy manapság a Vatikánt "katolikusnak", a keletiket peidg "ortodoxnak" nevezik, nem egyéb, mint köznyelvi szóhasználat.

A korai kereszténységre visszavetíteni a mai jelentést anakronizmus."

Mire te tagadáként ezt írtad:

"A Kislexikon így határozza meg. Bár nyilván akárki írta, nem ért hozzá.

"A katolikus egyház összesen 24 eltérő szertartású és különböző hagyományokkal rendelkező autonóm részegyházból áll, amelyek közül a legnagyobb a nyugati katolikus egyház, pontosabban latin rítusú katolikus egyház. A többi közösséget összefoglaló néven keleti autonóm részegyházaknak, régebbi kifejezéssel unitus (azaz egyesült) egyházaknak nevezik – ezek a nagy egyházszakadás után a keleti egyházak azon kisebb részei, melyek később csatlakoztak a római katolikus egyházhoz, megtartva saját liturgikus és egyházfegyelmi hagyományaikat. Ezek közül Magyarországon legismertebb a görög katolikus egyház.

A katolikus egyház feje Róma mindenkori püspöke, a pápa, akit Szent Péter, a legfőbb apostol utódjának tekintenek. A katolicizmus egységét három alapvető kötelék biztosítja: közösség a hitben, amelynek legfőbb tanítója a pápa; közösség a liturgia közös ünneplésében; a részegyházak apostoloktól eredő és megszakítatlan jogfolytonossága.""

valaki76 (törölt) 2011.11.10. 10:13:31

@Könnyen elkaptuk, uram!:

A kapitalizmus alapjairól, ill. proto-kapitalista rendszerekről beszéltem:)

Az egyház uzsora-mizériája pedig nagyon jelentős szerepet játszott az ún. részleges tartalékolású bank című jogintézmény térnyerésében.

Lényegében fogalmi zűrzavart teremtett és kreatív kiskapuk sorát nyitotta meg (contractum trinius, depositum confessatum), a korábbi római jog világos különbséget tett a hitel (commodatum, ill. mutuum contract) és a betéti szerződés között.

(lásd: „A Preliminary Clarification of Terms: Loan Contracts (Mutuum and Commodatum) and Deposit Contracts . . „ - Money, Bank Credit, and Economic Cycles)

Az első transznacionális "bankbirodalom" pedig a templomosokhoz kötődött.

en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Knights_Templar#Bankers

A kereszténység-kapitalizmus nexus egyébként elég régi téma, bár sokáig inkább a protestáns vonalat hangsúlyozták ki (Max Weber), a katolikus vonal csak később került elő.

"Robertson points out that capitalism began to flourish not in Britain, but in 14TH CENTURY ITALY, a decidedly different epoch. Since this is true, then the rise of capitalism cannot be attributed to Adam Smith, the Protestant Revolution, etc. In fact, Robertson goes further, and states that what happened in Britain was rather a retrogression from what was achieved in Italy centuries earlier.

Looking at the history of the development of economic thought, Robertson shows that Adam Smith and David Ricardo did not found economic science de novo. In fact, liberal economic theory was developed by French and Italian CATHOLICS, who were influenced by the Scholastics
"

en.wikipedia.org/wiki/The_Protestant_Ethic_and_the_Spirit_of_Capitalism#Economic_criticism

How Christianity Led to Freedom, Capitalism, and the Success of the West
www.catholiceducation.org/articles/history/world/wh0109.html

How Christianity Created Capitalism
www.acton.org/pub/religion-liberty/volume-10-number-3/how-christianity-created-capitalism

2011.11.10. 22:14:18

@valaki76: Lényegében fogalmi zűrzavart teremtett és kreatív kiskapuk sorát nyitotta meg (contractum trinius, depositum confessatum), a korábbi római jog világos különbséget tett a hitel (commodatum, ill. mutuum contract) és a betéti szerződés között.

(lásd: „A Preliminary Clarification of Terms: Loan Contracts (Mutuum and Commodatum) and Deposit Contracts . . „ - Money, Bank Credit, and Economic Cycles)

Az első transznacionális "bankbirodalom" pedig a templomosokhoz kötődött.

Látod, teljesen egyetértünk.
Nekem csak a végkövetkeztetéssel van bajom. Tudniillik, hogy a Római Katolikus egyház teremtette meg a kapitalizmus alapját a bankok által.
Ha az uzsorakamat a kapitalizmus alapja....

2011.11.10. 22:19:44

@generál:
A válasz elől térsz ki.
Nem mersz válaszolni a kérdéseimre:
Ha Isten teremtette a világot, ki teremtette a Sátánt?
Ha Ő, miért kell harcolnia ellene?
Ha Ő, miért kell a Sátán kezében lévő lelkeket megváltani, saját fia feláldozásával?
Ha Ő, miért kell megvívnia egí végső csatát, hogy elnyerje a föld és menny feletti teljes uralmat?

generál 2011.11.10. 22:42:43

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Nem térek ki. Mindig válaszoltam amit nekem címeztél:
Isten teremtette az angyalokat (nekik is szabad akaratot) és Lucifer (Isten fényhordozója) fellázadt.
Miért kell harcolnia ellene? Na vajon, ez remélem költői kérdés. Azért, hogy a szeretet győzedelmeskedjen.
Azért, hogy a teremtményei, akik megérdemlik vele együtt lehessenek. Nem feláldozással, mondtam már neked korábban is, másképp is történhetett volna, az emberek döntöttek így.... Azzal váltotta meg, hogy a Földre küldte Jézust, Jézus meg azzal, hogy nem engedett a Sátán kísértésének.
A Föld akkor szűnik meg, a menny felett meg már most teljes uralma van. Akkor fogja végleg legyőzni a gonoszt.

2011.11.10. 22:52:28

@generál: Akkor fogja végleg legyőzni a gonoszt.

Feltenném mégegyszer a kérdéseimet:
Ha Isten teremtette a világot, Ő teremtette a gonoszt is?
Ha Ő teremtette, miért kell megváltani az embereket tőle? Hát nincs hatalma saját teremtményei fölött?

Miért kell megváltani bármit is?
Nem mindenható?
Miért kell legyőzni a gonoszt? Hát nem a teremtménye? Ha le kell győzni, akkor egyenrangúak, hasonló hatalommal bírnak. Különben nem kéne harcolni ellene.
Ha le tudja győzni, mire vár? Miért nem teszi meg? Miért küldi Jézus képében a Földre Saját magának egy részét(hiszen Atya-Fiú-Szentlélek), megváltani a lelkeket a kárhozattól?
Mi a kárhozat? Ha a Sátánhoz kapcsolódó fogalom, akkor Isten megváltja a lelkeket a Sátánnál.
Magyarul: emberáldozatot mutat be a Sátánnak, hogy cserébe megkapja a lelkeket.

a Biblia tagadja Isren omnipotens mivoltát.
Olvasd el!
Isten állandóan harcban áll másokkal, még saját teremtményeivel is.

2011.11.10. 22:55:33

@generál:" Miért kell harcolnia ellene? Na vajon, ez remélem költői kérdés. Azért, hogy a szeretet győzedelmeskedjen."

Hú, ez nagyon gyerekes!
Ha Isten teremtette a szeretetet, akkor nyilván ő teremtette a gonoszságot is. Ha nem, akkor nem Ő teremtette a világmindenséget. A gonoszságnak már korábban is léteznie kellett. De akkor ki teremtette a gonoszt? És itt jön el a korábbi kérdés ismét: ha nem Isten teremtette a Gonoszt, tehát már létezett, akkor ki teremtette Istent, a jót?

2011.11.10. 23:00:12

@generál: "Nem feláldozással, mondtam már neked korábban is, másképp is történhetett volna, az emberek döntöttek így...."

Tehát:_ Isten a Földre küldte Jézust, hogy teremtse meg a Földön Isten királyságát?
Az gáz, mert akkor elbukott!
Az emberek legyőzték. A Sátán erősebb volt, mint az Isten? Vagy a pogány Róma volt erősebb, mint az Isten?
Vagy a zsidók? Ha ők, akkor nyilván azért, mert volt egy élő szerződésük Istennel(Mózes), amit Isten még a mai napig nem mondott fel!

generál 2011.11.10. 23:16:52

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Nem Isten teremtette a gonoszt.
Majd ha akarod egy jó kis példát bemásolok erről, de másik gépen van.
A sötétség létezik szerinted?
A hideg létezik?

De azért elég bizarrnak érzem, hogy "számon kéred" a Teremtődet.

Akkor olvasd el te is jobban. Attól, hogy "harcban áll" miért ne lenne omnipotens???
De azért ha szerinted nincs omnipotens, akkor ez nincs messze az ateizmustól....

generál 2011.11.10. 23:18:37

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Mitől lenne gyerekes?
Már írtam, majd bemásolom ha szeretnéd
Az angyalokat is ő teremtette, és szabad akaratot adott nekik. Lucifer meg fellázadt.
A hideg létezik?
A sötétség létezik?

generál 2011.11.10. 23:21:47

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Rossz a kérdés feltevésed:
"Tehát:_ Isten a Földre küldte Jézust, hogy teremtse meg a Földön Isten királyságát?"
Ez nem igaz, ilyet nem írtam, te forgattad ki, hogy ez legyen.
Isten a földre küldte egyszülött Fiát, hogy váltsa meg az emberek bűneit a Sátántól.
Nem bukott el, mert ellen állt a Sátán kísértésének
(hagy ne soroljam fel)
Ezzel váltotta meg. A keresztfán is megkísértette őt a Sátán, de Jézus nem engedett a csábításnak

valaki76 (törölt) 2011.11.11. 21:12:45

@Könnyen elkaptuk, uram!:

A keresztény vallás nem kirekesztő vallás.

Ellenkezőleg befogadó vallás! :)

A keresztény vallással társított KIREKESZTÉS sokkal inkább a FEUDÁLIS rendszerhez kötődik.

A feudális rendszer szilárd alapokon álló hűbéres–vazallusi kapcsolatra épül.

E szoros kapcsolat alapja a hűbéri eskü.

A vazallusnak fel kell vennie a hűbéres vallását.

AKIÉ A FÖLD AZÉ A VALLÁS! (cuius regio, eius religio)

Ez a gondolat nem az augsburgi vallásbékével jelent meg először. Ez a gondolat a feudalizmus lényegéből fakad.

Ergo

A feudális rendszerben lényegében minden nem keresztény – vagyis pontosabban fogalmazva minden olyan ember, aki NEM AZ URALKODÓ VALLÁSÁT VALLJA – kirekesztett lesz.

Afféle rendszeridegen elem…

Néhány idézet:

A hűbéri esküt isten színe – a hübérúr istenének színe – előtt teszik.

„An OATH OF FEALTY, from the Latin fidelitas (faithfulness), is a pledge of allegiance of one person to another. Typically the oath is made upon a RELIGIOUS OBJECT such as a BIBLE or saint's relic, often contained within an altar, thus BINDING THE OATH-TAKER BEFORE GOD. In medieval Europe, fealty was sworn between two people, the obliged person (vassal) and a person of rank (lord). This was done as part of a formal commendation ceremony to create a feudal relationship..”
en.wikipedia.org/wiki/Fealty

A hűbéri eskü ceremóniája vallásos elemekkel átszőtt. A ma IMÁDSÁGGAL társított térdelő pozíció a hűbéri eskü ceremóniájának volt a része.

„vassal would clasp his hands before him in the ultimate sign of submission, the standard Christian attitude of prayer, and would stretch his clasped hands outward to the lord.”
„The physical position for Western Christian prayer that is thought of as typical today—kneeling, with hands clasped—originates from the commendation ceremony”
en.wikipedia.org/wiki/Commendation_ceremony

A feudális rendszer pedig nem a kereszténység, hanem a késő antikvitás önpusztító állami gazdaságpolitikájának az eredménye.

„The term is most often used with reference to medieval Western Europe. Antecedents of the system can be traced to the rural economy of the LATER ROMAN EMPIRE. With a declining birthrate and population, labor was the key factor of production.[citation needed] Successive administrations tried to stabilize the imperial economy by FREEZING THE SOCIAL STRUCTURE INTO PLACE: sons were to succeed their fathers in their trade, councillors were forbidden to resign, and coloni, the cultivators of land, were not to move from the land they were attached to. The workers of the land were on their way to becoming serfs.[6]

en.wikipedia.org/wiki/Manorialism#Historical_development_and_geographical_distribution

valaki76 (törölt) 2011.11.11. 21:21:18

@Könnyen elkaptuk, uram!: @generál:

Teljesen mindegy, hogy a ki mit gondol a Biblia „evolúciójáról”.

A lényeg a következő

A spirituális világ „fogyasztói” imádták ezt a „terméket”!

Ez a világtörténelem legsikeresebb ideológiai mozgalma!

Páratlan sikertörténet!

A nyugati civilizáció etikai rendszere - az összes hibájával és erényével együtt - ezen alapszik.

valaki76 (törölt) 2011.11.11. 21:42:24

@Könnyen elkaptuk, uram!:

A római katolikus egyház „fő műve” lényegében a a keresztény Európa, a pápa és az egyház szerepe egyre pozitívabbnak tűnik minél többet gondolkodok róla…

Persze ez egy pillanatig se jelenti azt, hogy ez a sztori ne lenne visszásságokkal terhes.

De azért arról se feledkezzünk meg, hogy a mai modern Európa lényegében ennek köszönhetően született meg.

2011.11.13. 10:09:04

@valaki76:

Kedves barátom!
Ez igen! Tiszta , világos gondolatmenet.
Sorjában: feudalizmus-vallás-köszönöm, érdekes volt, új szemszögből világít meg dolgokat.
A vallás, mint ideológia: teljesen igaz, én is ezt mondom,egyfajta (pozitív) erkölcsiséget ad, sajnos a történelem folyamán számtalanszor felhasználták az uralkodás gyakorlásához. Ma is.
A mai modern Európa tegyük fel, ennek köszönheti megszületését. Most éppen agonizál. Új európa van kialakulóban(?).
Bár akkor azt is mondhatnánk, hogy a gyarmatosítás, a háború pozitív dolog, mert ezek nélkül nem alakult volna ki a mai Európa.
Az emberiség tekintetében a lagjobb dolog a kizsákmányolás, mert a vagyon felhalmozásához vezet, ami lehetővé teszi olyan rétegek eltartását, akiknek van idejük gondolkodni.
Sőt, azt is mondhatjuk, hogy a technikai fejlődés alapja a háború, mert újabb és újabb eszközök megalkotására ösztönözte az embert.
Gondolj bele, az első eszköz feltehetően ölésre lett használva!

generál 2011.11.13. 19:35:49

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Bár egy két ponton nem értünk egyet, az utolsó mondatod fogott meg leginkább engem.
Szerintem nem ölésre lett használva először, de nagyon hamar az ölés eszközévé vált.
Mivel az az érdekes, hogy nagyon sok olyan rossz dolog, eszköz, találmány alapötlete nem az volt, hogy kárt okozzunk. Csak a hatalom és becsvágy következménye, hogy károkozásra is fel lett használva.

A vallás, mint ideológia: teljesen igaz, én is ezt mondom,egyfajta (pozitív) erkölcsiséget IS ad, sajnos a történelem folyamán számtalanszor felhasználták az uralkodás gyakorlásához.
Igen, ebben teljesen igazad van. Sajnos számtalanszor használták arra, de itt is látszik, hogy Jézus azért jött közénk, hogy jót tegyen (nagyon leegyszerűsítve) de későbbiekben ezt az emberek rosszra használták (háborúk Isten nevében - ez az ami kiakaszt engem - stb....)

2011.11.13. 21:56:52

@generál:

Látod, ez ami csodás: két különböző álláspontról indultunk, és megtaláltuk a közös hangot!
Még egyszer! Vannak kétségeim Isten felől. Nem vetem el a létezését, de semmiképp nem tudom elfogadni a Bibliában szereplő zsidó istent.
tagadom a jézusi evangéliumokat. Nem tagadom Jézus létét, lehet hogy létezett. Vallom viszont tanításainak java részét.

Tagadom a Sátánt, csak az ijesztgetésre való, a pokollal együtt, mert nincs rá egyébként szükség.
Hisz Isten mindenható!!!
Csak arra jó, hogy az embereket könnyebb legyen befolyásolni. Nem véletlen az egyházi és világi hatalmak összefonódása.

generál 2011.11.13. 22:50:22

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Ez csodás tényleg csodás (irónia nélkül)
A közös hangot találtuk meg, nem az egyetértést.
Azért ezt fejtsd ki lécci:
"Tagadom a Sátánt, csak az ijesztgetésre való, a pokollal együtt, mert nincs rá egyébként szükség.
Hisz Isten mindenható!!!" ---> "Tagadom a Sátánt" hogy érted? Tagadod a létét vagy megtagadod magadtól? Mivel a kereszteléskor a hitmegvalláskor is kérdezi a pap: "Tagadod-e a Sátánt, a..... nem tudom szó szerint, de az eleje így hangzik.
Igen, tagadom.

Hallgatlak.

De az mindenképp csodás, hogy megtaláltuk a közös hangot.

Bicepsz Elek77 2012.01.28. 03:22:57

Ez mind nagyon jó szöveg. de azért sokminden hablaty.

1. Özönvíz, Noé st. Hiszen Ábrahám is egy Sumer városból jött!!!

2. "A bibliakutatók ezt a dühöt többnyire annak tulajdonítják, hogy az Izraeliták hamis bálványt imádnak. Valójában az aranybika Taurusz, a Bika, Mózes pedig az elkövetkező Kost jelképezi. Ezért fújják meg a zsidók máig a Kos szarvát. Mózes a Kos új Korát jelképezi, és egy új Kor kezdetén mindenkinek el kell hagynia a régit. Más istenségek tettei is utalnak erre az átmenetre, pl. Mithra, a Krisztus előtti isten is emiatt ölte le a Bikát."
Akkor miért nem Kost imádnak most a zsidók?

3. "Jézus eljövetele a Kos után Halak (a két hal) korát hozza el. A hal szimbólumára bőséggel találunk példát az Újszövetségben: Jézus 5.000 embert lakat jól kenyérrel és két hallal. Mikor Galileában jár, összebarátkozik két halásszal, akik követni kezdik. Manapság pedig sokak autóján látható Jézus hala, anélkül, hogy tudnák, mit is elent. Ez a Nap birodalmának pogány asztrológiai szimbóluma a Halak Korában. Jézus feltételezett születési dátuma is ennek a Kornak a kezdete."

Miért pont akkor kezdődött volna?

"Minden 2150 éves periódust. Kornak neveztek. Időszámításunk előtt 4300 és 2150 között volt Taurusz, a Bika kora. I.e. 2150 és i.sz. 1 között volt Aries, a Kos Kora, majd i.sz. 1-től 2150-ig a jelenleg is tartó Halak Kora. Nemsokára, 2150-ben a Vízöntő Kora jön el."

Mózes létezésére sincs bizonyíték, és arra sem, hogy 215o évvel Jézus előtt élt volna. Tudtommal kb. 16oo körülig, a hyksosokig nem is volt egyiptomi lovasság, ami üldözte volna a kivonuló zsidókat.

4. Suetonius és Tacitus is kb. i. u. 60 és 130 között éltek, tehát kb. annyit kellett tudniuk, mint mi az 18oo-as évekről. Ilyen gyorsan azért nem terjedhetett volna a kereszténység, ha Jézus nem létezett volna. Néro idejében már javában Rómában is megjelentek (valószínűleg a zsidó diaszpórán keresztül).

5. "Azt gondolhatnánk, hogy egy olyan fickó, aki feltámad, aki mindenki szeme előtt mennybe megy, és fantasztikus csodákat tesz, bekerül valami történelmi feljegyzésbe - de nem. Talán azért, mert mérlegelve a tényeket nagy a valószínűsége annak, hogy Jézus nem is létezett."

Akkoriban nem voltak újságok, és a történetírók közül is csak az maradt meg, akit buzgón másoltak. EGy mai USA-ban élő történetíró is az USA ról fog írni, nem arról, hogy Kirigiszthánban X Z kis faluban mi történt!!!! Még a római kormányzók jelentései se maradtak fenn, de azok is csak adókról meg háborúkról szóltak max.

6. A rómaiak 3oo évig összeesküvést szöttek, és csak utána emelték fel az egyházat? Akkor addig miért üldözték volna?

7. A fórumokon is voltak "valótlanságok,furcsaságok". Azért azt ne feledjuk, hogy az etruszkok talaltak fel a szennyviz-csatornakat, a gorogoknel stb. ez meg nem volt meg. nem minden romai varosban voltak ilyen csatornak, csak a fontosabbakban. A mediterraneum kivetelevel mit epitettk mast a romaiak, mint utakat, erodoket es katonavarosokat?
(kiveve a kozpontokat pl. arenat Aquincumban?). Az egesz birodalamat ugy kell elkepzelni, mintha Mo n csak c..telepek lennenek, de idejonne a teszko, US army stb. epitene sajat badogvarosokat, meg elne rajtuk kivul a lakossag, mint regen. A sotet kozepkor az tovabbfejlodes volt a romai uralomhoz kepest, attol fuggetlenul, hogy hasznaltak a regi hadiutakat es evszazadokig nem epitettek ujakat.
A mediterraneumon kivul nem voltak nagybirtokok, csak katonabirtokok es rengeteg erdo, mezo. Tehat fejlettebb gazdalkodas se johetett letre.

8. Az egynejuseget eredetileg nem a keresztenyek vezettek be, hanem a gorog es a romai jog. A "barbaroknal" nyiltan lehetett valakinek tobb felesege, agyasa(kb. 1ooo ig sok frank puspoknek is volt). Kesobb az egyhaz igyekezett ezt eroltetni.

9. A romai papasag felemelkedese Attila megjelenesehez kotheto. Attila visszafordul Roma elol a papa keresere (a csaszar ekkor mar Ravennaban tartja a szekhelyet). Bizanc gyengesege miatt sikerul a nyugati egyhaznak fuggetlenednie(a barbar kiralyoknak eppenseggel az egyhaz, mint szervezet jott kapora: nem arultak el oket, tudtak irni es levelezni, sot az iskolaszervezet-regulak majd az egyetemek stb. is a Setet Kozepkor talalmanya. A zsenialitas ebben a tudas intezmenyes atadasa,amit elotte max az Akademia Athenban tudott valamenyest biztositani).

10. A setet kozepkorban meg faval epitkeztek, mint tobbyire ma is az USA-ban es Oroszorszagban. Ezert nem is maradtak meg epuletek a Mediterran zonan kivulrol.

Törzsanyag 2012.02.07. 02:26:31

A Constantinust követő időket senki nem is vitatja, na de az azt megelőzőről meg ez a cikk sem mond semmi tényszerűt. Ezért nem is ildomos, de még kevésbé tudományosan megalapozott a római államegyház "kereszténység"-nek nevezése, a keresztények ugyanis a jézusi tanítás követői.
Az előző hozzászólás 4. p. mellett azért is valószínű Jézus létezése, mert éppenhogy az akkori egyházi-hatalmi berendezkedéssel ellentétes, ma is modernnek számító nézeteket tanított, amin látszanak az utólagos fejrefordítás nyomai (Constantinustól az 1800-as évekig). Ha hatalmi céllal keletkezett vonlna, minek csavarták volna meg kétszer 180 fokkal. Az utóbbi száz évben tért vissza lassanként a teológia és kis késéssel az egyház (pl vatikán) az eredeti jézusi gondolathoz, persze még nem teljesen, mert az az egyházi berendezkedésben radikális változást hozna.

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2012.02.07. 08:58:56

@Törzsanyag: Teljesen lényegtelen a dolog, hiszen a judeo-kereszténység tanítása, akár mesékre épülnek, akár nem önmagukban is abszurdak és erkölcsileg elvetendők.

Törzsanyag 2012.02.07. 18:55:17

Ugyan mi az elvetendő abban, hogy az erkölcs belőlünk fakad és nem valami bálványból, amitől félni kell?

United82 2012.03.14. 13:27:05

Majd 3 napba telt végig olvasnom a sorokat, mert hát közben dolgozni is kellett. Nagyon örülök hogy idetévedtem. Érdemes volt olvasgatni és tovább folytatom "kutatómunkám"...
Hogy ezt hogy értem....
Most egy olyan periódusba jutottam, mikor is ha megkérdezik mit gondolok a világról, mit gondolok hogy kezdődött? Mi lesz? Van e Isten? Hiszek -e valamiben? Szóval ha valaki ilyen kérdést tesz fel akkor nem tudok egyértelműen válaszolni.
Kb fél évvel ezelőtt szilárdan mondtam volna, hogy Isten? Ugyan már. Az ember a kezdetektől fogva ha valamire nem tudja a választ akkor rögtön Istenhez "menekül". Régen sok sok Istenség volt mert sok mindenre nem tudta a választ. És mivel egy dologra sose fog tudni választ adni-elfogadni (halál), ezért Isten képe mindig is létezni fog. És a különböző Istenségek és Vallások közül a "legsikeresebb" egy kb 2000éves mese lett , persze emellett léteznek más mesék is, és sok mindentől függ hogy egy egy ember melyik "mesekönyvet" választja a polcról, ha egyáltalán választ valamelyiket.
És eközben szilárdan hittem a tudományos magyarázatokban az ősrobbanástól kezdve az evolúción át.
Kb fél éve volt egy vitaszerűségem, bár inkább véleménycserém egy vallásos emberkével. Akkor tudatosult bennem hogy egyrészt nagyon tájékozatlan vagyok, másrészt ezt a kérdést és a véleményemet is ugyanúgy kéne kezelnem ,ahogyan pl kialakítom a politikai véleményem. Azaz minden oldalt "meghallgatva", minden érvet és ellenérvet elolvasva, minden hírt több szempontból megvizsgálva. Mert csak így lehet úgymond tisztességes véleményt mondani. De ezen kérdéssel kapcsolatban talán előítéletem miatt is eddig nem így jártam el és talán tudatlanul is "szapultam" a vallást. Bár ez így ebben a formában nem igaz és nem olyan durva szapulásról van szó, hiszen mindig is elfogadtam ha valaki vallásos, de érteni nem mindig értettem, különösen a tágabb családomból kiindulva, ahol 3-4féle gyülekezetbe és felekezetbe is járnak az emberek és ezen különbözőség miatt nem beszélnek egymással, miközben gyakorlatilag ugyanarról beszélnek és hisznek, és a szeretetről papolnak meg az elfogadásról. És akkor még arról nem is beszélek hogy mennyire kinézik az embert ha nem jár sehova és nem hisz. De ez már egy másik történet. Folytatva a gondolatmenetemet, a "vitám" során amit folytattam pár dolog tisztázódott bennem és arra a megállapításra jutottam hogy minden szempontból meg kell vizsgálnom ezt a kérdést. Most kb 3-4 hónapja rengeteget olvasok mindenféle témában és egy biztos...
Jelenleg nem tudnék egyenes választ adni arra amire fél éve még szilárdan válaszoltam volna.
Ezzel nem mondtam azt hogy esetleg Keresztény, vagy valamilyen más vallású lettem és hiszek Istenben, de azt se tudom mondani hogy biztos hogy nem létezik és emberi kitaláció. És azt se tudom mondani hogy igen Ősrobbanás volt meg Evolúció, miközben kb ugyanannyi kérdést vetnek fel és vannak kontra érvek ugyanezekre a dogmákra, mint teszem azt a keresztény vallásra.
szóval most egy teljes bizonytalan állapotban vagyok és folytatom az "utam" és kutatok tovább. Persze azt tudom hogy racionálisan sohasem fogok eljutni Istenig és ehhez egy "másféle" állapot kell, nem tudom hogy valaha nyitott leszek-e ilyen formában erre, mert nem úgy ismerem magam. De a rációt figyelembe véve az Ősrobbanás és az Evolúció is egy nagy humbuk , tulajdonképpen egy vallás. És most itt állok értetlenül és fogalmam sincs mit gondoljak a világról...
No mindegy szóval csak nagyon jó volt végigolvasni ezt a vitát és remélem sok hasonlót olvashatok még és folytatom az utam....amely nem tudom hova vezet...

United82 2012.03.14. 13:44:18

Még egy gondolat. Ha el is jutnék esetleg Istenhez, az biztos hogy nem valami közvetítő által fog megtörténni. Mármint ez egy személyes szövetség lesz(lenne) köztem és Isten között mindenféle egyházi-felekezeti-gyülekezeti közvetítő kizárásával ami ha csak kicsi vagy nagy mértékben is (attól függ), de megmondja hogy hogyan milyen módon higgyj. Miközben szerintem ez egy személyes szövetség és senki nem állíthat fel semmilyen kereteket hozzá, mert ez elvileg az Én és Isten által között személyes szövetségem amihez másnak nincs köze. Most valahogy így gondolom. Mármint ha egyszer eljutnák oda. De jelenleg csak a kétségek és kérdések vannak mindenféle téren...

Törzsanyag 2012.03.18. 06:14:19

@Rooney82:

Úgy érzem, a megközelítésed tévútakkal próbálkozik. A 19. századig volt bevett dolog a "teremtő istenben" hinni. Ma már a legtöbb keresztény egyház ezt elveti, és úgy tartja, hogy az egész teremtéstörténet egy korabeli zsidó szimbolika. Nemigen találni ma olyan teológust, aki szerint a föld és az ég külön lett, és az isten a hetedik nap hátradőlt a karosszékben. Most mintha pont azt az istent keresnéd, amelyikkel szemben Mózes és Jézus lázadt.

generál 2012.04.05. 23:59:06

@IGe:
Nem vagy egy csöppet egoista illetve kicsit elferdíted a tényeket... jó talán így nem pontos, csak úgy csűröd-csavarod a szavakat, hogy neked jó legyen....Illetve azért sok "hülyeséget" írsz. Azáltal lesz hülyeség, hogy leegyszerűsítesz olyan dolgokat, amiket nem lehetne, mert azáltal, hogy ezt megteszed a lényegét dobod ki a kukába.
De ha ezt élvezed, csináld....

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2012.04.06. 09:55:03

@generál: Nem vagy egy csöppet egoista illetve kicsit elferdíted a tényeket... jó talán így nem pontos, csak úgy csűröd-csavarod a szavakat, hogy neked jó legyen....Illetve azért sok "hülyeséget" írsz. Azáltal lesz hülyeség, hogy leegyszerűsítesz olyan dolgokat, amiket nem lehetne, mert azáltal, hogy ezt megteszed a lényegét dobod ki a kukába.
De ha ezt élvezed, csináld....

tiger69 2012.04.18. 07:37:23

@vilagnezet.blog.hu:
Én is végignéztem a filmet és bizony elgondolkodtatott. Viszont olvastam egy kritikát róla, mely szerint sok dolgot elferdít, többek között azt, hogy Horusz nem is egy szűztől fogant, ahogy azt a Zeitgeist állítja.
Szóval a kérdésem, hogy a filmben szereplő állítások mennyire felelnek meg a valóságnak?

Itt egy kritika a filmről:

www.halado.hu/zeitgeist.pdf

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2012.04.18. 10:11:08

Az adott kritikában nagyságrendekkel több ferdítés van, min t amit a filmben annak állít és közben nem is az, csak keresztény történelem hamisítás.

bircaember maxval · http://hurramilliomosleszek.co.nr 2012.04.22. 12:32:21

@tiger69:

A film állításainak zöme hülyeség - nem csak a vallással kapcsolatos állítások.

osbutasagok.nolblog.hu/archives/2010/01/06/ZeitGeist/

Ezis 2012.05.18. 13:29:49

@vilagnezet.blog.hu:
Azért nem ártana ezt alátámasztani is, bizonyítani, nem?
Persze, lehet csak annyit mondani, hogy ferdítés, hülyeség stb... Csak így elég hiteltelen.
Persze, csak a keresztény történelem úgy hamisított, hogy a filmben lévő állítások hamisak legyenek? Tehát azért ferdítés a film állításainak többsége, mert a keresztény történelem meghamisította a világot? Tehát nincs ferdítés a filmben, csak azért "hisszük" mert a keresztény történelem ezt úgy rendezte? Mert Kr.e 3000 évvel már tudták, hogy 2009-ben egy rendező ferdített állításokkal támadja majd a kereszténységet?

moncayo 2012.06.07. 19:40:57

A vallás (mindig és mindegyik) a hatalom (XX.századig) legerősebb eszköze volt. Erősebb, mint az erőszakszervezetek (katonaság, rendőrség). Mert az irástudatlan paraszt is tudta, hogy a nemes, a király is hú és vér, s ha nagy a kizsákmányolás, akkor a kasza őtket is ketté vágja.
De ha egy titokzatos, soha nem látható, tapasztalható "földönkivülivel" fenyegetsz (pl. pokolban égsz örökké) vagy éppen jutalmat igérsz (menyország, feltámadás, vagy éppen a muzulmánoknál a 12 szűz ráadásnak), akkor ezzel sakkban tarthatod a tudatlan népet. Ezért van, hogy minden csoda csak "volt", de soha nem "van". Még a mai pápákat is szenté avatják, mert csodát tett. De érdekes módon, a csoda mindig vagy 50 éve történt, s mesélik. Soha senki nem látott élőben olyat, hogy a pápa egy nyomorékből itt és most szaladó embert csinált. Az egyházak egy zárt hatalmi rend, mely kölcsönös elönyök alapján kooperál a mindenkori hatalommal.
Az, hogy az összes hitszöveg önmagában is logikai hibáktól mentes, az nem számit, erre jön mindig a válasz, hogy "csak" vagy "isten útjai kifürkészhetetlenek".
Vala Ádám és Éva, majd lett tőlük Káin és Abel. Káin megölte Ábelt. Eddig mondjuk logikus. No, de mi történt eztán? Arra gondolni se merek, hogy Káin és Éva..?

Úttalan 2012.06.07. 22:33:35

@moncayo:
Csak egy kérdés.
Mit csinálnál ha mégis esetleg holnap a szemed láttára kezdene egy festmény arcáról könny csorogni?
Vagy tényleg egy vak újra látna?
Azt hogy nem tudhatod tényleg vak volt-e....
Vala Ádám és Éva....
Illetve hallottál már olyanról, hogy a Biblia nem természettudományi leírás....
Bár ilyenről első körben egy papot vagy teológust kérdezz meg, ne csak azt vesd fel, hogy ez meg az így hülyeség...

Rocko0918 2012.06.25. 14:53:35

Tegyük fel, hogy Jézus történelmi személyiség volt, létezett, tanított, "csodákat" tett (amit csak azért nevezünk annak, mert még nincs rá tudományos magyarázatunk), pl. kézrátétellel gyógyított (ilyet már én is láttam). Tanítómester volt, próféta, mint abban az időben és előtte sokan mások. Az igaz keresztények (Krisztus követői) őt tartják példaképüknek, az ő tanításait követik. Tanításainak lényege: szeressük Istent és szeressük egymást. Idáig mi baj vele? Szerintem semmi.
A baj szerintem az évezredek során, az éppen aktuális érdekek szerint rárakódott dogmákkal, a halálkultusszal (kereszthalál), az emberek bűntudatának állandó fenntartásával (eredendő bűn) van.

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2012.08.08. 21:09:46

req999 2004.08.11 (4536)
Definiálja valaki isten fogalmát?!? -fórum az indexen

”Attis, ie. 200:
* Anyja szűzen szülte, december 25-én.
* Attis egy személyben volt az Atya és az Isteni Fiúgyermek.
* Március 22-én ünnepelték Attis halálát és újjászületését. Fenyőfával. A harmadik napon sírboltja felnyílt és az isten feltámadt.
* Az isten feltámadása megváltást jelent.
* Hívei szentelt kenyérrel és borral áldoztak.
* A bor az isten vérét jelképezte, a kenyér pedig a megváltójuk testévé vált.
* A hívek "kereszteltek", újjászülettek a szentségben, mert az áldozat vére lemosta a bűneiket.
* Attis istent Jó Pásztornak, Egyetlen Fiúnak és Megváltónak nevezték.

Mithrász, ie. 70--100:
* Tizenkét tanítványa volt, akikkel utazott és tanította az embereket.
* Sírboltba temették, ahonnan feltámadt. Ezt a feltámadást a hívek rendszeresen megünnepelték.
* Minden évben a tél közepén ünnepelték az Isten Fiának születését.
* Mithrász barlangban született, az anyja szűz volt.
* Megváltónak, Isten Fiának, Isten Bárányának nevezték.
* Hívei szentelt kenyeret és bort fogyasztottak a szertartásokon.
* A "keresztelés" először áldozati bika vérében történt, aztán vízzel "avatásra" váltottak.
* A hívők hite szerint az isten örök vére megváltotta őket.

Buddha:
* Anyja szűzen szülte, december 25-én. Születését egy csillag jelezte előre, és bölcsek tették tiszteletüket, drága ajándékokkal.
* Már 12 évesen tanított a templomokban.
* Böjtölés közben megkísértette Mara, a gonosz.
* Vízben "keresztelték" meg, ahol jelen volt az isten szelleme is.
* Gyógyította a betegeket.
* 500 embert lakatott jól az élelem megsokszorosításával.
* Járt a vízen.
* Azért jött, hogy betöltse a törvényt.
* Híveit szegénységre és a világ megtagadására eskette.
* Meghalt, majd feltámadt. A sírját túlvilági hatalom nyitotta fel.
* Felment a mennybe (Nirvánába).
* Vissza fog térni, hogy megítélje a holtakat.
* Jó Pásztornak, Ácsnak, Bűnök hordozójának, Mesternek, Világ Fényességének, Megváltónak is nevezték.

Dionüszosz:
* Szűz anya szülte, december 25-én.
* Jászolba helyezték.
* Utazó tanító volt és számos csodát tett.
* Vizet borrá változtatott.
* Követői szentelt eledele az isten testévé változott.
* Március 25-én feltámadt.
* Királyok királyának, Egyetlen Fiúnak, Megváltónak, Bűnök hordozójának, Felkentnek is nevezték.

Héraklész:
* A téli napéjegyenlőség idején született, szűz anyától, aki mindaddig tartózkodott a szextől, amíg fiát meg nem szülte.
* A tavaszi napéjegyenlőség idején feláldozták.
* Megváltónak, Egyetlen Fiúnak, a Béke Hercegének, az Igazság Fiának nevezték.

Krisna:
* Szűz anya szülte egy barlangban, amit a szüléskor megvilágított egy csillag.
* Egy király megparancsolta, hogy végezzenek ki minden fiúgyermeket, aki aznap született.
* Sokat utazott, csodákat tett -- holtak feltámasztása, leprások, süketek és vakok meggyógyítása.
* A megfeszített Krisnát széttárt karokkal ábrázolták. Testéből nyílvessző állt ki.
* Meghalt, de a harmadik napon feltámadt és a mennybe ment.
* Az utolsó napon vissza fog térni, hogy megítélje -- többek közt -- a holtakat.
* Krisna a harmadik személy a hindu szentháromságban.

Ozírisz:
* Azért jött, hogy betöltse a törvényt.
* A Felkentnek nevezték.
* December 25-én, szűz anya szülte egy barlangban vagy jászolban, születését csillag jelezte és három bölcs tette tiszteletét.
* 12 évesen már tanított a templomokban, 30 évesen "keresztelték meg".
* A Jordán vizében "keresztelte" meg Anup, akit később lefejeztek.
* Rengeteget utazott, tanított, és zenére meg gyengédségre tanította az embereket, arra, hogy ne használjanak fegyvereket.
* Csodákat tett, démonokat űzött el.
* Vízen járt.
* Elárulták és két tolvaj között feszítették meg.
* Meghalt, és a harmadik napon feltámadt.
* Halálát és feltámadását hívei épp a tavaszi napéjegyenlőség idején ünnepelték. (Ez Húsvét.)
* Így nevezték: "Az út, az igazság és a fény", Megváltó, Az isten felkent fia, Ember fia, Hússá lett ige, Igazság szava.
* Ezer évig fog uralkodni.

Zoroaszter:
* Szűz anya szülte.
* Folyóban "keresztelték" meg.
* Ifjú korában elkápráztatta az embereket a bölcsességével. 30 évesen kezdett prédikálni.
* A vadonban megkísértette az ördög.
* Démonokat űzött el.
* Visszaadta egy vak szeme világát.
* Beszélt a mennyország titkáról, a pokolról, a feltámadásról, az ítéletről, a megváltásról és az apokalipszisről.
* Hívei szentelt táplálékot vettek magukhoz.
* Így nevezték: Hússá lett ige.”

Csaba123 2012.08.20. 11:25:26

Sziasztok,

Ez egy nagyon gyenge cikk, több benne a hazugság, mint az igaz. Idézet a cikkből:

"Amikor pedig Jézust megkérdezik tanítványai, mikor lesz újbóli eljövetele, ő így válaszol (Lukács 22:10): 'Ímé, mikor bementek a városba, szembe jő veletek egy ember, ki egy korsó vizet visz; Kövessétek őt abba a házba, amelybe bemegy.' Ez messze az egyik legegyértelműbb csillagászati referencia."

Az eredeti bibliai szöveg:

Eljöve pedig a kovásztalan kenyerek napja, melyen meg kelle öletni a husvéti báránynak;
És elküldé Pétert és Jánost, mondván: Elmenvén, készítsétek el nékünk a husvéti bárányt, hogy megegyük.
Ők pedig mondának néki: Hol akarod, hogy elkészítsük?
És ő monda nékik: Ímé, mikor bementek a városba, szembe jő veletek egy ember, ki egy korsó vizet visz; kövessétek őt abba a házba, amelybe bemegy.
És mondjátok a ház gazdájának: Ezt mondja néked a Mester: Hol van az a szállás, ahol megeszem az én tanítványaimmal a husvéti bárányt?
És ő mutat néktek egy nagy vacsoráló helyet, berendezve, ott készítsétek el.
Elmenvén pedig, úgy találák, amint mondta nékik; és elkészíték a húsvéti bárányt.

Vagyis a kérdés nem az volt, mint ahogy a cikk állítja, hogy mikor lesz Jézus újbóli eljövetele, hanem az, hogy hol készítsék el a húsvéti bárányt? A válasz nyilván szó szerint értendő, egy ház volt, nem csillagászati hókusz-pókusz szerint, ahogy a cikk írója teszi.
A másik nagy torzítás, hogy a Biblia sehol nem írja, hogy Jézus december 25-én született volna.

A többi több száz hazugságot a cikkben hadd ne soroljam fel... nem ér annyit ez a cikk.

a-b-c 2012.10.05. 18:28:52

"Ezért követte a "három király" a keleti csillagot, hogy megtalálja a napfelkeltét."

Ezzel csak az a probléma, hogy az evangéliumban ilyet sehol sem írnak. Se nem voltak hárman, se nem voltak királyok.

Az evangéliumban:
"Amikor Heródes király napjaiban Jézus megszületett a júdeai Betlehembe, íme, napkeletről bölcsek érkeztek Jeruzsálembe... felnyitották kincsesládáikat és adományokadtak neki, aranyat, tömjént és mirhát."

Na tehát, már az kapásból nem igaz, hogy királyok lettek volna. "Csak" napkeleti bölcsek voltak.
Arról, hogy hányan lettek volna, arról meg egy árva szó nem esik. Csak három féle ajándék lett megnevezve. 5ember is vihette azt a három féle ajándékot (vagy mindegyik vihette mind hármat)

A cserkész 2012.12.27. 11:13:50

Figyelem!
A Tudományos forradalom kezdetét veszi.

Az Általános Isten definíciója
.
acserkeszkombinaltfogoja.blog.hu/2012/10/01/az_isten_definicio

KT-X 2013.02.09. 20:54:47

"A keleti csillag a Szíriusz, ami a legfényesebb éjszakai csillag, és december 24-én egy állásban van az Orion-öv másik három csillagával."

Zseniális! Semmi értelme kiemelni dec. 24-ét, mert a Szíriusz és az Orion-öv csillagai MINDIG - nagyjából - egy vonalban vannak.

"Ebben a három napban a Nap a Déli Kereszt, a Krux csillagjegy közelében van."

Ez egy akkora ökörség, hogy nem bírom ki röhögés nélkül. Ad1: A Déli Kereszt csak a déli féltekéről látható. Ad2: Irdatlan messze van az égen a naptól. Ad3: A Krisztus születése körüli időkben Karácsonykor a Nap kb. a bak és a nyilas csillagkép között volt. (Jelenleg a tavaszpont eltolódás miatt teljesen a nyilasban.)

"Buddha"

Még soha nem hallottam, hogy vízen járt vagy hogy
feltámadt volna. A felsorolás többi része is nagyon gyanús.

Jyll 2013.02.16. 10:06:28

@Könnyen elkaptuk, uram!:

"Az Isten vagy meg akarja szüntetni a rosszat és nem tudja, vagy tudja és nem akarja, vagy nem is tudja és nem is akarja, vagy tudja is és akarja is. Ha akarja és nem tudja, gyenge, ami nem jellemző Istenre; ha tudja és nem akarja, irigy, ami ugyancsak nem illik Istenhez; ha nem is tudja és nem is akarja, irigy és gyenge is, ezért nem is Isten; ha pedig tudja is és akarja is, ami egyedül illik Istenhez, akkor honnan van a rossz, és miért nem szünteti meg." (Epikurosz - 26/133. 1. - Pais István: Antik bölcsek, gondolatok, aforizmák, 206. oldal)

Szóval már jóval előttünk másnak (másoknak) is eszébe jutott... :P

Simabor 2013.02.19. 23:35:44

@Jyll:
Akarja és tudja is, csak még nem most fogja...

hobby beton 2013.05.02. 17:54:21

egy arva pillanatig sem erdekes, hogy valojaban letezett-e nazereti hesszosz vagy sem.

hobby beton 2013.05.02. 17:56:53

sot, minden allitas bizonyos allitolag megfeszitett arccal kapcsolatban karos, mert feltetelezi hogy tenyezo.

a tokeletes kozonyos ignorancia, figyelmen kivul hagyas az egyetlen fegyver a vallasok teziseivel szemben.

nincs bizonyitek? nincs vitaalap.

fátum 2013.10.21. 14:26:59

Hórusz és Ozirisz fentebb leírt történetét nem tudom honnan vette ez az IGe nevű valaki. Az eredeti óegyiptomi mítosz teljesen más. Marhaságokat nem kellene ám terjeszteni! Aki ezek alapján alkot vélemény, jobban tenné, ha utánanézne először.

fátum 2013.10.24. 22:45:28

@vilagnezet.blog.hu: Hol? Írj konkrét, megbízható (!) forrást, légy szíves, mert az eddigi helyeken nem találtam semmiféle utalást pl. keresztelésre, 12 követőre, keresztre feszítésre vagy netán harmadnapi feltámadásra.

Pipas 2014.01.01. 14:05:01

@Rocko0918: "Tanításainak lényege: szeressük Istent és szeressük egymást. "

Affenét. Jézus tanításának lényege, amit ezerszer is elismétel az a következő:

"Higgyétek már el, hogy én vagyok az isten fia."

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.07.03. 10:59:56

Hát a kommentek számát látva úgy döntöttem, hogy nem olvasom el őket, ezért lehet, hogy olyat fogok írni, ami már fentebb szerepelt.
Megnéztem a filmet. Véleményem szerint az összehasonlítások jók, de rengeteg csúsztatás szerepel benne. Félinformációk, és hazugságok is. Arról nem is beszélve, hogy olyan dolgokat is támad a film, amit a kereszténység nem is állított.
Ajánlom olvasásra a következő kritikát a filmről:
infaustus.files.wordpress.com/2012/09/zeitgeist.pdf

igeige 2014.07.24. 13:43:34

@vilagnezet.blog.hu:

Kérlek inkább érdemeben reagálj (és ne csak egy "ilyen hülyességgel nem foglalkozom"-mal, mivel az nem épp tudományos) sefatias által linkelt pdf-ben foglaltakra. (egy két példát kiemelve)

"Zeitgeist idéz számos verset a Bibliából... azonban kiragadja a szövegkörnyezetéből, és nem veszi figyelembe, hogy azok valójában miről szólnak."

"A film tényként említi, hogy mindezekkel a jellemzőkkel rendelkezett az általa megnevezett
többi „megváltó” is. Azonban egy kis kutatás rávilágít, hogy azok csakis Jézusra jellemzőek."

"Ha a film készítői valóban 'tudományosan korrektek akartak volna lenni', ahogyan ezt állították, akkor pontosan utánajártak volna a filmben bemutatott információknak, mint ahogyan ezt nem tették meg. Ennek két oka lehetséges: (1) a szándékos megtévesztés, amellyel igyekeznek félrevezetni az embereket, illetve (2) az intellektuális képességek hiánya, hogy egy ilyen horderejű kutatást elvégezzenek és bemutassanak. Maga a film bizonyítja, hogy megbuktak a maguk által támasztott mérce szerint, és nem voltak „tudományosan korrektek”.

"Meglepő, hogy a Bibliát vádolják plágiummal. A plágium fogalmát a következőképpen
határozhatjuk meg: (1) más publikált gondolatának saját gondolatként való bemutatása, (2) tartalmi idézet hivatkozás megjelölése nélkül, (3) szó szerinti idézet közlése idézőjelek és/vagy a pontos hivatkozás megjelölése nélkül. A filmet ért egyik vád pontosan a plágium, amely mindhárom részben tetten érhető. Olyan hangfelvételeket mutat be, amelyek eredetisége nem ellenőrizhető. Nem közli az idézetek pontos forrását (könyvek, folyóiratok stb.), így nem tud a néző további kutatást végezni.
Bár a Zeitgeist megpróbálja a kereszténységet leleplezni, mint egy ember alkotta intézményt,
azt állítva, hogy csak politikai okokból, a társadalmi kontroll és manipuláció végett jött létre, láthatjuk, hogy állításai megdőltek. Így a filmrendező csatlakozhat azon személyek
csoportjához, akik megpróbálták már megdönteni a kereszténység várfalait. Kétezer év alatt
azonban még senkinek sem sikerült olyan érvet vagy elméletet felállítania, amely egy tollvonással áthúzná hitünket és történelmünket. "

ULászló Puskás 2015.10.23. 19:34:14

Van ám egy kis probléma, mielőtt megnézném ezt a méltán félretett filmet:
Az, hogy a zsidók ószövetségében a megváltó eljöveteléről van egy végigvonuló jóslat-szál,
ami végül is igaznak bizonyul, és az most mindegy is, hogy a végtermék manipuláció eredménye-e és a zsidók elismerik-e Jézust megváltónak.
A lényeg az, hogy a zsidó megváltó történet alapjait az ő ószövetségük tartalmazza, tehát
a plágiumokat és félrevezetéseket ne a keresztényekre kenjük, mert az eljövetelüknek és Jézus fellépésének nagyon is volt előzménye... és sem ezt, sem a követőiket nem lehetett a semmiből előhúzni...

elet 2016.03.04. 15:58:48

Az megvan hogy a GILGAMES eposz 11. tábláján egy töredék van az ARAMHASZISZ eposzból, amely egy vízözönt ír le, egy kör formájú bárkával, amelybe párosával minden állatot berak egy királyfi?

Ezek alapján sajnos még az érinthetetlen szent zsidóság története - amely alapján ma népirtás is zajlik - csak plágium.

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2016.03.16. 13:19:46

Róbert Cs.
2016. március 10. 22:31

Tisztelt Szórakoztató Valláskritika!
Nagy kedvelője vagyok az oldaluknak, és igyekszem figyelemmel kísérni posztjaikat. Nemrégiben, az Önök oldalán olvastam, hogy Hórusz istent keresztre feszítették. Én akkor, (eddigi "ismereteim" fényében ezt az infót kétségbe vontam. Azóta, többször is, megpróbáltam utána nézni ennek, ahogy időm engedte. Most szeretnék Önök felé helyre igazítással, élni. Megtaláltam (bár elég nehezen), a dokumentumot, mely erről ír. Ki kell jelentenem, hogy Önöknek volt igazuk, valóban van olyan autentikus szöveg, mely szerint Oziriszt keresztre feszítették. További sok sikert kívánok Annak reményében, hogy még sokáig kedvelhetem az oldalukat. Tisztelettel: Cs. Róbert

Alois Sandbichler:
Des Horus Anmerkungen über die Propheten, Jesum, und seine Jünger:

E. A. Wallis Budge:
From Fetish to God in Ancient Egypt

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2017.04.28. 07:56:05

Jézus nem létezett, csak egy kitalált alak témában az egyik legjobb film, ami részben nagyon hasonlít a Zeitgeist vallással foglalkozó részére, de annál sokkal pontosabb és jobb.

www.youtube.com/watch?v=gemxRbYHBpY

kisvirágocska 2017.08.21. 17:27:45

TISZTELT KOMMENTELŐK!

ÉN CSAK EGYET KÉRDEZNÉK A SOK IRÁSOTOKRA REAGÁLVA: HONNAN TUDJÁTOK, HOGY NEM LÉTEZETT HA MÉG AZT SEM TUDJÁTOK LÉTEZETT E?.

sZÉP NAPOT.

darlacko 2019.03.23. 05:06:37

Jézus ókori mítoszalak, nem született, nem halt meg, butaság ünnepelni.
Nincs bizonyíték arra, hogy élt volna valaha, bár kizárva sincs. Bizonyítatlan és bizonyíthatatlannak tűnik minden állítás az életére vonatkozóan.
Attól, hogy nem élt, még lehet ünnepelni. Bármit lehet ünnepelni. A tavaszt is, ami ugye a természet megújulása. Attól, hogy ünnepeljük, még nem jön előbb és nem hoz jobb időt. De attól még lehet ünnepelni. A munkát is lehet ünnepelni, attól még nem lesz jobb a melósoknak és a munkabérből élők attól még rosszabbul fognak élni, mint a tőkejövedelemből élők. De a melóst, a munkát attól még lehet ünnepelni.

Reval95 2019.06.20. 10:08:42

Csak a sok vallásos, arrogáns és "szabad gondolkodós" köpönyegforgató idegesítő itt. Ennyi hülyét helyen. Maga az írás és ez az oldal viszont tetszik!

Arch911 2021.01.25. 17:39:13

Hogy Jézus ne létezett volna azt nem hiszem,túl sok a bizonyíték az ellenkezőjére.
Viszont,hogy Isten fia,Máriaszűzen szülte meg őt, "Istennek Szent Anyja" haha na ez tényleg baromság. Ahogy a kereszténység nagyrésze is az.
Hiszek abban,hogy Jézus létezett,de maximum próféta volt. Isten csak egy van. És mindannyian a "gyermekei" vagyunk. Valóban sok dolog sántít a vallásokkal kapcsolatban és a vakhitet sem tartom jobbnak az ateizmusnál. De rosszabbnak se. Mindkét félen ott a szemellenző.
De aki az ősrobbanásban hisz,valamint abban,hogy nem létezik egy erő,hatalom (Isten) aki(ami) felettünk áll az már sajnálatos. A tudomány is elismeri "Isten" létezését,csak természetnek hívja. Igenis van egy erő ami felettünk áll és irányitja az életünket,tökmindegy minek hívjuk. Csak sok ember egója nem képes elfogadni,hogy nem mi vagyunk a a létezés csúcsa,aztán látjuk is merre tart a társadalmunk.

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2021.01.25. 18:34:10

@Arch911:

A te érvelési hibád a személyes kétely
a.te.ervelesi.hibad.hu/szemelyes-ketely

Az ateizmus és a teizmus azonos emberi butaság, akárcsak az ősrobbanás. Kinőhető.

ZombiJézuska bárhogyan is fáj neked, sajnos kitalált mesealak és mint látod még annak sem eredeti, hanem koppintott, plagizált. Nőj fel azt javaslom!

Ja és vedd meg és olvasd el ezt a könyvemet, ha tudni és nem hinni akarsz:

dibook.hu/konyv/trukkos-mem

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2023.08.07. 15:04:14

strangenotions.com/horus-manure/

Hórusztrágya: A Jézus/Hórusz kapcsolat leleplezése

Sok ateista, újpogány és a kereszténység más hitetlenjei azt állítják, hogy Jézus Krisztus történetét korábbi mitológiákból kölcsönözték. Az utóbbi években egyre több szó esik arról, hogy Jézus az egyiptomi istenen, Hóruszon alapul.

Ki volt Hórusz?
Hórusz az ókori egyiptomi vallás egyik legrégebbi feljegyzett istensége. Gyakran sólyomként vagy sólyomfejű emberként ábrázolták, Hóruszt a nap és a háború istenének hitték. Kezdetben helyi istenként jelent meg, de idővel az ókori egyiptomiak azt hitték, hogy az uralkodó fáraó Hórusz megnyilvánulása (vö. Encyclopedia Britannica, "Hórusz").

Mi a helyzet Jézussal?
A Jézussal kapcsolatos szkeptikus állítások nem mindig ugyanazok. Egyes változatokban meggyőző tanító volt, akinek követői később korábbi istenalakok aspektusainak átvételével próbálták isteníteni, míg másokban csupán mítoszok ötvözete, és valójában soha nem is létezett. Mindkét változat megpróbálja bizonyítani, hogy a Krisztus életéről szóló evangéliumi beszámolók lenyúlások.

A 2008-as Religulous című dokumentumfilmben (amelynek neve a vallás és anevetséges kombinációja) az egykori komikus és politikai kommentátor, Bill Maher szembesít egy felkészületlen keresztényt ezzel az állítással. Itt van egy része az interakciójuknak.
Bill Maher: De a Jézus-történet nem volt eredeti.

Keresztény ember: Hogyan?

Maher: 1280-ban íródott, a Halottak Könyve leír egy Istent, Hóruszt. Hórusz Ozirisz isten fia, szűz anyától született. Egy folyóban keresztelte meg Keresztelő Anup, akit később lefejeztek. Jézushoz hasonlóan Hórusz is megkísértet, miközben egyedül volt a pusztában, betegeket és vakokat gyógyított, démonokat űzött ki, és a vízen járt. Feltámasztotta Asar-t a halálból. Az "Asar" jelentése "Lázár". Ó, igen, neki is volt tizenkét tanítványa. Igen, Hóruszt feszítették keresztre, és három nap múlva két nő bejelentette, hogy Hórusz, az emberiség megmentője feltámadt.

...
süti beállítások módosítása