Logika, Helyes ÉrvelésTan, Mítoszirtás és Hit-Eltérítés sok Humorral

Világnézet

Világnézet

Ateisták jellemző dogmái

2012. november 20. - IGe

 

Ateizmus definíciója:  Az ateizmus frappáns tudományfilozófia meghatározással nem más mint Rudolf Carnap-i értelemben vett Babig-tagadás.

Magát az ateizmust is a judeo-kaotikusok terjesztették el a mai formájában, mert rájöttek, arra amit ma gerilla marketingnek hívunk. Ha az ellenzők is "Isten"-eznek, az csak jó ... mert REKLÁM. Ezért nem is kell rajta csodálkozni, hogy a nyílvaló valóságot tagadó laposföldesek szintjén vannak. 

dogma-is-bullshit1.jpg

 

Az ateizmus is hit? Milyen dogmákban hisznek az ateisták? Tudom fura és önellentmondásosnak látszó a kérdés, pedig nem az. A látszólagos önellentmondások feloldhatóak. Ugyanis egy olyan eszmerendszer, aminek logikátlan, vagy következetlen elvei vannak, azt biztosnak jelentik ki és kitartanak mellette bármilyen észérv ellenére, az bizony dogmatikus. Azt is tudom és el is ismerem, hogy az "Ateisták jellemző rögeszméi" cím sokkal jobb lenne, mármint a pszichológiai tudománya szempontjából, de az istenhitek jellemző dogmatikus voltával való párhuzam jelzése miatt még is ez maradt.

Egyébként meg az ateizmus, mint ideológia teljesen felesleges tudományosan. Hiszen a racionalizmus és a scientizmus is kizárja a kitalált "Istenek" valóságosságát és azokat és egyházaikat a valláskritika kellő képen kritizálja és elítéli. A tudományfilozófia, meg kiveszi a logikai alapot alóluk. 

kakukkos_ora.jpg

Eddig a következő ateistákra jellemző dogmákat leltem, amit tőlük idézek:

 1. "Az ateisták nem hisznek Istenben vagy istenekben. Ennyi."
 2. "Isten egyértelműen kívül fekszik a tudomány hatókörén. Nem lehet sem bizonyítani, sem cáfolni."
 3. "Az ateizmus nem hit, ezért dogmái sincsenek."
 4.  "Az agnoszticizmus az ateizmus egyik ága. Gyenge ateizmus"
 5. "Semmiféle Isten nem létezik"
 6. "Isten egy falszifikálhatatlan és teljességgel vizsgálhatatlan dolog"
 7. "vallástalan = ateista"
 8. "Az ateizmus olyan mint a nem-bélyeggyűjtés. Tehát ezért nem lehetnek dogmái"
 9. "Az ateizmus egy vallás? Akkor ennyi erővel az egészség egy betegség!"
 10. "Ha nem hiszel Istenben, nincs más lehetőség, akkor ateista vagy."
 11. " Nincs Isten" .... de azért más bizonyítsa be, hogy van.
 12. "Ateizmus az Istenbe vetett hit hiánya."
 13. "hit : Személyes meggyőződés egy személyről, közösségről, tanról, elvről, vallásról. " 

 20200611_majmu-headermod3-vagott.jpg

Elemzések:

Azaz van-e értelme egy gyűjtőfogalom létezését tagadni?

"Az ateisták nem hisznek Istenben vagy istenekben. Ennyi."; A zen-buddhisták nem hisznek Istenben vagy istenekben. A tao követői nem hisznek Istenben vagy istenekben.  A konfucionisták nem hisznek Istenben vagy istenekben. A panteisták nem hisznek Istenben vagy istenekben. A szabadgondolkodók nem hisznek Istenben vagy istenekben. stb  és ettől még nem ateisták. Tehát ez nem elégséges ismérv az ateizmusra, mert összekeverhető sok más egyébbel.

"Isten egyértelműen kívül fekszik a tudomány hatókörén. Nem lehet sem bizonyítani, sem cáfolni."; Ez egy körbezárt logika, vagy körkörös logika ( Petitio principii ). Ami bizony logikai hibának számít és nem elfogadható érvelés. Hasonló, mint a biblia sem lesz attól igaz, mert az írja magáról, hogy minden szava igaz.

"Az ateizmus nem hit, ezért dogmái sincsenek."; A dogmatikus elvek, vagy gondolkozásmód, nem csak a vallások sajátossága, tehát ez nem lenne elégséges feltétel. Másrészt sokszor hivatkoznak az ateisták például a taoizmusra és a buddhizmusra, mint ateista vallásokra. Tehát a hit és a vallás ezek szerint még sem kizárói okai az ateizmusnak. Már csak azért sem, mert szerte a világban léteznek államilag elismert ateista egyházak és vallások. Hazánkban is több ateista egyház indult. példa1 példa2 példa3  példa4

"Az agnoszticizmus az ateizmus egyik ága. Gyenge ateizmus"; Az agnosztikus fogalom eleve egy ugratás egy vicc eredménye, ami "semmit tudót" jelentene nyers fordításban. Sokan persze ezt úgy akarják értelmezni, mint a semleges álláspontot. Amennyiben az lenne, akkor sem tagozódhatna be az ateizmus alá, attól el kellene különülnie. Viszont ennek van egy másik fő akadálya is. A semleges álláspont nem ateizmus. Ahhoz egyértelmű szembeszegülés, tagadás szükségeltetik. Azon is el kellene gondolkozni, hogy maga az agnoszticizmus fogalom legelőször egy metafizikai, azaz áltudományos ülésen hangzott el.

"Semmiféle Isten nem létezik"; Itt ha egyben vizsgálnánk, akkor lenne egy ellentmondás a 2-es ponttal. Mert amit nem lehet cáfolni, akkor azt ne is próbálják megcáfolni. Persze van itt más gond is. Eleve kizár bármilyen tudományos elven létrejött, vagy létrejövő "Isten" definíciót. Amivel az emberiség történelmében már igen sokan próbálkoztak. Ezek az úgynevezett istenérvek. A fő probléma viszont a "létezés" szóval való metafizikai bánásmód. Mert konkrét racionális érvelésnél, Zeusz például egyértelműen létezik, mint a görög vallás fő Istenalakja, Istene. Vagy még érthetőbben, Micimackó is létezik, mint irodalmi és rajzfilm alak.

"Isten egy falszifikálhatatlan és teljességgel vizsgálhatatlan dolog"; Ez majdnem, de mégsem teljesen azonos a 2-es pontban lévő ateista dogmával, csak itt nincs belekeverve a tudományos módszertan. Ezért más megfogalmazásban válaszolok rá. - Hogyan tudod eldönteni, hogy vizsgálhatatlan, ha nem is tudod, hogy mit kellene vizsgálni? (DEFINIÁLATLANSÁG!!!!)

"vallástalan = ateista";  Ebből egyből olyan következtetésekre lehetne jutni, hogy mindenki ateistának születik. Ami persze, hogy valótlan és badarság. Közelebb járna a valósághoz, de az sem teljesen igaz, ha minden újszülöttet szabadgondolkodónak állítanánk. A bibi ebben az esetben azzal van, hogy ilyenkor még nagy valósínűséggel nem gondolkoznak.

"Az ateizmus olyan mint a nem-bélyeggyűjtés. Tehát ezért nem lehetnek dogmái": Az is egy ateista dogma hogy az ateizmus, csak valaminek a nem művelése lenne. Mert akkor ugyebár azonos logikai elven, Zeusz nem-tagadása egyenlő lehetne a teizmussal. Továbbá a nem-bélyeggyűjtés behelyettesítve ugyebár nem-Istenezést jelent. Az ateisták meg nagyon is Isteneznek. Isten a gondokozásuk középpontjában van.

"Az ateizmus egy vallás? Akkor ennyi erővel az egészség egy betegség!" :   Nem azért vallásosak az ateisták nagy része, amit nem tesznek, hanem azért amit tesznek. Például ateista egyházakat alapítanak, ateista isteneket tisztelnek, ateista szertartásokat tartanak stb.

"Ha nem hiszel Istenben, nincs más lehetőség, akkor ateista vagy." : Az egy hamis dilemma, hogy csak a monoteizmus és ateizmus közül lehetne választani és nincs is más lehetőség. Ez egy bugyutaság. A hamis dilemma egy olyan érvelési hiba, amely úgy állítja be a vitát, mintha csak két alternatíva létezne, mikor valójában több, nem mérlegelt választási lehetőség is van.
a.te.ervelesi.hibad.hu/hamis-dilemma
hu.wikipedia.org/wiki/Hamis_dilemma
www.szabadgondolkodo.hu/szkeptikus/szotar/hamisdilemma.php

" Nincs Isten" .... de azért más bizonyítsa be, hogy van. :  Sok ateista kijelenti, hogy "Nincs Isten". Tény, hogy kijelentenek, leírnak ilyet. Ez viszont egy kijelentés és a kijelentőnek kell igazolni kijelentése igazát és nem másnak, aki nem tett semmiféle kijelentést.  https://a.te.ervelesi.hibad.hu/bizonyitasi-kenyszer-atharitasa

 "Ateizmus az Istenbe vetett hit hiánya." : Valaminek a nem léte problematika.  Karakutty létezésébe vetett hit hiánya lenne az akarakuttyizmus? - de hiszen akkor az ateisták valójában akarakuttyisták. Továbbá végtelen számú lehetőség olyan dolgokra, amiről nem is tudnak és éppen ezért a benne lévő hit hiányában szenvednek. 

Egy ateista szerint : Hit : " Személyes meggyőződés egy személyről, közösségről, tanról, elvről, vallásról. "  - de az ateisták kivételek?   A leírás szerint akkor az ateizmus hit, mert személyes meggyőződés egy tanról, elvről.

 

Plusz gondolatok az ateizmusról és az ateistákról

 

hófehérke.jpeg

Isten nem létezik : Hófehérke nem létezik.
Istenek nem léteznek : Mesehősök nem léteznek

(Hát Nooooooóóómális!?)

A fentiek azért ateizmusra jellemző dogmák, mert az ateisták nem tudják elismerni, hogy ezek következetlenek, nem valósak és csak látszólagos érvelések. Pedig egyértelműen azok. Észre sem veszik benne a logikai hibákat. Ha elismernék, akkor csak egyszerű tévedés lenne. A könnyen cáfolható további magyarázataikkal az ateisták ilyen tekintetben dettó az istenhívők színvonalán vannak. Amelyekből itt a végén majd melléklet formában fel is hozok néhány példát.

 

ateista_felresiklas.jpg

Amennyiben előkerülnek még más ateista dogmák is, akkor azzal kiegészítem, pontosítom írásomat. Természetesen ellenérveket is elfogadok, ha azok tényleg következetesek. Bár egyre többen vannak azon az állásponton, hogy az Istenhez hasonlóan nagybetűvel írva, az Ateizmus sem más, mint egy nagy Marhaság.

"Ateista ember nem is létezhet, mivel mindenki hisz valamiben."
ennek kb. ennyi értelme van:
Istenhívő ember nem is létezik, mivel mindenki ateista valamely Isten tekintetében."

 

Az ateizmusra egyébként azért még szükség van, akkor is ha hülyeség. Mert alkalmas lehet arra, hogy ez a két hülyeség, tehát a teizmus és az ateizmus kioltsa egymást. Amely folyamat bekövetkeztével a józan ész és a szabad gondolkozás végre nagyobb teret kaphat.

"szabadgondolkodó; - olyan személy, aki a dolgokról való véleményét a hagyománytól, tekintélytől és különböző dogmáktól függetlenül, elfogulatlanul alakítja ki."

"Istennek a gondolkodás középpontjába állítása - úgy teista, mint ateista oldalon - számomra is valamilyen gondolkodástörténeti félresiklásnak tűnik." - Milibák Eszter

ateizmus_hulyeseg_a_negyzeten.jpg

Melléklet  ateista kifogások és azok kezelése az itt leírtak kapcsán:

Kifogás1; "Nem tudsz dogmát felmutatni ilyen szempontból, mert az ateistáknak nincsen semmilyen olyan szerveződése, amely minden ateista nevében nyilatkozta, és az általad dogmáknak definiált tételeket rögzítené. Ergo, amikor hogy kijelented, hogy nesze, itt egy ateista dogma, nagy valószínűséggel egy olyan "dogmát" találsz, amivel nem biztos, hogy minden ateista egyetért."

Kezelés 1; Nézd csak egy szócsere és így is igaz: Nem tudsz dogmát felmutatni ilyen szempontból, mert az istenhívőknek nincsen semmilyen olyan szerveződése, amely minden istenhívő nevében nyilatkozta, és az általad dogmáknak definiált tételeket rögzítené. Ergo, amikor hogy kijelented, hogy nesze, itt egy istenhívő dogma, nagy valószínűséggel egy olyan "dogmát" találsz, amivel nem biztos, hogy minden istenhívő egyetért.

Ráadásul nem is kell minden ateistának egyetértenie. Hiszen a cím ez: JELLEMZŐ

A dogma fő ismérve az ateistáknál azért az, hogy nem lehet vitatni az "ateizmus" hibás definícióját.

Ezért egy ilyen képet kiérdemelnek:

ateista_majom.jpg

Meg egy tudományfilozófiailag helyes ateizmus definíciót is:

feliratozasra3.jpg

A bejegyzés trackback címe:

https://vilagnezet.blog.hu/api/trackback/id/tr584916736

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Ateizmus mint tagadásvallás képekben 2018.05.19. 17:34:27

  Isten = gyűjtőfogalom 1. emberek által teremtett fő mítoszlények 2. egy kényszerképzet                                                                 ...

Trackback: Anti ateizmus 2017.12.12. 10:12:03

Ateizmus az hülyeség. Az anti teizmus viszont ellenben értelmes. ... és van az anti ateizmus, ami ráébreszt a kettő közti különbségre.

Trackback: A hivők, vagy a nem hívők vannak többen? 2012.11.25. 11:10:02

Sokszor elhangzik, szerintem sokakat megtévesztő ideológiai propagandaként, hogy a hívők vannak többen. Nekem ez sehogyan sem logikus. Skót Olsen karikaturái Eléggé fura ugyan is például, hogy egyesek elvei alapján a bibliában állítólag ellenségek...

Trackback: Ateizmus, P-DOX megfogalmazásban 2012.11.23. 18:53:22

Avagy minden hívőről bebizonyítható, hogy ateista és minden ateista hívő is egyben. Az ateizmus azon nézetek összefoglaló neve, melyek elvetik az istenek létezését, vagy legalább is nem tartják azt valószínűnek. Az ateizmusnak két fő változata léte...

Trackback: Agnosztikusok buta emberek 2012.11.23. 18:52:05

Az agnoszticizmus tehát buta embereknek való világnézet, akik gyávák is hozzá, hogy nyíltan vállalják valódi nézeteiket. Inkább elmossák egy szinte semmi értelmeset sem jelentő, vicces eredetű szóba. A fogalmat 1876-ban a Metafizikai Társaság ülé...

Trackback: Richard Dawkins az ateisták pápája 2012.11.23. 18:49:44

Isten egyértelműen kívül fekszik a tudomány hatókörén? Nem lehet sem bizonyítani, sem cáfolni? Gondolkozzunk csak! Dawkins az ateisták pápája eljutott valameddig "Isten" tudományos definíciójának meghatározásában, de aztán meg is torpant. Azt már ...

Trackback: Ateizmus is Marhaság 2012.11.23. 18:47:15

Kitalálok valami nyilvánvaló Marha-ságot az Isten-ségekhez hasonlóan. Nagy "M"-mel, mert ebből csak egy van. Ezt a Marhaságot sokat tagadják. Mi értelme van nyilvánvaló Marhaságot tagadni? Tudományos és logikus szempontból semmi értelme.  Legye...

Trackback: Ateista egyházak Magyarországon is? 2012.11.23. 18:46:44

A világban már számos ateista egyház működik és már több hazai szervezkedés is elindult. Az ideológiai egyensúlynak mindenképpen jót tenne, ha minél előbb lennének. "Az angol és amerikai hirdetések, illetve a svájcban visszautasított plakátok után most...

Trackback: Kötelező hinnem? 2012.11.23. 13:16:30

Előzmény itt. Egy megrögzött ateista blog-olvasó juttatott el kérdéseket az Államhit, akár akarod, akár nem poszthoz:   "Ateistaként sokat gondolkodtam már az alábbi kérdéseken, kérem, ha valaki meg tudja válaszolni őket, tegye meg számomra: ...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2012.11.20. 20:22:22

gyakori kéérdéések.hu

Régi szokásom, hogy az ilyen viták eredményeképpen írni szoktam blogbejegyzéseket. Ezt most is megtettem. Amit még bármikor bővíthetek, pontosíthatok is. Majd berakom az itteni vita linkjét is a végére. Természetesen vitázni is lehet vele. Aki hibát lel benne, és tényleges hiba, akkor kijavítom.

Ateisták jellemző dogmái
vilagnezet.blog.hu/2012/11/20/ateistak_jellemzo_dogmai

[c] 2012.11.20. 20:30:20

"Ez egy körbezárt logika, vagy körkörös logika."
Én nem látom az idézett "dogmában" a körkörösséget

annagramma · http://rezfaszubagoly.blog.hu 2012.11.20. 21:23:01

Sajnos nem bírom megállni véleménynyilvánítás nélkül: rettentően igénytelen ez a cikk (egy továbbit sikerült elolvasnom: az is). Hiányzik bele egy kis intelligencia. Ha az egyik demagógia a másik demagógiát.. szóval attól jobb semmi nem lesz. (A cikkíró nem látja, hogy a vélt vagy valós önellentmondások erőszakos, ám jobbára színvonaltalan bizonygatásának próbálkozásai között maga is önellentmondásokban végzi? És ez csak egy, a cikk -- a téma mélységével nem éppen arányos -- hosszának hatszorosában lehetne részletezni...) Kimondottan károsnak érzem ezt itt.

Alfonz64 2012.11.21. 09:18:20

Az ateizmusnak is több ága van leszen szíves utána olvasni mielőtt badarságokat ír a cikk írója. :)

hu.wikipedia.org/wiki/Ateizmus

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2012.11.21. 09:44:46

@Alfonz64: A magyar wikipédia világnézeti szócikkei = papnevelde wc falán lévő firkák

mizie 2012.11.21. 10:35:57

A blog témája alapvetően szórakoztató és érdekes lehetne, ha az írója nem lenne ennyire igénytelen mind gondolatban, mind írásban.

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2012.11.21. 10:44:05

@mizie: Konkrétum??? Az nincs. Ez az igazi igénytelenség.

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2012.11.21. 11:19:40

Vitarészlet:
www.facebook.com/Wblog/posts/514171081935830?comment_id=6116562&notif_t=share_comment

Koszper Gábor "A zen-buddhisták nem hisznek Istenben vagy istenekben. A tao követői nem hisznek Istenben vagy istenekben. A konfucionisták nem hisznek Istenben vagy istenekben. A panteisták nem hisznek Istenben vagy istenekben. A szabadgondolkodók nem hisznek Istenben vagy istenekben. stb és ettől még nem ateisták. Tehát ez nem elégséges ismérv az ateizmusra, mert összekeverhető sok más egyébbel."

Már bocs, de ez a lol kategória. De, pontosan azt jelenti, hogy ők ateisták. Pl. a joruba nép vallása is egy ateista vallás. Ahogyan a kereszténység egy monoteista vallás. Az ógörögök vallása pedig politeista vallás volt. Ez ilyen egyszerű. Aki máshogy használja az ateista szót, az rosszul használja, mert ezt jelenti a szó.

""Isten egyértelműen kívül fekszik a tudomány hatókörén. Nem lehet sem bizonyítani, sem cáfolni."; Ez egy körbezárt logika, vagy körkörös logika. Ami bizony logikai hibának számít és nem elfogadható érvelés. Hasonló, mint a biblia sem lesz attól igaz, mert az írja magáról, hogy minden szava igaz."

Láthatnék egy levezetést? Ez egy állítás, nem érvelés. Nem következtet semmiből semmit. Egyébként szerintem lehetne cáfolni Isten létét, amint valaki definiálná, hogy mit ért a szó alatt.

""Az ateizmus nem hit, ezért dogmái sincsenek."; A dogmatikus elvek, vagy gondolkozásmód, nem csak a vallások sajátossága, tehát ez nem lenne elégséges feltétel. Másrészt sokszor hivatkoznak az ateisták például a taoizmusra és a buddhizmusra, mint ateista vallásokra. Tehát a hit és a vallás ezek szerint még sem kizárói okai az ateizmusnak. Már csak azért sem, mert szerte a világban léteznek államilag elismert ateista egyházak és vallások. Hazánkban is több ateista egyház indult."

Ez kiválóan bizonyítja, hogy az ateizmusnak nincsenek dogmái, mert különböző vallások dogmái is alkalmazhatóak rá. De egyébként egy gondolatkísérlettel is bemutatható, hogy az ateizmusnak nincsenek dogmái.

""Az agnoszticizmus az ateizmus egyik ága"; Az agnosztikus fogalom eleve egy ugratás egy vicc eredménye, ami "semmit tudót" jelentene nyers fordításban. Sokan persze ezt úgy akarják értelmezni, mint a semleges álláspontot. Amennyiben az lenne, akkor sem tagozódhatna be az ateizmus alá, attól el kellene különülnie. Viszont ennek van egy másik fő akadálya is. A semleges álláspont nem ateizmus. Ahhoz egyértelmű szembeszegülés, tagadás szükségeltetik."

Ezt nem tudom, ki mondta, mert hülyeség. Az ateizmus istenben való hit hiányát jelenti, az agnoszticizmus pedig a tudás hiányáról szól. Ez két párhuzamos dolog.

""Semmiféle Isten nem létezik"; Itt ha egyben vizsgálnánk, akkor lenne egy ellentmondás a 2-es ponttal. Mert amit nem lehet cáfolni, akkor azt ne is próbálják megcáfolni. Persze van itt más gond is. Eleve kizár bármilyen tudományos elven létrejött, vagy létrejövő "Isten" definíciót. Amivel az emberiség történelmében már igen sokan próbálkoztak. Ezek az úgynevezett istenérvek. A fő probléma viszont a "létezés" szóval való metafizikai bánásmód. Mert konkrét racionális érvelésnél, Zeusz például egyértelműen létezik, mint a görög vallás fő Istenalakja, Istene. Vagy még érthetőbben, Micimackó is létezik, mint irodalmi és rajzfilm alak."

Ezt valamelyik ateista állítja, valamelyik nem. Az előző pontban volt szó az agnoszticizmusról. Innentől kezdve talán elég nyilvánvaló, hogy az agnosztikus ateisták nem állítják ezt. Én speciel állítom.

""Isten egy falszifikálhatatlan és teljességgel vizsgálhatatlan dolog"; Ez majdnem, de mégsem teljesen azonos a 2-es pontban lévő ateista dogmával, csak itt nincs belekeverve a tudományos módszertan. Ezért más megfogalmazásban válaszolok rá. - Hogyan tudod eldönteni, hogy vizsgálhatatlan, ha nem is tudod, hogy mit kellene vizsgálni? (DEFINIÁLATLANSÁG!!!!)"

Hát, addig falszifikálhatatlan, amíg nem ad róla senki egy jó definíciót. Ez nem dogma, ez egy történeti tény.

Én úgy látom, hogy elég sok szót pocsékoltál ebben a blogban olyan dolgokra, amik két szóval elintézhetőek.

VÁLASZ:

Szórakoztató Valláskritika Koszper Gábor: 1. Miért nem lépsz túl ezen a kicsinyességen? Legyen mindenki ateista, aki nem hisz Zeuszban. 2. A levezetés ott van a szövegben egy link mögött. 3. Te mondsz ellen önmagadnak, ha elfogadsz "ateista vallásokat". Mert sok olyan vallás van, amely például attól még dogmatikus, hogy nincs benne semmiféle Isten. Sőt világteremtő lényekkel, vagy energiával operáló vallások is vannak. 4. Azért mert valaki vaniliafagylattalan, nem lesz automatikusan csokifagyi fan. 5. Dawkins: "Isten létezik..." írásokkal mit kezdesz? :-) 5. Aham a felfoghatatlanság az ami a legkönnyebben felfogható. Logikus? Vagy még sem? :-) 6. El is intézlek két szóval: kispályás vagy
körülbelül egy perce · Szerkesztve · Tetszik

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2012.11.21. 11:31:45

Anne Freaks Ez aranyos. A wikipédia egyenlő a falfirkákkal, de amit te idekanyarítottál az megkérdőjelezhetetlen tény? Ezzel csak az a baj, hogy se én, se az ateista ismerőseim nem értünk egyet a "cikkeddel" (ha lehet annak nevezni), sőt, nem nagyon tudtunk rájönni, hogy milyen forrásból húztad elő ezt a sok hülyeséget. Folyamatosan úgy dobálózol az ateista szóval, hogy nem tudod mit jelent és milyen emberek vannak mögötte. Szerintem ebből egyértelműen leszűrhető, hogy melyikünknek vannak fixált képzetei.

Szórakoztató Valláskritika Anne Freaks: Ezért ateista dogmák ezek, mert az ateisták nem tudják elismerni, hogy logikátlanok. Ha elismernék, akkor csak egyszerű tévedés lenne.

Hunor Levente 2012.11.21. 11:59:13

Ebbe beleolvasni is sok volt.

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2012.11.21. 12:14:46

Anne Freaks News flash: de igen, egyenlő. Nem tudom mivel kevered, de a cikk kuszasága és értelmetlensége alapján nem is különösebben érdekel.

Szórakoztató Valláskritika Könnyen cáfollak a saját példámmal. Szabadgondolkodó vagyok és több vallást, egyházat is alapítottam. Egyik sem Istenhívő vallás, vagy egyház. Az ateizmust ugyanolyan emberi butaságnak tartom, mint bármely teizmust -Na most akkor mi is vagyok én?

Aszpartám 2012.11.21. 12:30:15

"Hogyan tudod eldönteni, hogy vizsgálhatatlan, ha nem is tudod, hogy mit kellene vizsgálni? (DEFINIÁLATLANSÁG!!!!)"

Ezek szerint nem tudjuk milyen Istent is kéne vizsgálni. Akkor mi értelme azt mondani, hogy van, vagy nincs Isten, ha azt se lehet tudni hogy ezalatt mit értünk?

Az ateizmus kérdésének boncolgatása eléggé értelmetlen téma, nem az -izmusok körülírása a dolog lényege, hanem Isten adott formájának létezése/nemlétezése. Én például azt mondom, hogy a keresztény hagyomány Istene létezik, mégpedig mitológiai alakként és hitrendszerbéli szereplőként számos ember gondolataiban, gyakorlatilag egy mém. Ezen túl, a fizikai valósághoz természetesen semmi köze - nem is lenne értelmezhető, a ráakasztott tulajdonságokkal (mindenhatóság, teremtés, örökkévalóság), mivel ezek a fogalmak hasonlóan mémek, a valóságban értelmezhetetlenek (ez utóbbi kettő főleg a kvantummechanika születése óta).

Én ezek alapján sok ember számára ateista vagyok - magam számára is. De nem mondom ki, hogy "nincs Isten", mert ez így értelmetlen.

mizie 2012.11.21. 13:21:57

@vilagnezet.blog.hu: Ne haragudj, hogy nem elemzem mondatról mondatra a szöveget. Nyögvenyelős, csikorgó következtetések, sommás nem alátámasztott összegzések, de leginkább az a probléma, hogy egy érdekes témát ennyire unalmasan dolgozol fel.

A te blogod, felőlem úgy csinálod ahogy akarod, de ha körbekommenteled a címlapos blogokat ezzel a cikkel, akkor nem ér megsértődni, ha elolvassák és többeknek nem tetszik...

Budapesti Szexipari Vállalat 2012.11.21. 14:51:38

Pedig valóban mindenki ateistának születik.
Csak aztán a hülyébbekbe más hülyék belenevelik az istenhitet.

Az értelmesebbjébe azért nem lehet, még ha próbálkoznak is vele.

stark (a fideszre szavaztam 2010ben) 2012.11.21. 19:58:38

Ez a cikk több szempontból nevetséges.

Nem tudsz dogmát felmutatni ilyen szempontból, mert az ateistáknak nincsen semmilyen olyan szerveződése, amely minden ateista nevében nyilatkozta, és az általad dogmáknak definiált tételeket rögzítené. Ergo, amikor hogy kijelented, hogy nesze, itt egy ateista dogma, nagy valószínűséggel egy olyan "dogmát" találsz, amivel nem biztos, hogy minden ateista egyetért.

Ez olyan, mintha a kereszténységet en block baszogatnád a katolikus Szentháromság dogmatikus felfogása miatt, holott nem minden keresztény hit kezeli Jézust isteni lényként (unitáriusok...), illetve nem mind ugyanúgy értékelik a szentháromságot.

Maga a dogmatikusság pont ott bukik meg, hogy a dogmában való hit követeli a bizonyítékok figyelmen kívül hagyását, márpedig a legtöbb ateista pont hogy bizonyítékot szeretne látni Isten/az istenek létére... egy bizonyítékot kérő álláspontot pedig azért hadd ne minősítsünk már át dogmává...

""Isten egyértelműen kívül fekszik a tudomány hatókörén. Nem lehet sem bizonyítani, sem cáfolni.""

Ez egyáltalán nem körkörös érvelés. Az lenne körkörös érvelés, ha azt mondanám, hogy "azért nem létezik Isten, mert képzeletbeli".

""Az ateizmus nem hit, ezért dogmái sincsenek."; A dogmatikus elvek, vagy gondolkozásmód, nem csak a vallások sajátossága, tehát ez nem lenne elégséges feltétel. Másrészt sokszor hivatkoznak az ateisták például a taoizmusra és a buddhizmusra, mint ateista vallásokra. Tehát a hit és a vallás ezek szerint még sem kizárói okai az ateizmusnak. Már csak azért sem, mert szerte a világban léteznek államilag elismert ateista egyházak és vallások. Hazánkban is több ateista egyház indult."

Az tök jó, hogy ezt kifejted, de ez mégis miért is jelenti azt, hogy akkor az ateizmus dogmatikus? A dogma nem azért lesz dogma, mert egy egyház mondja ki - bár nagyon úgy néz ki, hogy te azt hiszed - hanem azért, mert:

1. Nincs mögötte elfogadható indoklás a miértre.
2. Tekintély védi.
3. Megkérdőjelezhetetlen.
4. Vizsgálni sem szabad.

Ezeknek speciel semmi nem felel meg a te felsorolásodból...

"Az agnoszticizmus az ateizmus egyik ága"

Pontosan erről beszéltem az előbb... én ateista vagyok, és soha a büdös életben nem hittem, vagy állítottam, hogy az agnoszticizmus az ateista lenne...
Ergo, egy olyan dogmát kérsz rajtam számon ebben a cikkben, amiben én nem is hittem...
Egyébként ha minden ateista tagadhatatlanul hinné, hogy az agnosztikusok is közéjük tartoznak, és hallani sem akarnának az ellenkezőjéről, akkor az tényleg dogma lenne.

"Isten egy falszifikálhatatlan és teljességgel vizsgálhatatlan dolog"
"Ez majdnem, de mégsem teljesen azonos a 2-es pontban lévő ateista dogmával, csak itt nincs belekeverve a tudományos módszertan"

Na erről beszéltem... már alapvetően a 2-es pontod is egy irgalmatlan ökörség volt - mert ugye nem körkörös érvelés, amit annak kiáltasz ki - az ebben a pontban felbukkanó érvek még butábbak.
Egyrészt, arról nem igazán az ateizmus tehet, hogy az Isten/istenek fogalma nagyon gyérül van definiálva.
Másodszor, ha valaminek már a definíciója is homályos, az egyértelműen falszifikálhatatlan, és vizsgálhatatlan - mert ugye a homályos fogalom miatt képtelenség akármit is ellenőrizni.

A saját lábadba lősz.

"Ebből egyből olyan következtetésekre lehetne jutni, hogy mindenki ateistának születik. Ami persze, hogy valótlan és badarság."

Miért valótlan és miért badarság? Indokold meg, vagy ez a kijelentésed is "dogma". (Nem, persze hogy nem gondolom ezt komolyan, csak neked szeretném megvillantani, hogy miért hülyeség nagyvonalúan bánni ezzel a szóval).

"Ezért ateista dogmák ezek, mert az ateisták nem tudják elismerni, hogy következetlenek és nem valós, csak látszólagos érvelések."

Hát ha az ateisták tényleg úgy gondolkodnának, ahogy te itt tálalod, akkor tényleg látszólagos érvelések lennének ezek, csak te itt árnyékboxolsz egy kövéret...

"Észre sem veszik benne a logikai hibákat."

Ahogy te sem ebben a fenti förmedvényben.

Értem én, mit akarsz csinálni, és egyet is értek vele, nincs fontosabb annál, mint hogy az emberi gondolkodás mentes legyen a dogmáktól.

Csak az a baj, hogy te ezt kurva rosszul csinálod. Egy kicsit olvass bele jobban a témakörbe, mert ez kritikán aluli.

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2012.11.22. 07:43:21

@stark:

Nézd csak egy szócsere és így is igaz:

Nem tudsz dogmát felmutatni ilyen szempontból, mert az istenhívőknek nincsen semmilyen olyan szerveződése, amely minden istenhívő nevében nyilatkozta, és az általad dogmáknak definiált tételeket rögzítené. Ergo, amikor hogy kijelented, hogy nesze, itt egy istenhívő dogma, nagy valószínűséggel egy olyan "dogmát" találsz, amivel nem biztos, hogy minden istenhívő egyetért.

Nem is kell minden ateistának egyetértenie. Hiszen a cím ez: JELLEMZŐ

A kettes pontban az ateisták kiemelten figyelmen kívül hagyják a bizonyítékokat, de a többi pont esetén is.

De körkörös érvelés, mert akkor amit nem lehet azt még is definiáltad és vizsgáltad.

"1. Nincs mögötte elfogadható indoklás a miértre.
2. Tekintély védi.
3. Megkérdőjelezhetetlen.
4. Vizsgálni sem szabad."

A 2-es pont esetén ez mind egyértelműen teljesül.

Az agnosztikus besorolásban valóban nagyobb a megosztottság az ateisták között, de ettől még nagyon is jellemző rájuk.

Köszönöm, hogy megerősítetted, hogy az ateisták ilyen tekintetben dettó az istenhívők színvonalán vannak.

stark (a fideszre szavaztam 2010ben) 2012.11.22. 11:47:58

@vilagnezet.blog.hu:

"Nézd csak egy szócsere és így is igaz:

Nem tudsz dogmát felmutatni ilyen szempontból, mert az istenhívőknek nincsen semmilyen olyan szerveződése, amely minden istenhívő nevében nyilatkozta, és az általad dogmáknak definiált tételeket rögzítené. Ergo, amikor hogy kijelented, hogy nesze, itt egy istenhívő dogma, nagy valószínűséggel egy olyan "dogmát" találsz, amivel nem biztos, hogy minden istenhívő egyetért."

Tényleg? Tehát az istenhívő szerveknek semmi ilyen szerveződés nincs? A katolikusoknak (például) nincs szervezett egyházuk?

Akkor ki az a csúcsos sapkás német tag?

"Nem is kell minden ateistának egyetértenie. Hiszen a cím ez: JELLEMZŐ"

Végül is ez teljesen jogos.

"A kettes pontban az ateisták kiemelten figyelmen kívül hagyják a bizonyítékokat, de a többi pont esetén is."

Miféle bizonyítékokat?

"De körkörös érvelés, mert akkor amit nem lehet azt még is definiáltad és vizsgáltad."

Akkor nem körkörös érvelés, hanem ellentmondás... a kettő nem ugyanaz. Nézz utána.

""1. Nincs mögötte elfogadható indoklás a miértre.
2. Tekintély védi.
3. Megkérdőjelezhetetlen.
4. Vizsgálni sem szabad."

A 2-es pont esetén ez mind egyértelműen teljesül."

Tényleg? Pontosan minek/kinek a tekintélye védi? Ki nem engedi, hogy megkérdőjelezd? Ha egy ateista mégis megkérdőjelezi, melyik másik (fő)ateista kezdi basztatni érte? Hogy van ez védve?

Ha például azt mondom, hogy azért nem hiszek az Isten és az istenek létében, mert már kismillió istenhez imádkoztak a történelem hajnala óta, mindet fantasztikus, valószerűtlen állításokat felsorakoztató könyvekből/történetekből ismertek, amelyek nem csak hogy ellent mondanak egymásnak (ergo nem lehet mind igaz), hanem néhol mutálódtak, és egyistenhitek aztán többistenhitű egyházak tanai vitték tovább, csak más isten nevén, és emiatt számomra az egész hiteltelen, akkor az mégis miért alátámasztatlan, és dogmatikus?

Nem más mondta ezt nekem, nem védi senki tekintélye, tőlem meg lehet kérdőjelezni, csak mutass akkor egy hiteles Isten-észlelést, és tőlem akár addig vizsgálhatod ennek a valódiságát, amíg bele nem őrülsz... :D

Akkor ez miért is dogma?

"Az agnosztikus besorolásban valóban nagyobb a megosztottság az ateisták között, de ettől még nagyon is jellemző rájuk."

Azért hadd kérjek számon annyi tudományosságot, hogy mutass erre egy forrást... ha nem tudsz, akkor feltételeznem kell, hogy a saját elképzeléseid általánosítod, ami nem túl tudományos...

"Köszönöm, hogy megerősítetted, hogy az ateisták ilyen tekintetben dettó az istenhívők színvonalán vannak."

Köszönöm, hogy megerősítetted, hogy a témában továbbra is csak vakerálsz, és nagyon súlyosan nem érted, hogy mi is a probléma azzal, ha egy teljesen szervezetlen "hitet" úgy próbálsz vizsgálni, mint egy szervezett vallást (a tárgyi tévedéseidet nem említem)...

Elhiszem, hogy jó és valós képet kaphatsz a kereszténységről, vagy az iszlámról, ha írsz róluk egy A4-es oldalnyi szösszenetet, mivel szervezett, az al-vallások nagyon sok ponton egyetértenek, illetve saját Szent Könyvvel, parancsolatokkal, szokásokkal, és törvényekkel rendelkező vallásokról van szó.

Ne akard az ateizmust is ugyanúgy vizsgálni, mint azokat, mert tudománytalan.

stark (a fideszre szavaztam 2010ben) 2012.11.22. 11:52:02

Az az érzésem, hogy alapvetően tudománytalan a hozzáállásod a témához... nagyon úgy tűnik hogy előbb döntöd el, hogy valami hülyeség, és utána keresel bizonyítékot arra, hogy miért az...

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2012.11.22. 11:55:37

@stark: A válaszod pont egy jó példa a tudománytalanságra.

stark (a fideszre szavaztam 2010ben) 2012.11.22. 11:58:01

@vilagnezet.blog.hu: A te érvelésed meg olyan, hogy elképzellek kőtáblákkal állni a hegyen.

Kinyilatkoztatsz, és nem beszélsz a miértekről...

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2012.11.22. 12:03:06

@stark:

-Írok és jobb lenne akkor ha te sem engem győzködnél hanem másokat. Például azt a sok olvasót, aki ezt olvasta és egyet is ért velem. Írj egy blogbejegyzést a témában és elég ide raknod a linkjét.

stark (a fideszre szavaztam 2010ben) 2012.11.22. 12:13:29

@vilagnezet.blog.hu:

Beg your pardon?

Nem meggyőzni akarlak, hogy nekem van igazam. Egyszerűen a cikked hülyeség, ahogy van. Pontokra szedtem, hogy miért, és az észrevételeim felére - igen kényelmesen - nem reagáltál.

Nem az olvasóid fogom győzködni. Két okból:
1. Nem ők írták ezt.
2. Az olvasók hite irreleváns. Oké, tök jó, hogy veled ennyien egyetértettek - virtuális vállveregetés - de még többen egyetértenek a Korán minden szavával, ami pedig még ennél is nagyobb baromság.
Nem az olvasóid miatt vagy hiányában hülyeség amit írsz.

Továbbra is: értem, mit akarsz itt csinálni, és támogatom. Továbbá: van dogmatizmus az ateizmusban is, csak nem úgy, ahogy te képzeled, és ahogy leírtad. Az irány jó, az eredmény viszont értékelhetetlen.

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2012.11.22. 12:19:01

@stark:

Egyszerűen az érveid hülyeségek, ahogy van. Pontokra szedtem, hogy miért.

"van dogmatizmus az ateizmusban"

tényleg és mi az amiről még nem írtam. Írd meg és beleteszem idézetként tőled, ha az tényleg jó.

stark (a fideszre szavaztam 2010ben) 2012.11.22. 12:34:53

@vilagnezet.blog.hu:

"Egyszerűen az érveid hülyeségek, ahogy van. Pontokra szedtem, hogy miért."

Nem szedted pontokra, hanem kvázi megismételted az érvelésed. Nem ugyanaz. Egyenlőre az összes érved az, hogy: "Mert én azt mondom, és ha nem hiszed, újra elismétlem". Érvelés nulla.

Ráadásul nagyvonalúan nem figyelsz oda arra, hogy én reagáltam még egy pontban - jó hosszan - miszerint az ellenérveid az én érveimre nem csak hogy nem fedik a valóságot, de tovább fokozod a tárgyi tévedéseket. Gondolom erre okkal nem válaszoltál, és terelted el a párbeszédet...

Az ateizmus dogmatikussága a következő módon nyilvánul meg:

Nagyon sok ateistának halvány fingja nincs a vallásokról, és az Isten - istenek - szerepéről abban. Sok ateista azért tagadja isten létét, mert ismert egy vallást (ez errefelé általában a katolikus) rühelli, és azért, mert az az egy vallás neki nem szimpatikus, tagadja az összes Istent. Ez így tökéletesen dogmatikus, mert az ilyen embernek azért nincs Isten, mert ő eldöntötte, hogy nincs.

De tudok más példát is mondani:
Egy ismerősöm azért ateista, mert a nagybátyja nagyon jó ember volt, és keserves kínhalált halt, rák által. Emiatt - az ismerősöm szerint - nincs Isten.

Ugye, ez megint dogmatikus, mert csupán egy személyes, negatív élményből arra következtet, hogy nincs Isten... külön vicc az egészben, hogy az Isten, amiben nem hisz, az sosem ígérte, hogy mindenkit megment a csúnya haláltól, tehát az ok, ami miatt nem hisz Istenben, pont nem zárja ki annak az Istennek a létét.

Maga az ateizmus ezért lehet dogmatikus, mert pont nem olyan, amilyennek te lefested. Az emberek nem azért lesznek ateisták, mert elolvassák a God Delusiont, vagy megnéznek egy Dawkins előadást - azt se tudják sokan, ki a halál az a Dawkint - hanem mert életük balsorsai között, teljesen önhatalmúlag arra a döntésre jutnak, hogy nincs Isten.

Ez így dogmatikus, de nem ez az ateizmus egyetlen szemléletmódja, objektív vizsgálattal is eljuthatunk az istenek nem létéig.

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2012.11.22. 13:17:11

"Az ateizmus dogmatikussága a következő módon nyilvánul meg:"

-Aham ezek nagyjából így vannak és jogos a meglátásod, viszont annyira általánosak, hogy ezt nem emelném a blogbejegyzésembe, mert már így is túl hosszú lett.

Írj róla te szerintem

drrodopszin 2012.11.22. 13:18:29

Öregem, már itt elbukott az egész, a többihez nem volt erőm:
"1. Az ateisták nem hisznek Istenben vagy istenekben. Ennyi."

Itt már ott elbuktál, hogy ekvivalenciát raktál. Az ateizmus definíciója, hogy nem hisznek istenekben, megmagyarázhatatlan további létezőkben (a világ keletkezése megmagyarázhatatlan jelenleg => ezért bevezetek kreáló erőt, akinek a keletkezését nem magyarázom meg - na ezt nem csinálja becsületes ateista, vagy ha igen, akkor nem az).

A definíció nem dogma, pusztán egy eszköz, hogy egy csoport fogalmat egy néven lehessen emlegetni.

Aztán jön az, hogy a taoisták szintén nem hisznek ilyenekben, tehát megbukott egy ateista dogma?? Vagy igazolódott, hogy van?? Nem értem a kapcsolatot a kettő között!

Ateisták között is óriási különbségek vannak: van, aki a logikát és az ismereteit a világról használva kiér a teremtő erők feltételezéséből és van, aki meg látptt valami csúnya dolgot és "megbünteti istent", hogy nem hisz benne.

jabloko 2012.11.22. 13:31:07

Ma bocsanat, de isten tudomanyos bizonyithatatlansagat nem az ateistak, hanem az egyhazak allitjak. A tudomanyon kivul eso, azzal nem vizsgalhazo dolog - ez a vallasosok erve. A nem vallasosak pont hogy azt allitjak, vegyuk objektiv vizsgalat ala isten letet. Bizonyitek nincs a letere. Ilyenkor jonnek a vallasosok, h ja, hat az nem vizsgalhato ilyen foldhozragadt modon. (ezutan pedig jon a semmibol sem taplalkozo kovetkeztetes, h isten van, mert nem tudjatok bizonyitani az ellenkezojet, mert ami bizonyitek lenne - pl, h nem a nap forog a fold korul, h a bolygonk egy jelentektelen potty, h van evolucio - azt ignoraljuk). Amugy ez az oras is tipikus vallasos megkozelitese az ateizmusnak, amit az egyhazak igyekeznek ugy beallitani, min tha egy volna valamifele szektak kozul. Ezert is szeretik ezt a szot hasznalni a nem vallasos helyett. Nem veletlen, h az egyhazak keresere a nepszamlalasi kerdoivre az ateista kerult a nem vallasos helyett. Az elobbitol sokan idegenkednek, -izmus vege miatt mozgalomszaga van, a nem vallasost sokan valasztanak - bar tartalmilag ugyanaz, mint az ateista - es ez veszelyes lenne az egyhazakra nezve.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2012.11.23. 07:51:09

Ige szegény nincs a logika képességek magaslatán, soha nem is volt.

"A zen-buddhisták nem hisznek Istenben"

ez nem igaz. en.wikipedia.org/wiki/God_in_Buddhism#Zen_and_the_Absolute

" és ettől még nem ateisták."

ha egy buddhista tényleg nem hisz istenben, és ilyen is kétség kívül van:

math.freeblog.hu/archives/2006/10/23/Stephen_Batchelor_Buddhizmus_hitetleneknek/

akkor akár ateistának is mondható, bár kétség kívül fura a dolog, mert az ateizmushoz azért többet is hozzá szoktak érteni.

Ezzel egyébként már régen foglalkoztam:

math.freeblog.hu/archives/2007/09/13/Ateizmus_agnoszticizmus__etimologia_fogalmi_osszefuggesek_es_egy_kis_tortenet/

Ez a probléma, hogy adott esetben ateista vallás is lehetséges egyébként definíciós probléma, és nem dogma.

Idáig volna egy kis kavarodás a szavak jelentése körül, és mindenki eldöntheti, hogy az ateizmus definícióját szigorúan véve az istenben nem hívő buddhistát ateistának tekinti, vagy az ateizmus és vallás ellentéte miatt nem tekinti ateistának, és akkor bővebben veszi az ateizmus fogalmát. vagy esetleg az isten nélküli buddhizmust nem tekinti vallásnak. mert olyan véleményt is olvastam már.

Tehát mindenki eldöntheti, csak legyen már konzisztens, és ne olyan marha, mint Ige!:)

Mert ugye pár sorral lejjebb jön:

"Másrészt sokszor hivatkoznak az ateisták például a taoizmusra és a buddhizmusra, mint ateista vallásokra. Tehát a hit és a vallás ezek szerint még sem kizárói okai az ateizmusnak."

Itt Ige elfogadja az ateista buddhizmust, fent meg azt mondja, hogy az istenben nem hívő buddhizmus nem ateista.

Döntsd már el Ige, hogy te melyiket gondolod, és próbálj már meg életedben egyszer GONDOLKODNI, ahelyett, hogy ennyi sületlenséget hordasz össze, mint ezen a blogon!

Kurvára szánalmas, amikor egy logikai képességekkel alig rendelkező ember próbál "körbezárt logikáról". Egyébként az meg mi a fasz, "logikai körbe(n)forgásnak, körben forgó érvelésnek, vagy körkörös érvelésnek nevezik, te szerencsétlen!"

Fogalmad nincs a logikai fogalmak elnevezéséről, nem csoda, hogy nem tudod megítélni, mi körben forgó érvelés.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2012.11.23. 08:02:05

Mivel vannak, akiknek az attention span-je elég rövid, ezért ideteszem Ige két mondatát, amelyben oltárian ellentmond magának:

A) "A zen-buddhisták nem hisznek Istenben vagy istenekben. (..) és ettől még nem ateisták. "

B) "Másrészt sokszor hivatkoznak az ateisták például a taoizmusra és a buddhizmusra, mint ateista vallásokra. Tehát a hit és a vallás ezek szerint még sem kizárói okai az ateizmusnak."

A-ban a nem hívő buddhisták nem minősülhetnek ateistának, B-ben ateistának minősülnek. Mindkettő Ige véleménye.

Szóval Ige reggel, blogolás előtt vegye már be a fogalmazásgátlóját, mindenki jobban járna!:)

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2012.11.23. 08:11:35

"úgy akarják értelmezni, mint a semleges álláspontot. Amennyiben az lenne, akkor sem tagozódhatna be az ateizmus alá, attól el kellene különülnie."

Ez akkora faszság, mint amikor egy középre igazodni akaró pártot úgy akarnak lejáratni, hogy vagy bal, vagy jobb oldalra kell, hogy tartozzon. Hol van ilyen előírva?!

Miért nem tartozhat az ateizmusba semleges álláspont is?! Ki a fasz vagy te, hogy megtiltsd?!

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2012.11.23. 08:16:32

"egyből olyan következtetésekre lehetne jutni, hogy mindenki ateistának születik. Ami persze, hogy valótlan és badarság."

ha te igazolni tudod, hogy az újszülöttnek nincs vallása, és az ateizmus definícióját úgy veszed, hogy "az, akinek nincs vallása", akkor ebből nyilván következik, hogy az újszülött ateista.

ha ezután a fejedhez kapsz, hogy "de ez nem lehet igaz a dogmáim miatt", akkor itt neked vannak dogmáid.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2012.11.23. 08:26:37

Az utóbbi két hozzászólás magva az, hogy Ige végül is nem fogadja el a gyenge ateizmust, mint ateizmust. Hiába vannak a gyenge ateisták, akik ezt így definiálják, így fogadják el, így mondják. Hiába vannak nagyon sokan ahhoz, hogy ezt a szóhasználatot elfogadjuk, Ige nem fogadja el, mert szerinte, "az nem lehet". Ennyi. Az nem lehet, hogy oly szent akarat, mint az övé tévedjen. Bazdmeg, akarsz dogmatikus embert látni?! Itt van Ige. Ő akarja megmondani, hogy ki hova tagozódhat be, milyennek kell lennie, vagy milyen nem lehet, különösen, ha újszülött, és nem tud neki ellent mondani.:)

És akkor még ő akarja mások dogmáit kritizálni.

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2012.11.23. 11:51:03

@Brendel Mátyás:

Jókat kuncogtam a kommentjeiden és hiányoznál, ha nem lennél. Örülök, hogy számtalanszor megígért "ne foglalkozol velem" ellenére itt vagy. Ha nem haragszol nem venném a fáradtságot az általad leírtak egy, vagy több részének a cáfolására, mert felesleges. Neked hited van. Azt meg gyógyítani kell és nem győzködni. :-)

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2012.11.23. 12:12:26

@Brendel Mátyás:

Érted ezt te annak ellenére, hogy esetleg nem tartom be teljesen a nyelvtani szabályokat és elütéseim is vannak.

Ateisták jellemző rögeszméi cím jobb lett volna szerinted?

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2012.11.23. 13:19:16

sok vallás szerint aki nem hisz a tanaiban, az pokolra jut. Tehát bármilyen vallást is követünk, tudomásul kell vennünk, egy másik vallás miatt úgyis pokolra jutunk.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2012.11.24. 07:01:30

@IGe: az "Írok egy pár IGÉ-nytelenm felszínes ökörséget az ateizmusról" cím lett volna a találó. Az IGÉ-nytelenséget fogalommá lehetne tenni, mert az egész ökörködésed ezen a szinten mozog.

És nem a paraszt bácsit fogom megkérdezni arról, hogy mondjon már valamit rólam, mert kívül vagyok az eseményhorizontodon.

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2012.11.24. 09:25:35

@Brendel Mátyás:

Te veszed csak annyira komolyan magadat, meg sok mindent azon kívül. Amint látod én azért tőled sokkal viccesebben fogom fel a világot és önmagamat is. Lazíts egy kicsit.

Amúgy meg ez a blog ugyebár nem képvisel semmi mást, mint a saját gondolataimat. Nem az a címe, hogy Ateista Agnosztikus izémizé, vagy hasonló.

Ez meg azt jelenti, hogy a gondolataim fontosak valamiért neked és sokaknak. Miért vagyok én fontos és miért nem fontos sok más ember? Ezt igyekezd inkább megválaszolni, vagy elgondolkozni.

Az ilyen "kicsi huszár" meg az IGe leggyakoribb nicknevemmel való poénkodások, meg elírások sem zavarnak. Én megértem, legfeljebb más nem. Attól meg, hogy te kicsinek titulálsz, még nagy maradok. 191 cm-es 115 kg-os megtermett nagy darab ember vagyok. Nem szeretek tévében szerepelni, de néhány felkérést elvállaltam. Itt megnézhetsz: atv.hu/videotar/20111012_vallald_hogy_jedi_vagy

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2012.11.24. 10:49:59

@IGe:

"Ez meg azt jelenti, hogy a gondolataim fontosak valamiért neked és sokaknak. Miért vagyok én fontos és miért nem fontos sok más ember?"

Hu de nagy felhajtást csinálsz abból, hogy idejöttem. Miért fontos ez neked?:)

Idenéztem nem tudom hány év után?! Te többet jössz az én oldalamra. Mit mutat ez neked, mennyire vagy fontos?!:) Kb le se szarlak, csak volt egy link, hogy már megint írtál valami hülyeséget az ateizmusról.

De egyébként az ilyen népszerűségi-fontossági érvekkel ne gyere, mert akkor a katolikus egyház azért mégiscsak nyerne! Te meg Szalacsival kellhetsz versenyre.:) Vagy mondjuk konkrétan Semjénnel a napokban sokat foglalkoztak. Ez nem jelent pozitív dolgot.

Az ATV-s szereplésed alapján inkább Szalacsival tudsz versenyre kelni, mint a katolikus egyházzal a népszerűségi versenyben.:) Nagy bohóc vagy, kicsihuszár.

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2012.11.24. 11:45:25

@Brendel Mátyás:

Kisebbrendűségi érzéseid vannak, hogy amolyan "ki a Jani" stílust tudsz csak nyomatni már egy ideje?

Azért mert én meg tudom játszani a hülyét is, nem vagyok az. Komolyan meg nem mersz leállni velem vitázni ... ez egy régi téma. Pedig velem lehetne és mivel nem vagy te sem hülyegyerek, csak nem tudsz még eleget, igazán megpróbálhatnád. Hasznos lehetne mindkettőnknek és még több figyelmet kapnék, amiből neked is lecsöppenne valami:-)

Mit kezdesz ezzel???

Richard Dawkins az ateisták pápája
vilagnezet.blog.hu/2012/10/17/richard_dawkins_az_ateistak_papaja

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2012.11.24. 12:05:20

@IGe:

" "ki a Jani" stílust tudsz csak nyomatni"

én konkrét kritikát adtam, arra nem válaszoltál. te jöttél ki a janival terelésképpen.

"Azért mert én meg tudom játszani a hülyét is, nem vagyok az."

te azért vagy az, mert be is vállalod, meg is teszed, nagy nyilvánosság előtt, sőt, erre építed az image-edet. miközben nem humorista vagy, mert annak ez gyenge.

az mindent elmond rólad, hogy mit vállalsz be.

" Komolyan meg nem mersz leállni velem vitázni"

1) fentebb megtörtént, te hárítottad.
2) azért ne csodálkozz azon, hogy egy bohócot nem vesznek komolyan! egész munkásságod bohóckodás, mit vársz? hülye-e vagy?

döntsd el, hogy komolyan akarod-e vetetni magadat, akkor magadnak is komolyan kell venni magadat, vagy nem, de akkor ne reklamálj!

ez az "akkor menekülök bohóckodásba, amikor éppen hülyeséget mondtam, és később visszajövök reklamálni, hogy miért nem vesztek komolyan" dolog, ez nagyon kognitív disszonancia.

de komolyan, gyakorlatilag nagyon kis dologgal el lehet baszni, hogy komolyan vegyenek. semmi élettapasztalatod nincs erről?! ez sokszor jogtalan. de amit te elkövettél, ott ilyenért már rég nem is lehet reklamálni. te majd meghalsz, hogy ne vegyenek komolyan, aztán reklamálsz, ha elérted.:) man, what is your problem?!

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2012.11.24. 12:10:35

@IGe: gondold csak meg, egy Bajor Imrét komolyan lehet venni?! nem, egész életében ökörködött, senki nem veszi komolyan. jogosan. pedig ő humorista, ő megélhetési ökörködő. te viszont naturból vagy ökör.

gondold meg azt is, hogy mondjuk egy Nagy Bandó andrás is humorista. őt sem venné komolyan egy akadémikus, de egy közember kicsit komolyabban veszi, mint Bajor Imrét. miért, például mert írt egy komoly könyvet is, amiben van egy kis valami. közembernek legalábbis.

te egy Bajor Imre vagy, súlyosbításként még csak nem is foglalkozási ártalom a hülyeséged. akik az ilyet szeretik, azoknál népszerű lehetsz, no de hogy komolyan vegyenek?! erről ne álmodj!

nagyon elartad az életed, ha azt akartad, hogy komolyan vegyenek. méghozzá nagyon triviális, hülye módon basztad el.

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2012.11.24. 12:26:43

@Brendel Mátyás:

-Komoly vitában érvelések vannak. A másik érveivel és nem a másik személyével foglalkozunk.

Fuss neki még egyszer ezt betartva és akkor talán válaszolok.

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2012.11.24. 12:32:48

@Brendel Mátyás:

Amit írtál az nem jó példa. Miért? Mert ott a személy és a szakma egy. Nálam meg ez nincs így.

A szakmámat én nem hoztam be ide a netes életembe. Fejlesztő mérnökként dolgoztam sokáig, de a válságok miatt tanultam hozzá némi közgazdaságtant és jogot is. Csak a példa kedvéért, mert szerintem nem tudod és most már mindegy, mert az ingatlan szakma összeomlott. Főként az új építésű része. Tehát itt értékesítési és marketing igazgatói munkakört láttam el: www.tovaros.hu/

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2012.11.24. 12:56:38

@Brendel Mátyás:

Egyébként régebben Zuglóban éltem, egy eléggé jó új építésű 10 lakásos társasház, legjobb fekvésű lakásában a családommal. Okos szép szerető feleség, gyönyörű gyerek. Néhány utcányira Hraskó Gábortól. Most Budapest vonzáskörzetében egy kisvárosban, új nívós házakkal teli, természetvédelmi nagy erdőterület mellett van a családi házunk. Egy szinten lévő, nagy telekkel, nappali (55nm) + hat szobás, három fürdőszobás, dupla garázsos. Elektromos redőnyökkel, 3 rétegben üvegezett minőségi ablakokkal és sok más műszaki finomsággal ellátva. Azt nem írom le nekem milyen kocsijaink vannak itt, de a testvéremnek Lexus RX 400h van.

Még mindig úgy gondolod, hogy el van basszintva az életem??? :-)

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2012.11.24. 13:56:07

@IGe: "Mert ott a személy és a szakma egy. Nálam meg ez nincs így."

ezt én is írtam. és azt is, hogy a te eseted pont emiatt rosszabb.

Bajor Imrénél felmerülhetne, hogy nem komolytalan ő, csak ez a munkája. aztán kicsit jobban megnézve, kiderül, hogy sajnos ez nem csak a munkája.

nálad ilyen mentség ideiglenesen sem merül fel. te tutira autentikus ökör vagy.:)

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2012.11.24. 14:03:16

@IGe:

"Még mindig úgy gondolod, hogy el van basszintva az életem??? :-)"

amennyiben neked a "3 szoba, 3 gyerek 4 kerék" lett volna a kizárólagos életcélod, akkor nyilván semmi alapom kétségbe vonni, hogy jól csináltad, ha egyszer elérted.

te láthatóan sok évet fektettél abba, és ebből én sajnos túl sokat láttam is, hogy ezen túl az egyik legbohócabb internetes személy, és ideológiai katyvasz is kötődjön a nevedhez. ezért a boóhckodásért tudom, hogy tudatosan dolgoztál sok évet. meg is van a hírneved.

és még itt sem mondhatom, hogy elqrtad. mert elérted, amit akartál: totál bohócra vesznek az emberek.

de amikor azzal jöttől, hogy miért nem vesznek komolyan, akkor már mondhatom, hogy elqrtad, mert kibújik a szög a zsákból, hogy "mama, én nem ilyen lovat akartam" effektus van nálad.

ezt elqrtad Ige. nem kicsit, nagyon.:)

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2012.11.24. 14:09:46

@IGe: már hiába jössz, hogy milyen szép négyajtós feleséged van. és nem azért, mert én meg akarnám mondani neked, hogy számodra mi siker, és mi nem. eszem ágában nincs neked ezt megszabni.

megszabod te ezt magadnak. csak már kikotyogtad, hogy te többet akartál volna.

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2012.11.24. 19:52:32

@Brendel Mátyás:
Nem jók az érveid Mátyás, mert Magyarország leggazdagabb emberének egyik cégénél dolgoztam fontos beosztásban. Ilyen beosztást arra nem megfelelő emberre nem bíznak.

A hobbim miatt meg hiába perlekedsz. Nagyon jól könyvelve van, hogy már több mint 12 éve meghirdettem, hogy a nevetés a legfőbb szentség. Ja és azt is hogy magastól tojok mindenféle klikkesedésre és érdekcsoportokra. Következetes vagyok.

@Brendel Mátyás:
Az egyik fő célom a nyugodt kiegyensúlyozott boldog családi élet és ezt elértem. A megfelelő anyagi körülményeket is elértem. Az még a célom, hogy a hobbimnak élhessek. Azt is elértem. Ez a hobbim, hogy idegileg kikészítek olyan embereket mint te is vagy:-) Na jó, nem teljesen ez, de bárhogyan is katyvaszolsz, van néhány olyan téma, amiben hazánkban megkerülhetetlen tényező vagyok. Többen megpróbáltak már kikerülni, többek közt a Szkeptikus Társaság is, de ráfaragtak. Te is ráfaragtál. Azért vagy itt.

@Brendel Mátyás:
Mit is akartam volna többet? Két asszonyt, vagy hármat? :-) Na ki vele, mit is kotyogtam ki. Hadd röhögjek, hogy esetleg egy ugratásomat komolyan vetted. Mit??? Csak nem a Béke Nobel díjért pedálozok, vagy hasonlót??? :-)

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2012.11.24. 23:42:07

@vilagnezet.blog.hu: nagyon kikészítettél, megyek, keresek mán valami nyugtatót, nehogy főbe lőjem magam itten a nagy kikészülésben. durva vagy, pusztító vagy, ó mester! nem lehet védekezni a fegyvereid ellen. "És rátör a pusztító minden városra, egy város sem menekedik meg, és elvész a völgy, és feldúlatik a síkság, a mint megmondta az Úr.":)

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2012.11.24. 23:53:29

"Magyarország leggazdagabb emberének egyik cégénél dolgoztam fontos beosztásban. "

ha nekem ilyenekkel jössz, akkor neked fogalmad nincs az én világomról. el nem tudod képzelni. nem vagyok az eseményhorizontodon belül.

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2012.11.25. 10:10:34

@Brendel Mátyás:

Eddig az derült ki, hogy neked nincs fogalmad az én világomról. Már csak azért is mert ennek egy morzsáját tártam csak eléd.

Amennyiben a következő hozzászólásod nem az érveimmel fog foglalkozni, hanem velem is, akkor megkönnyítem a döntésedet, miszerint nem foglalkozol velem és ezért kitiltalak.

Ha érvelsz, akkor arra érdemben válaszolok.

FacebbokerPro · http://hackerkepzes.hu/blog/facebook-feltores/ 2012.12.02. 22:43:24

csak szerintem nem kellene ennyi figyelmet fordítani külön erre?

Szúrófény 2012.12.04. 05:55:24

Állambölcseleti aforizmák

„…nem szabad, hogy egy államban kiemelkedő tisztességeket nyerhessen valaki azon az alapon, hogy gazdagságával kitűnik, sőt az erény sem lehet jogcím, ha hiányzik belőle a józan meggondolás” Platón — 32/7288-729

„Ha hitvány gazemberek kerülnek magas polcra, amennyivel méltatlanabbak erre, ugyanannyival gondatlanabbak és felelőtlenebbek lesznek, s eltelnek esztelen hetykeséggel és vakmerőséggel” (Demokritosz — 41/48)

„…az uralkodókra nézve nem előnyös, ha az alattvalóikban fennkölt gondolkodás, erős barátságok és életközösségek keletkeznek…” (Platón — 31/608) (üldözte is a kommunista párt az egyházat, és az egyesületet!)

„Ha valaki a közvagyon megdézsmálásában találtatik vétkesnek, csak akkor szabaduljon a börtönből, ha kiengesztelte a várost, vagy pedig az okozott kár kétszeresét térítette meg.” (Platon — 32/917)

„… nem nevetséges-e ha egész államok, népek közösségben, hivatalosan hazudnak?”
Lukianosz.
„ A jókra nézve kóros állapot biz’ az
Ha egy hitvány, ki azelőtt egy nulla volt,
Nyelvvel megejtve népét, becsre, polcra jut”
(Euripidész— Oltalomkeresők 423-425.sor)

„Az államok akkor pusztulnak el, amikor már nem képesek a hitványakat a derekaktól megkülönböztetni” (Antiszthenész —12/VI.5.) Mi, most, megtudjuk-e?

Szúrófény 2012.12.04. 05:57:21

Saját aforizmák:
1. Az eszme a leghatékonyabb fegyver a közösség vagyonának elrablásához.

2. Az eszme a hatalom bűnrészese, támogatója, haszonélvezője.

3. A politika és a lottó csak a működtetőknek jövedelmez.

4. Ha eszmét tukmálnak az eszedre, szorítsd a kezed a zsebedre!

5. A legtisztább ügynek is vannak mosdatlan harcosai.

6. A szennyes mundér becsületét védik a leghevesebben!

Theg 2013.01.07. 17:08:51

Amíg nincs egzakt definíció sem istenekre, sem ateistákra, addig ez az egész nem más, mint felesleges szájtépés.
Én egyszerűség kedvéért ateistának nevezem magam, mert nem hiszek istenekben, sátánokban, reinkarnációban, szűznemzésben, sem semmilyen vallásokhoz kapcsolódó hablatyban. Úgy gondolom, hogy mindenre van logikus, természettudományos magyarázat, esetleg nem vagyunk elég fejlettek ahhoz, hogy megértsük, mérjük, felismerjük. Hívhatnám magam szabad gondolkodónak is, (ha nem hangzana úgy, mintha egy meleg bölcsész hippi lennék) vagy xezznek is, csak annak meg semmi értelme.

ISándor · http://szolonaplo.blog.hu/ 2013.03.20. 09:45:14

Szerintem azon ateistáknak akik a tudomány szemüvegén keresztül szemlélik a világot igenis vannak dogmái csak másként hívják:

Dogma:

Egy tételnek ez a legmagasabb →teológiai minősítése, mert jelzi, hogy azt isteni és egyh. hittel kell elfogadni ...
az →igazság kötelező erejével bír ...
... annak tudatos tagadása v. visszautasítása →eretnekségnek számít.

lexikon.katolikus.hu/D/dogma.html

Axióma:

Az axióma olyan kiindulási feltételt jelent (például a filozófia ágaiban, vagy a matematikában), amit adottnak veszünk az érvelések során. Az axióma különféle okok miatt nem megkérdőjelezhető, megállapított alaptény, alapigazság.

hu.wikipedia.org/wiki/Axi%C3%B3ma

De csak úgy észrevettem ezt a párhuzamot :-)

misi46 2013.03.20. 12:58:19

@Budapesti Szexipari Vállalat: Egyetértek, bár kb. 10 éves koromig még komolynak hittem a papok bohóckodását. Azóta nem hiszek a mesékben.

Landdie · http://realistautopia.blog.hu/ 2013.08.28. 08:51:05

" Attól tartok, az, hogy minden körülmények között okosabbnak hisszük az ateistákat, nyugodtan nevezhető ateista dogmának." - Laura Csécsi

"Istennek a gondolkodás középpontjába állítása - úgy teista, mint ateista oldalon - számomra is valamilyen gondolkodástörténeti félresiklásnak tűnik." - Milibák Eszter

Landdie · http://realistautopia.blog.hu/ 2013.08.28. 09:14:51

"Önmagában az ateizmus nem tesz okosabbá senkit." - Laura Csécsi

Landdie · http://realistautopia.blog.hu/ 2013.08.28. 19:53:17

Szabó Dávid
Ahogy Tyson fejtegette, a nem-golfozók sem járnak össze klubot alkotni és stratégiát egyeztetni. Elsősorban valami érdekében kell küzdeni, és másodsorban valami ellen, ami az elsőből következik.

ramirez7788 2013.08.31. 19:48:51

Agnosztikusként azt kell mondanom, hogy mivel annyira sokféle és annyira homályos isten-definíció van, ezért semmi értelme általánosságban foglalkozni a kérdéssel. Éppen ezért ugyanúgy lenézem az ateistákat, mint a teistákat. Persze a szívem inkább az ateistákhoz húz, de van annyi önismeretem, hogy ezt észrevegyem, és ne hagyjam magam befolyásolni az érzelmeim által. :)

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2016.07.22. 07:30:01

A dogma egy ideológia megkérdőjelezhetetlen meggyőződése. Az ateizmus egy ideológia. Ezek a kérdések megkérdőjelezhetetlenek náluk? Igen. Ergo az ateizmus dogmatikus.

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2016.07.22. 07:33:17

A dogma tágabb, köznyelvi értelemben: bármely tudományos, politikai, társadalmi vagy más tétel, vélemény, elv, amelyet túlzott tekintély véd; amelyet vizsgálni, vitatni vagy kétségbe vonni nem szabad.

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2016.07.23. 18:06:10

Ezt az ateista dogma változatot ma és éppen most leltem:

" Az ateizmus egyetlen kérdésre vonatkozó, egyetlen válasz: Hiszel-e istenben? Ha válasz az hogy igen, akkor te teista vagy(hívõ). Ha válaszod az hogy nem, akkor te ateista vagy (nem hívõ). Ennyire egyszerű. "

IGe. · http://istenteszt.blog.hu/ 2016.11.08. 09:17:17

Az ateisták saját kényszerképzeteik által vetített dolog létezését nem fogadják el és nem is törődnek Isten tudományos definíciójával. Tehát kb olyanok, mint az az elmeorvos, aki azt mondja, hogy klausztrofóbia nem létezik és ezért gyógyítani sem kell. Ergó a az ateisták elfuserált elmeorvosok képletesen, akik ahelyett, hogy gyógyítanának egy betegséget, mert felismerik a működését, inkább önmaguk is terjesztik.

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2017.02.24. 07:50:09

@kelgyo:
Nem voltál tiltva, valamit benéztél, vagy rosszul jelentkeztél be.

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2017.02.24. 07:53:42

@kelgyo:
Viszont a tiltásod semmi mást sem jelentene, mint hogy meguntalak és ha vitázni akarsz velem, akkor van lehetőséged írni egy szép nagy ellenvéleményt és azt meg tudod jelentetni bárhol. A blog.hu felületein is, saját blogodban. Az itt lévő legyávasázásom miatt igen közel kerültél ahhoz, amit csak eddig véltél, de még nem történt meg.

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2017.08.08. 13:42:55

Meg a sima gondolkozás sem, meg a logika sem, meg a tudomány sem kötődik az ateizmushoz. Egyszer vitatkoztam egy Elte professzorral az Anzelm logikai istenévével kapcsolatosan. Na ő legalább bevalotta a végén, hogy persze, hogy hülyíeség sima gondolkozással és logikával Anzelm érve, de ha metalogikával nézzük, akkor jó lehet. Na az ateizmus éppen ugyan ilyen. Csak metalogikával logikus.

BéLóg 2018.04.20. 18:09:59

Egyszer minden betegséget legyőzünk majd!
Egyszer mindenki örökké élhet majd egy helyen ahová a szelleme fölkerül.
Minden baj és sírás elmúlik, gondtalan és boldog életünk lesz.
Eltűnik minden háború és erőszak, békében és harmóniában élünk majd az egyés Mindenséggel.
Egyszer mindent meg tudunk majd, megértünk mindenkicsi és nagy dolgot, birtokunkba kerül a Mindenség Ismerete .

Fogadni mernék, akad aki kitalálja, a Tudomány Hívő Ateisták Szent Tételeiről szólottam.

Iván Gábor IGe · vilagnezet.blog.hu 2018.05.20. 11:52:02

Ez csak félig ateista dogma, mert az értelmesebbek elismerik, hogy ugyanolyan mese, mint az egyistenhit:

Az ősrobbanás elmélet pont ugyanolyan baromság, mint az egy Isten elmélet. Indolklom is hogy miért;
1. Istent és világkeletkezési elméleteket is sokat gyártott az emberiség. Ebből az ősrobbanás nem kivétel. Emberi elme kitalációja.
2. A matematikában nem hiába nem lehet szuper halmaz, mert sérti a logikát. Az egyetlen első Isten és az ősrobbanás elméletek is hasonlóan logika sértőek.
3. A béna tolószékes (Hawkins)is utolsó munkáiban már nem ősrobbanásról, hanem tűzijátékról, sok robbanásról ír, ami közelebb áll a valósághoz. Ha pedig sok Isten és sok robbanás van, nem nagyon lehet ebből egy abszolút elsőt kiválasztani.

IGe. · http://istenteszt.blog.hu/ 2020.09.15. 16:09:32

Hümmm...

Never Man Creative Commons License 158326

Ez egy érdekes prekoncepció rólam, még azelőtt hogy megtudtad volna miket is gondolok:-)

Akkor viselkednek ilyen pánikszerűen az emberek amikor veszélyeztetve érzik saját világképük konziszenciáját, az meg olyankor van amikor aggodalmaskodnak mások gondolkodása miatt mert túlzott jelentőséget tulajdonítanak a sajátjuknak. Ez valami monománia lehet hogy el kéne dönteni az emberek gondolatairól hogy bolondság vagy nem az, és IGaza van neves olvtársunknak hogy például az ateizmus is egy ilyen szélsőséges mém mint ahogy a szeplőttelen fogantatás. Nem kell eldönteni ezeket a kérdéseket, nincs tétje - hídtervezésnél van tétje, pilótaként van tétje, filozófusként/filozófálósként (lásd vallás) semmi tétje nincs.

Előzmény: advocatusdiaboli (158319)

forum.index.hu/Article/viewArticle?a=155897481&t=9190095

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2020.12.15. 08:43:22

A hazai ateisták egy része már feladott egy régebbi ateista dogmát. Most már csak a többivel kellene leszámolniuk.

"Az új ateisták, a korábbi valláskritikával illetve ateizmussal foglalkozó szerzőktől eltérően, tudományos szempontból közelítik meg az istenkérdést. Korábban azt gondolták, hogy istent nem lehet tudományos szempontból vizsgálni, és ezért a vallás, vagy a spiritualitás, valamint a tudomány egymással összeegyeztethetetlenek, és éppen ezért a tudomány nem tud választ adni bizonyos kérdésekre, míg a vallás igen.

Az új ateisták, többek közt Richard Dawkins biológus és a néhai Victor Stenger fizikus, azt állítják, hogy ha istennek van bármilyen hatása a világunkra, akkor lehetségesnek kell lennie hipotéziseket megfogalmazni vele kapcsolatban, ezeket pedig a tudományos módszer segítségével tesztelni is lehet..."

www.ateizmus.hu/node/64

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2023.05.07. 07:30:40

A mono-ateizmus sem más mint egy kényszerképzetes viselkedészavar. A mono-ŐsRobbanás Hiedelem sem más.

Az orvostudomány használja a kényszerképzet, doxazma (téveszme, téves eszme, tévképzet) fogalmát a gondolkodásban felismerhető, sajátos tartalmi csoport köré szerveződő, irreálisnak ható olyan gondolatképződmény leírására használjuk, amelynek igazságához az egyén makacsul ragaszkodik.

Logikus és racionális érvelés a kényszerképzetes betegeknél tehát nem használ. A szakmabeli pszichológusok és pszichiáterek a kognitív sématerápiát javasolják, amelyhez nagyon hasonló módszerrel magam is "gyógyítom" őket. Igen és eredményesen.
süti beállítások módosítása