Logika, Helyes ÉrvelésTan, Mítoszirtás és Hit-Eltérítés sok Humorral

Világnézet

Világnézet

MonoŐsRobbanás Hiedelem

2023. február 28. - IGe

"Fred Hoyle ateista kozmológus, aki 1949-ben a "Big Bang" pejoratív név feltalálója volt, 2001-ben bekövetkezett haláláig elutasította. Az Ősrobbanást álcázott vallási eszmének tartotta."  Szerző megjegyzése: Igazi tudós az ateizmust is elveti. Az is emberi butaság és egy sajátságos tagadásvallás vagy ellenvallás.

“Úgy tűnik, helytálló az az elv, miszerint ha egy fizikai elmélet szingularitást tételez fel, akkor ez annak a jele, hogy az elmélet összeomlott.” 

"NASA: Az univerzum kora és mérete az évek során
1919, Kor: Végtelen, Méret: 300 000 fényév
1929, Kor: 2 milliárd év, Méret: 280 millió fényév
1955, Kor: 6 milliárd év, Méret: 4 milliárd fényév
1965, Kor: 10-25 milliárd év, Méret: 25 milliárd fényév
1993, Kor: 12-20 milliárd év, Méret: 30 milliárd fényév
2006, Kor: 13,7 milliárd év, Méret: 94 milliárd fényév" 

Tényleg "tágul" az Univerzum, azaz a VilágMindenség. Cirka 87 év alatt több mint háromszáz-ezerszeresére nőtt. :-) 

osrobbanas_nagy_bum_2.jpg

A kép a neten volt fellelhető és egyénileg módosítottam némileg rajta. Az egész Big Bang elmélet egy nagy teremtés és "Isten"-pótló mese. 

Mindenféle izmustól, vallástól és "Isten"-ektől mentes érvelésekben, amilyennek a valódi tudósnak és tudománynak lennie kellene, akkor vannak a legnagyobb gondok a BigBanggal, azaz a felfúvódás elmélettel, spekulációval, mesével, áltudományos kreálmánnyal. Valójában naivnak, áltudósnak, vagy pszichovírusos fertőzött elmének kell lennie annak aki elfogadja. Értelmes ember, ha átgondolja és nem csak úgy elhiszi, elveti. Az alap valódi tudományos és tapasztalati logikai gondolkozást sérti és hágja át számtalan helyen és ez a következő példa csak egy a sok közül:

800 milliárd fényév távolságra nem nagyon tudunk sem mérni, sem ellátni a jelenlegi technikai és tudományos szintünkön. Ezzel meg felvetődik az Univerzum határa, vagy csak a méréseink és tudásunk jelenlegi határa kérdéskör. Persze a sok butaság mellett, már azért megjelent az "észlelhető univerzum határa" fogalom is. Ami már az értelem előjele a kérdéskörben. A jelenlegi technikai szintünkön érzékelhető és számításokkal következtethető univerzum, nem egyenlő a valós univerzummal. Egyre több kozmológus és asztrofizikus tudós szerint az univerzumra jobb grafikai szemléltető modell a BigBang Tölcsér helyett a Tórusz. (Magna-Fánk) Ami kiküszöböli a 'Semmiből-Minden' paradoxont is. Továbbá az energia és anyagmegmaradás tételeit sem sérti meg. Itt hiába méricskélsz esetleg jól és tágulást észlelsz a halványzöld mezőben, attól még a piros kör mezőben lehet pont szűkülés is a mérés korlátai, például a hatótávolsága miatt.

magnafank_osobbanas_2_1.jpg

Volt már több ilyen "nem lehet látni" probléma, ami aztán még is megoldódott és még is lehetett látni. Pölö az optikai mikroszkópokkal a vírusok kimutathatatlanok voltak, mert kisebbek voltak az emberi szem látható fénytartományának a hullámhosszánál. Aztán lett ugye elektronmikroszkóp és  VOALA még is láttuk azt amit előtte nem. Ilyen egy csillagászati nem látható a Tudományos Tévhitek gyűjteményből: 49. A Tejút az egyetlen Galaxis az univerzumban ... ( nos ez 1924-ig volt csak így. Hubble amerikai csillagász a kaliforniai Mount Wilson tetején lévő távcsővel akkor bizonyította be, hogy  sok galaxis van szétszórva az űrben.)  

Fel lett ez is ismerve ... már csak beteljesednie kell: Mikor bukik meg végleg a MonoŐsRobbanás elmélet, de valójában inkább némi minimális valóságot is tartalmazó, de összességében mese? Lehet tippelni. Mikor és miért és hogyan? Az igen soknevű ŐsTojás, ŐsAtom, BigBang, Felfúvódás, ŐsRobbanás  ... kitalált elmélet, kezdettel indul, tehát van eleje és kb 2002-ig a végét a NagyReccset is tanították. A hazai egyetemeken is.  Aztán egyszer csak kiderült, hogy rosszul mértek és rosszul számoltak és a végét már elvetették. Az Univerzumot "megszületőnek" és majd "elhalónak" is feltételezték. Sokan mindkettőt tudásnak vélték. Amennyiben megnézed a teljes videót, SzingularitásIsten "mesét" , akkor a "mesemondó" a végén elmondja a ... lényeget is ... hogy amit itt előadott az lehet a jövőben semmis lesz és megbukott elmélet. Tehát ő maga sem hiszi, hogy az lenne a VALÓSÁG. Most már a kezdet elvetésén van és lenne  a sor. Egyre többen bizonygatják az adott asztrofizikusok és más szakmabeliek, hogy rossz ezen Georges Lemaitre belga római-katolikus pap vágy-vezérelt gondolkodási hibájára, lobbizására, mémjére, lázálmára alapuló számítás és mérés is. A monoteizmus ellentétben van a politeizmussal. Logikailag egymás kizárói. Az egy és abszurd és abszolút ŐsRobbanás elmélet, ellentétben van a sok-sok Robbanással, tehát a Multiverzum ( PoliŐsRobbanás ) elmélettel. Egymás logikai kizárói. De ezen kívül is számtalan más alaplogikai hiba is van benne. A multiverzum elmélet modern támogatói közé tartoznak : Don Page , Brian Greene , Max Tegmark , Alan Guth , Andrei Linde , Michio Kaku , David Deutsch , Leonard Susskind , Alexander Vilenkin , Yasunori Nomura , Raj Pathria , Laura Mersini-Houghton , Neil deGrasse Tyson , Sean Carroll , Stephen Hawking , stb...

Charles Darwin a tudományos módszertant betartotta. Adatokat gyűjtött, rendszerezte, feldolgozta, tesztelte, pontosította, majd újra tesztelte, majd alkotott egy rá illő elméletet. Stimmel is a mai napig, sőt sokszorosan meg is lett még pluszba erősítve. 

Georges Lemaitre kitalált valamit, amihez majd később próbáltak és próbálnak bizonyítékokat ráerőltetni, de a legtöbb ilyen nem stimmel és sérti az általános logika, a helyes érveléstan és más tudományágak szabályait és megfigyeléseit is. 

agy_es_osrobbanas3.jpg

"Isten" és az "Ősrobbanás" szülőhelye bizony az emberek agya. Mindkettő kitalált és utólag próbálták meg igazolni és bizonyítani. ...Az első, tehát "Isten" már elbukott a valóságpróbán és teszteléseken és a második meg éppen a bukás előtt áll. Hasonlóságok a judeokeresztény JahveSátánIsten és a SzingularításIsten közt:

0. Mindkettőből zavar van a fejekben, hogy egy abszolút van, vagy több is.

1. Mindkettő kitalált és papok a kitalálás elindítói.

2. Mindkettőhöz utólag próbáltak bizonyítékokat gyártani, vagy hamisítani.

3. Mindkettőt szavazással és tömegnyomással fogadtatták el - de csak látszólagosan

4. Egyik sem a tudományos módszertan alapján indult el

5. Egyik sem lett a mai napig sem bizonyítva ...

6. Mindkettő egyfajta hiedelem csak

7. Mindkettő látszólagos bizonyítékai oka számtalan más is lehet.

8. Mindkettőnek fanatikus hívő tábora is van.

9. Mindkettő memetikusan, azaz pszichovírus szerűen terjedt el jellemzően.

10. Mindkettőben jelentős lobbitevékenységet fejtett ki Vatikán és elődszervezetei

11. Mindkettő a hitszónokai szerint  "Semmiből " "teremtődött" "minden".

12. Mindkettőt dogmaszerűen védik.

13. Mindkettőt csak hinni lehet, mert a logika szabályait megsértik és a tudományos módszertant meg egyik sem tartja be.

Legfőbb gondja, hogy kitalált és utólag próbálják igazolni, akárcsak a bibliát. Az ősrobbanás elméletet egy belga katolikus pap találta ki. - Igen. A szent ősrobbanás csak egy átverés. A matematikában nem véletlenül nincs szuper halmaz. Univerzum, avagy más nevén a  Világmindenség tágulása is hasonlóan logikai lehetetlenség. A logika nem véletlenül nem ismer el semmit, ami ellentmond az ok-okozati szabályának. Lemaitre akkor még ősatom és őstojás elméletnek is nevezte, ami utóbbi több mint fura, hiszen a tojás egy élő sejt. Tehát az élet keletkezését is bele próbálta egy darabig erőltetni, ameddig végül a "Big Bang" név ragadt rá, amely Fred Hoyle gúnyként és tiltakozásul talált ki és használt. Azért mert akkor a legtöbb csillagásznak, fizikusnak és tudós gondolkozónak ez csak egy trükkös deista teremtéselmélet volt, túl misztikusnak és vallásosnak találták.

szingularitas_isten_bigbang2.png

Ez csak egy erős pszichovírus, azaz egy speciális mém. Amihez a vallások és a papok értenek, nagyon is, hogyan kell ilyet létrehozni és bevezetni a gyakorlatban. Hiszen a vallások a legerősebb mémkomplexek.

Gondolat:  Lenne-e értelme az ŐsRobbanásban való nem hit miatt, aBigBangosnak  vallanod magadat??? 

Az ősrobbanás elméletet egy pap találta ki és Vatikán ápolgatta, hogy dogmatikusan terjedjen. Nem tudomány, csak egy mesterségesen létrehozott mém, amilyen többek közt JahveZsidóSátánIsten is. A vörös eltolódásnak kb. annyi köze van  logikailag az ŐsRobbanás elmélethez, mintha valakinek himlősen piros pöttyös lesz a teste és ebből más meg arra következtetne, hogy az illető KaticaBogár. Ja persze távolodik!!! :-) A téridő kontinuum meg smafu?! Inkább nevezném én ezt mérési és viszonyítási, logikai és következtetési hibának.

A kitalált ŐsRottyanás mesén, mára már tudományos dogmán,  az érvelési hibák tömegeit lehet detektálni:

1. Mazsolázgatás érvelési hiba
2. Hazugság
3. Szakértői álca
4. Szavazás 
5. Vágyvezérelt gondolkozás
6. Helyes útirány kiválasztási hiba 

Ez utóbbit kifejtem részletesebben is: Ez a hamis dilemma érvelési hiba fejlettebb változata, amikor nem két lehetőség közüli kényszerű választást próbálnak előírni, amikor több lehetőség is van, hanem ennek nagyobb  számú verziója. Tehát amikor például azt állítja valaki, hogy egy dolognak csak négy helyes iránya lehet és mivel három nem megfelelő helyre és eredményre vezet azok rosszak és csak a negyedik útirány lehet a helyes. Probléma.... Mindig lehet új eddig nem létező, vagy nem tudott utakat is nyitni, amelyek szintén a jó irányba vezetnek. Sőt lehet csak az új út visz a valóban helyes irányba ... az előtte jónak vélt csak megközelíti, de elmegy mellette. Példák rá:

- BigBang egyre gyorsabban táguló világegyetem elmélete lehet simán hibás ... Mert ahol a mérések történek ott lehet igaz, de a mérési határon túl már lehet szűkülés is. Továbbá ahova a tágulás történik, annak is a világegyetemnek kell lennie, tehát lényegében annak csak egy része tágulhat és és egy időintervallumban ... Továbbá a téridő kontinuumban a "tágulás" lehet nem is tágulás ... mert lehet relatív is. Tehát máshoz viszonyítva már akár szűkülés is.

big_bang_hibas.JPG

Teljesen értelmetlen és hibás ez a BigBang illiusztráció. Önmagának mond ellent.

A gúnynevén elterjedt BigBang  vagy  'Ősrobbanás elmélet' hibája a benne lévő érvelési hibákon kívül még három fő dologból tevődik össze:

1. Vatikáni lobbitevékenység
2. Mérési és viszonyítási, matematikai/fizikai/logikai hiba
3. Memetikai (ismétléstani, klónozási) idegrendszeri vírusos terjedés.

Ja és igen ... van egy metafizikai, logikán túli hülyítési része is, amit akár Heideggertől is elleshettek. ... ha valami látszólag annyira bonyolult, hogy értelmetlen, akkor sokan divatból úgy csinálnak, mintha értelmes lenne és érthető.

A NagyMonoBummra csak Tudományos Előrejelzést tettem  2018-2019 környékén, hogy törvényszerű lesz a bukása. Mert memetikusan és nem a tudományos módszertan alapján keletkezett és terjedt el. Tehát akár tévedhetek is, de pimaszul igazam is lehet. Idővel el fog válni. A bizonyításokat nálam mások teszik majd meg és nem én. Penrose beszédével a 2020-as fizika Nobel díja átvételénél 70% ... a James Webb űrteleszkóp adataival már így 80-90% lett a valószínűsége, hogy hamarosan be is következik. Erről is tud a hazai tudományos szakma jó része és írásban is van számos helyen. 2023 év vége felé angol nyelven is közzé tettem számos nemzetközi netes fórumon is.   Ezen naplóbejegyzésem is csak ezt közli és nyomatékosítja fő mondandóként. Meg esetleg még ezt is: 

Akik ténynek állítják a MonoŐsRobbanást, azok bizony logikailag hívők. Biztosnak állítanak egy bizonytalan és már a bukás felé haladó dologot.  Freund Tamás a Magyar Tudományos Akadémia elnöke szerint is egy hiedelmet.  Mert az még a mai napig is csak egy elmélet, amely nem lett bizonyított. Sőt nagyon sok alternatív elmélet vetekszik vele és valószínű az egyik ciklikus univerzum elmélet például a tórusz alakú MagnaFánk le is fogja győzni nemsokára. Aztán majd jön egy annál is pontosabb és fejlettebb. (pölö a MagnaZorb a sok-sok luku MaganaFánk)

toruszos_bigban_osrobba.JPG

Big Creative God-F@rt -> Big Bang (Lemaitre-mono) -> Big Crunch -> Big Bounce -> BangBangBangBang (Penrose-poly) -> Big Doughnut -> Big Zorb ->

Az ősrobbanás elmélet hibás, tudományos tévhit csak. Tehát az ezt megerősíteni próbáló elméletek is hibásak. Akkor is ha van bennük valami korlátozott rész igazság esetleg.  Az emberi elme képességeit és hibáit kutatom már vagy 35 éve. Igen ebben tudós vagyok. Az ősrobbanás elmélet emberi elmehiba csak. A nagy tudósainknak Einstein, Nash, Gödel, Darwin, Newton ... voltak pszichológia viselkedési problémái, betegségei. Emberi mentális hiba az is,  ami az ősrobbanás hiedelem valóságnak való elfogadását eredményezi egyeseknél. Ez is egyfajta kognitiv tömegpszichológia rendellenesség. 

 Plusz egy agyvihar jellegű gondolat a Magana-Fánk (Magna-Zorb) Univerzum modellhez: Mint ismert, nyolc vallásom van, amelyek közül egyikben sem hiszek. Ezek kulturális játékok a számomra. Meg kiegyenlítik egymás hibáit. Nos a Jedi Vallás inspirált és az Erő. " Az erő az ami összetartja és mozgatja az Univerzumot" gondolat részlete. A mágneses erő vonalai nagyon hasonlítanak a Magna-Fánk alakjára. Lehetséges, egy olyan Erő, ami tényleg ilyen természetes háromdimenziós körmozgást generál.

idézetek, függelékek:

I.

"Ősrobbanás jelentette szingularitás ellentmond az általános relativitáselméletnek, mivel a fizikai általunk ismert törvényei a jelenség bekövetkeztekor fennálló fizikai paramétereket nem teszik lehetővé. Ezt már Dr. Ahmed Farag Ali állítja; az egyiptomi Benha Egyetem professzora, a kanadai Lethbridge Egyetem szakértőjével, professzor Sauraya Das-szal együtt azt állítja, hogy az általuk alkotott egyenletek szerint nem is volt Ősrobbanás, hanem egy sem kezdettel, sem véggel nem rendelkező világban élünk.

A két kutató leszögezte, hogy amikor nekivágtak számításaik elvégzésének, semmilyen prekoncepció nem vezérelte őket, nem akarták direkt "eltüntetni" az Ősrobbanást, és nem is módosították menet közben az egyenleteket, hogy megfeleljenek ennek az elvárásnak. Ehelyett David Bohm és Amal Kumar Raychaudhuri munkájának egyesítésén dolgoztak, mely a kvantummechanikát akarta összekötni az általános relativitáselmélettel. Ekkor jöttek rá, hogy ha Raychaudhuri egyenleteit Bohm munkájának kvantumkorrekcióival kombinálják a szingularitásra vonatkozóan, akkor olyan univerzumot írnak le az egyenletek, mely egykor valóban kisebb volt, de sosem zsugorodott össze végtelen sűrűségűbe."

II. 

A tudományban sok minden elavul, túlnövik. Nos G. Lemaitre is túlnőtt már. Igen a tanítványai, követői nőtték túl. Saját magukat is persze:

"A “végsõ igazságokkal”, de akár csak az Univerzum keletkezésével való foglalkozás óhatatlanul érinti Isten létezésének kérdését. Hawking könyveiben ismételten visszatért erre a problémára; “Nehéz a világegyetem kezdetérõl beszélni Isten koncepciójának említése nélkül. Munkám az Univerzum eredetérõl a tudomány és a vallás határán van, de én megpróbálok a határ tudományos oldalán maradni. Lehetséges, hogy Isten oly módon cselekszik, hogy cselekedetei nem magyarázhatók tudományos törvényekkel. De ebben az esetben mindenkinek személyes hite alapján kell haladnia.”

"Hawking évtizedek kutatómunkájának eredményeként — legalábbis önmaga számára — végsõ választ adott erre a döntõ kérdésre. Egy idõ után elvetette az addig olyannyira védelmezett õsrobbanás-elméletet, amely a kezdeti, fizikai törvényeken kívüli pillanatban megengedheti Isten szerepét a teremtésben, és egy merõben új elképzeléssel állt elõ. Véleménye szerint a kvantumgravitáció elmélete segítségével elkerülhetjük a kezdeti állapot problémáját, és világegyetemünket úgy képzelhetjük el, mint ahol “a tér és idõ határtalan, zárt felületet alkot”. “Olyan lenne az ilyen téridõ, mint a Föld felszíne, csak éppen még két dimenziója volna. A Föld felületének kiterjedése véges, határa vagy pereme azonban nincsen.” Ilyen feltételek mellett viszont “kezdete és vége se lehet: egyszerûen csak van. Hol van benne a Teremtõ helye?” — kérdezi Hawking, pontot téve ezzel egy hosszú vita végére, mely személyes sorsát ugyanúgy érintette."

imago.mtapi.hu/a_folyoirat/e_szovegek/pdf/(08)1997_1/142-151_ritter2.pdf

III. 

Dr. Michio Kaku : "A James Webb űrteleszkóp (#JWST) épp most tárt fel hat hatalmas galaxist, amiről a tudósok korábban azt hitték, nem létezhetnek. Ezek a leletek képesek megsemmisíteni az univerzumról alkotott tudományos megértésünket. Megjelentem a NBC News NOW oldalon Gadi Schwartz-cal, hogy megvitassuk ezeket az úttörő felfedezéseket és új tudományos felfedezéseket itt a Földön. Most figyelj!"

James Webb Space Telescope images shatter understanding of age of the universe (nbcnews.com)

IV.

"Amikor tavaly júliusban nyilvánosságra hozták a James Webb űrtávcső első képeit, a csillagászok az eddigi legkorábbi pillantást vetették a kozmikus történelemre, és megnézték a rögzített képeket arról, hogy az univerzum hogyan néz ki több milliárd fényévnyire. Arra számítottak, hogy talán látnak néhány "apró, fiatal, bébi galaxist". Amit azonban találtak, az valami sokkal nagyobb volt - hat hatalmas galaxis, amelyek körülbelül 13,1 milliárd évre nyúlnak vissza, és amelyek ugyanolyan réginek tűntek, mint a Tejútrendszer most. ... "Keveset tudtam, hogy a képek között van egy kis piros pont, amely felrázza a megértésünket arról, hogyan alakultak ki az első galaxisok az Ősrobbanás után" - mondta Labbé. "... Lefuttatom az elemző szoftvert a kis tűszúráson, és az két számot köp ki: 13,1 milliárd fényév távolság, 100 milliárd csillag tömege, és majdnem kiköpöm a kávémat. Most fedeztük fel a lehetetlent. Lehetetlenül korai, lehetetlenül nagy tömegű galaxisok.""

"Ebben a távolságban a fénynek 13 milliárd évbe telt, mire eljutott hozzánk, tehát akkor látjuk a galaxisokat, amikor az univerzum még csak 700 millió éves volt" szerző: Azok a galaxisok meg nem "bébik" ... nagyon is kifejlettek és sokkal korosabbak." -> BINGÓ még egy mítosz vége.

V. 

Egy elmélet szerint univerzumunk folyamatosan újjászületik
Veres Szilárd 2020-10-13

"Ezt állítja a friss Nobel-díjas fizikus. Szerinte több ősrobbanás volt és vár még ránk további.

Sir Roger Penrose nyerte idén a fizika Nober-díjat egy matematikai módszerért, ami bizonyította és kibővítette Albert Einstein relativitáselméletét, továbbá a fekete lyukakkal kapcsolatos felfedezéseiért. A díjat átvéve pedig újra elmondta egyik elméletét arról, hogy az ősrobbanás előtt is volt ősrobbanás és még lesz. Szerinte az univerzum folyamatosan addig tágul, amíg össze nem omlik és ujjá nem születik, ami valószínűleg a jövőben újra meg fog történni. Az elméletét konform ciklusos kozmológiának nevezik. "

VI. 

Tudomány
"A párhuzamos univerzumok kereséséről szól Hawking utolsó tanulmánya
2018.03.21. National Geographic Magyarország

A fizikus két héttel halála előtt nyújtotta be utolsó munkáját.  Stephen Hawking A Smooth Exit from Eternal Inflation? című, Thomas Hertoggal, a Leuveni Katolikus Egyetem munkatársával közösen készített dolgozatát két héttel halála előtt nyújtotta be felülvizsgálatra.

A tanulmány középpontjában a multiverzum elmélete áll – írja az IFLScience. Az elmélet szerint a mi világunk mellett további univerzumok léteznek, Hawking pedig azt feltételezte, hogy ezen világegyetemek nyoma felfedezhető.

Hertog az IFLScience-nek azt mondta, az új hipotézis Hawking eredeti, 1983-as modelljének továbbgondolt verziója. A James Hartle-lal kidolgozott univerzum határfeltétel alapján több ősrobbanás is történt, így több univerzum született."

VII.

"Ciklikus univerzum

A Science című amerikai szakfolyóiratban megjelent tanulmányukban Neil Turok, az angliai Cambridge és Paul Steinhardt, az amerikai Princeton Egyetem elméletfizika-professzorai megállapították, hogy az eddigi elképzelésekkel ellentétben a világot nem egyetlen ősrobbanás hozta létre.

A Turok és Steinhardt által ciklikus univerzumnak nevezett, összeomlások és újjászületések sorozatán alapuló világmodell Big Bangek és Nagy Reccsek végtelen láncolatát feltételezik. "

VIII.

 "A vöröseltolódás nem egyértelmű távolság-indikátor." A vöröseltolódást sok minden más is okozhatja. Tehát hibaforrás is, aki mindenhatónak képzeli. Például ami sokaknak ismerős lehet: "Vörös az ég alja, vihar lesz. " 

+ "46,1 milliárd fényévre lévő tárgyakat láthatunk egy mindössze 13,8 milliárd éves Univerzumban."

+ "A nem csillagászok számára a vöröseltolódás fotometriai mérésében legalább annyira bízhatunk, mint a Loch Ness-i szörny állítólagos fotójában, amely felfedi az igazságot a természetéről."

"Sajnos nem tudjuk egyszerűen keresni a fényt, amit ezek a távoli galaxisok bocsátanak ki. Óriási különbség van egy távoli galaxis által kibocsátott fény és a szemünkbe érkező fény között, miután több milliárd fényévet utaztunk az Univerzumban. Ezt a kezdetben kibocsátott fényt minden, ami kölcsönhatásba lép vele útja során, beleértve:

1. fényblokkoló semleges anyag,
2. forró gáz és plazma, amely szétszórja és szétszórja ezt a fényt,
3. növekvő és zsugorodó anyagcsomók, amelyek megváltoztatják a gravitációs potenciált abban a régióban, ahol a fény terjed,
4. és az Univerzum tágulása, amely megnyújtja a rajta áthaladó fény hullámhosszát."

bigthink.com/starts-with-a-bang/most-distant-galaxies/

 IX.

"Loeb szerint ájult tisztelet övezi az olyan fogalmakat mint a szuperszimmetria, a húrelmélet, a Hawking-sugárzás, az anti-de Sitter/konformációs mezőelmélet (AdS/CFT) és a multiverzum (végtelenül sok párhuzamos univerzum), anélkül, hogy ezeket akár parányi kísérleti bizonyíték is alátámasztaná. Loeb hivatkozik is egy tudományos konferenciára, ahol prominens fizikusok jelentették ki: „ezek az elméletek bizonyára helyesek kísérleti tapasztalatok hiányában is, hiszen fizikusok ezrei hisznek benne, és az nehezen képzelhető el, hogy kiváló matematikai képességgel rendelkező tudósok egész közössége tévedésben lenne”forrás

X.

Michio Kaku a New York-i City University College elméleti fizika professzora, a húr-térelmélet egyik megalkotója nyilatkozta:  "... vannak olyanok, akik végtelen gravitációs szingularitásról hablatyolnak, nos ez ostobaság. Nincs olyan, hogy végtelen gravitáció. Csak azért használjuk a szingularitás szót, hogy palástoljuk tudatlanságunkat." videó

XI. 

Ez is a bukás előjele, hogy egyre idősebbnek vélik:

"Egy új kutatás az univerzum korát 26,7 milliárd évre teszi, ami közel kétszer olyan régi, mint korábban hitték (phys.org):

Univerzumunk kétszer olyan idős lehet, mint a jelenlegi becslések, állítja egy új tanulmány, amely megkérdőjelezi a domináns kozmológiai modellt, és új megvilágításba helyezi az úgynevezett "lehetetlen korai galaxis problémát".

"Újonnan kidolgozott modellünk több milliárd évvel meghosszabbítja a galaxisok keletkezési idejét, így az univerzum 26,7 milliárd éves, és nem 13,7 éves, mint korábban becsülték" - mondta Rajendra Gupta, az Ottawai Egyetem Természettudományi Karának fizika adjunktusa." ...

phys.org/news/2023-07-age-universe-billion-years-previously.html

XII.

freud_ateistak_hite_osrobbanas.JPG

Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke: „Az ateisták hite még nagyobb, mint az enyém ... ősrobbanás .... teremtés ....tudományos bizonyítékot egyik HIEDELEMRE sem lehet adni.." forrás 1, forrás 2 Bizonyíték az igazára: Ateisták jellemző dogmái.  Továbbá egyértelmű tény, hogy a teológia és az ateizmus is a filozófia áltudományos része alá tartozik, tudományfilozófiailag a metafizika alá. Azaz halandzsázás csak. Továbbá az "Ősrobbanás" elmélet is főként csak utánzással terjedt el és így hasonló a vallásokhoz. Az ateista tagadás- valláshoz is.

XIII.

"A világegyetem határfeltétele az, hogy nincs határa. Más szavakkal az euklideszi téridő egy vég nélküli zárt felület, mint a Föld felszíne. Mondhatjuk, hogy a képzeletbeli és a valós idő a Déli-sarkon kezdődik, ami egy olyan pont a téridőben, ahol a normál fizika törvényei érvényesek. Nincs semmi a Déli-Sarktól délre, tehát nem volt semmi az ősrobbanás előtt." - St. Hawking mondta egykoron egy rádióadásban ezt.

Mekkora hablatyolás!!!  Ha nincs a világegyetemnek határa, akkor TÁGULNI SEM nagyon van minek. Déli-Sarktól délebbre meg sima körkörös érvelés. Hófehérkénél már nincs Hófehérkébb. Vagy a petitio principii-nél sincs már petitio principiibb !!! Azaz a körkörös érvelési hibánál már nincs körkörösebb érvelési hiba.  

XIV.

" A közelmúltban volt az 1920-as Nagy Vita, amely után a Tejútrendszer státusza csak egy az Univerzum számos galaxisa közül."  - Jelenleg az úgynevezett " Peremfizika " és azon belül a " Nem szabványos kozmológia "  foglalkozik ezen kérdéskörrel.  Elismerve, hogy ~1920 előtt a Tejúton kívüli többi galaxis is peremfizika volt. Meg sok más egyéb is. 

 XV.

"Ez az univerzum előzmény logika, a "végtelen" összemenés .... :-)  Komolyan "bolondok házába" való levezetés, vagy következtetés.  Erre jelenleg csak a pszichovírus elmélet az, ami kimenti a "bolondok házából" a benne hívő fizikusokat és tudósokat. " 

XVI.

feny_voros_eltolodas_sebesseg.jpg

 

XVII.

"Ez a cikk felvázol egy elméletet, amely megmagyarázza, hogy az univerzum miért nem tágul minden irányba egyenletesen, és a téridő geometriájára vonatkozik. A legtöbb tudós úgy véli, hogy a tér „lapos”, hacsak nem „görbíti” az anyag jelenléte (ami gravitációt eredményez). A toroidális univerzum elmélet azt sugallja, hogy az univerzum valójában nem tágul, hanem csak úgy tűnik, hogy azért, mert a téridő dinamikusan áramlik a tórusz geometriájával. Tehát az univerzum egyidejűleg tágul és zsugorodik egy zárt hurokban – nyúlik a tetején, ahol a téridő kiemelkedik a tórusz középpontjából, és összehúzódik az alján, ahol a téridő visszaáramlik a középpontba. A toroidális univerzum elmélet azt is megmagyarázza, hogy az idő miért csak egy irányban – előre! ..." forrás: The Toroidal Universe: A geometric theory of space-time (evolvingsouls.com) 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://vilagnezet.blog.hu/api/trackback/id/tr8118060480

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2023.03.01. 23:40:00

www.origo.hu/tudomany/20230227-megvaltozhat-minden-amit-a-vilagegyetemrol-gondoltunk-elkepeszto-dolgot-talalt-a-nasa-urtavcsove.html

TUDOMÁNY
Megváltozhat minden, amit a világegyetemről tudunk: elképesztő felfedezést tett a NASA
ORIGO2023.02.27. 12:04
A James Webb Űrteleszkóp olyan felfedezést tett, ami alapjaiban véve írhatja át a világegyetemről alkotott elméleteinket.

Több olyan galaxist találtak, amelyek masszívak és fejlettek, annak ellenére, hogy mindössze 500-700 millió évvel az ősrobbanás után jöttek létre.

A KOZMOLÓGIA JELENLEGI MODELLJEI ALAPJÁN EZEKNEK AZ OBJEKTUMOKNAK NEM LENNE SZABAD LÉTEZNIÜK, FEJLETTSÉGÜKRE EGYELŐRE NINCSEN MAGYARÁZAT.

A felfedezés azt sugallja, hogy egy-két kulcsfontosságú lépés kimaradt az Univerzum fejlődésének megértésében.

Még soha nem figyeltünk meg ilyen hatalmas galaxisokat, ilyen korán az ősrobbanás után. A most felfedezett hat galaxis több mint 12 milliárd éves, mindössze 500-700 millió évvel az ősrobbanás után alakultak ki, és a Napunk tömegének akár 100 milliárdszorosát is elérhetik. Ez túl nagy ahhoz, hogy a jelenlegi modellek szerint is létezzenek. Ez a felfedezés megváltoztathatja a világegyetemünk legkorábbi galaxisainak kialakulásával kapcsolatos ismereteinket"
– magyarázta a Nature folyóiratban megjelent tanulmány jelentőségét Ivo Labbé, az ausztriai Swinburne Műszaki Egyetem munkatársa.

Az objektumokat a James Webb űrteleszkóp működésének kezdetén végzett megfigyelések során észlelték. A nagy teljesítményű űrteleszkóp infravörös tartományban vizsgálja az univerzumot, ami tökéletesen alkalmas arra, hogy kiszúrja a fényt, amely évmilliárdokon át utazott, hogy eljusson hozzánk a korai világegyetemből

Lehetetlen csillagvárosok
Kozmológiai modelljeink szerint az Univerzum a kezdeti időszakban még teljesen máshogy nézett ki. Először is, az ősrobbanás nyomán keletkezett forró részecskéknek eléggé le kellett hűlniük ahhoz, hogy atomokat hozzanak létre, és az adott térfogatot főként hidrogénnel és héliummal töltsék meg. Ebből a gázból kezdtek kialakulni az első csillagok és galaxisok, körülbelül 150 millió évvel az ősrobbanás után.

A MOST TALÁLT GALAXISOK TÖMEGE AZONBAN TÚLSÁGOSAN NAGY, SEHOGY SEM ILLENEK A KORAI UNIVERZUMBA.

Olyannyira nem, hogy a tudósok először mérési hibára gyanakodtak. Alaposan ellenőrizték az adatokat, és kiderült, hogy a tévedés lehetősége kizárt.

Így csak két dolog lehetséges:

VAGY A KOZMOLÓGIÁRÓL VAGY A VILÁGEGYETEM KORAI IDŐSZAKÁRÓL ALKOTOTT ELKÉPZELÉSEINK HIBÁSAK.

Bármelyik eset áll fenn, gyökeresen megváltozhat minden, amit az univerzumról gondolunk.

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2023.03.02. 15:13:53

Minden valóságra épülő tudományágban vannak mérések és számítások és azoknak hibahatárai. Sőt megengedett hibahatárai is. Amin belül még az adott dolog helyes lehet, de azon kívül esve viszont már megbukott.
"A James Webb Űrteleszkóp 13,1 milliárd fényév távolságra 4,8 milliárd éves galaxisokat talált."
www.yahoo.com/.../nasa-astronomers-discovered...
Nos a most feltárt mérési, számítási hiba, attól függ mire vetítve, de 20-35 % közötti. Ez már az az adott (Nagy Robbanás) elmélet elvetési határán TÚLESŐ EGYÉRTELMŰEN.

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2023.03.03. 10:10:40

Amur: ... mivel Hawking könyvei népszerűek voltak, beette magát a laikus köztudatba, hogy az "ősrobbanás arról szól, hogy egy pontból robbant szét az univerzum". Egy jó fenét! Az ősrobbanás arról szól, hogy egykor volt egy forró és sűrű kezdőállapot. Viszont BIZTOSAN NEM VOLT végtelenül forró és végtelenül sűrű nulla kiterjedésű. Azért nem volt, mert van kvantumfizika is a világon. ...

IGe: Kamuzás és hazudozás ... a köbön ... Mert a "BIZTOSAN NEM VOLT végtelenül forró és végtelenül sűrű nulla kiterjedésű" az már egy teljesen más nevű elmélet és nem a BigBan nevezetű. Az már beleillik a Mltivewrzumba, Penrose CCC-be, továbbá MagnaFánk a MagnaZorb elméletekbe is és sok másba is. Éppen azokba, amelyek a legerősebb leváltó esélyesei ennek a mesének.

forum.index.hu/Article/viewArticle?a=163861922&t=9041042

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2023.03.03. 10:38:22

Az ősrobbanás-elmélet híveinek egyik legnagyobb gondja az, hogy bár “a világegyetem keletkezését” igyekeznek megmagyarázni, az általuk javasolt eredetet nem lehet matematikai úton leírni. Az általánosan elfogadott ősrobbanás- elméletek szerint a világegyetem, kezdeti állapotában egy végtelenül kis kiterjedésű, ugyanakkor végtelen sűrűségű és hőmérsékletű pont volt. Ez az állapot azonban túl van a matematikai leírhatóság határain – semmit nem lehet róla kijelenteni; a számítások teljesen összezavarodnak, értelmetlenné válnak. Olyan ez, mint amikor nullával próbálunk meg elosztani egy számot – mi a végeredmény? 1?… 5?… 5 billió?…??? Lehetetlen megmondani. A szaknyelv ezt nevezi szingularitásnak.

A Szingularitás (szingularitas.hu)
szingularitas.hu/szingularitas/

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2023.03.03. 10:46:11

“Úgy tűnik, helytálló az az elv, miszerint ha egy fizikai elmélet szingularitást tételez fel, akkor ez annak a jele, hogy az elmélet összeomlott.”

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2023.03.03. 18:47:59

A Tudományos Módszertan, tehát a bizonyítási eljárás egy eleme lehet az Előrejelzés (predikció) is.

Most itt a fórumon azért van ez a nagy izgágaság egyeseknél, mert 3-4 évvel ezelőtt a BigBangra tettem egy ilyen előrejelzést, hogy az hamarosan meg fog bukni, mert nem a tudományos elvek alapján jött létre, hanem csak memetikusan (ahogy jellemzően a vallások).

Penrose fizika Nobel díj beszédénél már ~ 50% osan bizonyosodott, hogy igazam beteljesedése várható és reális.

A mostani James Webb űrtávcső adatai és azok elemzései lapján már ez 80-90% nőtt.

forum.index.hu/Article/showArticle?t=9252616

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2023.03.04. 08:41:24

A valódi tudományos bizonyítások a Tudományos Módszertan alapján történnek.

A tudományos módszer mindenütt jelen lévő eleme az empirizmus. Ez ellentétes a racionalizmus szigorú formáival: a tudományos módszer azt az álláspontot testesíti meg, hogy az ész önmagában nem képes megoldani egy adott tudományos problémát.

A tudományos módszer cáfolja azokat az állításokat, amelyek szerint a kinyilatkoztatás, a politikai, jogi vagy vallási dogma, a hagyományra apelláló, általánosan vallott hiedelmek, a józan ész vagy a jelenleg tartott elméletek jelentik az egyetlen lehetséges eszközt az igazság bizonyítására.

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2023.03.04. 08:45:50

Aki biztos valamiben, biztos a tudása, az nem fél a kritikáktól.

Nem is zavarja a kritika. Miért?

Mert az max segítheti és még jobbá teheti azt amit bizonyított már.

Tehát például engem nem zavarnak a Tudományos Isten cikizői.

Mert semmi sem változik miattuk és a jellemzően semmit sem érő kritikáik miatt.

Egyeseket meg nagyon zavar, hogy a BigBang elmélet roskadozik a James Webb távcső újabb mérései és adatai alapján.

Csak azt nem érteni, hogy akkor miért nem a kísérletben részvevőeket, nyilatkozataikat és az adott távcsövet fikázzák?

Miért azokat, akik csak az adott hírt és folyamatot közlik és elemzik?

A MonoŐsrobbanás elmélet (hiedelem) úgy néz ki hamarosan megbukik. Miért nem örülnek ennek egyesek, hogy a tudásunk jobb és pontosabb lesz és nem fogunk egy tévedésben élni? Miért akarják a hibás mesét (ideológiát) megtartani?

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2023.03.04. 09:13:42

Párhuzamos univerzumok - Képzelet és tudomány

A kötet szerzői: Bokor Nándor, Filippov Gábor, Flach Richárd, Gáspár Attila, Hraskó Gábor, Miyazaki Jun, Lápossy Attila, Nagy Ádám, Orosz László, Pirkhoffer Ervin, Pongrácz Máté, Radó Péter, Torbó Annamária, Tóth Csaba, Vancsó Éva, Vinkó József, Zsótér Indi Dániel.

Hraskó Gábor kb 10 éven keresztül volt a hazai Sz.eptikus Társaság elnöke. Édesapja híres fizikus.

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2023.03.04. 09:34:52

Érdemes benézni ide is, Fórum » FILOSZ » Tudomány mert humánetológiailag igen tanulságos.

A James Webb űrtávcső MonoŐsRobbanás elméletet feszegető és buktató adatai nem nagyon érdekesek és erős az elhallgatásuk. Jellemzően pedig a valódi tudományos helyeken pörög a téma és elemezgetik.

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2023.03.04. 11:41:11

A materializmus és az ateizmus is az emberi tudás fejlődésével elavult dologgá vált. A scientizmus is bukott elmélet, sajátságos vallás, de ezt az igazi tudósok tudják is. Az igazi tudós semmit sem tekint végleges és biztos tudásnak.

A félreértések elkerülése miatt. A Tudományos Módszertan nem és nagyon nem egyenlő a scientizmussal. A valódi tudomány, akárcsak a valódi tudós ugyan is ideológia függőséget sem vállal be és fel. Ja és az is egy tudományos válasz a legtöbb dologra, hogy "egy emberi kitaláció", ami még nem tudományos, mert nincs megfelelően igazolva és sokoldalú teszteléseken sem esett át.

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2023.03.05. 09:02:03

A Tudományos Módszertan, tehát a bizonyítási eljárás egy eleme lehet az Előrejelzés (predikció) is.

Most itt a fórumon azért van ez a nagy izgágaság egyeseknél, mert 3-4-5 évvel ezelőtt a BigBangra tettem egy ilyen előrejelzést, hogy az hamarosan meg fog bukni, mert nem a tudományos elvek alapján jött létre, hanem csak memetikusan (ahogy jellemzően a vallások). Penrose fizika Nobel díj beszédénél már ~ 50% osan bizonyosodott, hogy igazam beteljesedése várható és reális. A mostani James Webb űrtávcső adatai és azok elemzései lapján már ez 80-90% nőtt.

Tehát nekem elég az ha X időn belül tényleg megdől és Tudományos Előrejelzésem igazolódik.

Az hogy mi lesz helyette? Ilyen szempontból nem nagyon számít. Akár az is lehet, amit felvetsz, de ugye ezt is bizonyítani kellene és tesztelhetően.

forum.index.hu/Article/showArticle?t=9122661&la=163875966

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2023.03.05. 09:18:17

Nekem viszont tanult szakmám a logika és a tudomány.

Sőt a tudományos tesztelések meg főként.

Tehát el tudom bírálni.

Az adott tudósok felvetése jogos és jobb lett volna alaposabban és komolyabban venni, mert a vösöseltolódást sok minden más is okozhatja. Tehát hibaforrás is, aki mindenhatónak képzeli. Például ami neked is ismerős lehet: "Vörös az ég alja, vihar lesz ... "

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2023.03.05. 11:07:54

érdekesség:

Az ember, aki kétségbe merte vonni az Ősrobbanás elméletét

... Az általa lefényképezett galaxisok azonban az esztétikai élményen túl egyebet is nyújtottak, mégpedig egy új problémát. Edwin Hubble 1929-es felfedezése óta a legtöbb csillagász úgy gondolta, hogy a galaxisok színképeiben megfigyelhető, a távolsággal növekvő vöröseltolódás a Világegyetem általános, valamikor több milliárd évvel ezelőtt az ún. Ősrobbanással kezdődő tágulásának jele. Arp azonban számos, egymáshoz közel látszó objektumot fényképezett le, melyek színképei nagyon különböző vöröseltolódást mutattak – azaz a Hubble által felállított törvény szerint egymástól valójában nagyon messze kell lenniük -, annak ellenére, hogy közöttük anyaghidak formájában jól látható fizikai kapcsolat van. Szerinte ez azt jelenti, hogy a vöröseltolódás nem minden esetben a távolság indikátora, azt más, ismeretlen fizikai folyamatok okozhatják.

.....

Ezt az ötletet egyébként először Victor Ambarcumjan örmény csillagász vetette fel egy évtizeddel korábban. Egy évvel később azt írta egy cikkében, hogy bár vonakodva, de arra a következtetésre kellett jutnia, hogy néhány extragalaktikus objektum esetében a vöröseltolódás nem a távolodás következménye.

A felismerés után már módszeresen kezdte el átvizsgálni az égbolt, további bizonyítékok után kutatva, hogy a vöröseltolódás nem egyértelmű távolság-indikátor, tudva persze azt is, hogy éppen a modern kozmológia alappillérére készül csapást mérni. Rövidesen valóságos szakértőjévé vált annak, hogy miként találjon kvazárokat gyanús helyeken, például egy galaxis spirálkarja által elrejtve vagy egy gázív végén “lógva”. A kozmológiai eredetű vöröseltolódás támogatói és ellenzői közötti csatározás 1972-ben érte el a csúcspontját, amikor az American Association for Advancement of Science Arp és John N. Bachall (Institute for Advanced Study) részvételével egy vitát szervezett a kérdésről. Timothy Ferris öt évvel később a magyarul is megjelent “A vörös határ” (The Red Limit, 1977) c. könyvében így emlékezik meg az eseményről: “ ...

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2023.03.13. 15:57:41

"Vári GáborSzerző
Lajos Tamás Ha levonjuk a fény természetes Z=2e-18/s vörösödését, akkor nem marad a doppleres vöröseltolódásra többlet vörösödés.
Azaz a tágulási Lemaitre-Hubble törvény téves, mert meg sem említik a fény természetes vöröseltolódását.
Nyilván érthető. Mert:
1. 100 éve még nem tudták azt, hogy van
2. Ha tudták volna, hogy van és levonják, akkor a tágulási doppler szóba sem került volna."

www.facebook.com/groups/624730542776238?multi_permalinks=704564834792808&hoisted_section_header_type=recently_seen

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2023.03.14. 13:17:48

" Egyetértünk! Főleg Hubble első évtizedében annyi hibás mérést végzett, hogy mindet újra kellett mérni.
Na egy szarvas, de jellemző hiba: a 2,5 millió fényévre lévő Andromédát
800 ezer fényévre tette, és ennek megfelelő vöröseltolódását írta a jegyzőkönyvbe. Állítása szerint ezt méréssel kapta.
Jelzem 65 km/s sebességgel közeledik azaz nem vörös hanem kék eltolódása van az Andromédának.
A trilliárdnyi látott galaxisból összesen pár milliónyi mérést végeztek.. így, az előbb említett módon.
Azaz kimazsolázták minden milliomodikat a bizonygatás kedvéért.
...
100 év kellett a hibás mérések pótlására, újramérésére."

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2023.03.16. 16:37:16

1924-ben Hubble amerikai csillagász a kaliforniai Mount Wilson tetején lévő távcsővel válaszolt egy kérdésre, amely heves vitát váltott ki a csillagászok körében: A Tejút az egyetlen galaxis az Univerzumban, vagy sok más is van odakint? Akár hiszed, akár nem, csak abban az évben erősítettük meg, hogy sok galaxis van szétszórva az űrben. Addig a távcsövek által észlelt homályos ködöket mind a Tejútrendszer részének tekintették. Hubble kimutatta, hogy sokan saját "szigetuniverzumok", csillagok konglomerátumai az otthoni galaxisunk határain kívül. Hirtelen az Univerzum mérete és lehetőségei növekedtek.

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2023.04.03. 13:56:26

"Sajnos nem tudjuk egyszerűen keresni a fényt, amit ezek a távoli galaxisok bocsátanak ki. Óriási különbség van egy távoli galaxis által kibocsátott fény és a szemünkbe érkező fény között, miután több milliárd fényévet utaztunk az Univerzumban. Ezt a kezdetben kibocsátott fényt minden, ami kölcsönhatásba lép vele útja során, beleértve:

fényblokkoló semleges anyag,
forró gáz és plazma, amely szétszórja és szétszórja ezt a fényt,
növekvő és zsugorodó anyagcsomók, amelyek megváltoztatják a gravitációs potenciált abban a régióban, ahol a fény terjed,
és az Univerzum tágulása, amely megnyújtja a rajta áthaladó fény hullámhosszát."

bigthink.com/starts-with-a-bang/most-distant-galaxies/

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2023.04.03. 13:59:56

@vilagnezet.blog.hu:

"A nem csillagászok számára a vöröseltolódás fotometriai mérésében legalább annyira bízhatunk, mint a Loch Ness-i szörny állítólagos fotójában, amely felfedi az igazságot a természetéről."

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2023.04.14. 12:06:56

Nem sokat ér a megfigyelés, mert az emberi elme képes önmaga becsapására, egyéni és tömeges szinten is.

A mérés sem ér semmit sem önmagában, mert annak is vannak korlátjai és hasonlóan becsapó hatásai is.

Tehát ami ér valamit, az a tudományos módszertanok minél szélesebb és sokrétübb bevetése.

Tehát a sok-sok tesztelés.

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2023.05.01. 22:16:58

Darwin tudományos módszertant betartotta. Adatokat gyűjtött, rendszerezte, feldolgozta, tesztelte, majd alkotott egy rá illő elméletet. Stimmel is a mai napig, sőt sokszorosan meg is lett még pluszba erősítve.

Georges Lemaitre: Kitalált valamit, amihez majd később próbáltak és próbálnak bizonyítékokat ráerőltetni, de a legtöbb ilyen nem stimmel és sérti az általános logika és más tudományágak szabályait és megfigyeléseit is.

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2023.07.04. 21:12:45

"Alan Sokal remekül kiagyalt és nagyszerûen kivitelezett fricskát adott a “posztmodern” társadalomtudósok egy különösen agresszív csoportjának. Alan Sokal, a New York Egyetem elméleti fizika professzora 1994. végén “A határok áttörése - Arccal a kvantumgravitáció transzformatív hermeneutikája felé “ címmel tanulmányt küldött be a Social Text c. vezetõ kultúrális folyóirathoz."

kvantumgravitáció --> Hawking munkáiban erős elem

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2023.07.16. 08:26:34

Bölcs Árnyék 0 0 3194
... de ezt a nézetedet ismételten meg is kell tudnod itt védeni, mert "elfelejtik" ♥

ErkölcsTan 0 0 3197
Persze, mert amit írtam az bizonyítható és tényszerű, sok-sok tudós összefüggő munkásságára is támaszkodik és nem csak az enyémre.

Hozzáteszem, tehát a jogos kritika és elvetési lehetőség bizonyított, az egyértelmű elvetés még nem, arra csak tudományos előrejelzést tettem. Ami szintén egy elfogadott tudományos eljárás.

forum.index.hu/Article/showArticle?t=9239293

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2023.07.16. 15:38:31

Egy új kutatás az univerzum korát 26,7 milliárd évre teszi, ami közel kétszer olyan régi, mint korábban hitték (phys.org):

Univerzumunk kétszer olyan idős lehet, mint a jelenlegi becslések, állítja egy új tanulmány, amely megkérdőjelezi a domináns kozmológiai modellt, és új megvilágításba helyezi az úgynevezett "lehetetlen korai galaxis problémát".

"Újonnan kidolgozott modellünk több milliárd évvel meghosszabbítja a galaxisok keletkezési idejét, így az univerzum 26,7 milliárd éves, és nem 13,7 éves, mint korábban becsülték" - mondta Rajendra Gupta, az Ottawai Egyetem Természettudományi Karának fizika adjunktusa.

A csillagászok és fizikusok évek óta számítják ki univerzumunk korát az ősrobbanás óta eltelt idő mérésével és a legrégebbi csillagok tanulmányozásával a távoli galaxisokból érkező fény vöröseltolódása alapján. 2021-ben az új technikáknak és a technológiai fejlődésnek köszönhetően univerzumunk korát így 13,797 milliárd évre becsülték a Lambda-CDM konkordancia modell segítségével.

Sok tudóst azonban zavarba ejtett a Matuzsálemhez hasonló csillagok létezése, amelyek idősebbnek tűnnek univerzumunk becsült koránál, valamint a korai galaxisok felfedezése az evolúció előrehaladott állapotában, amelyet a James Webb űrteleszkóp tett lehetővé. Ezek a galaxisok, amelyek mindössze 300 millió évvel az ősrobbanás után léteztek, úgy tűnik, hogy érettségi szintjük és tömegük tipikusan a kozmikus evolúció milliárd éveivel függ össze. Ráadásul meglepően kis méretűek, ami újabb rejtélyt ad az egyenlethez.

Zwicky fáradt fény elmélete azt sugallja, hogy a távoli galaxisok fényének vöröseltolódása a fotonok hatalmas kozmikus távolságokon történő fokozatos energiaveszteségének köszönhető. Úgy látták azonban, hogy ellentmond a megfigyeléseknek. Gupta mégis úgy találta, hogy "azáltal, hogy lehetővé tesszük ennek az elméletnek az együttélését a táguló univerzummal, lehetővé válik a vöröseltolódás hibrid jelenségként való újraértelmezése, nem pedig pusztán a tágulás miatt."

Zwicky fáradt fényelmélete mellett Gupta bevezeti a Paul Dirac által feltételezett "csatolási állandók" kialakulásának ötletét. A csatolási állandók alapvető fizikai állandók, amelyek szabályozzák a részecskék közötti kölcsönhatásokat. Dirac szerint ezek az állandók idővel változhatnak. Fejlődésük lehetővé tételével a Webb-teleszkóp által nagy vöröseltolódással megfigyelt korai galaxisok kialakulásának időkerete néhány százmillió évről több milliárd évre meghosszabbítható. Ez megvalósíthatóbb magyarázatot ad az ősi galaxisokban megfigyelt fejlett fejlettségi szintre és tömegre.

Sőt, Gupta azt sugallja, hogy a "kozmológiai állandó" hagyományos értelmezése, amely az univerzum gyorsuló tágulásáért felelős sötét energiát képviseli, felülvizsgálatra szorul. Ehelyett egy állandót javasol, amely megmagyarázza a csatolási állandók fejlődését. A kozmológiai modellnek ez a módosítása segít megoldani a korai univerzumban megfigyelt kis galaxisméretek rejtvényét, lehetővé téve a pontosabb megfigyeléseket.

phys.org/news/2023-07-age-universe-billion-years-previously.html

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2023.07.24. 11:03:56

A "világ egyik legbutább embere" :-) szerint a Világmindenség / Univerzum a "Semmiből" keletkezett.

Nos ha a " Semmi " is ekkora " Minden" lehet, akkor ahol az "van", az is lehet még bármi akár Határ is.

Hawking semmiből való univerzum teremtése

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2023.07.25. 08:01:59

Heidegger: Lét és idő vs. St. Hawking: Idő rövid története könyvek. Mindkettő erősen posztmodern filozófia. A "világ egyik legbutább embere" szerint a Világmindenség / Univerzum a "Semmiből" keletkezett. Nos ha a " Semmi " is ekkora " Minden" lehet, akkor ahol az "van", az is lehet még bármi akár Határ is.

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2023.08.03. 12:40:34

A Nobel-díjas ellentmondásos állítása: Az univerzum folyamatosan haldoklik és újjászületik

HARD SCIENCE - 9. OKTÓBER 2020

bigthink.com/hard-science/black-holes-prove-the-universe-keeps-exploding-claims-physicist/#Echobox=1691036016

Sir Roger Penrose azt állítja, hogy univerzumunk több ősrobbanáson ment keresztül, és még több jön – ez az állítás nem széles körben elfogadott a kozmológiai közösségben

Roger Penrose, a 2020-as fizikai Nobel-díjas azt állítja, hogy az univerzum a halál és az újjászületés ciklusain megy keresztül.
A tudós szerint több ősrobbanás is volt, és még több van folyamatban. Azt is állítja, hogy a fekete lyukak nyomokat tartalmaznak a korábbi univerzumok létezésére.
Ezek az állítások rendkívül ellentmondásosak, és nem széles körben elfogadottak a kozmológiai közösségben.

Aszerkesztő megjegyzése: Az ötlet általánosabb értékeléséhez lásd Dr. Ethan Siegel cikkét. Sir Roger Penrose, az Oxfordi Egyetem matematikusa és fizikusa, aki 2020-ban megosztva kapta meg a fizikai Nobel-díjat, azt állítja, hogy univerzumunk több ősrobbanáson ment keresztül, és egy másik jön a jövőnkben.

Penrose Nobel-díjat kapott olyan matematikai módszerek kidolgozásáért, amelyek igazolták és kibővítették Albert Einstein általános relativitáselméletét, valamint a fekete lyukakkal kapcsolatos felfedezéseiért, amelyek megmutatták, hogy a túl sűrűvé váló objektumok gravitációs összeomlásán mennek keresztül szingularitásokká - végtelen tömegű pontokká.

Amikor átvette a díjat, Penrose megismételte hitét abban, amit "őrült elméletemnek" nevezett, miszerint az univerzum addig tágul, amíg végül minden anyag el nem bomlik. És akkor egy új ősrobbanás egy új univerzumot hoz létre.

"Az ősrobbanás nem a kezdet volt" - mondta Penrose a The Telegraph-nak adott interjújában. "Volt valami az ősrobbanás előtt, és ez a valami az, ami a jövőben lesz."

Milyen bizonyítéka van a fizikusnak erre az elméletre, amelyet "konformális ciklikus kozmológiának" (CCC) nevezett, és amely ellentmond a jelenlegi ősrobbanás dogmának? Azt mondta, hogy hat "meleg" égi pontot fedezett fel (úgynevezett "Hawking pontok"), amelyek mindegyike körülbelül nyolcszor nagyobb, mint a Hold átmérője. A néhai Stephen Hawking professzor, akinek a nevét viselik, felvetette, hogy a fekete lyukak "szivárogtatják" a sugárzást, és végül elpárolognak. Mivel ez tovább tarthat, mint a jelenleg lakott univerzum kora (13,77 milliárd éves), az ilyen lyukak észlelése nagyon valószínűtlen.

Penrose (89), aki együttműködött Hawkinggal, úgy gondolja, hogy valójában képesek vagyunk megfigyelni a korábbi univerzumok vagy "aeonok" által hagyott "halott" fekete lyukakat. Ha ez helyesnek bizonyulna, ez igazolná Hawking elméleteit is.

A fizikus 2020-as tanulmánya, amelyet a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society című folyóiratban tettek közzé, bizonyítékot szolgáltat a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzásban (CMB) található "rendellenes kör alakú foltokra", amelyek megemelték a hőmérsékletet. A foltokat feltáró adatok a Planck 70 GHz-es műholdjáról származnak, és akár 10 000 szimuláció is megerősítette őket.

Penrose 2018-as tanulmánya rámutatott a CMB sugárzási forró pontjaira, amelyek valószínűleg a fekete lyukak elpárolgásával jönnek létre. Penrose és Vahe Gurzadyan, az örményországi Jerevánfizikai Intézet munkatársai 2010-ben a ciklikus kozmológia támogatását találták a CMB-n belüli egységes hőmérsékleti gyűrűkben. A tudósok akkor azt feltételezték, hogy a gyűrűket a miénket megelőző univerzumban ütköző fekete lyukak gravitációs hullámainak jelei okozták.

Ezek az elképzelések ellentmondásosak a kozmológus közösségen belül, néhányan rámutatnak arra, hogy nehéz egy végtelenül nagy univerzumot az egyik korszakban egy szuper-kicsihez igazítani a következőben. Ez szükségessé tenné, hogy minden részecske veszítsen tömegéből, ahogy az univerzum öregszik.

Nézze meg Penrose legújabb tanulmányát, melynek címe: "Nyilvánvaló bizonyíték a CMB égbolt Hawking pontjaira" itt.

Egy másik lenyűgöző Penrose-elméletért nézd meg nézeteit tudatunk kvantumszintű eredetéről.

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2023.09.09. 21:43:41

"2018-2019 ben tettem egy memetikai előrejelzést, hogy a BigBang elmélet nem helyes, mert valójában nem tudományosan, hanem csak memetikailag vált uralkodóvá. Ezért várhatóan nemsokára meg fog bukni és helyét valamelyik ciklikus modell veszi át. Ebben a 2020-as fizikai Nobel-díj nyertese, Sir Roger Penrose, díjátvevő ünnepségen elmondott beszéd részlete - külön hozzászólásomban idézem - számomra és a memetika számára már fél siker."

"Egy elmélet szerint univerzumunk folyamatosan újjászületik. Veres Szilárd 2020-10-13 Ezt állítja a friss Nobel-díjas fizikus. Szerinte több ősrobbanás volt és vár még ránk további. Sir Roger Penrose nyerte idén a fizika Nobel-díjat egy matematikai módszerért, ami bizonyította és kibővítette Albert Einstein relativitáselméletét, továbbá a fekete lyukakkal kapcsolatos felfedezéseiért. A díjat átvéve pedig újra elmondta egyik elméletét arról, hogy az ősrobbanás előtt is volt ősrobbanás és még lesz. Szerinte az univerzum folyamatosan addig tágul, amíg össze nem omlik és ujjá nem születik, ami valószínűleg a jövőben újra meg fog történni. Az elméletét konform ciklusos kozmológiának nevezik. ..."

MagnaFánk és MagnaZorb memetikai vakcina hibajavító modell lényegében ugyan azt írja le, mint a legfrissebb fizikai Nobel díjas a díjátadón elmondott. Nem lehetséges, hogy csak egy abszolút keletkezés legyen. Körforgás, ciklikusság szükségszerű. Az egy keletkezés, egy 'teremtés' logikailag és tudományosan is kizárható.

Memetikai mémtérkép módszer. Mérő László anyagaiban lehet olvasni róla. Rávittem a BigBangra kíváncsiságból, amikor még magam is azt gondoltam biztos úgy van és annyi okos ember nem tévedhet. (,...de mémfertőzést bárki elkaphat)

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2023.09.19. 18:39:22

Amit (Stephen) Hawking mond A nagy tervezés című könyvében az univerzum azért létezik, mert léteznie kellett, és mivel léteznie kellett, ezért létrehozta önmagát. Következtetése csupán a feltevését mutatja, ami azt jelenti, hogy az érve körkörös. A képtelenség nonszensz, még akkor is, ha híres tudósok mondják.

What (Stephen) Hawking says in his book The Grand Design is the universe exists because it needed to exist, and because it needed to exist, it therefore created itself. His conclusion merely restates his premise, which means his argument is circular. Nonsense is nonsense, even when spoken by famous scientists.
John Lennox

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2023.12.17. 13:44:50

NASA: Az univerzum kora és mérete az évek során
NASA: The Age and Size of the Universe Through the Years
Kozmikus idők
imagine.gsfc.nasa.gov/educators/programs/cosmictimes/educators/guide/age_size.html

1919
Kor: Végtelen
Méret: 300 000 fényév

1929
Kor: 2 milliárd év
Méret: 280 millió fényév

1955
Kor: 6 milliárd év
Méret: 4 milliárd fényév

1965
Kor: 10-25 milliárd év
Méret: 25 milliárd fényév

1993
Kor: 12-20 milliárd év
Méret: 30 milliárd fényév

2006
Kor: 13,7 milliárd év
Méret: 94 milliárd fényév

Minden jel jelenleg arra utal, hogy az Ősrobbanás elmélet, azaz a BigBang teremtett és kitalált. Nem valós és nemsokára meg is dől.

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2023.12.30. 08:43:16

A vöröseltolódás nem egyértelmű távolság-indikátor. Sok minden más is okozhatja. Tehát hibaforrás is, aki mindenhatónak képzeli. Például ami sokaknak ismerős lehet: "Vörös az ég alja, vihar lesz."

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2023.12.31. 15:11:35

"– Amikor Einsteinnel találkozott és elmondta neki néhány fizikával kapcsolatos ötletét, akkor Einstein hogyan reagált?– Éppen egy diák asszisztense ott volt vele, és erre nem igazán számítottam. Elmondtam az ötletemet, ami azzal volt kapcsolatos, hogy a fotonok energiát veszíthetnek az Univerzumon át történő hosszú utazásuk során, emiatt észlelhetünk vöröseltolódást. Másoknak is eszébe jutott ez az ötlet. Sokkal később láttam, hogy egy tudós Németországban írt erről egy cikket, de most nem tudok pontos referenciát adni. Ha ez a jelenség valóban létezne, akkor az aláásná azt a népszerű elméletet, hogy a Világegyetem tágul, ugyanis a tágulásnak tulajdonított vöröseltolódásnak más magyarázatát találnánk."

forrás: John Forbes Nash évfordulójáraInterjú a 2015-ben Abel-díjat nyert John F. Nash Jr. professzorral

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2024.01.20. 09:47:18

Nekem ne írd, én tudom. A bohóc új-fizikusok keverik főként.

Mások nem / sem tudják és a "Fény" is egyfajta csak náluk. Pedig sokfajta " Fény" van.

mono-fényizmus vs poli-fényizmus :-)

Az atombomba (hagyományos) robbanáskor felszabaduló energia jelentős része is " Fény".

Aminek a pontosabb neve gamma sugárzás.

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2024.01.22. 10:24:39

Ez az univerzum előzmény logika a "végtelen" összemenés .... :-)

Komolyan "bolondok házába" való LEVEZETÉS ... KÖVETKEZTETÉS

Erre csak a pszichovírus elmélet az, ami kimenti a "bolondok házából" a benne hívő fizikusokat és tudósokat.

A LUFFBALON, amit felfújok az "Semmi" volt a fúvás kezdetén :-)

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2024.02.03. 20:08:15

Az ŐsRobbanás (mono-Big Bang) hiedelemről, hitről való véleménykérő szavazás, egy ~ négyszázezer fős, nemzetközi fizika csoportban. Úgy néz ki, hogy a Penrose féle lineális ciklikus (poli-BigBang) univerzum elmélet a legnépszerűbb.

1. Sok tudós, a tudósok többsége, nem tévedhet. Az ősrobbanás elmélet helyes. 5 %

2. Az ősrobbanás, és a szinguralitás elmélet, megszegi a logika és a fizika általánosabb szabályait. Ha van is benne esetleg részigazság, az egész alapvetően hibás. 15 %

3. " Istent" Karakutty teremtette. Így Karakutty az Univerzum első, és elsődleges oka. :-) 5 %

4. Az Univerzum a Nagy Zöld Hapcizó orrából jött elő. A Vogon időszámítás szerinti 42-ben. :-) 15 %

5. Egyéni elképzelésem van. Külön kommentben leírom. 6 %

6. Egy olyan univerzumnak, amely pillanatról pillanatra teremti meg önmagát, nincs szüksége a megszűnésre. Végtelen számú más "ősrobbanás" és meg fog történni. - Poli Big Bang elmélet. 38 %

7. Az Ősrobbanás elmélet hibás. 5 %

8. Az ősrobbanás-elmélet illeszkedik a legjobban a rendelkezésre álló adatokhoz. Ennek semmi köze a népszerűséghez vagy a tekintélyhez való folyamodáshoz. 5 %

9. A nem lineáris (CCC Penrose), hanem körkörös ciklikus univerzum elméletet ( Magna Fánk ) a nyerő. 3 %

10. Az univerzum volt, mi és örökké leszünk. 3 %

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2024.03.16. 11:46:16

Egy plusz gondolat a Magana_Fánt univerzum modellhez:

Mint ismert, nyolc vallásom van, amelyek közül egyikben sem hiszek. Ezek kulturális játékok a számomra. Meg kiegyenlítik egymás hibáit.

Nos a Jedi Vallás inspirált és az Erő. " Az erő az ami összetartja és mozgatja az Univerzumot" gondolat részlete.

A mágneses erő vonalai nagyon hasonlítanak a Magna Fánk alakjára. Lehetséges, egy olyan Erő, ami tényleg ilyen természetes háromdimenziós körmozgást generál.
süti beállítások módosítása