Logika, Helyes ÉrvelésTan, Mítoszirtás és Hit-Eltérítés sok Humorral

Világnézet

Világnézet

Utolsó kommentek:

vilagnezet.blog.hu · vilagnezet.blog.hu 2023.01.30. 11:18:49

Szerintem Istenek és így Teremtők vannak és jó sok.
Erre a judeokeresztény vallás / vallások Bibliája is utal számtalan helyen.

„Mindazt, a mit néktek mondtam, megtartsátok, és idegen istenek nevét ne emlegessétek"
"„Ne járjatok idegen istenek után, azoknak a népeknek istenei közül,"
"„Az Istenek Istene az Úr, az Istenek Istene az ÚR"
"Úgy cselekedjenek velem az istenek és úgy segéljenek"
„Kicsoda a földön való minden istenek közül"
„Mert nagy az Úr és igen dícsérendő, és rettenetes minden istenek felett;”
„Mert ha vannak is úgynevezett istenek akár az égben, akár a földön, a minthogy van sok isten és sok úr;”

stb

Bejegyzés: LaposFöldes ateisták

vilagnezet.blog.hu · vilagnezet.blog.hu 2023.01.23. 13:37:02

Sőt kísérleteztem egy olyan vallással is,
amelyet magam alapítottam,
és amely nem csapja be az embereket.

Bejegyzés: P-DOX vallás létrejötte

vilagnezet.blog.hu · vilagnezet.blog.hu 2023.01.16. 11:40:34

Ja és az is feltárásra és bizonyításra került, hogy ez az idegrendszeri mém a mono- ateisták agyában is leledzik. Tehát a 'fertőzés' terjedéséért és ilyen nagyarányú elterjedéséért ők is felelősek.

Bejegyzés: LaposFöldes ateisták

vilagnezet.blog.hu · vilagnezet.blog.hu 2023.01.16. 11:34:17

Az a fő gond, hogy eddigi tudományos tény, hogy az emberiség nagyon sok, több tízezernyi Istent teremtett. Aton, Hórusz, Mithrász, Dionüszosz, Attis, Krisna, Visnu, Baál, Thor, Wotan, Borvo, Jahve, Marduk, Allah, Ré, Zeusz, Siva, Dyḗus, Ahura Mazdá, Nagy Manitu .... stb. Így "Isten" csak egy nagy kezdőbetűvel írt gyűtőfogalom, akárcsak az "Autó" vagy a "Zöldség". Akit érdekel már van eléggé pontos tudományos meghatározása is. Tehát van már Tudományos Isten, ami nem kitalálásra és mesékre alapul, hanem a tudományos módszertanra, így bizonyítható és bizonyított. TÉNYSZERŰ.

S.M: De ezt a tudományos istent is az ember alkotta.

IGe: A "kitalálás", nagyon különbözik és ellentéte a tudományos módszartannal való feltárásnak. A Tudományos Isten feltárt. Tehát eddig is az volt, és így volt. Csak a tudásunk most lett akkora, hogy már tudjuk is.

Bejegyzés: LaposFöldes ateisták

vilagnezet.blog.hu · vilagnezet.blog.hu 2023.01.13. 11:08:54

"A matematika kiváló nyelv a fizika leírására, csak sajnos nagyon jó eszköze a butításnak is. Egy kis matematikával bármi bebizonyítható, és az ellenkezője is. "

Csak egy segédtudomány ... tele HA-kkal. Tehát valami csak akkor igaz ... HA...
Tehát más tudományágak megerősítő empirizmusa nélkül ... csak vallás... illetve vallások halmaza ...
Mára túl lett tolva és a legsötétebb része a matematikai formalizálás.
Ettől még persze jó nagy része hasznos ... csak elférne ott egy nagytakarítás.

Bejegyzés: Gödel első nemteljességi tétele alaplogikai hibás. Attól még a matek lehet teljes.

vilagnezet.blog.hu · vilagnezet.blog.hu 2023.01.11. 11:05:05

Hawkingot nézzük akkor egy kicsit nem Teremtéselméletek, hanem Evolúciós oldalról.

Gondolataim:

- A biológia evolúció minden jel szerint ki 'akarta' szelektálni, hogy ne vigye tovább a genetikáját

- Bele is nyugodott részben ... inni kezdett és depis lett , amíg egy JahveHívő nő ... rá nem vette

- Hogy még is csak szaporodni kellene és amíg lehet túlélni ....

- Gyerekei lettek és egészségesek ... Átélte a gyerekes szülők élettanát és érzéseit.

Tehát R. Dawkinsot jómagam ilyen szempontból példaértékű és nagyon erős akaratú embernek tartom .... még akkor is ... ha felült egy jó ideig a Vatikán állam és az ottani áltudományos pápai akadémia szekerére is.

Bejegyzés: Stephen Hawking csak egy ŐsrobbanásIsten lobbista volt?

vilagnezet.blog.hu · vilagnezet.blog.hu 2023.01.10. 16:48:39

"A “végsõ igazságokkal”, de akár csak az Univerzum keletkezésével való foglalkozás óhatatlanul érinti Isten létezésének kérdését. Hawking könyveiben ismételten visszatért erre a problémára; “Nehéz a világegyetem kezdetérõl beszélni Isten koncepciójának említése nélkül. Munkám az Univerzum eredetérõl a tudomány és a vallás határán van, de én megpróbálok a határ tudományos oldalán maradni. Lehetséges, hogy Isten oly módon cselekszik, hogy cselekedetei nem magyarázhatók tudományos törvényekkel. De ebben az esetben mindenkinek személyes hite alapján kell haladnia.”

Hawking évtizedek kutatómunkájának eredményeként — legalábbis önmaga számára — végsõ választ adott erre a döntõ kérdésre. Egy idõ után elvetette az addig olyannyira védelmezett õsrobbanás-elméletet, amely a kezdeti, fizikai törvényeken kívüli pillanatban megengedheti Isten szerepét a teremtésben, és egy merõben új elképzeléssel állt elõ. Véleménye szerint a kvantumgravitáció elmélete segítségével elkerülhetjük a kezdeti állapot problémáját, és világegyetemünket úgy képzelhetjük el, mint ahol “a tér és idõ határtalan, zárt felületet alkot”. “Olyan lenne az ilyen téridõ, mint a Föld felszíne, csak éppen még két dimenziója volna. A Föld felületének kiterjedése véges, határa vagy pereme azonban nincsen.” Ilyen feltételek mellett viszont “kezdete és vége se lehet: egyszerûen csak van. Hol van benne a Teremtõ helye?” — kérdezi Hawking, pontot téve ezzel egy hosszú vita végére, mely személyes sorsát ugyanúgy érintette."

imago.mtapi.hu/a_folyoirat/e_szovegek/pdf/(08)1997_1/142-151_ritter2.pdf

Bejegyzés: Stephen Hawking csak egy ŐsrobbanásIsten lobbista volt?

vilagnezet.blog.hu · vilagnezet.blog.hu 2022.12.30. 20:17:47

ZombiJézuska Istenné szavazása:

325-ben az első nikaeai zsinaton történt. Addig nem volt Isten.

~ 318-an szavaztak róla. Csak 2 ellenszavazat volt.

A zsinat kijelentette, hogy a Fiú, azaz ZombiJézuska igaz Isten, örökkévaló az Atyával azaz Jahve ZsidóSátánIstennl, és ugyanabból a szubsztanciájából született.

en.wikipedia.org/wiki/First_Council_of_Nicaea

Bejegyzés: Mithrász. Nagyrészt róla koppintották Jézus sztoriját

vilagnezet.blog.hu · vilagnezet.blog.hu 2022.12.30. 14:01:38

A memetika hívei
Richard Semon, Die mnemischen Empfindungen (The Mneme), 1904
Richard Dawkins, Az önző gén, 1976
René Girard, A világ alapítása óta elrejtett dolgok, 1978
Douglas Hofstadter, Metamágikus témák, 1983
Daniel Dennett, A tudat magyarázata, 1991
Douglas Rushkoff, Media Virus: Hidden Agendas in Popular Culture, 1995
Richard Brodie, Virus of the Mind: The New Science of the Meme, 1996
Aaron Lynch, Gondolatfertőzés: Hogyan terjed a hit a társadalomban, 1996
Susan Blackmore, A mémgép, 1999
Robert Aunger, Az elektromos mém, 2002
Robert Finkelstein, Military Memetics, 2011
Jeff Giesa, Itt az ideje, hogy befogadjuk a memetic hadviselést, 2015
Adam McNamara, Tudunk-e mérni a mémeket?, 2011

marketingmemetics-com.translate.goog/memetics?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hu&_x_tr_hl=hu&_x_tr_pto=sc

Bejegyzés: Memetika és mém könyvek

vilagnezet.blog.hu · vilagnezet.blog.hu 2022.12.22. 21:48:11

A matematika megalapozására irányuló vállalkozások közül David Hilbert formalista programja bizonyult a
legsikeresebbnek. Ha a logicista program kudarcát az ellentmondások okozták, akkor az alapokat biztosítani kívánó
elmélet legfőbb feladata abban áll, hogy a matematika egy olyan felépítését kínálja, amelyik bizonyíthatóan mentes
az ellentmondásoktól. Ennek érdekében a hilberti felfogásformális, axiomatikus-deduktív szintaktikai kalkulusokkal
azonosítja a matematikai elméleteket, melyekkel szemben két fő követelményt támaszt: a kalkulus legyen egyfelől
ellentmondásmentes, másfelől pedig teljes, vagyis – ez utóbbi követelmény szerint – minden olyan tételt, amely
az elmélet nyelvén megfogalmazható, képesek legyünk vagy bizonyítani, vagy pedig cáfolni. A matematikai
elméletek tehát szigorúan véve tartalmatlan, jelentés nélküli szimbólumrendszerek, és az interpretáció művelete,
mellyel jelentést tulajdonítunk nekik, már nem matematikai tevékenység

67
ttk.elte.hu/dstore/document/855/book.pdf

Bejegyzés: Gödel első nemteljességi tétele alaplogikai hibás. Attól még a matek lehet teljes.

vilagnezet.blog.hu · vilagnezet.blog.hu 2022.12.22. 18:50:54

"Falszifikációs elképzelései pedig a tudomány növekedését is lehetetlenné tennék (a haladás azt jelenti, hogy egyre több mindenről derül ki a hamissága)."
38. oldal
ttk.elte.hu/dstore/document/855/book.pdf

Bejegyzés: Karl Popper falszifikált?

vilagnezet.blog.hu · vilagnezet.blog.hu 2022.12.08. 09:36:07

Teljesen más felfogást képviseltfilozófusok egy másik csoportja: az eleai Parmenidész ésZénón, a püthegoreusok
és Platón. Az eleai filozófusok tapasztalataink esetlegességét és bizonytalanságát hangsúlyozván a kétségtelen
igazság felkutatását kizárólag a gondolkodásfeladatának tartották. Az egyetlen, örök, változatlan lényeg az érzékek
számára elérhetetlen marad. Ahogyan Parmenidész mondja: “... mert ugyanaz a gondolkodás és a létezés”8
. De
nem akármiféle gondolkodás, hanem csakis az ellentmondásokat nem tartalmazó gondolkodásszolgálhat a világra,
a létezőre vonatkozó biztos tudásunk alapjaként. Nem a tapasztalat, hanem a helyes gondolkodás dönt a létezés –
nemlétezés kérdéseiben is: csakis az létezik, ami ellentmondásokat nem tartalmazó fogalmakkal leírható,
ellentmondásmentes gondolkodással megérthető. Alapelveik következetes alkalmazásával nemlétezőnek nyilvánítják
a mindennapokban kétségtelenül létezőnek tekintett mozgásokat és sokféleséget is. A valóság örök és változatlan
lényegének keresésében fontos szerepet játszott a püthagoreusok tanítása: a létezők lényege, alapelve a szám.

ttk.elte.hu/dstore/document/849/book.pdf

Bejegyzés: Gödel első nemteljességi tétele alaplogikai hibás. Attól még a matek lehet teljes.

vilagnezet.blog.hu · vilagnezet.blog.hu 2022.12.03. 09:19:08

A filozófusok nagy lelkesedéssel vetették rá magukat Gödel felfedezésére, pedig többnyire egy szót sem értettek belőle. Talán egyetlen tudományos gondolatból sem származott még ennyi sületlenség.[2]

Ördögi körök
Az abszurd vicctől a Gödel-tételig
Ron Aharoni
Fordította: Kepes János

www.typotex.hu/review/8593/2973/ordogi_korok

Bejegyzés: Gödel első nemteljességi tétele alaplogikai hibás. Attól még a matek lehet teljes.

vilagnezet.blog.hu · vilagnezet.blog.hu 2022.12.02. 17:26:18

Érintő

Aktuális szám: 4. szám 2017. június

Molnár Zoltán Gábor

2017. JÚNIUS

Gödel nemteljességi tételei: értelmezések és félreértések

Gentzen, szemben a matematikai logikában ma is szokásos móddal, amely sok axiómával és kevés levezetési szabállyal dolgozik, olyan rendszert javasolt, amelyben sok a levezetési szabály, és nincsenek (logikai) axiómák.

....

Hogyan érhető tetten ez a szemlélet Franzénnál? Franzén doktori témavezetője Prawitz volt, és mindenestül magáévá tette azt a személetet, mely képes elrugaszkodni nem csak az ,,igaz” és ,,hamis” használatától, de még a halmazelmélettől is.

ematlap.hu/konyvespolc-2017-06/517-godel-nemteljessegi-tetelei-ertelmezesek-es-felreertesek

Bejegyzés: Gödel első nemteljességi tétele alaplogikai hibás. Attól még a matek lehet teljes.

vilagnezet.blog.hu · vilagnezet.blog.hu 2022.11.30. 21:32:19

Gödel 2 nemteljességi tétel: " az egyik ilyen eldönthetetlen és bizonyíthatatlan állítás, pont az hogy a rendszer ellentmondásmentes"

Bejegyzés: Gödel első nemteljességi tétele alaplogikai hibás. Attól még a matek lehet teljes.

vilagnezet.blog.hu · vilagnezet.blog.hu 2022.11.27. 09:53:38

2011-ben a közelben levő országok néhány száz vallásilag magát Jedinek vallót is megszámoltak, nálunk meg 20-30 ezret tüntetek el és tisztítottak ki .
Horvátország 303 ember
Cseh Köztársaság 15 070 ember
Szerbia 640 ember

Bejegyzés: Jedik nyílt levele a KSH-nak
süti beállítások módosítása