Logika, Helyes ÉrvelésTan, Mítoszirtás és Hit-Eltérítés sok Humorral

Világnézet

Világnézet

Az Egely kerék, a feltalálót idézve; "játékszer"

2007. szeptember 09. - IGe

 

A banális tévedésen túl, a tények alapján valóban az, csak az.
A kereket nem az életenergia, hanem a levegő mozgatja.

(tanulmány, Bp., 2000.09.19.)
... de időközben még egy külön blogot is indítottam és írtam a témában: egely kerék kisokos blog

 

 

Biztosan sokan ismerik Egely Györgyöt és "találmányát" az Egely kereket. Interneten itt található a leírás róla; http://www.egely.hu/leiras.htm ; (Négy nemzetközi díjat is kapott, 1994-től kapható kereskedelmi forgalomban, az ára jelenleg br:13.900 Ft) (leírás róla 2012-ben itt és itt. Az ára 2012-ben már 45-50 ezer forint) Ez egy olyan szerkezet, amely a feltaláló szerint méri szervezetünk élet-, vagy bioenergiája szintjét, amelyet vitalitásnak nevez. A szerkezet forgását szerinte a tudomány számára eddig ismeretlen energia idézi elő. Tehát nem hőáramlás, elektromágneses energia vagy más hasonló. Ez lenne a vitalitás energia, amelynek fogalmát Egely György hozta létre. Ilyen energiaformát a tudomány valóban nem, vagy jelenleg még nem ismer. Az elnevezésen kívül valójában nem határozta meg Egely, hogy mi is az a vitalitás energia, ha csak azt nem nevezzük meghatározásnak, hogy vitalitás az, amelyet az Ő általa létrehozott vitalitásmérő mér.

 

 

Egely írásaiban a bioenergia, az életenergia és a vitalitásenergia, vagy röviden vitalitás fogalmait felváltva használja, ezért úgy tűnik, számára ezek egyazon dolgot jelentenek. A vitalitás fogalmának megérthetőségét még tovább bonyolítja a vitalitás-kvóciens kifejezés, amelyet egy meghatározó táblázattal együtt idézek is tőle:

A mért értéket VQ-nak (vitalitás-kvóciensnek) vagy vitalitás hányadosnak nevezzük. Ez összehasonlító érték, amely azt mutatja, hogy az átlaghoz képest mekkora a mi pillanatnyi bioenergia szintünk. Míg az intelligencia hányadosnál (IQ) nincs nagy különbség két ember között (a mérése sem egzakt), a vitalitás érték pontosan mérhető és nagy különbségek lehetnek. Az intelligencia hányados értéke is befolyásolható egy-egy embernél. Fáradtság vagy idegesség lerontja, de azt tapasztalták, hogy kellemes zene hatására megnőhet az IQ érték. A vitalitás hányadost, a VQ értékét még több paraméter befolyásolja. .... Az alábbi táblázatban a csúcsidőben, tehát legjobb formánkban mért vitalitás hányados értékelését, összehasonlítását láthatjuk:

 A köztudatban vannak olyan a vitalitás energiához hasonlatos fogalmak, mint a bioenergia, életenergia vagy az aura. Ezek létét, vagy nem létét most nem kívánom érinteni, mert ezek többnyire csak "szubjektív eszközökkel" mérhetőek. Ezen méréseknél a mérési eredmény általában egy másik ember tudatától függ, hiszen általában egy másik ember érzékeli ezeket. Nekem ellentmondásos tapasztalataim vannak ezen fogalmakkal kapcsolatosan. Az aurámat 1992-ben megvizsgáltattam a II. Magyar Pszichotronikai Konferencián két különböző szaktekintéllyel néhány perc különbséggel és nagyon meglepően mást mondtak. Viszont elgondolkozásra késztetők az aurát illetően a Kirlián fotózási eljárás eredményei. A félreértések miatt külön is kiemelem, hogy írásomban kizárólagosan Egely Györgyről és találmányáról a vitalitásmérőről van szó és azon belül is, mint objektív mérőeszközt veszem szemügyre. Hiszen Egely szerint az életenergiát;

"Ennek a készüléknek a segítségével viszont bárki ki tudja mutatni, objektív módon meg tudja mérni."

Magamról is szólnom szükséges néhány szót, mert sokan esetleg valami ellen lobbi emberének vélhetnek. Hazánkban is létezik Szkeptikus mozgalom, amelynek a szó egyrészt pejoratív jelentése miatt a Tényeket Tisztelők Társasága a neve. A Társaság célja a babonaság elleni küzdelem, a kritikus gondolkozásra való nevelés, a tudomány népszerűsítése. Szimpatizálok nagyon sok kérdésben ezzel a társasággal, de attól függetlenül ebben a témában, mint a Para-Kutatási Tudományos Társaság 13-as tagsági számmal rendelkező egykori tagja érzem magam hivatva nyilatkozni. A Para-Kutatási Tudományos Társaságnak egykoron Egely György alelnöke volt.

Az Egely kerék alaposabb vizsgálatára, mint ötletadó, személyem késztette Vassy Zoltán fizikust, akivel több évig kutatótársasak és szomszédok is voltunk. Vassy az Egely kerék tudományos igényű vizsgálatáról cikket írt az Élet és Tudomány 1998/16. számába. A cikkben egyértelművé vált, hogy a kerék mozgását hőjelenség is okozhatja és bizonyos mértékig okozza is. Ennek befolyásoló mértéke (mérési hibaszázaléka) a vitalitás mért értékére viszont nyitott kérdés maradt, illetve további vizsgálatokat igényelt. Vassy valamiért nem kívánt végkövetkeztetést levonni, pedig akár már meg is tehette volna. Ezt Interneten is olvashatjuk a www.ps.elte.hu/~aion honlapon. (2012-ben itt) Erre Egely az Élet és Tudomány 1998/26. számban válaszolt egy egész oldalon keresztül. Egely itt már védekezésképpen kénytelen volt egyértelműen bevezetni a termikus zaj fogalmát is, amelyet maximálisan 1-2 fordulat/percben adott meg.

„Saját tapasztalatom is az, hogy a mérési eredmények egy része termikus eredetű ’zaj’, amelynek értéke körülbelül 1-2 fordulat/perc. Tekintve, hogy az átlagos vitalitásszint 6 fordulat/perc, ez azt jelenti, hogy átlagos esetben 10-20 százalékos mérési hibát okoz a kéz melege által keltett áramlás.”

Tehát ezt a tényt Egely már korábban is tudta, csak üzletpolitikai okokból igyekezett minél kevesebbet említeni. A feltaláló szerint a vitalitás, vagy életenergia átlagos szintje élő embernél 6 fordulat/per perc, ez a kijelzőn a 100%-os szint. A hibahatár a feltaláló szerint 2 fordulat/perc is lehet a hőjelenség miatt. Ez bizony egy 33%-os igen magas hibahatár az átlagos mérésre vetítve, amelyet már elismert Egely. Megjegyzem, hogy a saját méréseimnél 6 fordulat/percet is mértem csupán hőhatással, két eltérő „kéz meleg” hőmérsékletre felmelegített vasalóval. Tehát a mérési hibahatár olyan magas értékű is lehet, hogy eleve nem tudhatjuk, hogy tényleg azt mérjük-e, amit mérni szeretnénk.

Javaslok egy meglehetősen egyszerű kísérletet a kerékkel, ami igen meggyőző a hőáramlás befolyásoló hatásának a bizonyítására. Elég a kerék fölé helyezni egy bármilyen anyagú lapot (papír, műanyag, fémlemez, fa stb), ami lefogja a felfelé áramló meleg levegő mozgását - de ugyebár az élet energiánkat nem lenne szabad, hogy befolyásolja, hiszen az Egely szerint a kezükből jön és oldalról- azt tapasztaljuk, hogy a kerék fölötti lap lelassítja a kerék forgását. Természetesen a lassítás foka annál erősebb, minél közelebb van a kerék fölött a felszálló meleg levegő mozgását gátló akadály.

Véleményem szerint az Egely kerék oldalán elhelyezkedő fogaskerékszerű tüskékbe kapaszkodik bele főként az áramló levegő és így forgatja meg a kereket. A tényszerűség miatt szükséges megemlítenem, hogy a kerék a tüskék nélkül is mozgásba jönne, ez bizonyított tény, csak akkor kisebb lenne az érzékenysége. Egely végzett ilyen kísérleteket folyadék felszínén és teljesen sima koronggal is, amelyik mágnesesen volt felfüggesztve. Végzett kísérleteket a hőáramlás zavaró értékének a meghatározására is. Visszatérve a tüskére, a feltaláló és Kisfaludy György („időfizikus”) - ő segített létrehozni a szerkezet ezen részét - azt állítja, hogy erre csak az optikai érzékelő számára van szükség, amely a fordulatszámokat teszi láthatóvá és hallhatóvá. Ha tényleg csak erről lenne szó, akkor ez megoldható lett volna tüskék nélkül is, például fekete és tükröződő felületek váltakozásával.

 

Egely György jó szándékát és körültekintését a találmány létrehozását illetően eleinte személyem sem vonta kétségbe, hittem és a rendelkezésemre álló adatok alapján bizonyítva is láttam, hogy ennek korszak és szemléletmód váltó jelentősége lehet. - Tévedtem, ráadásul jó nagyot. - Levélben gratuláltam Neki, sőt felajánlottam segítségemet a találmány terjesztésében. Most is úgy gondolom, hogy Egely György jóhiszeműen hozta létre a vitalitásmérőt, viszont mint minden ember Ő is tévedhet. Az már nem becsülendő, hogy a tévedését főként saját tekintélyét féltve nem hajlandó önként belátni. Pedig ez lenne a helyes magatartás.

 

Egely György alapvető tévedése saját vizsgálatainak pontatlanságából, a körültekintés hiányából adódhat. Több éves kísérletsorozattal vizsgálta, hogy nem hőáramlás okozza-e a forgást. Hőerőgépész mérnöki végzettségét tekintve nem vonhatom kétségbe szakmai felkészültségét. A végkövetkeztetését egy KFKI (Központi Fizikai Kutató Intézet) 1986-94/K jelentés formájában közzé is tette. Vizsgálat alá vetett különféle felmelegített műkezeket is, amelyek nem tudták a kereket megforgatni olyan mértékben, amely befolyásolta volna a végkövetkeztetést. Itt ment vakvágányra a találmány. A műkezeken vélhetően a hő eloszlása homogén volt, tehát például az egész kéz 35Co-os. A valóságban az emberi kéz ettől teljesen különbözik. Biztosan látott már mindenki hőfelvételt az emberi testről, amelyen jól kivehető, hogy testünk egyik pontja, zónája melegebb a másik pontja zónája pedig hidegebb. Nagyon szép rajzolatok jönnek ki egy ilyen felvételen a különböző színek hatására, amelyekkel a különböző hőmérsékletű helyeket ábrázolják. A tenyér közepe és az ujjak végén mért hőmérséklet különbség átlagosan 2Co, de az átlagtól eltérően egyedileg nagyobb különbségek is mérhetőek. Egy ilyen, a valóságot tükröző hőeloszlású műkéz viszont már megforgathatta volna a kereket olyan értéken is, amely megváltoztatta volna a feltaláló végkövetkeztetését. Egyébként a kéz melletti levegő örvénylő mozgását füsttel jól láthatóvá lehet tenni.

 

Azt, hogy a kerék mozgását, irányát és sebességét akarattal befolyásolni lehet, viszonylag egyszerű magyarázni. Idegi és pszichés állapottól függően más a tenyerünk hőeloszlása. Ez hő kamerával, de egy komolyabb kontakt hőmérővel is megfigyelhető. Az irányítási folyamat spontán is bekövetkezik, de rá figyelve tanulható is. Tehát a hidegebb és a melegebb pontok akár rövid időn belül is megváltoznak a tenyerünkön.

 

Azt maga Egely is elismeri, hogy a találmányát bármilyen anyagú buraszerű tárggyal körülvesszük az így már nem működik, nem mér. Ezt kísérletekkel ellenőriztük és igazat kell adnunk ebben a kérdésben Egelynek, bár minden anyagot nem állt módunkban kipróbálni. Most itt az a fő kérdés, hogy ha semmilyen anyagon nem képes áthatolni a vitalitás energia, akkor az emberi bőr is ezen anyagok közzé sorolható- e? A semmilyen anyagban logikailag benne van az emberi bőr is, de akkor ez az energia, hogyan lép ki a kezünkből, hogyan terjed és hogyan lehet átadni állítólag másik embernek? Ezzel a logikai kérdésfelvetéssel leszögezhetjük, hogy Egely György ellentmondásokat hozott létre a saját gondolatrendszerében.

Sokan, köztük személyem is szeretné, ha lenne egy olyan készülék, ami objektíven mérné a szervezetünk „vitalitás”, vagy életenergiáját. Egely György kereke erre banális okfejtést használva azért nem alkalmas, mert egy megfelelően felmelegített halott emberi kéz is képes lenne megforgatni, teljesen egészséges élő emberi értéken. Élettelen tárgyakat, például két eltérő hőmérsékletre felmelegített vasalót figyelembe véve még egyértelműbb az ellentmondás.

 

Egy megfelelően felmelegített halott emberi kézen történő meghökkentő, viszont egyértelműen mindent eldöntő kísérletet egy évvel ezelőtt előkészítettem. Patológus ismerőseim és a televíziósok sem értik miért nem végzem el, hiszen ettől egyből ismertté és sikeressé válhatok. Várok és talán megértik miért. Jobban szeretném ha Egely György maga ismerné el tévedését. Ha ezt nem teszi meg, akkor nagy a kockázata, hogy egy ilyen jellegű sikeres kísérlet által nevetségessé válhat, amelyet azért szeretnék elkerülni.

 

Paulinyi Tamás egykori kutatótársam, aki most egy szabadegyetem szakmai irányítója, több évig végzett kutatómunkát igazolási szándékkal az Egely kerékkel. Összességében nem sikerült bizonyítania a rengeteg befektetett munka ellenére sem, hogy a kerék tudja azt, amit tudnia kellene. Sőt akarata ellenére cáfolatokat hozott létre. Itt megemlíthetem az Ufómagazin 2000. év szeptemberi számában található „Paralabor a gyógyítás szolgálatában, a bioenergia mérése Egely-műszerrel” című írását. A cikkben Paulinyi azt kívánja bizonyítani, hogy bioenergiát adhat át egy parafenomén egy másik személynek. Ennek igazolására mérési jegyzőkönyvet vett fel egy grafikon formájában, amelyeknek az adatait az Egely féle vitalitásmérők szolgáltatják.

A jegyzőkönyvből már becsléssel is látható, de számítással pontosítható, hogy a parafenomén megjelenése előtt a kísérleti személynél viszonylag stabilan 14 fordulat/perc körüli átlagértéket lehet mérni. A parafenomén megjelenése után a mérési adatok szélsőséges értékeket vesznek fel többszöri nulla értéktől az egyszeri rövid 36 fordulat/perc értékig. A látható átlagérték 10 fordulat/perc körüli. Tehát a parafenomén nem átadott, hanem elvont energiát a kísérleti személytől a mérési jegyzőkönyv alapján.

 

Az Egely kerékhez hasonló eszközök már legalább 50 éve léteznek, de már 1922-ből is vannak írásos említések (brit orvosi folyóirat a Lancet 1922. július 30-i számában a 222. oldalon dr. Charles Ross cikkében) , tehát a feltaláló az ötletet nem mondhatja magáénak és gondolom ezt nem is tette soha. Itt megemlíteném G.Harry Stine: Mozgató gondolat című magyarul is megjelent könyvét. (49-66 oldal) A szerző először 1955 körül hallott az energia kerékről ifjabb John Woods Cambelltől (1910-1971), aki az Astounding Science Fiction lap szerkesztője volt. Az ötlet kereskedelmi forgalomba is került az USA-ban 1980-ban Gerald Loe és Tag Powel munkássága által „ENERGY WHEEL” néven. Az Egely kerék alapelveiben és működését tekintve ettől nem különbözik. Egely a 80-as évek elején másfél évet dolgozott a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ösztöndíjasaként az Egyesült Államokban, egy kutatóintézetben. Ott történt, hogy egy esti beszélgetés során valahogy szóba kerültek a parajelenségek és ezzel elindult egy másik pályafutás.

 

Összegzésül: saját és ismerőseim kísérleteire támaszkodva, a tényeket tisztelve, sajnos ki kell jelentenem, hogy Egely György évtizedet meghaladó munkája a készülék létrehozására tévút és tévedés. Az eddigi tények azt bizonyítják, hogy a vitalitásmérő nem más, mint egy különleges hőkülönbség mérő és légmozgásvizsgáló ötvözete, amely az egyén tenyerén lévő hőkülönbségek és a környezet hőkülönbségei miatt forgómozgásba jött levegő áramlásának a sebességét és irányát méri. Tehát a készüléket a körülötte lévő levegő mozgása forgatja meg.

 

Cáfolataim és ellenérveim ellenére az Egely kerék, mint játékszer hasznos lehet és ezért ajánlom is az arra fogékonyaknak, de mint az „életenergia” objektív mérőeszköze nem használható. Javaslom, amíg az „életenergiát” objektíven mérő műszert nem találják fel, amelyet nem lehet kizárni, addig használjuk továbbra is a jól bevált már eddig is meglévő orvostudományi eszközeinket, mint például lázmérő, EKG, vérnyomásmérő, pulzusszámláló, vérképelemző stb. Ilyen eszközök együttes használatával, valószínűleg több és pontosabb információkat szerezhetünk egészségi állapotunkról, amely végső soron erősen összefügg a keresett-kutatott életenergiával.

 

Iván Gábor

 


 

 

 

Mellékletek:

 

e-mail váltások Egely György és Iván Gábor között

 

2000.09.03.

Tárgy: Tévedés lehetőségére való figyelmeztetés

Kedves Egely György !

Iván Gábor vagyok és úgy biztosan rám ismersz, ha megemlítem, hogy én vagyok az a személy, aki egyik előadásodon feltettem Neked azt a kérdést, hogy " két ukrán vasaló mekkora maximális vitalitás energiával rendelkezhet az Egely kerékkel mérve." Te akkor azt a választ adtad, hogy semennyivel. Én közöltem ott is és most is veled, hogy a méréseim mást mutatnak. A semennyi értékkel ellentétben áll az írásaidban már felvetett termikus zaj fogalma is amelyet 1-2 fordulat/percben adtál meg.

Gondolom közönség előtt nem volt lehetőséged szakmailag átgondolt, pontos választ adnod, amit megértek és ezért nem is éltem eddig a lehetőséggel, hogy nagy nyilvánosság előtt szembesítselek, hogy így két állításod ütközik egymással.

A témában az Élet és Tudományban megjelent Egely kerékkel kapcsolatos Vassy cikknek személyem volt az alapötletadója, mint Vassy néhány más kísérletének is. Itt megemlíthetem példaként asztrológia valóságtartalmának vizsgálatát, a jelképek hatása a fizikai erőre, vagy az agykontrollosokkal történt kísérleteket, amelyek tartalmával alapvetően egyetértek. Viszont megemlítem, hogy Vassy Pí vizes kísérletének a végkövetkeztetése banális egyszerűséggel bizonyítható tévedés. Vassy sok mindent megvizsgált csak éppen az orra elé nem nézett.

Visszatérve megint feltenném neked a szöveg elején kiemelt kérdésemet és remélem szakmailag most már ellentmondásmentes pontos választ kaphatok rá Tőled. A kérdésem két eltérő hőmérsékletre felmelegített vasalóval végzett mérésre vonatkozik.

Megkeresésem jó szándékkal történt. Engem is mint Téged érdekelnek a tudomány ellentmondásos dolgai és szeretném ezeket feloldani ha lehetséges.

 Üdvözlettel: Iván Gábor


 

2007.09.07

Tisztelt Iván Gábor!


Megkaptam levelét e-mailben és faxon is.
A vasalós felvetéssel az az alapvető gondom, hogy azzal nem lehet szimulálni
az emberi kéz hőátadási viszonyait. Aki nem ért a hőátadáshoz (ezt sajnos
évekig lehet és kell tanulni) azt gondolja, hogy ennél nincs egyszerűbb
dolog. Annak idején én kétéves munkával elvégeztem az alapvető kontroll
kísérleteket, s KFKI kutatási jelentés formájában közreadtam. Ez az angol
nyelvű tanulmány a honlapunkról letölthető. Úgy gondolom, hogy szakmai
vitánál szakmai érvekből kellene kiindulni. Vassy Zoltán esetén ezt nem
mindig érzem.

Tisztelettel:
Egely György

 

2000.09.07.

tárgy: Tévedés lehetőségére való figyelmeztetés 2

Kedves Egely György !

Köszönöm válaszodat, amellyel nagyon megleptél, hiszen hőátadásról írtál
csak és nem az általad vitalitásnak (vagy életenergiának) nevezett
energiáról, amelyre kérdésem irányult. Természetesen elismerem, hogy nálam
többet érthetsz a hőenergetikához ezt számomra és más számára sem szükséges
bizonyítanod.

A találmányoddal a vitalitásmérővel véleményem szerint alapvetően viszont
logikai problémák vannak, amihez elég a józan belátás és nem szükséges
semmilyen különösebb előképzettség. Mégpedig:

Személyem is szeretné ha lenne egy olyan készülék, ami objektíven mérné a
szervezetünk "vitalitás", vagy élet energiáját. Az Egely kerék erre banális
okfejtést használva azért nem alkalmas, mert egy megfelelően felmelegített
halott emberi kéz is képes lenne megforgatni, teljesen egészséges élő emberi
értéken. Most ugyanez az okfejtés vasalókra még inkább igaz, hiszen azok
abszolút élettelen tárgyak. Tehát ha élettelen tárgy, vagy ember ugyan azt
az általad 100%-nak nevezett átlagos értéket tudja produkálni a
mérőműszereden, mint az élő ember, akkor itt valami nagyon nem stimmel.
Remélem ebben egyet értünk.Várom válaszodat.


Üdvözlettel: Iván Gábor

 

 

 

e-mail küldése Paulinyi Tamásnak

 

2000.09.10.

Tárgy: Egely kerék paraszt vakítás!!!

Kedves Paulinyi Tamás !

2000.09.09-én olvastam cikkedet az Ufó Magazin szeptemberi számában az Egely kerék vizsgálatáról. Mint régi ismerősöd és egykori kutatótársad a Para-Kutatási Tudományos Társaságban felhívnám a figyelmedet, hogy a cikk sajnos hemzseg az ellentmondásoktól, a logikai és szakmai hibáktól. Ezek közül néhány:

A cikk mellett szereplő fénykép bizonyítja, hogy itt nem lehetett szó vak próbáról, hiszen ott a kísérlet vezetőnek mindkét személyre és a kísérlet minden fontos elemére rálátása van. A vakpróba alapvető feltétele, hogy a kísérletvezető ne tudja, hogy honnan származnak az ügydöntő információk és ezért az ő, vagy legtöbbször egy külön kiértékelő csoport ezért azt elfogulatlanul tudja azokat értékelni. A pártatlan értékelés megléte után lehet csak az információ eredetét feltárni.

Alapvető hibaként a mérési grafikonon nincsenek feltüntetve a tengelyeken, hogy mit ábrázolsz rajtuk és az milyen mértékegységben. A jobb és a bal kéz grafikonja sincs külön megjelölve. Így az olvasó csak reménykedni tud, hogy a logika szerint, valószínűleg a függőleges tengelyen az Egyely kerék fordulatszámát mérted fordulat/percben, a vízszintesen pedig a kísérlet idejét percben. A vékony vonal lehet a bal a vastagabb pedig a jobb kézen mért eredmény.

A grafikont szemlélve személyem mást lát a Te általad leírtakkal szemben a parafenomén megjelenése után. A parafenomén előtti eredmények viszonylagos stabilitással 14 fordulat/perc eredmény átlagot hoznak. A parafenomén megjelenése után a stabil állapot szélsőségeket vesz fel a 0-tól a bal kézen mérve a 36 ford./percig. Ez a kiemelkedő érték olyan rövid és pont a kísérleti személy parafenomén felőli bal oldalán, hogy ezt a mozgása által keletkezett légmozgás okozhatta. Ha készült videó felvétel akkor azon igazolható az egybeesés. A parafenomén befolyása alatt tett mérést ha átlagoljuk, akkor becslésem szerint az 10 ford/perc eredmény jönne ki. Tehát a parafenomén hatására 14-ről 10-re esett vissza a mérés átlaga. Tehát a parafenomén csökkentette e feltételezett bioenergiát.

Tisztázni kellene azt is, hogy a "bioenergia" milyen anyagon képes áthatolni és milyen anyagon nem. Hiszen a feltaláló szerint ha a mérőműszert bármilyen anyaggal buraszerűen letakarjuk az ettől már nem tudja mérni a "bioenergiát". Tehát ezek szerint az emberi bőrön sem tudhatna áthatolni ?

 

Inkább nem folytatom a hibák és ellentmondások felsorolását. Nagyon egyszerű Öveges professzori kísérletekkel bárki, már jelenleg is meggyőződhet a saját szemével arról, hogy az Egely kerék népiesen kifejezve nem más mint PARASZT VAKÍTÁS, saját fogalmamban PARVAK.

Üdvözlettel: Iván Gábor

 

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://vilagnezet.blog.hu/api/trackback/id/tr88160732

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: marketing multinivel lei 2017.12.03. 13:43:21

Október végén érkezhet a Lexus LS sportváltozata - Toyota és Lexus új vagy bontott alkatrészek

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

iFok 2007.11.25. 12:05:04

Egely kerék távolról mozgató kísérlete

A kísérlet zavart keltő tényezői, és azok vizsgálata kizárhatóságukkal együtt:

-légmozgás->vákuum???)
-hangmozgás->csend=>kizárható)
-hőváltozás->mozgásmentesség=>kizárható)
-elektrosztatikus változások=>korrekt módon végzett kísérletről lévén szó .... kizárható)
-páraváltozások=>távolsággal kizárható)
-mágneses változások=>kizárható)
-mechanikai behatások=>megfelelő időben... kizárható)
-fényváltozások->villany leoltása után megszűnik=>kizárható)
-kémiai változások->"reaktor" eltávolítása távolra=>kizárható)

kísérleti körülmény felállítása:

a zavarmentes környezet megteremtésével.

:-)

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2007.11.25. 12:35:38

iorgu A kerék mozgó levegő nélkül nem működik. Elég a körülötte lévő levegő mozgását gátolni.

iFok 2008.04.28. 14:30:28

Nem lehet meggátolni a levegő mozgását, kizárni sem lehet, ha lehetne akkor például egy forma 1-es versenyautót is meg lehetne állítani.

QQróza 2009.01.11. 17:16:23

Na most kinek higgyen az ember.

iFok 2009.01.20. 20:51:52

@QQróza: Addig amíg a tudomány nem bizonyítja be ennek az energia forrásának ill. létének a milyenségét, még magamnak sem adok igazat. Sőt eddig csak tapogatózom a sötétben.
Nem értem még mindig hogy mitől forog a kerék, de azért ez a radikális szkepticizmus valahogy nem jön be.
Érvelésekkel meg nem jutunk előbbre, meg főleg olyan retorikai mintsem logikai-levezető beszólásokkal mint az én "forma1-es..." mondatom.

Meg lehet gátolni a levegő mozgását? Meg hát, igen. Viszont akkor, azért állna le a kerék, mert meg se tudna mozdulni.
A vákuumban meg nem lennénk életképesek, ez a bökkenő. Kicsattanna a vér kézfejünkből és elvéreznénk. De remélem nem ilyen naiv a nép...
IGe ugyanis arra gondolt, hogy a kerék egy hő-indikált-szélforgó (!).

Tehát szerinte a testünk hője, amely a testünk felé irányuló levegőt a "hideg levegő a meleg felé szál" elve alapján(lásd.szél) a kezünket a testünk merőlegesének a közepére helyezve a kereket félig takarja ki a kerék fogai tehetetlenül mozgásba lendítik a kereket, ami lévén kerék, értelemszerűen, forgó mozgást végez.


Rendben.
Ahhoz, hogy ezt a jelenséget is kizárhassuk és végre megtaláljuk azt ami elméletileg forgatja a kereket, ahhoz az előző levezetésemben említettek alapján, csak annyit kéne tegyen valaki hogy megforgatja a kereket távolról.
És a " a kísérleti körülmény" dolgot azért vázoltam fel.
Nem hívősödtem meg, csak szeretném tudni a végső és teljes és igaz-Ságot.

Mert, ha az agyam tényleg becsapott, akkor már ráfoghatnám az összes történesre amely velem történt egészen az utolsó pontig amit ide gépeltem.

,iArgue

QQróza 2009.02.24. 13:14:34

Köszi a kimeritőt!Mindenesetre elgondoltató..

C.M. 2009.05.20. 16:09:57

podmena traffica testD
Nekem csak egy logikai kérdésem lenne, valószínűleg nagyon egyszerű a válasz, de mivel sajnos termodinamikát utoljára gimnáziumban hallgattam, magamtól nem tudok rájönni. Amit leírtál a kerékről, az nagyon logikusnak és ésszerűnek tűnik. Viszont régebben egy ernő(?) nevezetű internetes "személy" említett egy szintén sikeres kísérletet a kerék megbuktatására: mégpedig a kezet és a kereket együtt tette lezárt térbe (egy nejlonzacskóba), és a kerék nem működött. Ha a kerék a tenyér/kéz hőmérséklet különbségeitől mozog, akkor zárt térben miért nem teszi? Hiszen a levegőt a zacskóban is ugyanolyan különbségekkel melegíti fel, nem?

iFok 2009.06.24. 05:32:12

@C.M.:

Mert az egész kar hője a zacskó burkolatán belül
egy heterogén hőeloszlást eredményez( mert az delikvens karja a zárt közegben felmelegszik, a helyett, h lehűlne), és a hő egyenletesen betölti az egész zacskót fülledésig; erre még rájön a statikus elektromosság amit a műanyag alapanyagú "szigetelés" okoz, ami szintén lefékezi a kereket.

iFok 2009.06.24. 05:46:59

@iorgu: hopp,...homogént kellett volna írnom :-) bocs!

iFok 2009.06.24. 05:48:20

Mert az egész kar hője a zacskó burkolatán belül
egy homogén(!!!) hőeloszlást eredményez( mert az delikvens karja a zárt közegben felmelegszik, a helyett, h lehűlne), és a hő egyenletesen betölti az egész zacskót fülledésig; erre még rájön a statikus elektromosság amit a műanyag alapanyagú "szigetelés" okoz, ami szintén lefékezi a kereket.

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2009.09.10. 18:55:18

Egely Gyögy honlapján nyitottam egy fórumot, amire eddig nem nagyon volt lehetőség.

Nos nézzük hogy lehetséges lesz-e egyáltalán ott egy higgadt és tárgyilagos vitára:

www.egely.hu/forum/?q=node/10

Vitalítás vagy sima hőáramlás?
cs, 09/10/2009 - 18:50 — IGe - Iván Gábor

Mint ismeretes a tudományos módszertan szerint az minősül tudományos dolognak, ami ki van téve kritikai próbára és kiállja azokat. Nos szerintem az Egely féle kerék itt erős hiányosságokat mutat, amelyre számos írásomban és személyes és telefonos beszélgetésemben hívtam már fel Gyuri figyelmét. Ez volt az első ilyen témában feltett írásom:

Az Egely kerék, a 'feltalálót' idézve; játékszer

Egy megfelelően felmelegített halott emberi kéz is képes lenne megforgatni, teljesen egészséges élő emberi értéken. Ahogyan két eltérő hőmérsékletre felmelegített vasaló teszi. (tanulmány, Bp., 2000.09.19.)... teljes cikk elérhető:

vallaskritika.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=41941

Szeretnék erről itt higgadtan és lassan már egy évtized távlatából talán bölcsebben is eszmét és gondolatokat cserélni, a házigazda vendégfogadó jogát tiszteletben tartva. Remélem Ő és sokan mások is csatlakoznak hozzánk és egy érdekes, sokakat ide vonzó, izgalmas társalgás alakul ki. Iván Gábor

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2009.09.11. 21:49:02

"„IGe - Iván Gábor” felhasználó hozzáférése blokkolt"

Nos ennyi történt Egely kerék honlapján. Most szerintetek, aki olvassa, mi lenne a helyénvaló cselekedet?

- 1 Végezzek el egy hőáramlásos leégető, nevetségessé tevő kísérletet a sajtó nyilvánossága előtt?

-2 Lépjek be a Szkeptikusok Társaságába, akik tárt karokkal várnának, hiszen tudják Egelyn én nagyon megszorongattam?

-3 Továbbra is érdemes e kitartanom a mellet, hogy Gyurit nem kell nevetségessé tenni, mert idővel önként is belátja tévedését?

- 4 Kérjek segítséget másoktól és közösen győzzük meg Gyurit, hogy belássa tévedését?

- 5 Adjam fel, hogy Gyuri megváltozna és mint egykori Para-kutatási tudományos Társaságunkhoz méltóan viselkedne. Adjam ki könyvben az általam feltárt ellentmondásokat?

Hümmmmm???? Mit tegyek szerintetek?

Bukowszky · http://bukowszky.blog.hu 2009.09.16. 11:00:57

@IGe: szerintem hagyd a fenébe, mert lassan te magad is olyan nevetségessé válsz emiatt, mint Mr. Egely.

iFok 2009.09.17. 02:02:24

A végén még azt hisszök, hogy olyan végkövetkeztetésekre jutottál mint mikor nem megfelelően elégséges információ áll rendelkezésre, vagy rendelkezésre áll minden információ csak következetlen vagyol.

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2009.09.17. 11:22:44

@Bukowszky: Engem nem zavar ha nevetnek rajtam. Miért hagynám más miatt szerinted, mert egyetlenegy értelmes érvet sem írtál? Majd kitalálok valamit és már vannak is ötleteim:-)

Bukowszky · http://bukowszky.blog.hu 2009.09.22. 15:26:10

@IGe: eszembe jut az, hogy "aquila non captat muscas"

mindenki inkább csak mosolyog ezen az Egely wheel-en, aki akárcsak érintőlegesen foglalkozott természettudományokkal..

természetesen igazad van, de szerintem ugyanúgy csak mosolyognának a nagy leleplező show-n is..

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2009.09.24. 19:16:04

@Bukowszky: Annak is szánnám. Szórakoztatónak.

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2009.09.26. 00:19:10

A kerék teljes él vetülete 1,3cm2.
Ez a 72drb fog és a hat küllő éle, a 0,11mm vastag lemezből!
Meglepően sok!
JF"

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2011.06.15. 14:49:03

szkeptikus.bme.hu/borsohanyo/vitalitas.pdf

"A vitalitásmérő maga is pszichokinézis segítségével működik: egy kis tárgyat, az eszköz
kerekét íly módon, a gondolataink segítségével mozgatunk - olvashatjuk a mű kellős közepén."

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2012.05.18. 07:12:21

majdnem_pillango 2012.02.26 19:40:55 © (3352)
forum.index.hu/Article/showArticle?t=9024500

A kerék forgását elő lehet idézni két egymásra rakott krinolinnal is:

(Legalább 32 mm átmérőjű, természetes, vagy műbélbe töltött húspépet tartalmazó, főzéssel hőkezelt, füstölt, (vízgőzzáró műbélbe töltött termék esetén) nem füstölt, vagy füst ízesítésű készítmény.)

A forgatáshoz elő kell készíteni "őket", mindegyiknek csak az egyik felét meleg vízbe kell lógatni, a cél, hogy a krinolinnak ez a vége kb. testhőmérsékletű legyen. Ha ezt helyezzük az EW mellé, akkor a szoba hőmérsékletétől függően fog a forgás alakulni. Nyári meleg szobában igen kis vitallitásúnak mértük a krinolinokat, a mérést két percenbelül megismételve egy klimatizált szobában 24 fok alatti hőmérsékleten a vitallitás akár Harasztosi Lászlóéval is vetekszik....

Ja a TESCO-ban vettem a Krinolint, a legolcsóbbat.

Persze ne higgyetek nekem, csináljátok utánam lehet, hogy fizetett hozzászóló vagyok!

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2012.05.18. 09:19:09

Kapcsolat
Elérhetőségek
egelywheel.net/hu/contact

BetBulls Kft.
1067 Budapest, Csengery utca 53.
Telefon: +36 30 2032 910
ten [.] leehwylege [@] ofni
Üzenjen nekünk

Ha kérdése van (a rendeléssel, fizetéssel, szállítással illetve egyéb mással kapcsolatban), kérem írjon nekünk, kollégánk 24 órán belül válaszol!

Az Egely kerék, a feltalálót idézve; "játékszer"
A banális tévedésen túl, a tények alapján valóban az, csak az.
A kereket nem az életenergia, hanem a levegő mozgatja.
(tanulmány, Bp., 2000.09.19.)
vilagnezet.blog.hu/2007/09/09/az_egely_kerek_a_feltalalot_idezve_jatek

A napsütés energiája
vilagnezet.blog.hu/2010/03/06/a_napsutes_energiaja

Tehát a szélforgó és a radiométer működési elve igen régi, több százéves. Ez se nem találmány, se nem új dolog. Inkább egy trükkös átverés.

Szívesen részt veszek Önökkel is nyílt vitában ezt illetően.
Üdvözlettel: IVán Gábor IGe

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2012.05.18. 10:12:25

www.vasynet.com/downloads/doc1/egly%20gyorgy/www.ambro.hu/borze/egely/index.htm

A bioenergia vagy életenergia a szervezet "üzemanyaga", s ha valakinek huzamosabb ideig kevés van belőle, az egészségi problémákat okozhat. De ha valakinek a bioenergia-szintje az átlagosnál magasabb, akkor az hosszú ideig jelentős fizikai és szellemi teljesítményre képes, teherbíróképessége átlagon felüli. Az életenergia régóta ismert a Föld számos kultúrájában, de fizikája, eredete jórészt ma is ismeretlen, feltáratlan. Ennek a készüléknek a segítségével viszont bárki ki tudja mutatni, objektív módon meg tudja mérni.

Az Egely-kerékkel fejleszthetjük koncentráló és pszichés képességeinket. Használatának másik fontos célja, hogy segítségével növeljük a bioenergia - vagy vitalitásszintünket a számunkra legmegfelőbb módon úgy, hogy ellenőrizzük a kiválasztott módszer hatását, s így sokkal munkabíróbbak, egészségesebbek, sikeresebbek legyünk.

Az eddigi tapasztalatok szerint előre jelezhető így például a közelgő betegség is. A tünetek (például láz, fejfájás) még nem jelentek meg, de a vitalitás szokásos mértéke már látványosan zuhan. A vitalitásszint pontosan jellemzi pillanatnyi egészségi állapotunkat, átfogó képet ad róla. Mérése így nagyon fontos segítője lehet életünknek. Nagy kincsünk az életenergiánk, az egészségünk és mi vagyunk a gazdái. Törődjünk vele, védjük, óvjuk. Az erő velünk lehet.

Különösen azok számára fontos a készülék használata, a vitalitás növelése, akiknek az egészsége labilis, akik szennyezett környezetben élnek, vagy más egészségkárosító hatásnak vannal kitéve, a gyerekektől kezdve az idősebbekig. Hasznos és egyszerű eszköz, segítség az egészségesebb életmód kialakításában.

A készülék érzékelő része egy speciális csapágyazású kerék, amely a mellé helyezett kézből kiáramló energia hatására forgásba jön. Minél magasabb a vitalitásszintünk, annál több energiát tudunk kibocsátani magunkból és annál nagyobb fordulatszámra tudjuk felgyorsítani a kereket. A készülék hitelesítése, skálázása több mint ezer ismert egészségi állapotú ember mérésével történt. A skálán feltüntetett érték a VQ, azaz vitalitáshányados, amely azt mutatja, hogy az átlagos felnőtt vitalitásszintjéhez képest (9 fordulat/perc) mekkora a mért személy pillanatnyi bioenergia szintje. A mért értéket nagyságával arányos magasságú hang és színes LED sor jelzi. Az egyik LED mindig a mérés során elért maximumot mutatja, a mérés befejezése után ennek értékét olvassuk le.

A mérés közben lejátszódó folyamatokra ma még nincs tudományos magyarázat, de a kontroll kísérletek sorozata azt bizonyítja, hogy a keréknek a mérések során tapasztalt forgását nem az eddig már ismert hatások (pl. hőáramlás, elektomágneses energia) okozzák.

Ez a készülék a felelősen gondolkodó ember számára jelent segítséget. Azoknak, akiknek az egészség érték, a teherbíró- és teljesítőképesség megőrzése fontos, akik a hosszú, tartalmas, sikeres, eredményes életet keresik. Számos étrend, kondícionáló torna, légzéstechnika, relaxációs módszer létezik, s ezek közül bárki megtalálhatja a számára legjobbat. A vitalitás megmérésének pontosan az az értelmes és haszna, hogy ennek segítségével az emberek egészségesebbek, versenyképesebbek, hosszabb életűek lehetnek, ha megtalálják azt az életformát, táplálkozásformáz, amely számukra a lehető legjobb - ezért nyújtsák ki kezüket a készülék felé.
süti beállítások módosítása