Valláskritika, Mítoszirtás és Hit-Eltérítés sok Humorral

Világnézet

Isten jelentéstani felosztásai

2020. február 06. - IGe

jelent-stan-szemantika-n.jpg

 

"Isten"-nek külön értelmezési és jelentéstani, azaz szemantikai felosztásai vannak. Talán nagyjából ezek:

 • köznyelvi
 • művészeti
 • átvitt értelmű
 • paradox elvű
 • különféle dogmatikus vallási
 • különféle filozófiai
 • pszichológiai
 • tudományos

 

Isten köznyelvi jelentései például ilyenek:

 - Isten szakállas és kötényes bácsi a fellegekben.

- A legnagyobb átverés eszköze az emberiség történelmében.

- Isten: Egy ember által kitalált absztrakt fogalom.

 - Isten mindenkinek más és más

- Hogy micsoda Isten? CSAK EGY SZÓ A SOK KÖZÜL!

 

Isten művészeti jelentései például ilyenek:

- Isten a szív dolga, és nem az értelemé.

- Isten a valóság ideája. 

- Isten az ismeretlen legkívánatosabb formája. 

- Isten egy fluidum, és hiperkapcsolatban van mindennel. Mindent kitölt, mint egy medencét a víz. 

- Istennek úgy hiszem, hogy meleg-sárga fénye van, és mennydörgő hangja. Tele van szeretettel, és jósággal.

- A minap az út szélén egy fehér fényt láttam. Lelassítottam, megálltam és láttam, hogy Isten áll az út szélén és integet nekem zseblámpával a kezében. Mogorván jó estét kívánt és forgalmi engedélyt és jogosítványt kért tőlem

 

Isten átvitt jelentései például ilyenek:

- Olyan személy vagy dolog, akit/amit egy személy rögeszmésen a legfontosabbnak tekint, aki/ami áthatja tetteit, gondolatait, és döntéseit.

-A kapzsi embernek pénz az istene.

-A szoknyavadász életében minden nő isten.

 

Isten paradox elvű jelentései például ilyenek:

- Istenre semmilyen szabály nem vonatkozik.

- Isten az abszolút.

- Isten minden halmaz halmaza.

- Isten = Karakutty

- Isten = ŐSTÉNY

- Isten = Istennő, Isten a Legmagasabb rendű Létező. Isten a Mindenek Összessége.

- Isten a Semmi meghasadása.

- Isten egy természetfeletti, de ettől még fizikálisan létező entitás.


Isten különféle dogmatikus vallási jelentései például ilyenek:

-Isten az a tudattal rendelkező entitás, aki megteremtette a világot.

-Isten az a végtelen hatalom, amely előtt abszolút semminek érzed magad. Isten az a vezérlő erő, amely irányítja döntéseidet, s mindig a nehezebb út felé vezet, ahová magadtól sohasem mennél. Isten az a végső reménysugár, amelyhez akkor fordulsz, amikor már senkihez sem tudsz fordulni.

-Isten = szeretet.

-Minden, mindenben benne van, öröktől volt és örökké lesz.

-A világmindenség ura.

 

Isten különféle filozófiai jelentései például ilyenek:

- Isten halott.

- Isten csak egy metafizikai fogalom.

- Isten a legnagyobb parajelenség.

- Isten a mindenség, Isten az, aminél nagyobbat nem lehet elképzelni.

- Isten csak egy Babig. Tehát olyan értelmezhetetlen szó, amiről a használói nem tudják megadni, hogy mi babig és mi nem babig

 

Isten pszichológiai értelmű jelentései például ilyenek:

- Freud a vallást, amin ő a Bibliára alapuló vallásokat értette, kollektív neurózisnak diagnosztizálta. Az istenhívő embert pedig úgy jellemezte, mint aki képtelen felnőni, és büntető és óvó apára van szüksége felnőttkorban is.

- C.G Jung: „Isten nem statisztikai igazság, ezért ugyanakkora ostobaság, ha bizonyítani akarjuk, mint ha le akarjuk tagadni. Ha valaki boldognak érzi magát, sem ezt, sem az ellenkezőjét nem kell neki bebizonyítani. Azt sincs okunk feltételezni, hogy a boldogság vagy a szomorúság ne lenne megtapasztalható. Isten egy olyan általános tapasztalat...

- Thomas Szász magyar származású amerikai pszichiáter írásrészlete: „Ha te szólsz Istenhez, imádkozol; ha Isten szól hozzád, skizofrén vagy.”

 

Isten tudományos jelentései például ilyenek:

- Isten egy egészségügyi probléma.

- Isten emberek egy csoportjának kollektív tudata. Tulajdonságait meghatározzák az őt alkotó egyedek tulajdonságai, ugyanakkor a kollektív tudat is meghatározó az egyes egyedre nézve.

- "Isten létezik, ha másképp nem is, olyan mém formájában, amelynek az emberi kultúra kínálta környezetben nagy túlélési értéke vagy fertőzőképessége van."

- Kitalált csodás lény v. erő, amelyet imádnak. Néhány világvallásban csak egy "Isten" van, aki elképzelten mindenható és a világmindenség teremtője. Más vallásokban több istent imádnak és az egyes isteneknek jellegzetes tulajdonságaik és 'hatalmuk' van.

- Általános Isten (továbbiakban Isten); egyes emberek és embercsoportok tudatában és tudattalanjában lévő speciális érzésforma, érzelemtípus. Istennel egyesek (az istenhívők) a világ és az élet keletkezését, felépítését, működését próbálják meg elképzelten és logikátlanul magyarázni, illetve élethelyzeteikre keresnek megoldást általa. Míg másokra (például az ateistákra, realistákra, naturalistákra, materialistákra, szkeptikusokra is ) Isten tudattalanul is olyan hatással lehet, hogy logikai és kritikai érzékük az istenhívőkéhez hasonlóan torzul bizonyos területeken.

- Isten = gyűjtőfogalom 1. emberek által teremtett fő mítoszlények 2. egy kényszerképzet

 

a-szemantika-kapcsolata-m-s-tudom-nyokkal-l.jpg

A mémek az anyagi világ részei

2020. január 30. - IGe

Felvetődött egy írásos vitafórumon, hogy az információ az milyen jellegű? Végül nagy és teljes és egyértelmű egyetértés volt benne, hogy az információ az anyaghoz kötődik. ... Nos akkor menjünk már egy kicsit tovább a gondolkozásban és a logikában:

memgepezet_konyv.JPG

IGe: A gondolat / mém / tudatalatti gondolat / telepátia akkor mivel agyi tevékenység, az anyag, vagy nem anyag? Nem olyan egyértelmű dolog. A wifi a bluetooth anyagi tevékenység-e, vagy sem?

Thooght: 'A wifi a bluetooth anyagi tevékenység-e, vagy sem?' ezt most tőlem kérded? természetesen igen. de nem értem mire akarsz kilukadni... /:

IGe: Ha az igen, akkor a gondolat is az és a mém is anyagi tevékenység, ergó a tudományosan meghatározott Isten az anyagi világban van. Ott létező dolog.

Advokatusdiaboli: Átbeszéltük már. Az információ legelemibb formájában magának az anyagnak az állapota. Hogy ez úgymond "hasznosul-e" valaha (tehát adattá válik-e valami/valaki számára), vagy sem, ez érdektelen, hogy szokás szerint egy földhözragadt példával éljek: egy elásott kőtábla feliratai akkor is értelemszerűen információk (míg az erózió el nem tünteti róla), ha azt soha senki nem találja és fejti meg. Az információ tehát nem azonos magával az anyaggal - viszont tőle elválaszthatatlan, NÉLKÜLE NEM LÉTEZHET. Az általad emlegetett gondolatok, mémek, a tudatalatti mind információk, viszont csak egy létező neurális rendszerben, az agyunkban alakulhatnak ki és létezhetnek, NÉLKÜLÜK NINCSENEK...

IGe: Azt írtad tehát, hogy anyagi természetű, tehát az anyagi világ része, mert attól el nem választható szerinted. Köszönöm a megerősítést. Ebből következik: Tehát a tudományosan definiált Isten mindhárom eleme az anyagi valós világ része. Bingó!!!

Létezés vagy vanság szkeptikusan?

2020. január 20. - IGe

van.png

Istent nem csak dogmatikusan, de tudományosan is meg lehet határozni. Tudományos meghatározás szerint egyértelműen VAN! Ez nem csak logikai tényszerűség, hanem bizonyított is. A bizonyítási eljárásnak és főként a megértésnek, emberi pszichológiai gátak miatt viszont mind az ateista, mind a monoteista személet akadálya. A tudományos szkepticizmus, vagy a racionalista, de akár empirikus gondolkozásmód viszont használható. A szkepticizmus a görög  "szkepteszthai" szóból ered, melynek jelentése körbenézni, megfontolni. A szkepticizmusnak többfajta jelentése van;

1. A köznyelvi használat szerint a hitetlenkedés, kételkedés szinonimája.
2. A filozófiai szkepticizmus – filozófiai irányzat, amely kritikusan vizsgálja, hogy az érzékek által közvetített valóság és a szerzett tudás mennyiben feleltethető meg a valóságnak, illetve ismerheti-e bárki a tökéletes igazságot
3. A tudományos szkepticizmus – olyan állásfoglalás, amelyben valaki azon állítások valóságosságát kérdőjelezi meg, amelyeket nem igazol a tudományos módszer.

Az a lényeg, hogy a racionalizmus, vagy a tudományos szkepticizmus mellett teljesen felesleges az ateizmus. Az ateizmus, csak kő a kőlevesben. Nincs rá szükség, ha már ott van akár a racionalizmus, vagy a szkepticizmus vagy más hasonló. Tehát ha esetleg valakinek nem esett le a tantusz, vagy az egyértelmű tény: A szkepticizmusnak is van legalább három féle definíciója/meghatározása, de I/i-stennek, I/i-sten szónak ennél sokkal több fajta fő meghatározása van. Más fogalmazásmóddal "Isten"-nek külön értelmezési és jelentéstani felosztásai vannak: Talán nagyjából ezek:

 • köznyelvi
 • művészeti
 • átvitt értelmű
 • paradox elvű
 • pszichológiai
 • különféle filozófiai
 • különféle dogmatikus vallási
 • tudományos

Egy tudóst elsősorban  Isten tudományos meghatározása kell hogy érdekelje, már csak azért is, mert annak a lehetősége is tagadott dolog volt eddig.  Tehát mi is a helyzet a "Tudományosan meghatározott* Isten vansága tudományos tény" kijelentéssel, amikor a megszokott, viszont erősen önellentmondásos szót a "létezése" kicseréljük a szokatlan "vanságra"?

A létezés szónak meg van szintén ontológiai, egzisztencialista, metafizikai, idealista, materialista, ateista és minden másfajta meghatározása és értelmezése is. Persze minden csoport a saját értelmezését hirdeti jónak és egyedül csak azt jónak. Ettől függetlenül egyértelmű, ha konkrét a kérdés, van konkrét és helyes válasz is. Ha a kérdés halandzsa és átverés, akkor a válaszoknak sincs nagy értelme.

Továbbá érdemes elemezni, hogy sok " fizikálisan nem létező, csak kitalált dolgok"-nak is van tudományos definíciója és bizonyítéka is. Az is egyértelmű dolog és érvelési hibák is bizonyítják, hogy a létezésnek is különféle formái és módozatai vannak, hiszen a "fizikálisan nem létező, csak kitalált dolgok" meghatározásban eleve látszik is.   Amennyiben nem lenne tisztában az illető, hogy vannak, csak tagadja még is valamiért, akkor semmi értelme a "fizikálisan"  szónak. Hiszen elég lenne így is:  " nem létező, csak kitalált dolgok"

Tehát a létezés szó egy jó nagy katyvasz és lexikonok is össze-vissza és különféleképpen magyarázzák. Ezzel szemben a VAN szónak egészen egyszerű és barátságos és viszonylag egészséges a meghatározása/definíciója, ami már nem is ragaszkodik egy akármilyen létezési formához;

"van (ige) ; Bizonyos formában létezik; jelenléte vagy hatása érzékelhető." 

Javasolt tehát ezt használni.

* Ami nem monoteista és főként nem JahveZsidóSátánIsten alapú!!!

Isten létezésének bizonyítékai?

2020. január 19. - IGe

isten_forum_index.JPG

Dialógus:

IGe: 'Isten létezésének bizonyítékai?'az index fórum topik címe, amelyben mára több mint 130 ezer hozzászólás van. Milyen meghatározás szerinti "Isten"? Dogmatikus Isten definíciók szerinti? Vagy tudományos Isten definíció szerinti? A kettőt nagyon nem jó kutyulni. 

Sipheersh:  Vallási Isten-definíciók szerinti. Szerintem a topiknyitó hozzászólásból, sőt, megfelelő szövegértéssel a topik címéből is egyértelmű, hogy nem a tudományos értelemben vett Isten létezéséről van szó. Nem azt vitatja a topiknyitó, hogy antropológiai értelemben véve igazolt az Isten, mint kulturális koncepció létezése, vagy hogy valláslélektani értelemben létezik Isten, mint pszichológiai képzet. Szerintem ennek nyilvánvalónak kéne lennie.

IGe: ..,. de hát ha azt kérdezi, akkor az egy értelmetlen kérdés  ... nem csak értelmetlen kérdés, hanem egy provokatív kérdés is ...

Sipheersh: Persze, hogy provokatív kérdés, nyíltan provokatív, ezt senki nem tagadja. Abban, hogy értelmetlen, sok hívő egyetértene veled, hiszen empirikus szempontokat vonatkoztat egy hitbéli vagy teológiai állításra, vagyis megérthető, ha valaki kategóriatévesztésnek tekinti. De pont ez a disszonancia vagy antagonizmus ad értelmet a kérdésnek. Hogy a racionális nézőpont szembeállítása a hittel.

IGe: Érthetőbb legyek. Ha a kérdés feltevője tisztában van vele, hogy például Hófehérke csak egy mesehős, egy kitalált karakter, akkor van-e értelme a; Hófehérke létezésének bizonyítékai kérdésnek?

Sipheersh: Szerintem jogos az intuíciód, ami szerint van valami naiv dolog ebben a kérdésben. Nem az a kérdés, hogy létezik-e Hófehérke, hanem hogy micsoda. Egy mesehős. Hasonlóan, sokkal értelmesebb azt mondani, hogy Isten egy kitaláció, vagy egy mitológiai szereplő, mint azt mondani, hogy nem létezik. ...

Tovább

Tudományon átszűrt “Isten"

2019. december 24. - IGe

three-memeteers2-768x576.jpg

Suzan Blacmore, Daniel Danett és Richard Dawkinsnak ajánlva, kép forrása S.B fb oldala

 

Szórakoztató tudományfilozófia esszé

Első bővített fejezet: Tudományos módszertanon átfuttatott “Isten”

A tudományos módszertan egy szűrő, ami elválasztja a hülyeségeket a racionális és logikus dolgoktól. Ezt a szűrőt a világon mindenre rá lehet engedni, amiről már tudomásunk van akármilyen formában. Ha ráengedjük ezt a szűrőt "Isten"re, akkor abban a legtöbb vallási leírásból bizony csak a valós rész marad fenn. Például az, hogy a vallásteremtő emberek bizony „Isten”-eket is teremtettek, ráadásul jó sokat. Ez tény. A sok kamu, meg mellette nem. Persze a teremtés csak egy vallási zsargon és helyette a "hoztak létre" szóhasználat lenne a helyes. Továbbá nem szabad elfeledkeznünk, hogy magukat racionális elméknek beállító tudósok is sokat töprengtek a témán és sokuk csak sületlenségeket termelt, de voltak azért olyanok is, akiknek munkássága megerősíti és alapja is a tudományosan meghatározott „Isten”-nek

Hű-ha, de mi történik itt? Mi is ez a laza szövegvezetés? Egy paródia, karikatúra, vicc, ugratás? Vetődhet fel a jogos kérdés. Nem az, még ha a látszat az is elsőre. Már korábban írtam egy ennél sokkal rövidebb felvezetőt, de beláttam az nagyon kevés, még akkor is, ha az emberek nem nagyon olvasnak ma már el hosszabb szövegeket. Minél hosszabb egy szöveg, annál kevesebb az olvasója, ez egy elég egyértelmű tény és összefüggés. Itt viszont most jobban belemerülök a részletekbe és levezetem, hogy néha a valóság tud a legmeglepőbb lenni, amit magam sem gondoltam volna, amikor belekezdtem a huszadig század végén a huszonegyedik század kezdetén a kutatásaimba. Ezen bevezető röviden leírja a lényeget és van itt néhány válogatott írás, ami ízelítőt ad a teljesebb képhez.

Mielőtt belekezdenék a lényegbe írok néhány sort, hogy miért is lett ilyen személyes jellegű ez az egész. Jómagam egy nagyon biztos támpont - "érzékelő" - ebben a kísérletben, levezetésben, bizonyításban. Egyetlenegy olyan tulajdonságomról tudok, ami jelentősen eltér a jelenleg ~7,5 milliárd körüli föld átlag lakójától, de az nem kiemelkedő okosság és nem is kiemelkedő tudás, hanem az eltérő hipnábilitás. Azaz nem vagyok befolyásolható és hipnotizálható sem. Ergó nem hatnak rám mások mémjei sem. Mém immunitásom van. - Hümm ez van. ... Na akkor vágjunk bele:

Tovább

„God” being filtered by scientific methodology

2019. november 20. - IGe

ige_dawkins_mem_angol_1.jpg

 

Scientific methodology is a filter, which can separate stupidity from rational and logical things. This filter can be used in many kinds of things we know in any form. When we try this filter on „God” only real facts will remain from most religious documents and descriptions. For example, founders of religions created „gods”, and they did create a lot. This is a fact. And the other many many scams are not. Certainly, „god’s creation” is only a religious jargon and „creating god” would be a better and right term. Moreover we must not forget that scientists believing they are rational minds have thought a lot about the topic and most of them only said silly things, but there were some of them whose efforts can make a strong base for a „God” that is founded by science.

 

Well, what the hell is going on here? What is this casual drafting? Is it a parody, a caricature, a joke or a teasing?” The legitimate question might arise. No, it is not, even it looks like that for the first time. I wrote a much shorter introduction earlier, but I realized that it would not be enough, not even in the case that people nowadays do not read longer texts. The longer text it is, the less readers there are, and it is a very unambiguous fact and connection. Now I will submerge into details and will reason that sometimes reality can be the most surprising, and even I myself did not think about it when I started my research at the end of the twentieth century and at the beginning of the twenty-first century. This introduction will describe the main point in short and there are some selected writings which will give you a sample for a more complete picture.

 

Tovább

Gyógyító Vakcina Gondolat-Vírusok működési elvére egy példa

2019. október 26. - IGe

Milyen trükkök is vannak a Gyógyító Vakcina Gondolat-Vírus mémképekben? Például a következőben; ?

sok_isten_pelda.jpg

Ez a kép itt pont egy jó példa rá, mert ez is egy legyengített hülyeség több dolog miatt is.

- Még ennél is sokkal több Isten van, a szám egy csali, hogy lehessen rajta vitázni, meg agyalni

- Sokan visszakérdenek, hogy miért ne lennének igazak. Mi nem állítunk, kérdünk.

- Buddha ha megfigyelitek direkt van kiemelve némileg nagyobbra és élénk színekkel. Csali bekapásra.

- Buddha nem "Isten" egyeseknek, de hát ZombiJézuska sem az több judeokeresztény egyházban

- A judeokeresztény Isten az nagyon helyesen nevén van nevezve; Jahve, meg nem véletlenül nem színes. Átlátszó vonalrajz.

- Isten szó idézőjelbe van téve, mert önmagában gondok vannak vele értelmezésileg.

Nos csak a Buddha dolgot elemezzük egy kicsit részletesebben is, mert a csalit szinte mindenhol bekapják. Jön a szöveg, hogy Buddha nem Isten. Lehet ezen vitázgatni, de az tény, hogy a buddhizmusnak rengeteg ága van és sokkban nem Isten, de nem is olyan kevésben bizony Buddha Isten. Van olyan buddhista ág is, ahol mindenki Buddhává válhat, mindenki Istenné válhat a tanítás. Sőt egyes lámaista buddhista variánsokban világteremtő, buddhának ábrázolt Istenek is vannak.

kuntu_szangpo_buddhizmus.JPG

... a lényeg tehát az, hogy elinduljon egy gondolkodási folyamat és az adott illető kizökkenjen a kényszerképzeteiből.

Iván Gábor IGe könyve; Túl Richard Dawkinson

2019. október 10. - IGe

Tudományon átszűrt "Isten, avagy van egy kis bibi az ateizmussal című esszém, minimalista, próba nyomtatott fedőlapja látható itt a képen. Ez még kereskedelmi forgalomba nem fog kerülni. Sőt elképzelhető, hogy angol, német vagy más nyelvű verziók fognak először és csak külföldön megjelenni. Belső címlapján szerepel; Túl Richard Dawkinson.

ige_konyve.jpg

 A direkt nagyon rövidre írt könyvecskében három lényegesebb gondolati elem van, amit ide is tudok belőle idézni:

Tovább

Szkeptikus Társaság és Hraskó Gábor saját kérésre való hanyagolása a jövőben

2019. szeptember 09. - IGe

A Szkeptikus Társaság és elnöke Hraskó Gábor több mint egy évtizednyi elhallgatási próbálkozás után, még is megtette a dolgát. Kritikát írt a tudományon átszűrt "Isten", vagy régebbi nevén Isten tudományos definiálása bizonyításról, (külön blogban összefoglalva a lényege) amely nemsokára könyv formátumban is megjelenik és ez már úgy látszik még is eldöntötte a dilemmáját, hogy mi a rosszabb, nem írni, vagy még is írni. - Írt. Szerintem helyesen döntött és meg is köszöntem neki nyilvánosan is. Azért is éreztem ennek a szükségét, mert ez egy régi vitatémánk és mivel szó is esik róluk a könyvemben, a jedi lovagiasság is úgy diktálja, hogy jobb ha erről még a megjelenés előtt értesülnek az érintettek, mert még van lehetőség az esetleges változtatásra. Ide most felrakok egy képet és egy idézetet Carl Sagantól a tudományos tévedésről. Az itteni írásom végén be fogok vallani valamit, hogy miben tévedtem.

sagan_tevedes.jpg

A hazai szkeptikus mozgalmakat már az 1992-es még a Szentágothai János féle megalakulásától kezdve figyelemmel kísértem. Tehát nagyon is sokat tudok a belső dolgokról, azokról is amelyek nem  kerültek a nyilvánosság elé, mert számos ismerősöm volt és most is van a tagok közt, akiktől megbízható információkat kapok.  Hraskó Gáborral körülbelül két évtizeddel ezelőtti egy székesfehérvári szkeptikus találkozón ismerkedtem meg, Bencze Gyula fizikus ajánlása miatt. Akkor jómagam a Para-Kutatási Tudományos Társaságnak és mellette sok más tudományos társaságnak is a tagja voltam. Találkozásunk a tudományos és a para-tudományos vizsgálati módszerek összehasonlítása és összevetése miatt volt érdekes. Mint kiderült egy sima tudományos kutató és egy para-tudományos kutató közt igazából csak a kíváncsiságuk eltérő mértéke a különbség. A para-kutató azt is megvizsgálja, amit egy hagyományos kutató már nem akar, tud, vagy mer, vagy eleve lehetetlennek, értelmetlennek tartja a vizsgálatot.

Tovább

Hraskó Gábor érdemi kritikája

2019. szeptember 07. - IGe

Hraskó Gábor a Szkeptikus Társaság elnöke és Szkeptikus Szervezetek Európai Tanácsának 2013-2017 közötti elnöke meglepett, mert már egy nem is várt érdemi és nyilvános kritikát küldött a számomra, a jelenleg nyomdai előkészületek fázisában lévő alábbi című, irodalmi műfaját tekintve tudományfilozófiai esszémről. Amelyet munkapéldányban számos olyan ismerősömnek elküldtem, akiket régebbi tudományos vitáink miatt érinthet.

hrasko_gabor.jpg

Kritikáját köszönöm, változatlan formában közzé teszem. Később  majd néhány dologban, külön blogbejegyzésemben korrigálom, megadom a helyes válaszokat, vagy inkább az érthetőség miatti háttér információkat, mert vannak benne erről való megfeledkezések és az adott memetika tudományterületen való jártasság hiánya miatti értetlenségek is, de ez normálisnak mondható. Mert minden eddigi kutatásom alapján, eddig úgy néz ki, hogy első vagyok aki ilyet tett. Tehát senki sem merte, akarta, tudta .... előttem tudományos módszertannal vizsgálni "Isten"-t.

 

GONDOLATOK IVÁN GÁBOR „Tudományon Átszűrt „Isten” avagy van egy kis bibi az ateizmussal” CÍMŰ PUBLIKÁCIÓJÁHOZ

Tovább

Memetika kisokos 1

2019. augusztus 18. - IGe

memetika_alapfogalmak.jpg

A memetika az emberi gondolatok átadás-átvételi, rögzülési, fertőzési és gyógyítási  szabályait és törvényszerűségeit vizsgáló, feltáró tudományág.  

A memetika ezen meghatározása, vagy definíciója ebben az állapotában az én egyedi megfogalmazásom, mert nem nagyon leltem sehol sem kellően pontos és frappáns leírást. Mivel ez egy jelenleg kialakuló és formálódó tudományág magam is részt szeretnék venni és részt is veszek az alakításában és a lehetőségei feltárásában is. Egyben a definícióm egyes sokkal tágabb, szerintem túl tág álláspontokhoz képest egy szűkítésnek is tűnhet. Elemezzük akkor ezen szűkítésem jogosságát, vagy nem jogosságát, mert ugyebár kivettem minden olyan dolgot a memetika fennhatósága alól, ami nem köthető emberi gondolkozáshoz, tehát nem emberi gondolkozás által jön létre, történik, vagy másolódik.

Tovább

Stephen Hawking csak egy ŐsrobbanásIsten lobbista volt?

2019. február 16. - IGe

hawking_papai_lobbista.jpg

ŐsrobbanásIsten elmélet egy  monista vallási modell. Teremtés deista trükkös elmélete. Ellent mond a logikának és az ok és okozat elvének. A dolog nem logikus, nem tudományos és icike-picike kis adatból von le olyan következtetést, ami baromság. Korunk felelős és értelmes csillagászai, fizikusai és gondolkozói is ellent mondanak ennek az elméletnek és helyette működőképes modelleket igyekeznek a köztudatba illeszteni. Ezek az úgynevezett ciklikus modellek.

Tovább

Gödel az elmebeteg tudós

2018. november 26. - IGe

kurt_godel.jpg

Gödel paranoiás volt és abból következő bizalmatlanság miatt -mert azt hitte meg akarják mérgezni- éhen halt. Ami egyértelmű bizonyítéka, hogy egy adott elmebetegség, Gödel estéhez hasonlóan nincs tekintettel arra, hogy az illető egyes, vagy más területeken azért képes logikusan és érzelemmentesen gondolkozni.
Hasonlóan van ez az Isten-kényszerképzetnél is.

 

Ez egy elképzelt és jellemző, de értelmesebb fajta írásbeli vita az internet valamelyik bugyrából. Vannak valóságból átemelt részletei, de nem érdemes keresni és összehasonlítani, mert általam szerkesztésre kerültek. Sőt még ha úgy adódik, tovább is fogom szerkeszteni, pontosítani. Ez amolyan Galileo Galilei: Párbeszédek stílusú rávezető - agytorna - irodalmi jelleggel keletkezett. Ez a sorozat második része, az első itt olvasható.

IstenTudó: Ateistának tartod magad?

IstenTagadó: Nem vagyok ateista. Nem utasítom el a létezését Istennek (egyiknek sem), pusztán nem látom bizonyítottnak, így nem hiszem el a létezését. Miután sem a létezésére, sem pedig a létezésének a kizárására nem láttam még kielégítő bizonyítékot, azt tudom mondani, hogy nem tudunk semmi biztosat. Minden egyéb valamilyen formában hit kérdés, nem pedig logikai következtetés.  Viszont miután az általános elfogadott érvelés módszertan szerint a kimondott állítás bizonyítása szükséges, nem pedig az állítást nem elfogadók cáfolata, így a világ szeme rajtatok áll! 

IstenTudó: A hibás és elavult lexikális besorolás miatt, amit én és ezek szerint te is vitatsz, mégis ateistának számítasz. Van egy viccnek született agnosztikus/semmitudók besorolás is, de azt is maguk közzé sorolják az ateisták. Viszont teljesen komolyan: Semmit sem értesz a tudományos módszertanból, azaz a tudományból. Egy két apró részét mint egy papagáj értelmetlenül szajkózod, ami ugyebár egy másik madárfaj egyébként. Nincs olyan benne, hogy téged, mint aki azt sem tudja eldönteni, hogy képletesen, fiú, vagy leány, ateista, vagy teista, vagy egyik sem, hanem mindkettő valahogy mégis egyszerre .... meg kellene győzni, vagy számodra bármit bizonyítani kellene. Isten = gyűjtőfogalom. 1. emberek által teremtett fő mítoszlények 2. egy kényszerképzet. Ezek már bizonyított dolgok. Eléggé köztudomásúak is. Tények. Annyi csak benne az új dolog, hogy ezt még így senki sem rakta így egybe, hanem külön külön voltak. Illetve a kényszerképzet résznél megvan a gyógyítási mód is. Az hogy te ezt nem hiszed el, a magán ügyed. Jogodban áll nem elhinni.  Másnak is. A tudományos dolgok nem hit, vagy nem hit, vagy szavazás kérdésköre. Logikai folyamatoké elsősorban. ... és ha azok stimmelnek és a kísérletek és a tesztelések is alátámasztják, akkor KÉSZ .... és ez kész.  Ez nem politika, hogy szavazókat kell gyűjteni!

Tovább

Ateisták teisták agyának Isten tartalma?

2018. november 07. - IGe

Ez egy elképzelt és jellemző, de értelmesebb fajta írásbeli vita az internet valamelyik bugyrából. Vannak valóságból átemelt részletei, de nem érdemes keresni és összehasonlítani, mert általam szerkesztésre kerültek. Sőt még ha úgy adódik, tovább is fogom szerkeszteni, pontosítani. Ez amolyan Galileo Galilei: Párbeszédek stílusú rávezető - agytorna - irodalmi jelleggel keletkezett.

Hívő: Krisztusban kedves testvéreim! Az  Úr világosítsa meg elméteket! Vannak teisták, vagyis úgynevezett istenhívők és vannak ateisták, azaz istentagadók. Az istenhívőknek nincs szükség bizonyítékra, hiszen néhány száz agysejt által képezett hálózatban az istenkép és ahhoz tartozó egyéb elemek tartósan rögzített állapotban vannak. Az istentagadóknak nincs szükség bizonyítékra, mert vagy ki sem alakult, vagy átíródott az néhány száz agysejt által képezett hálózat, amelyben az istenképet és ahhoz tartozó egyéb elemeket tartalmazta.

Ateista: Szóval MRI-vel igazolták az isten hívők agyának az elváltozását? Nahát erről nem is tudtam, ez nagyszerű előrelépés! Esetleg van forrásod hozzá?

Közömbös: 1. MRI-ről szó sem volt (mert azzal gondolat nem mutatható ki). 2. az agy nem változik el 3. az agysejtek összeköttetései (szynapszisok) változnak 4. az összeköttetések "tartalma" nem olvasható ki 5. forrásként bármely agyműködéssel foglalkozó könyvet, vagy tankönyvet ajánlhatom.

Istentudó: Közömbös! Keress rá a googléban angol nyelven az "Isten az agyban" vagy hasonlóra és lelsz egy rakás kísérletet. MRI-set is. Sőt ami szintén engem erősít meg, az ateisták agyában is van, vagy akinek nincs, inger hatására kiváltható a vallásos érzület.

Ateista: Akkor most mi az igazság? Van, vagy nincs MRI-s bizonyíték?

Istentudó: Ateista! Van. Pölö itt: Our Brains are Wired for Belief egy képet is adok hozzá:

isten_az_agyaban_mri.jpg

Istentudó: Közömbös! Húúúúúú de csuszamlósan fogalmazol. Nem szép dolog!!! A vallási érzület/vallás érzés mutatható ki sok módon, többek közt MRI-vel is az emberi agyban. Ezt nevezik sokan "Isten" érzésnek, de valójában az tényleg nem az, csak ez egy marketingfogás sokaknak. Hiszen Isten tudományosan csak egy gyűjtőfogalom és azon belül egy kényszerképzet. Kicsit hasonlít ez az érzés, ahhoz, akik elmesélik a kábszeres élményeiket. Idő és tér kitárul, elvész. Feloldódás. Teljes szeretet, boldogság. stb. Sok MRI vizsgálat folyt buddhista szerzetesekkel is, akiknek ugyebár nincs "Istenük", de van vallásos érzületük. Ilyet sok ateistánál is ki lehet mutatni. A kimutatás módja viszont valóban hasonló, mint amit már igyekeztél pontosabban leírni.

Tovább

Miért nem lehetek ateista?

2018. október 02. - IGe

 rozsalyi_templom.jpg

Iván Gábor IGe: Miért nem lehetek ateista?

- Mert nem vallom magam annak, mert emberi butaságnak tartom

- Mert csecsemő koromban megkereszteltek a szüleim a Magyar Görögkatolikus Egyház szokásai szerint rozsályi templomban. Nem szégyenlem, vállalom, emberi létem része. ... nem rekedtem meg ott, fejlődtem.

- Mert mindig is úgy gondoltam és gondolom is, hogy az ember több annál, amit most a tudomány feltárt eddig róla. Para-Kutatási Tudományos Társaság tagja voltam/vagyok 13-as tagsági számmal. Persze a judeokatolicizmus ettől még úgy baromság, ahogyan a legtöbb ember már tudja.

-Mert ifjú koromban az "Isten" = egy speciális morfogenetikus mező elméletet tartottam a legreálisabbnak. Ma már azon is túlnőttem. Egy logikusan meghatározott "Isten" létezését tudományos ténynek tartom.

- Mert több vallás vallásalapítója vagyok.

-Mert több egyház alapítója vagyok. Például az Árpád egyházé, amely a magyarok ősi vallását adja/adná vissza mai alapokon. Sőt az APEH/NAV nyilvántartása szerint egyházfője is. (pedig el sem vállaltam ezt a posztot, de a könyvelők úgy adták le a nevem) Saját fogalmazásom és tévévitám is volt belőle.

- Ja és legutolsó sorban és a legfontosabb, hogy megdöntöttem az ateizmus "logikai alapjait" . Az ateizmus egy baromság. Egy rakás baromság. Semmi köze a logikus gondolkozáshoz.

 

rozsalyi_templom3.jpg

 

rozsalyi_templom2.jpg